Friday, October 5, 2012

ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္နည္း (၃၄)

 
၄၊ ၅၊ ၂၃။ သႀကၤန္ အတာတက္ အေဟာမ်ား ၄၀

 
            ႏွစ္ (၁၂) ပါးတြက္ပံုႏွင့္ ႏွစ္နာမည္မ်ားေပးပံုကို အခန္း။ ၄၊ ၅၊ ၁၅။ တြင္ ျပဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ထိုႏွစ္အလိုက္ အေဟာမ်ားကို ျပဆိုပါမည္။

 
၄၊ ၅၊ ၂၃၊ ၁။ ေဇယ်ႏွစ္ အေဟာ

 
            ႏွစ္အမည္ကား ေဇယ်ႏွစ္တည္း။ ႏွစ္ကို ႏြားလားဥသဘေစာင့္၏။ လကို ေက်းေစာင့္၏။ ရက္ကုိ ဒကၡရက္ဘီလူး ေစာင့္၏။ ေျမကို ကုမ ၻာဏ္ဘီလူးေစာင့္၏။ ေကာင္းကင္ကို ဗိႆႏိုးေစာင့္၏။ ေရကိုၾကြက္ေစာင့္၏။ မိုးကို ၾကက္ေစာင့္၏။ ေတာကို စင္ေယာ္ငွက္ေစာင့္၏။

            လူတို႔၏ အဓိပတိကား မင္း၊ အေျခေလးခုတို႔၏ အဓိပတိကား ႏြား၊ ငွက္တို႔၏ အဓိပတိကား ေက်း၊ သစ္ပင္တုိ႔၏ အဓိ ပတိကား ထိန္၊ ၀ါးတို႔၏ အဓိပတိကား ျမင္၀ါး၊ ျမက္တို႔၏ အဓိပတိကား ႏြားျမက္ရင္း၊ နကၡတ္ ၃ လံုး ငုပ္၏။ ၄ လံုးေပၚ၏။ ေျမၾသဇာမရိွ။ ေကာက္ပဲသီးႏွံမေကာင္း။ မြတ္သိပ္ကုန္အံ့။ မိုးအႀကိမ္ ၅၀ ရြာအံ့။ မိုးဦးနည္းအံ့။ တန္ခူးလဆန္း မိုးသံၾကားအံ့။ နယုန္လမွာ ရြာအ့ံ။ မိုးလယ္ေရာက္ေသာ္ မိုးထန္အံ့။ မိုးႀကီးက်ယ္ေအာင္ ရြာအံ့။ ေရႀကီးအံ့။ မုန္တိုင္းလာအံ့။ အေျခေလးခု ရိွေသာ သတၱ၀ါ၊ အေတာင္ရိွေသာ ေက်းငွက္တိရိစ ၦာန္တို႔သည္ ေဘးႀကီးစြာျဖစ္၍ ေသကုန္အံ့။ လူတို႔အခ်င္းခ်င္း ညွဥ္းဆဲ ကုန္လတံၱ႔။ စစ္မက္မ်ားအံ့။ မင္းႏွလံုးမသာမယာမ်ားအံ့။ ျပည္ရြာမီးေလာင္ဘန္မ်ားအံ့။ လူတို႔ အနာအဖ်ားမ်ားကုန္အံ့။ လူတို႔ လုပ္ေဆာင္သမွ် ပ်က္စီးကုန္အံ့။ သစ္ျမစ္၊ သစ္ဖု၊ သစ္သီး၊ အလံုးႀကီးအံ့။ ဥတၱရ၊ ဧသံ၊ အဂိၢအရပ္မွာရိွေသာ ျပည္ရြာတို႔သည္ သုဥ္းကုန္အံ့။ ရွားပါးငတ္မြတ္အံ့။

            ထိုႏွစ္ဖြားေသာသားကား အဆင္းလွအံ့။ ပညာရိွအံ့။ ဟူးရား၊ သမား အတတ္ရိွအံ့။ ခ်မ္းသာရအံ့။ အသက္ (၇၀) ေနရအံ့။    

 
၄၊ ၅၊ ၂၃၊ ၂။ ၀ိသာခါႏွစ္ အေဟာ


            ႏွစ္အမည္ကား ၀ိသာခါႏွစ္တည္း။ ႏွစ္ကို က်ားေစာင့္၏။ လကို ႏြားေစာင့္၏။ ရက္ကုိ ဖုႆသီနတ္ေစာင့္၏။ ေျမကို ပဇၨဳန္နတ္ေစာင့္၏။ ေကာင္းကင္ကို ရုတၱရနတ္ေစာင့္၏။ ေရကို ဟသၤာေစာင့္၏။ မိုးကို ၀မ္းဘဲေစာင့္၏။ ေတာကို က်ားေစာင့္ ၏။

            လူတို႔၏ အဓိပတိကား ပုဏၰား၊ အေျခေလးခုတို႔၏ အဓိပတိကား ႏြား၊ ငွက္တို႔၏ အဓိပတိကား ဥဗိ်ဳင္း၊ သစ္ပင္တုိ႔၏ အဓိပတိကား ငွက္ေပ်ာ၊ ၀ါးတို႔၏ အဓိပတိကား ျမင္၀ါး၊ ျမက္တို႔၏ အဓိပတိကား ျမက္ခ်ိဳ၊ နကၡတ္ ၄ လံုး ငုပ္၏။ ၅ လံုးေပၚ၏။ ေျမၾသဇာတက္အံ့။ မိုးႀကီးစြာရြာအံ့။ မိုးအႀကိမ္ ၅၀ ရြာအံ့။ မိုးဦးအေကာင္းလြန္အံ့။ တန္ခူးလဆန္း မိုးသံၾကားအံ့။ ကဆုန္လမွာ ရြာအ့ံ။ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေျမာက္အံ့။ သစ္သီးပန္းမာလ္မ်ားအံ့။ သစ္ရြက္ဟူသမွ် ေကာင္းအ့ံ။ လူတို႔ ၀ေျပာကုန္အံ့။ ျပည္ထဲ သာယာအံ့။ သမီး၊ လုလင္ပ်ိဳတို႔ ခ်စ္ၾကကုန္အံ့။ ဦးခ်ိဳရိွေသာ သတၱ၀ါ၊ အစြယ္ရိွေသာ သတၱ၀ါတို႔ ခ်မ္းသာရကုန္အံ့။ သစ္၊ က်ား၊ မိေခ်ာင္း ရဲအံ့။ ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္ ဤႏွစ္လကား ေရာဂါမ်ားအံ့။ ကဆုန္၊ တန္ေဆာင္မုန္း၊ တေပါင္း ဤ သံုးလကား လူတို႔ အနာအဖ်ား၊ ေက်ာက္၊ ၀က္သက္ မ်ားကုန္အံ့။ စစ္မက္နည္းအံ့။

            ထိုႏွစ္ဖြားေသာသားကား ရန္ေအာင္အံ့။ ဘုန္းပညာရိွအံ့။ ပညာသင္ေသာ္ တတ္လြယ္အံ့။ သတင္းေကာင္း ရိွအ့ံ။ ဥစၥာရိွအံ့။ စိုးမင္းယံုၾကည္အံ့။ လူခ်စ္လူခင္မ်ားအံ့။ တရားေစာင့္အံ့။ သစၥာေစာင့္အံ့။ အသက္ (၈၀) ေနရအံ့။    

 
၄၊ ၅၊ ၂၃၊ ၃။ ေဇ႒ႏွစ္ အေဟာ
 

ႏွစ္အမည္ကား ေဇ႒ႏွစ္တည္း။ ႏွစ္ကို က်ားေစာင့္၏။ လကို ဠင္းတေစာင့္၏။ ရက္ကုိ ရကိၡဳက္ေစာင့္၏။ ေျမကို ဒြန္းစ႑ား ေစာင့္၏။ ေကာင္းကင္ကို ၀ႆ၀ေရာေစာင့္၏။ ေရကို ယုန္ေစာင့္၏။ မိုးကို ငွက္ေစာင့္၏။ ေတာကို ဥေဒါင္း ေစာင့္၏။

            လူတို႔၏ အဓိပတိကား မိဖုရား၊ အေျခေလးခုတို႔၏ အဓိပတိကား က်ား၊ ငွက္တို႔၏ အဓိပတိကား ဠင္းတ၊ သစ္ပင္တုိ႔၏ အဓိပတိကား အင္ၾကင္း၊ ၀ါးတို႔၏ အဓိပတိကား ျမင္၀ါး၊ ျမက္တို႔၏ အဓိပတိကား ေနဇာျမက္၊ နကၡတ္ ၆ လံုး ငုပ္၏။  ၆ လံုး ေပၚ၏။ ေျမၾသဇာတက္၏။ မိုးဦး၊ မိုးေႏွာင္း နာအံ့။ မိုးလယ္ ရြာအံ့။ မိုးအႀကိမ္ ၄၀ ရြာအံ့။ ေက်းေတာင္မေကာင္း။ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းရာ ေကာင္းအံ့။ ေကာက္ပဲ အပင္တို႔ေကာင္း၍ အသီးအႏွံမေကာင္း။ အဖ်င္းမ်ားအံ့။ ေျမတကာ ျဖစ္သမွ်သစ္ပင္ နာအံ့။ အရြက္ေၾကြက်လတံၱ။ မိုးၾကည္းေၾကာင္း ရြာအံ့။

ကဆုန္လ မိုးသံၾကားအံ့။ နယုန္လမွာ ရြာအ့ံ။ လူတို႔ အနာအဖ်ားမ်ားကုန္အံ့။ ျပည္သူတို႔ ခိုက္ရန္မ်ားၾကကုန္အံ့။ အခ်င္းခ်င္း ညွဥ္းဆဲၾကကုန္လတံၱ႔။ စစ္ျဖစ္ၾကလတံၱ႔။ ေက်ာက္၊ ၀က္သက္ထြက္အံ့။ အနာထူေျပာအံ့။ တန္ခူး၊ ကဆုန္၊ ၀ါေခါင္၊ သီတင္းကြ်တ္၊ နတ္ေတာ္။ ဤငါးလကား လူတို႔ရွားပါး ငတ္မြတ္ၾကကုန္အ့ံ။ သမီး၊ လုလင္ပ်ိဳတို႔ ျမဴးတူးျခင္း လြန္ကုန္အံ့။

            ထိုႏွစ္ဖြားေသာသားကား သူခ်စ္မ်ားအံ့။ အမ်ိဳးမ်ားအံ့။ ေက်ာ္ေစာထင္ရွားအံ့။ မယားမ်ားအံ့။ သားေျမးမ်ားအံ့။ စိတ္ႏွလံုးမေျဖာင့္ ေကာက္က်စ္အံ့။ အႀကံအစည္နက္အံ့။ လူတကာတို႔ မွီခိုရာျဖစ္အံ့။ အသက္ (၅၀) ေနရအံ့။    

 
၄၊ ၅၊ ၂၃၊ ၄။ အာသဠွႏွစ္ အေဟာ


ႏွစ္အမည္ကား အာသဠွႏွစ္တည္း။ ႏွစ္ကို မကာရ္းေစာင့္၏။ လကို ငါးေစာင့္၏။ ရက္ကုိ ကုမ ၻာဏ္ေစာင့္၏။ ေျမကို ဒကၡရက္ဘီလူး ေစာင့္၏။ ေကာင္းကင္ကို ဣႏၵသေရာနတ္ေစာင့္၏။ ေရကို နဂါးေစာင့္၏။ မိုးကို လပိုင္ေစာင့္၏။ ေတာကို ယုန္ေစာင့္၏။

            လူတို႔၏ အဓိပတိကား သုခမိန္၊ အေျခေလးခုတို႔၏ အဓိပတိကား မကာရ္း၊ ငွက္တို႔၏ အဓိပတိကား ၀မ္းဘဲ၊ သစ္ပင္တုိ႔၏ အဓိပတိကား ဆူးေခါင္းနက္၊ ၀ါးတို႔၏ အဓိပတိကား တင္း၀ါး၊ ျမက္တို႔၏ အဓိပတိကား ပျပားျမက္၊ နကၡတ္ ၆ လံုး ငုပ္၏။ ၇ လံုးေပၚ၏။ ေျမၾသဇာမရိွ။ မိုးဦးမိုးလယ္ ေကာင္းအံ့။ မိုးေႏွာင္းတံ့အံ့။ မိုးတဖ်င္းသံု ရြာအံ့။ မိုးအႀကိမ္ ၆၀ ရြာအံ့။ ေက်း ေတာင္ေတာမေကာင္း။ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းရာ ေကာင္းအံ့။ ေကာက္ပဲသီးႏွံ နာအံ့။ အရြက္ဟုန္အံ့။ အသီးအႏွံ၊ အျမစ္အဖုမေကာင္း။ ေရႀကီးအံ့။ ကဆုန္လဆန္း မိုးသံၾကားအံ့။ နယုန္လမွာ ရြာအ့ံ။ ပန္းမာလ္ အနံ႔အေမႊးမေကာင္း။ ကဆုန္၊ သီတင္းကြ်တ္၊ တန္ေဆာင္မုန္း၊ ျပာသုိ၊ ဤေလးလကား သူခိုးဒ႑ထ၍ ခိုက္ရန္မ်ားအံ့။ မင္းကား ရန္သူကိုေအာင္အံ့။ အေ၀းသား ေရာက္အံ့။ လူတို႔ အနာအဖ်ား မ်ားကုန္အ့ံ။ မြတ္သိပ္ကုန္အ့ံ့။ သမီးလုလင္စေသာ လူႀကီးသူမတို႔ ခ်စ္ခင္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ ေကြကြင္းျခင္း မ်ားအကုန္အံ့။ လူတို႔ ပဲြသဘင္ အလႉေကာင္းမႈျပဳသူနည္းအံ့။

            ထိုႏွစ္ဖြားေသာသားကား ပညာရိွအံ့။ ဥစၥာသခင္ျဖစ္အံ့။ စိုးမင္းသိထင္အံ့။ ခ်စ္သူမ်ားအံ့။ ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာျခင္း ရိွအ့ံ။ ေစာင္းညင္းတတ္အံ့။ ဘုန္းရိွအံ့။ ယဥ္ေက်းအ့ံ။ လူတကာတို႔ မီွခိုရာျဖစ္အံ့။ အသက္ (၈၀) ေနရအံ့။    

 
၄၊ ၅၊ ၂၃၊ ၅။ သရ၀ဏၰႏွစ္ အေဟာ


ႏွစ္အမည္ကား သရ၀ဏၰႏွစ္တည္း။ ႏွစ္ကို မိေခ်ာင္းေစာင့္၏။ လကို ယုန္ေစာင့္၏။ ရက္ကုိ သႀကၤန္ေစာင့္၏။ ေျမကို ကုမ ၻာဏ္ဘီလူူးေစာင့္၏။ ေကာင္းကင္ကို ၾကက္ေစာင့္၏။ ေရကို မကာရ္းေစာင့္၏။ မိုးကို ဠင္းတေစာင့္၏။ ေတာကို ဆင္ေစာင့္၏။

            လူတို႔၏ အဓိပတိကား ဘုရား၊ အေျခေလးခုတို႔၏ အဓိပတိကား မိေခ်ာင္း၊ ငွက္တို႔၏ အဓိပတိကား က်ီး၊ သစ္ပင္ တုိ႔၏ အဓိပတိကား သရက္ျဖဴ၊ ၀ါးတို႔၏ အဓိပတိကား ၾကေသာင္း၀ါး၊ ျမက္တို႔၏ အဓိပတိကား ျမက္ခါး၊ နကၡတ္ ၇ လံုး ငုပ္၏။  ၈ လံုးေပၚ၏။ ေျမၾသဇာတက္၏။ မိုးဦးတံ့အ့ံ။ မိုးလယ္၊ မိုးေႏွာင္းေကာင္းအံ့။ ေရႀကီးအံ့။ သားငါးရွားအံ့။ မိုးအႀကိမ္ ၇၀ ရြာအံ့။ မိေခ်ာင္းရဲအံ့။ ေျမြထူအ့ံ။ ကဆုန္၊ သီတင္းကြ်တ္၊ တန္ေဆာင္မုန္း၊ ျပာသို၊ တပို႔တဲြ ဤငါးလကား ျပည့္ရွင္မင္းတို႔ထံ လာဘ္ပါဒ္ သကာေရာက္အံ့။ ေကာက္ပဲအသီးအႏွံေကာင္းအံ့။ ၀ေျပာအံ့။ လူတို႔အနာအဖ်ားမ်ားအံ့။ တေပါင္းလဆန္း မိုးသံၾကားအံ့။ ကဆုန္လမွာ ရြာအံ့။ အပ်က္အစီးမ်ားအံ့။ ျပည္ရြာ မီးေလာင္ဘန္မ်ားအ့ံ။ ဇနပုဒ္တိုင္းကား ပုန္ကန္အ့ံ။ ခိုက္ရန္မ်ားအံ့။ မင္း၊ ရဟန္း၊ ပုဏၰားမေကာင္း။ အခ်င္းခ်င္း သတ္ၾကအံ့။ မုဒိန္း၊ ဒ႑ထူေျပာအံ့။

            ထိုႏွစ္ဖြားေသာသားကား ပညာလ်င္အံ့။ ထက္ျမက္အံ့။ ပိဋကတ္၊ ေဗဒင္တတ္အံ့။ ဘုန္းတန္ခိုး၊ အာႏုေဘာ္ ႀကီးအံ့။ ေစာင္မာန္ႀကီးအ့ံ။ အေျခေလးခု သခင္ ျဖစ္အ့ံ။ ခိုက္ရန္မလို။ အသက္ (၉၀) ေနရအံ့။    

 
၄၊ ၅၊ ၂၃၊ ၆။ ဘျဒႏွစ္ အေဟာ


ႏွစ္အမည္ကား ဘျဒႏွစ္တည္း။ ႏွစ္ကို ျမင္းေစာင့္၏။ လကို ၾကက္ေစာင့္၏။ ရက္ကုိ ၾကြက္ေစာင့္၏။ ေျမကို အဂၢသေရာဘီလူးေစာင့္၏။ ေကာင္းကင္ကို ကုမ ၻာဏ္ဘီလူးေစာင့္၏။ ေရကို ငါးၾကင္းေစာင့္၏။ မိုးကို ျမည္းေစာင့္၏။ ေတာကို ၾကက္ေစာင့္၏။

            လူတို႔၏ အဓိပတိကား မင္း၊ အေျခေလးခုတို႔၏ အဓိပတိကား ျမင္း၊ ငွက္တို႔၏ အဓိပတိကား ဥၾသ၊ သစ္ပင္တုိ႔၏ အဓိပတိကား သင္း၀င္၊ ၀ါးတို႔၏ အဓိပတိကား ၀ါးႏြယ္၊ ျမက္တို႔၏ အဓိပတိကား ဆပ္သြား၊ နကၡတ္ ၈ လံုး ငုပ္၏။  ၉လံုးေပၚ၏။ ေျမၾသဇာတက္အံ့။ မိုးဦးမိုးလယ္တံ့အ့ံ။ မိုးေႏွာင္းေကာင္းအံ့။ မိုးအႀကိမ္ ၆၀ ရြာအံ့။ မိုးတဖ်င္းသံုရြာအံ့။ ေရေျမေပ်ာက္အံ့။ ေက်းကုန္း၊ ေတာင္ေတာေကာင္းအံ့။ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းရာမေကာင္း။ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေကာင္းအ့ံ။ စပါးစေသာ အသီးမ်ိဳးတို႔သည္ အဖ်င္း မရိွ။ မာကုန္အံ့။  လူတို႔အနာအဖ်ားမ်ားကုန္အံ့။ ၀ဲဆူ၊ ၀ဲေလာင္၊ ေက်ာက္၊ ၀က္သက္ ထြက္ၾကကုန္အ့ံ။ လူတို႔ ၀ေျပာ သာယာၾကကုန္အံ့။ အမတ္၊ စစ္သူႀကီးတို႔ စစ္မက္ သြားၾကရကုန္အံ့။ ျပည္ရြာေျခာက္ျခားအံ့။ ေျမာက္ဘက္မွ မုဒိန္းဒ႑ ထအံ့။

သမီး၊ လုလင္ပ်ိဳတို႔ရႊင္ျမဴးၾကကုန္အ့ံ။ ရမၼက္ႀကီးအံ့။ ျပည့္ရွင္မင္းကား ေဘးကင္းအံ့။ မိဖုရားသစ္ ေျမွာက္အံ့။ တေပါင္းလဆန္း မိုးသံၾကားအံ့။ တန္ခူးလဆန္း ရြာအံ့။ ေလမုန္တိုင္းထန္အ့ံ။ အေျခေလးခု ေပါအံ့။ ဆင္ျမင္း နာအံ့။

            ထိုႏွစ္ဖြားေသာသားကား သူခ်စ္မ်ားအ့ံ။ သိျမင္လိမၼာအံ့။ ႏႈတ္လက္ယဥ္ေက်းအံ့။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ားအံ့။ အဆင္းလွအံ့။ ပညာရိွအံ့။ အသက္ရွည္အံ့။ သတင္းေကာင္းရိွအံ့။ အသက္ (၈၀) ေနရအံ့။    

 
၄၊ ၅၊ ၂၃၊ ၇။ အႆယုဇၨႏွစ္ အေဟာ


ႏွစ္အမည္ကား အႆယုဇၨႏွစ္တည္း။ ႏွစ္ကို ဆင္ေစာင့္၏။ လကို သမင္ေစာင့္၏။ ရက္ကုိ သႀကၤန္ေစာင့္၏။ ေျမကို ရကိၡဳက္ဘီလူး ေစာင့္၏။ ေကာင္းကင္ကို ပဇၨဳန္နတ္ေစာင့္၏။ ေရကို ေျမြေစာင့္၏။ မိုးကို ျမင္းေစာင့္၏။ ေတာကို ျမည္းေစာင့္၏။

            လူတို႔၏ အဓိပတိကား ဘုရား၊ အေျခေလးခုတို႔၏ အဓိပတိကား ဆင္၊ ငွက္တို႔၏ အဓိပတိကား ႀကိဳးၾကာ၊ သစ္ပင္တုိ႔ ၏ အဓိပတိကား လက္ပံ၊ ၀ါးတို႔၏ အဓိပတိကား ၀ါးႏြယ္၊ ျမက္တို႔၏ အဓိပတိကား ႏြားျမက္ရင္း၊ နကၡတ္ ၉ လံုး ငုပ္၏။ ၁၀ လံုး ေပၚ၏။ ေျမၾသဇာတက္အံ့။ မိုးဦးတံ့အံ့။ မိုးလယ္၊ မိုးေႏွာင္းေကာင္းအံ့။ ျမစ္ေရ၊ ေခ်ာင္းေရ ေကာင္းအံ့။ မိုးအႀကိမ္ ၉၀ ရြာအံ့။ ေလမုန္တိုင္းထန္အံ့။ ေကာက္ပဲသီးႏွံ အေကာင္းညီအံ့။ အခံြအနက္ထြက္အံ့။ သစ္ျမစ္၊ သစ္သီး၊ သစ္ပြင့္ အေကာင္းညီအံ့။ မင္းတို႔ တရား (၁၀) ပါးေစာင့္အံ့။ ျပည္သူတို႔ သာယာ၀ေျပာအံ့။ စည္းစိမ္ဥစၥာ တိုးတက္မ်ားျပားအံ့။ အလႉေကာင္းမႈျပဳသည္ မ်ားအံ့။ တန္ခူးလ မိုးသံၾကားအံ့။ ကဆုန္လမွာ ရြာအ့ံ။ ေလရွည္အံ့။ မိုးအေကာင္းညီအံ့။ ေက်းေတာေတာင္ႏွံ႔အံ့။ ကန္ေခ်ာင္း ျပည့္အံ့။

            ထိုႏွစ္ဖြားေသာသားကား ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အလိုရိွအံ့။ ဟူးရား၊ ေဗဒင္၊ ယၾတာ၊ ယာယီတတ္အံ့။ အလြန္ေသာ သုခမိန္ျဖစ္အ့ံ။ မင္းစေသာျပည္သူတို႔၏ ခ်မ္းသာကို ရွာေပလတၱံ႔။ အသက္ (၈၀) ေနရအံ့။    

၄၊ ၅၊ ၂၃၊ ၈။ ၾကတိၱကာႏွစ္ အေဟာ


ႏွစ္အမည္ကား ၾကတိၱကာႏွစ္တည္း။ ႏွစ္ကို ေမ်ာက္ေစာင့္၏။ လကို ေခြးေစာင့္၏။ ရက္ကုိ ေၾကာင္ေစာင့္၏။ ေျမကို ဘုမၼစိုးေစာင့္၏။ ေကာင္းကင္ကို သတၱသီရိဘီလူးေစာင့္၏။ ေရကို ငါးေစာင့္၏။ မိုးကို ၾကက္ေစာင့္၏။ ေတာကို ၾကြက္ေစာင့္၏။

            လူတို႔၏ အဓိပတိကား မင္း၊ အေျခေလးခုတို႔၏ အဓိပတိကား ေမ်ာက္၊ ငွက္တို႔၏ အဓိပတိကား ႏံွျပည္စုတ္၊ သစ္ပင္ တုိ႔၏ အဓိပတိကား ေတာင္ပိႏဲၷ၊ ၀ါးတို႔၏ အဓိပတိကား သုိက္၀ါး၊ ျမက္တို႔၏ အဓိပတိကား ျမက္ခါး၊ နကၡတ္ ၁၀ လံုး ငုပ္၏။ ၁၁  လံုးေပၚ၏။ ေျမၾသဇာတက္အံ့။ မိုးဦး၊ မိုးလယ္ေကာင္းအံ့။ မိုးေႏွာင္းနာအံ့။ ေရလယ္ေရေႏွာင္းေကာင္းအံ့။ မိုးအႀကိမ္ ၁၀၀ ရြာအံ့။ မိုးထက္၀န္းက်င္ အညီရြာအံ့။ ရြာတာရွည္အံ့။ ေလထန္အ့ံ။ စပါး၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းရာေကာင္းအံ့။ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေျမာက္အံ့။ ပန္းမာလ္ အနံ႔ေမႊးအ့ံ။ သစ္ျမစ္သစ္သီးဟူသမမွ် ႀကီးဖံြ႔အံ့။ လူတို႔ ၀ေျပာကုန္အံ့။ သူၾကြယ္တို႔ ပ်က္စီးကုန္အံ့။ တိုင္းကားပုန္ကန္အံ့။ ကဆုန္၊ သီတင္းကြ်တ္၊ တပို႔တဲြ၊ တေပါင္း ဤေလးလကား လူတို႔အနာအဖ်ားမ်ားကုန္အံ့။ လူတို႔မြတ္သိပ္ ကုန္အံ့။ အေျခေလးခုတို႔ ဥပါဒ္ရိွအံ့။

            ထိုႏွစ္ဖြားေသာသားကား စိတ္လက္ၾကြအံ့။ ႏႈတ္လက္ ေဆာ့အံ့။ မယားမ်ားအံ့။ သားသမီးနည္းအံ့။ ဥစၥာမားအံ့။ ယာဥ္သံလ်င္းမကြာစီးရအံ့။ လူတကာတို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးအံ့။ အဆင္းအ၀ါလွအံ့။ အသက္ (၈၀) ေနရအံ့။    

 
၄၊ ၅၊ ၂၃၊ ၉။ မိဂသီႏွစ္ အေဟာ


ႏွစ္အမည္ကား မိဂသီႏွစ္တည္း။ ႏွစ္ကို ၾကက္ေစာင့္၏။ လကို အဘယနတ္ေစာင့္၏။ ရက္ကုိ သႀကၤန္ေစာင့္၏။ ေျမကို ကုမ ၻာဏ္ေစာင့္၏။ ေကာင္းကင္ကို ၀ႆ၀ေရာဘီလူးေစာင့္၏။ ေရကို နဂါးေစာင့္၏။ မိုးကို ႏြားေစာင့္၏။ ေတာကို ကရ၀ိက္ငွက္ ေစာင့္၏။

            လူတို႔၏ အဓိပတိကား ပုဏၰား၊ အေျခေလးခုတို႔၏ အဓိပတိကား ေမ်ာက္၊ ငွက္တို႔၏ အဓိပတိကား ယစ္၊ သစ္ပင္တုိ႔၏ အဓိပတိကား သမင္စာ၊ ၀ါးတို႔၏ အဓိပတိကား ၾကခတ္၀ါး၊ ျမက္တို႔၏ အဓိပတိကား သက္ငယ္၊ နကၡတ္ ၁၁ လံုး ငုပ္၏။ ၁၂ လံုးေပၚ၏။ ေျမၾသဇာတက္အံ့။ မိုးဦးမိုးလယ္ေကာင္းအံ့။ မုးေႏွာင္းတံ့အံ့။ ေကာက္ပဲ၊ ဘူး၊ ဖရံု၊ ဖရဲ၊ ခရမ္းကား ခ်ိဳင့္၀ွမ္းရာ ေကာင္းအံ့။ အသီး၊ အႏွံ၊ အပြင့္ေျမာက္အံ့။ အခြံအနက္ေနအံ့။ ၾကြက္ဖ်က္အံ့။

            ကဆုန္၊ သီတင္းကြ်တ္၊ နတ္ေတာ္၊ တပို႔တဲြ၊ တေပါင္း ဤ ၅ လကား ျပည္ရြာ ရွားပါးငတ္မြတ္အံ့။ လူတကာတို႔ ေဘးဥပါဒ္ျဖစ္ကုန္အံ့။ မိုးမရြာေသာအရပ္ကား တစ္ေပါက္မွမက်ေအာင္ ေခါင္အံ့။ မီးေလာင္ဘန္မ်ားအံ့။ မင္း အမ်က္ထြက္အံ့။ ဆင္ယာဥ္၊ ျမင္းယာဥ္တို႔ျဖင့္ စီးသြားရအံ့။ ဗိုလ္ပါ ထိတ္လန္႔အံ့။ လူတို႔ စိတ္ႏွလံုးမသာ ရိွကုန္အံ့။ ဇနပုဒ္၊ တိုင္းကားျပည္ရြာ ေသာင္းက်န္းအံ့။ ပုန္ကန္အံ့။ ေဘးမ်ားအံ့။ လူတို႔ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာပ်က္စီးျခင္း မ်ားကုန္အံ့။ ကဆုန္လမွာ မိုးသံၾကားအံ့။ နယုန္လမွာ ရြာအ့ံ။ သတၱ၀ါတို႔ ဥပါဒ္မ်ားကုန္အံ့။

            ထိုႏွစ္ဖြားေသာသားကား ပညာရိွအံ့။ အေျခေလးခုသခင္ ျဖစ္အံ့။ စိတ္ႏွလံုးေကာက္က်စ္အံ့။ ဆင္ျမင္းစီး၍ သြားရအံ့။  အသက္ (၅၀) ေနရအံ့။    

 
၄၊ ၅၊ ၂၃၊ ၁၀။ ဖုသွ်ႏွစ္ အေဟာ


ႏွစ္အမည္ကား ဖုသွ်ႏွစ္တည္း။ ႏွစ္ကို ေခြးေစာင့္၏။ လကို ေၾကာင္ေစာင့္၏။ ရက္ကုိ ၾကြက္ေစာင့္၏။ ေျမကို ဒကၡရက္ဘီလူးေစာင့္၏။ ေကာင္းကင္ကို ကာလမည္ေသာနတ္သားေစာင့္၏။ ေရကို ၾကက္ေစာင့္၏။ မိုးကို ေက်းေစာင့္၏။ ေတာကို ျခေသၤ့ေစာင့္၏။

            လူတို႔၏ အဓိပတိကား မင္း၊ အေျခေလးခုတို႔၏ အဓိပတိကား ေခြး၊ ငွက္တို႔၏ အဓိပတိကား ၾကက္၊ သစ္ပင္တုိ႔၏ အဓိပတိကား သမင္စာ၊ ၀ါးတို႔၏ အဓိပတိကား ၀ါးသဲ၊ ျမက္တို႔၏ အဓိပတိကား သမန္းျမက္၊ နကၡတ္ ၁၂ လံုး ငုပ္၏။ ၁၃ လံုး ေပၚ၏။ ေျမၾသဇာတက္အံ့။ မိုးဦးမိုးလယ္နာအံ့။ မိုးေႏွာင္း ေကာင္းအံ့။ မိုးအႀကိမ္ ၁၀၀ ရြာအံ့။ ေရႀကီးအံ့။ ေတာေတာင္ မေကာင္း။ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းေကာင္းအံ့။ ေျမထက္ေရာက္ေသာ ေကာက္ပဲဟူသမွ် အျမစ္အရြက္ အဖု၊ အသီး အႏွံမေကာင္း။ လူတို႔ မြတ္သိပ္ကုန္အံ့။ အခ်င္းခ်င္းလုယက္ၾကကုန္အံ့။ ငါးေသအံ့။ လူတို႔ စကားမမွန္ က်င့္ကုန္အံ့။ ထူးျပားေသာ အနာတို႔ ေပါက္၍ ေသကုန္အံ့။

            ကဆုန္၊ ၀ါဆို၊ နတ္ေတာ္၊ တေပါင္း၊ ဤေလးလကား စပါးရွားအံ့။ လူတို႔ ငတ္မြတ္ကုန္အံ့။ မီးေလာင္ဘန္မ်ားအံ့။ မင္းလည္း အမ်က္ထြက္ဘန္မ်ားအံ့။ ဗိုလ္ပါထိတ္လန္႔အံ့။  စစ္ေရာက္အံ့။ ဥပါဒ္ႀကီးျဖစ္ၾကအံ့။ ကဆုန္လဆန္း မိုးသံၾကားအံ့။ နယုန္လမွာ ရြာအ့ံ။ ေကာက္ယဥ္၊ ေကာက္လတ္ေကာင္းအံ့။ သစ္သီး၊ ကြမ္းသီးနည္းအံ့။

            ထိုႏွစ္ဖြားေသာသားကား အနာအဖ်ားနည္းအံ့။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာနည္းအံ့။ စိတ္ႏွလံုးဆင္းရဲအံ့။ ပညာနည္္းအံ့။ သူ႔႔အသက္ကို မခ်စ္တတ္။ သူ႔သားမယားအိမ္ယာကို ျပစ္မွားတတ္အံ့။ အသက္ (၆၀) ေနရအံ့။    

 
၄၊ ၅၊ ၂၃၊ ၁၁။ မာဃႏွစ္ အေဟာ


ႏွစ္အမည္ကား မာဃႏွစ္တည္း။ ႏွစ္ကို ၀က္ေစာင့္၏။ လကို က်ီးေစာင့္၏။ ရက္ကုိ ေခြးေစာင့္၏။ ေျမကို ဒြန္းစ႑ားေစာင့္၏။ ေကာင္းကင္ကို ရုတၱရနတ္ေစာင့္၏။ ေရကို ၾကြက္ေစာင့္၏။ မိုးကို ၀မ္းဘဲေစာင့္၏။ ေတာကို ယစ္ေစာင့္၏။

            လူတို႔၏ အဓိပတိကား မင္း၊ အေျခေလးခုတို႔၏ အဓိပတိကား ေတာ၀က္၊ ငွက္တို႔၏ အဓိပတိကား စြန္၊ သစ္ပင္တုိ႔၏ အဓိပတိကား သစ္ကနက္၊ ၀ါးတို႔၏ အဓိပတိကား သုိက္၀ါး၊ ျမက္တို႔၏ အဓိပတိကား ျမက္ရဲ။ နကၡတ္ ၁၃ လံုး ငုပ္၏။ ၁၄ လံုး ေပၚ၏။ ေျမၾသဇာမရိွ။ မိုးဦးနာအံ့။ မိုးလယ္မိုးေႏွာင္း ေကာင္းအံ့။ ေရႀကီးအံ့။ ေလေႏွာင္းအံ့။ မုန္တိုင္းေလေပြ ထန္အ့ံ။ မိုးအႀကိမ္ ၆၀ ရြာအံ့။ ေကာက္ပဲသီးႏွံတို႔ အဖ်င္းမရိွ။ ေက်းေတာေတာင္ မေကာင္း။ သစ္ပင္ဟူသမွ်လည္း မေကာင္း၊ အရြက္ အပြင့္၊ အဖု၊ အျမစ္နာအံ့။ အပြင့္အသီးနည္းအံ့။ လူတို႔အနာအဖ်ားမ်ားအံ့။ အေသအေပ်ာက္နည္းအံ့။ မိုးၾကည္းေၾကာင္း ရြာအံ့။ ငါး, သားမ်ားအံ့။ တန္ခူးလဆန္း မိုးသံၾကားအံ့။ နယုန္လမွာ ရြာအ့ံ။ ၀ါဆိုလ မိုးမွန္အံ့။ လူတို႔၀ေျပာကုန္အံ့။ စစ္မက္မရိွ။ ျပည့္ရွင္မင္း ႏွလံုးခ်မ္းသာအံ့။

            ထိုႏွစ္ဖြားေသာသားကား ဥစၥာပရိရိကၡာမ်ားအံ့။ ပညာ အဆင္အျခင္မရိွ။ ေလာဘရမၼက္ႀကီးအံ့။ အဂၤါလကၡဏာခ်ိဳ႔တဲ့ အံ့။ အဆင္းအ၀ါတံအံ့။ အမူအက်င့္ညစ္အံ့။ ခ်စ္သူခင္သူ နည္းအ့ံ။ အသက္ (၇၀) ေနရအံ့။    

 
၄၊ ၅၊ ၂၃၊ ၁၂။ ဘဂၢဳဏႏွစ္ အေဟာ


ႏွစ္အမည္ကား ဘဂၢဳဏႏွစ္တည္း။ ႏွစ္ကို ၾကြက္ေစာင့္၏။ လကို ၀မ္းဘဲေစာင့္၏။ ရက္ကုိ ၀က္ေစာင့္၏။ ေျမကို ၿပိတၱာေစာင့္၏။ ေကာင္းကင္ကို အာဠာ၀ကဘီလူးေစာင့္၏။ ေရကို လင္းပုိင္ေစာင့္၏။ မိုးကို ဟသၤာေစာင့္၏။ ေတာကို စာမရီငွက္ေစာင့္၏။

            လူတို႔၏ အဓိပတိကား ဒြန္းစ႑ား၊ အေျခေလးခုတို႔၏ အဓိပတိကား ၾကြက္၊ ငွက္တို႔၏ အဓိပတိကား ခင္ပုတ္၊ သစ္ပင္တုိ႔၏ အဓိပတိကား ေထာက္ႀကံ့၊ ၀ါးတို႔၏ အဓိပတိကား ၀ါးပိုး၊ ျမက္တို႔၏ အဓိပတိကား သမန္း၊ နကၡတ္ ၁၄ လံုး ငုပ္၏။ ၁၅ လံုးေပၚ၏။ ေျမၾသဇာတက္အံ့။ မိုးဦး၊ မိုးလယ္၊ မိုးေႏွာင္းအေကာင္းညီအံ့။ ရြာတာရွည္အံ့။ ေရေႏွာင္းအံ့။ မိုးအႀကိမ္ ၉၀ ရြာအံ့။ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေကာင္းအံ့။ ေကာက္ယဥ္၊ ေကာက္လတ္ေကာင္းအံ့။ သစ္ျမစ္၊ သစ္ဖု၊ သစ္ရြက္၊ သစ္ပြင့္၊ သစ္သီး အေကာင္းညီအံ့။ ကြမ္းသီးကြမ္းရြက္ အေကာင္းညီအံ့။ စပါးေျပာင္းတို႔သည္ အခြံနက္ေနကုန္အံ့။ ၾကြက္ဖ်က္အ့ံ။

            လူတို႔၀ေျပာသာယာကုန္အံ့။ သမီးလုလင္ပ်ိဳတို႔ စိတ္လက္မရႊင္ ကုိယ္နာ၊ ကိုယ္ဖ်ားမ်ားကုန္အ့ံ။ မင္းလည္း သူတစ္ပါး မွ ျဖစ္ေသာ ဥစၥာတို႔ကို ရကုန္အ့ံ။ စိတ္ႏွလံုး ခ်မ္းသာရအံ့။ တန္ခူးလဆန္း မိုးသံၾကားအံ့။ ကဆုန္လမွာ ရြာအ့ံ။ မိုးရုန္႔အံ့။ ေလေႏွာင္းအံ့။ ေရရုန္႔အံ့။ အေျခေလးခုအနီ၊ အေပ်ာက္၊ အၾကားစံြအံ့။

            ထိုႏွစ္ဖြားေသာသားကား ဥစၥာမ်ားအံ့။ လွ်ပ္ေပၚအံ့။ ပညာလ်င္အ့ံ။ အဆင္းအ၀ါလွအံ့။ ႏႈတ္သစၥာေစာင့္အံ့။ သားသမီး၊ ေျမးျမစ္တိုင္ေအာင္ အဆင္းအ၀ါ၊ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ မခ်ိဳ႔တဲ့၊ ျပည့္စံုအ့ံ။ လူတကာတို႔ကို သနားစံုမက္၊ မေရာက္ဘူး ေသာ အရပ္တို႔ကို ေရာက္အံ့။ သူ႔ကိုႏိုင့္ထက္ကလူ ျပဳတတ္အ့ံ။ အသက္ (၉၀) ေနရအံ့။    

            ဤကား အတာစကၡဳအလိုတည္း။

No comments: