Saturday, July 11, 2009

Living in Singapore XXXII (Living Style I)

အခန္း (၁၂)

၁၂၊ ၁။ လူေနမႈဘ၀ပံုစံ

စင္ကာပူ၏ လူေနမႈ ဘ၀မွာ အျမဲ ရွင္သန္လႈပ္ရွား ေနရေသာ ဘ၀ ျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္သည္ မွ စ၍ အလုပ္ မလုပ္ ႏိုင္ေတာ့ေသာ အရြယ္ အထိ အျမဲလႈပ္ရွား သြားလာ လုပ္ကိုင္ ေနၾကရသည္။ အလုပ္လုပ္ႏိုုင္ေသာ မည္သူမဆို အလုပ္ လုပ္ၾကရသည္။ ကေလးအရြယ္ လူမမယ္ဘ၀ ကတည္းက ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း၊ မူႀကိဳ သြား၊ ထို႔ေနာက္ K1, K2။ ေနာက္ေတာ့ Primary, Secondary, ပထမ အရြယ္ ကို ပညာရွာျခင္းျဖင့္ မိုးလင္းက မိုးခ်ဳပ္ အခ်ိန္ကုန္။ ပညာစံုၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ သို႔ စ ၀င္ရေတာ့သည္။ အလုပ္လုပ္ၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္ တနဂၤေႏြ နားရက္မ်ားမွ (အခ်ိဳ႔ေတာ့ စေနပါ နားရသည္) အပ ပင္စင္ယူ ခ်ိန္ထိ တစ္သက္တာ ပတ္လံုး အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။
တရား၀င္ အမ်ားျပည္သူ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားမွာလည္း တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုးမွ ၁၁ ရက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ ခြင့္ရက္ရွည္ ယူၿပီး အနားယူသည္မွ လဲြ၍ က်န္ရက္မ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ရက္မ်ား သာ ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသားမ်ား ခြင့္ရက္ရွည္ ယူခ်ိန္မွာ ႏွစ္သစ္ကူး အခ်ိန္ခါ သမယ အခါႀကီး၊ ေန႔ႀကီးမ်ား ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တရုပ္လူမိ်ဳးမ်ားသည္ တရုပ္ ႏွစ္သစ္ကူး ပိတ္ရက္ခံကာ ခြင့္ရက္ရွည္ ယူၾကသလို မေလးလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း သူတို႔ ဥပုသ္ထြက္ရက္ ႏွင့္ ႏွစ္ကူး ပိတ္ရက္ မ်ားတြင္ ခြင့္ရက္ရွည္ ယူၾကပါသည္။ ျမန္မာျပည္ သႀကၤန္တြင္း ရံုးပိတ္ရက္ရွည္ မ်ားႏွင့္ အလား သ႑ာန္ တူပါသည္။
ခ်စ္စရာ ေကာင္းေသာ ဓေလ့ တစ္ခုမွာ reunion ေခၚ မိသားစု၀င္မ်ား ျပန္လည္ ဆံုေတြ႔ပဲြ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ကူးရက္ အခါသမယမ်ားတြင္ မည္သည့္ အရပ္သို႔ ေရာက္ေနသည္ျဖစ္ေစ သားသမီးမ်ားသည္ မိဘမ်ားထံ ျပန္လာကာ အားလံုး သိုက္သိုက္ ၀န္း၀န္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ျပန္လည္ ဆံုေတြ႔ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္၊ အိမ္ေထာင္ရက္သားမ်ား က်ကာ ကိုယ့္အလုပ္ႏွင့္ ကိုယ္ မအားလပ္သျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးေတြ႔ဘို႔ရာ မလြယ္လွပါ။ ဤသို႔ ျပန္လည္ ဆံုေတြ႔ပဲြ လုပ္မွသာလွ်င္ မိသားစု အားလံုး ေတြ႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ဤ အစဥ္အလာမွာ အတုယူ အားက်ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

စင္ကာပူ ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္သက္စရာ ေကာင္းသည္မွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပန္းျခံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အားကစား ေလ့က်င့္လို လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေပါင္းအသင္မ်ား ႏွင့္ ေပ်ာ္ပဲြစား ထြက္လိုလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးထည္း ေအးေအး လူလူ နားနားေနေန စာဖတ္ အပန္းေျဖ လိုလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း အဆင္ေျပပါသည္။
ႏုိင္ငံ တစ္၀ွမ္း ပန္းျခံ အႀကီးအေသး အမ်ားအျပား ရိွပါသည္။ ပန္းျခံမ်ား အတြင္း၌ ကစားစရာ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ ေျပးလမ္းမ်ား၊ နားေနစရာ ထိုင္ခံုမ်ား၊ တဲ ကေလးမ်ား ထားေပးပါသည္။ ပန္းျခံမ်ား အတြင္းတြင္ နံနက္ ေစာေစာ၌ ျဖစ္ေစ၊ ညေနပိုင္း ၌ ျဖစ္ေစ လူႀကီးလူငယ္ အရြယ္စံုတို႔ အားကစား လုပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ ပါသည္။
ပန္းျခံမ်ားသာ မက မိုးလံု ေလလံု အားကစားရံုမ်ား၊ ေရကူးကန္မ်ား၊ ေဘာလံုးကြင္းမ်ား၊ ဘတ္စ္ကက္ေဘာ ကြင္း မ်ား၊ ေဘာ္လီေဘာ ကြင္းမ်ား စသည္တို႔ကိုလည္း လူေနရပ္ကြက္မ်ား အတြင္း ေတြ႔ရပါသည္။
တိုက္ခန္းမ်ား ေအာက္တြင္မူ Study Corner ဟူသည့္ ၀ိုင္းထိုင္ၿပီး စာက်က္၍ ရသည့္ ေက်ာက္ခံုမ်ား၊ က်ား ကစား ကြက္မ်ား၊ အခမ္းအနား လုပ္၍ ရသည့္ အေဆာက္အဦးငယ္ မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား ကစားသည့္ ကစားကြင္း မ်ား (ထိုကစား ကြင္းမ်ားမွာ ေခ်ာ္လဲလွ်င္ ဒါဏ္ရာ အနာတရ မျဖစ္ေစရန္ ရာဘာကဲ့သုိ႔ ႏိုင္လြန္အခင္း မ်ား ခင္းထားပါသည္။) စသည္တို႔ ရိွပါသည္။
အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ၿပီ ျဖစ္ေသာ လူႀကီးသူမ မ်ားသည္ ေအးေအးလူလူ ထို ထိုင္ခံုမ်ားတြင္ ၀ိုင္းထိုင္ကာ ေရွး ေဟာင္း ေႏွာင္းျဖစ္မ်ား ေျပာဆို ေနၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မာေဂ်ာင္း ကစားလွ်က္ ရိွသည္ကို လည္းေကာင္း မၾကာခဏ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ တခါတရံ အလုပ္မွ ေမာေမာပန္းပန္း ျပန္လာၿပီး ဘီယာတစ္၀ ေသာက္ကာ အိပ္ေပ်ာ္ေနသူ မ်ားကိုလည္း ထို တန္းလ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါ ေသးသည္။
ထို႔အတူ မဂၤလာေဆာင္၊ အလႉ၊ အသုဘ စသည့္ သာေရး၊ နာေရး အခမ္းအနားမ်ား ကိုလည္း ထို လူေန တိုက္ခန္း မ်ား ေအာက္တြင္ပင္ က်င္းပၾကပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အခမ္းအနား အလိုက္ ယာယီ အခမ္းအနားမ်ား ျပင္ဆင္ၿပီး က်င္းပ ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို အနည္းႏွင့္ အမ်ား နတ္ကိုးကြယ္မႈမ်ား ရိွရာ စင္ကာပူတြင္လည္း နတ္ကိုးကြယ္မႈမ်ားကို ေတြ႔ရ ပါသည္။ လမ္းေဘးမ်ားတြင္ နတ္ကနားမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ကုန္စံုဆိုင္ႀကီးမ်ား တြင္ နတ္စင္မ်ားကို လည္းေကာင္း ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ သစ္ပင္မ်ား၏ ေျခရင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္မရိွပါက စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု မ်ား၏ အေဆာက္အဦး အျပင္ဘက္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ေျမႀကီးေပၚ၌ သစ္သား သင္ပုန္းေပၚတြင္ တရုပ္စာမ်ား ေရးထား လွ်က္ ဖေယာင္းတုိင္၊ အေမႊးတိုင္မ်ား၊ လိေမၼာ္သီးမ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ ပသ ထားေသာ နတ္စင္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ႏိုင္ပါေသးသည္။ ဗမာလို ေတာ့ ဘုမၼစိုးနတ္ (ေျမႀကီးကို ပိုင္စိုးေသာ နတ္) ဟု ေခၚႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

မေလးရွားနတ္၊ ကုလားနတ္မ်ားကိုလည္း ေနရာအႏံွ႔ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ အိႏိၵယ အမိ်ဳးသားမ်ား ၏ အိမ္မ်ားတြင္ အျပင္ ဘက္၌ နတ္စင္ကေလး ထုတ္ထားလွ်က္ ညေနပိုင္းမ်ားတြင္ ခ်ဴကေလး ကို တစ္ခြ်င္ခြ်င္ လႈပ္ကာ၊ အေမႊးနံ႔သာ မ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ ေနၾကသည္ကိုလည္း မၾကာခဏ ေတြ႔ရပါသည္။

တေစၦႀကီးပဲြ

စင္ကာပူတြင္ ထင္ရွားေသာ ပဲြတစ္ခုမွာ တရုပ္ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္သည့္ တေစၦႀကီးပဲြ ျဖစ္ပါသည္။ Hungry Ghost Festival သို႔မဟုတ္ Feast for the Wandering Souls သုိ႔မဟုတ္ တရုပ္လို Zhong Yuan Jie ဟုေခၚပါသည္။ တရုပ္ျပကၡဒိန္ ၏ ခုနစ္လ ေျမာက္ေသာလ တြင္ က်င္းပ ပါသည္။ ခုနစ္လေျမာက္ ၏ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်န္ရစ္သူ မိသားစု မ်ားက ေသဆံုး သြား ၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ မိဘ၊ ဘိုးဘြား မ်ားအား အစားအေသာက္မ်ား စားေသာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚ ေကြ်းေမြးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုရက္မ်ားတြင္ မိမိႏွင့္ နီးစပ္ရာ သူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚလွ်က္ အစားအေသာက္မ်ားကို အလွ်ံပယ္ ေကြ်းေမြး ၾကပါသည္။

၁၂၊ ၂။ Community Clubs / Cummunity Centre (စုေ၀းရာ ဌာန)

သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႔မ်ားအလိုက္ Community Club မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ ဥပမာ Toa Payoh East Community Club, Hougang Community Club, Bedok Community Club, Eunos Community Club စသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။
Community Club မ်ားတြင္ လူငယ္၊ လူႀကီး၊ က်ား၊ မ အားလံုးတို႔အတြက္ စိတ္၀င္စားဘြယ္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရိွပါ သည္။ သင္တန္းမ်ိဳးစံု၊ အခန္းအနားမိ်ဳးစံု သူ႔အခ်ိန္ႏွင့္ သူ က်င္းပေနသည္ကို ရာသီမေရြး ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
ပညာေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္စကားေျပာ သင္တန္း၊ ျပင္သစ္ဘာသာ သင္တန္း၊ ထိုင္းဘာသာ သင္တန္း၊ တရုပ္ေပသီးတြက္ သင္တန္း၊ အလွျပင္ သင္တန္း၊ ပန္းခ်ီသင္တန္း၊ အိမ္တြင္းမႈ သင္တန္း၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ထုပ္ပိုးမႈ သင္တန္း၊ ပန္းအလွျပင္ သင္တန္း၊ ေပါင္မံု႔ ကိတ္မုန္႔ ဖုတ္နည္း သင္တန္း၊ တရုပ္ ရိုးရာ အစားအစာ ခ်က္ျပဳတ္နည္း သင္တန္း၊ ဆိုင္ခင္းေရာင္းခ် ႏိုင္သည္ အထိ ခ်က္ျပဳတ္နည္း သင္တန္း စသည့္ သင္တန္း မ်ိဳးစံု။
အားကစားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ူရႉး၊ တိုက္ကြမ္ဒို၊ တိုက္ကြ်ိခြ်မ္၊ ကရာေတး သင္တန္း၊ ေရကူးသင္တန္း၊ ေယာဂ သင္တန္း၊ ၾကက္ေတာင္သင္တန္းမ်ား။

အႏုပညာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာရာအိုေက သီခ်င္းဆိုနည္း သင္တန္း၊ အေရွ႔တိုင္း၊ အေနာက္တိုင္း အက သင္တန္း မ်ိဳးစံု၊ ေအရိုးဗစ္ သင္တန္း စသည့္ သင္တန္းမ်ား။ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာမ်ား အေနႏွင့္ LCCI သင္တန္းမ်ား၊ လက္မွတ္ရ သင္တန္းမ်ား၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား။ ထို႔ျပင္ ထိုပံုမွန္ သင္တန္းမ်ား အျပင္ တခါတရံ အထူးဖြင့္လွစ္ေပးေသာ ထိုင္း ကစ္ေဘာက္ဆင္ သင္တန္း မိ်ဳးကဲ့သို႔ ေသာ သင္တန္းမ်ားလည္း ရိွပါေသးသည္။

ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေဟာေျပပဲြမ်ား၊ ျပပဲြ ၿပိဳင္ပဲြမ်ား လုပ္ေပးပါသည္။ သိပၸံ ႏွင့္ သခ်ၤာ ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ စုေပါင္းက ရသည့္ အကသင္တန္းမ်ား၊ ဂစ္တာသင္တန္း၊ လက္မႈ ပညာ သင္တန္း စသျဖင့္ အလြန္ စံုလင္လွပါသည္။
လႈပ္ရွားမႈမ်ား အေနႏွင့္ စုေပါင္းလမ္းေလွ်ာက္ပဲြမ်ား၊ ႏွစ္ကူး စုေပါင္း ေတြ႔ဆံုပဲြမ်ား၊ အေမေန႔၊ လမံု႔ပဲြေတာ္၊ ႏွစ္ကူး ဆုေတာင္းပဲြ၊ ပန္းခ်ီပန္းပု ၿပိဳင္ပဲြမ်ား၊ လူငယ္ သိပၸံတီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ ၿပိဳင္ပဲြ၊ ကေလး ျပပဲြၿပိဳင္ပဲြ၊ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပဲြ၊ ပညာေပး ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ ခရီးတိုမ်ား၊ စက္ရံုမ်ား ေလ့လာေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ သိုင္းၿပိဳင္ပဲြ၊ စကားရည္ လုပဲြ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ပဲြမ်ား၊ ပညာရည္ခြ်န္ ဆုေပးပဲြ၊ အမ်ိဳးသားေန႔ ညစာစားပဲြ စသည္။
အထက္ပါ သင္တန္းမ်ားမွာ သင္တန္းေၾကးေပးၿပီး သင္ၾကားရေသာ သင္တန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင္တန္း ေၾကး သက္သာေစရန္ အဖြ႔ဲမ်ား ဖဲြ႔ထားၿပီး အသင္း၀င္ရပါသည္။ အသင္း၀င္မ်ားအတြက္ သင္တန္းေၾကး သက္သာပါသည္။ ဥပမာ - တရုပ္ရိုးရာ အက အဖဲြ႔၊ သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာ အသင္း၊ ေခတ္ေပၚ အကအသင္း စသည္။ ကလပ္မ်ားတြင္ အခန္းအနားမ်ား က်င္းပရန္ ခန္းမ မ်ား အားကစားကြင္းမ်ား၊ စာဖတ္ခန္း မ်ား ထားရိွေပးပါသည္။ သို႔ ေသာ္ တစ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ တစ္ၿမိဳ႔ေတာ့ တူခ်င္မွ တူပါမည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကလပ္မ်ားတြင္ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ကြင္း၊ ေဘာ္လီေဘာ ကြင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ ခန္းမ၊ သတင္းစာ ဖတ္ရန္ေနရာ၊ တီဗီၾကည့္ရန္ ေနရာ စသည္မ်ား ရိွတတ္ပါ သည္။
တရုပ္ႏွစ္ကူးပဲြေတာ္ ကဲ့သို႔ေသာ ပဲြေတာ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ဆင္ႏဲႊႏိုင္ရန္ တရုပ္ရိုးရာ နဂါးအက ေလ့က်င့္ေနေသာ လူငယ္ လုလင္ပိ်ဳ၊ လံုမငယ္မ်ား ကို ရႊင္ျမဴးအားတက္ဖြယ္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
ဤကလပ္မ်ားမွ ရိုးရာ အကသင္တန္းမ်ား၊ ခ်က္ျပဳတ္ နည္းမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္း ျဖင့္ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းရာလည္း ေရာက္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆိုရ လွ်င္ ထိုကလပ္မ်ားသည္ လူႀကီးလူငယ္၊ အလႊာ ေပါင္းစံု အတြက္ အလြန္ အက်ိဳးမ်ားေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

No comments: