Wednesday, May 31, 2017

မႏၱေလးၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဖဲြ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပဲြ (၅)

၆။ စင္ကာပူ အေဆာက္အဦစနစ္ - ကိုထြန္းေနာင္ျမင့္

အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ထြန္းေနာင္ျမင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ကေန BE ဘဲြ႔ရလာၿပီး စင္ကာပူ NTU ကေန မာစတာဘဲြ႔တစ္ခု ထပ္ယူပါတယ္။ လက္ရိွ Resident Engineer အေနနဲ႔ စင္ကာပူမွာ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္လွ်က္ ရိွပါတယ္။ ၂၀၀၈ ကေန ခုခ်ိန္ထိ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကထဲမွာ က်င္လည္ေနပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ေျပာမွာကေတာ့ စင္ကာပူရဲ့ အေဆာက္အဦေတြစနစ္အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာ အပိုင္း (၂) ပိုင္းရိွပါတယ္။ ပထမတစ္ပိုင္းက ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ဥပေဒေတြနဲ႔ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖဲြ႔ေတြအေၾကာင္း နဲ႔ ဒုတိယပိုင္းကေတာ့ လည္ပတ္ေနတဲ့ Control system အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ အေဆာက္အဦးေတြနဲ႔၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ အဓိကတာ၀န္ရိွတဲ့အဖဲြ႔အစည္းက BCA (Building and Construction Authority) ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက MND (Ministry of National Development) ၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္က Stat board ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အလုပ္လုပ္ဖို႔အတြက္ Building and Construction Authorigy Act ဆိုၿပီး ဥပေဒ ျပဌာန္းထားပါတယ္။

BCA ရဲ့ အဓိကတာ၀န္ေတြကေတာ့ အေဆာက္အဦေတြ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈရိွဘို႔ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြေရးတယ္။ အဲဒီအတိုင္းလည္း အမွန္တကယ္ ေဆာက္လုပ္ေစပါတယ္။ သူတို႔ဆီက ခြင့္ျပဳမိန္႔မရဘဲ ေဆာက္ခြင့္မရိွပါဘူး။ လက္ရိွ ရိွၿပီးသား အေဆာက္အဦ ေတြကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။ ေခတ္မီကစားကြင္းေတြမွာ ထည့္သြင္းလာတဲ့ Amusement riding ေတြ အတြက္လည္း တာ၀န္ယူတယ္။

ေနာက္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ သက္သာေအာင္ အေဆာက္အဦဒီဇိုင္းေတြ ေလ့လာတယ္။ အဲသလို အေဆာက္အဦေတြတည္ေဆာက္ဘို႔ အားေပးတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ေခတ္မီနည္းပညာေတြသံုးၿပီး ပိုမို ေကာင္းမြန္လွ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဘို႔ သုေတသနေတြလုပ္တယ္။ အစိုးရရဲ့ Smart Nation programme မွာလည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

ေနာက္ BCA Academy တည္ေထာင္ထားၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ထဲက အလုပ္သမားေတြရဲ့ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရး လုပ္ေပးတယ္။ ပညာရွင္အသစ္၊ အင္ဂ်င္နီယာအသစ္ေတြ ေမြးထုတ္ေပးပါတယ္။

BCA ရဲ့ဖဲြ႔စည္းပံုမွာ Board member ၁၄ ဦးပါပါတယ္။ အဲဒီ ၁၄ ဦးထဲမွာ CEO ကလဲြၿပီး က်န္တဲ့အဖဲြ႔၀င္ေတြဟာ non-executive member ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ သင္ၾကားေရးပိုင္းက ပညာရွင္ေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါပါတယ္။

အဲဒီမွာ အဖဲြ႔ေလးေတြရိွပါတယ္။ Building Engineering group က ဒါရိုက္တာက  Building Control Act အရခန္႔အပ္ထားတဲ့ Commissioner of Building ျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူရဲ့ Building control system ေတြအတြက္ အဓိကတာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးပါ။ သူ႔ကို ၀န္ႀကီးဌာနက တုိက္ရိုက္ခန္႔ပါတယ္။ အဲဒီအဖဲ႔ြက ဘာေတြလုပ္လဲဆုိေတာ့ consultant က တြက္ထားတဲ့ structure design ေတြကို စစ္ေဆး အတည္ျပဳေပးတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက sturcture investigation ေတြ လုပ္တယ္။

ေနာက္ Building Plan and Management group. သူကလည္း အာခီကထုတ္ေပးထားတဲ့ building plan ေတြကို စစ္ေဆး၊ အတည္ျပဳေပးတယ္။ Bill board ေၾကာ္ျငာေတြအတြက္လည္း တာ၀န္ယူတယ္။ လက္ရိွရိွေနၿပီးသား အေဆာက္အဦးေတြရဲ့ စီမံခန္႔ခဲြေရးပိုင္းလည္း လုပ္ေပးတယ္။ Amusement park ေတြအတြက္ စစ္ေဆးၿပီး အတည္ျပဳေပးတယ္။

ေနာက္တစ္ဖဲြ႔က Special Function group ပါ။ သူတို႔က enforcement ပိုင္း အဓိကလုပ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ေတြ စည္းေတြစနစ္ေတြ ဥပေဒေတြနဲ႔အညီလုပ္ဖို႔ တာ၀န္ယူပါတယ္။

ေနာက္ Construction Productivity and Quality group. သူတို႔က ေခတ္မီနည္းပညာေတြသံုးၿပီး ျမန္လည္းျမန္၊ ေကာင္းလည္းေကာင္းေအာင္ လုပ္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ Environmental Suitability Group ။ သူတို႔က အေဆာက္အဦးေတြမွာ ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး စနစ္ထည့္ဘို႔ တာ၀န္ယူလုပ္ပါတယ္။ 

Build Environment Technology Centre ကေတာ့ geological နဲ႔ underground project ေတြအတြက္ တာ၀န္ယူပါတယ္။

စင္ကာပူကေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ အေဆာက္အဦေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဘို႔ ဥပေဒႏွစ္ခုရိွပါတယ္။ တစ္ခုက Building Control Act၊ ေနာက္တစ္ခုက Building Maintenance and Strata Management Act  ျဖစ္ပါတယ္။ အက္ဥပေဒကို အေထာက္အကူျပဳမဲ့ နည္းဥပေဒေတြလည္း ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားပါတယ္။ နည္းဥပေဒေတြကမ်ားေတာ့ အေသးစိတ္ရွင္းမျပေတာ့ပါဘူး။ ဒီဥပေဒ အားလံုးကို Singapore statutes online ကေန download လုပ္ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး စင္ကာပူမွာ Building Control System ဘယ္လုိလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ရွင္းျပပါမယ္။ ပထမဆံုး Building ဆုိတာကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ပါတယ္။ ယာယီပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အၿမဲတမ္းေနမဲ့ အေဆာက္အဦပဲျဖစ္ျဖစ္ Building လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ Building မွာ အမိုးအကာပါမယ္။ ယာယီေျမထိန္းနံရံ၊ ဆိပ္ခံေဘာတံတား၊ တံတားေတြ၊ ေျမေအာက္လိုဏ္ေတြ၊ ေရေျမာင္း စသျဖင့္ အားလံုးပါပါတယ္။ အျငင္းပြားစရာမျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒထဲမွာ Building ဆိုတာဘာလဲလို႔ အားလံုးရွင္းျပထားပါတယ္။

Building ဆိုတာမွာ site တစ္ခုကို စျပင္တာကေန အၿပီးထိ အားလံုးပါပါတယ္။ Owner ဒါမွမဟုတ္ developer က ဒီဇိုင္းအဖဲြ႔၊ consultant အဖဲ႔ြေတြရွာၿပီး ခန္႔ထားရတယ္။ ေနာက္တည္ေဆာက္မဲ့အဖဲြ႔ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီပေရာဂ်က္အတြက္ QP (Qualify Person) ေတြခန္႔ရတယ္။ QP for Archi work, QP for Structures, QP for M&E စသျဖင့္ေပါ့။ 

ပေရာဂ်က္တစ္ခုမစခင္ ဘာစလုပ္ရလဲဆိုေတာ့ URA (Urban Redevelopment Authority) ကို ပါမစ္တင္ရပါတယ္။ သူကလည္း MND ေအာက္က Stat board တစ္ခုပါပဲ။ URA က တင္လာတဲ့ plan ကုိစစ္ေဆးၿပီး written permission ထုတ္ေပးလိုက္ရင္ Architecture က Building plan ကို BCA ကို တင္ျပရပါတယ္။ BCA က သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီသလား စစ္ေဆးၿပီး အတည္ျပဳေပးပါတယ္။ မကိုက္ညီတဲ့အခ်က္ေတြပါလာရင္ ျပန္ျပင္ေပးရတယ္ေပါ့။ အားလံုး အဆင္ေျပသြားၿပီဆိုရင္ Building Plan approval ခ်ေပးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္က structural design ကို သတ္မွတ္ ထားတဲ့ code ေတြ standard ေတြအရ တြက္ခ်က္ၿပီး တင္ရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ protection layer တစ္ခုထားတဲ့အေနနဲ႔ ပေရာဂ်က္တန္ဘိုး ၁၅ သန္းေက်ာ္ရင္ ေနာက္ထပ္ ပီအီး တစ္ေယာက္က သီးျခား စစ္ေဆးရပါတယ္။ မူရင္းပီအီးက တြက္ေပးတယ္။ ေနာက္ပီအီးက စစ္ေဆးတယ္ေပါ့။ အဲဒီႏွစ္ခုေပါင္းၿပီးမွ BCA ကို တင္ရတယ္။ BCA က ျပန္စစ္ၿပီး လိုအပ္တာ၊ သေဘာမက်တာေတြ႔ရင္ ျပန္ၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးပါတယ္။ အဲဒီညႊန္ၾကားခ်က္ ေပၚမူတည္ၿပီး PE က သူတို႔လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ ျပန္တြက္၊ ျပန္တင္ရတယ္။ Structural plan approve ျဖစ္ၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ၿပီးသြားၿပီ။

ေဆာက္တဲ့အခါ လုပ္ငန္းေတြကို အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မဲ့ site supervisor ေတြကုိလည္း ခန္႔ထားရပါတယ္။ ေနာက္ RE, RTO ေတြကိုလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း ခန္႔ထားရပါတယ္။ အဲဒီသူေတြက ေဆာက္တဲ့အခါ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္း ေတြနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ငန္းကို ကြပ္ကဲရတဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔မွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္လည္းရိွပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ BCA ထိ တိုက္ရုိက္တင္ျပလို႔ရတယ္။

BCA, NEA စတဲ့သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္းေတြဆီက လုပ္ခြင့္ျပဳမိန္႔ရၿပီဆိုရင္ လုပ္ငန္းေတြစလို႔ရပါၿပီ။ ေဆာက္လုပ္ ဆဲမွာေတြ႔ရတဲ့ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာျပႆနာစတာေတြကို RE တို႔ Consultant QP တို႔က ေျဖရွင္းသြား ပါတယ္။ BCA ကလည္းေရွာင္တခင္ ၀င္စစ္တတ္ပါတယ္။ မွားေနတာေတြ႔ရင္ ေထာက္ျပမယ္။ အဲဒါဆို တာ၀န္ရိွတဲ့သူေတြက ေျဖရွင္းရပါတယ္။

ဒါကေတာ့ BCA က သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပေရာဂ်က္တန္ဘိုးေပၚမူတည္ခန္႔ထားရတဲ့ QP, RE, RTO စာရင္းပါ။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအားလံုးၿပီးသြားရင္ RI (Registered Ispector) ေတြေခၚၿပီး architectural work, M&E work ေတြ အားလံုးစစ္ေဆးပါတယ္။ မကုိက္ညီတဲ့အခ်က္ေတြေတြ႔ရင္ မွတ္ခ်က္ေပးတယ္။ ေနာက္ၿပီး second inspection, third inspection စသျဖင့္ အားလံုး clear ျဖစ္သြားတဲ့ထိ လုပ္ေပးရပါတယ္။

အားလံုး clear ျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ BCA ကို လူေနထိုင္ခြင့္ TOP (Temporary Occupation Permit) ေလွ်ာက္ထားရပါတယ္။ အဲဒီအခါ BCA က သူ႔ကြ်မ္းက်င္တဲ့ပညာရွင္ေတြနဲ႔ လာစစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတာေတြရိွရင္ မွတ္ခ်က္ ေပး။ second inspection, third inspection စသျဖင့္ အားလံုး clear ျဖစ္သြားတဲ့ထိလုပ္ေပးရပါတယ္။ အားလံုး clear ျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ လူေနထိုင္လို႔ ရပါၿပီ။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြၿပီးသြားေပမဲ့ စာရြက္စာတမ္းကိစၥအေနနဲ႔ As Build drawing ေတြ တင္ျပရပါတယ္။ မုူရင္းဒီဇိုင္း နဲ႔ အေသးစားကဲြလဲြမႈေတြကို ဒီဇုိင္းတြက္ခ်က္မႈေတြနဲ႔ BCA ကို ျပန္လည္တင္ျပရပါတယ္။ ေနာက္ အေဆာက္အဦနဲ႔ထိစပ္ေန တဲ့ NEA, NParks စတာေတြဆီကေနလည္း Clearance ယူရပါတယ္။

အားလံုး clear ျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ CSC (Certificate of Statutory Completion) ေလွ်ာက္ရပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေနာက္ဆံုးပိုင္းပါ။ ဒါၿပီးရင္ အားလံုးၿပီးသြားပါၿပီ။

ေနာက္ေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားတစ္ခုမွာ အေဆာက္အဦရဲ့ ခိုင္ခံ့စိတ္ခ်ရမႈကို BCA က Professional Engineering ေတြကို စစ္ခိုင္းပါတယ္။

ဒီမွာၾကည့္လိုက္ရင္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ အဆင့္ေတြအရမ္းမ်ားလို႔ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ေကာင္း ထင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔လုပ္ထားတဲ့စနစ္က Building Plan, Structure plan စတဲ့ တင္ျပရတဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြကို အြန္လိုင္းကေန လုပ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းကေနတင္ၿပီး အြန္လိုင္းကေနပဲ ျပန္က်လာတယ္။ အဆင့္တိုင္းအဆင့္တုိင္းမွာ ဘာေတြလုိအပ္တယ္။ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာမယ္။ Procedure က ဘာဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ လုပ္ရ ကိုင္ရ အဆင္ေျပတယ္။ အျငင္းပြားစရာကိစၥေတြ မရိွေတာ့ဘူး။ Undertable ကိစၥေတြ မရိွေတာ့ဘူး။

ေနာက္ၿပီး သူတို႔က Building Control Act, BCA စသျဖင့္ရိွေနၿပီးသားပဲဆိုၿပီး ဒီအတိုင္းမထားဘူး။ အၿမဲျပန္လည္သံုးသပ္ ေနတယ္။ သူတို႔စနစ္ကို အၿမဲျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေနတယ္။ ဒီစနစ္နဲ႔လည္ပတ္ေနတံုးမွာ accident/incident တစ္ခုခုျဖစ္လာခဲ့ ရင္ သူတို႔စံနစ္မွာ ဘာမွားေနသလဲဆိုတာ ျပန္ၿပီး ဆန္းစစ္ပါတယ္။ တာ၀န္ရိွတဲ့သူေတြကို အေရးယူလိုက္ရံုနဲ႔ ဒီျပႆနာဟာ ေျဖရွင္းၿပီးသား ျဖစ္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ျပႆနာရဲ့ တကယ့္အရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဘို႔လိုတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ခု လက္ရိွက်င့္သံုးေနတဲ့စနစ္ရဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ အေျဖရွာ တယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္ အတုယူစရာေကာင္းတဲ့အခ်က္ပါ။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒီမွာကြ်န္ေတာ္ case study တစ္ခုတင္ျပထားပါတယ္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဇူလိုင္လက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ကြန္ကရစ္ေလာင္းေနတံုး ျငမ္းၿပိဳက်ပါတယ္။ လုပ္သား (၂) ေယာက္ေသပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကို စစ္ေဆးၿပီး main cond, sub cond ေတြကို ဒဏ္ရိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေနာင္ ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္ MOM က scaffold အတြက္ safety requirement ေတြ ပိုၿပီး တင္းၾကပ္လိုက္ပါတယ္။

သူတို႔က ဒီလို သူတို႔စနစ္ေတြကို အၿမဲေလ့လာဆန္းစစ္၊ ပိုေကာင္းေအာင္ အၿမဲံလုပ္ေနေတာ့ အႀကီးစား မေတာ္တဆမႈေတြကို နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကျဖစ္ခဲ့တဲ့ Nicoll highway accident ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ ႀကီးႀကီးမားမား accident သိပ္မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ခုေဆာက္လုပ္ေရးေတြမွာ excavation အမ်ားႀကီးပါလာတဲ့အတြက္ ေျမတူး တဲ့လိုအပ္ခ်ကေတြကို ပိုတင္းက်ပ္လာပါတယ္။

ဒါက သူတို႔ဆီမွာလုပ္ေနတဲ့ပံုစံပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာလည္း အဲသလိုလုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ လုပ္လို႔ရတယ္ဆုိတာ တိုက္ရိုက္ ေကာ္ပီကူးခ်ဘို႔ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔လုပ္ကိုင္ေနတာေတြ နမူနာယူၿပီး ကိုယ့္အေျခအေနနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ သံုးစဲြဘို႔ ေျပာတာပါ။

ဒါ့ထက္ပိုသိခ်င္ေသးတယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ့္ဆီ လွမ္းဆက္သြယ္လို႔ရပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

No comments: