Thursday, January 8, 2009

Living in Singapore III (Race,Language and Government)

၄၊ ၅။ လူမိ်ဳးႏွင့္ ဘာသာစကား

စင္ကာပူတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အဓိက ေျပာၾကဆိုၾက၊ ေရးၾကဖတ္ၾက ေသာ္လည္း အဓိက ရံုးသံုးဘာသာ ေလးမ်ိဳး ထားရိွပါ၏။ အဂၤလိပ္၊ တရုပ္ (မန္ဒရင္း)၊ မေလး၊ တမီလ္ တို႔ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔အတြက္ ရထားဘူတာသို႔ အသင္ ေရာက္သြားပါက ဘာသာေလးမိ်ဳးျဖင့္ ေၾကျငာေနသံကို ၾကားရပါလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားၾကည့္လိုက္ လွ်င္လည္း ဘာသာေလးမ်ိဳး ေရးထိုး ထားသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။ မည္သူမဆို မိမိဘာသာ စကားကို ေျပာလိုက္ရမွ အားရပါးရ ရိွလွသည္ ျဖစ္ရာ အဂၤလိပ္လိုပင္ ေျပာတတ္ေသာ္ ျငား မေလးမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔လိုက္ပါက ဆလာမား ပါဂီး ဟု ႏႈတ္ဆက္ကာ၊ အိႏိၵယား ကေလးမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔လွ်င္ ဆလန္ မာေလးကြမ္း ဟု မိမိဘာသာ စကားကိုသာ ခံုခံုမင္မင္ ေျပာဆို ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သည္လည္း လူထဲမွ လူမ်ားပင္ ျဖစ္ရကား ဗမာအခ်င္းခ်င္း ေတြ႔လွ်င္ ဗမာလိုသာ ေျပာၾကပါသည္။ မည္သည့္ လူမ်ိဳးပင္ျဖစ္ေစ သူတို႔ ေလယူေလသိမ္း ကို မေျပာင္းႏုိင္သျဖင့္ သူတို႔ေျပာၾကေသာ အဂၤလိပ္ စကားကို နားေထာင္လိုက္ ရံုမွ်ႏွင့္ သူတို႔လူမ်ိဳးကို (အာရွႏြယ္ဖြားမ်ား) မွန္းဆလို႔ ရပါသည္။ မတူေသာ လူမိ်ဳးစုမ်ားကို တူညီစြာ ေပါင္းစု ေပးထားႏိုင္ျခင္းကိုက စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ခ်စ္စရာ ေကာင္းေသာ ဓေလ့ ႏွင့္ အစိုးရ၏ ခ်ီးမြမ္းစရာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးစု အခ်င္းခ်င္း ရန္ပဲြမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္ ေက်ာင္းမ်ား တြင္ Racial Harmony ဆိုသည္ကို အေရးတႀကီး သင္ၾကားေပးပါသည္။ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံတြင္ တရုပ္၊ မေလး၊ အိႏိၵယ ႏွင့္ အျခားေသာ အာရွတိုက္ဖြား လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏီွးစြာ အတူတကြ ေပါင္းစည္း ေနထိုင္လွ်က္ ရိွပါသည္။ အျခား ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ လူမ်ိဳးမ်ား ရိွေသာ္လည္း အနည္း အက်ဥ္းသာ ျဖစ္ပါ၏။ ယခုအခါ ျမန္မာ အသိုင္းအ၀န္း သည္လည္း စင္ကာပူႏုိင္ငံအတြင္း တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြား လာလွ်က္ ရိွပါသည္။ ယခင္က ပင္နင္စူလာသို႔ တနဂၤေႏြ စသည့္ ပိတ္ရက္မ်ား တြင္ သြားေသာ္လည္း သည္ေလာက္ အရမ္းေရာ ကာေရာ မစည္လွပါ။ ယခုအခါမူ စေန၊ တနဂၤေႏြ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ႀကိတ္ႀကိတ္တိုး ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ၁၉၉၈ ၀န္းက်င္က ပင္နင္စူလာ ပလာဇာ ၏ တတိယ ထပ္တြင္သာ ျမန္မာဆိုင္မ်ား ရိွေသာ္လည္း (ဒုတိယထပ္ႏွင့္ စတုတၳထပ္တြင္ အနည္း အက်ဥ္းသာ ရိွပါ၏) ယခု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္မူ စက္ေလွခါး ေရာက္ရာ အထပ္ ငါးထပ္စလံုး လိုလိုမွာ ျမန္မာဆိုင္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကားေပၚ ရထား ေပၚမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာလို ဖံုးေျပာ ေနသံကို မၾကာခဏ ၾကားၾကရ ပါလိမ့္မည္။ စင္ကာပူမွ လူမိ်ဳး တစ္ရာ့တစ္ပါးတို႔ ေျပာေသာ အဂၤလိပ္စကားမွာ အဂၤလိပ္စကား စစ္စစ္ မဟုတ္ပဲ အဂၤလိပ္ စကားကို ေဒသခံ မေလးႏွင့္ တရုပ္စကား တို႔ကို ေပါင္းစပ္ကာ ေျပာေသာ သူတို႔အေခၚ စင္းဂလစ္ရ္ွ (Singalish) ျဖစ္ပါ သည္။ ဥပမာ ျပရလွ်င္ “ေအးေပါ့၊ ဟုတ္တာေပါ့” ဆိုလွ်င္ Singalish ျဖင့္ “Ya lah” ဟု ေျပာေလ့ ရိွပါသည္။ ဤတြင္ Ya ဆိုသည္မွာ အဂၤလိပ္လိုျဖစ္ၿပီး lah မွာေတာ့ တရုပ္လို ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ထမင္းစား ၿပီးၿပီလား ဟု ေမးလွ်င္ “makan ready” ဟု ေမးပါသည္။ ဤတြင္လည္း makan မွာ မေလးလို ထမင္း သို႔မဟုတ္ စားျခင္း ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး ready မွာမူ အဂၤလိပ္ တစ္ပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၀ါသနာ ပါ၍ ေလ့လာလိုသူမ်ား singlish အသံုးအႏံႈး မ်ားကို http://www.asiafinest.com/forum/index.php?act=Print&client=printer&f=124&t=120697 တြင္ ေလ့လာ ႏုိင္ပါသည္။ စင္ကာပူ လာလိုသူမ်ား တကူးတက ေလ့လာစရာ မလိုပါ။ စင္ကာပူတြင္ သူတို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာ ေနထိုင္ၿပီး သိပ္မၾကာေသာ ကာလ တြင္ပင္ သူတို႔ စကားလံုးမ်ား ကိုယ့္ပါးစပ္တြင္းသို႔ အလိုလို ေရာက္လာပါလိမ့္မည္။ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္သည့္ ၄.၆ သန္း (၂၀၀၆ စာရင္းမ်ား အရ)မွ်ေသာ လူဦးေရ အတြင္းရိွ လူမ်ိဳးစုမ်ား ကို ေလ့လာ ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႔ရပါသည္။

Ø တရုပ္လူမိ်ဳး - ၇၆ ရာခိုင္ႏံႈး
Ø မေလးလူမိ်ဳး - ၁၃.၇ ရာခိုင္ႏံႈး
Ø အိႏိၵယလူမိ်ဳး - ၈.၄ ရာခိုင္ႏံႈး
Ø အျခား လူမ်ိဳး - ၁.၈ ရာခိုင္ႏံႈး

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား အမ်ားအျပား လာေရာက္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွရာ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားသား ဦးေရ ပိုမိုျမင့္တက္ လာခဲ့ပါသည္။

၄၊ ၆။ အစိုးရ စနစ္

စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ မေလးရွား ႏိုင္ငံမွ ခဲြထြက္ကာ လြတ္လပ္ၿပီး အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာ ပိုင္ေသာ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဓနသဟာယ (Commonwealth) အဖဲြ႔၀င္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ တြင္မူ ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ ျဖစ္လာကာ ပထမဦးဆံုး သမၼတအျဖစ္ Mr. Yusof bin Ishak ကို တင္ေျမွာက္ခဲ့ ၾကသည္။ ေနာက္ ၂ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တြင္မူ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အာဆီယံ (ASEAN – Association of South East Asian Nations) အဖဲြ႔ႀကီးကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့ ၾကသည္။ ႏိုင္ငံကို ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ပါလီမန္ကို ၅ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ပါသည္။ ပါလီမန္ ကို ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က စတင ္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ ပါသည္။ မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေပါင္း ၂၅ ခု ရိွ၏။ ပါလီမန္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား (MP - Members of Parliament) ကို အေထြေထြ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ပဲြျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ မဲအမ်ားဆံုး ရေသာ ပါတီ၏ ပါလီမန္ အမတ္မ်ားထဲမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္ ပါသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အႀကံေပးမႈျဖင့္ သမၼတသည္ ကက္ဘိနက္ အဖဲြ႔၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားပါသည္။ ကက္ဘိနက္ အဖဲြ႔၀င္ စုစုေပါင္း ၂၀ ရိွပါသည္။ လက္ရိွပါလီမန္ သက္တမ္း မကုန္မီ သံုးလအတြင္း ေနာက္ ပါလီမန္ အသစ္ဖဲြ႔စည္းရန္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပပါသည္။ လက္ရွိ ၁၁ ဆက္ေျမာက္ ပါလီမန္ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ပါလီမန္ အဖဲြ႔၀င္ ၈၄ ဦးကို ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအဖဲြ႔၀င္မ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ပါလီမန္ အဖဲြ႔၀င္ ၉၄ ေနရာ ရိွ၏။ အေသးစိတ္ကုိ http://www.parliament.gov.sg/ တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ ပါသည္။
ပါလီမန္ အေဆာက္အဦ

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္း ၁၅ ခုရိွရာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါ၏။

1. Ministry Of Community Development, Youth And Sports (MCYS) (ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ အားကစား)
2. Ministry Of Defence (MINDEF) (ကာကြယ္ေရး)
3. Ministry Of Education (MOE) (ပညာေရး)
4. Ministry Of Finance (MOF) (ဘ႑ာေရး)
5. Ministry Of Foreign Affairs (MFA) (ႏိုင္ငံျခားေရး)
6. Ministry Of Health (MOH) (က်န္းမာေရး)
7. Ministry Of Home Affairs (MHA) (ျပည္ထဲေရး)
8. Ministry Of Information, Communications And The Arts (MICA) (ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္း၊ အႏုပညာ)
9. Ministry Of Law (MINLAW) (ဥပေဒ)
10. Ministry Of Manpower (MOM) (ျပည္သူ႔အင္အား)
11. Ministry Of National Development (MND) (အမိ်ုဳးသား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး)
12. Ministry Of The Environment And Water Resources (MEWR) (ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္)
13. Ministry Of Trade And Industry (MTI) (ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စက္မႈ)
14. Ministry Of Transport (MOT) (သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး)
15. Prime Minister’s Office (PMO) ( ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး)

Ref: http://www.sgdi.gov.sg/
စင္ကာပူႏိုင္ငံ ၿမိဳ႔ေတာ္ ခန္းမ

No comments: