Wednesday, April 15, 2009

ECC Life @ Pular Ular II

(၂)

ECC ၏ အရွည္မွာ Ethylene Cracker Complex ျဖစ္၏။ ပိုင္ရွင္မွာ SHELL EASTERN PETROLEUM LTD (SEPL) ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပေရာဂ်က္ သည္ကား Shell ၏ စင္ကာပူ တြင္ ဓါတုပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျခင္း၌ အႀကီးဆံုး ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ကမာ့ၻ အႀကီးဆံုး Mono-Ethylene Glycol (MEG) Plant မ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ စက္ရံုမွာ Hydrowax ကုန္ၾကမ္း မွေန၍ Ethylene ထုတ္ယူရန္ တည္ေဆာက္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စက္ရံုႀကီးမွာ အလြန္ႀကီးပါသည္။ စက္ရံုတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ပိုက္လံုးမ်ားကိုသာ စီတန္းခ် ထားလိုက္ပါ က အရွည္ စုစုေပါင္း ကီလိုမီတာ ၁၈၀၀ (ရန္ကုန္ မွ ျမစ္ႀကီးနား ခရီး အကြာအေ၀း ၏ ႏွစ္ဆ) မွ်ရိွပါသည္။ စုစုေပါင္း ပေရာဂ်က္၏ တန္ဘိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၂၄၀၀ မွ်ရိွ၏။ စက္ရံုကို Pulau Busing, Pulau Kechil ႏွင့္ Pulau Ular ကြ်န္း သံုးကြ်န္း ေပါင္းၿပီး ကြ်န္းႀက ီးတစ္ကြ်န္းလုပ္ထားေသာ လူလုပ္ကြ်န္း ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ ထား ပါသည္။ ထိုကြ်န္းမွာ လက္ရိွ Pulau Bukom ကြ်န္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေနပါ၏။ တစ္နည္း ေျပာရလွ်င္ ထို ကြ်န္း ေလးကြ်န ္းကို ေပါင္းလွ်က္ လက္ရိွစက္ရံုကို တိုးခ်ဲ့ ေဆာက္လုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။
ပေရာဂ်က္ႀကီးမွာ အလြန္ ႀကီးမားရကား လက္ရိွလုပ္ေနေသာ direct အင္အားစုႏွင့္ indirect အင္အားစု စုစုေပါင္းမွာ တစ္ေသာင္း နီးပါးရိွပါသည္။ direct အင္အားစု ကို လုပ္ငန္းထဲတြင္ တကယ္တန္း ကာယအား သံုး လုပ္ေနရသူမ်ား ဟု လည္းေကာင္း၊ indirect အင္အားစု ကို စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ စာရင္းအင္း၊ အင္ဂ်င္နီ ယာမ်ား ဟုလည္းေကာင္း ခပ္လြယ္လြယ္ ဘာသာျပန္ လိုက္ၾကပါစို႔။
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေဆာက္အဦး၊ ေျမတူးေျမဖို႔၊ လွ်ပ္စစ္၊ ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းျခင္း၊ ျငမ္းဆင္ျခင္း၊ သံေဘာင္ဆင္၊ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ အလိုအေလွ်ာက္ စံနစ္မ်ား ဆင္ျခင္း စသျဖင့္ ကန္ထရိုက္ တာမ်ား သို႔ လုပ္ငန္း အသီးသီး ခဲြေ၀ခ်ထား ေပးပါသည္။ ထို႔ျပင္ လံုၿခံဳေရး၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ၀န္ခ်ီျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ကန္ထရိုက္တာ မ်ား ေပးထားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ သိသေလာက္ ေျပာရလွ်င္ ဤ ပေရာဂ်က္၌ ေအာက္ပါ IC (Implementation Contractor) မ်ား ရိွပါသည္။

Grootint GRP Systems, Tiansan, Mun-Siong, Sankyu, Jianyu, Cisco, Jel, Sanko, Scanbilt, Penta Ocean,
Hiapseng, UTOC, Thomson Catering, Leads Engineering, Rotary Engineering, JYC, Well Transport, Parkway Shenton, PEI, Asia Cranes, Jireh Engineering, Hua Tiong, Shimizu, Meisei, Wecom Engineering, PEC Engineering, Haileck, Tiong Woon, Hertel, Siemens, Union Alloy, Wing Wah, Austin Energy, Mammoet.

ထို IC မ်ားတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရႊျမန္မာမ်ား လည္း အမ်ားအျပား ရိွပါ၏။ အဆင့္ေပါင္းစံု၊ ရာထူးေပါင္းစံုတြင္ လုပ္ငန္း မ်ိဳးစံုကို ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေန ၾကပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ဤပေရာဂ်က္ ရိွ ကုမၼဏီ အမ်ိဳးမ်ိုး၌ လုပ္ကိုင္ေန သူ ျမန္မာ စုစုေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔ ရိွ၏။ အခ်ိဳ႔လည္း အဆင္ေျပ၊ အခ်ိဳ႔လည္း အဆင္မေျပ။
လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိတ္အေထြေထြ ရိွရာ သေဘာေကာင္းသူ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာ တတ္သူ၊ သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ မွ်မွ် တတ ၾကည့္တတ္သူမ်ား ႏွင့္ ဆံုဆည္းရသူ မ်ားမွာ ကံေကာင္းၿပီး သေဘာထား ဆိုးေသာ သူေဌး သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာလို အားရ၊ အထက္ဖား ေအာက္ဖိ မန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရသူမ်ားမွာ စိတ္ညစ္စရာ မ်ားခ်ည္း ျဖစ္ေတာ့၏။ သေဘာ ေကာင္းသည္၊ မွ်တသည္၊ ဆိုးညစ္ ယုတ္မာသည္ ဆိုသည္မ်ားမွာ ဘယ္လူမ်ိဳး ဆိုတာႏွင့္ မဆိုင္။ ပုဂၢလိက တစ္ဦး ခ်င္း ေပၚမွာ မူတည္ပါသည္။ အခ်ဳိ႔သူမ်ားကေတာ့ လူမ်ိဳးစဲြ ရိွသည္။ သူကေတာ့ ကုလားမို႔၊ သူကေတာ့ တရုပ္ မို႔၊ ငါတို႔ ဗမာေတြက ေတာ္ေသး ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါ၏။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဤလို မယူဆပါ။ ေကာင္းေသာ ကုလား ရိွသလို၊ မေကာင္းေသာ ကုလားလည္း ရိွသည္။ ဆိုးေသာ တရုပ္ ရိွသလို ေကာင္းေသာ တရုပ္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ ငါတို႔ ဗမာေတြကေတာ့ ေတာ္တယ္ကြ ဟု တဖက္သတ္ ကိုယ့္ဘက္ကိုယ္ မယက္ပါႏွင့္။ ထိုသူမ်ားကား ဆိုးညစ္ ယုတ္မာ ေသာ ဗမာမ်ားႏွင့္ မဆံုဆည္းရ ေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မည္ကဲ့သို႔ ယုတ္မာသည္ကို စာတစ္ပုဒ္ သပ္သပ္ ေရးပါဦးမည္။
ကြ်န္ေတာ္က ကိုယ္ အဆင္ေျပရင္ ၿပီးေရာ။ ဘယ္ေကာင္ေတြ ဘာျဖစ္ေနေန ဟု လက္ပိုက္ၾကည့္ ေနတတ္သူ ထဲမွ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ႏွင့္နီးစပ္ရာ ျမန္မာ အလုပ္သမား ကေလးမ်ားကို သူတို႔ေနေရး၊ ထိုင္ေရး။ စားေရး ေသာက္ေရး။ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပ မေျပ အျမဲေမးေလ့ ရိွပါသည္။ ကိုယ္တတ္ႏုိင္သည့္ ဘက္မွ လုပ္ေပးႏိုင္တာ ရိွလွ်င္ တစ္ခုခု လုပ္ေပးခ်င္ ပါသည္။ ႏႈတ္၏ ေစာင္မျခင္း၊ လက္၏ ေစာင္မျခင္း ေပါ့။ သည္ေတာ့ သူတို႔ ဘ၀ကေလး မ်ားကို သိလာ ရပါသည္။ ဤ အေၾကာင္းမ်ားကို သူတို႔ႏွင့္ က်က်နန ေမးျမန္းၿပီး စင္ကာပူ အေတြ႔အႀကံဳ ေဆာင္းပါးမ်ား တစ္ပုဒ္ၿပီး တစ္ပုဒ္ ေရးထုတ္ ခ်င္ပါသည္။ တစ္ဦးလွ်င္ စိတ္၀င္စားစရာ ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္က်စီ ရိွပါ၏။ ထို ဇာတ္လမ္းမ်ားထဲတြင္ အထက္ စာပုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထား သကဲ့သို႔ ဘယ္သူ ေသေသ ငေတမာ ၿပီးေရာ ဆိုသည့္ ဆိုးညစ္ ယုတ္မာေသာ ကိုျမန္မာမ်ား အေၾကာင္းလည္း ပါပါသည္။

No comments: