Monday, April 13, 2009

What is Thin Gyan II

(၆)

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပကၡဒိန္ကို လသြားသည့္အေပၚ အေျခခံ တြက္ခ်က္သည္ ဟု အထက္တြင္ ေျပာခဲ့ ပါသည္။ လမင္းႀကီးသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္ေသာ ကမၻာႀကီးကို တစ္ပတ္ပတ္မိရန္ ၂၉ ရက္ခဲြ ၾကာပါသည္။ ျမန္မာ တစ္လ ဟူသည္မွာ ထိုလမင္းႀကီးက ကမၻာႀကီးကို တစ္ပတ္ပတ္မိရန္ ၾကာေသာ အခိ်န္ တစ္နည္း အားျဖင့္ လမင္းႀကီး ေကာင္းကင္မွ ေပ်ာက္သြားၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေကာင္းကင္တြင္ ျပန္လည္ ေပၚလာရန္ ၾကာခ်ိန္ ၂၉ ရက္ခဲြ ကို သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လ ပတ္ရန္ ၾကာခိ်န္မွာ ကိုးလို႔ကန္႔လန္႔ ၂၉ ရက္ခဲြ ျဖစ္ေနရာ တြက္ရ လြယ္ကူ ေစရန္ လမ်ားကို ၂၉ ရက္ တစ္ခါ၊ ရက္ ၃၀ တစ္ခါ တစ္လွည့္စီ သတ္မွတ္ ထားလုိက္ပါသည္။

ျမန္မာလမ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါ၏။ သာမန္ႏွစ္မ်ား တြင္ ျမန္မာႏွစ္ တစ္ႏွစ္၌ -

တန္ခူး ရက္မစံု ၂၉
ကဆုန္ ရက္စံု ၃၀
နယုန္ ရက္မစံု ၂၉
၀ါဆို ရက္စံု ၃၀
၀ါေခါင္ ရက္မစံု ၂၉
ေတာ္သလင္း ရက္စံု ၃၀
သီတင္းကြ်တ္ ရက္မစံု ၂၉

တန္ေဆာင္မုန္း ရက္စံု ၃၀
နတ္ေတာ္ ရက္မစံု ၂၉
ျပာသို ရက္စံု ၃၀
တပို႔တဲြ ရက္မစံု ၂၉
တေပါင္း ရက္စံု ၃၀

ရက္မစံု ဟူသည္ လဆန္းရက္မ်ားမွာ ၁၅ ရက္ ရိွေသာ္လည္း လဆုတ္ရက္မ်ားမွာ ၁၄ ရက္သာ ရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏။
ရက္စံု ဟူသည္ လဆန္းရက္မ်ားတြင္ ၁၅ ရက္ ရိွၿပီး လဆုတ္ရက္မ်ားတြင္လည္း ၁၅ ရက္ အျပည့္ ရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤသည္ကို မစံု ေျခာက္လ စံု ေျခာက္လ ဟု ေခၚၾကပါသည္။ အမွန္ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာ ျပကၡဒိန္သည္ ေဗဒင္ဆရာ မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ရိုးရာ ေဆးပညာအတြက္လည္းေကာင္း အလြန္ အသံုး၀င္လွ၏။
သို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပကၡဒိန္အရ သာမန္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္၌ -
မစံု ၆ လ = ၂၉ x ၆ = ၁၇၄ ရက္
စံု ၆ လ = ၃၀ x ၆ = ၁၈၀ ရက္
ေပါင္း တစ္ႏွစ္ = ၁၇၄ + ၁၈၀ = ၃၅၄ ရက္ သာ ရိွပါသည္။
သို႔အတြက္ ကမၻာႀကီးက ေနကို တစ္ပတ္ပတ္ရန္ ၾကာခ်ိန္(တစ္ႏွစ္) ၃၆၅ ရက္ႏွင့္ ယွဥ္လိုက္ေသာ္ ျမန္မာျပကၡဒိန္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၆၅ - ၃၅၄ = ၁၁ ရက္ တိတိ ေလ်ာ့ေနပါ၏။ ထို႔ျပင္မကေသး တစ္ႏွစ္အတိအက် မွာ ၃၆၅ ရက္ႏွင့္ ၆ နာရီ ျဖစ္ေလရာ ေလးႏွစ္ၾကာတိုင္း ျမန္မာႏွစ္မွာ ေနသြားႏွစ္ထက္ ၄၅ ရက္ (၁၁ x ၄ = ၄၄ + ၁ = ၄၅ ) ေလ်ာ့ေန သည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။
ဤကဲ့သို႔ ကြာျခားေနသည့္ရက္မ်ားကို ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းေပးရန္ ခန္႔မွန္းေျခ ၃ ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္က် တစ္လ ထပ္ေဆာင္းေပးရပါသည္။ ထပ္ေဆာင္းေပးေသာလကို ၀ါတြင္းသံုးလ ၏ အစဦးလျဖစ္သည့္ ၀ါဆိုလတြင္ ကပ္လ်က္ ထည့္ေပးလိုက္ကာ ပထမ၀ါဆို၊ ဒုတိယ၀ါဆို ဟု သတ္မွတ္ေပးလိုက္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ တစ္လ ေဆာင္းေပးေသာ ႏွစ္မ်ားကို ၀ါထပ္ႏွစ္ ဟု ေခၚပါသည္။ သို႔အတြက္ ၀ါထပ္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာ ျပကၡဒိန္တြင္ ၁၂ လမဟုတ္ေတာ့ပဲ ၁၃ လ ျဖစ္သြားပါသည္။ သို႔အတြက္ ၀ါထပ္ႏွစ္(၀ါငယ္ထပ္) မ်ား တြင္ ျမန္မာတစ္ႏွစ္၌ -

တန္ခူး ရက္မစံု ၂၉
ကဆုန္ ရက္စံု ၃၀
နယုန္ ရက္မစံု ၂၉
ပထမ ၀ါဆို ရက္စံု ၃၀
ဒုတိယ ၀ါဆို ရက္စံု ၃၀
၀ါေခါင္ ရက္မစံု ၂၉
ေတာ္သလင္း ရက္စံု ၃၀
သီတင္းကြ်တ္ ရက္မစံု ၂၉
တန္ေဆာင္မုန္း ရက္စံု ၃၀
နတ္ေတာ္ရက္မစံု ၂၉
ျပာသို ရက္စံု ၃၀
တပို႔တဲြ ရက္မစံု ၂၉
တေပါင္း ရက္စံု ၃၀

သို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပကၡဒိန္ ၀ါထပ္ႏွစ္(၀ါငယ္ထပ္) တစ္ႏွစ္၌ -
မစံု ၆ လ = ၂၉ x ၆ = ၁၇၄ ရက္
စံု ၇ လ = ၃၀ x ၇ = ၂၁၀ ရက္
ေပါင္း တစ္ႏွစ္ = ၁၇၄ + ၂၁၀ = ၃၈၄ ရက္ ရိွပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ၀ါထပ္ေပးလိုက္သည့္တိုင္ -
ေနႏွစ္ ၃ ႏွစ္ - ၃၆၅ x ၃ = ၁၀၉၅ ရက္
ျမန္မာ ၃ ႏွစ္ - (သာမန္ ၂ ႏွစ္ အတြက္ ၃၅၄ x ၂ = ၇၀၈ ရက္) + (၀ါထပ္တစ္ႏွစ္ ၃၈၄) = ၁၀၉၂ မွ်သာ ရိွပါေသး၏။ ၃ ရက္ ေလ်ာ့ေနပါေသးသည္။ ထို႔ျပင္ ေနႏွစ္သည္ ေလးႏွစ္ၾကာတိုင္း တစ္ရက္ တိုး တိုး သြားသည္ကို မေမ့သင့္ေပ။ သို႔အတြက္ ၀ါထပ္ႏွစ္ကို သံုးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ဟု ပံုမွန္ ယူ၍ မရႏိုင္ျပန္ပါ။ ထိုေလ်ာ့ေနေသာ ရက္မ်ားကို ျပန္ၿပီး အေလးတင္းေပးရန္ ၀ါထပ္ရက္ငင္ သို႔မဟုတ္ ၀ါႀကီးထပ္ႏွစ္ ဟု ေနာက္တစ္မ်ိဳး သတ္မွတ္ရျပန္ပါ၏။
၀ါႀကီးထပ္ႏွစ္မ်ား တြင္ ျမန္မာတစ္ႏွစ္၌ -

တန္ခူး ရက္မစံု ၂၉
ကဆုန္ ရက္စံု ၃၀
နယုန္ ရက္စံု ၃၀
ပထမ ၀ါဆို ရက္စံု ၃၀
ဒုတိယ ၀ါဆို ရက္စံု ၃၀
၀ါေခါင္ ရက္မစံု ၂၉
ေတာ္သလင္း ရက္စံု ၃၀
သီတင္းကြ်တ္ ရက္မစံု ၂၉
တန္ေဆာင္မုန္း ရက္စံု ၃၀
နတ္ေတာ္ရက္မစံု ၂၉
ျပာသို ရက္စံု ၃၀
တပို႔တဲြ ရက္မစံု ၂၉
တေပါင္း ရက္စံု ၃၀

ျဖစ္၍ သြားပါသည္။
သို႔အတြက္ ျမန္မာျပကၡဒိန္ ၀ါႀကီးထပ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္၌ -
မစံု ၅ လ = ၂၉ x ၅ = ၁၄၅ ရက္
စံု ၈ လ = ၃၀ x ၈ = ၂၄၀ ရက္
ေပါင္း တစ္ႏွစ္ = ၁၄၅ + ၂၄၀ = ၃၈၅ ရက္ ျဖစ္သြားပါသည္။
(ဖူး - ခင္ဗ်ားတို႔ ဗမာျပကၡဒိန္ကလည္း ရႈပ္လည္း ရႈပ္ပါ့။) သည္မွ်ဆိုလွ်င္ ယခင္က ျမန္မာျပကၡဒိန္ အေၾကာင္း အနည္းငယ္ စိတ္၀င္စားကာ ေလ့လာရန္ စဥ္းစားေနသူတို႔ အဖို႔ ဆက္လက္ ေလ့လာလိုစိတ္မ်ား ကုန္ခမ္းသြားေလာက္ၿပီ ဟု ယူဆပါသည္။ မကုန္ပါႏွင့္ဦး။ ေျပာလိုရင္းျဖစ္ေသာ သႀကၤန္ အေၾကာင္း မေရာက္ေသးပါ။ ဆက္ေျပာျပေစဦး။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရလွ်င္ ျမန္မာျပကၡဒိန္၌ ႏွစ္ သံုးမ်ိဳး ခဲြႏိုင္ပါ၏။
၁။ သာမန္ႏွစ္ - မစံု ၆ လ + စံု ၆ လ
၂။ ၀ါငယ္ထပ္ႏွစ္ - မစံု ၆လ + စံု ၆ လ + ရက္ ၃၀ ပါသည့္ အပိုေဆာင္း ၀ါဆို ၁ လ
၃။ ၀ါႀကီးထပ္ႏွစ္ - မစံု ၅ လ + စံု ၆ လ + နယုန္ ရက္စံု ၃၀ + ရက္ ၃၀ ပါသည့္ အပိုေဆာင္း ၀ါဆို ၁ လ

မည္သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၀ါထပ္မည္နည္း၊ မည္သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ရက္ငင္မည္နည္း (ရက္ငင္သည္ ဆိုသည္မွာ နယုန္လကို ရက္စံုလုပ္ကာ လဆုပ္ရက္မ်ားကို ၁၅ ရက္ လုပ္လိုက္ျခင္းကို ေခၚပါသည္။) စသည္တို႔ကိုမူ ေဗဒင္ပညာရွင္ အေက်ာ္ အေမာ္တို႔က တြက္ခ်က္၍ သုဓမၼာ သို႔ တင္ပါသည္။ သုဓမၼာကမွ ဤသည့္ႏွစ္ကို ေတာ့ျဖင့္ ၀ါထပ္လိုက္၊ ဤသည့္ႏွစ္ကို ေတာ့ျဖင့္ ရက္ငင္လိုက္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ပါသည္။
သုဓမၼာ ဟူသည္ စာတတ္အေက်ာ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ မင္း ၏ အတိုင္ပင္ခံ အဖဲြ႔ ျဖစ္ပါ သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း တရားမွ်တမႈ အရိွဆံုး သံဃာ့ခံုသမာဓိရံုး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေခတ္တြင္ သံဃာ့မဟာ နာယက အဖဲြ႔ ဟု ေခၚမည္ ထင္ပါသည္။

ျမန္မာ ျပကၡဒိန္တြက္နည္းမ်ားကား မ်ားေျမာင္ ရႈပ္ေထြးလွေပရာ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပရန္ မသင့္။ ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါမည္။ ယခု သႀကၤန္အေၾကာင္း ဆက္သြားၾကပါစို႔။

(၇)

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ ျပကၡဒိန္မွာ ေကာင္းကင္ နကၡတ္ အသြားအလာ မ်ားေပၚ မူတည္ တြက္ခ်က္ထားသည္ ျဖစ္ရကား ေဗဒင္စကားလံုးမ်ားကို မသံုး၍မရ။ သံုးကို သံုးရေတာ့မည္ ျဖစ္ေပ၏။
အကယ္တန္တု ျမန္မာႏွစ္ အကူးအေျပာင္းသည္ လက္ရိွသံုးေနေသာ ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ႏွင့္ သိပ္မဆိုင္ဟု ေျပာလွ်င္ ရႏိုင္ ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုလွ်င္ ႏွစ္အကူးအေျပာင္းကို ျမန္မာျပကၡဒိန္ ႏွင့္ တြက္သည္ မဟုတ္ပဲ ရာသီ နကၡတ္မ်ားႏွင့္ တြက္ခ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။
မည္သို႔ ႏွစ္ကူးေျပာင္းသည္၊ ႏွစ္သစ္ကို မည္ကဲ့သို႔ သတ္မွတ္သည္ စသည္တို႔ကို ရွင္းျပရန္ ၿဂိဳဟ္၊ နကၡတ္ မ်ားအေၾကာင္း အနည္းငယ္ သိထားရန္ လိုေပသည္။ သို႔အတြက္ ထို ၿဂိဳဟ္၊ နကၡတ္မ်ားအေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေျပာခြင့္ျပဳေစ ခ်င္ပါသည္။
ကမၻာႀကီးကို ပတ္ကာ တည္ရိွေနေသာ ေကာင္းကင္စက္၀န္းမွာ ၃၆၀ ဒီဂရီ ရိွ၏။ ထို ၃၆၀ ဒီဂရီကို နကၡတ္ ၂၇ လံုး၊ ရာသီ ၁၂ ခြင္ ႏွင့္ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထို ရာသီမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္၏။

၁။ မိႆ ၂။ ျပိႆ ၃။ ေမထုန္ ၄။ ကရကဋ္ ၅။ သိဟ္ ၆။ ကန္ ၇။ တူ ၈။ ၿဗိ စ ၦာ ၉။ ဓႏု ၁၀။မကာရ ၁၁။ ကုမ္ ၁၂။ မိန္

၃၆၀ ဒီဂရီကို ၁၂ ရာသီ ခဲြေ၀လိုက္ေသာ္ တစ္ရာသီလွ်င္ ၃၀ ဒီဂရီ ရိွပါသည္။
ထို႔ေနာက္ နကၡတ္ ၂၇ လံုးကိုလည္း အၾကမ္းဖ်ဥ္း သိထားရန္လိုပါသည္။ အႆ၀ဏီ၊ ဘရဏီ၊ ၾကတၱိကာ၊ ေရာဟဏီ၊ မိဂသီ၊ အျဒ၊ ပုႏၷဖုသွ်၊ ဖုသွ်၊ အသလိႆ၊ မာဃ၊ ျပဳဗၺဖလဂုဏီ၊ ဥတၱရဖလဂုဏီ၊ ဟသတ၊ စိၾတ၊ သြာတိ၊ ၀ိသာခါ၊ အႏုရာဓ၊ ေဇဓ၊ မူလ၊ ျပဳဗၺာသာဋ္၊ ဥတၱရာသာဋ္၊ အဘိဇိ၊ သရ၀ဏ္၊ ဓနသိဒၶ၊ သတၱဘိသွ်၊ ျပဳဗၺာဘျဒပိုဒ္၊ ဥတၱရဘျဒပိုဒ္၊ ေရ၀တီ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ (ဤတြင္ နကၡတ္ ၂၈လံုး ျဖစ္ေနပါသည္။ အဘိဇိ နကၡတ္ကား ေနာက္တိုး နကၡတ္ ျဖစ္ပါ၏။) သို႔ျဖစ္ရာ ၃၆၀ ဒီဂရီကို နကၡတ္ ၂၇ လံုးသို႔ ခဲြေ၀လိုက္လွ်င္ နကၡတ္ တစ္လံုးအတြက္ ၁၃.၃၃ ဒီဂရီ (၁၃ ဒီဂရီႏွင့္ ၂၀ မိနစ္) ရပါသည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ တစ္ရာသီတြင္ နကၡတ္ ၂ လံုးႏွင့္ တစ္ပါဒ္ ရိွပါ၏။
အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ျမန္မာ တန္ခူးလကို မိႆရာသီ၊ အႆ၀ဏီ နကၡတ္ ႀကီးစိုးေသာလ ဟု ေျပာ၍ ရႏိုင္ ေသာ္လည္း အတိအက်ေတာ့ မမွန္ပါ။ (၁၂ ရာသီ သံေပါက္တြင္ တန္ခူး မိႆ၊ စိၾတ၊ လႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထြန္း ဟု လာရိွပါသည္။)
ကြ်န္ေတာ္တို႔ မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရေသာ ေနမိသားစုအတြင္းရိွ ၿဂိဳဟ္မ်ားမွာ အမ်ားသိၾကသည့္ အတိုင္း ကမၻာ အပါအ၀င္ ၆ လံုး ရိွပါသည္။ ထို ေျခာက္လံုးမွာ တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ၊ စေန တို႔ ျဖစ္ပါ၏။ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ကား ေနမင္းႀကီးပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ (တနလၤာ ၿဂိဳဟ္မွာ ေငြစႏၵာလမင္းျဖစ္ၿပီး ကမၻာ၏ အရံၿဂိဳဟ္ မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္လည္း ကမၻာႏွင့္ အနီးဆံုးတြင္ ရိွကာ လူသားမ်ား၏ စိတ္ကို ေကာင္းေကာင္း စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္သူ ဟု ပညာရွင္မ်ား က ယူဆပါသည္။) အဂၤါၿဂိဳဟ္မွာ Mars၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္မွာ Mercury၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္မွာ Jupiter၊ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္မွာ Venus ႏွင့္ စေနၿဂိဳဟ္မွာ Saturn တို႔ အသီးသီး ျဖစ္ပါသည္။ ယူေရးနပ္စ္ Uranus၊ နက္ပ္ကြ်န္း Neptune ႏွင့္ ပလူတို Pluto တို႔မွာ သာမန္ မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ရကား အေရွ႔တိုင္း ေဗဒင္ဆရာတို႔က ကမၻာေပၚရိွလူသားတုိ႔ အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရိွ၊ ရိွသည့္တိုင္ မေျပာပေလာက္ ဟု ယူဆကာ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ျခင္း မရိွပါ။
အႏီွ ၿဂိဳဟ္ ၆ လံုးသည္ ထို ရာသီ၊ နကၡတ္မ်ားအတြင္း လွည့္လည္ သြားလာေနၾကကုန္၏ ဟုသာ မွတ္ပါ။ (အေသးစိတ္ သိလိုပါက ကြ်န္ေတာ့္ဆီလာခဲ့ပါ။ ဤေနရာတြင္ ရွင္းျပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ စာမ်က္ႏွာမ်ား စားကုန္ပါလိမ့္မည္။)

ဤကဲ့သို႔ လွည့္လည္ သြားလာေနရာတြင္ သူရိယ ေဒါင္းဖန္၀ါ ေနမင္းႀကီးသည္ မိန္ရာသီ၊ ေရ၀တီနကၡတ္၏ ေနာက္ဆံုး ပါဒ္ကို ေက်ာ္လြန္ကာ မိႆရာသီ၊ အႆ၀ဏီနကၡတ္ ပထမပါဒ္ကို စတင္ကူးေျပာင္းခ်ိန္ ကို ျမန္မာ သႀကၤန္က်ခ်ိန္ဟု တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏွစ္ကူးဟု ေခၚပါသတည္း။
သဟာျဖင့္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အဲဒီေဒါင္းဖန္၀ါႀကီးဟာ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ အဲဒီနကၡတ္ႀကီးကို ေက်ာ္တယ္ဆိုတာ ဘယ့္ႏွယ္ သိႏုိင္ပါမတံုးဗ်ာ ဟု မိတ္ေဆြမ်ားက ေမးလတၱံ႔။
ေဗဒင္ပညာကို က်က်နန တတ္ကြ်မ္းသူမ်ားက လဲြ၍ သာမန္လူမ်ား မသိႏိုင္ပါ ဟုသာ ေျဖရပါလိမ့္မည္။ တတ္ခ်င္သူမ်ား လာခဲ့ပါ။ ကြ်န္ေတာ္သင္ေပးပါမည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္သင္ေပးမည္ ဆိုေသာ္မွ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္မွ ပညာမ်ားကို အေသးစိတ္ မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ျပန္ေလ့လာရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထားပါေတာ့။
မည္သည့္နကၡတ္သို႔ ေနမင္းစတင္ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္ကို သႀကၤန္က်ခ်ိန္၊ မည္သည့္နကၡတ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ခ်ိန္ကို တက္ခ်ိန္၊ မည္သည့္အတြက္ အၾကတ္ရက္ထားရသည္ စသည့္ အေသးစိတ္မ်ားကို မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ရန္ကုန္မွ ကြ်န္ေတာ့္ မွတ္စုမ်ားထဲတြင္ေတာ့ ရိွပါသည္။
သို႔ျဖစ္ေလရာ သႀကၤန္က်ခိ်န္ တက္ခ်ိန္ ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပကၡဒိန္ ဆက္စပ္မႈ မရိွေၾကာင္း မိတ္ေဆြတို႔ ရိပ္မိေလာက္ပါၿပီ။ သႀကၤန္က်ခ်ိန္၊ တက္ခ်ိန္၊ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ မ်ားကို ျမန္မာျပကၡဒိန္ႏွင့္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ တြက္ခ်င္သူ မ်ားအား ကြ်န္ေတာ္ ရွင္းျပႏိုင္ပါသည္။ သိပ္မခဲယဥ္းလွပါ။
ျမန္မာျပကၡဒိန္တြင္ ၃၅၄ ရက္ ရိွေသာႏွစ္၊ ၃၈၄ ရက္ ရိွေသာႏွစ္ ႏွင့္ ၃၈၅ ရက္ ရိွေသာႏွစ္ဟု အမ်ိဳးမိ်ဳး ကဲြျပားေနသည္ျဖစ္ရာ သူရိယေနမင္းႀကီးသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၆၅ ရက္သြား၍ ႏွစ္ကူးသည္ႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လိုက္ေသာ္ ျမန္မာ ျပကၡဒိန္တြင္ သႀကၤန္က်ရက္ကို ဘယ္လိုနည္းႏွင့္မွ ပံုေသကားခ် မွတ္ထားလို႔ မရေၾကာင္း မိတ္ေဆြတို႔ ေကာင္း ေကာင္း သေဘာေပါက္ေလာက္ပါၿပီ။
တခါတရံတြင္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔သည္ ျမန္မာႏွစ္၏ အစဦးလျဖစ္ေသာ တန္ခူးလတြင္ မက်ဘဲ ကဆုန္လတြင္ သြားေရာက္ က်ေနတတ္ပါသည္။ ထိုအခါ ပထမႏွစ္တြင္ တန္ခူး ႏွစ္လ ျဖစ္ေနၿပီး ဒုတိယ ႏွစ္တြင္ တန္ခူးလ မပါရိွေတာ့ပါ။
ထို႔ျပင္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔သည္ အထက္ပါ အခန္း (၃) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလို ၁၃၇၁-ခု၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္ ေန႔။ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၉ ခု၊ ဧၿပီလ (၁၇) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔ ျဖစ္အံ့။ (ထိုေန႔သည္ ယခုႏွစ္၏ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။)
မဟာသႀကၤန္တက္ခ်ိန္ ကိုၾကည့္ပါ။ ၁၃၇၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၇) ရက္ ဟုေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။
ဤတြင္ ဘာကြာသနည္း။ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ေန႔သည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၀ ခုႏွစ္ ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ ျဖစ္ၿပီး ၁၃၇၁ ခုႏွစ္ အစရက္မွာမူကား တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္ ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။
သို႔အတြက္ ၁၃၇၀ျပည့္ႏွစ္၏ ေႏွာင္းပိုင္းက်ေသာ တန္ခူးလ (တန္ခူးလဆန္း ၁ ရက္မွ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ ေန႔ထိ ရက္မ်ား) ကို ေႏွာင္းတန္ခူး ဟု လည္းေကာင္း။ ၁၃၇၁ ခုႏွစ္ အဦးပိုင္း က်ေသာ တန္ခူးလ (တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္မွ တန္ခူးလကြယ္ထိ ေန႔ရက္မ်ား) ကို ဦးတန္ခူး ဟု လည္းေကာင္း ေခၚေ၀ၚပါသည္။

(၈)

ျမန္မာျပကၡဒိန္ ႏွင့္ သႀကၤန္ကို စိတ္ပါ၀င္စားသူ၊ က်မ္းစာမ်ား ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သူ ျမန္မာ ပညာရွင္မ်ား အမ်ား အျပား ရိွပါသည္။ ဘူမိေဗဒ ဦးအုန္းႀကိဳင္သည္ ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ သုေတသနက်မ္း ကို ျပဳစုခဲ့ပါ၏။ စာေပဗိမာန္ မွ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ စက္မႈတကၠသိုလ္ မွ ဆရာ ဦးေအး၀င္းေက်ာ္သည္လည္း ျမန္မာ သႀကၤန္က်ရက္မ်ားကို ကြန္ျပဴတာ ပရိုဂရမ္ ေရးသားခဲ့ဖူးပါသည္။ ဆရာ၏ ထို ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေ၀ဒ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ လစဥ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါ၏။ ျမန္မာ ပညာရိွ ဦးမိုးသည္လည္း ေနပတ္ၾကႏီ ၱဇယားခ်ဳပ္ (ျမန္မာျပကၡဒိန္ ႏွင့္ေတာ့ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ျခင္း မရိွပါ) ကို ျပဳစုခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ကို ျမန္မာတို႔၏ ႏွစ္ဆန္းလ ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ တန္ခူးလ၏ လဆန္း တစ္ရက္ ေန႔ ျဖစ္ေစရန္လည္း ျမန္မာ ရဟန္းပညာရိွ၊ လူပညာရွိမ်ား ႀကံေဆာင္ခဲ့ၾကဖူးပါသည္။ ပ်ဥ္းမနား ဦးသန္းေမာင္၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း စသည့္ ပညာရိွႀကီးမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ပြက္ေလာရိုက္ သည္ထိ ႀကိဳးစားခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ကို လသြားႏံႈးေပၚ အေျခခံထားသမွ် ကာလပတ္လံုး ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ သည္အတိုင္း ျမင္ပါသည္။

မိတ္ေဆြတို႔ ဗဟုသုတ ရရန္ အလို႔ငွာ ေျပာရလွ်င္ အေရွ႔ေတာင္ အာရွမွ ဗုဒၶဘာသာ တိုင္းျပည္မ်ား ျဖစ္ေသာ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း၊ ကေမၺာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ အားလံုးတို႔၏ ႏွစ္ကူးရက္မ်ားမွာ အတူတူ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံအားလံုးသည္ ဗုဒၶဘာသာ ျပကၡဒိန္ (သူရိယ သိဒၶႏ ၱက်မ္းကိုအေျချပဳထား) ကို သံုးၾကသည္ျဖစ္ရာ သူရိယ ေဒါင္းဖန္၀ါ ေနမင္းႀကီး မိန္ရာသီမွ မိႆရာသီသို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္ သည္လည္း အတူတူပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါတည္း။ ။

ေအးၿငိမ္း

စာၿပီးခ်ိန္ -
ျမန္မာသကၠရာဇ္ - ၁၃၇၀ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းတန္းခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္
ခရစ္ႏွစ္ - ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္
နံနက္ ၁ နာရီ ၂၄ မိနစ္

No comments: