Monday, July 20, 2009

Bitter Life Preface

ဘ၀ခါးခါး
(၁၁-၀၇-၀၉-စေနေန႔ ညေန ၆း၃၀ နာရီ)

လမ္းခရီးတစ္ခုကို သြားသည္ဆိုရာ၌ မိမိသိၿပီးသားလမ္းဆိုလွ်င္ အခက္အခဲမရိွ၊ လြယ္လင့္တကူ ေခ်ာေခ်ာ ေမာေမာ သြားႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ မသိေသးေသာ လမ္းခရီးကို သြားရာတြင္မူ စမ္းတ၀ါး၀ါး သြားၾကရသည္။ မိမိ ရည္မွန္းထားေသာ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ခ်င္ေရာက္မည္။ ေရာက္ခ်င္မွလည္း ေရာက္မည္။ ေရာက္သည္ ဆိုသည့္တိုင္ အမွား အယြင္းေပါင္းမ်ားစြာ၊ ျပႆနာမ်ားစြာ၊ ဒုကၡသုကၡေပါင္းစံုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၿပီးမွ လိုရာခရီးသို႔ ေရာက္ႏုိင္မည္။
ဘ၀ဟူသည္မွာ ခရီးရွည္ႀကီးတစ္ခုကို ခ်ီတက္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ခ်ီတက္ၾကရာတြင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မတူ။ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဘ၀ခရီးၾကမ္းကို ျဖတ္သန္းၾကရသည္။ သို႔ ျဖတ္သန္းၾကရာတြင္ ယခုေခတ္၌ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုင္းတစ္ပါး သို႔ သြားေရာက္ စီးပြားရွာျခင္းသည္လည္း တစ္နည္းအပါအ၀င္ ျဖစ္လာသည္။
ႏိုင္ငံျခား ဟူသည္ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ႏွင့္မတူ။ အစစအရာရာ ကဲြျပားျခားနားသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာတရား စသည္တို႔ မတူ။ အစိုးရ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စသည္တို႔မတူ။
ဤကဲ့သို႔ေသာ မိမိ မေရာက္ဖူးေသးသည့္ တိုင္းတစ္ပါးတြင္ မိမိ မသိေသးသည့္ သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံကာ မိမိ မလုပ္ဖူး ေသးေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ရမည္ ဆိုသည့္အခါ မိမိ မသိေသးေသာ လမ္းသို႔ စမ္းတ၀ါး၀ါး သြားေနရျခင္းႏွင့္ တူလိမ့္မည္။ မိမိကို စိတ္ေကာင္းေစတနာထား၍ ဆက္ဆံမည့္သူမ်ားရိွသလို မိမိ၏ မသိနားမလည္မႈ အေပၚတြင္ အခြင့္ ေကာင္းယူကာ မိမိအေပၚ လွီးမည့္၊ ဖဲ့မည့္သူမ်ားလည္း အဆင္သင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေၾကာင္း သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူသို႔ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔အနက္ အခ်ိဳ႔မွာ အဆင္ေျပၾကၿပီး အခ်ိဳ႔မွာ အဆင္မေျပၾကပါ။ အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံျခားဆိုၿပီး ထင္လံုးႀကီး တစ္ခဲြသားႏွင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စင္ကာပူတြင္ ဒုကၡေရာက္ ေနၾကသည့္ အခ်က္ကိုမူ မည္သူမွ် ဂဃနဏ မသိ။ ဒုကၡေရာက္ခဲ့သူ ကာယကံရွင္မ်ားကိုယ္ႏိႈက္ကလည္း မိဘေဆြမ်ိဳး၊ သားခ်င္းမ်ား စိတ္မေကာင္းမွာ စိုးမည္ တစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ကာမွ ဒုကၡအိုးႏွင့္ တိုးရသည္ကို ရွက္သျဖင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ မေျပာျဖစ္သည္က မ်ားေလရာ စင္ကာပူမွ ခါးသီးေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို သိရန္ မလြယ္လွပါ။
အခ်ိဳ႔ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားသြားရန္ ရင္းႏီွးလာေသာ အရင္းပင္ မေက်။ အတိုးကိုပင္ မနည္း အႏိုင္ႏိုင္ဆပ္ေနရသူမ်ား ဒုႏွင့္ေဒး ရိွပါသည္။ အေတြ႔အႀကံဳရိွသူမ်ားက ႏိုင္ငံျခားထြက္ရန္ တကဲကဲ ျပင္ေနၾကသူမ်ားအား ႏိုင္ငံျခား၏ ဒုကၡ သုကၡမ်ား ကို ေျပာျပၾကေသာ္လည္း ဆႏၡေစာေနသူမ်ားအဖို႔ နား၀င္ရန္ မလြယ္ပါ။ မိမိအား မနာလိုသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား မသြားႏုိင္ေစရန္ ကဖ်က္ကယက္ ေျပာသည္ဟုပင္ ထင္တတ္ၾကပါေသးသည္။
အခ်ိဳ႔မွာ အလည္အပတ္ ဗီဇာႏွင့္လာကာ အလုပ္ရွာၾကသည္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ အလုပ္ရသြားၿပီး အဆင္ေျပ သူမ်ား ရိွသလို အလုပ္မရဘဲ ျပည္ေတာ္ျပန္၀င္ရသူမ်ားလည္း မနည္းလွပါေပ။
သည္သို႔သြားလွ်င္ သည္သို႔ျဖစ္မည္ကို ႀကိဳတင္သိထားလွ်င္ ျပင္ဆင္သင့္တာ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္သျဖင့္ ဒုကၡႏွင့္ တိုးသည့္တိုင္ ဘာလုပ္ရမည္ သိႏုိင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း မိမိအား လိမ္ညာေနသည္ကို လိမ္ညာေနမွန္း သိႏိုင္ သည္။ သုိ႔အတြက္ စင္ကာပူအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေရးရေသာ္ ေကာင္းေလစြ ဟု စိတ္ကူးရသည္ႏွင့္ လက္လွမ္းမီရာ ျမန္မာ ကေလးမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီး သူတို႔အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ျပန္ေျပာင္း တင္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤစာအုပ္တြင္ လူငယ္ ၂၅ ဦး၏ အေတြ႔အႀကံဳ မိ်ဳးစံုကို တင္ျပထားပါသည္။ အဆင္ေျပသူမ်ားေရာ၊ အဆင္မေျပ သူမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ သို႔မွ ေကာင္းဆိုးႏွစ္တန္ကို မိမိဉာဏ္ျဖင့္ ေ၀ဖန္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကာယကံရွင္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ နာမည္မ်ားကို ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ျပထားပါသည္။


ေအးၿငိမ္း
၁၁-၀၇-၀၉

No comments: