Sunday, November 27, 2016

ကြ်ႏ္ုပ္ ပထမႏွစ္ ျမန္မာစာ စာေမးပဲြေျဖျခင္း

(၁) ကြ်ႏု္ပ္အဘယ္ေၾကာင့္ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ တက္ရသနည္း ဆိုျခင္းအေၾကာင္း

ပညာသင္ယူျခင္းဟူသည္ ရပ္တန္႔ထားလို႔ ရစေကာင္းေသာ အရာမဟုတ္။ အသက္ရွင္ေနသေရြ႔ ပညာဆည္းပူးေနရန္ လိုသည္။ ဤသည္ကို Life Long Learning ဟုေခၚ၏။ မိမိအရည္အေသြးကို အစဥ္အၿမဲျမွင့္တင္ေနလိုသူတို႔အဖို႔ ပညာကို ေသသည္ထိ မနားတမ္း ရွာမွီးေနရမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။

ကြ်န္ေတာ္ ယခု အသက္ (၅၅) ႏွစ္ရိွပါၿပီ။ အလုပ္လည္းလုပ္ေနပါၿပီ။ ၀င္ေငြႏွင့္ ေနသားထိုင္သားက်သြားၿပီဆိုေတာ့ မိမိ သင္ယူေလ့လာလိုသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူေလ့လာရန္ အခြင့္အေရးရလာၿပီ။ သုိ႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ဆက္ ေလ့လာလိုေသးေသာ ျမန္မာစာသင္တန္းကို ယခုလို တက္ေရာက္သင္ၾကားရျခင္းျဖစ္ပါ၏။

အဘယ္ေၾကာင့္ ျမန္မာစာသင္တန္းကို တက္ေရာက္ေလ့လာဆည္းပူးရပါသနည္း။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ငယ္စဥ္က ျမန္မာစာကို မူလတန္းမွသည္ အနည္းဆံုး ဆယ္တန္းေအာင္သည္ထိ (အခ်ိဳ႔လည္းဘဲြ႔ရသည္ထိ) သင္ၾကားၾကရခဲ့သည္ကို အေထြအထူး ေျပာစရာမလိုပါ။ သို႔တိုင္ ေက်ာင္းသားဟူသည္ ေက်ာင္းကိုသြားမည္။ သင္သမွ်စာမ်ားကို က်က္မွတ္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤကဲ့သို႔ က်က္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ထုိပညာမ်ားကို တတ္ေျမာက္ပါရဲ့လားဆိုတာကေတာ့ ေမးစရာျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ့္အေနႏွင့္ေျပာရပါမူ အေျခခံပညာအတန္းေတြတံုးက သင္ခဲ့ရသည့္ျမန္မာစာကို ခပ္ေရးေရးသာ မွတ္မိေတာ့သည္။ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ ေသခ်ာဂဏစြာ တတ္ေျမာက္ကြ်မ္းက်င္ၿပီလားဟု ေမးလာခဲ့လွ်င္ တတ္ပါၿပီ ဟု ျပတ္ျပတ္သားသား ေျဖႏိုင္ ေသာအဆင့္တြင္ မရိွပါ။ ဤသည့္အေျခအေနကို ကြ်န္ေတာ္မေက်နပ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာစာကို ေသခ်ာစြာေလ့လာလိုေသး သျဖင့္ ဤ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ကို တက္ေရာက္သင္ၾကားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကို အထူးေက်းဇူးတင္ရပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္ ေနရင္း ပညာဆက္လက္ ဆည္းပူးလိုသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတက္ရန္မလိုဘဲ ပညာဆည္းပူးႏိုင္ခြင့္ရရန္ ဖန္တီးေပးထား၍ ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္၏။ ဘာသာရပ္တစ္ခုႏွင့္ ဘဲြ႔ရ သြားသည့္တိုင္ အလုပ္အကိုင္လည္းမပ်က္ေစရဘဲ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ကိုတက္၍ မိမိစိတ္၀င္စားသည့္ အျခားဘာသာရပ္ တစ္ခုကို ေလ့လာဆည္းပူးခြင့္ ရေပသည္။

သို႔ေသာ္ ဤကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးေပးထားသည္ကိုေတာ့ တလဲြ အသံုးခ်ရန္မသင့္။ ဘဲ႔ြတစ္ခုရရုံ အနီးကပ္ တပဲြတိုးက်က္ေျဖသူ မ်ားကား မိမိကိုယ္ကိုယ္ ဖ်က္ဆီးသူမ်ားသာ ျဖစ္ေခ်သည္။ ဘဲြ႔လက္မွတ္ဟူသည္ ပီဘိ စာရြက္ကေလးတစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္၏။ မိမိတြင္ ထိုဘဲြ႔လက္မွတ္ႏွင့္ထိုက္တန္သည့္ အရည္အေသြးရိွမွသာ ငါ ဘာဘဲြ႔ရကြဟု ဂုဏ္ယူ၀့ံၾကြားႏိုင္သည္။ ျမန္မာစာႏွင့္သာ ဘဲြ႔ရလာသည္ မြန္ပညာရွိ အမတ္ႀကီး ဗညားဒလအေၾကာင္းေတာင္မွ မၾကားဖူးပါ ဆိုလွ်င္ေတာ့ ထုိဘဲြ႔ရကို ဘာဘဲြ႔ရဟု ေခၚမည္နည္း။

ကြ်န္ေတာ္ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္တက္သည္မွာ ဘဲြ႔ေၾကာင့္မဟုတ္။ ျမန္မာစာကုိ ေလ့လာက်က္မွတ္လို၍၊ ျမန္မာစာကို တကယ္ တတ္ကြ်မ္းလုိ၍ လာတက္တာသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဤကား ကြ်ႏ္ုပ္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္တက္ရသနည္း ဆိုေသာ အေၾကာင္း ျဖစ္ေပသည္ တမံု႔။

----------------------------------------

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္၊ ပထမႏွစ္ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ေမးခြန္းတြင္ “သင္ ဘာေၾကာင့္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ တက္ရသနည္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာစီစာကံုးတစ္ပုဒ္ပါပါသည္။

အထက္ပါ စာပုိဒ္မွာ ထုိစာစီစာကံုးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္ေရးခဲ့တာကို ျမန္မာလိုေခ်ာေအာင္ ျပန္ေရးထားတာ ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္ လည္ဆည္၍ ေရးျခင္းမဟုတ္။ ကြ်န္ေတာ္ အေ၀းသင္တက္ရေသာ တကယ့္အစစ္အမွန္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျပန္ေရးခ် ျပျခင္း ျဖစ္သတည္း။

(၂) နည္းနည္းေလးေတာ့ လဲြေနသည့္ ျမန္မာစာ ပထမႏွစ္ ျပဌာန္းစာအုပ္

ကြ်န္ေတာ္ ျမန္မာစာကို ေသခ်ာဂဏစြာ နားလည္တတ္ကြ်မ္းႏိုင္ရန္ သင္တန္းတစ္ခုခုတက္ဘို႔ ကာလအတန္ၾကာကတည္းက စိတ္ကူးထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းအေပါင္းမသင့္ႏုိင္ေသးသျဖင့္ မတက္ျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္၏။ အမွန္က မႏွစ္ကတည္းက တက္ဘို႔ႀကိဳးစားခဲ့တာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္ျခင္းအပိုင္းတြင္ ဘာေတြလဲြေခ်ာ္သည္ မသိ။ တက္ခြင့္မရလိုက္။ သည္ႏွစ္က်မွ ရတာ ျဖစ္၏။ သုိ႔တိုင္ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားမရေသး။ ကုန္ေနလို႔ဆိုလား။ ခံုနံပါတ္လည္း မသိရေသး။ ဟုတ္ပါ့ဟုတ္ပါ့မလား ဟု ကြ်န္ေတာ့္မွာ ရင္တထိတ္ထိတ္။ သို႔ႏွင့္ မမတို႔ကို ဟဲ့ - လုပ္ပါဦးဟဲ့။ အေ၀းသင္ဌာန သြားေမးပါဦးဟဲ့။ ေမာင္ေအးၿငိမ္းဆိုတဲ့နာမည္နဲ႔ ေက်ာင္းအပ္ထားတာ အတည္ျဖစ္ရဲ့လား။ ဘာျဖစ္လို႔ ခံုနံပါတ္နဲ႔ စာအုပ္ေတြ မရေသးသလဲ ဟု အပူကပ္ရ၏။ မမတို႔သြားေမးေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ အပ္ထားပါတယ္။ ခံုနံပါတ္ထြက္ပါလိမ့္မယ္။ စာအုပ္ေတြကလည္း ျပတ္ေနလို႔ မရေသးပါဘူး ဟု ျပန္ေျပာသည္ဆို၏။

သို႔ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ၊ ကြ်န္ေတာ္ Train The Trainer သင္တန္းေပးရေအာင္ျပန္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္တူထံမွ စာအုပ္မ်ား ယူလာခဲ့ သည္။ သူက ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္အတူ ျမန္မာစာ ပထမႏွစ္တက္တာျဖစ္၏။ တူေတာ္ေမာင္မွာ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားကို ေယာင္လို႔ ေတာင္ လွန္ၾကည့္ေဖာ္မရ။ စိမ္းကားလြန္းလွ၏။  

စင္ကာပူျပန္ေရာက္ေတာ့ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားကို အစအဆံုး နည္းနည္းခ်င္း ဖတ္ၾကည့္သည္။ ဘယ္ကဲ့သို႔ ဖတ္ရသနည္းဟူမူ ခရီးသြားရင္း ကားရထားေပၚမွာ ဖတ္ရတာျဖစ္သည္။ ေနာက္ၿပီး စာအုပ္မ်ားကို scan ဆဲြကာ ဖံုးထဲထည့္ထားၿပီး ကားေစာင့္လည္းဖတ္၊ အိမ္သာတက္လည္းဖတ္၊ အားတိုင္းယားတိုင္း ဖတ္။ ဖတ္ရတာ ျဖစ္၏။ အႏို႔ သူ႔ခ်ည္းသီးသန္႔ဖတ္ဖို႔ အခ်ိန္မရ။

ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ အေတာ္စိတ္ပ်က္မိ၏။
ပထမတစ္ခုမွာ စာအုပ္ အရည္အေသြးျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႔စာအုပ္မ်ားတြင္ စာေလးငါးပုဒ္ေလာက္ က်န္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႔စာအုပ္ မ်ားတြင္ စာႏွစ္လံုးထပ္ စာမ်က္ႏွာမ်ား ပါသည္။ အခ်ိဳ႔စာအုပ္မ်ားတြင္ စာလံုးေတြက မထင္။ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္လို႔မရ။ ခ်ဳပ္ထားတာကလည္း ျဖစ္ကတတ္ဆန္း။

ကြ်န္ေတာ္စိတ္အပ်က္ဆံုးကား စာလံုးေပါင္းမ်ားမွားတာ။ အျဖတ္အေတာက္မ်ားမွားတာ။ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား မွားတာ။ ဖြင့္ဆိုရွင္းျပခ်က္မ်ား ဟန္မက်တာ။ အေရးအသား ခ်ာတူးလန္တာတို႔ ျဖစ္ပါသည္။


ေနာက္ၿပီး စာအုပ္မ်က္ႏွာဖံုးျပင္ထားတာလည္း ၾကည့္လိုက္ဦး။ အဂၤလိပ္စာအုပ္မို႔ အဂၤလိပ္လိုေရးခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ ဘာမွ ေျပာစရာမရိွပါ။ ခုေတာ့ အတြင္းစာသားမ်ားမွာလည္း တစ္လံုးကမွ အဂၤလိပ္လိုမပါ။ သင္တာကလည္း အကုန္ ျမန္မာစာေပ အေၾကာင္း သင္တာခ်ည္းျဖစ္သည့္တိုင္ အဖံုးကိုေတာ့ အဘယ္ေၾကာင့္ ေခတ္ေရွ႔ေျပးၿပီး ဘိုလို ေခါင္းစဥ္တပ္ခ်င္ရပါသနည္း ဆိုသည္ကို ကြ်န္ေတာ္ ေမးၾကည့္ခ်င္လွပါဘိ။ အဘယ္သေကာင့္သား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ ေခတ္ဆန္ခ်င္ ရပါသနည္း ဆိုသည္ကိုလည္း သိလိုလွပါဘိ။

အတြင္းစာသားမ်ားကိုမူ ျမန္မာလို ရိုက္ထားပါသည္။ မ်က္ႏွာဖံုးကို ျမန္မာလို ေဖာ္ျပလိုက္လွ်င္ သိကၡာက်သြားမွာ မို႔လား။

ေနာက္ၿပီး ျပန္စရာ ျမန္မာစကားလံုးရွာမရသျဖင့္ သည္အတိုင္း Module, Code No. စသျဖင့္ ထည့္ရတာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သည့္အတြက္ အလြန္ဆင္းရဲလွေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာစကားကိုသာ အျပစ္ဖို႔ရေတာ့မည္ကဲ့သုိ႔ ရိွေခ်၏။

၎တို႔လုပ္ေပါက္ကိုၾကည့္ၿပီး University ကို တကၠသိုလ္ ဟု ဘာသာျပန္ခြင့္ရေရး အဂၤလိပ္မ်ားႏွင့္ နပန္းလံုးခဲ့ရေသာ ဆရာႀကီး ဦးေဖေမာင္တင္ကိုသာ အားနာမိပါေတာ့သည္။

အၾကမ္းဖ်ဥ္းေျပာရလွ်င္ စာလံုးေပါင္းမ်ား မခ်ိမဆန္႔ မွားသည္။ အျဖတ္အေတာက္မ်ား ကမ္းကုန္ေအာင္ မွားသည္။ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ရန္မလိုေသာ အရာမ်ားကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရမည့္အရာမ်ားကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ ေမ့ထားခဲ့သည္။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ဂ်ာနယ္ထဲထည့္မည့္ ေဆာင္းပါးက်မွ ဖတ္ေတာ္မူၾကပါ။

ထိုျပဌာန္းစာအုပ္အားလံုးကို ကြ်န္ေတာ္ အစအဆံုးေသေသခ်ာခ်ာ အခ်ိန္ယူျပန္ဖတ္ၿပီး ရိွသမွ်အမွားမ်ားဆဲြထုတ္ကာ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ ေဆာင္းပါးရွည္ႀကီး ေရးထည့္ရန္ စိတ္ကူးထားပါသည္။ ေနာက္ၿပီး မိတၱဴကို အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡထံ ပို႔မည္။ သက္ဆိုင္ရာ လူႀကီးမ်ားထံလည္းပို႔မည္ ဟု စိတ္ကူးထားပါသည္။

ထို႔ထက္ ေက်ာင္းသံုးျပဌာန္းစာအုပ္မ်ား ျဖစ္ပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ သည္မွ် ဆိုးဆိုးရြားရြား ျဖစ္ရသနည္းဆိုသည္ကို သိခ်င္သည္။ သည္ကိစၥ အဓိကတာ၀န္ရိွသူမွာ မည္သူျဖစ္ပါသလဲ ဆိုတာ သိခ်င္သည္။ ကုိယ့္တာ၀န္ကိုယ္ ေက်ပြန္ေအာင္ မလုပ္ဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာလဲႊ ခဲပစ္လုပ္ရသလဲဆိုတာ ေစ့ငုခ်င္သည္။

ဟုိတေလာက The Voice တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႈးဆိုလား၊ ညႊန္ခ်ဳပ္ဆိုသူလားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတာ ဖတ္လိုက္ရသည္။ ‘ေမးခြန္းေတြ ဘာေၾကာင့္မွားတာပါလဲ’ လို႔ ေမးေတာ့ ‘မွားမွာေပါ့ဗ်။ ကြန္ျပဴတာ စာရိုက္တဲ့သူက ကီးဘုတ္ကိုလည္း မၾကည့္။ ကြန္ျပဴတာ မ်က္ႏွာျပင္လည္းမၾကည့္။ ေလွ်ာက္ရိုက္ေနေတာ့မွ မွားၿပီေပါ့ဗ်’ တဲ့။ သူေျဖတာ ဖတ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ့္မွာ ေရမရိွတဲ့ေခ်ာင္း၊ ႏွာေခါင္းေဖာ္ၿပီးေတာ့သာ ေသလုိက္ခ်င္ပါေတာ့သည္။

(၃) စာေမးပဲြေျဖျခင္း

အတန္းတင္ စာေမးပဲြက ႏို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ကေန ၂၃ ရက္ေန႔ထိ ျဖစ္၏။ ဆိုေတာ့ ၁၇ ရက္ေန႔ မနက္ ၇ နာရီခဲြထြက္မည့္ Tiger Airway လက္မွတ္ကို ၀ယ္သည္။ ရန္ကုန္ကို မနက္ ၈း၄၅ ဆိုက္မည္ဆိုေတာ့ ကိစၥမရိွ။ အိမ္၀င္ ေရမိုးခ်ိဳး၊ အ၀တ္အစားလဲ။ (ဟဲ့၊ အေနာက္ပိုင္း တကၠသုိလ္က ေဘာင္းဘီ၀တ္လို႔မရဘူးလို႔ေျပာတယ္။ ပုဆိုး၀င္လဲသြားအံုး ဟု ညီမျဖစ္သူက ႀကိဳမွာထား၏။) ေနာက္ၿပီး တကၠစီႏွင့္ သြားလွ်င္ အနည္းဆံုး ေက်ာင္းသို႔ တစ္နာရီေလာက္ ေစာေရာက္ေနႏိုင္ သည္။

ျပန္မည့္ရက္တြင္လည္း စာေမးပဲြက ၄ နာရီၿပီးမွာဆိုေတာ့ ည ၇ နာရီခဲြထြက္မည့္ Jetstar လက္မွတ္ကို ၀ယ္။ စာေမးပဲြၿပီးတာနဲ႔ ေလယာဥ္ကြင္းတန္းဆင္း။ အႏို႔ လစာမဲ့ခြင့္ဆိုေတာ့ တစ္ရက္မွ အပဲ့မခံႏိုင္။ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ရံုးက တစ္ေန႔ပ်က္လွ်င္ ၂၀၀ ေက်ာ္ျဖတ္သည္။ ျမန္မာေငြနဲ႔ဆို ၂ သိန္းနီးပါးေလာက္ရိွ၏။

ေျပာရလွ်င္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ လာေျဖၾကသူမ်ား၌ ကြ်န္ေတာ္ ေစ်းအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

စာေမးပဲြေျဖလို႔ လစာမဲ့ခြင့္ယူသည့္အတြက္ ၄ ရက္စာ ျဖတ္တာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၈၂၃။
ေလယာဥ္လက္မွတ္ (ရန္ကုန္သို႔အသြား) (Tiger Air) - S$132.92
ေလယာဥ္လက္မွတ္ (ရန္ကုန္မွအျပန္) (Jetstar) - S$160.28 (Sub Total SGD 1116 x 910 = 10,15560)
စာေမးပဲြေျဖရန္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ အသြားအျပန္ တကၠစီခ = တစ္ရက္ ၂ ေသာင္းႏွင့္ ၆ ရက္ တစ္သိန္း ၂ ေသာင္း   
ေလဆိပ္သို႔ အသြားအျပန္ ႏွစ္ေခါက္ = ၂ ေသာင္း
တျခား ဘာစရိတ္မွမပါဘဲ ထိုအခေၾကးေငြခ်ည္း သီးသီးပင္ ၁၁ သိန္းႏွင့္ ၅ ေသာင္းေက်ာ္ရိွ၏။ (Kyats 11,55560)

တစ္ႏွစ္လံုးေက်ာင္းတက္လွ်င္ပင္ သည္မွ်က်ပါမည္လားမသိ။

++++++++++++++++++++

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စာေမးပဲြေျဖဘို႔ စင္ကာပူက ျပန္လာခဲ့သည္။ အေစာဆုံးထြက္ေသာ Tiger Air ႏွင့္ လိုက္ခဲ့၏။ ေလယာဥ္က ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ မနက္ ၈ နာရီ မိနစ္ ၄၀ မွာ ဆိုက္သည္။ ေလဆိပ္အျပင္ ထြက္လာေတာ့ ကိုးနာရီစြန္းစြန္း။

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔တိုင္းျပည္တြင္ လုပ္လုိက္သမွ် အကုန္ မွတ္သားေလာက္စရာခ်ည္း ျဖစ္၏။ ဘာတဲ့၊ ဟိုတေလာက ထုတ္လိုက္တဲ့ ဥပေဒ။ လူမပါဘဲ တကၠစီေတြ လမ္းေပၚေလွ်ာက္ေမာင္းေနရင္ ဖမ္းမယ္ဆိုပါလား။ ျမတ္စြာဖ်ား။ သည္ပံုဆိုရင္ျဖင့္ တကၠစီေမာင္းသူက သူ႔ဖံုးနံပါတ္ႏွင့္ အိမ္လိပ္စာကို တကၠစီငွားစီးမည့္သူမ်ားကိုေပးထား။ စီးခ်င္သူေတြက သူ႔အိမ္ေရာက္ ေအာင္ သြားစီး။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း တကၠစီကို ေရွ႔တစ္ေယာက္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ ဦးပဲ့ထမ္းကာ ရန္ကုန္အႏွံ႔ ေလွ်ာက္သြား။ ငွားမည့္လူေပၚမွ ခ်ေမာင္းေပါ့။ အဘယ္ကဲ့သို႔မ်ား ေရႊဉာဏ္ေတာ္ စူးေရာက္လိုက္သည္မသိ။

ယခုလည္း ေလဆိပ္ေရွ႔တြင္ တကၠစီမရပ္ရဆိုသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္ကို လာႀကိဳသည့္တကၠစီမွာ ဟို႔ . . . . . . . ကားပါကင္ထဲ သြားရပ္ထားရသည္။ ေလယာဥ္ဆိုက္ေတာ့ မမက သူ႔ကို ဖံုးဆက္ၿပီးလွမ္းေခၚ၏။ ကြ်န္ေတာ္က စာေမးပဲြရိွသျဖင့္ ခပ္ျမန္ျမန္ ျပန္လိုလွၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္က ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ေရာက္မလာ။ ေနာက္မွ သူေျပာျပသည္မွာ သည္ေရွ႔ေရာက္ၿပီး ရပ္ေစာင့္မယ္ ႀကံတိုင္း ရဲက အတင္းႏွင္လႊတ္လို႔ ဟိုးဘက္ကို တစ္ပတ္ပတ္ေမာင္းေနရတယ္ ဆို၏။ ထူးဆန္းပါေပ့ ဆတြတ္ရယ္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ လူႀကီးမင္းမ်ားကား ေလဆိပ္သို႔ အမ်ားျပည္သူသြားလာဘို႔ ဘတ္စ္ကားကေလး၊ ရထားကေလး မ်ား စီစဥ္ေပးဘို႔ မစဥ္းစား။ စီးရမည့္တကၠစီကိုပင္ အဆင္ေျပေျပ မစီးႏိုင္ေစရန္ လုပ္ထားရက္အားၾကပါေပသည္။ (ေသာက္က်ိဳးနဲ။ ကားပိုင္မရိွသူမ်ား ေလယာဥ္ကြင္းသို႔မလာရ ဟု အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္မထားတာကိုပင္ ႀကံဖန္ေက်းဇူးတင္ ေနရေပ ေလေသးသည္။ က်ဳပ္မ်ား တိုတိုေပါက္ရင္ လမ္ဘိုဂီနီ၀ယ္ၿပီး တၿဗဲၿဗဲနဲ႔ကို လာေမာင္းပစ္လိုက္ဦးမည္။ ဤကား စကားခ်ပ္။)

ေလယာဥ္ကြင္းကလည္း ထြက္ေရာ ျမန္မာျပည္သူလူထုတို႔ ေန႔တဓူ၀ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ဒုကၡႏွင့္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးျပန္ပါ ေလ၏။ ေလဆိပ္အ၀င္လမ္းႏွင့္ ျပည္လမ္းဆံုရာမီးပြိဳင့္တြင္ ကားပိတ္ေနသည္မွာ နာရီ၀က္နီးပါးေလာက္ ၾကာမည္ ထင္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္မွာကား ဟ၀ွာထဲ ပတတ္၀င္ေနသကဲ့သုိ႔ ရိွေလေတာ့၏။

ေနာက္ ၈ မိုင္တြင္ အေတာ္ၾကာလိုက္၊ ေအဒီလမ္းမီးပြိဳင့္တြင္ အေတာ္ၾကာလိုက္ႏွင့္ ၁၅ မိနစ္စာခရီးကို တစ္နာရီေက်ာ္ေအာင္ ေမာင္းရေလသည္။ ေစာင့္ခ်ိန္မ်ားတြင္ စာဖတ္ပါ ဟု ကြ်န္ေတာ္ သူမ်ားေတြကို ဆရာႀကီးလုပ္ကာ မေန႔ကပဲ ေရးခဲ့ေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ (ကိုယ့္အလွည့္က်ေတာ့) သည္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ စာထဲ စိတ္မ၀င္စားႏိုင္။ စာတစ္ေၾကာင္းေလာက္ဖတ္လိုက္၊ ေရွ႔ေမွ်ာ္ေနာက္ေမွ်ာ္ ေမွ်ာ္လိုက္။ ရေနပါဦးမယ္ စာႀကီး။ ေ၀းပါေသး။

အိမ္ေရာက္ေတာ့ ဆယ္နာရီစြန္းေနၿပီ။ ေက်ာင္းကိုလည္း တစ္ခါမွ မေရာက္ဖူးေသးေတာ့ စာေမးပဲြေျဖမည့္ အခန္းကို ရွာရဦးမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး (၁) နာရီေလာက္ ေစာေရာက္ေနမွ ျဖစ္မည္။ ေနာက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ဆိုသည္က ဘယ္လမ္း၊ ဘယ္ခရီးကို ဘယ္ေလာက္ၾကာမည္ဟု မည္သူမွ် ကံေသကံမ မေျပာႏိုင္။ ယခုပင္ ေလဆိပ္ႏွင့္ အိမ္၊ ၁၅ မိနစ္စာခရီးကို တစ္နာရီေက်ာ္ ၾကာခဲ့ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေမးပဲြက ေန႔ခင္း ၁ နာရီမွ ေျဖရမည္ျဖစ္သည့္တိုင္ အိမ္ကေန ေနာက္အက်ဆံုး ၁၀ နာရီခဲြေလာက္ ထြက္မွ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

သို႔မို႔ေၾကာင့္ ကသုတ္ကရက္ ေရခ်ိဳး။ ကပ်ာကယာ အ၀တ္အစားလဲ။ ေန႔လည္စာထမင္းကို ထိုးသိပ္ထည့္ကာ ဆယ္နာရီမခဲြခင္ ထြက္ခဲ့၏။ သည္တခါေတာ့ ကားေပၚတြင္ စာက်က္လုိက္သြားပါသည္။ တစ္နာရီႏွင့္ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ ေမာင္းရသည္။ ေနကလည္း ပူလိုက္တာ မေျပာပါႏွင့္။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ဦးထုပ္ကေလးဘာေလး ယူမလာမိ။

ေက်ာင္းထဲသုိ႔ တကၠစီမ၀င္ရသျဖင့္ (ခင္ဗ်ားတို႔တုိင္းျပည္ကလည္း စည္းကမ္းကလနားေတြ မ်ားလိုက္တာဗ်ာ) ေက်ာင္းေပါက္၀မွ ပင္မအေဆာက္အအံုဟု ယူဆရသည့္ ဘစ္လဒင္ႀကီးတစ္ခုဆီ ေလွ်ာက္လာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းေအာက္ ေရာက္ေတာ့ ဟိုဟိုသည္သည္ေလွ်ာက္ၾကည့္ရာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ၀ိုင္းအံုၾကည့္ေနသည့္ ခံုနံပါတ္စာရင္း သင္ပုန္းႀကီးကိုေတြ႔၍ သြားၾကည့္။ သိပ္မရွာလိုက္ရပါ။ ကြ်န္ေတာ္ေျဖရမည့္အခန္းမွာ ၇၁၃ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရေလ၏။ အနီးမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို အခန္းအမွတ္ (၇၁၃) ဆိုတာ ဘယ္နားမွာလဲကြဲ႔ ဟုေမးရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း မသိေသးဘူး ဦးေလး ဟု ေျဖေလ၏။ ခဏေစာင့္ေနေသာ္ ၀န္ထမ္းအ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး ေလွ်ာက္လာသျဖင့္ ေမးျပန္၏။ မ,ဂဏန္း အေဆာင္ေတြက ဟိုးဘက္မွာ ဟု လက္ညိႈးထိုးျပသည္။ လမ္းကိုေတာ့ အတိအက်မညႊန္လိုက္။ ညႊန္စရာဆိုလို႔ကလည္း ျမက္ပင္၊ ေပါင္းပင္၊ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ျပည့္ေနသည့္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ညႊန္ပါမည္နည္း။

ကြ်န္ေတာ္လည္း သူေျပာသည့္ ဟို႔ဘက္သို႔ မွန္းကာ ေလွ်ာက္လာေလေသာ္ အေဆာင္မ်ားကို တန္းစီေတြ႔ရသည္။ လမ္းတြင္ ျဖတ္သြားျဖတ္လာမ်ားကို ေမးျပန္ေသာ္ ဟိုဘက္မွာ ဆို၍ ဆက္ေလွ်ာက္။ သူတို႔ေျပာသည့္ ဟိုဘက္ကိုေရာက္ေတာ့ ကေလးမေလးတစ္ဦးကို ေမး၏။ အခန္းအမွတ္ (၇၁၃) ဆိုတာ ဘယ္နားတံုးကဲြ႔။ အဲ၊ အဲဒီအခန္းက သမီးတို႔ေျဖရမဲ့ ၇၁၂ နဲ႔ ကပ္လ်က္ပဲ။ သမီးနဲ႔လိုက္ခဲ့ ဟု ဆိုေတာ့မွ အတန္ရင္ေအးသြားရေလေတာ့သည္။

သူ႔ေနာက္က အသာကပ္လိုက္ခဲ့ရာ အေဆာင္၀အေရာက္တြင္ ဖံုး၀င္လာသျဖင့္ ဟိုဘက္မွာဟု ညႊန္ျပၿပီး တစ္ဖက္သို႔ ထြက္သြား ျပန္ေလ၏။ အခန္းနံပါတ္မ်ားေလွ်ာက္ၾကည့္ေတာ့ ၇၀၁၊ ၇၀၂ စသျဖင့္ေတြ႔ေလရာ ဧကႏၱ ၇၁၃ ဆိုတာ အေပၚက အခန္းကိုေခၚတာျဖစ္မယ္ဟုမွန္းၿပီး အေပၚထပ္တက္လာေတာ့မွ ၇၁၃ ကို ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေတြ႔ေလေတာ့သည္။ အခန္း ေရွ႔တြင္ကပ္ထားေသာ ခံုနံပါတ္မ်ားကိုၾကည့္ရာ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ဘယ္ဘက္ဆံုး၊ ေရွ႔ဆံုးခံုတြင္ ျဖစ္ေလ၏။ ကိုယ္ကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ့္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း မည္သူ႔ကိုမွ ၾကည့္လို႔မရသည့္ေနရာျဖစ္၍ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ စိတ္ႀကိဳက္ ေနရာပင္ျဖစ္သည္။

ေနရာေတြ႔ၿပီဆိုေတာ့ စိတ္ေအးလက္ေအး စာက်က္ေတာ့မည္ဟု အခန္းေရွ႔ စႀကၤန္ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ထိုင္ကာ စာအုပ္ဖြင့္ ဖတ္၏။ ဟိုနားသည္နားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားလည္း ကြ်န္ေတာ့္ကို ကြက္ၾကည့္၊ ကြက္ၾကည့္လုပ္၏။ သည္ေတာ့မွ ကြ်ႏ္ုပ္လည္း ဦးထုပ္ေဆာင္းမလာခဲ့မိသည္ကို ေနာင္တရေလေတာ့သည္။ ကြ်န္ေတာ့္ဆံပင္မ်ားမွာ တစ္ေခါင္းလံုး ေဖြးေဖြးလႈပ္လွ်က္ လူမွာလည္း အိုစာလုိက္သည္မွာ ၅၅ ႏွစ္ႏွင့္ေတာင္မတူ။ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ေလာက္ ထင္ရ၏။

၁၅ မိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ အသက္ ၃၀ ခန္႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ကြ်န္ေတာ့္အနား မရဲတရဲႏွင့္ လာထိုင္သည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း သူ႔ကိုၾကည့္လွ်က္ ဟဲဟဲ ဟု ပဋိသႏၶာရျပဳ၏။ ထုိအခါက်မွ သူလည္း ရဲတင္းလာကာ ဘႀကီးက စာေမးပဲြ ေျဖမလို႔လား ဟု ေမး၏။ ဟိုက္ေရာ။
ဟုတ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ စာေမးပဲြ ေျဖမလို႔ပါ ဟု ျပန္ေျဖေသာ္ အင္း၊ ေတာ္ပါေသးရဲ့။ ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အေတာ္ အသက္ႀကီးလွၿပီ ထင္ေနတာ ဟု သူခိုးေသေဖာ္ ညိွေလသည္။ ထို႔ေနာက္ဆက္၍ ေနပါဦး၊ ဘာျဖစ္လို႔ ခုမွေျဖတာလဲ ဟု ေမးျပန္၏။ သည္ကဲ့သို႔ ေမးလာသူမ်ားအား မည္သို႔ျပန္ေျဖမည္ကို စင္ကာပူမွာကတည္းက စဥ္းစားလာခဲ့ေသာ ကြ်ႏု္ပ္မွာ အခက္အခဲမရိွ ျပန္ေျဖလိုက္ႏိုင္ေလရာ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ အေတာ္ပင္ဂုဏ္ယူမိေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္ မည္ကဲ့သို႔ေျဖမည္ သင္ထင္ပါသနည္း။

ငယ္ငယ္တံုးက ေက်ာင္းတက္ဖို႔ ေမ့ေနခဲ့လုိ႔ပါကြယ္။

ဟုိသူငယ္မမွာ ဟက္ကနဲရယ္ခ်င္စိတ္ကို မႏိုင့္ရင္ကာ သိမ္းဆည္းလွ်က္ စာမ်ားကို လွိမ့္က်က္ေနေလ၏။ အတန္ၾကာေသာ္ ကြ်န္ေတာ္သူ႔ကိုလွမ္းစပ္စုျပန္သည္။

ဘာလဲ၊ စာေတြကို အလြတ္က်က္ေနတာလား။
သူ ေခါင္းၿငိမ့္ျပ၏။

စာေတြကို ဘုုရားရိွခိုးစာေတြလို အကုန္အလြတ္က်က္ေနလို႔ ဘယ္လိုလုပ္မွတ္မိမတံုးကဲြ႔။ အခ်က္အလက္ေတြမွတ္ထားၿပီး ျပန္ေရးမွေပါ့ - ဟု သူမ်ားကို နည္းနည္းေလာက္မွ ဆရာမလုပ္ရလွ်င္ မေနႏိုင္ေသာဉာဥ္ေၾကာင့္ ဆရာလုပ္မိျပန္ေလသည္။
သူကမူ ဘာမွျပန္မေျပာဘဲ စာမ်ားကိုသာ ဆီမန္းမန္းသလို တတြတ္တြတ္ ရြတ္ေနေလသည္။

သည္လိုႏွင့္ပင္ ၁ နာရီတီးဘို႔ ဆယ္မိနစ္ေလာက္အလိုတြင္ ကဲ၊ ကဲ အခန္းထဲ၀င္ၾကမယ္ ဟု အခန္းေစာင့္ဆရာမေအာ္သံကို ၾကား၍ အခန္းထဲ ၀င္လာခဲ့၏။

ကဲ အားလံုးပဲ၊ စာေမးပဲြစည္းကမ္းေတြကိုေျပာျပမွာမို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္မယ္။
ဖံုးေတြကို ပိတ္ထားပါ။ ဆိုင္းလင့္မုဒ္ လုပ္မထားပါနဲ႔။ ပါ၀ါကို လံုး၀ပိတ္ၿပီး ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ ေမွာက္ခ်ထားပါ။ အိမ္သာသြားခ်င္ရင္ ခုကတည္းက သြားထားပါ။ စာေမးပဲြေျဖေနခ်ိန္မွာ အိမ္သာလံုး၀သြားခြင့္မျပဳဘူး။ အခန္းထဲေရာက္ၿပီ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ လံုး၀ စကားမေျပာပါနဲ႔။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မၾကည့္ပါနဲ႔။
ခုိးခ်တာေတြ႔ရင္ ေက်ာင္းေနခြင့္ တစ္ႏွစ္ပိတ္ပါမယ္။
အခန္းေစာင့္ဆရာဆရာမကို မေခ်မငံျပန္ေျပာရင္ ေက်ာင္းေနခြင့္ ( ) ႏွစ္ပိတ္မယ္။
အေျဖလႊာစာအုပ္လဲတာေတြ႔ရင္ ေက်ာင္းေနခြင့္ (၄) ႏွစ္ပိတ္မယ္။
ခံုနံပါတ္ကို ေဟာသည္ ႀတိဂံပံုေလးထဲ ၀င္ေအာင္ေရးမယ္။ ဖ်က္တာ၊ ႏွစ္ထပ္ေရးတာ၊ ျပင္တာ လံုး၀လက္မခံဘူး။ တစ္ခါတည္း ထင္ထင္ရွားရွားေရးပါ။
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ဆရာမႀကီး စည္းကမ္းခ်က္ေတြနားေထာင္ရတာ ကြ်န္ေတာ္ျဖင့္ ေက်ာေတာင္ ခ်မ္းလာ၏။ ၁ နာရီ ေဒါင္ကနည္းတီးသည္ႏွင့္ ေမးခြန္းစာရြက္မ်ား ေ၀ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္က အခ်က္အလက္မ်ားမွတ္ထားၿပီး ကိုယ့္အာေဘာ္ႏွင့္ကိုယ္ ေျဖတာမို႔ ဘာမွ မခဲယဥ္းပါ။ အလြယ္တကူပင္ ေျဖႏိုင္ပါသည္။ ၃ နာရီေျဖရမည့္ေမးခြန္းကို ၂ နာရီႏွင့္လက္စသပ္ၿပီး ထြက္လာခဲ့သည္။ အျခားသူမ်ားကေတာ့ အင္း၊ ဟိုအဘိုးႀကီး သနားပါတယ္၊ သူ႔ခမ်ာ မေျဖႏိုင္ဘူးထင္ပါရဲ့။ အေစာႀကီးထြက္သြားရရွာတယ္ ဟုမ်ား ေတြးေနမည္လား မေျပာတတ္။ မစိမ့္ကေတာ့ ဦးေအးၿငိမ္းအေျဖလႊာကို စစ္မဲ့ဆရာမေတာ့ အေတာ္ဒုကၡေရာက္လိမ့္မယ္။ ဘယ္လို အမွတ္ ေပးရပါ့မလဲ လို႔ ေခါင္းခဲေနေတာ့မွာပဲ ဟု ဆိုေလ၏။

ေမးခြန္းတြင္ သူ႔မွာတမ္းကဗ်ာ ပါလာေလရာ ကြႏု္ပ္အႀကိဳက္ျဖစ္ေတာ့၏။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ခံစားခ်က္အျပည့္ျဖင့္ ေရးခ်လိုက္ေလရာ ကြ်န္ေတာ့္အေျဖလႊာကိုစစ္သူ ဆရာမ မ်က္ရည္မက်ပါဆိုလွ်င္ျဖင့္ အႏွီဆရာမမွာ အလြန္ အသည္းမာလွေသာ ဆရာမသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ (အလဲ့၊ တယ္စာတဲ့ဆိုပါလား။)

စာေမးပဲြက (၃) ရက္ေျဖၿပီး တနဂၤေႏြတစ္ရက္ နားသည္။ တနလၤာေန႔လည္းက်ေရာ အႀကီးအက်ယ္ ျပႆနာတက္ျပန္၏။
ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘုရင့္ေနာင္လမ္းက လာခဲ့ရာ ဘုရင့္ေနာင္တြင္ ကုန္ကားမ်ားႏွင့္ပိတ္ေန၍ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ေနရာက မေရြ႔ႏိုင္။ ေရွ႔တိုးမရ၊ ေနာက္ဆုတ္မရႏွင့္ အေတာ္ဒုကၡမ်ားေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္ မိုးပ်ံတံတားေအာက္ေရာက္ေတာ့ ၁၂း၂၀ ရိွေနၿပီ။ ကိုင္း၊ ကိုယ့္လူေရ မိနစ္ (၄၀)ပဲလိုေတာ့တယ္။ မီပါအံုးမလားဟု ေမးမိ။ ဘုရင့္ေနာင္က လြတ္လာေတာ့ ၁၂း၂၅။ မတတ္ႏိုင္ဘူး အစ္ကိုေရ အတင္းေက်ာ္ခြ တုတ္ရေတာ့မွာပဲ ဟု လွမ်ိဳးက ဆို၏။ ဆိုသည့္အတုိင္းလည္း အသားကုန္ ေမာင္းလာခဲ့ရာ ေက်ာင္းေပါက္၀သို႔ေရာက္ေတာ့ ၁၂း၄၅ နာရီ။ ေတာ္ပါေသး၏။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ခပ္သုတ္သုတ္ လွမ္းလာခဲ့သည္။ ခါတိုင္း စည္ကားေနက် လမ္းမွာေတာင္ တစ္ေယာက္မွ မရိွေတာ့။ ကြ်န္ေတာ္ အခန္းေရွ႔ေရာက္ေတာ့ စ၀င္ေနၾကၿပီ။ သည္ေတာ့မွ ကြ်န္ေတာ္လည္း သက္မေမာႀကီးကို ၀ႉးကနဲ မႈတ္ထုတ္လိုက္ႏိုင္ေလေတာ့သတည္း။

ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ေျဖရေသာ Aspects of Myanmar တြင္လည္း ျမန္မာ့ဂီတအႏုပညာအေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ပညာေရးအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးေရးသားပါ။ ဟု ေမးထား၏။ ျပဌာန္းစာအုပ္ထဲတြင္ ျမန္မာ့ဂီတအႏုပညာ အေၾကာင္းကို မေတြ႔မိပါ။ ျပဌာန္းစာအုပ္ထဲမပါတာကိုေမးျခင္းက ကြ်ႏ္ုပ္၏ဗဟုသုတကို စမ္းသပ္တာေပဘဲဟု သေဘာထား လွ်က္ ကြ်ႏု္ပ္ဖတ္မိမွတ္မိသည္မ်ားထဲမွ ဂီတအႏုပညာဆိုင္ရာမ်ားကို ေရးထည့္လိုက္ေသာ ဟူ၏။

စာေမးပဲြခန္းထဲမွ ၃း၁၅ နာရီထြင္ထြက္လာ။ အခ်ိန္ရေသးသည္ႏွင့္ အိမ္တြင္ ခဏ အဆာေျပ စားေသာက္။ ေရမိုးခ်ိဳး။ အ၀တ္အစားလဲကာ ေလယာဥ္ကြင္းသို႔ ဆင္းခဲ့ပါေတာ့၏။

ေနာက္ႏွစ္က် စာေမးပဲြေျဖဘို႔ နင့္ ခြင့္ေတြခ်န္ထားဦးဟဲ့ ဟု မမက သတိေပးလိုက္သည္။

ဤကား ကြ်န္ေတာ္ မေနႏိုင္မထိုင္္ႏိုင္ ကိုယ့္ဒုကၡ ကိုယ္ရွာျခင္းအား မိတ္ေဆြမ်ား သိေစရန္ ေ၀မွ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။


ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း

၂၇ ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၁၆။ ၀၂း၂၈ နာရီ

Friday, November 25, 2016

ေစာင့္ဆိုင္းျခင္း အႏုပညာ

(၁) ေစာင့္ဆိုင္းျခင္း အႏုပညာ

“အခ်ိန္ႏွင့္ဒီေရသည္ လူကိုမေစာင့္” (Time and Tide Waits For No Man.) ဟူေသာ အဂၤလိပ္စကားပံုသည္ရိွ၏။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကသာ အခ်ိန္ကိုေစာင့္ရသည္။ အခ်ိန္မူကား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို မေစာင့္ေခ်။
အခါမ်ားစြာပင္ ကြ်ႏု္ပ္တု႔ိသည္ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းတည္းဟူေသာ အမႈကို ျပဳၾကရ၏။
သို႔ဆိုလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤသို႔ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ အက်ိဳးရိွေသာ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းကုိ ျပဳၾကပါသေလာ။
ေျပာရလွ်င္ လူ (၁၀၀) ၌ (၅) ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုနည္းေသာ အေရအတြက္ကသာ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းကို အက်ိဳးရိွေအာင္ ျပဳၾကသည္။ မ်ားစြာေသာသူတို႔မွာ ေစာင့္ဆုိင္းျခင္းတည္းဟူေသာအရာကို အလဟႆ ျဖဳန္းတီးပစ္ၾက သည္သာျဖစ္၏။

ယခု “အက်ိဳးရိွေအာင္ေစာင့္ဆိုင္းျခင္း” အေၾကာင္း ေရးလိုက္ပါသည္။ ဤသည္မွာ “ေစာင့္ဆိုင္းျခင္း အႏုပညာ” ျဖစ္၏။
စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ယူလိုလွ်င္ယူ၊ အသံုးခ်လိုက အသံုးခ်ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(၂) ခရီးသြားရာ၌ ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္း

လူတိုင္း အနည္းႏွင့္အမ်ား ခရီးသြားၾကရသည္။

အသင္သည္ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ သြားသည္ျဖစ္အံ့။ ဘတ္စ္ကားလာသည္ထိ ေစာင့္ရမည္။ ဘတ္စ္ကားစီးေနစဥ္ ၿမိဳ႔ထဲေရာက္သည္ထိ ေစာင့္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔လို႔ ကားၾကပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကားလမ္းပိတ္ေနပါက ကားေပၚတြင္ အၾကာႀကီးေစာင့္ေနရမည္။ ကားလမ္းပိတ္ေနတာကို ဘာမွလုပ္လို႔မရ။ သည္အတိုင္း ေစာင့္ေနရမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ ဤသည္မွာ တစ္ရက္လည္းမဟုတ္၊ ႏွစ္ရက္လည္းမဟုတ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔အတြင္း ခရီးသြားေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဤဒုကၡကို ႀကံဳရမည္သာ ျဖစ္၏။ ထိုအခါ ထိုေစာင့္ေနရသည့္အခ်ိန္မ်ားကို အလဟႆ ျဖဳန္းတီးမပစ္ဘဲ တန္ဘိုးရိွစြာ အသံုးမခ်သင့္ပါသေလာ။

ခရီးေ၀းသြားမည္ဆိုလွ်င္ အေ၀းေျပးကြင္းသုိ႔ ကားထြက္ခါနီးမွ သြားလို႔ရတာမဟုတ္။ ႀကိဳသြားရတာျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အေ၀းေျပးကြင္းတြင္ ကားမထြက္မခ်င္း ေစာင့္ရမည္။ ကားထြက္သည့္အခါလည္း မိမိသြားလိုသည့္ေဒသသို႔ေရာက္ရန္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ စီးရမည္။ သည္နာရီေပါင္းမ်ားစြာကို အသင္မည္ကဲ့သုိ႔ အသံုးခ်မည္နည္း။ ေဘးဘီ၀ဲယာသုိ႔ ေငးေမာရင္း လုိက္ပါမည္ေလာ။ အိပ္လိုက္မည္ေလာ။ သို႔မဟုတ္ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ဟိုၾကည့္သည္ၾကည့္ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္မည္ေလာ။ သို႔မဟုတ္ ကားေပၚတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ ျပသထားေသာ ဗီဒီယိုမွ အာေခါင္ျခစ္၍ အတင္းငိုေနသည္မ်ား၊ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုေနသည္ မ်ားႏွင့္ အိုဗာအက္ရွင္မ်ားကို မႏိုင့္ရင္ကာ ေအာင့္အည္းသည္းခံ ၾကည့္ေနမည္ေလာ။

ျမစ္ေၾကာင္း၌ သေဘၤာခရီးျဖင့္ သြားရလွ်င္ ပိုၾကာေသးသည္။ ေလယာဥ္ျဖင့္ ခရီးသြားသည့္အခါ၌လည္း check in လုပ္ရန္ ေလယာဥ္ကြင္းသို႔ ၂ နာရီခန္႔ ေစာေရာက္ရ၏။ ထိုအခါ ေလယာဥ္ထြက္သည္ထိ အနည္းဆံုး တစ္နာရီေက်ာ္ ေစာင့္ေနရမည္။ ထို႔ျပင္ေလယာဥ္စီးခ်ိန္မွာလည္း နာရီအေတာ္ မ်ားမ်ားယူ၏။ ထိုနာရီမ်ားကို သည္အတုိင္း ျဖဳန္းပစ္မည္ေလာ။ တစ္ခုခု အသံုးခ်မည္ေလာ။

အကယ္၍ သင္သည္ မၾကာခဏ ခရီးရွည္သြားရသူျဖစ္ပါက သင့္ဘ၀၏ နာရီေပါင္းမ်ားစြာကို ကား၊ ရထား၊ ေလယာဥ္မ်ားေပၚ တြင္ ကုန္ဆံုးရေပလိမ့္မည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ထိုအခ်ိန္မ်ားကို သင္သည္ အိပ္ေနျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဟိုေငးသည္ေငးျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ကုန္ဆံုးေစမည္ေလာ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ဤကဲ့သို႔သာ အခ်ိန္ကုန္ၾကတာ ျဖစ္၏။


(၃) ေဆးရံုေစာင့္ရာ၌ ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္း

လူဟူသည္ ေသြးႏွင့္ကိုယ္ သားႏွင့္ကိုယ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူတိုင္း ဖ်ားဖူး၊ နာဖူး၊ မက်န္းမာဖူးၾကသူခ်ည္း။ ထိုအခါ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားၾကရသည္။ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းသြားရၿပီဆိုလွ်င္ ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္မ်ားပါ ယူသြားလို႔ရသည္။ ကိုယ္ျပမည့္ ဆရာ၀န္ႀကီးက ဟိုဘက္ေဆးခန္းမွာ လူနာေတြမျပတ္ေသးလို႔ဆိုလွ်င္ ေစာင့္ပါေလေရာ့ တေမ့တေမာ။

ေနာက္ၿပီး လူႀကီးမိဘမ်ားေဆးရံုတက္ရသည့္အခါ လူနာေစာင့္ဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ လူနာေစာင့္ဟူသည္ လူနာကို ေစာင့္ေနရတာ ျဖစ္၍ တျခား ဘာမွလုပ္စရာမရိွ။ ထိုအခ်ိန္မ်ားကိုေရာ အသင္ ဘယ္ကဲ့သို႔ ကုန္ဆံုးခဲ့ပါသနည္း။

ကြ်န္ေတာ္ စက္မႈတကၠသုိလ္တက္ေနစဥ္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ (၁၉၈၆) ခုႏွစ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ေကြ်းသမိခင္ အရီးမယ္ဟံ ေဆးရံုတက္ရ၏။ သူ႔ေရာဂါကို ကြ်န္ေတာ္ ေသေသခ်ာခ်ာမသိပါ။ ေသြးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါတစ္ခုခုျဖစ္၏။ ေဆးရံုတြင္ ေသြးေဖာက္၍ အၿမဲ platelet count (အရီးကေတာ့ ဆရာ၀န္မ်ားေျပာတာမွတ္ထားၿပီး ပလိပ္လက္ေကာက္ ဟု ေခၚသည္) တိုင္းသည္။ ထိုစဥ္တံုးကေတာ့ တုိင္း၍ရေသာ တန္ဘိုးမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ မွတ္ထားေသး၏။ ခုေတာ့ မရိွေတာ့ပါ။

အရီးကိုထိုးရေသာေဆးမွာ အက္သာဂ်ယ္ ဟူ၏။ ေဆးက အလြန္ေစ်းႀကီးသည္။ တစ္လံုးလွ်င္ ၁၀၀ ေက်ာ္ေပးရသည္။ ထိုစဥ္က ကြ်န္ေတာ့္ ေက်ာင္းလခမွာ တစ္လ ၃၀။ ကြ်န္ေတာ့္အသံုးစရိတ္ကလည္း တစ္လ ၃၀။ ေခါက္ဆဲြေၾကာ္၊ ထမင္းေၾကာ္ တစ္ပဲြ ၆ က်ပ္။ ေလဟာျပင္ေစ်းမွ ထမင္းေပါင္းတစ္ပဲြ ၃ က်ပ္။ စပါကလင္၊ ဗင္တိုစေသာ စက္မႈထုတ္ အေအးတစ္ပုလင္း ၁ က်ပ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ခ်မ္းသာသူမ်ားမဟုတ္ရကား ေဆးတစ္ခါ၀ယ္လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တစ္ခါ ဦးေဏွာက္ေျခာက္ရသည္။
ေသြးသြင္းရတာကလည္း မူလက တစ္လလွ်င္ တစ္လံုး။ ေနာက္ေတာ့ ၂ ပတ္ တစ္လံုး။ ေနာက္ေတာ့ တစ္ပတ္ တစ္လံုး စသျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း စိပ္လာသည္။ သို႔တုိင္ အရီးခမ်ာ ၾကာၾကာမခံပါ။ ကြ်န္ေတာ္ အာစရိယပူေဇာ္ပဲြကိစၥႏွင့္ အလုပ္ရႈ႔ပ္ ေနစဥ္ ကြယ္လြန္သြားပါသည္။ အေလာင္းကို မည္ကဲ့သို႔စီရင္လုိက္သည္ကိုပင္ မသိလိုက္။

ထိုစဥ္ကာလမ်ားက ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္မွလဲြၿပီး အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကြ်န္ေတာ္ အရီးထံတြင္ ရိွေန၏။ လူေလးေရ၊ ဘာေလးစားခ်င္လိုက္တာ ဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ရန္ကုန္ထဲရိွသမွ်ဆိုင္မ်ား လိုက္လံေမႊေႏွာက္ရွာေဖြ ၀ယ္ေပးပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀၌ ေဆးရံုေစာင့္ရတာ အရွည္ၾကာဆံုးကာလမ်ားမွာ ထိုအခ်ိန္မ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထင္ ၆ လ ေလာက္ၾကာသည္ထင္ပါသည္။ သိပ္မမွတ္မိေတာ့ပါ။

ကြ်န္ေတာ္က ေက်ာင္းတက္ေနဆဲကာလမို႔ ထိုအခ်ိန္က ေဆးရံုေစာင့္ခ်ိန္မ်ားတြင္ စာက်က္ခဲ့၊ စာဖတ္ခဲ့သည္ဟု မွတ္မိပါ သည္။ အဲေလ၊ ကုတင္ခ်င္းကပ္လ်က္က လူနာေစာင့္ ေကာင္မေလးေတြနဲ႔လည္း ဟဲဟဲ၊ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ စကားေျပာသေပါ့။ တစ္ေယာက္က အလံုသစ္ေတာ၀င္းမွ ေယာက်္ားလွ်ာမေလး ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္မွာ ေမတၱာညြန္႔ရပ္ကြက္မွ ျဖစ္သည္။ ေမတၱာညြန္႔ ရပ္ကြက္မွ ေကာင္မကေလး၏ အေမမွာ အရီးႏွင့္ ေရာဂါတူျဖစ္သည္။ သည္ေတာ့ ဆိုးတိုင္ပင္၊ ေကာင္းတိုင္ပင္။ သူတို႔ႏွင့္ အေတာ္ ရင္းႏွီးခဲ့သည္။

ေနာက္ၿပီး ကိစၥရိွ၍ ဌာနတစ္ခုခုမွ လူႀကီးတစ္ဦးဦးႏွင့္ ေတြ႔ရမည္ ဆိုပါစို႔။ ထိုလူႀကီးမ်ားသည္ကား ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္မ်ားျဖင့္ မအားလပ္ေအာင္ အလြန္အလုပ္မ်ားေလရာ သူတို႔အခန္းေရွ႔တြင္ တေမ့တေမာ ထိုင္ေစာင့္ေနရပါလိမ့္မည္။

ထိုမွ်သာမက စည္းေ၀းပဲြမစခင္ေစာင့္ရျခင္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ခ်ိန္းထားစဥ္ ေရာက္မလာေသးသျဖင့္ ေစာင့္ရျခင္း၊ ဘာအတြက္ေစာင့္ရျခင္း စသျဖင့္ ကိစၥမ်ိဳးစံုအတြက္၊ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေစာင့္စရာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ား ရိွၾကပါသည္။ သုိ႔အတြက္ အႏွီေစာင့္ဆုိင္းရေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အက်ိဳးရိွေအာင္ တစ္ခုခုမလုပ္သင့္ပါသေလာ။ အမွန္ပင္ လုပ္သင့္ေပ၏။

(၄) ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ စာဖတ္ျခင္း

စာဖတ္ေနသူသည္ သြားေနသူျဖစ္ၿပီး စာမဖတ္သူမွာ ေသေနသူျဖစ္၏။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ခႏၶာကုိယ္အဟာရအတြက္ အစာစားရန္လိုသကဲ့သို႔ စိတ္အဟာရအတြက္ စာဖတ္ရန္လို၏။ ေလာကႀကီးမွ သင္ယူစရာရိွသည္မ်ားကို သင္ယူရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းမွာ စာဖတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္၊ ေငြေရးေၾကးေရးအကန္႔အသတ္ စသည့္အကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ ေလာကႀကီးကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေလ့လာဘို႔ရန္ မလြယ္ကူလွ။ သို႔မလြယ္ကူသည့္တိုင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သိခ်င္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စာအုပ္ မ်ားအတြင္းမွ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္သည္။

ႏိုင္ငံျခားမွ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း သိဘို႔ရာ ထိုၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားစရာမလို။ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနပံုထိုင္ပံု၊ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း သိဘို႔ရာ ထိုတိုင္းျပည္သို႔ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်သြားေရာက္ေနထိုင္ ေလ့လာစရာမလို။ စၾကာ၀ဠာႀကီးအေၾကာင္းသိဘို႔ရာ၊ အပင္မ်ားအေၾကာင္း၊ တိရိစၦာန္မ်ားအေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနသလိုဆိုတာ စာအုပ္မ်ားမွတဆင့္ သိႏုိင္ေလသည္။

ထိုသုိ႔သိဖို႔ရာ စာဖတ္ဖို႔လိုသည္။ စာဖတ္မွသိမည္။ ထိုသို႔သိပါမွ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကို ဟုတ္၏၊ မဟုတ္၏၊ မွန္၏၊ မမွန္၏ ေတာ္၏၊ မေတာ္၏ဆိုသည္ကို မိမိကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ရတိုင္း အခြင့္အေရးရတိုင္း စာဖတ္သင့္သည္။ စာဖတ္ေနရန္လိုသည္။

ျပန္ေကာက္ရလွ်င္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ စာဖတ္လို႔ရသည္။ စာဖတ္ျခင္း ျဖင့္ ထိုေစာင့္ဆိုင္းေနရမည့္အခ်ိန္မ်ားကို ကုန္ဆံုးေစသင့္သည္။

ထိုသုိ႔ဖတ္ႏုိင္ရန္ သြားေလရာတြင္ အနည္းဆံုး စာအုပ္တစ္အုပ္ယူျဖစ္ေအာင္ ယူသြားပါ။ စာအုပ္တစ္အုပ္၊ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ေစာင္ ကိုယ္ႏွင့္မကြာ ေဆာင္ထားပါ။ ခဏေလးပဲေစာင့္ရေစာင့္ရ၊ ၅ မိနစ္စာရသည္ပဲျဖစ္ျဖစ္ စာဖတ္ႏိုင္ ပါသည္။ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ပဲရရ၊ သတင္းတစ္ပုဒ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဖတ္လို႔ရသည္။

ယခုေခတ္တြင္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေဖ့စ္ဘုတ္ဖတ္လို႔ရသျဖင့္ အေတာ္အဆင္ေျပပါ၏။ သို႔ေသာ္ ေဖ့စ္ဘုတ္ဆိုသည္မွာ ဟုတ္တာေရာ၊ မဟုတ္တာေရာ။ အက်ိဳးရိွတာေရာ အက်ိဳးမရိွတာမ်ားပါ ေရာေနသည္ျဖစ္ရာ မိမိအတြက္ အက်ိဳးရိွမည့္စာကို ေရြးဖတ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါသည္။ ေဖေတာ့ေမာင္ေတာ့မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မကုန္ပါေစႏွင့္။

ယခုေခတ္ေပၚ စမတ္ဖံုးမ်ားတြင္လည္း စာအုပ္မ်ားထည့္ထားၿပီး ဖတ္လို႔ရပါသည္။ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ေပးထားေသာ download link မ်ားမွ စာအုပ္မ်ားကို သိမ္းထားၿပီး ႀကိဳက္သည့္အခ်ိန္ ေကာက္ဖတ္လို႔ရ၏။

ေပၚခါစတံုးက ဖံုးမ်ားမွာ စာအုပ္မ်ားကို download လုပ္ရ၊ save လုပ္ရတာ အဆင္မေျပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္က email တြင္ attach လုပ္ပို႔ကာ ထို attachment ကို ဖြင့္ကာ ဖတ္ပါသည္။ မသီတာ၏ စမ္းေခ်ာင္း၊ အင္းစိန္၊ ဟားဗတ္။ လုပ္ႀကံမႈႀကီး တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ သုခအေၾကာင္း စသည့္စာအုပ္မ်ားကို ဤနည္းႏွင့္ ဖတ္ခဲ့တာျဖစ္၏။

ယခုေတာ့ စာဖတ္လို႔ရသည့္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား မ်ားစြာေပၚေနသည္ျဖစ္ရာ မခဲယဥ္းေတာ့ပါ။ လက္ကိုင္ဖံုးမ်ား၊ အိုင္ပက္၊ တက္ပလက္၊ Kindle eBook reader, iBook, iCloud, pCloud, dropbox, mediafire စသည္ျဖင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ စာဖတ္လို႔ရသည္။ အိမ္သာတက္ရင္းပင္ အလြယ္တကူ ဖတ္လို႔ရသည္။

ကြ်န္ေတာ့္ထံ၌ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ စာအုပ္မ်ားရိွရာ ထိုစာအုပ္မ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္မွာ မဖတ္ရေသးေသာ စာအုပ္မ်ားျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ထိုစာအုပ္မ်ားကို အားသည့္အခါတိုင္း scan ဆဲြကာ သိမ္းေနပါသည္။ ဖတ္လိုေသာစာအုပ္မ်ားကို တက္ပလက္တြင္ထည့္ကာ အခါအခြင့္သင့္တုိင္း ဖတ္၏။

ထို႔ျပင္ စင္ကာပူမွစာၾကည့္တုိက္မ်ားတြင္ စာအုပ္အမ်ိဳးအစား ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာရိွေလရာ ထိုစာၾကည့္တိုက္မ်ားမွ စာအုပ္မ်ား ကိုလည္း နည္းနည္းခ်င္းရွာေဖြ စုေဆာင္းေလ၏။ တစ္ခုေကာင္းသည္မွာ စာအုပ္မ်ားကို အြန္လိုင္းမွ ရွာလို႔ရသည္။ ကုိယ္ႀကိဳက္သည့္စာအုပ္ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ မည္သည့္ေနရာတြင္ရိွေသာ စာၾကည့္တုိက္မွမဆို ကိုယ္ႏွင့္အနီးဆံုး စာၾကည့္တုိက္ သို႔ မွာယူလို႔ရသည္။ တစ္ခါငွားလွ်င္ စာအုပ္ ၈ အုပ္ကို သံုးပတ္ ငွားလို႔ရသည္။ မၿပီးေသးလွ်င္ အြန္လိုင္းမွပင္ ရက္တိုးလို႔ ရသည္။

မိတ္ေဆြတုိ႔ ဗဟုသုတရေအာင္ စင္ကာပူမွ စာၾကည့္တိုက္မ်ားအေၾကာင္း ဆက္ေရးပါဦးမည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္ -

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေစာင့္ဆိုင္းၾကရသည္။
ထိုေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္မ်ားကို အလဟႆမျဖစ္ေစဘဲ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ ကုန္ဆံုးေစၾကဘို႔ -
အေလးအနက္ထား တုိက္တြန္းလိုက္ရပါေၾကာင္း။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၂၅ ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၁၆။ နံနက္ ၆း ၀၁ နာရီ

(စာေမးပဲြနဲ႔ မအားလို႔မို႔ အခုမွ စာေရးႏုိင္သဗ်ိဳ႔။)