Wednesday, September 21, 2016

အီလက္ထေရာနစ္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း (2)

(၂) အီလက္ထေရာနစ္ ဘဏ္လုပ္ငန္း

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူ၊ လွ်င္ျမန္၊ ေခ်ာေမြ႔ျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္း တစ္ခ်က္ျဖစ္၏။ ျမန္မာျပည္မွ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ေလ့လာႏုိင္ရန္ စင္ကာပူမွ ဘဏ္လုပ္ငန္းအေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေျပာျပပါမည္။

စင္ကာပူတြင္ ဘဏ္ေပါင္းမ်ားစြာရိွသည့္အနက္ DBS Bank (The Development Bank of Singapore Limited), POSB (Post Office Savings Bank), OCBC (Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd), UOB (United Overseas Bank Limited), Standard Chartered Bank, May Bank, HSBC Bank, CitiBank Singapore Limited စသည္တို႔မွာ ထင္ရွားသည္။

ဘဏ္မ်ား မ်ားၿပီး အၿပိဳင္အဆုိင္ျဖစ္သျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔တာ မ်ားပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူအလြန္မ်ားသည့္အခါေတာ့ တန္းစီ ေစာင့္ရတတ္၏။

ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ Interbank GIRO (IBG) ျဖစ္၏။ မိမိက GIRO ေလွ်ာက္ထားလုိက္ပါက က်သင့္ေသာ အခေၾကးေငြမ်ားကို ေပးခ်ိန္တန္လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာဘဏ္က မိမိဘဏ္စာရင္းမွ အလုိအေလွ်ာက္ ျဖတ္ေတာက္ သြားပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ - အိမ္သံုး ေရဘိုး၊ မီးဘိုး၊ ဖံုးဘိုး၊ အင္တာနက္ဘိုး၊ အိမ္လခ၊ ေက်ာင္းလခ၊ အာမခံေၾကး၊ ဟိုအသင္း၊ ဒီအသင္းႏွစ္စဥ္ေၾကး၊ ဘဏ္ေခ်းေငြ၊  စသည္တို႔မွာ လစဥ္ပံုမွန္ေပးေနရသည္ျဖစ္ရာ လတိုင္းေပးရန္ဆုိသည္မွာ ဒုကၡမ်ားလွ သည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္ကလည္း လုပ္ေနရတာတဖက္ဆိုေတာ့ ထုိမ်ားျပားလွေသာ လစဥ္ေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္ရန္ ေမ့သြား ႏိုင္သည္။ ပုိက္ဆံေပးရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားပါက ေနာက္က်ေၾကး ေပးရႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဒုကၡမ်ားမွ လြတ္ကင္းေစရန္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လစဥ္ပံုမွန္ေပးေနရေသာ အဖိုးအခမ်ားအတြက္ မိမိဘဏ္စာရင္း ဖြင့္ထားရာ ဘဏ္တြင္ GIRO ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ GIRO ေလွ်ာက္ျခင္း၊ မလိုေတာ့၍ ပယ္ဖ်က္ျခင္းကိုလည္း အင္တာနက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမွပင္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ အလြန္အဆင္ေျပလွ၏။ ဘယ္မွ သြားစရာမလိုပဲ မိမိကြန္ျပဴတာ ႏွင့္ပင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေလသည္။  

ယခုေတာ့ ေရဘိုး၊ မီးဘိုး၊ အင္တာနက္ႏွင့္ ဖံုးဘိုးစသည့္ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကို (စကၠဴေခြ်တာသည့္အေနႏွင့္) စာရြက္ႏွင့္ မပို႔ေတာ့ဘဲ အင္တာနက္တြင္ မိမိဘာသာ account ၌ စစ္ေဆးႏိုင္၊ download လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္း ေပ်ာက္ သြားမွာ စိုးရိမ္စရာမလို။ ႀကိဳက္သည့္အခ်ိန္ အင္တာနက္မွ download လုပ္ႏိုင္သည္။


ေနာက္တစ္ခု သေဘာက်စရာေကာင္းသည္မွာ iBanking (Internet Banking System) ျဖစ္၏။ iBanking ရိွထားလွ်င္ ေပးစရာ၊ ရစရာ ရိွသည္မ်ားကို ကိုယ့္စားပဲြေပၚမွ ထုိင္ရာမထ လုပ္ႏိုင္ေလသည္။ ေျပာရလွ်င္ ဘဏ္၌ လူကိုယ္တိုင္သြားၿပီး လုပ္ရေသာ အလုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို iBanking ျဖင့္ လုပ္ႏုိင္၏။


iBanking ကိုလည္း online baking စနစ္မွ ေလွ်ာက္ႏိုင္သည္။ ေလွ်ာက္ၿပီးၿပီဆိုလွ်င္ သူတို႔က လွ်ိဳ႔၀ွက္နံပါတ္အတြက္ တိုကင္ ကို သင့္အိမ္သို႔ စာတုိက္မွ ပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။ မိမိေငြေပးေငြယူလုပ္လိုေသာ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကို ထိုတိုကင္သံုးၿပီး စာရင္း သြင္းထားႏိုင္ပါသည္။

iBanking သံုး၍ ေငြေပးေငြယူလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္သည့္အခါတြင္ မိမိဘဏ္စာရင္းဖြင့္ထားေသာ ဘဏ္၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ တြင္ မိမိ ID ႏွင့္ password ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤတြင္ မိမိ၏ password ကို တစ္ေယာက္ေယာက္က ခိုးယူ ၿပီး မိမိဘဏ္စာရင္းထဲရိွပိုက္ဆံမ်ားကို ခိုးမသြားႏုိင္ပါသေလာ ဟု ေမးစရာရိွ၏။ ယခင္ကေတာ့ ခိုးႏိုင္ပါသည္။ ယခုမူ လွ်ိဳ႔၀ွက္နံပါတ္ သိရံုမွ်ျဖင့္ မရေတာ့ပါ။ မိမိဘဏ္စာရင္းထဲသုိ႔ လွ်ိဳ႔၀ွက္နံပါတ္ျဖင့္၀င္လွ်င္ ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္က်န္ေသးလဲ ဆိုတာေလာက္သာ ၾကည့္လို႔ရပါသည္။ ေငြလဲႊလိုသည့္အခါတြင္မူ တိုကင္မွေပးေသာ OTP (One Time Password) ျဖင့္ ၀င္မွသာ ရပါသည္။
တိုကင္ကို ေနရာတကာ ယူမသြားလုိသူမ်ားအတြက္ OTP ကို တယ္လီဖံုး message ျဖင့္ ပို႔ေပးပါသည္။ ထုိ message မွာ ၃ မိနစ္သာခံၿပီး ၃ မိနစ္ေက်ာ္သြားသည္ႏွင့္ ဆက္သံုးလို႔မရေတာ့ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ ပတ္စ္၀ပ္ ႏွစ္ဆင့္ခံထားေသာစနစ္ကို 2 step authentification system ဟု ေခၚပါသည္။ မသမာသူမ်ား အျခားသူ၏ ဘဏ္စာရင္းအတြင္း၀င္ကာ ေငြမ်ားကို လဲႊေျပာင္း ရယူမည့္ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ထားျခင္း ျဖစ္၏။ကြန္ျပဴတာက စားပဲြရိွမွ၊ အင္တာနက္ရိွမွ အလုပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ လမ္းသြားေနရင္းေရာ လုပ္လို႔မရဘူးလား။ လုပ္လုိ႔ရပါသည္။ ၎ကို mobile banking (mBanking) ဟု ေခၚသည္။ mBanking apps ကို မိမိဖံုးတြင္ install လုပ္ထားပါက မိမိဘဏ္စာရင္းတြင္ ေငြမည္မွ်ရိွသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးဦးထံ ပိုက္ဆံပို႔လိုလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးဦးက မိမိထံပိုက္ဆံပို႔လိုက္တာ ေရာက္မေရာက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။သို႔ေသာ္ mBanking ကို အမ်ားျပည္သူသံုး 3G, 4G network မ်ား၊ free wifi မ်ားတြင္ မသံုးရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ ထုိ network မ်ားမွာ လူတုိင္းသံုးႏုိင္သည္ျဖစ္၍ မိမိ ဘဏ္စာရင္းကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွသည္ဟု ဆုိပါသည္။

အျခားတုိင္းျပည္မ်ားသို႔ မိမိႏိုင္ငံသံုးေငြ (Sing Dollar) ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ (US Dollar, Euro etc.) ျဖင့္ျဖစ္ေစ လႊဲႏုိင္၏။ ၎ကို TT (Telegraphic Transfer) ဟု ေခၚသည္။ TT ကိုလည္း အင္တာနက္ဘဏ္စနစ္မွ လႊဲႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ပိုၿပီး ေသခ်ာေစရန္ TT တြင္ အဆင့္ပိုမ်ား၏။ တုိကင္ကို သံုးေလးႀကိမ္ႏိွပ္ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေငြသားျဖင့္ အထုတ္အသြင္းလုပ္ျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ျခင္း ကိစၥမ်ားမွလဲြ၍ ဘဏ္သို႔ သြားစရာမလိုဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ႏိုင္ေလသည္။

ဘဏ္မ်ားကလည္း ေခ်းေငြမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံံုျဖင့္ ေခ်းၾကသည္။ ပုိက္ဆံ မေခ်းခ်င္ ေခ်းခ်င္လာေအာင္လည္း နည္းေပါင္းစံု သံုး၍ ဆဲြေဆာင္ၾကသည္။ အတိုးမွာလည္း သိပ္မမ်ားလွပါ။ မိမိေခ်းလိုသည့္ ေငြပမာဏအား မိမိရသည့္လခအေပၚမူတည္ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ လခမည္မွ်ရသည္ကို CPF account တြင္ၾကည့္ၿပီး သိႏိုင္သည္။ CPF ကို လခေပၚမူတည္ ျဖတ္သည္ျဖစ္ရာ CPF ျဖတ္ေငြကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ လခကို တြက္ႏုိင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပန္ဆပ္မည့္ကာလ (ဥပမာ ၂ ႏွစ္၊ ၃ ႏွစ္ စသည္) ကို ေမးကာ ထုိကာလအတြက္ အတိုး၊ ေဆာင္ရြက္ခ စသည္တို႔ကို တပါတည္းေပါင္းထည့္လွ်က္ ျပန္ဆပ္မည့္လေပါင္းႏွင့္ စားကာ တစ္လမည္မွ်ဆပ္ရမည္ကို တြက္ေပး၏။ ထုိဆပ္ရမည့္ ပမာဏကို လစဥ္လဆန္းတုိင္း မိမိဘဏ္စာရင္းထဲမွ ျဖတ္သြားသည္။

(၃) အစိုးရဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ အသံုးျပဳပံု

လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ရသည္။ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ရာတြင္လည္း အြန္လိုင္းေလွ်ာက္၍ ရ၏။ Website မွာ Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) website ျဖစ္ၿပီး မိမိ SingPass ျဖင့္ ၀င္၍ ေလွ်ာက္ရသည္။

မွတ္ခ်က္။            ။ SingPass ဆိုသည္မွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ရသူမ်ား (PR - Permanent Resident) သည္ မိမိတို႔၏ NRIC (National Registration No.) နံပါတ္ျဖင့္ SingPass ေလွ်ာက္လို႔ရ၏။ SingPass သံုးၿပီး အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အလုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လုပ္ႏိုင္ေလသည္။ ဥပမာ - အခြန္အခမ်ားကို ၾကည့္ျခင္း၊ ေပးေဆာင္ျခင္း၊ ေပးထားသည့္ အခြန္ေျပစာမ်ားကို download လုပ္ျခင္း၊ CPF သြင္းေငြမ်ားကို ၾကည့္ျခင္း၊ ယခင္က ေပးသြင္း ထားခဲ့သည့္ CPF သြင္းေငြမ်ားကို ၁၅ လစာအတြက္ ျပန္ၾကည့္ႏိုင္ျခင္း၊ ေပးသြင္းရန္က်န္ေနသည့္ CPF ေငြမ်ားကို ေပးသြင္း ျခင္း၊ ပတ္စ္ပို႔ေလွ်ာက္ျခင္း၊ ဗီဇာေလွ်ာက္ျခင္း၊ အျခား PR, Re-entry permit, long term pass, visa စသည္တို႔ ေလွ်ာက္ျခင္း၊ လိုင္စင္မ်ားေလွ်ာက္ျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ၀ပ္ပါမစ္ေလွ်ာက္ျခင္း စသည္။

ကုမၸဏီလိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးသည့္အခါလည္း အြန္လိုင္းမွပင္ လြယ္ကူစြာ တိုးႏုိင္ပါသည္။ ေပးရမည့္ အခေၾကးေငြမ်ားကို လည္း ခရက္ဒစ္ကဒ္ (credit card)၊ ဒဲဘစ္ကဒ္ (debit card) မ်ားသံုးၿပီး online payment ျဖင့္ေပးႏုိင္၏။

ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုန္သည့္အခါ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြေပၚမူတည္၍ လူတိုင္း အခြန္ေဆာင္ၾကရပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားက မိမိတို႔၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္သည့္၀င္ေငြကို တြက္ခ်က္ေပးသည္။ အခြန္ေဆာင္ရန္ အခြန္ရံုး  (IRAS - Inland Revenue Authority Singapore) အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ မိမိ၏ SingPass ျဖင့္၀င္ၿပီး ရံုးမွတြက္ေပးထားေသာ ၀င္ေငြ၊ အျခား၀င္ေငြစသည္မ်ားကို ေဖာျ္ပပါ။ မိမိ၊ ဇနီးမယား၊ သမီးသားတို႔အတြက္ ႏႈတ္စရာရိွသည္မ်ားႏႈတ္ၿပီး တင္လိုက္ပါ။ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ၀င္ေငြခြန္ကို IRAS က တြက္ခ်က္ေပးပါလိမ့္မည္။ ၀င္ေငြခြန္ကို iBanking ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ AXS Station မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ ေပးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။


AXS Station ဆုိသည္မွာ ထမ္းေဆာင္ရန္ရိွသည့္ အခြန္အခမ်ား၊ ေရမီးခ၊ တယ္လီဖံုးခ၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္ခ၊ ေက်ာင္းလခ အစရိွသည္မ်ားကို ေပးႏုိင္ေသာ စက္မ်ားျဖစ္၏။ စင္ကာပူတစ္၀ွမ္းတြင္ AXS station စုစုေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ ရိွ၏။

AXS စက္ျဖင့္ ေငြေပးသြင္းရတာလည္း မခဲယဥ္းပါ။ မိမိ၏ IC No. သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားနံပါတ္ စသည္ကို ရိုက္ထည့္။ ေပးရမည့္ ေငြပမာဏကိုရိုက္ထည့္။ လိုအပ္လွ်င္ မိမိဖံုးနံပါတ္ကို ရိုက္ထည့္ကာ ဘဏ္ကဒ္ျဖင့္ ေပးလိုက္ရံုျဖစ္ပါသည္။ ေငြေပးၿပီးလွ်င္ စက္က ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္း ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ထုိျဖတ္ပိုင္းကို သိမ္းထားပါ။

အခြန္မည္မွ်ေဆာင္ရမည္ကို မိမိဘာသာ တြက္ခ်က္ႏိုင္၏။ ဤသည္မွာလည္း မခဲယဥ္းပါ။ IRAS အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ အခြန္တြက္ရန္ excel file (Income tax calculator) ကို download လုပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ထုိဖိုင္ကိုဖြင့္ကာ မိမိ၀င္ေငြ၊ အာမခံ အတြက္ ေပးသြင္းေငြ၊ အျခား (အိမ္လခစသည္) ၀င္ေငြ၊ ဇနီး၊ သားသမီးဦးေရမ်ားကို ျဖည့္လိုက္လွ်င္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ေငြ ပမာဏကို တြက္ေပးပါလိမ့္မည္။

ျပည္သူမ်ားအား အခြန္ေငြကို လြယ္လင့္တကူေပးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားျခင္း၊ မည္က့ဲသုိ႔အခြန္ေဆာင္ရမည္၊ မည္မွ် အခြန္ ေဆာင္ရမည္ စသည္တို႔ကို ပညာေပးရွင္းလင္းထားျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ားထံမွ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို အျပည့္အ၀ ရႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းအတြက္ အခြန္မည္မွ်ကို မည္သို႔မည္ပံုသြင္းရမည္မွန္းမသိပါက သိ႔ုမဟုတ္ အခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ ခဲယဥ္းေနပါက အခြန္ေဆာင္ရမည္မွန္း သိသည့္တုိင္ မည္သူမွ ဒုကၡခံၿပီး အခြန္ေဆာင္လိုမည္ မဟုတ္ပါ။

အခြန္ရံုး (IRAS)၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုး (ICA)၊ လုပ္သားအင္အား၀န္ႀကီးဌာန (MOM) စသည့္ စင္ကာပူမွ အစုိးရရံုးအားလံုး ႏွင့္ ေဆးရံုေဆးခန္း၊ ဖံုးဆိုင္၊ ယုတ္စြအဆံုး စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွာပင္ တုိကင္စနစ္ ရိွ၏။ ရံုး/ေဆးရံုေဆးခန္း ၀င္ေပါက္နား တြင္ တိုကင္စက္ကို ထားေပးသည္။ မိမိလုပ္ခ်င္သည့္ (ဥပမာ - PR ေလွ်ာက္ခ်င္သည္၊ ဆရာ၀န္ျပခ်င္သည္ စသည္) service အလိုက္ တုိကင္ယူပါ။ ထိုအခါ စက္က သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုဒ္နံပါတ္ႏွင့္တကြ တိုကင္နံပါတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ - P1236, T1008 စသည္။ တိုကင္ရၿပီဆိုလွ်င္ ခ်ေပးထားေသာ ခံုတန္းလ်ားမ်ားေပၚ၌ သက္ေတာင့္သက္သာ ေစာင့္ဆုိင္းေနရံု သာျဖစ္၏။ မိမိေရွ႔မွ ေၾကာ္ျငာဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ မိမိတိုကင္နံပါတ္သည္ ေကာင္တာနံပတ္ႏွင့္တကြ ေပၚလာသည့္အခါမွ ထို ေကာင္တာသို႔ သြားလိုက္ရံုျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာင္တာေရွ႔တြင္ လူမ်ားစုၿပံဳတိုးေနျခင္း၊ တန္းစီေနရျခင္းမ်ား မရိွေတာ့။ လူအားလံုးမွာ ထိုင္ခံုမ်ားတြင္ အသီးသီးအသကအသက ထိုင္ကာ ဖံုးပြတ္သူပြတ္၊ စာဖတ္သူဖတ္ႏွင့္ ေနၾကေသာေၾကာင့္ လူပင္မ်ားေသာ္လည္း တစ္ရံုးလံုးမွာ ရႈပ္ရွက္ခတ္မေနဘဲ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္လွ်က္ ေအးေအးေဆးေဆးပင္ ျဖစ္ပါသည္။  

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ eAppoint ယူရျခင္းျဖစ္၏။ ဥပမာ - PR ေလွ်ာက္သည္ဆိုပါစို႔။ PR ကို online မွ ေလွ်ာက္လို႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆုိင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မူရင္းႏွင့္တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးကာ လက္ခံရန္ကိုမူ ရက္ခ်ိန္းယူရသည္။ ရက္ခ်ိန္း ယူျခင္းကိုလည္း အင္တာနက္မွာပင္ ယူလို႔ရပါသည္။ ရက္ခ်ိန္းယူမည့္ ျပကၡဒိန္ေပၚတြင္ မည္သည့္ရက္မ်ားတြင္ေတာ့ ရက္ခ်ိန္းျပည့္ေနၿပီျဖစ္၍ မရႏိုင္ေတာ့။ မည္သည့္ရက္မ်ားက ရံုးပိတ္ရက္မ်ားျဖစ္သည္။ မည္သည့္ေန႔ရက္၊ မည္သည့္အခ်ိန္ မ်ားတြင္ ရႏုိင္သည္ စသျဖင့္ ေဖာ္ျပထား၏။ မိမိအဆင္ေျပမည့္ေန႔ႏွင့္ အခ်ိန္ကို ေရြးလိုက္ပါ။

ခ်ိန္းထားသည့္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္တြင္ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ေစာေရာက္ေအာင္ ရံုးသုိ႔သြားပါ။ ထို႔ေနာက္ ရံုးေရွ႔ရိွ တိုကင္ယူသည့္စက္ တြင္ ရက္ခ်ိန္းေပးထားသည့္စာရြက္မွ ကြန္ျပဴတာဘားကုဒ္ကို scan လုပ္လိုက္ပါ။ တိုကင္ထြက္လာပါလိမ့္မည္။ တိုကင္ေပၚတြင္ ေကာင္တာနံပါတ္ကိုပါ ေရးေပးထားသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေကာင္တာနားတြင္ ထိုင္ေစာင့္ေနပါ။ မိမိနံပါတ္ေပၚ လာလွ်င္ သြားလုိက္ပါ။ အလြန္လြယ္ပါသည္။

Long term pass ထုတ္ျခင္း၊ Student Pass ထုတ္ျခင္း စေသာ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို eAppoint ႏွင့္သာ သြားရသျဖင့္ ေစာင့္ရခ်ိန္ နည္းသည္။ ကိစၥျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ၿပီးသျဖင့္ ရံုးတြင္ လူရႈပ္သက္သာသည္။

အစိုးရဌာနမ်ားသို႔ေပးရေသာ အခေၾကးေငြမ်ားကို ေငြသားျဖင့္ လက္မခံပါ။ NETS (Network for Electronic Transfer (Singapore), Cheque စသျဖင့္ ေပးရသည္။ ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ မိမိဘဏ္စာရင္းထဲမွေန၍ အစိုးရဘဏ္စာရင္းထဲသုိ႔ တိုက္ရိုက္ေငြလႊဲထည့္ျခင္းကို NETS ဟု ေခၚသည္။ NETS ျဖင့္ေပးရန္ မိမိဘဏ္ကဒ္ကို သံုးရ၏။ အစိုးရဌာနမ်ားသာမက စင္ကာပူတြင္ ေနရာအားလံုးလိုလို၌ NETS ျဖင့္ ေပး၍ရပါသည္။

အခ်ိဳ႔စင္ကာပူအစိုးရဌာနမ်ားက လိုင္စင္ေလွ်ာက္ျခင္း စသည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ စာရြက္မ်ားျဖင့္ တင္ျခင္းကို လက္မခံပါ။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို scan ဆဲြ၍ ၎တို႔ဌာန၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ သူတို႔ေပးထားသည့္ေနရာ၌ attach လုပ္ တင္ရပါသည္။ ဓာတ္ပံုမ်ားလည္း အလားတူပင္ ျဖစ္၏။ ဓာတ္ပံုရိုက္ရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရိွပါသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မညီလွ်င္ အြန္လိုင္းတင္ရာ၌ တင္မရဘဲ အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳရတတ္ပါသည္။ ဥပမာ - ဓာတ္ပံုအရြယ္အစား (pixcel ျဖင့္ သတ္မွတ္သည္။)၊ ဖိုင္ဆိုဒ္ စသည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ မိမိရံုးခန္းမွေန၍ ထိုင္ရာမထ လုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာသည္၊ လူပင္ပန္း၊ စိတ္ပင္ပန္း သက္သာ သည္။ ျမန္သည္။ အမွားအယြင္းနည္းသည္။ ေငြကုန္ေၾကးက်လည္း နည္းသြားသည္။ မိမိတင္လိုက္သည္မ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ၾကည့္လို႔ရသည္။

ဆက္ပါဦးမည္။ 

No comments: