Thursday, September 29, 2016

Plan B အေရးႀကီးရျခင္း အေၾကာင္း

(၁)

Plan B အေၾကာင္း အခ်ိဳ႔ သိၾကၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မသိေသးသူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ၾကေစရန္ ကြ်ႏ္ုပ္သိထားသမွ်ကေလးကို ျပန္လည္ ေ၀ငွလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အခ်ိဳ႔ကိစၥမ်ားမွအပ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို Plan B ရိွရန္ အေရးႀကီး၏။ အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးရသည္ ဆုိသည့္ အေၾကာင္း ယခု ကြ်ႏု္ပ္တင္ျပပါအံ့။

လြန္ခဲ့ေသာ (၃) ႏွစ္ခန္႔က ညီမတစ္ေယာက္ လက္မွတ္ေပး၍ ကြ်န္ေတာ္ ျပင္သစ္သံရံုးမွ ယဥ္ေက်းမႈကဇာတ္သုိ႔ သြားၾကည့္ပါ သည္။ သံရံုးပဲြဆုိေတာ့ လူႀကီးလူေကာင္းေတြ လာၾကသေပါ့။

သံရံုးေရွ႔ ျမက္ခင္းျပင္တြင္ပင္ စင္ကေလးထိုးကာ ပဲြက်င္းပသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လည္း တစ္ေနရာတြင္ စုထုိင္ၿပီး ပဲြအထြက္ကို ဟိုဟိုသည္သည္ေငးရင္း ေစာင့္လင့္ၾက၏။

လူအေတာ္စံုေနၿပီမို႔ မ်ားမၾကာမီ ပဲြထြက္ေတာ့မည္ဟု ခန္႔မွန္းေနစဥ္မွာပင္ ရန္ကုန္မီးက ေဗြေဖာက္ကာ ျဖတ္ကနဲ ျပတ္သြားပါ ေလေတာ့၏။ မီးျပတ္သြားေတာ့ ဘာလုပ္လို႔ရေတာ့ပါမည္နည္း။ အားလံုး ေမွာင္ထဲတြင္ပင္ ထိုင္ေနၾကရ၏။ ေတာ္ၾကာေတာ့ ဟိုနား သည္နားတြင္ ပိုးစံုးၾကဴးမွ်ေသာ အလင္းေရာင္ကေလးမ်ား ေပၚထြက္လာပါသည္။ ဖေယာင္းတုိင္မ်ား လာထြန္းေပးတာ ျဖစ္၏။

ကေလးမ်ားမွာ ဟိုဟိုသည္သည္ ေျပးလႊားေဆာ့ကစားလွ်က္။ ဆိုင္းဆရာမွာ တပံုပံုႏွင့္ သူ႔ဆိုင္းကို တီးလံုးစမ္းလ်က္။ မီးျပတ္ေနတာ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထင္ နာရီ၀က္ေက်ာ္ေလာက္ ၾကာပါလိမ့္မည္။ သံရံုးမွလူေတြအစား ကြ်န္ေတာ့္မွာ ေရွ႔တြင္ ထိုင္ေနၾကသည့္ လူႀကီးလူေကာင္းမ်ားကိုသာ အားနာမိပါေတာ့သည္။

(၂)

ကြ်န္ေတာ္ယခုလုပ္ေနသည့္ ကြန္ဒုိပေရာဂ်က္တြင္ ဆပ္ကန္ထရိုက္တာ ၂၅ ဦးမွ အလုပ္သမားေပါင္း ၃၅၀ ေလာက္ရိွသည္။ အေရးအေၾကာင္းဆိုလွ်င္ သည္လူအားလံုးကို အလွ်င္အျမန္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ထုတ္သြားႏိုင္ရန္ အစီအမံမ်ား လုပ္ထားရသည္။ ၎ကို Emergency Preparedness ဟု ေခၚ၏။ သည္အစီအမံ တကယ္အလုပ္ျဖစ္မျဖစ္ကို ၆ လ တစ္ခါ ဇာတ္တိုက္ၿပီး စမ္းသပ္ၾကည့္ရသည္။ ၎ကို Emergency Drill ဟု ေခၚသည္။ စင္ကာပူမွ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ဤကဲ့သို႔လုပ္ရန္ ဥပေဒႏွင့္ ျပ႒ာန္းေပးထား၏။ မလုပ္ပါက ထုိဥပေဒအရ အေရးယူလို႔ရသည္။

ဤအစီအမံတြင္ ထြက္ေပါက္မ်ား၊ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚစုရပ္မ်ား ထားရသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရိွ အလုပ္သမား အားလံုးကိုလည္း အေရးအေၾကာင္းဆို မည္သည့္ေနရာကထြက္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္စု၊ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ရမည္ကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးထားရ၏။

အကယ္၍ မီးေလာင္ၿပီဆုိပါစို႔။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ထြက္ေပါက္၊ ေလွ်ာက္လမ္း သို႔မဟုတ္ စုရပ္ကိုပိတ္ကာ ေလာင္ေနၿပီ ဆုိပါက မည္သို႔လုပ္ရမည္နည္း။

ထို႔အတြက္ Plan B ထားေပးရသည္။ Plan B ဆိုသည္မွာ အကယ္၍ မူလစီစဥ္ထားသည့္ေနရာတြင္ ျပႆနာတက္ပါက ေနာက္တစ္ေနရာတြင္ လုပ္ႏုိင္ရန္ အရံသင့္ အပိုေဆာင္ထားျခင္းကို ဆို၏။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းခြင္၌ ၀င္/ထြက္ေပါက္ ႏွစ္ေပါက္ရိွသည္။ တစ္ေပါက္ကို ပိတ္ထားၿပီး ေနာက္တစ္ေပါက္ကိုသာ သံုး၏။ ပိတ္ထားေသာအေပါက္နားတြင္ ကြက္လပ္ရိွသည္။ ထိုပိတ္ထားေသာ တံခါးေပါက္ႏွင့္ ကြက္လပ္မွာ အေရးေပၚအစီအမံ အတြက္ Plan B ျဖစ္သတည္း။

(၃)

နာနတ္ေတာလမ္းရိွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္ရိပ္မြန္မွ တိုက္ခန္းမ်ားမွာ တက္/ဆင္းရန္ ေလွခါးတစ္ေပါက္သာ ပါသည္။ ထိုအေပါက္ကိုပိတ္ၿပီး မီးေလာင္လွ်င္ ဘယ့္ႏွာလုပ္မည္နည္း။ ဟုတ္က့ဲ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း မညံ့ပါ။ Plan B အျဖစ္
ေနာက္ဘက္တြင္ အေရးေပၚေလွခါး ရိွပါသည္။ အင့္ဟင္၊ ျပည္ရိပ္မြန္က အေရးေပၚေလွခါးေတြ ဘယ္နားသြား တပ္ထားပါ လိမ့္။ ေနပါဦး၊ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ပါရေစဦး။

အလ့ဲကြယ္၊ ဟိုမွာ တဲြေလာင္းက်ေနတဲ့ဟာကို ေသခ်ာၾကည့္စမ္းပ။ ေသခ်ာပါၿပီ။ အဲသဟာ အေရးေပၚေလွခါး ေသခ်ာေပါက္ ျဖစ္ရမည္။ မဟုတ္ရင္ အဲဒီ လက္သန္းေလာက္ သံေခ်ာင္းေလးေတြကို တက္ကင္တဲြၿပီး ဘာလုပ္ဖို႔ တဲြေလာင္းခ်ထား ပါမတံုး။
ေနပါဦးကြယ္။ အဲဒီေလွခါးကို ဘယ္နားကေန တက္ရမွာပါလိမ့္။ မီးဖိုေခ်ာင္ျပဴတင္းေပါက္က ေက်ာ္တက္ရေအာင္ကလည္း ျပတင္းေပါက္နဲ႔ ေလွခါးနဲ႔က အေ၀းႀကီး။ ေၾသာ္ - စူပါမင္းလို ေလထဲကပ်ံၿပီး တက္ဘို႔ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားတာ ျဖစ္မည္။ ဒါမွ သူခုိးေတြဘာေတြ တက္လာရင္ အိမ္ထဲ၀င္လို႔ မရမွာကိုး။ ေတာ္လိုက္သည့္ ဒီဇိုင္းဆရာ။ ဦးေဏွာက္ကိုထုတ္၊ ဘာဘီက်ဴး လုပ္ၿပီး ကားလ္စ္ဘာ့ခ္ႏွင့္ ျမည္းပစ္ဖို႔ေကာင္းလွသည္။

အဲေလ၊ တက္လို႔ရတယ္ပဲ ထားပါဦး။ အဲဒီ တက္ကင္တဲြၿပီး နံရံမွာ ျဖစ္သလိုခ်ိတ္ထားတဲ့ ေလွခါးသာအားကိုးရရင္ မီးေလာင္လို႔ ေသမွာက မေသခ်ာ။ ေလွခါးျပဳတ္က်ၿပီး မာလကီးယားဘို႔က ပိုေသခ်ာေလသည္။ 

(၄)

ကြ်ႏု္ပ္တို႔တိုင္းျပည္တြင္ တန္ဘုိးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ရတနာတံုးႀကီးသည္ ရိွ၏။ ထိုရတနာတံုးႀကီးမွာ ၄၉ သန္းခဲြမွ်ေသာ  ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာျပည္သားမ်ား၏ တစ္ခုတည္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္လည္း ျဖစ္၏။ (အဘယ္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ လူဦးေရ ေလ်ာ့နည္းသြားရသနည္းဟူမူ ေငြ ၃၀၀၀ မ်က္ႏွာေၾကာင့္ ဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္းသို႔ ခ်ီတက္ၾကေသာ မ်ိဳးခ်စ္စစ္စစ္ ပင္နီမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အေပါင္းအပါမ်ားကို ႏႈတ္ထားလိုက္၍ ျဖစ္သည္။ ဤကား စကားခ်ပ္)

သူသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ေအာင္ ရြက္တင္လို႔ေပးခဲ့ၿပီ။ လုပ္လိုက္မဟဲ့ဟု အားခဲသည့္တိုင္ အသက္က ႀကီးလွၿပီ။ လူကေနေသာ္လည္း ဇရာကမေန။ သည္ေလာက္ လုပ္ႏိုင္တာကိုပင္ ခ်ီးက်ဳးပါဦး။ ဘယ္ေလာက္လုပ္ခ်င္ လုပ္ခ်င္။ ေနာက္ထပ္ ဆယ္ႏွစ္လုပ္ႏုိင္ဦးမည္လား။ မေသခ်ာပါ။

သို႔ဆိုလွ်င္ သူ႔ေနရာကုိ မည္သူ ဆက္ခံမည္နည္း။ ဆက္ခံမည့္သူကို ေရြးၿပီးၿပီလား။ ထုိ႔ထက္ ေလ့က်င့္ေပးေနၿပီလား။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ တိုင္းျပည္ ကံၾကမၼာကိုပံုအပ္ထားရျခင္းကား ေကာင္းသည့္ လကၡဏာမဟုတ္။ ေနာက္ၿပီး သည္လိုလူမ်ိဳးရဘို႔ဆိုတာ ေမြးခ်င္တိုင္း ေမြးထုတ္လို႔ရတာမ်ိဳးကလည္း မဟုတ္ျပန္။ ေလ့က်င့္ေပးသည့္တိုင္ နဂိုပါရမီ ဓာတ္ခံႏွင့္ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကလည္း ရိွပါဦးမွ ျဖစ္မည္။ သင္လို႔ရတိုင္းသာ အာဇာနည္မ်ားထြက္ေနပါက မခက္ပါေလာ။

သည့္အတြက္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ အစိုးရလုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူမ်ားကိုေရာ ေရြးဘို႔စဥ္းစားၿပီးၿပီလား။ ေျမအုတ္တို႔ေနရာတြင္ အစားထိုးမည့္ ေက်ာက္အုတ္မ်ားကို ရွာေနၿပီလား။ သူတို႔ကို ေလ့က်င့္ေပးဘို႔၊ သင္ၾကားေပးဘို႔ေရာ အစီအမံေတြ လုပ္ၿပီး ၿပီလား။

ဤသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးေသာ Plan B ျဖစ္၏။ ေပါ့ေပါ့ေလး မတြက္ၾကပါႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား။
ငကန္းေသရင္ ငေစြေပၚလိမ့္မယ္ ဟူေသာ စကားပံုမွာ အျခားေနရာမ်ားအတြက္သာျဖစ္မည္။ သည္ေနရာတြင္ မမွန္ႏိုင္။ ေနာက္ေပၚလာသည့္ငေစြမ်ားသည္ တိုင္းျပည္တြင္ရိွသမွ် ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ သယံဇာတမ်ားကို ျဖဳန္းတီး သြားသည့္သူမ်ားထက္ ပိုဆိုးေနလွ်င္ မခက္ပါလား။

ထိုေနရာမွ်သာ မဟုတ္ပါ။ အျခားအေရးႀကီးေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ပါ Plan B ထားသင့္ေလသည္။ Plan B သည္ မူရင္း လူႏွင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ ထပ္တူထပ္မွ် တူႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔မို႔ေၾကာင့္ မတူတဲ့အတူတူေတာ့ လုပ္မေနပါနဲ႔ေတာ့ကြာ ဟုလည္း မေျပာစေကာင္း။ ဘာမွ လုပ္မထားတာထက္စာလွ်င္ အေၾကာင္းေဟ့ဆိုလာပါက ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ေပးထားသူသည္ အမွန္တကယ္ အသံုးတည့္သူ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ထုိသူသည္ မူရင္း လူေဟာင္းထက္ေတာင္ ေတာ္ခ်င္ ေတာ္ေနပါလိမ့္ဦးမည္။ 

(၅)

ကိုင္း၊ စင္ကာပူတစ္ႏိုင္ငံလံုး မီးျပတ္သြားပါၿပီတဲ့ကြာ၊ မင္း သေဘၤာကို ဘယ္လိုကမ္းကပ္မလဲ ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔က ဆင္ျမဴေလတာ (simulator) ေတြနဲ႔ ေလ့က်င့္ခိုင္းတာ အစ္ကိုရ ဟု အံ့ဖုန္းပိုင္၏ အေဖက ေျပာပါသည္။ ပိုင္းေလာ့ေတြထဲမွာ ေခါင္ေတြကိုခ်ည္းေရြးၿပီး ေလ့က်င့္ေပးထားတာ ရိွတယ္။ စစ္အတြင္းတို႔၊ အေရးေပၚအေျခအေနတို႔မွာ ဆိပ္ကမ္း ဘယ္ေလာက္ ႀကီးဆိုးေနပါေစ၊ ကပ္လို႔မရဘူးဆိုတာ မရိွေစရေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးထားတယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ စစ္ျဖစ္လို႔ ခ်န္ဂီေလဆိပ္ႀကီးပ်က္သြားသည့္တိုင္ ေလယာဥ္မဆင္းႏိုင္ရ မရိွရေလေအာင္ စီမံထားတယ္။ ေလေၾကာင္းထိန္း သိမ္းေရးစခန္းက ေျမေအာက္မွာလည္း တစ္ခုရိွေသးတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္မွ ေလေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးကို မထိခိုက္ေအာင္ စီမံထားတာလို႔ ဆုိတယ္။

အဲဒါတင္မကေသးဘူး။ မီးအတြက္၊ ေရအတြက္ အကုန္ back up system ရိွတယ္လို႔ ၾကားဖူးတယ္။

သည္အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိပါ။ သို႔ေသာ္ သူေျပာတာျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ၿပီး ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတြက္ လက္ေရြးစဥ္မ်ားေမြးကာ ေလ့က်င့္ေပးသည္။ အကယ္၍ အစိုးရတဖဲြ႔လံုး ဖြဟဲ့ မဆိုေကာင္းဆုိေကာင္း တစ္ခုခု ျဖစ္သြားပါၿပီတဲ့။ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ ဟု ႀကိဳတင္တြက္ဆကာ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း ရာထူးႀကီးႀကီး (ဥပမာ - ၿမိဳ႔ေတာ္၀န္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၊ ညႊန္မႈး၊ ညႊန္ခ်ဳပ္၊ ၀န္ႀကီး စသည္) တစ္ေနရာရာတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ထိုအစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ရပါမည္။ သို႔မဟုတ္ပဲ မိုးက်ေရႊကိုယ္မ်ား ခန္႔ထားလိုက္ပါက ၀ယ္သာမေကာင္းရင္ လဲတပ္လိုက္ေပါ့ကြ ဆိုသူမ်ားႏွင့္ ျငားပါလိမ့္မည္။

လက္ေအာက္ငယ္သား အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ား မတတ္လွ်င္ သင္ေပးသြားလို႔ရသည္။ လုပ္ရင္းကိုင္ရင္း တတ္သြားလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ရာထူးႀကီးႀကီးမ်ားတြင္ တာ၀န္ယူရသူမ်ားအား လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားက ျပန္သင္ေပးေနရပါက အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္ႏွင့္ခေလာက္ ျဖစ္မေနပါေလာ။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ထိပ္ပိုင္းတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ တက္တက္ၾကြၾကြရိွေသာ၊ အေျမာ္အျမင္ရိွေသာ၊ ပညာတတ္လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္လ်ာထားကာ ႏိုင္ငံေရးပညာမ်ား သင္ေပးရမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံ ခန္႔ခဲြေရး ပညာမ်ား သင္ေပးရမည္။ ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ား မ်ားမ်ားလုပ္ခိုင္းရမည္။ (ဂ်ပန္ျပည္တြင္မေတာ့ အိမ္ေရွ႔မင္းသား မ်ားကို ေရခဲေရတြင္ စိမ္ခိုင္းသည္၊ ခႏၶကိုယ္ကို တုတ္ျဖင့္ရိုက္သည္။ ေခါင္းေပၚ အုန္းသီးတင္ကာ ခဲြသည္ စေသာ အလြန္ျပင္းထန္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား လုပ္ခိုင္းသည္ဟု ဖတ္ဖူးပါသည္။)

ပေလတုိ၏ သမၼတႏိုင္ငံက်မ္းကို အားလံုးမဟုတ္ေတာင္ ကြ်န္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႀကိဳက္၏။ ထိုစာအုပ္တြင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေမြးျမဴယူရမည္ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (စာအုပ္လိုခ်င္သူမ်ား ကြ်န္ေတာ့္ဆီ လွမ္းေတာင္းလိုက္ပါ။)

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ေမြးျမဴရမည့္အေၾကာင္း သိသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားအျပားရိွႏိုင္ပါသည္။ ထို ဆရာႀကီးသမားႀကီးမ်ားသည္ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနေတာ္ မမူၾကပဲ က်မ္းတစ္ေစာင္ ေပတစ္ဖဲြ႔ျပဳစုကာ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ႏွင့္ သမၼတထံ တင္ျပပါမည့္အေၾကာင္း ဤေနရာမွ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ (လုပ္ၿပီးရင္လဲ ၿပီးေနေလာက္ေရာေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္မသိတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။)

နိဂံုး

ျမန္မာျပည္မွမီးသည္ အစိုးမရေၾကာင္း၊ ျပတ္ခ်င္သည့္အခ်ိန္ျပတ္မည္၊ လာခ်င္သည့္အခ်ိန္လာမည္ ဆိုသည္ကို သင္တို႔ မသိပါ သေလာ။ အမွန္ပင္သိ၏။ သို႔ဆိုလွ်င္ မီးပ်က္တတ္မွန္းသိလွ်က္ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ မီးစက္ကို အရံသင့္မထားပါသနည္း။ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခုမွ သံရံုးအေနႏွင့္ ရံပံုေငြမရိွဆိုတာေတာ့ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ မျဖစ္ႏိုင္။ ပဲြစီစဥ္သူမ်ား ည့ံတာသာ ျဖစ္ပါသည္။

ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားတြင္ေရာ မီးစက္ အရံသင့္ရိွပါသေလာ။ ရုပ္ရွင္ျပေနတံုး မီးပ်က္သြားလွ်င္ “မီးပ်က္သြားလို႔ ခဏေလး သည္းခံေစာင့္ေပးၾကပါခင္ဗ်ာ” ဆိုရံုႏွင့္ ၿပီးသြားမည္ေလာ။ ဤသည္ကို အဂၤလိပ္လို contingency plan ဟု ေခၚပါသည္။ အေရးေပၚအစီအမံဟု ဘာသာျပန္ရမည္လား မေျပာတတ္။

ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားတြင္ မီးပ်က္ပါက ရုပ္ရွင္ၾကည့္သူမ်ား အာရံုမပ်က္ေစရန္ မီးစက္ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းေကာက္ျပလို႔ရေစရန္ စီစဥ္ထား ျခင္းကို plan B ဟု ေခၚသည္။ ယခု သည္ေလာက္တိုးတက္ေနသည့္ကာလတြင္ လမ္းမီးႏွင့္ မီးစက္အကူးအေျပာင္းတြင္ ရုပ္ရွင္ျပေနသည့္အေပၚမထိခိုက္ေစပဲ ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္သည့္ စနစ္ပင္ လုပ္လို႔ရႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ရန္ကုန္သူ၊ ရန္ကုန္သားတို႔ကား မီးအတြက္ plan B ကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ သံုးၾကသည္။ အခ်ိဳ႔က မီးစက္မ်ားထား၏။ အခ်ိဳ႔က ဘက္ထရီမ်ား ထား၏။ အခ်ိဳ႔က် ဘက္ထရီႏွင့္အင္ဗာတာတဲြကာ သံုး၏။

မိတ္ေဆြမ်ားေရာ plan B ထားဖူးၾကပါ၏ေလာ။

(ေသခ်ာတာကေတာ့ ေနာက္တစ္ခါပဲြက် ကြ်ႏု္ပ္ကို ျပင္သစ္သံရံုးက ဖိတ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဗ်ိဳ႔။)

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း

၂၄ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၆ နံနက္ ၁း၃၄ နာရီ

No comments: