Thursday, January 8, 2009

Living in Singapore I (Facts and Figures)

အနာဂါတ္တစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း (ဒုတိယပိုင္း)
(၁၈-၁၂-၂၀၀၈၊ ၾကာသပေတးေန႔)
အနာဂါတ္တစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း ပထမပိုင္းတြင္ စင္ကာပူသို႔ လာမည့္သူမ်ား၊ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္ လုပ္ေနသူမ်ား သိသင့္သိထိုက္ သည္မ်ားကို ဦးစားေပး ေရးထားပါ၏။ ယခု ဒုတိယပိုင္းတြင္ စင္ကာပူ လူေနမႈ ဘ၀ကို ကုန္က်စရိတ္ မ်ားႏွင့္တကြ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလး တင္ျပပါမည္။ မည္သည့္ ကိစၥႏွင့္မဆို စင္ကာပူသို႔ လာလိုသူမ်ား တင္ႀကိဳ ေလ့လာႏုိင္ပါ၏။

အခန္း (၄)

သိမွတ္စရာ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ၏ အခ်က္အလက္မ်ား

စင္ကာပူႏိုင္ငံ ၏ ေျမပံု


စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ငယ္ပင္ငယ္ျငားေသာ္လည္း ကမၻာ့ အလုပ္ရႈပ္ဆံုး ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းမ်ား တြင္ တစ္ခု အပါ အ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႔ႏွင့္ အေနာက္ လမ္းဆံုေသာ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါ၏။ သည္ဘက္ လွည့္လိုက္လွ်င္ အေရွ႔ ပင္လယ္ ေရာက္ၿပီး ဟိုဘက္ လွည့္လိုက္ပါက အေနာက္ ပင္လယ္ ေရာက္ေလရာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး၊ ကမၻာလွည့္ခရီး သြားလာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး တို႔တြင္ အလြန္ အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ ေနရာေလးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေျမာက္ဖက္တြင္ မေလးရွား ႏုိင္ငံ တည္ရိွၿပီး ေတာင္ဘက္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ တည္ရိွပါသည္။ အာရွတိုက္ ၏ ေတာင္ဘက္ အစြန္ဆံုး အငူကေလးကိုလည္း စင္ကာပူႏုိင္ငံ ဆင္တိုဇာ ကြ်န္းေပၚတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ညဘက္မ်ား တြင္ ကြ်န္းတစ္ကြ်န္းကြ်န္းေပၚမွ လွမ္းၾကည့္လိုက္ပါက မီးေရာင္စံုမ်ား ထြန္းညိွထားေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံကို အလြန္ လွပစြာ ျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါ၏။ ထို႔အျပင္ ပင္လယ္ဘက္ကို လွမ္းၾကည့္ လိုက္ပါကလည္း မီးမ်ားထြန္း ထားေသာ ဧရာမ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးမ်ား ရပ္နားေက်ာက္ခ် ထားသည္ကို လွပစြာ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္းကို လွည့္လည္ သြားလိုက္ပါက ဥယ်ာဥ္ ပန္းၿခံႀကီး တစ္ခု အတြင္း သြားေနရဘိ သကဲ့သို႔ ခံစားရ ပါလိမ့္မည္။ ေနရာတိုင္းတြင္ သစ္ပင္ ပန္းမာလ္မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားၿပီး စံနစ္တက် စိုက္ပိ်ဳးထားေသာ ျမက္ခင္း ျပင္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ မ်ားျပားလွေသာ လူေနတိုက္တာ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေဘာလံုးကြင္းမ်ား၊ ကားလမ္းမ်ားမွ အပ က်န္ ရႏုိင္သမွ်ေသာ ေျမကြက္လပ္ မွန္သမွ်ကို သစ္ပင္ႀကီး၊ ငယ္မ်ား စိုက္ပိ်ဳး ထားသည္ ျဖစ္ရာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စိမ္းလန္း စိုေျပလွ်က္ ရိွပါသည္။ စက္မႈထြန္းကား ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ထံုးစံအတိုင္း စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကား ႀကီးငယ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး စက္ယႏၱယားမ်ား၊ အင္ဂ်င္ အမ်ိုဳးမိ်ဳးတို႔မွ ထုတ္လႊတ္ေနသည့္ တန္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို ထိုသစ္ပင္မ်ားမွ တာ၀န္ယူ စားသံုးကာ လူတို႔ အသက္ရႉရန္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ဓါတ္ေငြ႔ကို လိႈင္လိႈင္ႀကီး ထုတ္ေပးလွ်က္ ရိွပါသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ ဒီဇိုင္းဆန္းဆန္း အထပ္ျမင့္ တိုက္ႀကီးမ်ားကို အစုလိုက္ အစုလိုက္ လွပစြာေတြ႔ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအထပ္ျမင့္ တိုက္ႀကီးမ်ား အၾကားတြင္လည္း ဟုိေနရာ၊ သည္ေနရာမ်ားတြင္ ပန္းၿခံမ်ား ရိွသလို ထိုပန္းၿခံမ်ား အတြင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ အေဆာက္အဦး ႀကီးမ်ား ေရွ႔၊ ေဘး၊ အခ်ိဳ႔ အတြင္း ပိုင္း စသည္တို႔တြင္ လည္းေကာင္း ထားရိွသည့္ ထုထည္ ႀကီးမားသည့္ ပန္းပုရုပ္တုမ်ား ကလည္း စင္ကာပူ ၏ အလွကို ျဖည့္ဆည္း ေပးလွ်က္ ရိွပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ ရံုးမ်ား၊ ရထား ဘူတာရံုမ်ား၊ ေျမေအာက္ လူသြားလမ္းမ်ား စသည္ တို႔တြင္လည္း အဖိုးတန္လွေသာ ပန္းခ်ီကားႀကီးမ်ား ခ်ိတ္ဆဲြထား သည္ကို ေတြ႔ႏိုင္သလို အသက္၀င္ေနေသာ ေရပန္းမ်ား မွာလည္း ျမင္ရသူစိတ္ကုိ လန္းဆန္း ေစပါသည္။ ကေလး ကစားကြင္းမ်ား၌ ကစားစရာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား ကစားေနသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္သလို၊ Community club မ်ားရိွ ကစားစရာ ကြက္လပ္မ်ားတြင္ အဖိုးႀကီး၊ အဖြားႀကီးမ်ား တိုက္ခ်ိခြ်မ္ ကစား ေနသည္ကို လွပစြာ ေတြ႔ျမင္ရ ပါလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ ပါကလည္း ပန္းၿခံအတြင္းရိွ ခံုတန္းလ်ား ကေလးေပၚတြင္ အဖိုးႀကီး တစ္ေယာက္ သတင္းစာကို ေအးေအး ေဆးေဆး ဖတ္ေနသည္၊ သို႔မဟုတ္ အားကစား ၀တ္စံုႏွင့္ အဖြားႀကီး တစ္ဦး ေျပးလမ္းေပၚတြင္ ေျပးေနသည္ကို ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။
စင္ကာပူသည္ ႏိုင္ငံငယ္သေလာက္ လူမိ်ဳးစံုလွရာ ၿမိဳ႔ထဲေလွ်ာက္လည္လွ်င္ ျဖဴေသာလူမိ်ဳး၊ မဲေသာလူမိ်ဳး၊ ျဖဴလည္း မျဖဴ၊ မဲလည္း မမဲေသာ လူမ်ိဳး စသည့္ လူမ်ိဳး တစ္ရာ့တစ္ပါးကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ လူမ်ိဴးစံုသလို ေျပာေသာ ဘာသာစကား အစံုကိုလည္း ၾကားရပါလိမ့္မည္။

၄၊ ၁။ မွတ္သားစရာ အခ်က္အလက္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

No comments: