Monday, July 13, 2009

Living in Singapore XXXVII (Living Style VI)

၁၂၊ ၉။ စိတ္၀င္စားစရာ ေနရာမ်ား

စင္ကာပူတြင္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအား ဆဲြေဆာင္ရန္ စိတ္၀င္စားဘြယ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေနရာ အမ်ားအျပား ရိွပါသည္။ ထိုေနရာမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႔ကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ -

Sentosa Island (ဆင္တိုဇာကြ်န္း)
စင္ကာပူေရာက္ၿပီး Sentosa သို႔မေရာက္ခဲ့လွ်င္ ျပည့္စံုေသာ စင္ကာပူခရီးဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဆင္တိုဇာ ကြ်န္းသည္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ လည္ပတ္စရာကြ်န္း ကေလး ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏။ တစ္ဖန္ ဆင္တိုဇာ သြားလွ်င္လည္း မိုးပံ်ကား (Cable Car) ကို မစီးခဲ့လွ်င္ ျပည့္စံုေသာ အရသာကို မရႏိုင္ ဟု ဆိုရပါမည္။
ဆင္တိုဇာသို႔ Harbour Front MRT မွ တဆင့္ သြားႏိုင္ပါသည္။ ဘူတာမွ Vivo City သို႔ ထြက္ၿပီး ၃ ထပ္သို႔သြားကာ Sentosa Express ရထားကို ထပ္မံ စီးသြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ပါကလည္း ဘူတာအျပင္သို႔ ထြက္လိုက္ၿပီး ဆင္တိုဇာ ဘတ္စ္ကား စီးကာ သြားႏိုင္ပါသည္။


သို႔ေသာ္ ဘတ္စ္ကား မစီးမီ ကြ်န္းအ၀င္ လက္မွတ္ ၀ယ္ရန္ လိုပါသည္။ လက္မွတ္ခမွာ ၃ က်ပ္ ျဖစ္ပါ၏။ ဘတ္စ္ကားမ်ားမွာ နံနက္ ၇ နာရီမွ ည သန္းေခါင္ ခ်ိန္ထိ ရိွပါသည္။ ဆင္တိုဇာမွ ေနာက္ဆံုးျပန္ထြက္ေသာ ဘတ္စ္ကား မွာလည္း ည သန္းေခါင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေကဘယ္ကား (မိုးပ်ံကား) စီးမည္ ဆိုပါက ရိုးရိုးကား မ်ားအတြက္ လူႀကီး ၁၇ က်ပ္ ျပား၉၀၊ ကေလး ၉ က်ပ္။ မွန္ကား စီးမည္ ဆိုပါက လူႀကီး ၂၁ က်ပ္ ျပား ၉၀၊ ကေလး ၁၂ က်ပ္ ခဲြ ျဖစ္ပါသည္။ မိုးပ်ံကားမ်ားကို နံနက္ ၈ နာရီ ခဲြမွ ည ၁၁ နာရီထိ ေန႔စဥ္ ေျပးဆဲြေပးပါသည္။
လည္ပတ္ရန္ အတြက္ သီးသန္႔ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ ၾကည့္ရႈ ေလ့လာစရာ ေနရာမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။ အခမဲ့ ၀င္၍ ရေသာ ေနရာမ်ား ရိွသလို ၀င္ေၾကးႏွင့္ ၀င္ရေသာ ေနရာမ်ားလည္း ရိွပါသည္။ ေနရာမ်ားမွာ အလြန္မ်ားျပား စံုလင္လွသျဖင့္ ဤေနရာတြင္ အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပရန္ မလြယ္ပါ။ အက်ဥ္းမွ်သာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

Butterfly Park and Insect Kingdom (လိပ္ျပာႏွင့္ ပိုးေကာင္မႊားေကာင္မ်ား ဥယ်ာဥ္)
ဤဥယ်ာဥ္အတြင္း လိပ္ျပာမိ်ဳးစံုႏွင့္ အင္းဆက္ပိုးမႊား မ်ိဳးစံုကို ျပသထားပါသည္။ လိပ္ျပာမ်ိဳးေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မွ လိပ္ျပာအေကာင္ေရ ၁၅၀၀ ေက်ာ္တို႔ လွပစြာ ဟိုသည္ ပ်ံသန္းေနသည္ကို ရႈစားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အင္းဆက္ပိုး ေကာင္ အမ်ိဳးေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို လည္း စုေဆာင္း ထား သည္ ျဖစ္ရာ ၀ါသနာပါသူတို႔ အဖို႔ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ အရွည္ ၁၆၀မီလီမီတာ (၆ လက္မ) ရိွ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ေခ်းပိုးထိုးေကာင္ႀကီးကိုလည္း ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။
၀င္ေၾကး လူႀကီး ၁၆က်ပ္၊ ကေလး ၁၀ ျဖစ္ၿပီး နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီခဲြထိ ဖြင့္ပါသည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုမ်ား၊ ဓါတ္ပံု အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျပသထားေသာ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေရွးေခတ္အခါက တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္စားေသာက္ၾကပံုကို ေလ့လာႏိုင္သလို စင္ကာပူတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ လူမိ်ဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထံုးတမ္းမ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
၀င္ေၾကး လူႀကီး ၁၀က်ပ္၊ ကေလး ၇ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၇ နာရီထိ ဖြင့္ပါသည္။
Tiger Sky Tower (လည္ပတ္ ေမွ်ာ္စင္)
စင္ကာပူႏိုင္ငံ ၏ အလွအပကို အျမင့္မွ လွမ္းေမွ်ာ္ ၾကည့္ႏိုင္ေသာ ေမွ်ာ္စင္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူရိွ ေမွ်ာ္စင္ မ်ား အနက္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ ၁၁၀ မီတာ (ေပ ၃၆၀) ရိွပါသည္။ စင္ကာပူသာမက မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ကြ်န္းစုမ်ား ကိုပါ လွမ္းေမွ်ာ္ ၾကည့္ ႏိုင္ပါသည္။ ဆင္တိုဇာ ေရာက္လွ်င္ ဤေမွ်ာ္စင္ကို လည္း တက္ၾကည့္သင့္ပါသည္။
၀င္ေၾကး လူႀကီး ၁၂က်ပ္၊ ကေလး ၈ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၉ နာရီထိ ေန႔စဥ္ ဖြင့္ပါသည္။
Underwater World (ေရေအာက္ ကမၻာ)
Underwater World ျပခန္းအတြက္ လက္မွတ္ ၀ယ္လွ်င္ အထက္ေဖာ္ျပပါ Dolphin Lagoon ျပခန္းအတြက္ ပါ ပါပါ သည္။ ၾကယ္ငါး၊ ငါးမန္းကေလးမ်ား အပါအ၀င္ ေရ သတၱ၀ါ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္၊ အေကာင္ ေရ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ကို ၈၃ မီတာ ရွည္သည့္ ေရလံု မွန္လိုဏ္ဂူ အတြင္းမွ ေနကာ အနီးကပ္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
ငါးမန္းမ်ားႏွင့္အတူ ေရကူးလိုသူမ်ား ၀င္ေၾကး ၁၂၀ ေပးၿပီး အေတြ႔အႀကံဳသစ္မ်ား ရယူႏိုင္ပါသည္။
နံနက္ ၉ နာရီမွ ည ၉ နာရီထိ ေန႔စဥ္ ဖြင့္ပါသည္။
Sentosa 4D Magix (ေလးဘက္ျမင္ ရုပ္ရွင္)
ေဒၚလာ ၃ သန္းခဲြ အကုန္အက်ခံကာ တည္ေဆာက္ထားေသာ အႏုပညာျပခန္းမွ ျပကြက္မ်ားသည္ကား မိမိတို႔ တစ္ သက္တာတြင္ တစ္ခါဘူးမွ် မေတြ႔ရဘူးေသးေသာ ျပကြက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သံုးဘက္ျမင္ ရုပ္ၾကြ ရုပ္ရွင္မ်ားကို ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ရႈစားၾကရပါလိမ့္မည္။
၀င္ေၾကး လူႀကီး ၁၈က်ပ္၊ ကေလး ၁၁ က်ပ္ ၿပီး နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ည ၉ နာရီထိ ေန႔စဥ္ ဖြင့္ပါသည္။

The Merlion & Merlion Walk
Merlion ဟူသည္မွာ စင္ကာပူ icon ျဖစ္ေသာ ျခေသၤ့ ရုပ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ အျမင့္ ၃၇ မီတာ (ေပ ၁၂၀) ျမင့္ၿပီး ျခေသၤ့ တစ္ပိုင္း၊ ငါးတစ္ပိုင္း ရုပ္တုႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ လွပၿပီး ဓါတ္ပံုရိုက္၍လည္း ေကာင္းပါသည္။ ညပိုင္းတြင္ ျခေသၤ့ ႀကီး၏ ပါးစပ္အတြင္းမွ မီးေမာင္းႀကီးမ်ားထိုးကာ ျခေသၤ့ ဟိန္းသံႀကီး ကိုလည္း ၾကားၾကရပါလိမ့္မည္။
၀င္ေၾကး လူႀကီး ၈က်ပ္၊ ကေလး ၅ က်ပ္ ၿပီး နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ည ၈ နာရီထိ ေန႔စဥ္ ဖြင့္ပါသည္။


Songs of the Sea
နည္းပညာႏွင့္ အႏုပညာကို လက္ရာေျမာက္စြာ ေပါင္းစည္းထားေသာ ၾကည့္မ၀ႏိုင္သည့္ ျပကြက္ တစ္ခုမွာ Songs of the Sea ျဖစ္ပါသည္။ ေရမႈန္ ေရမႊားမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ မီတာ ၄၀ ျမင့္သည့္ အလြန္ႀကီးမား လွေသာ ေရလိုက္ကာ ႀကီး၊ မီတာ ၂၀ထိ မႈတ္ထုတ္ လိုက္ေသာ မီးလွ်ံႀကီးမ်ား၊ ဆလိုက္ထိုးထားသည့္ မီေမာင္းႀကီးမ်ား၊ ေလဆာ ပေရာ္ဂ်က္တာ၊ မီတာ ၄၀ ထိ ပန္းထုတ္ႏိုင္ေသာ ေရပန္းႀကီးမ်ား ျဖင့္ အလြန္လွပစြာ တင္ဆက္ထားသည္ကို ရင္သပ္ရႈေမာ ရႈစား ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Song of the Sea မၾကည့္လိုက္ရဘဲ စင္ကာပူ မွ ျပန္သြားရသည္ဆိုလွ်င္ စင္ကာပူ လာလည္ရတာ မတန္လွဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ဤအရာသည္ စာျဖင့္ေရးျပလို႔ ရစေကာင္းသည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ စင္ကာပူေရာက္လွ်င္ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ ၾကည့္ပါဟုသာ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။
ပဲြျပခ်ိန္ - ည ၇ နာရီ မိနစ္ ၄၀ မွ ၈ နာရီ မိနစ္ ၄၀ ထိ ပိတ္ရက္မရိွ။ တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုး ျပသပါသည္။ လက္မွတ္ခ တစ္ဦးလွ်င္ ၁၀ ျဖစ္ပါ၏။ လက္မွတ္မ်ားကို Vivo City, Lobby L, Level 3, Imbiah ticketing Counter ႏွင့္ Beach Station တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ ေရာင္းခ်ပါသည္။ လက္မွတ္မ်ားကို ၁၄ ရက္ထိ တင္ႀကိဳ ၀ယ္ယူ၍ ရပါသည္။

အျခားလည္စရာ ပတ္စရာ ေနရာမ်ားစြာ ရိွပါေသးသည္။ ၎တို႔မွာ -
- The Flying Trapeze - အျမင့္ခုန္ ကစား၍ ရပါသည္။
တစ္ခါစီးလွ်င္ ၁၀ ၊ ၃ ခါစီး ၂၀ ျဖစ္ၿပီး ညေန ၄ နာရီမွ ၆ နာရီထိ ေန႔စဥ္ ဖြင့္ပါသည္။
- Fort Siloso Tours – ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္းမွ စစ္လက္နက္ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ သတင္းရုပ္ရွင္မ်ား ကို ျပသထားပါသည္။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ပါ၏။ ၀င္ေၾကး လူႀကီး ၈က်ပ္၊ ကေလး ၅ က်ပ္

- Sentosa CineBlast - သံုးဘက္ျမင္ ရုပ္ရွင္ (ရုပ္လံုးရုပ္ၾကြမ်ားျဖင့္ ျမင္ရသည္) အျပင္ ဆီးႏွင္း က်သည့္ အခန္းဆိုလွ်င္ တကယ့္ ဆီးႏွင္းမ်ား က်လာသကဲ့သို႔၊ မိုးရြာသည့္ အခန္း ဆိုလွ်င္ မိမိအေပၚသို႔ တကယ္ မိုးရြာခ်လိုက္သကဲ့သို႔ ခံစားရေစရန္ ဖန္တီးထားပါသည္။
- Sentosa Luge & Skyride - သည္းထိတ္ရင္ဖို ေလွ်ာစီးလိုသူတို႔ အဖို႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးႀကီး ေလွ်ာစီးႏိုင္ၾကပါသည္။ ေျမဆဲြ အားကို သံုးထားၿပီး စတီယာရင္ ႏွင့္ ဘရိတ္ မ်ားလည္း ပါပါသည္။ တစ္ဦးလွ်င္ ၁၁ က်ပ္ ေပးရပါသည္။
ထို႔ျပင္ palawan Beach, Siloso Beach, Tanjong Beach စေသာ လွပသည့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ားတြင္ အပန္းေျဖ ႏိုင္ပါသည္။ အာရွတိုက္၏ ေတာင္ဘက္အစြန္ဆံုး အငူသို႔ သြားေရာက္ၿပီးလည္း အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုရိုက္ႏုိင္ပါေသးသည္။

Jurong Bird Park (ငွက္ဥယ်ာဥ္)
Jurong Bird Park သည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆံုး ငွက္ဥယ်ာဥ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး ပင္ဂြင္ငွက္မ်ား စုေဆာင္းထားရာ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၈ နာရီခဲြ မွ ညေန ၆ နာရီထိ ဖြင့္ပါသည္။ ဥယ်ာဥ္တြင္း ေျပးဆဲြေပးေသာ ရထားမွာလည္း နံနက္ ၈ နာရီခဲြမွ ညေန ၆ နာရီထိ ေျပးဆဲြေပးပါသည္။ ရထားစီးခမွာ လူႀကီး ၅ က်ပ္၊
Boon Lay (MRT Station) ဘူတာမွ ဘတ္စ္ကား နံပါတ္ ၁၉၄ သို႔မဟုတ္ ၂၅၁ ကို စီးသြားပါ။ Bird Park ေရွ႔ တည့္တည့္ သို႔ ေရာက္ပါသည္။ အလည္လာသူမ်ား အဖို႔ ေနရာအႏံွ႔ ေလွ်ာက္လည္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ Bus Hub Service မွ လည္ပတ္စရာ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ဘတ္စ္ကားမ်ား ေျပးဆဲြေပးပါသည္။ ထိုခရီးစဥ္တြင္ Orchard မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Singapore Zoo မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Night Safari မွ ေသာ္လည္းေကာင္း Bird Park သို႔ ေျပးဆဲြ ေပးေသာ အစီအစဥ္လည္း ပါပါသည္။
၀င္ေၾကး လူႀကီး ၁၈ က်ပ္၊ ကေလး ၉ က်ပ္ ျဖစ္ပါ၏။ ထို႔ျပင္ တစ္ဆက္တည္း လည္ပတ္လိုသူတို႔ အဖို႔ ေစ်းသက္ သက္သာသာ ျဖင့္ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ လည္ပတ္ရန္ ေနရာမ်ား တဲြဖက္ ေပးထားပါေသးသည္။
Singapore Zoo၊ Night Safari၊ Jurong Bird Park သံုးေနရာေပါင္း ၀င္ေၾကး လူႀကီး ၄၅ က်ပ္ (တစ္ေနရာ ၀င္ေၾကး တစ္ခါေပး ႏွင့္ စာလွ်င္ ၁၃ က်ပ္ သက္သာ ပါသည္)၊ ကေလး (အသက္ ၃ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္ထိ) ၂၂ က်ပ္ခဲြ။
Singapore Zoo၊ Night Safari၊ Jurong Bird Park ႀကိဳက္သည့္ ေနရာ ႏွစ္ေနရာေရြး။ ၀င္ေၾကး လူႀကီး ၃၂ က်ပ္ (တစ္ေနရာ ၀င္ေၾကးတစ္ခါေပး ႏွင့္ စာလွ်င္ ၄ က်ပ္ သက္သာပါသည္)၊ ကေလး (အသက္ ၃ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္ထိ) ၁၆ က်ပ္။
ထိုကဲ့သုိ႔ အတဲြလိုက္၀ယ္ထားေသာ လက္မွတ္ကို တစ္လအတြင္း သံုး၍ ရပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တစ္ေနရာသို႔ ပထမတစ္ခါ သြားၿပီး ေနာက္တစ္ေနရာသုိ႔ တစ္လအတြင္း သြားရပါမည္။
ငွက္ဥယ်ာဥ္တြင္ စိတ္၀င္စားစရာ ငွက္လိမၼာ ျပပဲြအစီအစဥ္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ ခ်စ္စရာ ပင္ဂြင္းငွက္ကေလးမ်ား၊ အလြန္လွပေသာ ၾကက္တူေရြးမ်ား၊ အားတက္ဖြယ္ရာ လင္းယုန္ငွက္ႀကီးမ်ား၏ ျပပဲြမ်ားကို တအံ့တၾသ ရႈစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Night Safari and Singapore Zoo (စင္ကာပူ တိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္)
ေနာက္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေသာ ေနရာတစ္ခုမွာ Singapore Night Safari ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီး တြင္ တိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္မ်ား ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ စင္ကာပူ၏ Night Safari မွာမူ အျခားအျခားေသာ တိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္မ်ား ႏွင့္ မတူပါ။ ညဘက္တြင္ လည္ပတ္ရေသာ္ ကမၻာ့ ပထမဦးဆံုး တိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ အက်ယ္အ၀န္း ဟက္တာ ၄၀ (၉၈ ဧက) ရိွေသာ သဘာ၀ ေတာထဲတြင္ သဘာ၀ သားရဲတိရိစာၦန္မ်ား သဘာ၀အတိုင္း က်က္စားေနၾကသည္ကို ေလ့လာၾကရ မည္ျဖစ္ပါသည္။

တိရိစာၦန္ မိ်ဳးစိတ္ေပါင္း ၁၂၀၊ ေကာင္ေရေပါင္း ၁၀၄၀ ရိွသည့္အနက္ ထိုအထဲမွ သံုးပံုတစ္ပံုမွာ မိ်ဳးတံုးေတာ့မည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ရွားပါးတိရိစာၦန္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ထိုေနရာသို႔ သြားလိုလွ်င္ Ang Mo Kio MRT မွ ဘတ္စ္ကားနံပါတ္ ၁၃၈ ကို စီးပါ။ သို႔မဟုတ္ Choa Chu Kang MRT မွ ေနၿပီး ဘတ္စ္ကားနံပါတ္ ၉၂၇ ကို စီးပါ။ သို႔မဟုတ္ပါက Woodlands MRT သို႔မဟုတ္ Marsling MRT မွ ေနၿပီး ဘတ္စ္ကားနံပါတ္ ၉၂၆ ကို စီးပါ။(သို႔ေသာ္ ထိုဘတ္စ္သည္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ သာ ေျပးဆဲြပါသည္။) ဘတ္စ္ကားစီးခ်ိန္ နာရီ၀က္မွ မိနစ္ ၄၀ ခန္႔ထိ ၾကာပါလိမ့္မည္။
ဖြင့္ခ်ိန္မွာ ည ၇ နာရီခဲြမွ သန္းေခါင္ ၁၂ နာရီထိ ျဖစ္ပါသည္။ ၀င္ေၾကးမွာ လူႀကီး ၂၂ က်ပ္၊ ကေလး ၁၁ က်ပ္ ျဖစ္ပါ သည္။ တိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္အတြင္း လွည့္လည္ ၾကည့္ရန္ ရထားရိွၿပီး ရထားခမွာ လူႀကီး ၁၀၊ ကေလး ၅ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။
အလည္အပတ္လာသူမ်ားအတြက္ အထူးႏံႈးထားမွာ 3 in 1 package ျဖစ္ပါသည္။ Singapore Zoo, Night Safari & Jurong Bird Park သံုးေနရာေပါင္းၿပီး အ၀င္လက္မွတ္ ၀ယ္လွ်င္ ၄၅ က်ပ္မွ်သာ က်သင့္ၿပီး ပံုမွန္ႏံႈးထားထက္ ၁၃ က်ပ္ သက္သာပါ သည္။ ထိုလက္မွတ္၀ယ္အၿပီး ထို သံုးေနရာသို႔ တစ္လအတြင္း သြားေရာက္ လည္ပတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Night Safari မွ ေနာက္ဆံုးျပန္ထြက္ေသာ ဘတ္စ္ကားမွာ ည ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ည ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ စုရပ္သို႔ ျပန္ေရာက္ေနရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
အထူးပဲြမွာ ညသတၱ၀ါမ်ား ျပခန္း(Creatures of the Night) ျဖစ္ပါသည္။ ည ၇း၃၀ နာရီ၊ ၈း၃၀နာရီ၊ ၉း၃၀ နာရီ ပဲြစဥ္မ်ား (ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္ ည ၁၀း၃၀ နာရီ ပဲြ) ရိွပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ ေနာက္ အထူးပဲြ တစ္ခုမွာ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ျပကြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွား Borneo ကြ်န္းမွ ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အက ျဖစ္ပါသည္။
ေရွးရိုးရာ အကမ်ား၊ ရိုးရာပုေလြမႈတ္ျခင္း၊ မီးစားျခင္း စသည့္ ျပကြက္မ်ားကို မေမ့ႏိုင္စရာ ရႈစားၾကရပါလိမ့္မည္။ ျပပဲြခ်ိန္မွာ ည ၆ နာရီ ခဲြ တစ္ႀကိမ္၊ ည ၈ နာရီခဲြ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္တစ္ေနရာမွာ Singapore Zoo ျဖစ္ပါသည္။ Singapore Zoo ႏွင့္ Night Safari မွာ တည္ေနရာ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ Zoo က ေန႔ပိုင္း ဖြင့္ၿပီး Night Safari က ညပိုင္း ဖြင့္တာပဲ ကြာပါသည္။
Zoo ဖြင့္ခ်ိန္မွာ နံနက္ ၈ နာရီခဲြမွ ညေန ၆ နာရီထိ ျဖစ္ၿပီး ပိတ္ရက္ မရိွ၊ ေန႔စဥ္ဖြင့္ပါသည္။ ၀င္ခမွာ လူႀကီး ၁၈ က်ပ္၊ ကေလး ၉ က်ပ္ ျဖစ္ပါ၏။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ သံုးေနရာ ေပါင္း၀ယ္လွ်င္ ပိုၿပီး ေစ်းသက္ သာပါသည္။
တိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ ရထားစီး၍ လွည့္လည္ သြားလာႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ေလွလည္း စီးႏိုင္ပါသည္။ ရထားခမွာ လူႀကီး ၅ က်ပ္၊ ကေလး ၂ က်ပ္ခဲြ။ ေလွစီးခမွာလည္း လူႀကီး ၅ က်ပ္၊ ကေလး ၂ က်ပ္ခဲြ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၀င္ခ+ ရထားစီးျခင္း+ေလွစီးျခင္း ေပါင္း၀ယ္လွ်င္ လူႀကီး အစိတ္၊ ကေလး ၁၂ က်ပ္ခဲြ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ ဆင္စီးလိုလွ်င္လည္း စီးႏိုင္ပါ သည္။ စီးခ တစ္ဦးလွ်င္ ၈ က်ပ္ ျဖစ္ပါ၏။ ျမင္းလွည္း စီးလို သူမ်ား တစ္ဦးလွ်င္ ၆ က်ပ္ ႏံႈးျဖင့္ စီးႏိုင္ပါသည္။ ျမည္း စီးလုိသူ မ်ားအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ၆ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။
လိပ္ျပာမ်ား ေမြးျမဴပံု၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ပံုမ်ား ကို ေန႔လည္ ၁၁ နာရီမွ ၁၂ နာရီခဲြ အတြင္း ေလ့လာႏုိင္ပါ သည္။ ေန႔လည္ ၂ နာရီ မွ ၃ နာရီခဲြ အတြင္းတြင္မူ စပါးႀကီးေျမြႀကီးမ်ား၊ မိေက်ာင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ တရင္းတႏွီး မိတ္ဆက္ႏိုင္ပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ ၀င္ေၾကးေပးရပါမည္။
တိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္သည္ က်ယ္ေျပာၿပီး မ်ားျပား စံုလင္လွသျဖင့္ ခဏတျဖဳတ္ သြားရံုမွ်ႏွင့္ မစံုလင္ ႏိုင္ပါ။ သို႔အတြက္ အခ်ိန္ယူၿပီး ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ေအးေအးေဆးေဆး တစ္ေန႔လံုး သြားေရာက္ လည္ပတ္သင့္ ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လမ္းႀကံဳေနသည္ျဖစ္ရာ တစ္လက္စတည္း Night Safari ကိုပါ ၀င္ေရာက္ လည္ပတ္ ႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မသြားမီကပင္ အစားအေသာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ အ၀တ္အစားအပို၊ ေရဗူး၊ စားစရာ ေသာက္စရာ၊ ထီး၊ ဦးထုပ္၊ ေနကာမ်က္မွန္ စသည့္ လိုအပ္သည္မ်ား ကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ကာ သြားသင့္ပါသည္။ စင္ကာပူသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး မိုးရြာတတ္ေသာ တိုင္းျပည္ ျဖစ္သျဖင့္ ထီးကို ေတာ့ ေဆာင္သြားသင့္ပါသည္။

Singapore Crocodile Farm
ဤေနရာတြင္ မိေက်ာင္း မိ်ဳးကဲြေပါင္း ေျမာက္မ်ား စြာကို အနီးကပ္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ မိေက်ာင္းေကာင္ေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေမြးျမဴထားပါသည္။ မိေက်ာင္းမ်ား အစာ ေကြ်းသည္ကို ၾကည့္လိုပါလွ်င္ အဂၤါေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ အေရာက္သြားပါ။ တည္ေနရာမွာ 790, Upper Serangoon Road, Singapore 534660 ျဖစ္ပါသည္။ ၀င္ေၾကးမရိွ၊ အခမဲ့ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားမွ လဲြ၍ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၆ နာရီထိ ဖြင့္ပါသည္။
National Museum of Singapore (စင္ကာပူ အမ်ိဳးသား ျပတိုက္)
သာမန္ တံငါရြာကေလး တစ္ရြာမွ သည္ ယခု လက္ရိွ စင္ကာပူႏိုင္ငံ အေျခအေနေရာက္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္း ကို ေလ့လာလိုပါက National Museum of Singapore သို႔ သြားရပါမည္။ သမိုင္း၀င္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ပန္းခီ်ကားခ်ပ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ အႏလက္ရာမ်ား ျဖင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ခင္းက်င္း ျပသထားပါသည္။
လိပ္စာမွာ 93, Stanford Road, Singapore 178897 ျဖစ္ၿပီး ပင္နင္စူလာ ပလာဇာႏွင့္ သိပ္ မေ၀းလွပါ။ လမ္းေလွ်ာက္ သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ပါကလည္း Dhoby Ghaut ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ၅ မိနစ္မွ်သာ ေလွ်ာက္ရပါသည္။ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ သြားလိုသူမ်ား ဘတ္စ္ကား နံပတ္ ၇၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၃၆၊ ၆၄၊ ၆၅၊ ၁၁၁၊ ၁၂၄၊ ၁၃၉၊ ၁၆၂၊ ၁၇၄၊ ၅၀၂၊ ၅၂၁၊ ၇၇၊ ၁၀၆၊ ၁၆၇၊ ၁၇၁၊ ၁၉၀၊ ၇၀၀ စသည့္ ဘတ္စ္ကားမ်ား စီးႏိုင္ပါသည္။ YMCA မွတ္တိုင္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Stamford လမ္းေပၚမွ မွတ္တိုင္တြင္ လည္းေကာင္း ဆင္းပါ။
၀င္ေၾကးမွာ လူႀကီး ၆ က်ပ္၊ ကေလး ၃ က်ပ္ ျဖစ္ပါ၏။ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီထိ ဖြင့္ပါသည္။

Peranakan Museum
စင္ကာပူ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာလွ်င္ Peranakan မ်ားအေၾကာင္းလည္း သိထားရေပမည္။ Peranakan ဟူသည္ မေလးဘာသာ ျဖစ္ၿပီး ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ၾကြယ္၀ၿပီး သယံဇာတ ေပါမ်ားလွေသာ အေရွ႔ေတာင္ အာရွသို႔ တျပည္ရပ္ျခား မွ လူမ်ိဳးမ်ားလာေရာက္ကာ စီးပြားရွာရာတြင္ အမ်ားစုမွာ မိခင္ တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္ၾက ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႔မွာ မျပန္ေတာ့ဘဲ ဌာေနတိုင္းရင္းသူမ်ားႏွင့္ လက္ဆက္ကာ အၿပီးအပိုင္ ေနလိုက္ၾကပါေတာ့သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ဟု ျဖစ္ေပၚမလာေသးမီ ၁၄ရာစုခန္႔က မလက္ကာကြ်န္း၊ ဂ်ာဗားကြ်န္း ႏွင့္ ဆူမၾတာကြ်န္းမ်ားသို႔ တရုပ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ေရာက္လာပါသည္။ ထိုမွ ၁၉ ရာစုႏွစ္တြင္ ပီနန္ႏွင့္ စင္ကာပူကြ်န္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ ေနထိုင္ၾကသည္။ ၁၅ ရာစုႏွစ္မ်ားက ခ်စ္တီးမ်ားေရာက္လာကာ အေျခခ် ေနထိုင္ၾကပါသည္။
တရုပ္မ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသူမ်ား လက္ဆက္ကာ ျဖစ္ထြန္းလာေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ကို Peranakan Chinese ဟု လည္းေကာင္း။ ေတာင္ပိုင္း ဟိႏၵဴအိႏိၵယလူမိ်ဳးမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသူမ်ား လက္ဆက္ကာ ျဖစ္ထြန္းလာေသာ မ်ိဳးဆက္ သစ္ကို Chitty Melaka သို႔မဟုတ္ Peranakan Indians ဟုလည္းေကာင္း။ ေတာင္ပိုင္း မြတ္ဆလင္ အိႏိၵယလူမိ်ဳးမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသူမ်ား လက္ဆက္ကာ ျဖစ္ထြန္းလာေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ကို Jawi Peranakans ဟု လည္းေကာင္း ေခၚပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Peranakans ယဥ္ေက်းမႈ ဟူသည္မွာ ထိုလူမ်ိဳးစုမ်ား အားလံုး၏ ယဥ္ေက်းမႈကို ေရာေႏွာေမႊေႏွာက္ထား ေသာ ေဆးေရာင္စံု ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုတရုပ္၊ ခ်စ္တီးမ်ားႏွင့္ ဌာေန မေလးတိုင္းရင္းသား မ်ား လက္ဆက္ကာ ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘ၀ကို တည္ေဆာက္ေနထိုင္ ၾကပံုမ်ားကို Peranakan Museum တြင္ လာေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔၏ ေနထိုင္ပံု၊ စားေသာက္ပံု၊ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားအျပင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမား ပံုမ်ား ကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
City Hall MRT မွ လမ္းေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ၁၀ မိနစ္မွ်ေလာက္ ေလွ်ာက္လိုက္ရံုႏွင့္ ထိုျပတိုက္သို႔ ေရာက္ပါသည္။ ဘတ္စ္ကားႏွင့္ သြားလိုသူမ်ား ဘတ္စ္နံပါတ္ ၇၊ ၁၄၊ ၁၆၊၃၆၊ ၉၇၊ ၁၂၄၊ ၁၃၁၊ ၁၄၇၊ ၁၆၂၊ ၁၆၆၊ ၁၇၄၊ ၅၀၁ Express၊ ၅၁၁ Express၊ ၇၇၊ ၁၆၇၊ ၁၇၁၊ ၁၉၀၊ ၇၀၀၊ ၈၅၇ စီးၿပီး Singapore Management University ေရွ႔မွတ္တိုင္တြင္ ဆင္းပါ။ လိပ္စာ မွာ 39, Armenian Street, Singapore 179941 ျဖစ္ပါသည္။ National Museum of Singapore အနီးတြင္ပင္ ရိွပါသည္။
ျပတိုက္အတြင္း ဗီဒီယိုရိုက္ခြင့္မျပဳ။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ဖံုးေျပာျခင္း၊ စားေသာက္ျခင္း၊ Flash ပါေသာ ကင္မရာ ျဖင့္ ဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္း ခြင့္မျပဳ။ ထို ျပတိုက္အတြင္းမွ ပံုမ်ားကို (အင္တာနက္တြင္ တင္ထားေသာ ပံုမ်ားအပါအ၀င္) ကူးယူျခင္း၊ ျပန္လည္ ပံုႏိွပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း စသည္မ်ားကို ခြင့္ျပဳမိန္႔မရဘဲ မလုပ္ရ။
၀င္ေၾကးမွာ လူႀကီး ၆ က်ပ္၊ ကေလး ၃ က်ပ္ ျဖစ္ပါ၏။ ျပတိုက္ ဖြင့္ခ်ိန္မွာ တနလၤာေန႔တြင္ ေန႔လည္ ၁ နာရီမွ ညေန ၇ နာရီထိ၊ အဂၤါမွ တနဂၤေႏြထိ နံနက္ ၉ နာရီခဲြမွ ည ၇ နာရီထိ (ေသာၾကာေန႔တြင္ ည ၉ နာရီထိ) ျဖစ္ပါသည္။

Singapore Art Museum
ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏွင့္ စင္ကာပူ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုလက္ရာမ်ားကို စုစည္းထားရာ အႀကီးဆံုး အႏုပညာ ျပတိုက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ယဥ္ေက်းမႈ လက္ရာ၊ ေခတ္ၿပိဳင္ အႏုပညာမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ျပသထားရန္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အႏုပညာ လက္ရာမ်ားကိုလည္း စုစည္း ထားပါေသးသည္။ အႏုပညာ၀ါသနာ ပါသူမ်ား သြားေရာက္ေလ့လာသင့္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လိုက္လံ ရွင္းလင္း ျပသမည့္ Tour guide ကို ေခၚလိုလွ်င္လည္း ရပါသည္။
National Museum of Singapore အနီးတြင္ပင္ ရိွၿပီး City Hall MRT သို႔မဟုတ္ Dhoby Ghaut MRT မွ ဆယ္မိနစ္ ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ရပါသည္။ ဘတ္စ္ကား စီးလိုသူမ်ား ဘတ္စ္နံပါတ္ ၇၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၃၆၊ ၉၇၊ ၁၂၄၊ ၁၃၁၊ ၁၆၂၊ ၁၇၄၊ ၇၇၊ ၁၆၇၊ ၁၇၁၊ ၁၉၀၊ ၇၀၀၊ ၈၅၇ စီးၿပီး Singapore Management University ေရွ႔ မွတ္တိုင္တြင္ ဆင္းပါ။ လိပ္စာ မွာ 71, Bras Basah Road, Singapore 189555 ျဖစ္ပါသည္။
၀င္ေၾကးမွာ လူႀကီး ၈ က်ပ္၊ ကေလး ၄ က်ပ္ ျဖစ္ပါ၏။ ျပတိုက္ ဖြင့္ခ်ိန္မွာ တနလၤာ မွ တနဂၤေႏြထိ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ည ၇ နာရီထိ (ေသာၾကာေန႔တြင္ ည ၉ နာရီထိ) ျဖစ္ပါသည္။ ေသာၾကာေန႔ ည ၆ နာရီမွ ၉ နာရီအတြင္း သြားလွ်င္ အခမဲ့ ၀င္ ရမည္ ျဖစ္ပါ၏။ု
Singapore Botanic Gardens
စင္ကာပူႏိုင္ငံကို စတင္တည္ေထာင္သူ Sir Stamford Raffles က ပထမဆံုး Singapore Botanic Garden ကို ထို ေခတ္က စင္ကာပူ အစိုးရ ရံုးစိုက္ရာ Fort Canning Hill တြင္ ၁၈၂၂ ခုႏွစ္၌ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ ပါ သည္။ ပန္းခ်စ္သူမ်ား သစ္ပင္ပန္းမာလ္ မိ်ဳးစံုကို တစ္ေနရာ ထည္းတြင္ တစ္စုတစည္း ထဲ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
Ginger Garden ၌ အမိ်ဳးေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္ ရိွသည့္ အနက္ သူတို႔၏ မူရင္းေဒသ၊ အသံုး၀င္မႈ၊ လွပမႈ တို႔အလိုက္ ဇံု မ်ားခဲြထားသျဖင့္ ေလ့လာရန္ လြယ္ကူပါသည္။
Palm Valley တြင္မူ ထန္းပင္ မိ်ဳးႏြယ္၀င္ အပင္မိ်ဳးစံု ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ မိ်ဳးစိတ္ေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ထားပါသည္။
Bamboos တြင္မူ ႀကိမ္ႏွင့္၀ါးအႏြယ္၀င္ အပင္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ကို ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ထားသည္ကို ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။
Herbs & Spices တြင္ ဘယေဆးပင္မ်ား၊ ဟင္းခတ္ အေမႊးအႀကိဳင္ပင္မ်ား ကို ေမြးျမဴျပသ ထားပါသည္။
Medicinal Plants တြင္ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရး၌ အဓိက အသံုးျပဳေသာ အပင္မ်ားကို စိုက္ပိ်ဳးထားပါသည္။
Fruit Trees တြင္ အသီးစားပင္မ်ား ျဖစ္ေသာ သရက္၊ ငွက္ေပ်ာ၊ သေဘၤာ၊ ေထာပတ္သီးပင္မ်ား ကို ေလ့လာ ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေကာ္ဖီႏွင့္ ကိုကာကဲ့သို႔ေသာ အေစ့စား အပင္မ်ား ကိုမူ Beverage Crops တြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ထိုမွ်သာ မကေသး။ Flora & Fauna, Rainforest Tour, Singapore Lyric Opera, National Orchid Garden Tour, Evolution Garden Tour စသည့္ အထူးအစီအစဥ္မ်ား
Science Centre Singapore

ေက်ာင္းသားအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား ပါလာလွ်င္ မသြားမျဖစ္ သြားသင့္ေသာ ေနရာတစ္ခုမွာ Science Centre ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာစရာ၊ သိစရာအမ်ားအျပားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ တစ္စုတစည္းထဲ ေလ့လာႏိုင္ ပါသည္။ 15 Science Centre Road, Singapore 609081 တြင္ရိွၿပီး Jurong East MRT မွ ၈ မိနစ္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္လိုက္လွ်င္ ေရာက္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ပါကလည္း ဘတ္စ္ကားနံပါတ္ ၃၃၅ ကိုစီးၿပီး သြားႏိုင္ပါသည္။ အျခားေနရာ မ်ားမွ လာလိုလွ်င္ ဘတ္စ္ နံပါတ္ ၆၆၊ ၁၇၈၊ ၁၉၈၊ ၃၃၅ တို႔ကို စီးၿပီး ေရာက္ရိွ ႏိုင္ပါသည္။ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီထိ ဖြင့္ပါသည္။
၀င္ေၾကးမွာ လူႀကီး ၆ က်ပ္၊ ကေလး ၃ က်ပ္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ Science Centre ႏွင့္ Snow City ႏွစ္ခုေပါင္း ၀ယ္လွ်င္ လူႀကီး ၁၆ က်ပ္၊ ကေလး ၁၄ က်ပ္ ျဖစ္ပါ၏။
သဘာ၀ သိပၸံ၊ အသံုးခ် သိပၸံ၊ ေဆးသိပၸံ၊ နည္းပညာႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို သရုပ္ေဖာ္ျပသရန္၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ အသိပညာမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါသည္။ ၾကည့္ရႈရံုမွ်သာ မဟုတ္ဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္စမ္းသပ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ဖန္တီးေပး ထားပါသည္။
Climate Changes Exhibition တြင္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္သည္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ရာသီ ဥတုမ်ား ေဖာက္ျပန္ရသနည္း။ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာသည္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ယခင္ကာလမ်ားႏွင့္ အဘယ္သို႔ ေသာ ကြာျခားခ်က္မ်ား ရိွသနည္း။ လူတို႔၏ လူေနမႈဘ၀၊ စိုက္ပိ်ဳးေမြးျမဴေရး၊ က်န္းမာေရးမ်ား အေပၚတြင္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈ မ်ား က မည္သို႔ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေပးသနည္း။ အစားထိုး စြမ္းအင္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ကမၻာေလာက ႀကီး၏ ရာသီ ဥတု ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကို ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ရာတြင္ အသင့္အေနႏွင့္ မည္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ သနည္း ဟူသည္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု လက္ေတြ႔ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ရာသီဥတု မေဖာက္ျပန္ရေအာင္ မည္သို႔ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးမ်ား ေပးႏုိင္သနည္း ဟူသည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားကိုပါ ေပးႏိုင္ပါေသးသည္။
မိ်ဳးဗီဇ (Genetics) ဟူသည္ ဘယ္ကဲ့သို႔ ရိွသနည္း။ ထိုမ်ိဳးဗီဇမ်ားကို မည္သို႔ စမ္းသပ္သနည္း။ မ်ိဳးဗီဇ ဆိုင္ရာ ေရာဂါ ေ၀ဒနာမ်ားကား မည္သည္တို႔နည္း။ လူတစ္ဦး၏ cell သည္ မည္သည့္ ပံုသ႑ာန္ ရိွသနည္း။ DNA ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ DNA ကို အသံုးျပဳ၍ မည္ကဲ့သို႔ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သနည္း။ သင္သည္ ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ မည္မွ် ရိွသနည္း စသည္တို႔ကို ေလ့လာလိုလွ်င္ Genome Exhibition ျပခန္း သို႔သြားေရာက္ေလ့လာပါ။ သင္၏ ကိုးတန္း၊ ဆယ္တန္း တက္ေနသူ သားသမီးမ်ားအဖို႔ ဇီ၀ေဗဒ ဘာသာရပ္အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္ အကူ ျဖစ္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။
Living With Viruses Exhibition ျပခန္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူသားမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ၿခိမ္းေျခာက္ ဒုကၡေပးလာခဲ့ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ တုပ္ေကြး၊ ေက်ာက္ေရာဂါ ဗိုင္းရပ္၊ ပိုလီယို ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား၊ လက္၊ ပါးစပ္၊ ေျခေထာက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား၊ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးမ်ား စသည့္ ေခတ္ေဟာင္း ဗိုင္းရပ္ပိုးမ်ားအျပင္ ေခတ္သစ္ ဗိုင္းရပ္ပိုးမ်ား ျဖစ္ေသာ Dengue Virus, HIV ဗိုင္းရပ္စ္၊ SARS ဗိုင္းရပ္စ္၊ Bird Flu (ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး) ဗိုင္းရပ္စ္၊ Avian Flu စေသာ ဗိုင္းရပ္အမ်ိဳးစံုကို ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။
ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘ၀တြင္ သခ်ၤာသည္ မရိွမျဖစ္ အလြန္အေရးပါလွသည္ ျဖစ္ရာ ထို ဂဏန္းသခ်ၤာမ်ား အေၾကာင္း ေလ့လာလိုပါက Mathematics Everywhere & Everyday Exhibition သခၤ်ာျပခန္း သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ ပါ။ Science Centre ၏ Hall F တြင္ ရိွၿပီး အခန္း ၉ ခန္း ခဲြထားပါသည္။ ျပခန္း (၁) (Section #1: Introduction & Concepts) တြင္ သခ်ၤာ အေျခခံႏွင့္ သေဘာတရားမ်ား။ ျပခန္း (၂) (Section #2 : In Counting) တြင္ ေရတြက္နည္း ဆိုင္ရာ သိစရာ ေလ့လာ စရာမ်ား။ ျပခန္း (၃) (Section #3 : In Nature) တြင္ သဘာ၀ထဲတြင္ ေတြ႔ရေသာ သခၤ်ာ။ ျပခန္း (၄) (Section #4 : In Shapes, Curves & Patterns) တြင္ ပံုသ႑ာန္မ်ား၊ မ်ဥ္းေကြးမ်ား။ ျပခန္း (၅) (Section #5 : In Games & Puzzles) တြင္ သခၤ်ာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကစား စရာမ်ား၊ ပေဟဠိမ်ား။ ျပခန္း(၆) (Section #6 : In Time & The Heavens) တြင္ အခိ်န္ႏွင့္ အာကာသဆိုင္ရာ သခၤ်ာ။ ျပခန္း (၇) (Section #7 : Challenges & Controversies) တြင္ ေျဖရွင္းရခက္ေသာ ပုစၦာမ်ား၊ သခၤ်ာဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား။ ျပခန္း(၈) (Section #8 : In Real Applications) တြင္ လက္ေတြ႔ အသံုးခ် သခၤ်ာ။ ျပခန္း (၉) (Section #9 : Awesome, Fearsome Calculus) တြင္ ေခတ္သိပၸံပညာရပ္မ်ားတြင္ အလြန္အေရးႀကီး သည့္ ကဲကုလ သခၤ်ာ အေၾကာင္း စသည္မ်ားကို စံုစံုလင္လင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ ေနမိသားစု စနစ္ (Solar System)၊ ေန႔စဥ္ လူေနမႈ ဘ၀တြင္ ေရ၏ အေရးပါပံုကို သရုပ္ေဖာ္ထားေသာ (Water Works)၊ လက္ရိွအီလက္ထေရာနစ္ ေခတ္အတြက္ အေရးပါသည့္ အီလက္ထရြန္မ်ားအေၾကာင္း (The Amazing Electron)၊ စြမ္းအင္အေၾကာင္း (Energy)၊ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ အေၾကာင္း (Human Body)၊ အာကာသ သိပၸံ (Space Science)၊ အာရံုႏွင့္ မ်က္စိကို လွည့္စားထားသည့္ စိတ္မ်က္လံုး ျပကြက္မ်ား (The Mind’s Eye) စသည္တို႔ကို စံုစံုလင္လင္ ေလ့လာ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သိပံၸဆိုင္ရာ၊ ကြန္ျပဴတာဆိုင္ရာ စသည္မ်ားကို ေမးေျဖထားသည့္ ScienceNet မွာလည္း အလြန္စိတ္၀င္စားဘြယ္ ေကာင္းေသာ ဗဟုသုတ ဟင္းေလးအိုးႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ၀ါသနာပါသူမ်ား http://www.science.edu.sg/ တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

Singapore Discovery Centre
Singapor Discovery Centre ကို ၁၉၉၆ ႏို၀င္ဘာလက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး စင္ကာပူ ႏုိင္ငံသားမ်ား မိမိတို႔၏ အတိတ္ ကို ျပန္ေျပာင္း ေလ့လာကာ (Hear the Past) လက္ရိွဘ၀ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး (See the Present) မိမိတို႔၏ အနာဂါတ္ အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ၾကေစရန္ (Touch the Future) ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ထပ္ ခန္းမႀကီး အလယ္တြင္ ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး ဒီဇိုင္း စတူဒီယိုခန္းႀကီး (Visionarium) ရိွပါသည္။ တစ္ဖဲြ႔လွ်င္ လူ ၄၀ ပါသည့္ အဖဲြ႔ ၃ ဖဲြ႔ (လူ ၁၂၀) ပါ၀င္ကာ စင္ကာပူကို မိမိတို႔ ေနထိုင္လိုေသာ အေကာင္းဆံုးတိုင္းျပည္ ျဖစ္ရန္ စိတ္ကူးျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ ကစားကြင္းႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ Enterprise Pavilion, Unity Parvilion, Multi- Cultural Dance, Smart Show, Security Pavilion စသည့္ ျပခန္းမ်ားလည္း ရိွပါေသးသည္။ မိမိစိတ္ကူးမ်ားကို မွန္းဆ ကာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ယူႏိုင္ေသာ ျပခန္းမ်ား ျဖစ္ပါ၏။
အေပၚထပ္တြင္ စင္ကာပူ၏ ကာကြယ္ေရး တပ္မ်ား အေၾကာင္း ဗီဒီယို ျပသထားပါသည္။ အျခား ျပခန္းမ်ားမွာ Portals, Spectacle, Kinetic Sculpture, Build It, 3-2-1 Xplore, Singapore Way တို႔ ရိွပါသည္။ သံုးဘက္ျမင္ ရုပ္ရွင္ ကိုလည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ XD Theatre လည္း ရိွ၍ ရုပ္ရွင္ထဲကအတိုင္း မိမိကိုယ္တိုင္ ခံစားႏိုင္ေသာ ထိုင္ခံုမ်ား တပ္ဆင္ ေပးထားပါသည္။ ၀င္ေၾကး လူႀကီး ၁၀၊ ကေလး ၈ က်ပ္ ျဖစ္ပါ၏။ ႏွလံုးေရာဂါ ရိွသူမ်ား၊ ေသြးတိုးရိွသူမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မ်ား ၾကည့္ရန္ မသင့္ပါ။ ထို႔ျပင္ စင္ကာပူမွ စစ္တပ္အေၾကာင္း ေလ့လာလိုပါက ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္ပါေသးသည္။
စင္ကာပူ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေရ၊ မီး၊ ေလ တို႔ သံုးၿပီး MTV Style ျဖင့္ တင္ျပထားသည္။ အမ်ားျပည္သူ ရံုးပိတ္ရက္ မ်ားမွ လဲြ၍ တနလၤာေန႔မ်ားတြင္ ပိတ္ပါသည္။ က်န္ အဂၤါမွ တနဂၤေႏြေန႔ထိ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီထိ ဖြင့္ပါသည္။ ၀င္ေၾကးမွာ Discovery Centre ျပခန္းသီးသီးဆိုလွ်င္ လူႀကီး ၁၀၊ ကေလး ၆ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး Discovery Centre ျပခန္း ႏွင့္ လက္နက္ျပခန္း ေပါင္းလွ်င္ လူႀကီး ၁၃ က်ပ္၊ ကေလး ၇ က်ပ္၊ Discovery Centre ႏွင့္ 3D Movie စသည္ ေပါင္းလွ်င္ လူႀကီး ၁၅ က်ပ္၊ ကေလး ၁၀ စသည္ ျဖစ္ပါ၏။
Joo Koon MRT မွ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္လိုက္လွ်င္ ေရာက္ပါ၏။ သို႔မဟုတ္ပါက Boon Lay MRT မွ ဘတ္စ္ နံပါတ္ ၁၉၃ သုိ႔မဟုတ္ ၁၈၂ ကို စီးၿပီး သြားႏုိင္ပါသည္။

Climate Changes Exhibition တြင္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္သည္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ရာသီ ဥတုမ်ား ေဖာက္ျပန္ရသနည္း။ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာသည္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ယခင္ကာလမ်ားႏွင့္ အဘယ္သို႔ ေသာ ကြာျခားခ်က္မ်ား ရိွသနည္း။ လူတို႔၏ လူေနမႈဘ၀၊ စိုက္ပိ်ဳးေမြးျမဴေရး၊ က်န္းမာေရးမ်ား အေပၚတြင္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈ မ်ား က မည္သို႔ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေပးသနည္း။ အစားထိုး စြမ္းအင္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ကမၻာေလာက ႀကီး၏ ရာသီ ဥတု ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကို ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ရာတြင္ အသင့္အေနႏွင့္ မည္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ သနည္း ဟူသည္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု လက္ေတြ႔ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ရာသီဥတု မေဖာက္ျပန္ရေအာင္ မည္သို႔ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးမ်ား ေပးႏုိင္သနည္း ဟူသည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားကိုပါ ေပးႏိုင္ပါေသးသည္။
မိ်ဳးဗီဇ (Genetics) ဟူသည္ ဘယ္ကဲ့သို႔ ရိွသနည္း။ ထိုမ်ိဳးဗီဇမ်ားကို မည္သို႔ စမ္းသပ္သနည္း။ မ်ိဳးဗီဇ ဆိုင္ရာ ေရာဂါ ေ၀ဒနာမ်ားကား မည္သည္တို႔နည္း။ လူတစ္ဦး၏ cell သည္ မည္သည့္ ပံုသ႑ာန္ ရိွသနည္း။ DNA ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ DNA ကို အသံုးျပဳ၍ မည္ကဲ့သို႔ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သနည္း။ သင္သည္ ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ မည္မွ် ရိွသနည္း စသည္တို႔ကို ေလ့လာလိုလွ်င္ Genome Exhibition ျပခန္း သို႔သြားေရာက္ေလ့လာပါ။ သင္၏ ကိုးတန္း၊ ဆယ္တန္း တက္ေနသူ သားသမီးမ်ားအဖို႔ ဇီ၀ေဗဒ ဘာသာရပ္အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္ အကူ ျဖစ္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။
Living With Viruses Exhibition ျပခန္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူသားမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ၿခိမ္းေျခာက္ ဒုကၡေပးလာခဲ့ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ တုပ္ေကြး၊ ေက်ာက္ေရာဂါ ဗိုင္းရပ္၊ ပိုလီယို ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား၊ လက္၊ ပါးစပ္၊ ေျခေထာက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား၊ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးမ်ား စသည့္ ေခတ္ေဟာင္း ဗိုင္းရပ္ပိုးမ်ားအျပင္ ေခတ္သစ္ ဗိုင္းရပ္ပိုးမ်ား ျဖစ္ေသာ Dengue Virus, HIV ဗိုင္းရပ္စ္၊ SARS ဗိုင္းရပ္စ္၊ Bird Flu (ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး) ဗိုင္းရပ္စ္၊ Avian Flu စေသာ ဗိုင္းရပ္အမ်ိဳးစံုကို ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။
ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘ၀တြင္ သခ်ၤာသည္ မရိွမျဖစ္ အလြန္အေရးပါလွသည္ ျဖစ္ရာ ထို ဂဏန္းသခ်ၤာမ်ား အေၾကာင္း ေလ့လာလိုပါက Mathematics Everywhere & Everyday Exhibition သခၤ်ာျပခန္း သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ ပါ။ Science Centre ၏ Hall F တြင္ ရိွၿပီး အခန္း ၉ ခန္း ခဲြထားပါသည္။ ျပခန္း (၁) (Section #1: Introduction & Concepts) တြင္ သခ်ၤာ အေျခခံႏွင့္ သေဘာတရားမ်ား။ ျပခန္း (၂) (Section #2 : In Counting) တြင္ ေရတြက္နည္း ဆိုင္ရာ သိစရာ ေလ့လာ စရာမ်ား။ ျပခန္း (၃) (Section #3 : In Nature) တြင္ သဘာ၀ထဲတြင္ ေတြ႔ရေသာ သခၤ်ာ။ ျပခန္း (၄) (Section #4 : In Shapes, Curves & Patterns) တြင္ ပံုသ႑ာန္မ်ား၊ မ်ဥ္းေကြးမ်ား။ ျပခန္း (၅) (Section #5 : In Games & Puzzles) တြင္ သခၤ်ာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကစား စရာမ်ား၊ ပေဟဠိမ်ား။ ျပခန္း(၆) (Section #6 : In Time & The Heavens) တြင္ အခိ်န္ႏွင့္ အာကာသဆိုင္ရာ သခၤ်ာ။ ျပခန္း (၇) (Section #7 : Challenges & Controversies) တြင္ ေျဖရွင္းရခက္ေသာ ပုစၦာမ်ား၊ သခၤ်ာဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား။ ျပခန္း(၈) (Section #8 : In Real Applications) တြင္ လက္ေတြ႔ အသံုးခ် သခၤ်ာ။ ျပခန္း (၉) (Section #9 : Awesome, Fearsome Calculus) တြင္ ေခတ္သိပၸံပညာရပ္မ်ားတြင္ အလြန္အေရးႀကီး သည့္ ကဲကုလ သခၤ်ာ အေၾကာင္း စသည္မ်ားကို စံုစံုလင္လင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေနမိသားစု စနစ္ (Solar System)၊ ေန႔စဥ္ လူေနမႈ ဘ၀တြင္ ေရ၏ အေရးပါပံုကို သရုပ္ေဖာ္ထားေသာ (Water Works)၊ လက္ရိွအီလက္ထေရာနစ္ ေခတ္အတြက္ အေရးပါသည့္ အီလက္ထရြန္မ်ားအေၾကာင္း (The Amazing Electron)၊ စြမ္းအင္အေၾကာင္း (Energy)၊ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ အေၾကာင္း (Human Body)၊ အာကာသ သိပၸံ (Space Science)၊ အာရံုႏွင့္ မ်က္စိကို လွည့္စားထားသည့္ စိတ္မ်က္လံုး ျပကြက္မ်ား (The Mind’s Eye) စသည္တို႔ကို စံုစံုလင္လင္ ေလ့လာ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သိပံၸဆိုင္ရာ၊ ကြန္ျပဴတာဆိုင္ရာ စသည္မ်ားကို ေမးေျဖထားသည့္ ScienceNet မွာလည္း အလြန္စိတ္၀င္စားဘြယ္ ေကာင္းေသာ ဗဟုသုတ ဟင္းေလးအိုးႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ၀ါသနာပါသူမ်ား http://www.science.edu.sg/ တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
Singapore Discovery CentreSingapor Discovery Centre ကို ၁၉၉၆ ႏို၀င္ဘာလက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး စင္ကာပူ ႏုိင္ငံသားမ်ား မိမိတို႔၏ အတိတ္ ကို ျပန္ေျပာင္း ေလ့လာကာ (Hear the Past) လက္ရိွဘ၀ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး (See the Present) မိမိတို႔၏ အနာဂါတ္ အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ၾကေစရန္ (Touch the Future) ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ထပ္ ခန္းမႀကီး အလယ္တြင္ ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး ဒီဇိုင္း စတူဒီယိုခန္းႀကီး (Visionarium) ရိွပါသည္။ တစ္ဖဲြ႔လွ်င္ လူ ၄၀ ပါသည့္ အဖဲြ႔ ၃ ဖဲြ႔ (လူ ၁၂၀) ပါ၀င္ကာ စင္ကာပူကို မိမိတို႔ ေနထိုင္လိုေသာ အေကာင္းဆံုးတိုင္းျပည္ ျဖစ္ရန္ စိတ္ကူးျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ ကစားကြင္းႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ Enterprise Pavilion, Unity Parvilion, Multi- Cultural Dance, Smart Show, Security Pavilion စသည့္ ျပခန္းမ်ားလည္း ရိွပါေသးသည္။ မိမိစိတ္ကူးမ်ားကို မွန္းဆ ကာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ယူႏိုင္ေသာ ျပခန္းမ်ား ျဖစ္ပါ၏။
အေပၚထပ္တြင္ စင္ကာပူ၏ ကာကြယ္ေရး တပ္မ်ား အေၾကာင္း ဗီဒီယို ျပသထားပါသည္။ အျခား ျပခန္းမ်ားမွာ Portals, Spectacle, Kinetic Sculpture, Build It, 3-2-1 Xplore, Singapore Way တို႔ ရိွပါသည္။ သံုးဘက္ျမင္ ရုပ္ရွင္ ကိုလည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ XD Theatre လည္း ရိွ၍ ရုပ္ရွင္ထဲကအတိုင္း မိမိကိုယ္တိုင္ ခံစားႏိုင္ေသာ ထိုင္ခံုမ်ား တပ္ဆင္ ေပးထားပါသည္။ ၀င္ေၾကး လူႀကီး ၁၀၊ ကေလး ၈ က်ပ္ ျဖစ္ပါ၏။ ႏွလံုးေရာဂါ ရိွသူမ်ား၊ ေသြးတိုးရိွသူမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မ်ား ၾကည့္ရန္ မသင့္ပါ။ ထို႔ျပင္ စင္ကာပူမွ စစ္တပ္အေၾကာင္း ေလ့လာလိုပါက ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္ပါေသးသည္။
စင္ကာပူ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေရ၊ မီး၊ ေလ တို႔ သံုးၿပီး MTV Style ျဖင့္ တင္ျပထားသည္။ အမ်ားျပည္သူ ရံုးပိတ္ရက္ မ်ားမွ လဲြ၍ တနလၤာေန႔မ်ားတြင္ ပိတ္ပါသည္။ က်န္ အဂၤါမွ တနဂၤေႏြေန႔ထိ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီထိ ဖြင့္ပါသည္။ ၀င္ေၾကးမွာ Discovery Centre ျပခန္းသီးသီးဆိုလွ်င္ လူႀကီး ၁၀၊ ကေလး ၆ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး Discovery Centre ျပခန္း ႏွင့္ လက္နက္ျပခန္း ေပါင္းလွ်င္ လူႀကီး ၁၃ က်ပ္၊ ကေလး ၇ က်ပ္၊ Discovery Centre ႏွင့္ 3D Movie စသည္ ေပါင္းလွ်င္ လူႀကီး ၁၅ က်ပ္၊ ကေလး ၁၀ စသည္ ျဖစ္ပါ၏။ Joo Koon MRT မွ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္လိုက္လွ်င္ ေရာက္ပါ၏။ သို႔မဟုတ္ပါက Boon Lay MRT မွ ဘတ္စ္ နံပါတ္ ၁၉၃ သုိ႔မဟုတ္ ၁၈၂ ကို စီးၿပီး သြားႏုိင္ပါသည္။
နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၇ နာရီထိ ေန႔စဥ္ ဖြင့္လွစ္ ပါသည္။ ၀င္ေၾကး မရိွပါ။ လည္ပတ္ရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ၂ နာရီ မွ ၃ နာရီ ျဖစ္ပါသည္။ တည္ေနရာမွာ 262, Pasir Panjang Road, Singapore 118628 ျဖစ္ပါသည္။
Haw Par Villa
Haw Par Villa ဟူသည္ကား တရုပ္ရိုးရာ ယဥ္ေက်း မႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ရုပ္လံုး၊ ရုပ္ၾကြ မ်ားစြာ ႏွင့္ သရုပ္ေဖာ္ ထားေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ငရဲႀကီး ဆယ္ထပ္ သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ား၊ ေနာက္ထပ္ လူ၀င္စား မျဖစ္ခင္ တရားစီရင္ ခန္းမ်ား၊ ဥတည္ဘြား ရုပ္ႀကီးမ်ား စသည္ျဖင့္ စိတ္၀င္စား ဘြယ္ရာ အခင္းအက်င္းမ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ မွ မယ္လမု ဘုရား၀င္းအတြင္း ထုလုပ္ထားေသာ ပန္းပုရုပ္ မ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။
နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၇ နာရီထိ ေန႔စဥ္ ဖြင့္လွစ္ ပါသည္။ ၀င္ေၾကး မရိွပါ။ လည္ပတ္ရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ၂ နာရီ မွ ၃ နာရီ ျဖစ္ပါသည္။ တည္ေနရာမွာ 262, Pasir Panjang Road, Singapore 118628 ျဖစ္ပါသည္။
Buona Vista MRT မွ ဘတ္စ္ နံပါတ္ ၂၀၀၊ Harbour Front MRT မွ ဘတ္စ္ကားနံပါတ္ ၁၀၊ ၃၀၊ ၁၈၈ မ်ားျဖင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ Clementi MRT မွ ဘတ္စ္နံပါတ္ ၁၇၅ ကို စီး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ China Town မွ ဘတ္စ္ နံပါတ္ ၅၁ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သြားေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ အထက္ ေဖာ္ျပပါ အရုပ္ႀကီး ျမင္ရသည့္ေနရာတြင္ ဆင္းပါ။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ေနရာမ်ားအျပင္ စင္ကာပူတြင္ အျခား လည္စရာ၊ ပတ္စရာ ေနရာမ်ား အမ်ားအျပား ရိွပါေသး သည္။ ျမန္မာျပည္မွ တရုပ္တန္းႏွင့္ တူေသာ China Town သို႔ China Town MRT မွ ထြက္လိုက္သည္ႏွင့္ ေရာက္ပါသည္။ တရုပ္ႏွစ္သစ္ကူး အခါသမယမ်ား တြင္ China Town သည္ အလြန္စည္ကားလွပါ၏။ ကုလားအမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္ေသာ Little India သုိ႔ Ferra Park MRT, Little India MRT တို႔မွ သြားေရာက္ ႏိုင္ပါသည္။ ထိုေနရာမွ Mustafa Centre မွာ ပစၥည္းစံုသည့္အျပင္ ေစ်းလည္း သက္သာသျဖင့္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ေစ်းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကိုလိုနီေခတ္ သမိုင္း၀င္ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ သမိုင္း၀င္ ေနရာမ်ားကို ေလ့လာလိုပါလွ်င္ အဂၤလိပ္ေခတ္က အစိုးရ ရံုးစိုက္ရာ Fort Canning Park သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပင္နင္စူလာ ပလာဇာ ေနာက္နားတြင္ပင္ ရိွၿပီး လမ္းေလွ်ာက္သြား၍ ရပါသည္။
Orchard Road သည္ကား အျမဲ စည္ကားေနေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းေဘးမ်ားတြင္ မ်က္လွည့္ပဲြ၊ ကြ်မ္း ဘား ျပပဲြ၊ Performance Art ျပပဲြ၊ ဓါတ္ပံုျပပဲြ စသည္ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု အျမဲ ရိွေနတတ္ပါသည္။ လမ္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္ စိုက္ထားေသာ ပိေတာက္ပင္ႀကီးမ်ားမွာလည္း လမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္လံုးကို ထီးမိုးေပးထားသကဲ့သို႔ ရိွပါသည္။ Orchard Road တြင္ အစည္ကားဆံုး အခ်ိန္ကို ျပပါဟု ဆိုလွ်င္ ခရစ္စမတ္ကာလ သမယ ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူး အခါ သမယ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
တရုပ္ႏွစ္သစ္ကူး အခါ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေသာ Chingay Parade ကိုလည္း Orchard Road ေပၚတြင္ပင္ က်င္းပပါသည္။ လူမိ်ဳးေပါင္းစံု၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစံု၊ အက ေပါင္းစံုကို လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ ခင္းက်င္းျပသသြားျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ အလြန္ စိတ္၀င္စားဘြယ္ေကာင္းၿပီး အလြန္ လွပေသာ ပဲြတစ္ခု ျဖစ္သျဖင့္ တိုးမေပါက္ေအာင္ လူစည္ကား လွပါသည္။
ေနာက္တစ္ခု အလြန္လူစည္ကားေသာ ေနရာတစ္ခုကို ျပပါဟု ဆုိလွ်င္ Bugis Junction ကို ျပရပါလိမ့္မည္။ ထိုေနရာ တစ္၀ိုက္ရိွဆိုင္မ်ားမွာလည္း ပစၥည္းစံုၿပီး ေစ်းသက္သာေသာေၾကာင့္ လူအမ်ား ေစ်းလာ၀ယ္ၾကသျဖင့္ စေန၊ တနဂၤ ေႏြေန႔မ်ားတြင္ တိုးမေပါက္ေအာင္ စည္ကားလွပါသည္။ တစ္ခါတရံတြင္ စိတ္၀င္စားဘြယ္ အႏုပညာ ျပကြက္မ်ားကိုပါ ရႈစား ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - တရုပ္၊ အိႏိၵယ၊ မေလး တူရိယာမ်ားကို စုေပါင္းၿပီး တီးလံုးကိုလည္း စုေပါင္းစပ္ေပါင္းလုပ္ကာ တီး မႈတ္ျပသည္မွာ အလြန္ သာယာနာေပ်ာ္ဘြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ Hybrid ယဥ္ေက်းမႈ ဟုေခၚရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္တိုး လည္ပတ္စရာ ေနရာတစ္ခုမွာကား Vivo City ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူတြင္ အႀကီးဆံုး Shopping Mall ႀကီး ျဖစ္ၿပီး ဆင္တိုဇာ သြားရာ အ၀င္၀တြင္ ရိွပါသည္။ ေတာင္ေျမာက္ ရထားလိုင္း၏ ေတာင္ဘက္ အစြန္ဆံုး ဘူတာျဖစ္ေသာ Harbour Front MRT မွ ထြက္လိုက္လွ်င္ Vivo City သို႔ ေရာက္ပါသည္။ ထိုေနရာတြင္လည္း မၾကာခဏ ဆိုသလို Performance Art ျပကြက္မ်ား၊ ရိုးရာအကမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ ရႈစားၾကရပါသည္။
ေနာက္လည္ပတ္စရာ ေနရာတစ္ခုမွာ Chinese Garden ႏွင့္ Japanese Garden ျဖစ္ပါသည္။ Chinese Garden MRT မွ လမ္းေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ၅ မိနစ္မွ်သာ ေလွ်ာက္ရ ပါသည္။
ေနာက္တစ္ေနရာကေတာ့ လည္ပတ္ရံုတင္ မဟုတ္။ အပန္းေျဖလို႔လည္း ရပါသည္။ ပင္လယ္ကမ္းေျခ တစ္ေလွ်ာက္ ပန္းျခံလုပ္ထားသျဖင့္ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေရကူးလိုကူး။ အစားအေသာက္မ်ား ခ်က္ျပဳတ္ စားလိုစား။ ပင္လယ္စာ စားလိုက စား။ ကစား လိုလွ်င္ ကစား။ ပင္လယ္ေလညွင္းခံကာ ေအးေအး ေဆးေဆး ဇိမ္ႏွင့္အိပ္လိုအိပ္။ ထိုေနရာကား စင္ကာပူ အေရွ႔ဖ်ားတြင္ ရိွေသာ East Coast Park ျဖစ္ပါသည္။
ဘတ္စ္ကားနံပါတ္ ၁၆ ကိုစီးကာ Marine Terrace တြင္ ဆင္းပါ။
ဒီစာကို Select ေပးၿပီးေရးပါ...
Type your summary here

Type rest of the post here

1 comment:

AKM said...

thank you so much.