Wednesday, September 24, 2008

Law

ဥပေဒ

က်ြန္ေတာ္သည္ ဥပေဒပညာရွင္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ေရွ႔ေနတစ္ဦးလည္း မဟုတ္ပါ။ ဒါေပသိ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားကိုေတာ့ ေလ့လာမိပါသည္။ မဆလေခတ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုလွ်င္ မည္သည့္ပုဒ္မက မည္သို႔ ဆိုထားသည္ကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အလြတ္ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ တရားမမႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈ အခ်ဳိ႔ပုဒ္မမ်ားကိုလည္း ေလ့လာ ခဲ့ပါ၏။ ဘယ္ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္လွ်င္ မည္သည့္ဥပေဒ ပုဒ္မအရ မည္ကဲ့သို႔ အျပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အမ်ားႀကီးေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အနည္းအက်ဥ္းေပါ့။ အခုေျပာလိုသည့္ ဥပေဒမွာ ထိုထိုေသာ ဥပေဒမ်ားမဟုတ္ပဲ လူအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေပးသည့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာ မွာ တိက်ခိုင္မာၿပီး ၾသဇာေညာင္းေသာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

All Citizen Are Equal Before The Law.
တရားဥပေဒ၏ေရွ႔ေမွာက္တြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး အတူတူပင္ ျဖစ္၏။

ႏိုင္ငံသားအားလံုး ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွအစ သူေတာင္းစားအဆံုး ဤတိုင္းျပည္အတြင္း မီွတင္း ေနထိုင္သူ အားလံုးကို ဆိုလိုပါသည္။ သူကေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သားမက္မို႔လို႔၊ သူကေတာ့ င့ါညီမ ေယာက္်ားရဲ့ အစ္ကိုမို႔လို႔၊ သူ႔က်ေတာ့ ငါ့သမီးရဲ့ ႏွစ္၀မ္းကဲြ သူငယ္ခ်င္းရဲ့ ေယာက္မရဲ့ အစ္ကို႔ သူငယ္ခ်င္းမို႔လို႔ ဆိုတာေတြ မပါ။
ရခိုင္ဘုရင္ မင္းထီး(၁၂၇၉-၁၃၈၅)ကို ၾကားဘူးၾကပါလိမ့္မည္။ (ဟို သူ႔ေယာကၹကို ေခြးသြားၾကည့္ခိုင္းတဲ့ ဘုရင္ ဟာဗ်ာ၊ သူ႔ေယာကၹက ေခြးဘယ္ႏွစ္ေကာင္လဲ ဆို တစ္ေခါက္ေျပးၾကည့္လိုက္၊ ေခြးထီးဘယ္ႏွေကာင္၊ ေခြးမ ဘယ္ႏွေကာင္လဲေမးလိုက္ ေျပးၾကည့္လိုက္၊ မွတ္မိၿပီလား) သူရို႔ေခတ္က ကြမ္းအေတာ္ ႀကိဳက္ၾက ထင္ပါရဲ့။ ကြမ္းယာ ေတာ့ ထံုးကိုလက္ၫိႈးႏွင့္ေကာ္ၿပီး လက္တြင္ေပေနသည့္ထံုးကို နန္းေတာ္တိုင္မ်ားတြင္ သုတ္သျဖင့္ နန္းေတာ္တိုင္မ်ား မွာ ထံုးသုတ္ရာမ်ားျဖင့္ ေဖြးေဖြးလႈပ္ေနသည္ ဆို၏။ ဆိုေတာ့ ဒါကို ဘုရင္က မႀကိဳက္။ သည္ေတာ့ အမိန္႔ထုတ္သည္။ (ဥပေဒ ကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေသာအမိန္႔ ဆိုတာမိ်ဳး ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာေပါ့ဗ်ာ)။ နန္းေတာ္တိုင္မ်ားကို ထံုးမသုတ္ရ။ ထံုးသုတ္သည့္ လက္ကို ျဖတ္ေစ။ (ရက္စက္တယ္ေနာ့) အဲဒီ ကတည္းက လက္ျဖတ္ခံရမွာ ေၾကာက္ေတာ့ နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားေတြလည္း သတိထားၿပီး ထံုးမသုတ္မိေအာင္ ေနၾကသေပါ့။ သည္ေတာ့ နန္းေတာ္တိုင္ေတြ အေရာင္ အလင္းေတြဘာေတြထြက္လို႔။
တစ္ေန႔ေတာ့ ေျပာင္လက္ေနတဲ့ နန္းေတာ္တိုင္ တစ္ခုမွာ ထံုးသုတ္ရာတစ္ခု ေတြ႔ပါ၏။ သည္ေတာ့ ဘုရင္က စံုစမ္းေမးျမန္းသည္။
“မင္းႀကီးမ်ား”
“ဘုရား”
“မင္းႀကီးမ်ား၊ ငါကိုယ္ေတာ္ ဟိုေရွ႔က နံပါတ္ ၅ နန္းေတာ္တိုင္ မွာ ထံုးသုတ္ရာတစ္ခုေတြ႔သကဲြ႔၊ မၾကာခင္ ကာလကပဲ နန္းေတာ္တိုင္ထံုးသုတ္တဲ့သူကို အျပစ္ေပးမယ္လို႔ ငါကိုယ္ေတာ္ အမိန္႔ထုတ္ထားတာ မွတ္မိၾကရဲ့ မဟုတ္လား။”
“မွန္လွပါ၊ နန္းေတာ္တိုင္ ထံုးသုတ္တဲ့လက္ကို ျဖတ္ၿပီးအျပစ္ေပးရမယ္ လို႔ အရွင္မင္းႀကီး လြန္ခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က အမိန္႔ျပန္တမ္းအမွတ္ ၇/ကြမ္း/ထံုး (၁၂) နဲ႔ အမိန္႔ထုတ္ထားေၾကာင္းပါ ဘုရား။”
“ေအး၊ သည္ေတာ့ အဲသည္ ထံုးသုတ္တဲ့ တရားခံကို ရွာၿပီး အျပစ္ေပးရလိမ့္မကဲြ႔၊ ၾကားၾကရဲ့လား”
“မွန္ပါဘုရား”
“ကိုင္း ကိုင္း သည္ေတာ့ နန္းေတာ္တိုင္ ထံုးသုတ္တဲ့ တရားခံကို အျမန္ဆံုး ရွာၾကေစ မင္းႀကီးမ်ား”
“ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ေခတၱ သည္းခံေတာ္ မူပါအံုးဘုရား၊ ၿပီးခဲ့တဲ့အပါတ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၃နာရီ ၂၂မိနစ္ စကၠန္႔ ၄၀ မွာ အရွင္မင္းတရားႀကီး ညီလာခံအၿပီး ကြမ္းေတာ္ဘုဥ္းေပးတံုးက ေယာင္မွားၿပီး နန္းေတာ္တိုင္ကို အရွင္မင္းႀကီးရဲ့ လက္ယာဘက္ လက္ၫိႈးေတာ္နဲ႔ ထံုးသုတ္ေတာ္ မူခ့ဲပါေၾကာင္း က်ြန္ေတာ္မိ်ဳးမ်ား သက္ေသအေထာက္အထားခိုင္လံုစြာျဖင့္ မွတ္သားထားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သက္ေသအျဖစ္ နန္းေတာ္တြင္ လံုျခံဳေရးအျဖစ္ တပ္ဆင္ထားေသာ CCTV ကို ဖြင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါေၾကာင္း အမ်ားအက်ိဳးေမွ်ာ္ကိုး၍ ရဲ၀ံ့စြာ ေလွ်ာက္တင္ရပါသည္ ဘုရား”
“ေဟ၊ ဟုတ္ကဲ့လား။ သည္လိုျဖင့္ ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ့ လက္ၫိႈးကို ျဖတ္ေတာက္ၿပီး အျပစ္ေပးရလိမ့္မယ္ကဲြ႔”
“သည္းခံေတာ္မူပါ မင္းတရားႀကီးဘုရား။ သည္အမိန္႔ေတာ္သည္ အျခားသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္သင့္ၿပီး မင္းတရားႀကီးအတြက္ က်ြန္ေတာ္မိ်ဳးႀကီးတို႔အားလံုးက သည္းခံ ခြင့္လႊတ္ လႊတ္ လႊတ္ .......”
“ေဟ့ ေဟ့ ေအာင္မယ္၊ ဘာကဲြ႔ ရွင္ဘုရင္မို႔လို႔ သည္အမိန္႔ကေန ကင္းလြတ္ရမယ္လို႔၊ ရာဇ၀င္ရိုင္းလိုက္ေလ၊ ေတာ္တန္တိတ္၊ ကဲ ေမာင္မင္း ဇလံုနဲ႔ ငါ့ လက္သံုးေတာ္သန္လွ်က္ ယူခဲ့”
“အရွင္မင္း မင္း မင္း ...........”
“ေအာင္မယ္ ေဟ့ လွ်ာမရွည္ပါနဲ႔၊ ယူဆို ယူသာလာခဲ့ပါကြယ္။ ေအး၊ ေအး၊ ဒီလိုမွေပါ့။ ကိုင္း၊ စည္းကမ္း ေဖာက္တဲ့ လက္ၫိႈူးေတာ့ သြားေရာ့လဟယ္”
သူကိုယ္တိုင္ ထုတ္ထားေသာ အမိန္႔ကို လိုက္နာကာ ထံုးသုတ္ခဲ့ေသာ သူ႔လက္ၫိႈးကိုသူ သန္လွ်က္ ျဖင့္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ဘုရင္မင္းထီးကို ျပည္သူအမ်ား ခ်စ္ခင္ရိုေသေလးစားသည့္ သာဓက ရခိုင္ရာဇ၀င္မ်ားတြင္ အလြန္ထင္ရွားခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဥပေဒသည္ ျပည္သူအမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ ဥပေဒ ျဖစ္ရပါမည္။ ဟန္မူရာဘီ ကိုဓဥပေဒကို မိတ္ေဆြတို႔ သိၾကပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္ႏွင့္ပလဲနံပသင့္သူ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ႀကီး မ်ားကိုသာ အကာ အကြယ္ေပးထားၿပီး ဆင္းရဲသားလူတန္းစားမ်ားအတြက္ေတာ့ ရပိုင္ခြင့္ရယ္လို႔မရိွ၊ ဆင္းရဲသားတစ္ဦးက ေျမရွင္တစ္ဦး ကို လက္ျဖတ္မိပါက လက္ျဖတ္သည့္ အျပစ္ဒါဏ္ေပးမည္။ ေက်းကြ်န္တစ္ဦးက ေျမရွင့္သားတစ္ဦးကို မ်က္လံုး ေဖာက္ပါက ထိုေက်းက်ြန္ကို မ်က္လံုးေဖာက္ပစ္မည္။ သို႔ေသာ္ ေျမရွင္တစ္ဦး ႏွိပ္စက္လို႔ ေက်းကြ်န္တစ္ဦးေသပါက အေရးယူရန္ ဥပေဒ ျပဌာန္းမထား။
Ref: 27. http://en.wikipedia.org/wiki/Hammurabi_Code
(က်ြန္ေတာ္ ထို ဟန္မူရာဘီ ကုိဓ ဥပေဒကုိ အေသအခ်ာ မဖတ္ဖူးေသးေၾကာင္း ၀န္ခံပါ၏၊ ယခု ေရးသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ကို ေလ့လာစဥ္က သင္ခဲ့ရသည္ကို မွတ္မိသမွ်ျပန္လည္ ေဖာက္သည္ခ်ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံပါ၏။)
ထို႔ျပင္တ၀ က်ြန္ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္ သံုးတန္းေလးတန္းေက်ာင္းသားဘ၀က ျမန္မာစာ၌ တာ၀န္ေက်ပြန္ေသာ တံခါးမႉး အေၾကာင္းသင္ခဲ့ရတာ မွတ္မိၾကပါလိမ့္မည္။ ငယ္ငယ္က သင္ခဲ့ရတာဆိုေတာ့ data ေတြေတာ့ ေမ့ကုန္ၿပီ။ အေၾကာင္းအရာေလာက္ပဲ မွတ္မိပါေတာ့၏။ သို႔အတြက္ စကားေရြ႔လွန္၊ မွားေမ့က်န္က သည္းခံခြင့္လႊတ္ၾကပါ၊ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ဖတ္ရႈၾကပါ ဟု ေမတၱာရပ္ခံပါ၏။
တရံခါေသာ္ မြန္၀န္ႀကီး ဗညားက်န္းေတာ သည္ ကိစၥတစ္ခုျဖင့္ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားသို႔ အသြား (ခုႏွစ္၊ တိုင္းျပည္နာမည္၊ ေခတ္ စသည္တို႔ကို မမွတ္မိေတာ့ပါ။) ေနျပည္ေတာ္ (ၾကပ္ေျပးမဟုတ္ပါ) အျပန္ ေနာက္က်ေန၏။ ေနာက္လိုက္ေႁခြရံသင္းပင္းမ်ားလည္း ပါဟန္မတူ။ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ တံခါးပိတ္ေနၿပီျဖစ္၏။ ဤတြင္လည္း မာရ္ေအာင္တံခါး ႏွင့္ ေအာင္ထြန္းတံခါး ဟု တံခါးမႀကီး ႏွစ္ေပါက္ ရိွသည့္အနက္ မည္သည့္ တံခါးမႉးက ဖြင့္ေပးခဲ့သည္ကို ေသခ်ာမမွတ္မိေတာ့ပါ။ မာရ္ေအာင္ တံခါးမႉးက မဖြင့္ေပးပဲ ေအာင္ထြန္းတံခါးမႉးက ဖြင့္ေပးခဲ့သည္ ပဲ ထားပါေတာ့။
၀န္ႀကီး ေနျပည္ေတာ္ တံခါးေပါက္ေရာက္ေတာ့ တံခါးေတြပိတ္ထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ တံခါးမႉးကို တံခါးဖြင့္ခို္င္း ပါသည္။ ပထမ မာရ္ေအာင္ တံခါးသို႔ အရင္ သြား၏။
“တံခါးမႉး ရိွသလားေဟ့”
“အလို၊ ေလသံကျဖင့္ တယ္လဲ မာလိုက္ပါကလား၊ ဟုတ္ကဲ့ ရိွပါ့ခင္ဗ်ာ၊ မအိပ္ေသးပါဘူး၊ ခုမွ အိပ္ယာျပင္တံုးပဲ ရွိပါေသးတယ္။”
“ဒါျဖင့္ တံခါးဖြင့္စမ္း ေမာင္မင္း။”
“အို႔အို၊ လာလာေခ်ေသး။ မဖြင့္ႏိုင္ေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ာ။”
“သယ္၊ ငါလုပ္လိုက္ရ။ ေဟ့ ဖြင့္ဆို ဖြင့္စမ္း။ ငါ့ကို ႏွယ္ႏွယ္ရရ ေတာသားမ်ား ေအာက္ေမ့လို႔လား။ ၀န္ႀကီး ဗညားက်န္းေတာ ဆိုတာ ငါပဲကဲြ႔။ ေမာင္မင္း မျမင္ဘူးရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ထားလိုက္ဦး။”
“အဟြတ္၊ လာလာေခ်ေသး။ သဟာျဖင့္ ၀န္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း IC ေလး တစ္ခ်က္ေလာက္ ျပပါခင္ဗ်ား”
“ဟိုက္၊ အဲဒါမွ ဂြ။ အို၊ ငါက နာဂစ္ဆိုတဲ့ အေရးတႀကီးကိစၥနဲ႔ ဟိုေတာင္ပိုင္းက ျပင္စလူကို သြားရတာ၊ အိမ္ကမိန္းမက IC ထည့္ေပးလိုက္ဖို႔ ေမ့သြားတယ္။ ေအးေလ သူ႔လဲ အျပစ္မဆိုသာပါဘူး။ သူလည္း ပိုကာေဒါင္းတာ အိမ္ႏွစ္၀ိုင္းေလာက္ ရံႈးသြားလို႔ ဗ်ာမ်ားေနတာနဲ႔။ ေမာင္မင္းရယ္ ငါ့ဥပဓိရုပ္လည္း ၾကည့္စမ္းပါဦးကြာ၊ ဒါ အညၾတ ဂ်န္းဂဲရုပ္လားလို႔”
“ဒီမယ္ ဦးႀကီး သည္းခံပါခင္ဗ်ာ၊ က်ြန္ေတာ္တို႔ တံခါးဖြင့္ေပးရန္ စည္းကမ္း ၂၇ ခ်က္ ဆိုတဲ့အထဲမွာ ဥပဓိ ရုပ္ေကာင္းလွ်င္ ဖြင့္ေပးရမည္ ဆိုတာ မပါဘူးခင္ဗ်၊ ေအးေအးေဆးေဆး ေနာက္ေၾကာင္းသာ လွည့္ျပန္ပါခင္ဗ်ာ၊ ေနာက္ၿပီး ဒီအခ်ိန္ဟာ ၀န္ႀကီးေတြ သြားလာတဲ့အခိ်န္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ခိုင္လံုတဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထားသာ မျပႏိုင္လို႔ကေတာ့ မဖြင့္ေရးခ် မဖြင့္ထဲက ပါပဲခင္ဗ်ာ။”
“ကိုင္း၊ ခက္ပဲခက္ေနျပန္ပါေတာ့လား။ နက္ျဖန္ေတာ့ မင္း ဒုကၡနဲ႔ လွလွကို ေကာင္းေကာင္း သိရလိမ့္ မေပါ့ကြာ။”
“လွလွဆိုတာကေတာ့ က်ြန္ေတာ့္ခယ္မပါပဲ။ ဒုကၡဆိုတာေတာ့ က်ြန္ေတာ့္အဖို႔ ရိုးေနေပါ့။ အကယ္၍ လူဆိုး၊ သူခိုးေတြ၊ ဓါးျပေတြ၊ သူပုန္ေတြက ၀န္ႀကီးအေယာင္ေဆာင္လာရင္ ဘယ့္နဲ႔လုပ္မလဲ။ က်ြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ အတြက္နဲ႔ေတာ့ တိုင္းသူျပည္သားေတြ ဒုကၡမေရာက္ေစရဘူးဆိုတာ စိတ္သာခ်ပါ ခင္ဗ်ာ၊ ကိုင္း လူႀကီးမင္းဟာ လူႀကီးမင္း ေစာင့္ခ်င္လဲေစာင့္ မေစာင့္ခ်င္လဲျပန္။ က်ြန္ေတာ္ေတာ့ ေစာင္ေခါင္းၿမီးၿခံဳၿပီး တေရးတေမာ အိပ္လိုက္ အုံးမယ္”
မာရ္ေအာင္တံခါးမႉးက တံခါးဖြင့္မေပးေသာအခါ ၀န္ႀကီးသည္ ေအာင္ထြန္းတံခါးသို႔ သြားျပန္ပါ၏။
“တံခါးမႉး ရိွသလားေဟ့”
“ဟုတ္ကဲ့ ရိွပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ညအခ်ိန္မေတာ္ႀကီး ဘယ္သူမ်ားပါလိမ့္”
“ငါ ၀န္ႀကီးဗညားက်န္းေတာ ပဲကဲြ႔။ အိမ္မွာ အသံုးျပတ္လို႔ ဟိုဘက္ရြာေတြ အရက္ပုန္းသြားဖမ္းတာ။ တလက္စ ထဲ ခ်ဲဒိုင္ေတြပါဖမ္းေနရလို႔ အျပန္ေနာက္က်သြားတယ္။”
“အို၊ ၀န္ႀကီးလား။ သိပါ့ခင္ဗ်ာ၊ ေန႔တိုင္း သတင္းစာမ်က္ႏွာဖံုးမွာ ေဘာင္းဘီႀကီးတကားကား၊ လက္ၫိႈး တထိုးထိုးနဲ႔ မလိုအပ္သည္မ်ားကို ၫႊန္ၾကားေနတာ။ ေစ်းသန္႔ရွင္းေရးကို သြားၫႊန္ၾကားလိုက္၊ ေရေျမာင္းေဖာ္တာ သြား ၫႊန္ၾကားလိုက္။”
“ေအး၊ ေမာင္မင္းေတာ္တယ္။ နက္ျဖန္ ရံုးလာခဲ့ ရာထူးတိုးေပးမယ္။ ဒါ့ထက္ တံခါးဖြင့္စမ္းပါအံုးကြ။”
“ဟုတ္ ဟုတ္ ၀န္ႀကီး၊ ေဟ့ သာေအးနဲ႔ေမာင္ပိန္။ ၀န္ႀကီးကို တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္စမ္းေဟ့။ သယ္၊ ဒီ ေခြးမသား ေလးေတြ၊ ဒီလိုပဲ၊ အေရးေဟ့ ဆိုရင္ ဘယ္ေရာက္ေနမွန္းမသိဘူး။ ေဟ့၊ ေဟ့ေကာင္ေတြ။”
တိုတိုေျပာရရင္ ၀န္ႀကီး ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ အိမ္ျပန္ေရာက္သြားပါ၏။
ေနာက္ေန႔ ညီလာခံ (ေညာင္ႏွစ္ပင္ႏွင့္ မမွားၾကေစလို) တြင္ ၀န္ႀကီးဗညားက်န္းေတာက မာရ္ေအာင္ တံခါးမႉး ႏွင့္ ေအာင္ထြန္းတံခါးမႉးတို႔ကို ဆင့္ေခၚေစ၏။ ရံုးထဲေရာက္ေတာ့ ေအာင္ထြန္းတံခါးမႉးမွာ ထခုန္မိမတတ္ ၀မ္းသာေန သေလာက္ မာရ္ေအာင္တံခါးမႉးမွာမူ အင္း၊ တခါေတာ့ခက္ပါေပါ့။ ေအးေလ၊ ငါလဲ ငါ့စည္းကမ္းအတိုင္း လုပ္ရတာပဲ။ အျပစ္ေပးမယ္ဆိုလဲ ေပးေပ့ါဟု ေတြးကာေန၏။ ခဏၾကာေတာ့ ၀န္ႀကီး ေပါက္ခ်လာပါသည္။
“ကိုင္း၊ ကိုင္း၊ လာၾကစမ္းကဲြ႔။ ေအာင္ထြန္းတံခါးမႉးနဲ႔ မာရ္ေအာင္ တံခါးမႉး”
“ေရွ႔ေတာ္ေမွာက္ ေရာက္ရိွေၾကာင္းပါ ဘုရား”
“ညက ဘာျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ေမာင္မင္းတို႔ သိတယ္ေနာ္။”
“သိေၾကာင္းပါ ဘုရား”
“ေအး၊ အမွန္က မာရ္ေအာင္တံခါးမႉးလုပ္တာ မွန္တယ္ကဲြ႔။”
“ဟိုက္ ရွာလပတ္ရည္”
“ေမာင္မင္းတို႔ပဲ စဥ္းစားၾကည့္လကြယ္။ ငါ ၀န္ႀကီးပါဆိုတာ လူတိုင္းေျပာႏိုင္တာပဲကဲြ႔။ ဒါျဖင့္ သူ ၀န္ႀကီးအစစ္ အမွန္ဟုတ္မဟုတ္ ဘာနဲ႔သက္ေသျပမလဲ။ ၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာျဖစ္လို႔ သူဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ကိုသြားမယ္၊ ဘာလုပ္မယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္ျပန္ေရာက္မယ္ စသျဖင့္ အစီအစဥ္ဆဲြထားရမွာေပါ့။ တကယ္လို႔ေနာက္က်မယ္အထင္ရိွရင္လဲ တံခါးမႉးကို တင္ႀကိဳ အေၾကာင္းၾကား ထားရမွာေပါ့။ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ င့ါကို သတိေပးလိုက္တာပဲ။ ငါေနာက္ကို ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္ ဆင္ျခင္ရလိမ့္မယ္။ မာရ္ေအာင္တံခါးမႉးႀကီး။”
“အမိန္႔ရိွေတာ္မူပါ ဘုရား”
“ေအး၊ ေမာင္မင္းေတာ္ပါေပတယ္ကြယ္။ အဲဒီအစဥ္အလာကို ဆက္ထိန္းထားေဟ့။ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းနဲ႔ ဥပေဒကို အတိအက်လိုက္နာတဲ့အတြက္ ငါ ဆုလာဘ္ခ်ရမွာေပ့ါ။ ဟဲ့ ေအာင္ထြန္းတံခါးမႉး”
“ဘု ဘု ဘုရား”
“ေအး ေအး ေမာင္မင္း မာရ္ေအာင္တံခါးမႉးကို အတုယူကဲြ႔၊ Nobody is above the law တဲ့။ ဥပေဒ အထက္မွာ ဘာေကာင္မွ မရိွရဘူး။ သူ႔ဟာသူ ဘာေကာင္ႀကီးျဖစ္ျဖစ္ ဥပေဒဟာ ဥပေဒပဲ။ မွတ္ထားေနာ္။ အကယ္၍ ငါတို႔ရန္သူ ကရင္သူပုန္ေတြ၊ ဗကပေတြ၊ မိ်ဳးခ်စ္ေက်ာင္းသားမ်ားတပ္ဦး ဆိုတဲ့ေကာင္ေတြက ငါ ၀န္ႀကီးပါလို႔ေျပာၿပီး ၀င္လာရင္ မခက္လား။ ေနာက္ ဒါမိ်ဳးမလုပ္နဲ႔ေနာ္ ၾကားလား။”
“မွန္ မွန္ မွန္ပါ့ဘုရား၊ ည ည က က်ြန္ေတာ္မိ်ဳးႀကီး ၀န္ႀကီးကို ေရေျမာင္းေဖာ္တာမွာ မလိုအပ္သည္ မ်ားကို ၫႊန္ၾကားတယ္လို႔ မခန္႔ေလးစား ေျပာမိတာ ခြင့္လႊတ္ပါ ဘုရား”
“ေအး ေအး၊ အဲဒါလဲ ငါ့အတြက္ သင္ခန္းစာပဲကဲြ႔။ ငါဟာ ၀န္ႀကီးျဖစ္ေနလို႔မို႔ ၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္ လုပ္ရမဲ့ အလုပ္ေတြပဲ လုပ္ရမယ္။ သူတို႔ဘာသာ သူတို႔ေရေျမာင္းေဖာ္တာ ငါက ဘာကိစၥႏွမ္းသြား ျဖဴးရမလဲ။ ေနာင္ကို ငါ ဆင္ျခင္ပါ့မယ္ကြယ္”
“ကဲ ကဲ ေဒၚ......ေရ၊ မာရ္ေအာင္တံခါးမႉး နဲ႔ ေအာင္ထြန္းတံခါးမႉး ကို ကားပါမစ္ တစ္ခုစီခ်ေပး လိုက္ပါကြယ္။ ေနာက္ၿပီး မာရ္ေအာင္တံခါးမႉးကို တာ၀န္ေက်ပြန္တဲ့အေနနဲ႔ စံျပလုပ္သားဆုနဲ႔ သု၀ဏၰမွာ ေျမကြက္တစ္ကြက္လဲ ေပးလိုက္။”
(ဤအေၾကာင္းကေလးကို ျပန္ေျပာင္းသတိရႏိုင္ေစရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ကိုေဌး၀င္းႏိုင္အား အထူးေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိပါေၾကာင္း)
ယခုေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (constitution) သည္ တိုင္းသူျပည္သား မ်ားအတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ပါ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား မတရားျပဳမူျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးထားေသာ ဥပေဒမ်ား စသျဖင့္ အတိအက် ျပဌာန္းထား ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ေရးသားခြင့္၊ ေျပာဆိုခြင့္၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ ေဆးကုသ ခံယူပိုင္ခြင့္၊ မိမိလုပ္အားႏွင့္ တရားသျဖင့္ ရွာေဖြရရိွထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခြင့္၊ မိမိအား မတရားျပဳလုပ္လာပါက ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္၊ စသည္တို႔ ျပဌာန္းထားသျဖင့္ ထို အေျခခံ ဥပေဒကုိ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အျခား ဘာဥပေဒ၊ ညာဥပေဒမ်ားကိုမူ က်ြန္ေတာ္နားမလည္ပါ။ (ယခု Safety Officer သင္တန္း သြား တက္လိုက္ေတာ့ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ားကို မီးေလာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာ ကင္း ရွင္းေရးအတြက္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ မိ်ဳးစံုကို (စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြက္သာ) ေလ့လာ သင္ယူရပါသည္။ အေတာ္ေလး ေကာင္းမြန္ ျပည့္စံုလွပါ၏။ တစ္ခ်က္မွာ သူရို႔က ဥပေဒကို ေငြဒါဏ္၊ ေထာင္ဒါဏ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားပါသည္။ ဘယ္ဥပေဒကို မလိုက္နာပါက ေငြဒါဏ္ ဘယ္ေလာက္၊ ပထမအႀကိမ္ ဘယ္ေလာက္၊ ဒုတိယ အႀကိမ္ ခိ်ဳးေဖာက္ပါက ဘယ္ေလာက္။ ဘယ္ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ပထမအႀကိမ္ ေထာင္ ဘယ္ႏွႏွစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ေထာင္ ဘယ္ႏွႏွစ္ စသျဖင့္ ျဖစ္ပါ၏။ တကယ္လည္း ေဆာ္ပေလာ္တီးပါ၏။ လုပ္ရဲလုပ္ၾကည့္ ေလ။ Keppel Shipyard တြင္ explosion တစ္ခုျဖစ္စဥ္က တာ၀န္ရိွသူကို စင္ကာပူေဒၚလာ တစ္သိန္းခုနစ္ ေသာင္း ဒါဏ္ရိုက္လိုက္ပါသည္။ ေသပါေပေရာ့ ေမာင္မင္းႀကီးသား။)
Ref: 28. http://www.burmalibrary.org/show.php?cat=404
29. http://www.pixi.com/~kingdom/lawintro.html

အခ်ိဳ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒကို စာျဖင့္ေရးသားကာ ျပဌာန္းထား၏ (ဥပမာ - စင္ကာပူ)။ သို႔ေသာ္ အခိ်ဳ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မေတာ့ စာျဖင့္မေရးပဲ ျပဌာန္းထား၏ (ဥပမာ - အဂၤလန္)။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ က်ြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသား မ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးမည့္ ခုိင္မာေသာ ဥပေဒတစ္ခုကေတာ့ အမွန္ပင္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒ ရိွေနရံုျဖင့္ မလံုေလာက္ေသး။ ထို ဥပေဒကို အသက္သြင္းေလးစားကာ မည္သူ႔ကိုမွမေၾကာက္မရံြ႔ပဲ အမွန္အကန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမည့္ ဥပေဒ ဘက္ေတာ္သား (ေပါင္ခ်ိန္) မ်ား ရိွရန္လည္း လိုအပ္ေပေသးသည္။
သို႔မွသာ က်ြန္ေတာ္တို႔လည္း သန္းေခါင္ယံ တံခါးေခါက္သံကို ေၾကာက္ရံြ႔ေနစရာ မလိုေတာ့ပဲ စိတ္ေအး ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသတည္း။
သည္ေတာ့ -

ဥပေဒ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ား (သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ား) ၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ စာျဖင့္ေရးမွတ္ထားသည့္ ထိုႏိုင္ငံအာဏာပိုင္ အဖဲြ႔အစည္းတို႔ ၏ ျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဒါ က်ြန္ေတာ္ နားလည္သေဘာေပါက္သလို ေယဘူယ်သေဘာ ေရးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒတြင္ သည့္ထက္ ပိုရႈပ္ေထြးၿပီး သည့္ထက္ပို ေလးနက္ေသာ အဓိပၸါယ္မ်ား အမ်ားအျပား ပါ ပါ၏။ ေအာက္ပါ web page တြင္ ဥပေဒ၏ အဓိပၸါယ္မ်ားကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Ref: 30. http://www.google.com.sg/search?hl=en&defl=en&q=define:law&sa=X&oi=glossary_definition&ct=title

No comments: