Sunday, October 14, 2012

ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္နည္း (၄၂)

 
၆၊ ၃၊ ၃။ ျမန္မာ ပညာရိွ ဦးေက်ာ္ရန္ ထုတ္ေဘာ္ေျပာဆိုေသာ စကားမ်ား

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ လထပ္ရက္ငင္ စံုစမ္းေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔၏ အစည္းအေ၀းတြင္ (၁၅-၁၀-၃၈) ၁၃၀၀-ျပည့္ႏွစ္ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေက်ာ္ ၇-ရက္ေန႔ မႏ ၱေလးၿမိဳ႔ ျမန္မာပညာရိွ ဦးေက်ာ္ရန္ ထုတ္ေဘာ္ေျပာဆိုေသာ စကားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 

ဥကၠ၏ အမိန္႔အတိုင္း ပဌမစၿပီး တပည့္ေက်ာ္ ေလွ်ာက္ထားလိုတာက မေန႔က ဦးေ၀ဒဂၤတ ကုိယ္ေတာ္က ရက္ငင္ ၀ါထပ္ကို တိုင္းျပည္အရွင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ေသာ္လည္း တရားႏွင့္ညီမွသာ လိုက္နာဘို႔ရန္ဆိုေတာ့ ခ်ယ္ရာမင္ ဥကၠ႒ ကိုယ္ေတာ္က ေျဖဘို႔ရန္ အမိန္႔ရိွပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေျဖရန္ မေန႔က သတိေတာ့ရပါရဲ့။ သို႔ေသာ္လည္း အစည္းအေ၀းမွာ ဆရာေတာ္ က်မ္းတတ္ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ား ရိွေလေတာ့ သူတို႔သေဘာအတိုင္း လုပ္ေပေတာ့လို႔ ထားလုိက္တယ္။ သည္လိုထားတာကလည္း ကြ်န္ေတာ္မေျဖႏိုင္လို႔လား ဆိုေတာ့ မေျဖႏိုင္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျဖဘို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေလ့က်က္ထားတာ ရိွပါတယ္။ သည္ျပင္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားလည္း သိပါတယ္။ ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘဏလည္း သိပါတယ္။

သည္ ၀ါထပ္ရက္ငင္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာေတာ္မ်ားသိတဲ့အတိုင္း ဦးေသာဘဏကိုယ္ေတာ္က က်မ္းဂန္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စီစဥ္ၿပီး ေျပာသြားပါတယ္။ သည္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း က်မ္းဂန္အေထာက္အထားျပဳၿပီး ျပန္ေျပာရမွာဘဲ။ သည္ေတာ့ သည္ တိထီ၊ ခဋီ၊ နကၡတ္ႏွင့္ဆိုင္တဲ့အေၾကာင္းမွာ ေ၀ါဟာရလျပည့္ေန႔မွာ အမွတ္ထားၿပီးေတာ့ ထိုလျပည့္ေန႔၏အထြက္ ေနာက္ တရက္ေန႔ ၌ ၀ါဆို၀ါကပ္ျပဳရမည္လို႔ သည္လိုဆိုထားတာ၊ က်မ္းဂန္မွာ အတိအလင္းရိွတယ္။ သည္ေတာ့ ၀ါဆိုလျပည့္အထြက္ တရက္ေန႔မွာ ၀ါကပ္၊ ၀ါဆိုရတယ္ဆိုေတာ့ လျပည့္ေန႔အစစ္ကို ေရွးဦးစြာ ရွာမီွးရမည္လို႔ အမွန္သိေအာင္ လုပ္ရမည္လို႔ အခ်ိဳ႔ အခ်ိဳ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ တပည့္တပန္းမ်ားက လိုက္နာၿပီး အယူရိွေနပါတယ္။ သည္လို အယူရိွတာကို မရိွရဘူးလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔လိုလူမ်ားက မဆိုႏိုင္၊ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ရဟန္းေတာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းလည္း မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။

သည္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေျပာလိုတာက အရင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘ လက္ထက္တုန္းက ၀ါဆို၀ါကပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဂၤပူ မွာ အျငင္းအခံုျဖစ္ၿပီး ရိုက္ၾကႏွက္ၾကျဖစ္လို႔ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေတြ သတင္းစာထဲမွာပါတာ ေတြ႔ၾကပါတယ္။ သည္တြင္မွ် မကေသးဘူး၊ ၀ါထပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ဘက္က ၀ါမထပ္တဲ့ပုဂိၢဳလ္ဘက္ကို သပိတ္ေမွာက္ၿပီး ဆြမ္းမေလာင္းဘဲေနၾကတဲ့ တကာ၊ တကာမေတြေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီး ေတြပါ ဒုကၡျဖစ္ၾကရတယ္။ တဘက္ကလည္း သည္အတိုင္းဘဲ ျပန္ၿပီးသပိတ္ေမွာက္ၾကတယ္။ သည္က်ေအာင္ အဓိကရုဏ္းျဖစ္ေနေတာ့ လူငါးေယာက္ထက္ပိုၿပီး သည္ ၀ါဆို၀ါကပ္အေၾကာင္း မေျပာရဘူး ဆိုၿပီး နယ္ပိုင္၀န္ေထာက္ ဦးသီဟန္က ပုဒ္မ ၁၄၄-ႏွင့္ အမိန္႔ေတာင္ ထုတ္ၿပီးတားျမစ္ရတယ္။

            သည္ေတာ့ကြ်န္ေတာ္က ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဦးဘကို သည္ကိစၥဟာ မၾကာခင္ တိုးပြားလာလိမ့္မည္လို႔ သတိျပဳဘို႔ေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းကို တိုင္ပင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သူက လူဧကိုး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေရးကိုလိုက္စားလာေတာ့ကာ ေရွ႔ကို ကုိယ္ေတာ္ေတြ စကားမ်ားမွာကို ေျမာ္ျမင္လို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးကို ေျပာေတာ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ဦးေက်ာ္ရန္၊ ၀ါထပ္ရက္ငင္ကို အစိုးရက သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ကို လဲႊထားတဲ့အထဲမွာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ဖို႔ မရိွပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရထံုးစံအတိုင္း ဟုိက္ကုတ္လႊတ္ေတာ္မွစ၍ ေအာက္ရံုးထိသည္တိုင္ေအာင္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာျပကၡဒိန္မ်ား သတ္မွတ္ ၿပီးေတာ့ ပံုႏိွပ္ၿပီးေတာ့ ေပးရပါတယ္ တဲ့။ သည္ေတာ့မွ အစိုးရ ရံုးေတြႏွင့္ နယ္က ရြာသူႀကီးမ်ားထိတိုင္ေအာင္ အစိုးရက ျပကၡဒိန္ေတြ ပံုႏွိပ္ေ၀ငွပါတယ္္။ ရာဇ၀တ္ရံုး၊ တရားမရံုးမ်ားမွာ ရက္ခ်ိန္းေပးလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ အစုိးရကေပးတဲ့ အမိန္႔ကိုလိုက္နာၿပီး လာရတယ္။ မလာလွ်င္ အျပစ္ခံရတယ္။ အစိုးရမွာ သည္မွ်ဘဲအသံုးက်တယ္။ သံဃာေတာ္ မ်ားမွာ ဒါြရႏွင့္ကံကဲြၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၀-၇၀ ၀ါဆို၀ါကပ္လဲြလာၾကတယ္။ ကိုယ္၀ါဆိုခ်င္သည့္ေန႔ကို၊ ၀ါဆို၀ါကပ္ခ်င္သည့္ေန႔ကို ၀ါကပ္ၾက ပါတယ္။ အစိုးရကလည္း သူတို႔အယူ၀ါဒကို မေႏွာင့္ယွက္ပါဘူး။ တာေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္ရန္ ဧဧေနပါ။ သည္ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္မည္ မထင္ပါဘူးလို႔ ေျပာဘူးပါတယ္။

            သည္ေတာ့ သူေျပာတာ စာေတြေပေတြႏွင့္ၾကည့္ေတာ့ တရားသျဖင့္က်တယ္။ တရားသျဖင့္က်တာက ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ကာ သည္မွာ ေလွ်ာက္လႊာတခုရိွပါတယ္။ ဘယ္လိုေလွ်ာက္သလဲဆိုေတာ့ -

(၁) တပည့္အေပါင္းတို႔ ေလွ်ာက္ပါသည္ ဆရာေတာ္ဘုရား။ ရက္ မာသ ကလာ တိထီ၊ ပါဋိပဒ၊ ပုဏၰမာ၊ ပုဏၰမီဟူေသာ ေလာကပညတ္ အမွတ္သေကၤတ၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို သိလိုပါေၾကာင္း။

(၂) ရဟန္းေတာ္တို႔ ဥပုသ္ျပဳေတာ္မူၾကေသာ ပႏၷရသီ၏ အရကို လ၀န္း၏ အစိတ္ တိထီ ၁၅-ကို ပႏၷရသီဆိုရမည္၊ ေ၀ါဟာရ ၁၅-ရက္ကို ပႏၷရသီဆိုရမည္ဟူ၍ မယူဆႏိုင္ပါေၾကာင္း။            ။ သည္ေနရာမွာ ဆိုလိုတာက ျပကၡဒိန္မွာ တိထီ ၁၅-ရိွမွ ၀ါဆိုရမွာလား၊ ေ၀ါဟာရ လဆန္း ၁၅-ရက္ေခၚ လျပည့္ေန႔မွာ ၀ါဆိုရမွာလား။ လမျပည့္ဘဲ ၀ါဆိုလွ်င္ အျပစ္ရိွသလားလို႔ ေလွ်ာက္ထားတယ္။

(၃) ပႏၷရသီေန႔တို႔၌ ပုဏၰာတိထီမရေသာအခါ ဥပုသ္ျပဳအပ္၊ မျပဳအပ္။

(၄) လထပ္ရက္ငင္ မကဲြမျပား အထက္ႏိုင္ငံ၊ ေအာက္ႏိုင္ငံ အညီအညြတ္ ဥပုသ္ျပဳေတာ္မူေသာ ပႏၷရသီေန႔တို႔၌ ပုဏၰာတိထီ မရေသာအခါ မရိွ၊ ပုဏၰာတိထီမရဘဲႏွင့္ ဥပုသ္ျပဳအပ္၊ မျပဳအပ္ ဟု ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အထက္ျမန္မာျပည္၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ဥပုသ္ျပဳ ၀ါဆို၀ါကပ္လွ်င္ လျပည့္ေန႔တိုင္း ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔မွာ တိထီ ၁၅-လံုးျပည့္မွီေသာ လျပည့္အစစ္လား လို႔ ေလွ်ာက္ထားတယ္။

(၅) ဘုရားသခင္လက္ထက္ အရိယာပုထုဇဥ္ အရွင္ျမတ္တို႔သည္ ပုဏၰာတိထီကို မရေသာ ပႏၷရသီေန႔တို႔၌ ဥပုသ္ျပဳေတာ္ မူကုန္သည္၊ မမူကုန္သည္။

(၆) ေလာကီက်မ္းလာ ဥတုသံုးပါးယူပံုႏွင့္ သာသနာ၀င္က်မ္းလာ ဥတုသံုးပါးယူပံု တူမတူ။

(၇) ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ တနဂၤေႏြၾကဋ္သို႔ မေရာက္ေသာအခါ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၌ ပုဏၰာတိထီကို မရေသာအခါ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၌ အာသဠီွႏွင့္ စန္းမယွဥ္ေသာအခါ အထြက္တရက္ေန႔၌ ၀ါကပ္အပ္၊ မကပ္အပ္။

 

            ယုဂႏၶရာဘိဓဇ ဖက္ရဲဆရာေတာ္အား ဤကဲ့သုိ႔ေလွ်ာက္ထားေတာ့ကာ အတုိခ်ဳပ္က ဘာဆံုးျဖတ္သလဲဆိုလွ်င္ ေကာင္းကင္မွာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေနတို႔၊ လတို႔၊ နကၡတ္တာရာတို႔သည္ လူမ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို အက်င့္စာရိတၱႏွင့္စပ္ၿပီး အက်ိဳးလည္းမေပးႏုိင္၊ အျပစ္လည္း မေပးႏိုင္။ ရဟန္းေတာ္တို႔ အက်င့္၊ လူတို႔အက်င့္ေကာင္းမေကာင္း ပဓာနျဖစ္သည္။ ေနလနကၡတ္တာရာတို႔သည္ အျပစ္လည္း မေပးႏုိင္၊ ဥပဒ္သင့္ေအာင္လည္း မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းတေက်ာင္းကို အရပ္တရပ္က သံဃာေတာ္မ်ားေရာက္လာတယ္။ သည္ေက်ာင္းမွာ သံဃာေတာ္ ၁၀- ပါးရိွတယ္။ အျခားကေရာက္လာတာက ၅-ပါးေလာက္ရိွတယ္။ အဲသည္ေတာ့ကာ ဥပုသ္ျပဳဘို႔ရာ ကဲြေနၾကလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ၀ါဆို၀ါကပ္ဘို႔ရာကဲြလုိ႔ ဘယ္ဟာကိုလိုက္ရပါမည္လဲ ဆိုလွ်င္ နကၡတ္ပဓာန မဟုတ္ဘူး။ အမ်ားညီညြတ္ဘို႔ လိုရင္းဘဲ၊ အာ၀ါသိက ရဟန္းေတာ္မ်ားရာကိုသာ လိုက္ရမည္။ ေနာက္တေၾကာင္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္က သီဟိုကြ်န္းတို႔၊ ယိုးဒယားတို႔ သြားၾကတယ္။ သြားတဲ့ ရဟန္းေတာ္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားက အပါး ၂၀-ေလာက္သြားမယ္။ ဟုိက ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတြက တေထာင္ႏွစ္ေထာင္၊ ၀ါဆို၀ါကပ္လိုလွ်င္ အမ်ားဘက္ကိုလိုက္ရမယ္။ ဟိုႏုိင္ငံက ၀ါဆိုတာကိုလိုက္လို႔ အျပစ္မရိွပါဘူး တဲ့။

            ၎ျပင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မႏ ၱေလးၿမိဳ႔မွာ ၁၂၅၀-ျပည့္ႏွစ္က ယခုအထိ ႏွစ္ ၅၀-ရိွပါၿပီ။ ယခု သည္ကလူေတြထဲက ဘယ္သူမွမပါဘူး။ ေရာက္လည္းမေရာက္ဘူး။ အဲသည္အခါမွာ ရက္ငင္ပါမပါ၊ အျငင္းအခံုျဖစ္တဲ့အခါမွာ ယခုတြင္က ေျပာတဲ့စကားအတုိင္းဘဲ ဆံုးျဖတ္ထား ပါတယ္။ သည္အဆံုးအျဖတ္ရဲ့ လုိရင္းမွာ ျငင္းခံုတဲ့ေနရာမွာ ၁၂၅၀-ျပည့္ႏွစ္၌ ရက္မငင္ေသာ္လည္း ၎ပညာရိွတို႔အဆိုတြင္ပင္ ၅၀-ျပည့္ႏွစ္ ဒုတိယ၀ါဆိုလဆန္း ၁၅-ရက္ေန႔မွာ မကာရႏ ၱအလို ပုဏၰာတိထီ ၁၄၊ ခဋီ ၂၄၊ သႏိၵ႒အလို ၎တိထိ ၁၄၊ ခဋီ ၂၁-ရေၾကာင္းႏွင့္ ပါလာသည့္ အတိုင္းလည္း ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဆိုင္မိလွ်က္ပင္ ရိွသည္ျဖစ္၍ ၀ိနည္းက်မ္းဂန္ႏွင့္ညီေၾကာင္း အဆံုးအျဖတ္ျပဳထားပါတယ္။ ပါဠိေတာ့မတတ္ပါဘူး။ အနက္ဘဲ ဘတ္ျပပါမည္။

            အာသဠီွပဏၰမာယ၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၏၊ ၀ါ၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔မွ၊ အနႏ ၱေရ၊ အျခားမဲ့ျဖစ္ေသာ၊ ပါဋိပဒဒိေသ၀ါ၊ အထြက္ တရက္ေန႔၌ ၎၊ အာသဠီွပုဏၰမေတာ၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔မွ၊ အပရာယ၊ တပါးေသာ။ ပုဏၰမာယ၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔၏။ ၀ါ၊ ၀ါေခါင္ လျပည့္ေန႔မွ၊ အနႏ ၱေရ၊ အျခားမဲ့ျဖစ္ေသာ။ ပါဋိပဒဒိ၀ေသ၀ါ၊ အထြက္တရက္ေန႔၌၎။ ၀ိဟာရံ၊ ေက်ာင္းကို၊ ဇဂိၢတြာ၊ သုတ္သင္၍။ ပါနီယံ၊ ေသာက္ေရကို၎၊ ပရိေဘာဇနိယံ၊ သံုးေဆာင္ေရကို၎၊ ဥပ႒ာေပတြာ၊ ျပည့္စံုေစ၍။ ၀ါ၊ ျဖစ္ေစ၍။ သဗံၺ၊ အလံုးစံုေသာ ေစတိယ၀ႏၵနာဒိသာမိစိကမံၼ၊ ေစတီကို ရိွခိုးျခင္းစေသာ အရိုအေသျပဳအပ္ေသာအမႈကို။ နိ႒ာေပတြာ၊ ၿပီးေစ ၍၊ ဣမသႎၼ၀ိဟာေရ၊ ဣမံေတမာသံ ၀ႆံ ဥေပမီတိ၊ ဣမသႎၼ၀ိဟာေရ၊ ဣမံေတမာသံ ၀ႆံ ဥေပမိဟူ၍။ သတႎ၀ါ၊ တႀကိမ္၎၊ ဒိြတိကၡတံၱဳ၀ါ၊ ႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္၎။ ၀ါစံ၊ စကားကို၊ နိစ ၦာေရတြာ၊ ျမြက္၍၊ ၀ႆံ၊ ၀ါသို႔။ ဥပဂႏ ၱဗံၺ၊ ကပ္အပ္၏။

            ၀ါဆို၀ါကပ္တဲ့ေနရာမွာ တိထီ၊ ခဋီ၊ နကၡတ္ႏွင့္မညီလွ်င္ အာပတ္သင့္တယ္လို႔ အယူရိွတဲ့ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ဘုရားပညတ္ထာကို ဘုရားမပညတ္ဘူးလို႔ အဓမၼယူဆၾကတယ္လို႔လဲ ျပထားပါတယ္။ ေနာက္္ ၎အ႒ကထာ၌အာသဠီွပုဏၰမာသ ပါဌ္ျဖင့္ ၀ါမထပ္ေသာႏွစ္၌ နယုန္လဆုတ္တရက္ကစ၍ ၀ါဆိုလဆန္း ၁၅-ရက္တိုင္။ ၀ါထပ္ေသာ ၀ါထပ္ေသာႏွစ္၌ ပဌမ ၀ါဆုိလဆုတ္တရက္ကစ၍ ဒုတိယ၀ါဆို လဆန္း ၁၅-ရက္တိုင္။ မာသပုဏၰမာကို ျပသည္။ တိထီ ပုဏၰမာကို မျပ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ တိထီပုဏၰမာကို မျပသနည္းဟူမူ တိထီပုဏၰမာကို ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၌ ရသည္လည္းရိွသည္၊ မရသည္လည္း ရိွသည္ျဖစ္၍ အမွတ္မၿမဲႏိုင္။ ေကာင္းကင္၌ရိွေသာ လ၀န္း၏ အစိတ္ တိထီကို ေမာ္၍ၾကည့္ခါမွ်ႏွင့္ ဒိဗၺစကၡဳကိုထား၍ အဘယ္သူအမွန္သိႏိုင္အံ့နည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ အာသဠီွပုဏၰမာယ ဟူေသာပါဠိျဖင့္ မာသပုဏၰမာကို ျပသည္ဟူ၍ မွတ္အပ္၏။ ေနာက္ ၀ိနယာလကၤာရဋီကာကို ျပအံုးမယ္။

            ပါဠိအ႒ကထာဋီကာသု၊ ပါဠိအ႒ကထာ ဋီကာတို႔၌။ ပါဋိပဒ ဒိ၀ေသေယ၀၊ အထြက္တရက္ေန႔၌သာလွ်င္။ ၀ႆူပဂမနံ၊ ၀ါသုိ႔ ကပ္ျခင္းကို။ ၀တံၱ၊ ဆိုအပ္၏။ အမုက တိထိေယာေဂတိ၀ါ၊ ဤမည္ေသာတိထီ၌ ယွဥ္ျခင္းႏွင့္ဟူ၍၎။ အမုက နကၡတၱေယာေဂတိ၀ါ၊ ဤမည္ေသာနကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္ျခင္း၌ဟူ၍၎၊ န၀ုတံၱ၊ မဆို။ တသၼာ၊ ထိုသုိ႔ တိထီနကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္ျခင္းကို မဆိုသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္။ ပါဋိပဒဒိ၀ေသ၊ အထြက္တရက္ေန႔၌။ ပါေတာ၊ နံနက္အခါ၌။ အရုဏုဂၢမနေတာ၊ အရုဏ္တက္သည္မွ။ ပ႒ာယ၊ စ၍။ သကလဒိ၀သံ၊ အလံုးစံုေသာ ေန႔ပတ္လံုး။ သကလရတႎၱ၊ အလံုးစံုေသာ ညဥ့္ပတ္လံုး။ ယာ၀ဒုတိယအရုဏုဂၢမနာ၊ ၂-ရက္ေျမာက္ေသာေန႔ အရုဏ္တက္ သည္တိုင္ေအာင္။ ယထာ ရုစိေတ၊ အၾကင္အၾကင္ အလိုရိွအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ေသာ။ ကာေလ၊ အခါ၌။ ၀ႆံ၊ ၀ါသို႔။ ဥပဂႏ ၱဗၺႏ ိၱ၊ ကပ္အပ္၏ ဟူ၍၊ ဒ႒ဗံၺ၊ မွတ္အပ္၏။

            ၀ႆူပနာယိကကာေလ၊ ၀ါသို႔ကပ္ေသာအခါ၌။ ပုဏၰတိထိယာ၊ ပုဏၰာတိထီႏွင့္။ ေယာေဂါ၊ ယွဥ္ျခင္းသည္။ ေဟာတု၊ ျဖစ္ေစ။ ဥတၱရာသဠနကၡေတၱန၊ ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ႏွင့္။ ေယာေဂါ၊ ယွဥ္ျခင္းသည္။ ေဟာတု၊ ျဖစ္ေစ။ ဣတိ၊ ဤသို႔။ ၀ဒႏ ၱာနံ၊ ဆိုကုန္ေသာ ရဟန္း တို႔၏။ ၀စနံ၊ စကားသည္။ ၀ိနယ၀ိရုဒၶံ၊ ၀ိနည္းႏွင့္ဆန္႔က်င္သည္။ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။ တံ၀စနံ၊ ထို၀ိနည္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာစကားကို။ ဂေဟတြာ၊ ယူ၍။ ပုဏၰာတိထိေယာဂဥၥ၊ ပုဏၰာတိထီႏွင့္ယွဥ္ျခင္းကို လည္းေကာင္း။ အာဂမိတြာ၊ ငံ့လင့္၍။ ၀ႆံ၊ ၀ါသို႔။ ဥပဂႏ ၱာပိ၊ ကပ္သည္ ျဖစ္၍လည္း။ တထာဂေတန၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္။ အပညတံၱ၊ ပညတ္ေတာ္ မမူအပ္သည္ကို။ ပညေပတိနာမ၊ ပညတ္သည္မည္၏။ ဣတိ၊ ဤသို႔။ ဒ႒ဗံၺ၊ မွတ္အပ္၏။

              ပါဠိယဥၥ၊ ပါဠိေတာ္၌၎။ စာေတြရွည္ေနမွာလည္း စိုးပါတယ္၊ တာေၾကာင့္ အဓိပၸါယ္ရိုးရိုးဘဲ ေျပာပါမည္၊ ပါဠိေတာ္ မွာေရာ အ႒ကထာမွာေရာ ၀ါကပ္တာဟာ ပုဏၰာတိထီႏွင့္ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ႏွင့္ျဖစ္ျဖစ္ ယွဥ္မွ၊ ၀ါကပ္ရမည္ဟု မပါပါဘူး။ သရ၀ဏ္ နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္မွ ကပ္ရမည္လို႔လဲ မပါပါဘူး။ သည္လိုမဆိုဘဲႏွင့္ အခ်ိဳ႔အခ်ိဳ႔ေသာ ရဟန္းတို႔က ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားသလိုဘဲ ေပေတြမွာ ေရးမွတ္ထားတယ္တဲ့။ သည္လို ေရးမွတ္ထားတာကို ဘယ္လိုဆိုျပန္သလဲ ဆိုေတာ့ -

            တံ ၀စနံ၊ ထုိစကားကုိ။ သကလံ၊ အလံုးစံုေသာ။ ၀ိနယပိဋကံ၊ ၀ိနည္းပိဋကတ္ကို။ အပႆႏ ၱာ၊ မျမင္ကုန္ေသာ။ ေ၀ဒသ မာယိကာ၊ ေဗဒင္ကိုသာတတ္ကုန္ေသာ သူတို႔သည္။ သဒၵဟိတြာ၊ ယံုၾကည္၍။ ၀ႆူပဂမနကာေလ၊ ၀ါသို႔ကပ္ေသာ အခါ၌။ ပုဏၰာတိထိ ဥတၱရာသဠေယာဂေမ၀၊ ပုဏၰာတိထီ ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္ျခင္းကိုသာလွ်င္။ ဂေ၀သႏ ၱာ၊ ရွာကုန္ သည္ျဖစ္၍။ မာသဒိ၀ေသန၊ လ,ရက္ႏွင့္။ သဟ၊ တကြ။ အာကၯိတဗၺကာေလပိ၊ ငင္အပ္ေသာအခါ၌လည္း။ မာသမတၱေမ၀၊ လမွ်ကိုသာလွ်င္။ အာကၯႏိ ၱ၊ ငင္ကုန္၏။

            မာသမတၱေမ၀၊ လမွ်ကိုသာလွ်င္။ အာကၯိတဗၺကာေလပိ၊ ငင္အပ္သင့္ေသာအခါ၌လည္း။ ဒိ၀ေသန၊ ေန႔ႏွင့္။ သဟ၊ တကြ။ အာကၯႏိ ၱ၊ ငင္ကုန္၏။

            တသၼာ၊ ထို႔ေၾကာင့္။ ဧ၀ံ၀ါဒိေနာ၊ ဤသို႔အယူရိွကုန္ေသာ။ ဘိကၡဴ၊ ရဟန္းတို႔သည္။ တထာဂေတန၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္။ အပညတံၱ၊ ပညတ္ေတာ္မမူအပ္သည္ကို။ တထာဂေတန၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္။ ပညတံၱ၊ ပညတ္ေတာ္မူအပ္၏။ ဣတိ၊ ဤသို႔။ ဒီေပတိ၊ ျပ၏။ ဣတိ၊ ဤသု႔ိ။ ၀တၱဗၺတံ၊ ဆိုအပ္သည္၏ အျဖစ္သုိ႔။ အာပဇၨႏိ ၱ၊ ေရာက္ကုန္၏။ တသၼာ၊ ထို႔ေၾကာင့္။ ဘဂ၀တိ၊ ျမတ္စြာဘုရား၌။ ဂါရ၀ သဟိတာ၊ ရိုေသျခင္းရိွကုန္ေသာ။ ပ႑ိတာ၊ ပညာရိွရဟန္းတို႔သည္။ ဧ၀ံ၊ ဤသို႔။ နဂဏွႏိ ၱ၊ မယူကုန္။ ဣတိ၊ ဤသို႔။ ဒ႒ဗံၺ၊ မွတ္အပ္၏။

            တိထီနကၡတၱေယာေဂါပန၊ တိထီနကၡတ္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္ျခင္းသည္ကား။ ဥေပါသထဒိ၀ေသေယ၀၊ ပႏၷရသီ ဥပုသ္ေန႔၌ သာလွ်င္။ ဗဟုဓာ၊ မ်ားေသာအျပားျဖင့္။ ပိဋကတၱေယ၊ ပိဋကတ္သံုးခုတို႔၏ အေပါင္း၌။ ၀ါ၊ ပိဋကတ္သံုးပံု၌။ အာဂေတာ၊ လာ၏။ ေပါရာဏေ၀ဒ     ဂေႏ ၱသုစ၊ ေဗဒင္က်မ္းေဟာင္းတို႔၌လည္း။ ပသံသိေတာ၊ ခ်ီးမြမ္းအပ္၏။

            ကဒါစိပန၊ တရံတခါ၌ကား။ ေ၀ါဟာရကာေလာ၊ လူတို႔၏ေခၚေ၀ၚအပ္ေသာ၊ ရက္အစရိွေသာ အခ်ိန္ကာလသည္။ တိထိယာစ၊ လ၀န္း၏အစိတ္ တိထီႏွင့္၎။ နကၡေတၱနစ၊ အာသဠီအစရိွေသာ နကၡတ္ႏွင့္၎။ ၀ိသေမာ၊ မညီညြတ္သည္။ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။

            ဤ၀ိနယာလကၤာရ ဋီကာက်မ္းအရ ကြ်န္ေတာ္လည္း ေျပာခဲ့ပါၿပီ။ ရက္ငင္တခါၿပိဳျခင္းသည္ ေနာက္ ရက္ေပါင္း ၁၈၈၄ - ရက္ ၾကာမွ တခါၿပိဳတယ္။ ရက္ငင္တခါၿပိဳတာကို ရက္ငင္၍ တခါၿပီးသြားလို႔ရိွလွ်င္ တိထီ၊ ခဋီ၊ နကၡတ္၊ ခဋီေတြဟာ ေနာက္ တႏွစ္နည္းနည္းယုတ္၊ ေနာက္တႏွစ္ နည္းနည္းယုတ္သြားတယ္။ ၃-ႏွစ္၊ ၄-ႏွစ္ ကုန္တဲ့အခါမွာ တိထီ ၁၃-လံုး၊ တခါတေလ ၁၄-လံုး ရိွတာဟာ ကမ ၻာေပၚစက ယေန႔ထိ ျဖစ္ေနတာဘဲ။ သည္လိုရိွတာကို မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဘို႔ရာ ၁၁၅၀ ျပည့္ႏွစ္က စၿပီး ျမန္မာျပည္မွာ အျငင္းအခံုျဖစ္ေနတာ ကေန႔အထိဆိုလွ်င္ ႏွစ္္ေပါင္း ၁၅၀-ရိွၿပီ။

သည္အတြင္းမွာ သည္လုိမညီတာကို ညီေအာင္ ျပဳႏိုင္တဲ့ပုဂိၢဳလ္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ တဦးတေယာက္မွ် မေပၚေသး။ ယခု ဆရာ မာဓ၀တို႔ သႏိၵ႒ျပကၡဒိန္ ေန႔စဥ္က်ယ္ကိုသာ ပဓာနထား၍ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၂၀ မွာလည္း (ဤသို႔ ရက္ငင္ျခင္းတြက္ရာ၌ ရက္ငင္ကိန္း၊ ႀကံဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကံဳသည္ျဖစ္ေစ၊ ပုဏၰမီနကၡတ္သာ ပဓာန ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုဏၰမီနကၡတ္ႏွင့္မညီက ညီေအာင္ ရက္ငင္ျခင္းကို ျပဳရသည္ဟု သိေလ) တဲ့။ တာေၾကာင့္ မညီဘူးဆိုတာဟာ တိထီ ၁၅-လံုးက ခဋီမစြန္းဘူးဆိုတာဘဲ။ ေဂြးခ်ိဳ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ့ တပည့္ ဦးအာေလာက ေရးတဲ့ သႏိၵ႒စကားေျပသစ္ နံပါတ္ ၇-မွာ ျပထားတာက (တနည္းကား ႏွစ္ဗိုလ္တြင္ ခယငါးခုတက္ရေသာႏွစ္သည္ ရက္ငင္အဓိမာသ္ၿပိဳသည္ဟု သိရာ၏။ ဤကဲ့ သို႔တြက္၍ ရက္ငင္သင့္ကိုရေသာ္ လငင္အဓိမာသ္ၿပိဳ၍ ၀ါထပ္ေသာႏွစ္တြင္ နယုန္လ၌ အစျပဳ၍ ေလးလရက္စံုသတ္၍ ၀ါႀကီး ထပ္ရာ၏။ အၿမဲမွတ္ရန္မွာ ရက္ငင္ျခင္း ႀကံဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကံဳသည္ျဖစ္ေစ ပုဏၰမီနကၡတ္သာ ပဓာနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒုတိယ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၌ ပုဏၰမီတိထီ၊ အာသဠီွနကၡတ္တို႔ကို ၾကည့္ရႈ၍ ညီေအာင္ရက္ငင္ျခင္းကို ျပဳရာ၏)။

သည္အေထာက္အထားမွာ ခယငါးႀကိမ္တက္လွ်င္ ရက္ငင္သင့္တယ္လို႔ ေဘာ္ျပထားတယ္။ ယခုလိုျပတာေတြ (၁၀) ဦးေလာက္ ရိွတယ္။ လထပ္ရက္ငင္ရျခင္းမွာ ခယငါးႀကိမ္တက္ျခင္း၊ ရက္လြန္ၿပိဳျခင္းဆိုတာလည္း ရိွေသးတယ္။ အုတ္ဖို ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေရးတဲ့ သသကၤပၸ႒စာတန္းနံပါတ္ (၁၈) မွာလည္း ေ၀ါဟာရ ၁၅-ရက္ ရိွသည္ကာလ တိထီ ၁၄-သာ ျဖစ္ရကား ေ၀ါဟာရ ၁၆-ရက္ေျမာက္ကို ၁၅-ရက္ဟု ထပ္၍ေရမွ တိထီ ၁၅-ရက္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေလသတည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ တိထီ ႏွင့္ ေ၀ါဟာရၿပိဳင္ေစျခင္းငွာ ရက္ငင္ျခင္းကို ျပဳရေလသတည္း။ ထိုသို႔ ၁၅-ရက္၊ ၁၅-ရက္ စေသာအားျဖင့္ ႏွစ္ထပ္ျပဳ၍ ေရာက္ေသာရက္၌ပင္ ငင္သင့္ေသာ္လည္း အေခၚအေ၀ၚမပင္ပန္းေစျခင္းငွာ ၂၉-ရက္ လကြယ္တိုင္ေအာင္ ငံ့ဆိုင္း၍ ရက္စံု သတ္လွ်င္ ရက္ငင္ျခင္းကိစၥ ၿပီးသည္သာတည္း။   

            ယခုကာလ၌မူကား ထိုေရာက္ေသာရက္ကိုပင္လည္း ပင္ပန္းႏိုး၍ အဓိမာသ္ႀကိမ္ေသာႏွစ္မွ လ,ရက္အစံု ငင္ကုန္၏။ ထိုသို႔ ငင္ျခင္းသည္ အသံုးအေဆာင္ အေခၚအေ၀ၚလြယ္၏။ အဓိမာသ္ႀကိဳက္ေသာႏွစ္တိုင္ေအာင္ ငံ့လင့္ရသည္ျဖစ္၍ အဓိမာသ္မသင့္မီ ႏွစ္တို႔၌ ရက္ငင္လမွစ၍ ရက္ကိုမငင္ရေသာေၾကာင့္ ေ၀ါဟာရလဆန္း တရက္သို႔၎၊ ႏွစ္ရက္သို႔၀င္၍၎၊ လကြယ္၏ ေ၀ါဟာရလျပည့္ေက်ာ္ တရက္ႏွစ္ရက္တိုင္မွ လျပည့္ေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လဆန္းတရက္ေန႔ မိုးေသာက္ေသာ္ လည္း လေရးကို ျမင္ျပန္ရကုန္၏။ ေနၾကတ္ထိုက္ ေသာ ကာလ၌လည္း မၾကတ္မူ၍ ေ၀ါဟာရလဆန္း တရက္ႏွစ္ရက္ရိွမွ ၾကတ္ေလ၏။ လၾကတ္ထိုက္ေသာ အခါ၌လည္း မၾကတ္မူ၍ ေ၀ါဟာရလျပည့္ေက်ာ္ တရက္ႏွစ္ရက္ရိွမွ လၾကတ္ေလ၏။

လေရးကိုျမင္ျခင္း၊ လေရး၏တိုးပြားျခင္း၊ လေရး၏ျပည့္ျခင္း၊ လေရး၏ဆုတ္ယုတ္ျခင္း၊ လေရး၏ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္း တို႔သည္ကား တိထီ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ျဖစ္ကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တိထီ ၁၅-ျပည့္၍ ပုဏၰာတိထီၿပိဳမွသာလွ်င္ မုခ်အားျဖင့္ လျပည့္မည္၏။ တိထီ ၃၀-ျပည့္၍ အမ၀ါသီတိထီမွသာလွ်င္ မုခ်အားျဖင့္ လကြယ္၏။ ထိုသို႔ မုခ်အားျဖင့္ ျပည့္ျခင္း၊ ကြယ္ျခင္း။ ေ၀ါဟာရ တိထီ ညီညြတ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစျခင္းငွာ အၾကင္လ၊ အၾကင္ရက္၌ ရက္ငင္ၿပိဳ၏။ ထိုလထိုရက္၌ ရက္ငင္ျခင္းကို ျပဳအပ္၏။ “ဤသည္ကား ရက္ငင္ျခင္းအေၾကာင္းတပါး” ဟု ျပထားပါတယ္။

ယခုအခါမွာ အဂၤလိပ္ ၁၈၉၉-ခုႏွစ္က ေအာက္ႏိုင္ငံမွာ ေနလိုလလို ထင္ရွား ေနတဲ့ ဦးဥဂၢံသ ကိုယ္ေတာ္ႀကီး ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေရးသားၿပီးသည့္ ၀ါဆို၀ါကပ္အတြက္ အျငင္းအခံု ျဖစ္ေနၾကတဲ့ တပည့္တပန္းေတြလက္ထဲကုိ သည္စာအုပ္ ကို ပံုႏွိပ္ၿပီးထည့္ပါတယ္။ ေနာက္ ယခုတြင္က ဦးေသာဘဏက ၁၁၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေၾကာင္းေျပာသြားပါတယ္။ ဘုိးေတာ္ ဘုရားလက္ထက္က ခဋီလွ်ံၿပီး ရက္ငင္တယ္လို႔ သည္လိုဆိုသြားတယ္။ အဲသည္လိုဆိုသြားေတာ့ တပည့္ေတာ္မွာ ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္၏ သတ္မွတ္ပံုပါ ရိွတယ္။ (သကၠရာဇ္ ၁၁၅၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္ လထပ္သင့္ ရက္ငင္သင့္မ်ားကို ပုဏၰား ပညာရိွတို႔ကတဘက္၊ လူပညာရိွတို႔ကတဘက္ အျငင္းထြက္ရာ ၎ႏွစ္ ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ တိထီ ၁၄-လံုး၊ ခဋီ ၄၀။ နကၡတ္ - ၂၀၊ ခဋီ-၁၉ ရိွ၍ ထိုႏွစ္မွာ အဓိမာသ္ၿပိဳသျဖင့္ လထပ္ရက္ငင္ ႏွစ္ပါးစံု ျပဳေစဟု ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူပါတယ္။)

ဦးေသာဘဏ။       ။ ဦးေက်ာ္ရန္ဖတ္တာက ၀ါငယ္ထပ္ႀကိဳက္တဲ့ ပုဏၰားပညာရိွတို႔ လုပ္တဲ့ ျပကၡဒိန္ကဟာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ရန္။          ။ ပုဏၰားမ်ားလုပ္တဲ့ ျပကၡဒိန္ကို ဖတ္တာမဟုတ္ဘူး။ တပည့္ေတာ္ေရးတဲ့ လထပ္ရက္ငင္ အေျချပ စာတမ္းမွာ ထည့္ထားတဲ့ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ရဲ့ ၁၁၅၀-ျပည့္ႏွစ္က အဆံုးအျဖတ္ကို ဖတ္တာပါ။

ဦးေသာဘဏ။       ။ ရက္မပါေၾကာင္း ဖတ္ျပပါမည္။ တိထီ ၁၄-လံုး၊ ခဋီ-၄၀သာရိွပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ဖတ္ျပပါမယ္။ ဦးေက်ာ္ရန္ နားေထာင္ပါဦး။

သည္စာအုပ္ဟာ ယထာ၀ိနယ ၀ႆူပနာယိက စာတမ္းေရးထားတာက ေဇယ်တု ၁၁၅၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ဘုိးေတာ္ မင္းတရားႀကီး လက္ထက္ အမတ္ပညာရိွ၊ ပုဏၰားပညာရိွတို႔ ၀ါဆို၀ါကပ္၊ လထပ္ရက္ငင္ မညီမညြတ္ျဖစ္ၾက၍ သံေတာ္ဦးတင္ၾကသည္မွာ ဘုရား ကြ်န္ေတာ္ပညာရိွတို႔၊ ေရႊဘြားေတာ္ေအာက္ ရိွခိုးသံေတာ္ဦး တင္ပါသည္ဘုရား။ သကၠရာဇ္ ၁၁၅၀- ျပည့္ႏွစ္ျပကၡဒိန္တြင္ ရက္ငင္မပါပါ။ ဒုတိယ၀ါဆိုလဆန္း ၁၅-ရက္၊ တိထီ ၁၄-လံုး၊ ခဋီ ၄၀၊ နကၡတ္ ၂၀၊ ခဋီ ၁၉-လံုးသာ ျဖစ္၍ ၀ါဆိုလျပည့္ ပုဏၰတိထီ။ ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ မျပည့္မမီွျဖစ္ပါသည္။ လရက္ကို ငင္လွ်င္ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ ပုဏၰာတိထီ ၁၅-လံုး၊ ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရက္ငင္ရာသည္၊ ရက္မငင္ရာသည္ကိုဆုိေသာ္ ရာဇမတၱဏ္က်မ္းတြင္ - -

ဦးေက်ာ္ရန္။          ။ တပည့္ေတာ္က ဘိုးေတာ္ဘုရား အေမးေတာ္ပံုအေျဖက်မ္း ေပမူက ထုတ္ထားတာပါ။

            ဦးေသာဘဏ။       ။ အခုက်ဳပ္ဘတ္ျပတဲ့ စာအုပ္လည္း ပံုႏိွပ္ထားတာဘဲ။ ၾကည့္ပါဦး။

            ဦးေက်ာ္ရန္။          ။ ေနာက္တခုေျပာစရာရိွပါေသးတယ္။ ဦးဘိုႀကီးက “အျခားလူမ်ိဳးေတြ ျပကၡဒိန္ေတြမွာေတာ့ လျပည့္ေန႔၌ လျပည့္တယ္။ လကြယ္လွ်င္ လမရိွဘူး။ အျခားလူမ်ိဳးျခားေတြက မွန္ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးျပကၡဒိန္က မမွန္ပါဘူး” လို႔ ၀န္ခံသြားပါတယ္။ လူမ်ိဳးျခားျပကၡဒိန္က အၿမဲတမ္းလည္း မွန္မေနပါဘူး။ မွန္တာေတာ့လည္း မွန္တာပါဘဲ။ အဂၤလိပ္ ျပကၡဒိန္မွာ မွန္တာေတြ႔ရတာလည္း ရိွပါသည္။ Full Moon ဆိုလွ်င္ လျပည့္ေန႔ပါဘဲ။ New Moon ဆိုလွ်င္ လဆန္းအရိပ္ကို ျပေနတာဘဲ။ သည္ေတာ့လျပည့္ေန႔မွာ တိထီ ၁၃-လံုး၊ ၁၄-လံုး ေက်ာ္ေက်ာ္သာရိွတယ္။ သည္လိုလဲြတဲ့ေနရာမွာလည္း လဲြပါ တယ္။

သူတို႔က တိထီႏွင့္ညိွၿပီးတြက္တဲ့လူမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ဇႏၷ၀ါရီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ရယ္လို႔မွည့္ေခၚၿပီးတဲ့ေနာက္မွ ဘယ္ေန႔ ဘယ္အခ်ိန္ က်လွ်င္ လျပည့္မည္ဆိုတာကို သီးျခားတြက္ယူၿပီးမွ လထဲမွာထည့္ပါတယ္။ သူတို႔မွာ လျပည့္တယ္၊ လဆန္းတယ္ဆိုတာ ေ၀ါဟာရအားျဖင့္ မရိွပါဘူး။ လကြယ္လည္းမရိွဘူး။ သည္ေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာလုပ္တဲ့ ျပကၡဒိန္ဟာ တိထီ ၁၅-လံုးရတဲ့ေန႔မွာ သူတို႔တြက္တာႏွင့္ ညီတာေပါ့။ လကြယ္ေန႔မွာလည္း တိထီ (၀) ရတဲ့ေန႔ေတြ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ ေနာက္ ၁၃၁၁- ခုႏွစ္မွာ တန္ခူးလ၊ ကဆုန္လ၊ နယုန္လ၊ ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္၊ သီတင္းကြ်တ္၊ နတ္ေတာ္၊ တပို႔တဲြလပါ အားလံုးေပါင္း (၈) လမွာ လျပည့္ေန႔ညဥ့္ သန္းေခါင္အခ်ိန္မွာ တိထီ ၁၄-လံုးက ခဋီစြန္းတဲ့ လခ်ည္း ပါဘဲ။ တခ်ိဳ႔လမွာ ၁၃-လံုးပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လည္း နည္း လိုတယ္။ ၁၃၀၁-ခုႏွစ္မွာ ၀ါငယ္ထပ္ၿပီးေနာက္ ၁၃၀၄-ခုႏွစ္က်မွ သည္လို၀ါႀကီး ထပ္သင့္တယ္။ ထပ္သင့္တဲ့အခါျဖစ္ေတာ့ တိထီ၊ ခဋီမွာမလိုပါ။ ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔မွာ တိထီ ၁၄-လံုးထက္ ေက်ာ္ေနပါတယ္။

ယခုတြင္က ဘတ္ျပတဲ့ အုဌ္ဖိုဆရာေတာ္ဘုရားရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ရက္ငင္ၿပီးသည့္ႏွစ္၊ ရက္ငင္သည့္လက စ၍၊ ေနာက္လမ်ား၊ ေနာက္ႏွစ္မ်ား၌၎ တိထီ၊ ခဋီေလ်ာ့လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲသည္လိုဆိုသည့္အတြက္ ဆရာမာဓ၀တို႔ ထုတ္ထားတဲ့ သံဒိ႒ျပကၡဒိန္ႏွင့္လည္း ညီပါတယ္။ သည္လိုညီညြတ္တဲ့ အက်ိဳးအေၾကာင္းကို ဘယ္လိုခ်ိန္ရမလဲဆိုလွ်င္ ပထမ ၀ါဆုိလဆိုေတာ့ ၀ါငယ္လည္းထပ္တယ္၊ ၀ါႀကီးလည္းထပ္တယ္။ ၀ါဆိုလရိုးရိုးလည္းရိွတယ္။ ၀ါေခါင္လမွာေတာ့ တညီတည္း။ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရက္ ေန႔မွာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဒုတိယ၀ါ ကပ္ရတယ္။ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရက္၊ တိထီ၊ ခဋီကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ သည္တႏွစ္တည္း မျပဘူး။ ၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ၁၃-ႏွစ္၊ ၁၄-ႏွစ္အတြက္ တိထီ၊ ခဋီကို ျပပါမည္။

၁၂၈၇-ခု ၀ါေခါင္လျပည့္မွာ တိထီ ၁၄ ႏွင့္ ခဋီ ၈။ ၈၈-ခုႏွစ္ ၀ါေခါင္လျပည့္မွာ တိထီ ၀ ႏွင့္ ခဋီ ၁၄။ ၈၉-ခုႏွစ္မွာ  တိထီ ၁၄ ႏွင့္ ခဋီ ၃၁။ ၉၀-ျပည့္ႏွစ္မွာ တိထီ ၁၄ ႏွင့္ ခဋီ ၆။ ၉၁-ခုႏွစ္မွာ တိထီ ၁၄၊ ခဋီ ၂၁။ ၉၂-ခုႏွစ္မွာ တိထီ ၁၄ ႏွင့္ ခဋီ ၂၀။ ၉၃-ခုႏွစ္မွာ တိထီ ၀ ႏွင့္ ခဋီ ၃၄။ ၉၄-ခုႏွစ္မွာ တိထီ ၀ ႏွင့္ ခဋီ ၂၅။ ၉၅-ခုႏွစ္မွာ တိထီ ၁၄ ႏွင့္ ခဋီ ၅၄။ ၉၆-ခုႏွစ္မွာ  တိထီ ၁၄ ႏွင့္ ခဋီ ၅၄။ ၉၇-ခုႏွစ္မွာ တိထီ ၁၄ ႏွင့္ ခဋီ ၃။ ၉၈-ခုႏွစ္မွာ တိထီ ၁၃ ႏွင့္ ခဋီ ၃၂။ ၉၉-ခုႏွစ္မွာ တိထီ ၁၄ ႏွင့္ ခဋီ ၄၂။ ၁၃၀၀-ျပည့္ႏွစ္မွာ တိထီ ၁၄ ႏွင့္ ခဋီ ၃၁ လို႔ျပေတာ့ တိထီ ၁၄ လံုးထက္ေလ်ာ့တာ တႏွစ္ထည္းသာ ပါပါတယ္။ လံွ်ေနသည့္လက ၃-ႏွစ္ပါပါတယ္။ ၎ျပင္ ၁၄-လံုးကေက်ာ္ေသာ ႏွစ္မ်ားမွာ တိထီ ၁၄-ႏွင့္ ခဋီစြန္းေနတယ္။

သည္ဟာေတြထဲမွာ ရက္ငင္တရက္က်န္တာကို အစအနရွာၾကည့္လို႔ မရဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဦးဘိုႀကီး ေျပာသြားတာက ျပကၡဒိန္ ေတြ အမွားကိုခ်ည္း ေျပာသြားပါတယ္။ အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္ေတြမွားတာကိုေတာ့ မေျပာပါဘူး။ အာရ္၀င္းျပကၡဒိန္ ႏွင့္ ကလိန္စီတို႔ ျပကၡဒိန္ ေတြမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀-အထိ လုပ္ထားတာမွာ မ်ားစြာမွားတာရိွတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ျပမည္။ ၁၃၀၁ ခုႏွစ္ အာရ္၀င္း ျပကၡဒိန္က ၀ါငယ္ထပ္ တယ္မဟုတ္လား။ သည္ဟာ မွန္ေပသည္။ ၁၃၀၇-ခုႏွစ္ထိ မွန္ေပမည္။ ထိုေနာက္ႏွစ္ေတြမွာ မွားသြားတာပါလာမည္။ အင္မတန္ ပညာရိွႀကီးေတြ ေရးမွတ္ထားတဲ့ ျပကၡဒိန္ပါ။

ကလိန္စီ ျပကၡဒိန္မွာ ၁၃၀၁-ခုႏွစ္ကစၿပီး (၇) ထိေအာင္မွန္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ၁၂၉၀-ျပည့္ႏွစ္ကစၿပီး ၁၀-အတြက္ ေျပာျပပါမည္။ ၁၂၉၀-ျပည့္ႏွစ္မွာ ကလိန္စီျပကၡဒိန္က ၀ါမထပ္ဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရကလည္း ၀ါမထပ္ဘူး။ ၉၁ ခုႏွစ္မွာ ကလိန္စီက ၀ါငယ္ထပ္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရကလည္း ၀ါငယ္ထပ္တယ္။ ၉၂ ခုႏွစ္မွာ ကလိန္စီေရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ ျပကၡဒိန္ေရာ ၀ါမထပ္ဘူး။ ၉၃ ခုႏွစ္မွာ ကလိန္စီ ျပကၡဒိန္ေရာ၊ အစိုးရေရာ ၀ါႀကီးထပ္တယ္။ ၁၂၉၄ ခုႏွစ္မွာ ၀ါမထပ္ဘူး။ ႏွစ္ခု စလံုး ၀ါမထပ္ဘူး။ ၁၂၉၅ ခုမွာ ႏွစ္ခုစလံုး ၀ါမထပ္ဘူး။ ၉၆ ခု မွာ ႏွစ္ဦးစလံုး ၀ါငယ္ထပ္တယ္။ ၉၇-၉၈မွာ ၀ါမထပ္ဘူး။ ၉၉- ခုႏွစ္မွာ ၀ါႀကီးထပ္တယ္။ ၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ၂-ဦးစလံုး ၀ါမထပ္ဘူး။ ၁၃၀၁-ခုႏွစ္မွာ ကလိန္စီျပကၡဒိန္ေရာ အာရ္၀င္းျပကၡဒိန္ ေရာ ႏွစ္ဦးစလံုး ၀ါငယ္ထပ္တယ္။ ပညာရွိမ်ား သြင္းထားတာ ကလဲ ၀ါငယ္ထပ္တယ္။ အဲတာေတြက မွန္တာေတြ။ (၁၀) ႏွစ္ မွန္တယ္။

၁၂၇၇-ခုႏွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ၀ါႀကီးထပ္တယ္။ ကလိန္စီက ျပကၡဒိန္က ၀ါငယ္ထပ္တယ္။ ၁၂၇၄-ခုမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ၀ါငယ္ ထပ္တယ္။ ကလိန္စီက ၀ါႀကီးထပ္တယ္။ သည္ေတာ့ကာ အာရ္၀င္းျပကၡဒိန္ကိုၾကည့္ပါ။ သာၿပီးမွားေသးတယ္။ ယခုသည္ျပကၡဒိန္ေတြ မွားတာမွန္တာေျပာတာဟာ ဦးဘိုႀကီးကို ေျပာခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ မေန႔က ဦးေသာဘဏက ေျပာတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀-အတြက္ ျပကၡဒိန္ခ်ဳပ္ႀကီး သူ႔မွာရိွပါတယ္တဲ့။ အလြန္မွန္ပါတယ္တဲ့။ ရဟႏ ၱာမို႔ ေျပာႏုိင္တာလား။ (ရယ္ၾကသည္)။ ပံုႏွိပ္ထားတာရိွလွ်င္ ျပစမ္းပါ။ ဒါလဲ ကိုယ္ေတာ္ကို ေျပာခ်င္လို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ၀ါထပ္ရက္ငင္ဆိုတာ ကိုယ္ေတာ္တပါး သေဘာႏွင့္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ တပည့္ေတာ္ တေယာက္တည္း သေဘာႏွင့္လည္း ျဖစ္တာမဟုတ္ဘူး။

ကင္း၀န္မင္းႀကီးဆီကို အႏွစ္တရာအတြက္ ျပကၡဒိန္လုပ္ေပးပါ။ စရိတ္ဘယ္ေလာက္ကုန္ကုန္ ဆိုၿပီး ပုဏၰားပညာရိွ၊ ေဗဒင္ပညာရိွ တိ႔ုႏွင့္ လုပ္ေပးဘုိ႔ အစိုးရက ေျပာတယ္။ သူတို႔ကလည္း ျပကၡဒိန္ထုတ္ခ်င္တာကိုး။ သည္ဟာ တပည့္ေတာ္တို႔ လက္ထက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါႏွင့္ ေတာင္ေတာ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းၾကေတာ့ ဟာ၊ ဘယ့္ႏွယ္ အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္လို အႏွစ္တရာ လုပ္ထားလို႔ျဖစ္မလဲ။ ျမန္မာျပကၡဒိန္က တႏွစ္ကိုတခါတခါ တြက္ရလုပ္ရတာ၊ ေန လ နကၡတ္တာရာ ဆိုတာ အသြားအလာ တစံနစ္ထဲ တည္ျမဲေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ေရြ႔ခ်င္လဲ ေရြ႔သြားတာဘဲ။ ပညာရိွေတြက သည္လို ျပကၡဒိန္မ်ိဳး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ လုပ္ထားခဲ့လွ်င္ ေရွ႔လာမည့္ပညာရိွေတြက အျပစ္တင္ခံရပါလိမ့္မည္ ဆိုၿပီး မလုပ္ႏုိင္သည့္အေၾကာင္း ကင္း၀န္မင္းႀကီးက ေျပာျပရပါတယ္။

အာရ္၀င္းကိုယ္တိုင္ မိတီၳလာမွာ မင္းႀကီးလုပ္စဥ္ တပည့္ေတာ္ကို ကူညီပါဆိုတယ္။ သည္တံုးက မာဓ၀၏အစ္ကို ၀ိဇယ၊ ၎အဘ ဦးစိႏ ၱာတို႔ကိုလည္း ကူညီပါဆိုတယ္။ အားလံုးကူညီၾကတယ္။ သူေရးေသာ ျပကၡဒိန္စာအုပ္ထဲမွာ တပည့္ေတာ္တို႔ နာမည္ပါတယ္။ သည္ေတာ့ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔က မင္းႀကီးကို ႏွစ္အမ်ားႀကီးမလုပ္ပါႏွင့္။ မွန္တာ နည္းနည္းသာရိွမယ္၊ ေျပာျပတယ္။ ၁၉၀၂-ခုႏွစ္မွာ ပံုႏွိပ္ေသာစာအုပ္ အမွားမ်ားလို႔ တခါတည္း ပစ္လုိက္ရတယ္။ ၁၉၀၉-ခုႏွစ္၊ ပံုႏိွပ္ေသာစာအုပ္မွာ အမွားမ်ားပါတယ္။ ျပကၡဒိန္ခ်ဳပ္တခုကို လက္ကိုင္ထားၿပီး တိုက္ဆိုင္ၾကည့္ေတာကာ မွန္တာလဲမွန္တယ္။ မွားတာလဲ မွားတယ္။

ထို႔ျပင္ ေျပာလိုတာက လျပည့္ေန႔တိုင္း လျပည့္အစစ္ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္သူမွ မလုပ္ေပးႏုိင္ဘူး။ တပည့္ေတာ္တို႔ လုပ္ရတာက ပညာရိွ ၁၈-ေယာက္။ အစိုးရက ခန္႔ထားတယ္။ ပုဏၰားတေယာက္၊ ေနရာတေနရာလည္း ေသသြားလို႔ လိုေနပါတယ္။ အရင္က ပညာရိွ ေနရာ အားလပ္စဥ္က ေအာက္ျမန္မာျပည္ကလူကို သြင္းလိုေၾကာင္း အစိုးရထံစာေရးရာ ၀င္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ေရြးမရေသး၍ မသြင္းရ ေသးပါ။ အစိုးရထံ ႏွစ္စဥ္တြက္ခ်က္ တင္သြင္းရသည္မွာ ပညာရိွ ၁၈-ေယာက္၊ ရဟန္းေတာ္က အနည္းဆံုး ၁၀-ပါးဆိုေတာ့ ၂၈-ေယာက္။ သည္အေပၚမွာတခါ ပဌမသုဓမၼာ၊ ဒုတိယသုဓမၼာဆိုလွ်င္ ၂၀- ဆိုေတာ့ အားလံုးေပါင္း ၅၀-ေလာက္စုၿပီးေတာ့မွ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး စစ္ေဆးၿပီး လွ်င္ အစိုးရထံတင္ရပါတယ္။ တဦး တသေဘာႏွင့္မွန္တယ္လို႔မဆိုႏုိင္ဘူး။ တာေၾကာင့္မို႔ တပည့္ေတာ္ေလွ်ာက္ထားလိုတာက ရက္ငင္ တရက္ ေၾကြးက်န္တယ္ဟု ဦးေသာဘဏ ကိုယ္ေတာ္တပါးတည္းက ဆိုရံုႏွင့္ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ေအာင္ႏုိင္ပါမည္လား။ ဦးေသာဘဏက ေသြးေဆာင္ၿပီး စာေတြရိုက္ကမ္းေနလို႔ ေအာင္ျမင္မယ္ ထင္ပါသလား။ အထက္ႏုိင္ငံက ဘုန္းႀကီးအမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ မႏ ၱေလးၿမိဳ႔မွာ သံဃာေတာ္က ၇-ေထာင္ရွိတယ္။ ေအာက္ႏုိင္ငံက ကိုယ္ေတာ္နည္းနည္းကေလး အလိုကို အထက္ႏိုင္ငံက ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ အမ်ားႀကီးက လိုက္မလား။ အခုဟာ ႏိုင္ငံေရးေခတ္ႀကီးပါ။ သည္ေတာ့ခါ ဘယ္ေလာက္ခက္သလဲ။ ျပည္ထဲေရးအမတ္ႀကီး စကၠရီေတရီ ႏွင့္ ခ်ယ္ရာမင္ပါ အၾကပ္ေတြ႔ေနၿပီ။

အထက္ႏိုင္ငံကလုပ္တာကို အတည္ျပဳခ်င္ျပဳ။ ဖ်က္ခ်င္ဖ်က္။ အစိုးရတာ၀န္ထားပါတယ္။ အရင္က စာသြင္းၿပီး အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ပါလွ်က္ ယခုမွ အစိုးရက လုပ္ခ်င္တာလုပ္လာတာကို အထက္ႏိုင္ငံက ရဟန္းေတာ္မ်ား ဧဧလိုက္နာလိမ့္မည္ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ေတာ့ အထင္အရွားမသိႏိုင္ပါဘူး။ ခ်ယ္ယာမင္ရဲ့ ၀တၱရားအတုိင္းလုပ္ကိုင္ပါ။ သည္ေကာ္မတီက တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရပါမယ္။ ငါတို႔ အစိုးရခန္႔ဆိုၿပီး တပည့္ေတာ္တို႔ အေပၚမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်င္တယ္။ ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ရန္ ဘယ္ဥပေဒမွာ ပါသလဲ။ သည္လိုလုပ္ဘို႔ အမိန္႔ဘယ္က ရသလဲ။

တပည့္ေတာ္တို႔အႀကိဳက္လုပ္လွ်င္ လက္မွတ္ထိုးမယ္။ အစိုးရလုပ္ခ်င္တာလုပ္ပါလို႔ တပည့္ေတာ္တို႔ သြင္းထားတဲ့စာရိွတယ္။ တပည့္ေတာ္တို႔ ၀မ္းမနည္းပါဘူး။ တပည့္ေတာ္တို႔က အစိုးရေပးသည့္ရက္ကို လိုက္နာႏိုင္ပါတယ္။ ဤ၀ါဆို၀ါကပ္ အေရးကေလးဟာ တိုင္းေရးျပည္ေရးျဖစ္သြားၿပီး လူေတြရဟန္းေတြ ဒုကၡေရာက္ကုန္ပါလိမ့္မယ္ ဟူ၍ အက်ယ္ေျပာဆို သြားေလသည္။    

No comments: