Thursday, April 16, 2009

ECC Life @ Pular Ular IV

(၄)

ဤပေရာဂ်က္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုေရႊျမန္မာ မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲ ေနၾကသည္ ျဖစ္ရာ IC အသီးသီးတြင္ ျမန္မာ စုစုေပါင္း ၁၀၀၀ နီးပါး ရိွပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ခန္႔ကမူ ၃၀၀ ခန္႔မွ်သာ ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခား သြားရင္ေတာ့ ဟန္က်ပကြ ဟု တြက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္မွ အလြန္ အေျပာ ေကာင္းေသာ ကိုေရႊ ေအးဂ်င့္မ်ား၏ အလြန္ ထြားလြန္းေသာ ေလလံုးမ်ားေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း တစ္လ တစ္လလွ်င္ ရာေပါင္း မ်ားစြာေသာ နယ္ပယ္ေပါင္းစံု၊ ေဒသေပါင္းစံု၊ အလႊာ ေပါင္းစံုမွ ျမန္မာမ်ား ေရာက္ရိွလာသည္ ျဖစ္ရာ ေန႔စဥ္ လိုလို အသစ္အသစ္ ေရာက္လာေသာ အလုပ္သမား မ်ားစြာထဲတြင္ ယူနီေဖာင္း အသစ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာမ်ားကိုလည္း မျပတ္ ေတြ႔ေနရ ပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ကိုယ္စီႏွင့္။

ကိုယ္ခ်င္းစာ ၾကပါ။ သူတို႔ အိပ္မက္ ကေလးမ်ားကို မဖ်က္ဆီးခ်င္ ၾကပါႏွင့္။ လူအမ်ား၏ မသိနားမလည္မႈ အေပၚ အခြင့္ေကာင္း မယူၾကပါႏွင့္။ မသိသူကို သိေအာင္ ရွင္းျပပါ။ အနည္းဆံုး ကိုယ့္အမ်ိဳးသား အခ်င္းခ်င္း စာနာ စိတ္ျဖင့္ ကူညီၾကပါ။ စီးပြားေရး လုပ္တာ လုပ္တာ တစ္ပိုင္းေပါ့။ သို႔ေသာ္ ရွဥ့္လည္း ေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္း စဲြသာ ဆိုေသာ စကားပံုရိွပါသည္။ ကိုယ္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ရ၊ တစ္ဖက္ကလည္း သူတို႔ မိသားစု စား၀တ္ေနေရး ေျပလည္ေအာင္ ကူညီရာလည္း ေရာက္။
သည္ ပေရာဂ်က္ရိွ ျမန္မာမ်ားတြင္ မန္ေနဂ်ာ ရာထူးမွ အစ သာမန္ အလုပ္သမားထိ အစားစား ရိွပါသည္။ ပညာတတ္၊ ရာထူးႀကီးမ်ားတြင္ လခေကာင္းေကာင္း ႏွင့္ လုပ္ေနသူမ်ားအဖို႔ ဘာမွ ေျပာစရာမရိွပါ။ သို႔ေသာ္
တစ္ေန႔မွ ၁၆ က်ပ္ (စင္ကာပူေဒၚလာ ကို ခပ္လြယ္လြယ္ က်ပ္လို႔ပဲ ေျပာလိုက္ၾကပါစို႔) ရသူမ်ားကို ေတာ့ ထည့္သြင္း စဥ္းစားဘို႔ လိုပါသည္။ သူတို႔မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပညာတတ္မ်ား မဟုတ္ၾက၊ ဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ ဗဟုသုတ နည္းပါးေသးသည္ ျဖစ္ရာ သူမ်ားေျပာသမွ် အဟုတ္ထင္ေနရေသာ တစ္နည္းအားျဖင့္ သူမ်ားလုပ္သမွ် ခံေနရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ကိုယ့္ အမိ်ဳးသားခ်င္း မသိေသးသည္ကို သိေအာင္ ေျပာျပရမည့္ အစား မသိသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဗမာ အခ်င္းခ်င္း ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ႀကီးစား ေနသူမ်ားကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အလြန္ အသည္းနာလွ ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က လူေတြအေၾကာင္း စိတ္၀င္စားတတ္သူ ျဖစ္ရာ တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း ငယ္စဥ္က ကြန္ျမဴနစ္ တို႔၏ ေက်ာမဲြလူတန္းစား ၀ါဒမ်ားကို အသည္းစဲြခဲ့သူ ျဖစ္ရာ ယခုထိတိုင္ မရိွဆင္းရဲသားမ်ား၊ လက္လုပ္လက္စားမ်ား အေၾကာင္း စိတ္၀င္တစား ေလ့လာတတ္ ပါသည္။ သို႔အတြက္ ကိုယ္ႏွင့္ နီးစပ္ရာ (မနီးစပ္ေသာ္မွ သြားေရာက္ မိတ္ဆက္ကာ) သူတို႔အေၾကာင္းမ်ား စကားစပ္ ေမးျမန္း စပ္စုတတ္ပါသည္။
လူဆိုသည္မွာ ကိုယ့္အေၾကာင္း သူမ်ားက ေမးလာလွ်င္ သေဘာက်တတ္ရာ သူတုိ႔ကလည္း သူတို႔ အေၾကာင္းမ်ား ေျပာျပပါသည္။ သို႔အတြက္ သူတို႔ ဘ၀အေၾကာင္း ကေလးမ်ားကို တစြန္းတစ သိလာရပါသည္။ ထိုမွ တဆင့္ သူတို႔အေပၚ ဗမာျပည္မွ ေအးဂ်င့္မ်ား မည္ကဲ့သို႔ ေခါင္းပံုျဖတ္ လိုက္ေၾကာင္း၊ စင္ကာပူ ေရာက္သည္ထိ သူတို႔ စက္ကြင္းမွ မလြတ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ စင္ကာပူတြင္လည္း ေကာင္းသည့္ ကုမၼဏီႏွင့္ တိုးသည့္သူမ်ားအဖို႔ မဆိုးလွ ေသာ္လည္း၊ ညစ္ပတ္သည့္ သူေဌးမ်ားႏွင့္ ဆံုဆည္းရသူမ်ား အဖို႔ က်ားေၾကာက္လို႔ ရွင္ႀကီးကိုး၊ ရွင္ႀကီး က်ားထက္ဆိုး သည့္အျဖစ္မိ်ဳးႏွင့္ ႀကံဳရပါသည္။
တစ္ခုေသာ ကုမၼဏီမွ ျမန္မာ မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦးသည္ ဤပေရာဂ်က္အတြက္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားကို ေအးဂ်င့္ဖီး နင့္ေလာက္ေအာင္ ယူကာ လိုသည္ထက္ ပိုၿပီး လူမ်ား ေခၚခဲ့ပါသည္။ သည္ေရာက္ေတာ့ အလုပ္မရိွေသး သည့္ အတြက္ အျခား ကုမၼဏီတစ္ခုသို႔ ငွားထားရပါသည္။ အျခား ကုမၼဏီ ဆိုသည္မွာ အခ်ိန္ပို ျဖတ္စရာရိွလွ်င္ မိမိ ကုမၼဏီမွ လူမ်ားထက္ အျခား ကုမၼဏီမွ ေခၚထားသူမ်ားကို အရင္ ျဖတ္ေလ့ရိွေပရာ ထို ေမာင္ရင္ကေလးမ်ားမွာ လခ က နည္းရသည့္ အထဲ အခ်ိန္ပိုကလည္း မရိွသျဖင့္ လခမွာ ပီဘိ မျဖစ္စေလာက္ သာ ရေပေတာ့သည္။
သည္ေတာ့ စင္ကာပူေရာက္ရင္ေတာ့ ဘာလုပ္လိုက္မကြ၊ ညာလုပ္လိုက္မကြ ႏွင့္ အားခဲလာခဲ့သူ ထို သေကာင့္သား ကေလးမ်ားမွာ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ မကိုက္ေတာ့ပါ။ ထို႔ျပင္တ၀ သူတို႔အထဲမွ အမ်ားစုမွာ စင္ကာပူ လာစရိတ္ (ေအးဂ်င့္ဖီး+ေလယာဥ္ခ+ ဘာညာကြိကြ ခ) အားလံုးလိုလိုကို အလြန္ႀကီးလွေသာ အတိုး( အခ်ိဳ႔မွာ ၁၀ တိုး ထိ)ျဖင့္ ေခ်းလာရ သည္ ျဖစ္ရကား အိုဗာတိုင္ မရိွေသာ လမ်ားတြင္ အရင္းထား၍ အတိုးကိုပင္ ေက်ေအာင္ မဆပ္ႏိုင္ပါ။
အို- ဒါေတာ့ သူတို႔ ဘ၀နဲ႔ သူတို႔ ဘာတတ္ႏိုင္မွာလဲကြ။ ငါလုပ္ေပးလို႔ သူတို႔ စင္ကာပူ ေရာက္လာရတာပဲ ေက်းဇူးတင္ပါဦး။ ဒီေတာ့ ကဲ ေဟ့ေကာင္ေတြ၊ မင္းတို႔ ၀ပ္ပါမစ္က တစ္ႏွစ္ သက္တမ္းပဲ ရိွတာ။ ဒီေတာ့ ဘယ္ေကာင္ ေတြ ျပန္ခ်င္သလဲ။ ဘယ္ေကာင္ေတြ သက္တမ္း ဆက္တိုးခ်င္ သလဲ။ သက္တမ္း ထပ္တိုးခ်င္တဲ့ ေကာင္ေတြ ငါ့ကို ေနာက္ထပ္ တစ္ေယာက္ တစ္ေထာင္စီ ထပ္ေပး။
ခင္ဗ်ာ၊ အႏို႔ ရန္ကုန္မွာ လာၿပီး အင္တာဗ်ဴးတံုးက ဆရာပဲ ၀ပ္ပါမစ္ကို ႏွစ္ႏွစ္ ခ်ေပးမယ္ဆို။
ဟာ - အဲဒါေတာ့ ငါလည္း ဘယ္တတ္ႏိုင္မလဲကြ။ ဒါ စင္ကာပူ အစိုးရက လုပ္တဲ့ကိစၥ။
အင္းေလ၊ ထားပါေတာ့ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ႏွစ္လို႔ေျပာထားတဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္ ထပ္တိုးဘို႔ ဘာလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ပုိက္ဆံထပ္ ေတာင္းတာလဲ။
ေဟ့ေကာင္၊ မင္းစကားမမ်ားနဲ႔။ မင္းသက္တမ္း ဆက္တိုးခ်င္ သလား။ မတိုးခ်င္ဘူးလား ဒါပဲေျပာ။ သက္တမ္း ထပ္တိုးခ်င္ရင္ ပိုက္ဆံ တစ္ေထာင္ထပ္ေပး။ ပိုက္ဆံ မေပးခ်င္ဘူးလား။ ဗမာျပည္ျပန္။ ရွင္းရဲ့လား။ ငါ့ကို အာခံမယ္ မႀကံနဲ႔၊ အကုန္ ျပန္လႊတ္ ပစ္လိုက္မယ္ ဟင္း။
x @#%#@ x #%&*&^$&(%#! - - -
သည္မွ် မကေသးပါ။ ေအးဂ်င့္ဖီးကို မတန္တဆ နင့္ေလာက္ေအာင္ ေတာင္းရတာတင္ အားမရေသး။ ေပါက္ေစ်း မဟုတ္ေသာ ပိုက္ဆံလဲႏံႈးႏွင့္ပါ ျဖတ္လိုက္ပါ ေသးသည္။
သိပ္မၾကာေသးခင္၊ တေလာကမွ ေရာက္လာေသာ ဗမာကေလးတစ္စု ႏွင့္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ ေကာင္းမႈ ေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံုရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ မိတ္ေဆြက သူတို႔ ရန္ကုန္မွာ စင္ကာပူေဒၚလာ ေစ်းကို ၈၆၀ နဲ႔ ေပးခဲ့ရတယ္ ဟု ဆိုပါသည္။ သူတို႔ ေငြေခ်စဥ္က စင္ကာပူ တစ္ေဒၚလာ ေပါက္ေစ်းမွာ ၆၈၀ ေစ်းမွ်သာ ရိွပါသည္။ ထိုသူမ်ားကို မွ ယုတ္မာသည္ မေခၚလွ်င္ အဘယ္သူမ်ားကို ေခၚရပါမည္နည္း။
ဥပမာျပရလွ်င္ ႀကိဳက္ေစ်း ေခၚေရာင္းေသာ ၾကက္သားသည္ အေလးခိုး သည္ႏွင့္ တူပါသည္။ ဘယ့္ႏွယ္ဗ်ာ။ သူတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ေစ်း ေတာင္းထားၿပီးၿပီကပဲ။ ေအးဂ်င့္ဖီး စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၃၅၀၀ ဆို ၃၅၀၀ ေပးရသည္သာ ျဖစ္၏။ ဒါ ေစ်းေရာင္း ေစ်း၀ယ္ လုပ္ေနတာ မဟုတ္။ ေစ်းဆစ္လို႔မရ။ သည့္အတြက္ စင္ကာပူ ေဒၚလာႏွင့္ ျဖတ္ေသာ ေစ်းကို ျမန္မာေငြႏွင့္ ေခ်ရာတြင္ ဘယ့္အတြက္ မတရားသျဖင့္ ေစ်းႏွင့္ ျဖတ္ရပါသနည္း။
ကြ်န္ေတာ့္ညီမ်ားကေတာ့ ေလဆိပ္ အ၀င္တြင္ပင္ ေလဆိပ္၀င္ခ ၁၀၀၀ ဆိုတာ ထပ္ေပးရေသးသည္ ဆိုပါသည္။ ေၾသာ္ - ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကိုျမန္မာမ်ား သည္ကား ရလွ်င္ ဘ-နဖူး၊ သိုက္တူးမည့္ သူမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ နင္တို႔ ထမင္းငတ္တာ အေရးမႀကီးဘူး။ ငါတို႔ ေနာက္ဆံုးေပၚကား မစီးရမွာ အေၾကာင္း။
ထို မန္ေနဂ်ာဆိုသူမွာ သူ႔အဆင့္ႏွင့္ ဆိုလွ်င္ အနည္းဆံုး မရဘူးဆို လခ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ ရမွာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ႏွင့္ေတာင္ ေလာဘမ်ားကို အေတာမသတ္ႏုိင္ဘဲ တစ္ေန႔မွ ၁၆ က်ပ္မွ်သာ ရသည့္ ကိုယ့္သားေလာက္၊ တူေလာက္ ရိွေသာ ေကာင္ကေလးမ်ား၏ ထမင္းအိုးအား လုစားခ်င္ေသးသည္ကို ကြ်န္ေတာ့္ အေနႏွင့္ ဘယ္လိုမွ မစဥ္းစားတတ္ေအာင္ ရိွရပါသည္။ ထိုသူ႔ကို ကြ်န္ေတာ္ ျမင္ဖူးခ်င္ လွပါဘိ။
ဒါက ဗမာျပည္ဘက္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူ ေရာက္ေတာ့ ပိုဆိုး။ ဟိုဟာ ျဖတ္လိုက္မည္၊ သည္ဟာ ေတာက္ လိုက္မည္။ ျဖတ္ပါမ်ားေတာ့ ေနာက္ဆံုး ကံဆိုးသူ ေမာင္ရွင္ကေလးမ်ားမွာ ငုတ္တုတ္သာ က်န္ပါ ေတာ့သည္။
သည္အေၾကာင္းမ်ားကို သူရို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီကို အင္တာဗ်ဴးကာ ကြ်န္ေတာ္ ေဆာင္းပါးေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ေရးခ်င္ပါသည္။ ယခု နည္းနည္း အခ်ိန္အား ရၿပီျဖစ္ရာ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ လာမည့္ တနဂၤေႏြ သူတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု စကားစျမည္ ေျပာကာ စင္ကာပူ ကိုယ္ေတြ႔ ဇာတ္လမ္းမ်ား တစ္ပုဒ္ခ်င္းစီ ေရးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ စိတ္၀င္ စားစရာ ေကာင္းေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ား ပါပါသည္။

No comments: