Friday, January 16, 2009

Living in Singapore XVIII (Taxi)

၇၊ ၅။ တကၠစီ ျဖင့္ ခရီးသြားလာျခင္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ကထိ စင္ကာပူတြင္ တကၠစီ စီးရသည္မွာ အလြန္ ေစ်းခ်ဳိလွပါသည္။ ကမၻာ့ေစ်း အခ်ိဳဆံုး တကၠစီမ်ား ထဲတြင္ စင္ကာပူမွ တကၠစီ မ်ားလည္း ပါခဲ့ပါ၏။ အဘယ္မွ် ေစ်းခ်ိဳသနည္း ဆိုေသာ္ အကယ္၍ သူငယ္ခ်င္း ေလးေယာက္ သြားစရာ ရိွသည္ ဆိုပါစို႔။ ခရီးသာ သိပ္မေ၀း ပါက တကၠစီျဖင့္ သြားျခင္းသည္ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ သြားျခင္း ႏွင့္ စရိတ္စက အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုမူ ေစ်းတက္ သြားၿပီ ျဖစ္ပါ၏။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူ၌ ကုမၸဏီ ၈ ခုမွ တကၠစီ အစီးေရေပါင္း ၂၄၀၂၂ ေျပးဆဲြေနၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ခရီးစဥ္ ေပါင္း ၆ သိန္း ခန္႔ ေျပးဆဲြေပး ေနပါသည္။ တကၠစီ တိုင္း၌ မီတာ တပ္ဆင္ထားၿပီး ကားခကို မီတာႏွင့္ မေတာင္းဘဲ ႀကိဳက္သလို ေတာင္းပါက ကားေမာင္းသူကို ဒါဏ္ေငြ ၅၀၀ ထိ တပ္ရိုက္ႏိုင္ ပါသည္။ စင္ကာပူ တကၠစီမ်ား အားလံုး၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏံႈးတြင္ ေရဒီယို တပ္ဆင္ထား ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ GPS (Global Positioning System) မွ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စကားေျပာစက္ မွ ေသာ္လည္းေကာင္း တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
စင္ကာပူတြင္ အဓိက အားျဖင့္ CityCab (အ၀ါေရာင္), Comfort (အျပာေရာင္), Silvercab (ေငြေရာင္), SMART Cabs (အစိမ္းေရာင္), SMRT Taxi (အညိဳေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့), TansCab (အနီႏွင့္ အျဖဴက်ား) ႏွင့္ Prime (ေၾကးနီေရာင္) ဟု ေျပးဆဲြေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ တသီး ကုမၸဏီမဟုတ္ဘဲ တသီး ပုဂၢလ ေျပးဆဲြေနေသာ တကၠစီမ်ား လည္း ရိွပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အစီးေရ ၅၀၀ ေလာက္သာ ရိွပါသည္။
စင္ကာပူ တကၠစီ ေမာင္းသူမ်ားသည္ Land Transport Authority (LTA) ၏ Quality of Service (QoS) (၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး စံႏံႈး) ကို အျပည့္အ၀ လိုက္နာရန္ လိုပါသည္။ အကယ္၍ မလိုက္နာ၊ ပ်က္ကြက္ခဲ့ ပါက ၎ ၏ တကၠစီ ေမာင္းခြင့္ လိုင္စင္ကို ျပန္သိမ္း ႏိုင္ပါသည္။ သို႔အတြက္ စင္ကာပူ တကၠစီ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းပါသည္။ ခရီးသည္ကို စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ဆက္ဆံၾက ပါသည္။ မိမိ သြားလိုေသာ လမ္းကို ညႊန္ျပလို႔ ရသလို အကယ္၍ မိမိ လမ္းေၾကာင္း မသိပါက လည္း အတိုဆံုး လမ္းမွ အျမန္ဆံုး ေရာက္ေအာင္ ေမာင္းပါဟု ညႊန္ၾကားလို႔ ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်သမွ် အားလံုးကို ခရီးသည္ကသာ ေပးေဆာင္ရ ပါသည္။
တကၠစီတြင္း ၌ လည္း အစားမစားရ။ ဒူးရင္းသီး မသယ္ရပါ။ အျမဲ ခါးပတ္ ပတ္ထားရန္လည္း လိုပါသည္။

၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာမွ စ၍ တကၠစီ ေစ်းႏံႈးမ်ားကို ၁၀ ရာႏံႈးမွ ၄၉ ရာႏံႈးထိ တိုးျမွင့္လိုက္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ လတြင္ ထပ္တက္ျပန္ပါ၏။ (ဤကဲ့သို႔ တက္လိုက္ သည့္တုိင္ စင္ကာပူသည္ အျခား ဖံြ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လိုက္ပါက ေစ်းသက္သာ ေနပါေသး သည္။) တကၠစီ ေစ်းႏံႈးမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါ၏။
ထို႔ျပင္ ERP (Electronic Road Pricing) ျဖတ္လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ပိုက္ဆံေပးရေသာ parking မ်ားအတြင္း ၀င္လွ်င္ ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ က်သင့္သည္ ျဖစ္ေစ က်သမွ်ကို ခရီးသည္က သာ ေပးရပါသည္။ တကၠစီ တစ္စီးလွ်င္ ေရွ႔ဘက္တြင္ တစ္ဦး၊ ေနာက္ခန္းတြင္ ၃ ဦး၊ စုစုေပါင္း ခရီးသည္ ၄ ဦး (လူႀကီး) သို႔မဟုတ္ လူႀကီး ၃ ဦး + ကေလး ၂ ဦး သို႔မဟုတ္ လူႀကီး ၂ ဦး + ကေလး ၃ ဦး သို႔မဟုတ္ လူႀကီး ၁ ဦး + ကေလး ၄ ဦး သို႔မဟုတ္ ကေလး ၆ ဦး လိုက္ပါခြင့္ ရိွပါသည္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၃ ဦး ကို လူႀကီး ၂ ဦး ႏွင့္ ညီသည္ ဟု တြက္ပါသည္။
တကၠစီ Booking လုပ္လိုလွ်င္ 6-3425-222 ကို ေခၚႏိုင္ ပါသည္။ အလြယ္မွတ္ လိုပါက 6-DIAL-CAB ဟု မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ (လက္ကိုင္ဖံုး key pad ေပၚမွ နံပါတ္ႏွင့္ ဆိုင္ရာ အကၡရာမ်ား ျဖစ္ပါ၏)။ ထိုနံပါတ္ႏွင့္ မည္သည့္ တကၠစီကို မဆို ေခၚႏိုင္ပါ သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေအာက္ပါ နံပါတ္မ်ား ကို ေခၚႏိုင္ပါသည္။ Booking Hotlines
6552 1111 - Comfort Transportation Pte Ltd, CityCab Pte Ltd (ComfortDelgo)
6293 5545 - Yellow Top Taxi (ComfortDelgo)
6555 8888 - SMRT Taxis Pte Ltd
555 3333 - Trans-Cab Services Pte Ltd
6485 7777 - Smart Automobile Pte Ltd
6363 6888 - Premier Taxis Pte Ltd
6778 0808 - Prime Car Rental & Taxi Services Pte Ltd 6552 2828 - Comfort Premier Cabs
သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖံုး message ပို႔၍လည္း booking လုပ္ႏိုင္ပါ၏။ message ပို႔ပံုပို႔နည္းမွာ -
၇၊ ၆။ ခရီးသြားမ်ား သိသင့္သိထိုက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား

စင္ကာပူမွ ေျခလ်င္ ခရီးသည္မ်ား သြားလာရန္ ခင္းေပး ထားေသာ ပလက္ေဖာင္းမ်ား မွာ အလြန္ အဆင္ေျပ ပါသည္။ ကားလမ္းႏွင့္ လူသြားလမ္း ပလက္ေဖာင္း စပ္ၾကားတြင္ အထစ္ ျဖစ္မေနပဲ ဆင္ေျခေလွ်ာ လုပ္ေပး ထားသျဖင့္ လက္တြန္းလွည္း၊ ဘီးတပ္ ကုလားထိုင္၊ စက္ဘီး မ်ားအတြက္ သာမက လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အတြက္ ပါ အဆင္ေျပပါ၏။ ထို႔ျပင္ လူသြားလမ္း ပလက္ေဖာင္း မ်ားမွာလည္း လမ္းေလွ်ာက္ရန္ လံုလံု ေလာက္ေလာက္ က်ယ္ျပန္႔ ပါသည္။
မ်ားစြာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ကားလမ္းကူးရန္ လူကူး တံတားမ်ား၊ ေျမေအာက္ လမ္းမ်ား ရိွပါသည္။ ထို႔ျပင္ မီးပိြဳင့္ မ်ားတြင္လည္း လူကူးရန္ အခ်က္ျပ မီးစိမ္း၊ မီးနီမ်ား ရိွပါသည္။ လူကူး မီးစိမ္းျပမွ လမ္းျဖတ္ ကူးျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ ကင္းပါ၏။ မီးစိမ္းျပရန္ မီးပိြဳင့္မွ လူကူးမီး ခလုတ္ကို ႏိွပ္ပါ။ မီးနီခါနီး ေနာက္ဆံုး တစ္စကၠန္႔ အလိုက်မွ အတင္း ျဖတ္ေျပး ကူးျခင္းမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါ။ လူကူး မ်ဥ္းၾကားမွ ကူးသည့္တိုင္ ကား အသြားအလာ ကို ၾကည့္ၿပီးမွ ကူးသင့္ပါသည္။
ဘတ္စ္ကား ႏွင့္ ရထားမ်ားေပၚတြင္ Priority Seat (ဦးစားေပး ထိုင္ခံု) ဟု ရိွပါသည္။ ထို ထိုင္ခံုမ်ားကို အသက္ အရြယ္ ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္မ်ား၊ မသန္ မစြမ္းမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ အထုပ္အပိုး ပါသူမ်ားအား ဦးစား ေပးရ ပါမည္။

ရထား ေပၚတက္လွ်င္ ဆင္းသူမ်ားကို အရင္ ဦးစားေပးရ ပါမည္။ ရထား တံခါးေပါက္၀ တြင္ ပိတ္ရပ္ မေနရပါ။ Waiting Line မ်ား၏ အျပင္မွ ေစာင့္ရ ပါမည္။
စက္ေလွခါး စီးေသာ အခါတြင္ ဘယ္ဘက္ ကပ္စီးရပါမည္။ ေက်ာ္ တက္လိုသူ မ်ား ညာဘက္မွ ေက်ာ္တက္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါ၏။ စက္ေလွခါး မေတာ္တဆ ျဖစ္ပါက ထိခိုက္ ဒါဏ္ရာ မရေစ ရန္ စီးသည့္ အခါ လက္ကိုင္တန္း မ်ားကို ကိုင္ထားရန္ လိုပါသည္။
ဓါတ္ေလွခါးမ်ား စီးေသာအခါ တစ္ခါတရံ ဓါတ္ေလွခါး ပ်က္ေသာအခါ အထဲတြင္ ပိတ္မိေန တတ္ပါ သည္။ ထို အခါ မိ်ဳးတြင္ တံခါးကို အတင္းဖြင့္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ထိတ္လန္႔စရာလည္း မလိုပါ။ မိမိတြင္ ဖံုးပါ ပါက ဓါတ္ေလွခါး အတြင္းပိုင္း တြင္ အေရးေပၚ ဖံုးနံပါတ္ကို ခလုတ္မ်ား အေပၚပိုင္းတြင္ ျပထားပါသည္။ ထိုနံပါတ္ကို ေခၚၿပီး မိမိ ေရာက္ေန ရာ အေဆာက္အဦး နံပါတ္၊ ဓါတ္ေလွခါး နံပါတ္တို႔ကို ေျပာျပ သတင္းေပး ႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔ လာဖြင့္ေပးပါလိမ့္မည္။ သို႔ မဟုတ္ပါကလည္း ဓါတ္ေလွခါး မ်ား အတြင္း၌ ေခါင္းေလာင္း (bell) မ်ား တပ္ထားသျဖင့္ ခလုတ္ႏိွပ္ကာ မိမိ ပိတ္မိေန ေၾကာင္း အျပင္မွ လူမ်ားကို အသိေပးႏိုင္ပါသည္။
ကိစၥရိွပါက အေရးေပၚ ေခၚႏိုင္ေသာ နံပါတ္မ်ားမွာ Police – 999, မီးသတ္ ႏွင့္ အေရးေပၚယဥ္ - 995 တို႔ ျဖစ္ ပါသည္။
တကၠစီ စီးေသာအခါတြင္ ခါးပတ္ ပတ္ထားရန္ လိုပါသည္။ တကၠစီခကို ပိုက္ဆံျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္သလို ဘဏ္ကဒ္ ရိွပါက ဘဏ္ကဒ္ျဖင့္ (NETS) ေပးေခ် ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ cash card ယခုအခါ အသစ္ ထုတ္ေပးထား ေသာ CEPPAS ကဒ္ျဖင့္ ေပးႏုိင္ပါသည္။
အမိႈက္မ်ားကို ပစ္စလက္ခတ္ မပစ္ရသလို တံေတြးကိုလည္း ဟိုေထြး သည္ေထြး မေထြးရပါ။ အမိႈက္ပံုး မ်ားကို ေနရာတိုင္းတြင္ (ပန္းၿခံမ်ား အပါအ၀င္) ထားေပး ထားပါသည္။ အစားအေသာက္ ကိုလည္း ေနရာတိုင္းတြင္ စားလို႔ မရပါ။ စားမည္ဆိုလွ်င္ ကန္႔သတ္ထား ေသာ ေနရာ ဟုတ္မဟုတ္ အရင္ ေလ့လာရ ပါမည္။ အထူးသျဖင့္ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ မည္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ မေသာက္ရ ဆိုသည္ကို ေလ့လာ ထားရန္ လိုပါမည္။ စင္ကာပူတြင္း တရား၀င္ ေရာင္းခ်ေသာ ေဆးလိပ္မွလဲြ၍ အျခား ေဆးလိပ္မ်ား မေသာက္ရပါ။ တရားမ၀င္ ေဆးလိပ္မ်ားကို ေသာက္ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားျခင္း မ်ားအတြက္ ဥပေဒ ႏွင့္ သတ္မွတ္ ထားပါသည္။

No comments: