Sunday, September 21, 2008

My 20cent Contributionကိုေဌး၀င္းႏိုင္ ၏ တန္ဖိုးရိွေသာ ျဖည့္စြက္ခ်က္

က်ြန္ေတာ္ ေတြးမိသလို ေျပာဆိုပါမည္ version အဆင့္ဆင့္ျမင့္လာၿပီးသကာလ စာေရးသူက သူ႔စာ ေတြကိုဖတ္လည္း ဖတ္ပါ၊ ေ၀ဖန္ခ်က္လည္းေပးပါဟု ေျပာလာပါသည္။ ဟုတ္လည္းဟုတ္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း၊ အစိုးရ၊ ပညာေရး၊ ဘသာေရး ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရးပါမက်န္၊ သူ႔လို ၃၆၀. နီးပါး ေထာင့္စံုေအာင္ (စီးပြားေရးေလာက္ပဲ က်န္သည္ဟု ထင္ပါသည္) ေတြးမိ ေရးမိရန္မွာ ေတာ္ေတာ္တန္တန္ ဗဟုသုတရိွရံု၊ ေစတနာရိွရံု မွ်ႏွင့္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အေသာကေလးေတြ ညွပ္ထားျပန္ေတာ့ ဖတ္ရတာ ပုိသြက္ပါသည္။
အထက္ပါ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားကို သီအိုရီတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္သူမွာ မာရီယာႏို ဂရြန္ဒိုနာ (Mariano Grondona) ဆိုသည့္ အာဂ်င္တိုင္းလူမိ်ဳး ပညာရွင္ျဖစ္ပါသည္။ “လူ႔ေဘာင္ႏွစ္ခုကို စံနမူနာျပ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခုက စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈကို အားေပးတဲ့ ဓေလ့ေတြခ်ည္းပါတဲ့ လူ႔ေဘာင္ရယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ဆန္႔က်င္တဲ့ ဓေလ့ေတြခ်ည္းပါတဲ့ လူ႔ေဘာင္ေတြပါပဲ....(သို႔ေသာ္) လက္ေတြ႔မွာေတာ့ တစ္ဖက္ထဲမွာပဲ လံုး၀ဥႆံုခြ်န္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ရယ္လို႔ မရိွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္ဖက္မွာ သိသိသာသာ အားေကာင္းေနတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြေတာ့ ရိွပါတယ္” ဟု ဂရြန္ဒိုနာက ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ ရိုနယ္လ္ဒိ အင္ဂယ္လ္ ဟာ့တ္ (Ronald Inglehart) ကလည္း ဂရြန္ဒိုနာ၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေျခခံ ၂၅ ခ်က္ကို “ကမ ၻာ့စံထားခ်က္မ်ား စစ္တမ္း (World Values Survey)” ႏွင့္ မွတ္ေက်ာက္တင္ စစ္ေဆးၾကည့္ခဲ့သည္။ ထိုစစ္တမ္းမ်ားမွာ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ပံုမွန္ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ယခုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံအားျဖင့္ ၈၁ ႏိုင္ငံ၊ လူဦးေရအားျဖင့္ ကမ ၻာ့လူဦးေရ၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏံႈး အတြင္း လူမႈေရးစံမ်ားႏွင့္ ခံစားတုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို ေလ့လာသည္။ အဆိုပါ စစ္ေဆးခ်က္အရ လက္ေတြ႔ ေလ့လာခ်က္မ်ားက ဂရြန္ဒိုနာ၏ သီအိုရီကို ေထာက္ခံေၾကာင္း (အေျခခံ ၂၅ ခ်က္အနက္ ၁၁ ခ်က္ ကို အထူး ေထာက္ခံ၊ ၃ ခ်က္ကို အသင့္အတင့္ ေထာက္ခံၿပီး၊ ၂ ခ်က္တြင္ မသိသာ၊ ၉ ခ်က္မွာ ႏိႈင္းယွဥ္မရ) အေျဖထြက္ခဲ့သည္။
ေရာသမေမႊ၏ စာထဲကအတိုင္း ျဖစ္ေနေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ကို အထက္ပါဇယားႏွင့္ ခ်ိန္ထို႔ၾကည့္ပါက ဘယ္ဖက္ျခမ္းမွာ အေလးသာေနသလဲ ဆိုတာ ဘြင္းဘြင္းႀကီးေပၚလာပါလိမ့္မည္။ တဆက္ တည္းမွာပင္ ဘာေတြကို ဘယ္လို ျပဳျပင္ရမည္ ဆိုေသာလမ္းစကိုလည္း ေတြ႔လာမည္ ဟု ထင္ပါသည္။ အစိုးရပိုင္း အပါအ၀င္၊ NGO မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားမွ ကိုယ္စိတ္၀င္စားရာ၊ ကြ်မ္းက်င္ရာကို တတ္ႏိုင္ သေလာက္ လုပ္ၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔ ႀကံဳလာႏိုင္ေသာျပႆနာမွာ အဆိုပါ ျပဳျပင္ေရး အျမင္မ်ားကို နား၀င္ေအာင္ ခ်ျပေရးႏွင့္ ထိေရာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဘုန္းႀကီးမ်ားျဖစ္ေနၾကေသာ က်ြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမိ်ဳးမ်ားကို နား၀င္ေအာင္စာခ်ဖို႔၊ ကိုေအးၿငိမ္းတို႔ ကိုေရာင္နီဆန္းတို႔လို လူစြမ္းေကာင္း ေတြ အမ်ားႀကီးလိုပါေၾကာင္း။
၁။ ေဆာင္းပါးမူရင္း Disaggregating “Culture” ကို Lawrence Harrison ၏ The Central Liberal Truth: How Politics Can Change a Culture and Save It from Itself, Oxford University Press, 2006 တြင္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။


No comments: