Thursday, July 2, 2015

စင္ကာပူသို႔လာမည့္သူမ်ား / စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားအတြက္

ျဖစ္ရပ္ (၁)

စင္ကာပူသုိ႔အလုပ္ရွာရန္ Social Visit visa ျဖင့္လာသူ မိန္းခေလးတစ္ဦးကုိ I.C.A က လက္မခံသျဖင့္ စင္ကာပူသုိ႔၀င္ခြင့္မရဘဲ ေလဆိပ္မွ လွည့္ျပန္သြားခဲ့ရသည္။

သူ႔အေျပာအရ သူက white card တြင္ ေနမည့္ကာလကို ႏွစ္ပတ္ဟု ျဖည့္ထားၿပီး ေလယာဥ္လက္မွတ္မွာ ႏွစ္လ ေလယာဥ္ လက္မွတ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဟု သိရပါသည္။ I.C.A က သူ႔ကို appeal letter ေရးခိုင္းသည္။ သူက မလုပ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္သြားရျခင္း ျဖစ္သည္ဆို၏။

====================================================

အမွန္က ဤကိစၥေလာက္ကေလးျဖင့္ ျပန္စရာအေၾကာင္းမရိွပါ။ သူကလည္း လည္လည္၀ယ္၀ယ္မေျပာတတ္။ ဘာလုပ္ရမွန္း လည္း မသိသျဖင့္ ျပန္သြားရျခင္းျဖစ္၏။ သည္ကိစၥ ေစာေစာစီးစီး ကြ်န္ေတာ္သိလ်င္ပင္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။ စကားေလး တစ္ခြန္း ႏွစ္ခြန္းမွ်ေျပာလုိက္လွ်င္ပင္ ၿပီးသြားႏိုင္၏။ ယခု ျမန္မာျပည္ျပန္သြားရသည္ဆိုေတာ့ (စိတ္ညစ္ရတာစသည့္) တျခားကိစၥမ်ားမပါ  အနည္းဆံုး ေလယာဥ္လက္မွတ္ဖိုး ဆံုးပါသည္။ ေလယာဥ္လက္မွတ္မွာ အသြားအျပန္၀ယ္ရသည္ျဖစ္ရာ ၃ သိန္းေလာက္ ရိွပါလိမ့္မည္။

ပထမဆံုးေျပာလိုသည္မွာ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္အကုိင္ရဘို႔ ယခင္ကေလာက္ မလြယ္ေၾကာင္းျဖစ္၏။ အလုပ္ခန္႔ဘို႔ quota မ်ားကို အစိုးရက ကန္႔သတ္မႈမ်ား တိုးျမွင့္ထားသည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ qualification မ်ားကို တိုးလိုက္သည္။ Levy ေၾကးမ်ား တိုးျမွင့္ေကာက္သည္ စသည္ျဖင့္။

ထို႔ေၾကာင့္ အလည္အပတ္ဗီဇာျဖင့္ စင္ကာပူလာၿပီး အလုပ္ရွာမည့္သူမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း အႀကံေပးလိုပါသည္။

Ø ဗီဇာေလွ်ာက္သည့္အခါ single journey သာ ေလွ်ာက္ပါ။
Ø ေနမည့္ကာလကို less than one month ဟုသာျဖည့္ပါ။ ေနာက္ၿပီးမွ အလုပ္မရေသးလို႔ဟု အေၾကာင္းျပကာ သက္တမ္း ထပ္တိုးလို႔ရပါသည္။
Ø ေလယာဥ္လက္မွတ္ကို တစ္လသာ ၀ယ္ပါ။ ေနာက္ၿပီးမွ ပိုက္ဆံေပးၿပီး ျပန္ေျပာင္းလို႔ရပါသည္။
(စင္ကာပူတြင္ေနသူတစ္ေယာက္ေယာက္က စပြန္စာေပးလွ်င္မူ ျပႆနာမရိွပါ။ သူရွင္းေပးပါလိမ့္မည္။ ဗီဇာေလွ်ာက္တံုးက ထုတ္ေပးသည့္ form 14A ႏွင့္ V39A (letter of introduction) ကို စပြန္စာလုပ္သူအား လက္မွတ္ထိုးခိုင္းၿပီး လိုရမယ္ရ ပရင့္ထုတ္ယူလာပါ။)

Ø စင္ကာပူေလဆိပ္ေရာက္မွ ျပႆနာတက္လွ်င္ I.C.A ကို အက်ိဳးအေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ ဘယ္လိုလုပ္လို႔ရမလဲ ေမးပါ။ သူတို႔ရွင္းျပပါလိမ့္မည္။ သူတို႔ေျပာသည့္အတိုင္း လုပ္သြားရံုျဖစ္ပါသည္။
Ø စင္ကာပူတြင္ အသိတစ္ေယာက္ေယာက္ရိွပါက အကူအညီလွမ္းေတာင္းပါ။ သူတို႔ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။
Ø အသိအကြ်မ္း တစ္ေယာက္မွမရိွလွ်င္ ကြ်န္ေတာ့္ကို လွမ္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ လုပ္လို႔ရသေလာက္ ကြ်န္ေတာ္ လုပ္ေပးပါမည္။ (ဖံုး - 9730 3027)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  
ျဖစ္ရပ္ (၂)

စင္ကာပူတြင္ ၀ပ္ပါမစ္ျဖင့္အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမားကေလးႏွစ္ဦးကို ၀ပ္ပါမစ္ သက္တမ္းမကုန္ေသးမီ သူေဌးက ျပန္လႊတ္၏။ သက္တမ္းမကုန္မီ ျပန္လႊတ္ေသာေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ တစ္လစာ ေပးမည္ဆို၏။ သို႔ေသာ္ တကယ္တမ္း ျပန္ေတာ့မည္ဆိုေတာ့ တစ္ျပားမွမေပးႏိုင္ဟု ျငင္းသည္။

ကြ်န္ေတာ္က သူတို႔ကို ဘယ္လိုေျပာဟု သင္ေပးကာ MOM သို႔ သြားခိုင္းလိုက္၏။ ခင္ဗ်ားတို႔ လည္လည္၀ယ္၀ယ္ရွင္းမျပတတ္ ရင္ ကြ်န္ေတာ့္ဆီဖံုးေခၚလိုက္၊ ကြ်န္ေတာ္ သူတို႔ကို ရွင္းျပလုိက္မယ္ ဟုလည္း မွာလိုက္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ျပန္ေတာ့ ေလ်ာ္ေၾကး တစ္လစာစီ ျပန္ရသြား၏။

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ျပႆနာတက္ပါက ထြက္မေျပးပါႏွင့္။ သူတုိ႔ကုိလည္း ကလန္ကဆန္ မလုပ္ပါႏွင့္။ MOM သို႔သာ သြားပါ။
အကယ္၍ မည္ကဲ့သုိ႔လုပ္ရမည္မွန္း မေသခ်ာပါက ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖံုးေခၚလိုက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ရွင္းျပပါမည္။ (ဖံုး - 9730 3027)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ျဖစ္ရပ္ (၃)

ကြ်န္ေတာ္ CSOC သင္ေတာ့ ျမန္မာ၀ပ္ပါမစ္အလုပ္သမားမ်ားအား ေမးၾကည့္သည္။

Employment Act အရ -
စင္ကာပူတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ public holiday ၁၁ ရက္ (ယခု ၂၀၁၅ တြင္ ၁၂ ရက္) ရိွ၏။
public holiday မ်ားတြင္ အလုပ္မလုပ္ရေသာ္လည္း အေျခခံလစာ ရရပါမည္။ အလုပ္လုပ္ရလွ်င္ အေျခခံလစာ၏ ႏွစ္ဆ ရရမည္ - ဟု ျပဌာန္းထား၏။ အဲဒီအတိုင္း ခင္ဗ်ားတုိ႔ရသလားဟု ေမးေတာ့ မရပါ ဟု ဆို၏။

Employment Act အရ -
ပံုမွန္အလု္ခ်ိန္မွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ၈ နာရီ။ တစ္ပါတ္ ၄၄ နာရီျဖစ္၏။ ထိုအခ်ိန္ထက္ပိုလုပ္ရလွ်င္ အခ်ိန္ပိုေၾကးရရပါမည္။ ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ကိုလုိက္၍ အခ်ိန္ပိုေၾကး (overtime) မွာ အေျခခံလခ၏ တစ္ဆခဲြ မွ ႏွစ္ဆ ထိ ရရမည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ့္ဆီ သင္တန္းလာတက္သူမ်ားမွာ အခ်ိန္ပိုေၾကးမရဘဲ အေျခခံလစာျဖင့္သာ ရွင္းေပးသည္ဟု သိရပါသည္။

Employment Of Foreign Manpower Act အရ -
အလုပ္သမား၏ စင္ကာပူ-ျမန္မာ သြား/ျပန္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ခကို အလုပ္ရွင္က က်ခံရမည္။ ခင္ဗ်ားတို႔ရသလား ဆိုေတာ့ အျပန္လက္မွတ္ပဲ၀ယ္ေပးမယ္ေျပာတယ္။ အလာတံုးက ေလယာဥ္လက္မွတ္ကို ကုိယ့္ဘာသာ၀ယ္ရတာပါ ဟု ေျဖ၏။

Employment Of Foreign Manpower Act အရ -
အလုပ္သမားတစ္ေယာက္၏ ေဆးကုသမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို အလုပ္ရွင္က ေပးရပါမည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ရက္ခန္႔က အလုပ္ထဲမွ အလုပ္သမားကေလးတစ္ေယာက္ ဗိုက္ေအာင့္လို႔ ေဆးခန္းသြားျပတာကို ကုမၸဏီက ပိုက္ဆံေပးရန္ ျငင္းပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္မ်က္စိေရွ႔တြင္ ျမင္ေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ကုလားေလးမ်ားကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ေခၚကာ (ကြ်န္ေတာ့္ အိပ္ကပ္ထဲမွ) ပိုက္ဆံေပးလုိက္၏။ သူတို႔က ကြ်န္ေတာ့္အထက္မွျဖစ္သျဖင့္ သူတို႔ကုိ ကြ်န္ေတာ္ တိုင္လို႔ရပါမည္လား။ ေနာက္အလုပ္တစ္ခု အဆင္သင့္ရွိေနလ်င္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးေပါ့။

Employment Of Foreign Manpower Act အရ -
အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားထံမွ ေအးဂ်င့္ဖီး ေတာင္းယူလို႔မရပါ။
ကြ်န္ေတာ္ lake side အိမ္တြင္ေနခဲ့စဥ္က ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္အတူေနသူတစ္ဦးအား ေအးဂ်င့္ဖီးအျဖစ္ လစဥ္ တစ္လ ၂၀၀၊ လခထဲမွ ျဖတ္သည္ဆို၏။ သူတို႔စာခ်ဳပ္ကို ကြ်န္ေတာ္ေတာင္းၾကည့္ေတာ့ သူတို႔စင္ကာပူလာစက ေလယာဥ္ကြင္းတြင္ အတင္း လက္မွတ္ ထိုးခိုင္းသျဖင့္ ထိုးခဲ့ရေသာ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ထဲ၌ လခထဲမွ တစ္လ ၂၀၀ ကို ေအးဂ်င့္ဖီးအျဖစ္ေပးရန္ သေဘာတူပါသည္ ဟု ေရးထားေလ၏။ ဤသည္မွာ ဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီ။

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား -

ဤကဲ့သို႔ မတရားအလုပ္ခံရပါက ဘာမွမေၾကာက္ပါႏွင့္။ MOM သို႔သာသြားပါ။ သူတို႔ကို ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပပါ။ သူတို႔ကူညီပါလိမ့္မည္။ လချဖတ္ပိုင္း၊ ေဆးစာ၊ ခြင့္စာ၊ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္၊ အစရိွသည္တို႔ကို မိတၱဴကူးၿပီး က်က်နန သိမ္းဆည္းထားပါ။ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားျပႏိုင္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ထဲ၌ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ရွနာမႈ (accident) ျဖစ္ခဲ့ပါက ညစ္ပတ္ေသာအလုပ္ရွင္မ်ားမွာ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးလို ေသာေၾကာင့္ work permit ကို cancel လုပ္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေသာ ကိစၥမ်ားလည္း ရိွတတ္ပါေသးသည္။ ထိုအခါတြင္လည္း MOM သို႔သာ သြားပါ။ အတင္းျပန္လႊတ္ၿပီး ေလယာဥ္ကြင္းလိုက္ပို႔သည့္တိုင္ ေလယာဥ္ေပၚ မတက္ဘဲ ေနလို႔ရပါသည္။ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါက အမႈမျပတ္ေသးမီ စင္ကာပူတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။

==================================================================

အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါ website မ်ားတြင္ ဖတ္ႏုိင္ပါသည္။ ယခု ကြ်န္ေတာ္ စင္ကာပူ (သို႔မဟုတ္) ျခေသၤ့ၿမိဳ႔ေတာ္ ဟု စာအုပ္ ရိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ ထုိစာအုပ္ထဲတြင္လည္း အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပထားပါသည္။3.       EMPLOYMENT OF FOREIGN MANPOWER (WORK PASSES) REGULATIONS - http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=CompId%3A9ef69963-4c41-4383-a6d7-c957366ee86b%20ValidTime%3A20120807000000%20TransactionTime%3A20120807000000;rec=0

မရွင္းတာရိွလွ်င္ ကြ်န္ေတာ့္ ေဖ့စ္ဘုတ္၊ message box တြင္ ထားခဲ့ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ျပန္ေျဖေပးပါမည္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဒါက ခုမွ တစ္ေယာက္က ျမန္မာျပည္ကလွမ္းေမးလို႔ ေျဖေပးထားတာပါ။ တျခားသူေတြသိရေအာင္ တင္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
===========================================================

စင္ကာပူကုိ Social visit visa နဲ႔လာၿပီး အလုပ္ရွာလို႔ရပါတယ္။ ၀င္၀င္ခ်င္း တစ္လ ေနခြင့္ေပးပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ တစ္လ သက္တမ္း ထပ္တိုးလို႔ရပါတယ္။

သင္တန္းတက္ရင္း ရက္ရွည္ေနဘို႔အတြက္က student pass ေလွ်ာက္ရပါတယ္။ အဲဒါက ေက်ာင္းကလက္ခံမွပါ။ ပထမေက်ာင္းေလွ်ာက္ၿပီး ေက်ာင္းကလက္ခံၿပီဆို အဲဒီ acceptance letter နဲ႔ student pass ေလွ်ာက္ရပါတယ္။ အဲဒါဆို ICA က student pass ခ်ေပးပါတယ္။
ဘယ္ေက်ာင္းက ဘယ္သင္တန္းေတြအတြက္ student pass ေသခ်ာေပါက္ ရႏိုင္မယ္ဆုိတာ ေျပာရခက္ပါတယ္။ ICA က ေက်ာင္းနဲ႔ သင္တန္းေပၚမူတည္ခ်ေပးတာပါ။
အစိုးရေက်ာင္းေတြျဖစ္တဲ့ ITE, Polytechnic၊ တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ အျပင္တကၠသုိလ္ေတြက diploma, post grad diploma, undergrad, degree စတဲ့ ႏွစ္ရွည္သင္တန္းေတြဆိုရင္ student pass ရဘို႔ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ certificate, advance certificate, Specialist diploma, Graduate diploma စတဲ့သင္တန္းေတြကေတာ့ သိပ္မေသခ်ာပါဘူး။ ႀကိဳးစားၾကည့္ရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ရဘို႔မရဘို႔ကေတာ့ သူခ်ေပးရင္ ရမယ္လို႔ပဲ ေတြးထားရမွာပါ။

ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္းေတြ ရာနဲ႔ခ်ီရိွသလို သင္တန္းေတြလည္း ရာနဲ႔ခ်ီရိွပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ေအာက္ပါ link ေတြမွာ ဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။


https://www.cpe.gov.sg/cos/o.x?c=/cpe/peis&ptid=376&func=csesearch&ptid=401

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း

၁၇ ဇြန္၊ ၂၀၁၅

No comments: