Wednesday, May 31, 2017

Safety Officer တစ္ဦး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ရႈျမင္ သံုးသပ္ခ်က္

၁။
၂၀၁၇ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ားျပည္သူ သိရိွေလ့လာ အႀကံျပဳႏိုင္ပါရန္ဆိုၿပီး ထုတ္ျပန္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ Safety Officer တစ္ဦးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္တယ္ဆိုတာ သိပါရေစ။

အေျဖ -

ကြ်န္ေတာ္ပထမဆံုးေျပာခ်င္တာကေတာ့ သတင္းရဲ့မျပည့္စံုမႈပါ။ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ားျပည္သူ သိရိွေလ့လာ အႀကံျပဳႏိုင္ပါရန္ လို႔သာ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဘယ္လိုအႀကံျပဳရမယ္။ အဲဒီအႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဘယ္ကိုပို႔ရမယ္။ အႀကံျပဳခ်က္ေတြတင္ျပဘို႔ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ေပးထားတယ္ စသျဖင့္ ဘာမွေဖာ္ျပမထားပါဘူး။ ဒါ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ပါ။

ျဖစ္ရမွာက ေဟာဒီဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အႀကံျပဳခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုပံုစံကိုသံုးၿပီး အႀကံျပဳရမယ္။ ဘယ္သူေတြ အႀကံျပဳခြင့္ ရိွတယ္။ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဘယ္ကိုလိပ္မူၿပီး ဘယ္ရက္အတြင္း အေရာက္ပို႔ရမယ္။ အဲဒီအႀကံျပဳခ်က္ေတြအေပၚ ဘယ္လို အေရးယူေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာကို အျပည့္အစံုေဖာ္ျပေပးဘို႔လုိပါတယ္။

၂။
ဟုတ္ကဲ့၊ ဒါက သတင္းအခ်က္အလက္မျပည့္စံုမႈေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚလည္း ဘယ္လိုအားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြရိွတယ္ဆိုတာ သံုးသပ္ျပပါအံုး။

အေျဖ -

ဥပေဒပုဒ္မ ၂ (ဒေရမႈတ္) မွာ အလုပ္ရံုနဲ႔အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ကို စစ္ေဆးေရး အရာရိွခ်ဳပ္တာ၀န္ ပူးတဲြေပးထားပါတယ္။

ဌာနတစ္ခုရဲ့ ညြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဆိုတာ အဲဒီ႒ာနတစ္ခုလံုးကို ကိုင္ရတာျဖစ္လို႔ သူ႔ဌာနတာ၀န္ေတြနဲ႔ အလြန္အလုပ္မ်ားမွာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ စစ္ေဆးေရးအရာရိွခ်ဳပ္တာ၀န္ ပူးတဲြေပးထားဘို႔ မသင့္ပါဘူး။ ဒါ တစ္ခ်က္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က စစ္ေဆးေရးအရာရိွခ်ဳပ္ဆိုတာ safety ကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္သေဘာေပါက္တဲ့သူပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။ ညႊန္ၾကားေရးမႉးဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းပါ။ သူ႔အေနနဲ႔ safety ကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသလား ဆုိတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ သူဟာ safety professional မဟုတ္ရင္ ေအာက္ကတင္ျပလာတဲ့ စစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာေတြ မွန္တယ္၊ မမွန္ ဘူး၊ ျပည့္စံုတယ္၊ မျပည့္စံုဘူး သူဘယ္လို သံုးသပ္၊ ဆံုးျဖတ္မလဲ။ အဲဒီအတြက္ စစ္ေဆးေရးအရာရိွခ်ဳပ္တာ၀န္ယူမဲ့သူဟာ safety အေၾကာင္း စာေတြ႔ေရာ၊ လက္ေတြ႔ပါ ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္သေဘာေပါက္တဲ့ safety professional ပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။ အဲဒီပုဒ္မကို ျပင္ဘို႔လုိပါတယ္။

၃။
ဟုတ္ကဲ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ေရာ။

ေျဖ -
ေနာက္တစ္ခုက အဲဒီပုဒ္မ ၂။ ပုဒ္မခဲြ (ည) မွာ ၾကီးမားျပင္းထန္ေသာမေတာ္တဆမႈကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရာမွာ ျပိဳက်တာေတြ မပါပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ ေဖာင္၀ပ္ၿပိဳလို႔ လူေသတဲ့သတင္းေတြ ၾကားရမွာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ၾကီးမားျပင္းထန္ေသာ မေတာ္တဆမႈေတြမွာ “ၿပိဳက်ျခင္း“ ဆိုတာကိုပါ ျဖည္႔စြက္ထည္႔သြင္းဘို႔လိုပါတယ္။

၄။
ေနာက္ၿပီး ဒီဥပေဒဟာ ဘယ္ေနရာေတြမွာ၊ ဘယ္လုပ္ငန္းေတြမွာ အႀကံဳး၀င္ပါသလဲ။

ေျဖ -

ဒီဥပေဒနဲ႔အႀကံဳး၀င္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကို အခန္း (၃)၊ ပုဒ္မ (၄) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီမွာ လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ား က်န္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ -
၁) ကုန္သြယ္မႈနွင္႔ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား
၂) လက္လီ၊ လက္ကားအေရာင္းလုပ္ငန္းမ်ား
၃) စားေသာက္ကုန္ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
၄) ဟိုတယ္၊ တည္းခိုခန္းႏွင့္ အပန္းေျဖ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
၅) သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
၆) သုေတသန၊ စမ္းသပ္မႈႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း မ်ား(က်န္းမာေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား)
၇) ေျမတိုင္းလုပ္ငန္း
၈) အမ်ားျပည္သူ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ဘယ္လုပ္ငန္းမဆို - စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၅။
ဟုတ္ကဲ့။ ေနာက္ ဘာက်န္ပါေသးသလဲ။ ဆက္ေျပာပါဦး။

ေျဖ -
အင္း၊ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အေတာ္ဆိုးတယ္ခင္ဗ်။
အခန္း (၆) ပုဒ္ (၁၄) မွာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင္႔ က်န္းမာေရးအရာရွိမ်ားသည္၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး က်န္းမာေရးႏွင္႔ ညီညႊတ္သည္႔ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္၊ အနီးကပ္ၾကီးၾကပ္၍ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင္႔ ၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္႔ အျခားလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ရမည္ . . လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဲဒီမွာ “၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္႔ အျခားလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ရမည္။” ဆိုေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနက ဘာလုပ္ခိုင္းလုပ္ခုိင္း၊ safety နဲ႔ဆိုင္ဆိုင္မဆိုင္ဆိုင္ လုပ္ရမဲ့သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ ဒါဟာ ဥပေဒတစ္ရပ္အဖို႔ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ သိပ္ေယဘူယ်ဆန္ပါတယ္။ တကယ္ျဖစ္သင့္တာက  -
လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင္႔ က်န္းမာေရး အရာရွိမ်ားသည္၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညႊတ္သည္႔ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္အတြက္၊ ၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ညႊန္ၾကားလႊာ၊ အမိန္႔တို႔ႏွင္႔အညီ လုပ္ငန္းခြင္ကို အနီးကပ္ၾကီးၾကပ္ရမည္” လို႔ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။

၆။
ဟုတ္ကဲ့။ ဒါက မသင့္ေတာ္တာ၊ ျပင္ဆင္စရာရိွတာေတြေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ထပ္ အမ်ားႀကီး ရိွလိမ့္ဦးမယ္ထင္ပါတယ္။ ဆက္ေျပာပါဦး။

ေျဖ -
ေနာက္တစ္ခုက စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းေတြပါ။ အတိအက်ေျပာရရင္ အခန္း (၈)၊ ပုဒ္မ (၂၈) မွာ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး လို႔ ပါပါတယ္။ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဟာ safety နဲ႔ သိပ္မဆိုင္ပါဘူး။ ဒါက လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒအပိုင္းပါ။ ဆိုေတာ့ ဒီမွာ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးလုိ႔မသံုးဘဲ “ေထာက္ပံ့ေပးမႈ” ဆိုမွသာ ပိုမိုသင့္ေတာ္ မွန္ကန္ပါလိမ့္မယ္။
တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ အဲဒီအခန္း (၈) ပုဒ္မ (၃၂ - ) မွာ အျငင္းပြားစရာစာပုိဒ္ကေလးတစ္ခု ရိွပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အေရးအသားနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ မူရင္းစာသားက -
အလုပ္သမားမ်ားလိုက္နာရမည့္ ဥပေဒမွာ -
အႏၲရာယ္က်ေရာက္မည့္ဆဲဆဲ အေျခအေနတြင္ အလုပ္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ ျငင္းပယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္က ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ေစသည့္အလုပ္အား ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳရ။ လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဆိုေတာ့ အလုပ္သမားအေနနဲ႔ အလုပ္ရွင္က ေနာက္အလုပ္တစ္ခုေျပာင္းခိုင္းတဲ့အခါ အႏၱရာယ္ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္ လို႔ သေဘာသက္ေရာက္ေနတယ္။ အဲဒါ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ျဖစ္ရမွာက -
"အႏၲရာယ္က်ေရာက္မည့္ဆဲဆဲအေျခအေနတြင္ အလုပ္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ ျငင္းပယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း  အလုပ္ရွင္ (သို႔) တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ က်ေရာက္ႏိုင္မည့္ အႏၲရာယ္အားတားဆီးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အစီအမံမ်ား က်င့္သံုး၍ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ေစသည့္အလုပ္အား ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳရ။" - လို႔ ျဖစ္ရပါမယ္။
၇။
အလုပ္သမားေတြကို တစ္ကုိယ္ရည္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းေတြ ထုတ္ေပးဘို႔နဲ႔ပတ္သက္လို႔ေရာ ထည့္သြင္း ျပဌာန္းထားတာ ရိွပါသလား။

ေျဖ -
ဟုတ္ကဲ့။ အခန္း (၈) ပုဒ္မ (၂၈ - ဂ) မွာ အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆထိခုိက္မႈႏွင္႔ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈမ်ား မခံစားရေစရန္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ ၀တ္စုံမ်ား အခမဲ႔လုံေလာက္စြာ ထုတ္ေပးရမယ္လို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာပစၥည္းဆိုတာ ဘယ္လိုပစၥည္းမ်ိဳးကုိ ဆုိလိုသလဲ။ ဘယ္ဟာကို သင့္ေလ်ာ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္မလဲဆိုတာ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္သင့္တာက -

စံခ်ိန္စံညႊန္းကုိက္ညီေသာ တစ္ကိုယ္ရည္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ၀တ္စုံမ်ား လုိ႔ ျဖစ္ရပါမယ္။ အဲဒါက်မွ ဘယ္ပစၥည္းဆို ဘယ္စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ကိုက္ရမယ္လို႔ တိတိက်က် ေျပာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၈။
အင္း၊ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြ လဲြေခ်ာ္တာေပ့ါေနာ္။ ေနာက္ၿပီး အခုထိ တာ၀န္၀တၱရားဆိုတဲ့ စကားလံုး မေတ႔ြမိေသး သလိုပဲေနာ္။ တာ၀န္၀တၱရားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေရာ ျပဌာန္းထားတာ ရိွပါသလား။

ေျဖ -
တာ၀န္၀တၱရားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လဲ အမ်ားႀကီးေျပာစရာရိွပါတယ္။ အခန္း (၉) မွာ ဒီဇိုင္းထုတ္သူ၊ ထုတ္လုပ္သူ၊ တင္ပို႔သူ၊ ေရာင္းခ်သူ၊ တင္သြင္းသူ၊ တည္ေဆာက္သူ၊ ထုတ္လုပ္သူ၊ တင္ပို႔သူ၊ ေရာင္းခ်သူ၊ တင္သြင္းသူ၊ တပ္ဆင္သူ၊ ၿဖိဳဖ်က္သူ ဆိုၿပီး အကုန္လံုး စုေဆာင္းထည့္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒါ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ -

ဒီဇိုင္းထုတ္သူနဲ႔ ထုတ္လုပ္သူ။ ထုတ္လုပ္သူနဲ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူ။ ေရာင္းခ်သူနဲ႔ တပ္ဆင္သူ။ တပ္ဆင္သူနဲ႔ ၿဖိဳဖ်က္သူ စတဲ့ သူေတြဟာ လုပ္ကိုင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းသဘာ၀၊ ယူရမယ့္တာ၀န္၊ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္၊ ေတြ႔ရမယ့္အႏၱရာယ္၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္အလက္ စတာေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ အခုလို ပုဒ္မတစ္ခုတည္းမွာ ေရာေႏွာ ထည့္သြင္း ျပဌာန္းထားတာဟာျဖင့္ အလြန္အင္မတန္မွာကို မသင့္ေတာ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။ ေနာက္ၿပီး ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒဟာ လည္းပဲ အင္မတန္မွကို ေယဘူယ်ဆန္လြန္းလွပါတယ္။

ျဖစ္သင့္တာက stake holder တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ခဲြထုတ္ၿပီး သီးျခားတာ၀န္ေတြ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ေပးရပါမယ္။ အဲဒါမွ stake holder ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္တာ၀န္ကဘာလဲ။ ဘယ္လို တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရမယ္ စသျဖင့္ ကဲြကဲြျပားျပား၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မွာပါ။ အဲဒီပုဒ္မအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို အကူအညီေပးပါဆုိရင္လည္း အကူအညီေပးဘို႔ အသင့္ ရိွတယ္ဆုိတာလည္း ေျပာျပေစခင္ဗ်။

အဲဒါအျပင္ ဒီပုဒ္မွာ Design for Safety ကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေလာေလာဆယ္ အဲဒါကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဘို႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးပါဘူး။ တကယ္လို႔ထည့္သြင္းျပဌာန္းရင္ေတာင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ လိုက္နာႏိုင္ဘို႔ မလြယ္ပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ ေနာင္က်မွ Design for Safety ကို သီးသန္႔ နည္းဥပေဒတစ္ခုအေနနဲ႔ ျပဌာန္း သင့္ပါတယ္။ အခုေတာ့ မလိုအပ္ေသးပါဘူး။

၉။
ေနာက္ၿပီး လူေသမႈေတြ၊ မေတာ္တဆမႈေတြအတြက္ သတင္းပို႔တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္းေလာက္ ေျပာျပပါဦး။

လူေသမႈေတြ၊ မေတာ္တဆမႈေတြအတြက္ သတင္းပို႔ဘို႔ကို အခန္း (၁၀) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီမွာလည္း ေျပာစရာေတြ ရိွပါတယ္။

ေသဆုံးမႈျဖစ္ပြားရင္ (၁) နာရီအတြင္း၊ ေ၀းလံတဲ့ေဒသေတြဆို (၂၄) နာရီအတြင္းအေၾကာင္းၾကားရမယ္ဆိုတာ သိပ္ လက္ေတြ႔ မဆန္ပါဘူး။ (၁) နာရီအတြင္း ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ အေၾကာင္းၾကားမလဲ။ ဖံုးဆက္ရင္ေတာင္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လက္ခံေျဖဘို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါသလား၊ တကယ္လို႔ ဖံုးေခၚမရရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာရိွပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ လူေသလို႔ အေၾကာင္းၾကားတယ္ဆိုတာ အရပ္ထဲမွာလို “ေဟ့၊ ဟိုဘက္ရြာက ေအာင္ဘုရဲ့အေဖ ေသလို႔တဲ့ေဟ့” ဆိုသလို ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ဘယ္သူ၊ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာျဖစ္လို႔ေသတယ္ဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နန စံုစမ္းစစ္ေဆးရမွာ ပါ။ ၿပီးေတာ့မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးထားတဲ့အစီရင္ခံစာကို တင္ျပရမွာပါ။ အဲဒီအတြက္ အခ်ိန္လိုပါတယ္။ စင္ကာပူ မွာေတာင္ သတင္းပို႔ဘို႔ (၁၀) ရက္ အခ်ိန္ေပးထားပါတယ္။

ေနာက္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ရင္ (၄၈) နာရီ၊ (၇၂) နာရီ စသျဖင့္ ေဖာ္ျပထားတာဟာလဲ အခ်ိန္အလြန္နည္းပါတယ္။ လက္ေတြ႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒဏ္ရာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဆးစစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ရတာ ခ်က္ခ်င္းအေျဖထြက္ဘို႔ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ ဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ ေရာဂါရရင္ (၇) ရက္အတြင္း သတင္းပို႔ပါဆိုတာလည္း အတူတူပါဘဲ။

ဒီလုိလံုေလာက္တဲ့အခ်ိန္ေပးမထားရင္ ဘာျဖစ္လာမလဲဆိုေတာ့ ဆရာ၀န္နဲ႔အလုပ္ရွင္ လက္၀ါးခ်င္းရိုက္ၿပီး ေဆးစာတစ္ခု ထုတ္ေပးလိုက္လိမ့္မယ္။ ျဖစ္ရပ္မွန္၊ ေရာဂါမွန္ေတြ ရေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ နစ္နာမဲ့သူကေတာ့ အလုပ္သမားေပါ့။

၁၀။
အင္း၊ ဒီလိုဆိုေတာ့လည္း ျပင္ရမွာ အမ်ားႀကီးပါလား။ ေနာက္ၿပီး ဒီဥပေဒထဲမွာ Safety နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းေတြ၊ သင္တန္းေက်ာင္းေတြ၊ သင္တန္းဆရာေတြလည္း ပါလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ အဲဒါေလးလည္း ေျပာျပပါဦး။

ဒီဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၀) မွာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရွိသူအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သင္တန္းေပးသူအျဖစ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္လိုသူသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါက အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိရန္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံသို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားရမည္ - လို႔ ပါရိွပါတယ္။

ဒါဆို ဘာေတြကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးမွာတံုးဗ်ာ။ သူ႔ဟာက အရင္းမရိွ၊ အဖ်ားမရိွ။ တကယ္ဆို ဘာေတြကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးမယ္ ဆိုတာ တိတိက်က်ေဖာ္ျပေပးရပါမယ္။

ေနာက္ၿပီး သင္တန္းေပးသူဆုိရာမွာလည္း သင္တန္းေပးသူ၊ သင္တန္းမွာသင္မဲ့စာေတြ၊ သင္တန္းေက်ာင္းေတြကို လုိင္စင္ခ်ေပး၊ အတည္ျပဳေပးဘို႔ ဘယ္သူက စစ္မွာလဲ။ ဘယ္လိုစံေတြနဲ႔ စစ္မွာလဲ။

ေသခ်ာတာကေတာ့ စစ္မဲ့သူဟာ သူစစ္မဲ့အေၾကာင္းအရာကို ေနာေက်ေနဘို႔ လိုတယ္။ စစ္မဲ့သူသည္ မိမိစစ္မဲ့ အေၾကာင္းအရာမွာ တကယ္တတ္ေျမာက္ကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္ရမယ္။ ဥပမာ - ဓာတုပစၥည္းနဲ႔လုပ္မဲ့အလုပ္သမားေတြကိုေပးမ့ဲ သင္တန္းအတြက္ ျပင္ထားတဲ့ သင္တန္းမွတ္စုေတြကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳေပးဘို႔ဆုိရင္ အဲဒီစစ္ေဆးမဲ့သူသည္ ေရနံဓာတုလုပ္ငန္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္လာတဲ့ safety professional ျဖစ္ဘို႔လိုတယ္ . . စသျဖင့္ေပါ့။

ဒါကေတာ့ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြေပါ့။ သူတို႔လက္ခံမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္ပေရာက္ safety professional ေတြအေနနဲ႔ အဲဒီကိစၥေတြမွာ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံ ေျပာလိုက္ပါရေစဦး။ ဒါ ကြ်န္ေတာ္က စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔ စကားေခၚေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ႏိုင္သေလာက္ ပါ၀င္ကူညီေပးမယ္လို႔ သတင္းစကားေပးရံုသက္သက္ပါ။

၁၁။
ဟုတ္ကဲ့ ေဆြးေႏြးတာလည္း ေတာ္ေတာ္စံုသြားၿပီဆိုေတာ့ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုေလာက္ ေမးပါရေစဦး။ အဲဒါကေတာ့ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ေတြ အေၾကာင္းပါ။ ဒီဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာေျပာစရာမ်ား ရိွပါေသးသလဲ။

ေျဖ -
အင္း၊ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေတြကလည္း ရီစရာပဲဗ်။
ဒီဥပေဒ အခန္း (၁၅) မွာ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားဆိုၿပီး ျပဌာန္းထားပါတယ္။

အလုပ္သမားေတြဟာ ဒီဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္ေတြကို မလိုက္နာရင္ ဒဏ္ေငြ သံုးေသာင္း။ Safety officer အတြက္က ဒဏ္ေငြ၊ ၅ သိန္းမွ ၁၀ သိန္း။ အလုပ္ရွင္အတြက္ ဒဏ္ေငြ (၁၀) သိန္းကေန သိန္း (၅၀) စသျဖင့္ ဒဏ္ရုိက္မယ္ေပါ့။

ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေနာင္ဒီျပစ္မႈမ်ိဳး မက်ဴးလြန္ရေအာင္ ရည္ရြယ္တာျဖစ္လို႔မို႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့သူကို မွတ္ေလာက္သားေလာက္ေအာင္ အျပစ္ေပးအေရးယူဘို႔ လုိပါတယ္။ ဘယ္သူမွ ဂရုမစိုက္ေလာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးလုိက္ရင္ ဒီဥပေဒကို ဘယ္သူေလးစားေတာ့မလဲခင္ဗ်ာ။ တခါအဖမ္းခံရမွ ေငြ သံုးေသာင္းေလာက္ဆိုေတာ့ ဖမ္းကာမွဖမ္းေရာ လူတိုင္း က အရဲစြန္႔လုပ္ေနဦးမွာပဲ ခင္ဗ်။

ခ်မွတ္မယ့္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေတြရဲ့ပမာဏကို တြက္ခ်က္ဘို႔ လက္ရိွေစ်းကြက္က လုပ္ခလစာေတြ၊ ကန္ထရိုက္တန္ဘိုးေတြ၊ စက္ပစၥည္းေတြရဲ့ တန္ဘိုးေတြ၊ ဒီဇိုင္းတန္ဘိုးေတြ၊ အဲဒီဒီဇိုင္း၏ ခြ်တ္ယြင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ လူေသေပ်ာက္မႈ၊ ပစၥည္းပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈတန္ဘိုး စတာေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး သတ္မွတ္ဘို႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး တျခားႏိုင္ငံက ဥပေဒ ေတြရယ္။ သူတို႔ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ပံုေတြကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။


ဟုတ္ကဲ့၊ အခုလို ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

No comments: