Wednesday, May 31, 2017

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား တူတူမကေလးမ်ားအတြက္ ႏွစ္ကူးလက္ေဆာင္

အထက္တန္းေက်ာင္းသံုး သိပၸံေ၀ါဟာရ စာအုပ္ (အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ)
(လေရာင္ေပးတာ)
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အသံုးတည့္ပါသည္။ တခ်ိဳ႔ဘာသာျပန္ခ်က္ေတြကိုေတာ့ မႀကိဳက္ပါ။
ဥပမာ -
စာမ်က္ႏွာ ၆။ Acetylent ကို အဆက္တလင္း (ဂေဟေဆာ္ရာ၌ သံုးေသာဓာတ္ေငြ႔) ဟု ဘာသာျပန္ထားသည္မွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ မွန္ပါသည္။ ထိုဓာတ္ေငြ႔ကို ဂေဟေဆာ္ရာ၌သာမက ဓာတ္ေငြ႔မီးျဖင့္ျဖတ္ျခင္း အတြက္လည္း သံုးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (ဂေဟေဆာ္ရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း သံုးေသာဓာတ္ေငြ႔) စသျဖင့္ အျပည့္အစံုထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။
စာမ်က္ႏွာ ၁၁။ Battery ကို ဓာတ္ခဲ ဟု ဘာသာျပန္ထားသည္မွာလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ မွန္ပါသည္။ ဓာတ္ခဲတိုင္းသည္ ဘက္ထရီျဖစ္ေသာ္လည္း ဘက္ထရီတိုင္းကေတာ့ ဓာတ္ခဲမဟုတ္ပါ။ ကားစက္ႏိႈးသည့္ ဘက္ထရီအိုးႀကီးကို ဓာတ္ခဲႀကီးဟု ေခၚလွ်င္ လူရီစရာျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ ယခင္အခါကာလမ်ားက ဘက္ထရီကို ဓာတ္အိုး၊ သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ေလွာင္အိုးဟု ဘာသာျပန္ၿပီး သံုးခဲ့ၾကေသးေသာ္လည္း လူမ်ားမသံုးေသာေၾကာင့္ ယခုအခါ ထိုေ၀ါဟာရကို ၾကားမွ်ပင္ မၾကားဖူးၾကေတာ့ပါ။
စာမ်က္ႏွာ ၁၁။ Accumulate = တဆ တဆ စုစည္းလာသည္ (စာလံုးေပါင္းမွားပါသည္။ တဆ တဆ မဟုတ္ တစ တစ သာ ျဖစ္ရပါမည္။)
စာမ်က္ႏွာ ၁၅။ Carburetor = ကာဘရက္တာ (အင္ဂ်င္စက္ထဲတြင္ ေလႏွင့္ဓာတ္ဆီေရာၿပီး မီးေလာင္ေစ၍ စြမ္းအားထုတ္ေပးေသာ စက္အပိုင္း) 
မွားပါသည္။ ဆီႏွင့္ေလအေရာကို မီးေလာင္ေစၿပီးစြမ္းအားထုတ္ေပးတာ အင္ဂ်င္ျဖစ္ပါသည္။ ကာဘရက္တာ မဟုတ္ပါ။ ကာဘရက္တာဟူသည္ အင္ဂ်င္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ၿပီး ဆီႏွင့္ေလကို အခ်ိဳးမွန္ေအာင္ ေရာစပ္ေပးသည့္ စက္ပစၥည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဆီနည္းလြန္းလွ်င္ အင္ဂ်င္ေကာင္းေကာင္းမလည္ႏိုင္။ ဆီမ်ားလြန္းလွ်င္ အကုန္မီးမေလာင္ ႏိုင္၍ မီးခိုးမ်ားထြက္မည္။ အင္ဂ်င္ ဆီအလြန္စားမည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဆီႏွင့္ေလကို သမမွ်တေအာင္ ကာဘရက္တာက ေရာေပး သည္။ စက္ႏိႈးခါစတြင္ ဆီမ်ားမ်ား ေလနည္းနည္းရေအာင္ စပ္ေပးသည္။ ၎ကို rich mixture ေခၚသည္ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္၏။
စာမ်က္ႏွာ ၁၈။ Computer program = ကြန္ျပဴတာအစီအစဥ္ ဟု ဘာသာျပန္ထားတာလည္း ေနရာမက်ပါ။ Programme ကို အစီအစဥ္ဟု ဘာသာျပန္မည္ဆိုလွ်င္ ျပန္လို႔ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း program ကို အစီအစဥ္ဟုေခၚ၍ရမည္မထင္ပါ။ ဘာသာျပန္သူသည္ program ႏွင့္ programme ကို ေရာေထြးသြားဟန္ တူပါသည္။

Download link:No comments: