Sunday, October 27, 2013

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ေဟာေျပာပဲြ


၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအသင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ေဟာေျပာပဲြ

U Thant Zaw Aung Part 1No comments: