Thursday, July 16, 2015

စင္ကာပူတြင္ ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္

စင္ကာပူကိုလာရင္ တစ္လဘယ္ေလာက္ကုန္မလဲ ေမးလာၾကသူမ်ားအတြက္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မည္မွ်ကုန္မည္ဆိုသည္ကို အတိအက်ေျပာရန္ ခက္ပါသည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေနမည္၊ မည္ကဲ့သို႔စားမည္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ သြားမည္၊ ဘယ္လုိသံုးမည္ ဆိုသည့္အေပၚမူတည္ကာ ကြာျခားသြားပါသည္။

သို႔အတြက္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ တြက္ႏိုင္ရန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားပါ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

လူတစ္ဦး တစ္လ ေနထိုင္ျခင္းအတြက္

အိမ္ခန္းငွားခ                  - ၄၅၀
စားေသာက္စရိတ္              - ၂၅၀
သြားလာစရိတ္                  - ၁၀၀
အေထြေထြ အသံုးစရိတ္      - ၃၀၀
စုစုေပါင္း                         - ၁၁၀၀

စဥ္
အမ်ိဳးအမည္
S$
အိမ္ခန္းငွားခ
450
စားေသာက္စရိတ္
250
သြားလာစရိတ္
100
အေထြေထြ အသံုးစရိတ္
300

စုစုေပါင္း
1100

ေစ်းႏႈန္းမ်ား

အိမ္ငွားခ

ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္သဂၤဟမ်ားအိမ္တြင္ေနမည္၊ အိမ္ငွားရန္မလို ဆိုပါက အိမ္ငွားခ ႏႈတ္ပါ။ ပ်မ္းမွ် အိမ္ငွားခမွာ ေနရာကိုလိုက္၍ (တစ္ဦးအတြက္) ၃၅၀ မွ ၅၀၀ ထိ ရိွပါသည္။ ဘူတာ၊ ေစ်းမ်ားႏွင့္နီးေသာေနရာ၊ ၿမိဳ႔ထဲႏွင့္နီးေသာေနရာမ်ားတြင္ ပိုေစ်းႀကီး ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေရတို (တစ္လ၊ ႏွစ္လ) ငွားခမွာ ပံုမွန္ေစ်းထက္ ပိုမ်ားတတ္ပါသည္။

စားေသာက္စရိတ္

အသိအိမ္တြင္ေနၿပီး ခ်က္စားလို႔ရမည္ ဆိုလွ်င္ ၁၂၀ ေလာက္သာ ကုန္ပါလိမ့္မည္။ ေနရာကိုလိုက္၍ လဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီ တစ္ခြက္လွ်င္ ျပား ၉၀ မွ ၁ က်ပ္ ၉၀၊ ၂ က်ပ္ထိ ရိွ။ ပိုေကာင္းေသာဆိုင္မ်ားတြင္ ပိုေစ်းႀကီးပါသည္။ အေအးဘူးမ်ားမွာ တစ္ဘူးလွ်င္ ေနရာကိုလုိက္၍ ၁ က်ပ္ ၂၀ မွ ၂ က်ပ္ခန္႔ထိ။ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားမွာ တစ္ခြက္လွ်င္ ၂ က်ပ္ခဲြခန္႔။ စီးကရက္ တစ္ဘူးလွ်င္ ၁၀ ေက်ာ္။

နံနက္စာ

နံနက္စာအျဖစ္ ေခါက္ဆဲြေၾကာ္၊ ၾကာဇံေၾကာ္မ်ား ရႏိုင္သည္။ တျခား ဘာအဆာမွမပါဘဲစားလွ်င္ ၁ က်ပ္ ၂၀ ခန္႔၊ ၾကက္ဥေၾကာ္၊ ၀က္အူေခ်ာင္း စသည္တို႔ႏွင့္စားလွ်င္ ၁ က်ပ္ ၈၀ မွ ၂ က်ပ္ေက်ာ္ထိ။
ပလာတာ၊ ဟင္းရည္ႏွင့္စားလွ်င္ ၂ က်ပ္ခဲြခန္႔။ ပလိန္းပလာတာတစ္ခ်ပ္လွ်င္ ၁ က်ပ္ခန္႔။ (ေနရာလိုက္ၿပီး ေစ်းအနည္းငယ္ ကြာပါသည္။)
ေကာ္ဖီမစ္ထုတ္၀ယ္ကာ ေပါင္မံု႔ႏွင့္ယုိဘူး၀ယ္ၿပီး အိမ္တြင္စားပါက ၁ က်ပ္ဘိုးေလာက္ဆို ဗိုက္ရိုက္စားလို႔ရပါသည္။ ေကာ္ဖီမစ္ တစ္ထုပ္လွ်င္ ၅ က်ပ္ခန္႔ရိွ၏။ အမ်ိဳးအစားကိုလိုက္၍ ေစ်းအနည္းငယ္ ကြာပါသည္။
ကြ်န္ေတာ့္လို အင္မတန္ကပ္ေစးနဲသူမ်ားအဖို႔ ေကာ္ဖီမႈန္႔ပုလင္းႏွင့္ ေကာ္ဖီမိတ္ထုတ္၀ယ္ကာ ကိုယ့္ဘာသာေဖ်ာ္ေသာက္ပါ။ ၂၀၀ ဂရမ္ပါ အေကာင္းစား ေကာ္ဖီတစ္ပုလင္းမွ ၁၂ က်ပ္။ သာမန္ေကာ္ဖီဆို ၆ က်ပ္ခဲြ။ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ကို ၃ ဂရမ္။ ကြ်န္ေတာ္က ခပ္ျပင္းျပင္းေသာက္သျဖင့္ ၄ ဂရမ္ခဲြ။ ဆိုေတာ့ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္မွ ျပား ၂၀ ေလာက္သာ က်ပါသည္။
Fair Price တြင္ ေပါင္မံု႔ထုပ္ႏွင့္ ယိုတစ္ပုလင္းေလာက္၀ယ္ၿပီး ကိုယ့္ဘာသာ ေပါင္မံု႔ယိုသုတ္လုပ္စားပါ။ ၁၂ ခ်ပ္ပါ ေပါင္မံု႔ တစ္ထုပ္မွ တစ္က်ပ္ခဲြ။ ယိုတစ္ပုလင္း ၃ က်ပ္ မွ ၅ က်ပ္။ စားပါေလ့။ တန္မွတန္။

ေန႔လည္စာ၊ ညစာ

မေလးအစားအစာ - ကန္စြန္းရြက္ေၾကာ္၊ ၾကက္ဟင္းခါးသီးခ်က္၊ ငါးဟင္း၊ အမဲသား၊ ဆိတ္သား စသည္တို႔ရႏုိင္ပါသည္။ ေယဘူယ် ထမင္းတစ္ပဲြ (ထမင္း+အသီးအရြက္ႏွစ္မ်ိဳး+အသား/ငါးတစ္မ်ိဳး) လွ်င္ ၃ က်ပ္ခဲြခန္႔။ ငါးဟင္းဆိုလွ်င္ ပိုေစ်းႀကီး တတ္ပါသည္။ ၄ က်ပ္ခဲြေလာက္ထိ ယူ၏။ မေလးအစားအစာက ျမန္မာအစားအစာႏွင့္ ပိုနီးစပ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဆိုင္တြင္စားသည့္အခါ မေလးစာသာစားေလ့ရိွ၏။ မေလးဆိုင္မရိွမွ တရုတ္ဆိုင္ကိုေရြးသည္။

တရုတ္အစားအစာ - စင္ကာပူ၌ ကြ်န္ေတာ္ခံတြင္းအပ်က္ဆံုး အစားအစာကို ျပပါဆိုလွ်င္ တရုတ္အစားအစာမ်ားကို ျပရပါလိမ့္မည္။ ဆိုင္ေပၚတြင္ ဟင္းအမ်ိဳးေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ခင္းထား၏။ အသီးအရြက္၊ အသားငါး၊ ၾကက္ေၾကာ္၊ ငါးေၾကာ္၊ ၾကက္ဥေၾကာ္၊ ၀က္သား၊ ၀က္ခ်ိဳခ်ဥ္ စသည္။ ဟင္းအမယ္စံုလွ၏။ သူက ေစ်းေတာ့ ခ်ိဳသည္။ သို႔ေသာ္ ဟင္းကမခ်ိဳ။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၂ မ်ိဳး+အသားတစ္မ်ိဳး ဆိုလွ်င္ ၂ က်ပ္ခဲြမွ ၃ က်ပ္ခန္႔။ ငါးႏွင့္စားလွ်င္ ၃ က်ပ္ခဲြခန္႔။ ၄ က်ပ္ထက္မပို။
အနည္းငယ္ စားလို႔ရေသာ ဟင္းမ်ားမွာ Curry chicken ႏွင့္ ၀က္ခ်ိဳခ်ဥ္ေၾကာ္ ျဖစ္၏။
ထို႔ျပင္ ဘဲသား/ၾကက္သား/၀က္ရိုးဆန္ျပဳတ္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၇ မ်ိဳးထည့္ေသာက္ရေသာ စြပ္ျပဳတ္ စသည္လို႔လည္း ရႏိုင္ပါ၏။

အိႏိၵယအစားအစာ - အိႏိၵယဆန္လံုး ေသးေသးကေလးမ်ားႏွင့္ ခ်က္ထားသည့္ တစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုး အေစးမကပ္ေသာ ထမင္း မ်ားကို နင္းကန္ထည့္ကာ ဟင္းမ်ားကိုလည္း စားမကုန္ေအာင္ထည့္လွ်က္ ေစ်းလည္း အျခားအစားအစာမ်ားထက္ ႀကီးေသာ အစားအစာမွာ အိႏိၵယထမင္းျဖစ္၏။
ထမင္း+ၾကက္သားဟင္း တစ္ပဲြကို ၄ က်ပ္ခဲြမွ ၅ က်ပ္ေလာက္ထိ ယူသည္။ အာလူး၊ ပဲဟင္း စသည္တို႔ထပ္ထည့္လိုက္ပါက ၅ က်ပ္ခဲြ ၆ က်ပ္ေလာက္ေရာက္သြားမည္။ ၾကက္သားမွာ ရင္ပံုတစ္ျခမ္းလံုး ထည့္ေပးတာျဖစ္သျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္လို အစားနည္းသူ မ်ားအဖို႔ မနည္းကုန္ေအာင္ စားရသည္။ ထမင္းမ်ားကိုလည္း နင္းကန္ထည့္ေသး၏။ ကြ်န္ေတာ္ အိႏိၵယစာစားလွ်င္ ထမင္းကို တစ္၀က္ေလွ်ာ့ထည့္ခိုင္းရသည္။
စင္ကာပူမွ အိႏိၵယအစားအစာမွာ ျမန္မာျပည္မွ အိႏိၵယအစားအစာႏွင့္ သိပ္မကြာပါ။ စားလို႔ေတာ့ေကာင္းပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစား အေသာက္ကို စားပိုးနင့္မတတ္ စားရသလို ေစ်းမွာလည္း စားပိုးနင့္မတတ္ ျဖစ္၏။
ဒန္ေပါက္ကို သူတို႔က နစီဘရီယာနီ ဟု ေခၚသည္။ နာမည္ကြာသလို အရသာလည္း ကြာ၏။ စင္ကာပူဒန္ေပါက္အရသာမွာ  ျမန္မာျပည္ဒန္ေပါက္အရသာ၏ တစ္၀က္မွ်ပင္ မမီပါ။
ဆိတ္သားဒန္ေပါက္၊ ၾကက္သားဒန္ေပါက္ စသည္ရ၏။ ထမင္းကို အေရာင္ဆိုးထားၿပီး ဖြယ္ေၾကာင္ေၾကာင္ႏွင့္ ဘယ္လိုမွ စားလို႔ မေကာင္းပါ။ ဒန္ေပါက္တစ္ပဲြလွ်င္ ၄ က်ပ္ခဲြ မွ ၅ က်ပ္ခဲြေလာက္ထိ ရိွ၏။

ဘာစားရမွန္း မသိဘူးလား။ ၾကက္ဆီထမင္း (Chicken Rice) စားပါ။ ေနရာကိုလိုက္၍ ၂ က်ပ္ခဲြမွ ၄ က်ပ္ ထိရိွ၏။ ဘဲဆီထမင္း (Duck Rice)။ ၀က္ဆီထမင္း (Pork Rice) မ်ားလည္းရသည္။ ၾကက္ဆီထမင္းတြင္ ၾကက္သားကို ေရေႏြးေငြ႔ႏွင့္ေပါင္းထားေသာ Steam chicken ႏွင့္ ကင္ထားေသာ rosted chicken ဟု ႏွစ္မ်ိဳးရသည္။ ဘဲသားႏွင့္ ၀က္သားမွာမူ အကင္မ်ားျဖစ္၏။ ဘဲဆီထမင္းမွာ ပိုေစ်းႀကီးသည္။ ထိုၾကက္ဆီထမင္းႏွင့္တဲြစားရန္ ကိုက္လန္ေၾကာ္၊ ပဲပင္ေပါက္ေၾကာ္စသည္တုိ႔လည္း မွာႏိုင္ပါေသး၏။ ကြ်န္ေတာ္မုန္းသည္မွာ ပဲငံျပာရည္မ်ားကုိ ထမင္းေပၚ ေလာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္၏။

စင္ကာပူကား လူမ်ိဳးစံုသျဖင့္ အစားအေသာက္လည္း မ်ိဳးစံုရသည္။ မက္ေဒၚနယ္၊ ေကအက္ဖ္စီ၊ မက္ဘာဂါ၊ ဂြ်န္လစ္တဲလ္ (ဟုတ္ေပါင္) ေရာကုန္ၿပီ။ အေနာက္တိုင္းအစားအစာ၊ ထိုင္းစာ၊ ဂ်ပန္စာ၊ အီတလီ စားခ်င္တာစားပါ။ အဲေလ စားၿပီးရင္ေတာ့ ရွင္းမယ္သာ ျပင္ထားပါ။ ဟိုတေလာက ကြ်န္ေတာ္ တူမေတြကို Jurong Point, Thai Express မွာ ထိုင္းစာလိုက္ေကြ်းတာ သံုးေယာက္စားတာ ကို ၁၂၀ ေတာင္က်၏။ ေသာက္ကယိုးနဲ။ က်ဳပ္တို႔ရြာမွာဆို တစ္လေလာက္ စားလို႔ရသည္။သြားလာစရိတ္

စင္ကာပူတြင္ ကားခ၊ ရထားခ သိပ္ေစ်းမႀကီးလွပါ။ ဟိုနားဒီနား ျပား ၅၀။ စင္ကာပူတနံတလ်ား ခရီးဆံုးသြားမွ ၂ က်ပ္၊ ၂ က်ပ္ ခြဲထက္ ပိုမက်။
တကၠစီထက္ ဘတ္စ္ကား၊ ရထားမ်ားျဖင့္သာ သြားပါ။ စင္ကာပူတြင္ လမ္းႀကိဳလမ္းၾကား၊ ေနရာအႏွံ႔ ဘတ္စ္ကားေရာက္သည္။ ထို႔ျပင္ ကားမွ ရထား၊ ရထားမွ ကား၊ ကားနံပါတ္တစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းစီးလွ်င္ (ကဒ္ျဖင့္ စီးသူမ်ားအတြက္) ေလွ်ာ့ေစ်း ေပးပါေသး၏။ အေၾကြမသံုးပါႏွင့္။ ကားကဒ္ျဖင့္စီးပါ။ ပို အဆင္ေျပသည္။ discount လည္းရသည္။

အိမ္ျပန္လက္ေဆာင္

စင္ကာပူတြင္ ေပါေခ်ာင္ေကာင္း ရႏိုင္ေသာေနရာမ်ား ရိွ၏။ ပါတိတ္ဂိုေဒါင္၊ ၁ က်ပ္ခဲြ ၂ က်ပ္ႏွင့္ရေသာ ေခ်ာကလက္ (အာဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားကလည္း ေစ်းေပါပါတယ္ဆိုမွေတာ့ အရည္အေသြးကို ေစ်းဆစ္မေနနဲ႔ေပါ့ဗ်ာ။ အဘိုးနည္းေတာ့ အိုးကဲြပဲ ရမွာေပါ့။) စသည္ျဖင့္ ျဖစ္၏။ ဘူဂစ္စ္မွ ေစ်းတန္းသြားပါ။ တူ၊ တူမမ်ားအတြက္ ၄၊ ၅ က်ပ္တန္ နာရီမ်ား ၀ယ္သြားလို႔ရသည္။ ေနာက္ မူစတာဖာ သြားပါ။ ၂၄ နာရီဖြင့္သည္။ ပစၥည္းအစံုကို သိပ္မမ်ားလွေသာ ေစ်းျဖင့္ ရႏိုင္၏။

ေရာက္တုန္းေရာက္ခုိက္ ပိုက္ဆံေလးေတာ့ျဖဳန္းသြားဦးမွ ဆိုလွ်င္ ၾသခ်တ္ကို သြားပါ။ ၄၅ ျပားေလာက္တန္ေသာ ေရပုလင္း အေသးကိုေတာင္ ၂ က်ပ္ခဲြေလာက္ေပးေသာက္ရလိမ့္မည္။ အလြန္ကပ္ေစးနဲေသာ ကြ်ႏု္ပ္ဆိုလွ်င္ ၾသခ်တ္မွ ပစၥည္းမ်ားကို တည့္တည့္ေတာင္မၾကည့္ရဲ။ ခပ္ေ၀းေ၀းမွ မ်က္ေစာင္းထိုးၾကည့္ရ၏။

ဒါေလာက္ဆို စံုပါၿပီေနာ။

“စင္ကာပူဥယ်ာဥ္ႏိုင္ငံ” ကို proof ဖတ္ရတာ မ်က္စိေညာင္းလာလို႔ လက္အယားေျပ ေကာက္ကက္ေရးလိုက္တာ။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း

၁၂ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၅

No comments: