Friday, January 31, 2014

စင္ကာပူ လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္၌

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီပင္ လမကုန္ေသးပါ။ ဒုတိယပတ္မွစကာ စင္ကာပူ၌ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္တိုက္ ျဖစ္လာသည္မွာ လကုန္ထိပင္ျဖစ္ပါသည္။ သည္အတြက္ အဓိကတာ၀န္ရိွသူ MOM (Ministry of Manpower) မွာ အလြန္ေခါင္းစားခဲ့ရသည္။ မေတာ္တဆမႈ အမ်ားစုမွာ ေဖာင္၀ပ္ (Formwork)။ ျငမ္းစင္ (scaffold) တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ သည္ကဲ့သို႔ မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ရသည္ကို MOM က အေသးစိတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ ရိွပါသည္။
            သည္ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ရျခင္းအတြက္ သူတို႔က သူတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး အစီအမံမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္မည္ကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေနၾကပါသည္။ သူတို႔တာ၀န္ေက်ပါသည္။ ျပဌာန္းထားေသာ၊ ခ်မွတ္ထားေသာ အစီအမံမ်ားလည္း ေကာင္းပါသည္။ သိပ္ေျပာစရာမရိွပါ။ သို႔ေသာ္ စနစ္ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း၊ သည္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္သူမ်ားက စနစ္အတိုင္း လိုက္မလုပ္လွ်င္လည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ သည္စနစ္ကို လိမ္ညာေနလွ်င္လည္း အလုပ္ျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။
            ခ်မွတ္ထားေသာ စနစ္ မည္မွ်ပင္ေကာင္းေစကာမူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာသူမ်ားက လူလိမ္မ်ားျဖစ္လွ်င္ ထိုစနစ္ က်ဆံုးရေၾကာင္း အင္မတန္ေကာင္းလွသည့္ နမူနာတစ္ခုမွာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသက္အရြယ္ပိုင္းမွလူမ်ားကေတာ့ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ မူ၀ါဒသေဘာတရားျဖစ္ေသာ “လူႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တုိ႔၏ အညမညသေဘာတရား” ကို ေကာင္းစြာ က်က္မွတ္ေလ့လာဖူးပါလိမ့္မည္။ ကြ်န္ေတာ္ငယ္စဥ္က ထိုစာအုပ္ပါ သေဘာတရားမ်ားကို အလြန္အင္မတန္ ႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ့အေပၚအလြန္အင္တန္ ေစတနာေကာင္းလွေသာ လမ္းစဥ္ပါတီဥကၠဌႀကီးက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ေျမာက္ကြ်န္းကဲ့သို႔ ဖန္တီးရန္ ႀကိဳးစားမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ (ေျမာက္ကြ်န္းဆုိတာ ဘာမွန္းမသိသူမ်ား သည္တစ္ခါ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသြားလွ်င္ ဘုန္းႀကီးကို ေမးေလွ်ာက္ၾကည့္ၾကပါ ခင္ဗ်ား။ ေမ်ာက္မ်ားေနသည့္ ကြ်န္းမဟုတ္ပါ။)
သို႔ေသာ္ ထိုလမ္းစဥ္ေအာင္ျမင္ပါသလား။ မေအာင္ျမင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ပါသနည္း။ မျဖစ္ႏိုင္တာကို အတင္းဆဲြစိလိုေသာ လူလိမ္ေတြေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုးဆံုးကား မွားမွန္းသိပါလ်က္ မွားေၾကာင္း၀န္မခံဘဲ အတင္းေရာ အဓမၼပါ မွန္ခ်င္ေနသူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

စင္ကာပူတြင္ ေလာေလာလတ္လတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ား (ဤပံုအားလံုးကို The Straits Times သတင္းစာမွ ရယူထားပါသည္။)

၁၀-၁-၂၀၁၄ - Bishan Street 13 တြင္ ေဖာင္၀ပ္ၿပိဳက်ခဲ့သည္။ ကံေကာင္းေထာက္မသျဖင့္ မည္သူမွ မေသ။ေနာက္တစ္ရက္ -
၁၁-၁-၂၀၁၄ - Yishun Industrial Street 1 တြင္ ေဖာင္၀ပ္ထပ္မံၿပိဳက်ခဲ့သည္။ မည္သူမွ ေသဆံုးျခင္းမရိွခဲ့။ (ဓာတ္ပံုမရခဲ့ပါ။)

၂၂-၁-၂၀၁၄ - Material loading platform ေပၚတြင္ air compressor တင္ကာ မ-ခဲ့သည္။ ကြန္ပရက္ဆာျပဳတ္က်၍ အလုပ္သမားႏွစ္ဦး      ၇ ထပ္မွ ျပဳတ္က်ကာ ေသဆံုးခဲ့သည္။၂၃-၁-၂၀၁၄ - Seng Kang ။ Precast toilet ကုိ မ-စဥ္ အလုပ္သမားတစ္ဦးကို ရိုက္မိၿပီး ၁၉ ထပ္မွ ျပဳတ္က် ေသဆံုးခဲ့သည္။
  

၂၈-၁-၂၀၁၄ - Eunos လမ္းတြင္ ေဖာင္၀ပ္လဲၿပိဳက်ကာ အလုပ္သမားတစ္ဦး ေလးထပ္မွျပဳတ္က် ေသဆံုးခဲ့သည္။


၂၉-၁-၂၀၁၄ - ေန႔လည္ ၃ နာရီေက်ာ္တြင္ စင္တိုစာ၌ ကြန္ကရိေလာင္းေနစဥ္ ေဖာင္၀ပ္ၿပိဳက်ကာ တစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၀ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။


၂၉-၁-၂၀၁၄ - ဒါကေတာ့ အက္ဆီးဒင့္မဟုတ္ပါ။ Kallang Stadium ၌ ကရိန္းလမ္းေခ်ာ္မႈျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ဤသည္မွာလည္း အလြန္ဆိုး၀ါးသည့္ အက္ဆီးဒင့္သို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္သျဖင့္ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ကြ်န္ေတာ္ေလာေလာဆယ္ စင္ကာပူတြင္ Safety Officer cum ECO အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္လွ်က္ ရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စင္ကာပူမွ safety ေလာကကို အနည္းငယ္ တီးေခါက္မိသည္ ဆိုၾကပါစို႔။
ယခု စင္ကာပူတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ားကို လက္ရိွလုပ္ေနေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးသံုးသပ္ၾကည့္ပါမည္။
            ခင္ဗ်ားတို႔ safety officer ေတြ ဘာေတြလုပ္ရသလဲ ဟု ေမးပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တြင္ ေျဖရန္ အေျဖရိွပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အမ်ားေယာင္လို႔ေယာင္၊ အေမာင္ေတာင္မွန္းေျမာက္မွန္း မသိ မျဖစ္ရေလေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို Guide line ခ်ေပးထားပါသည္။ ထို ဂိုက္လိုင္းကား အျခားမဟုတ္။ CP79 ျဖင့္ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ WSHMS (Workplace Safety and Health Management System) ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ ဘာမွေခါင္းစားစရာမလိုပါ။ ထို WSHMS ၏ လမ္းစဥ္အတိုင္း တာ၀န္ေက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္သာ ျဖစ္၏။
            ထို WSHMS ကား အလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို အႏၱရာယ္ကင္းေရးထိန္းသိမ္းထားရန္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ပါသည္။ ဒါျဖင့္ဗ်ာ။ ဘာျဖစ္လို႔ အခုအဲဒီ အက္ဆီးဒင့္ေတြ မၾကာခဏျဖစ္ေနရသလဲ ဟု ေမးပါ။ ထို႔အတြက္လည္း ကြ်န္ေတာ့္မွာ အေျဖရိွပါသည္။ အထက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္နမူနာျပခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ မေအာင္ျမင္ရသကဲ့သို႔ ခ်မွတ္ထားေသာ မူမ်ား၊ လမ္းစဥ္မ်ားအတိုင္း မလုပ္ၾကဘဲ လူျမင္ေကာင္းေအာင္ ညာတာပါေတး၊ သူတုိ႔တရုတ္ေတြေျပာသလို ၀ါယမ္း၀ါယမ္း လုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။
ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ားကေရာ တကယ္လုပ္လို႔လား ဟု ေမးပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကေရာ ဘာေကာင္မို႔တုံး။ ဘယ့္ကေလာက္မ်ား ပါ၀ါရိွလို႔တုံး။ သူတိ႔ုေပးေသာ လခကိုယူကာ သူတို႔ခိုင္းတာ လုပ္ေနရတာျဖစ္၏။ ေဟ့သူေဌး၊ မင့္လုပ္ေနတာ ဥပေဒနဲ႔မညီဘူး။ မင့္ကို  ငါျဖဳတ္ပစ္မယ္။ MOM ကို တုိင္မယ္လုိ႔ လုပ္လုိ႔ရပါမည္လား။ ေ၀းစြေျခာက္ပါး။ ျဖဳတ္ခ်င္းျဖဳတ္၊ သူကသာ ကြ်န္ေတာ့္ကို ျဖဳတ္ပစ္မည္ျဖစ္၏။
            သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ယခုလုပ္ေနရသည့္ ပေရာဂ်က္မွ ဒါရိုက္တာႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားကေတာ့ ေတာ္ပါသည္။ ရာႏႈန္းျပည့္မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ေတာင္ သူတို႔တတ္ႏိုင္သမွ်ေတာ့ လုပ္ေပးပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ကိုလည္း အေတာ္အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္။ (အယ္မယ္ေလး၊ အဲလိုေလးလည္း ျပန္ဖာထားဦးမွ။ မဟုတ္လို႔ တစ္ေယာက္ေယာက္က ျပန္ေထာင္လိုက္လို႔ ထမင္းအိုးကြဲသြားဦးမယ္။)
            ယခု ျပႆနာတက္ေနသည့္ ေဖာင္၀ပ္လဲၿပိဳမႈမ်ားအေၾကာင္း ေျပာပါမည္။
            ေဖာင္၀ပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ CP23: Code of Practice for Formwork ဟု ရိွပါသည္။ အဲဒီအတိုင္းလုပ္ပါ။ ယခုျဖစ္ေနသည့္ ေဖာင္၀ပ္လဲၿပိဳမႈမ်ား လံုး၀မျဖစ္ပါဟု ကြ်န္ေတာ္ ၁၀၀ ရာႏႈန္းမဟုတ္။ ၁၅၀% အာမခံပါသည္။ ဒါျဖင့္ ဘာလို႔မလုပ္ၾကသလဲ။ အားလံုးမေျပာပါ။ နည္းနည္းေလာက္ ေျပာျပပါမည္။ Structure ေတြအေၾကာင္း၊ design ေတြအေၾကာင္း ေမ့ထားလိုက္ပါ။ အေရးႀကီးဆံုး၊ အနီးကပ္ဆံုး၊ လုပ္ရ အလြယ္ဆံုးဟာကို ေျပာျပပါမည္။


ေဖာင္၀ပ္ (အမွန္က ေဖာင္၀ပ္မေခၚပါ။ Shoring သုိ႔မဟုတ္ false work ဟုေခၚပါသည္။ ေဖာင္၀ပ္ဟူသည္ ကြန္ကရစ္ေလာင္းရန္ ဆင္ထားေသာ ပံု ျဖစ္ၿပီး ၎ပံုကို ေထာက္ေပးထားသည့္ ေအာက္မွ structure မ်ားကို Shoring သုိ႔မဟုတ္ false work ဟုေခၚပါသည္။) အား ေအာက္ပါအေျခအေနသံုးရပ္တြင္ PE (Professional Engineer) ၏ ဒီဇိုင္းအတိုင္း ေဆာက္လုပ္ရမည္။

၁။ ကြန္ကရစ္အထူ 300mm ထက္ေက်ာ္လွ်င္


၂။ အျမင့္ ၉မီတာထက္ေက်ာ္လွ်င္


၃။ ႏွစ္ဆင့္ႏွင့္အထက္


ေဖာင္၀ပ္ဆင္ရာတြင္သံုးသည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ သံေခ်းတက္မေနရ။


ေနာက္ၿပီး ကြန္ကရစ္မေလာင္းမီ ေဖာင္၀ပ္ကို Formowrk Supervisor က စစ္ေဆးရမည္။ စစ္ေဆးဘို႔အတြက္ Formwork Checklist ရိွပါသည္။ သုိ႔ဆိုလွ်င္ အႏွီေမာင္မင္းႀကီးသားမ်ားသည္ ထိုအတိုင္း လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ၾကပါသလား။


            ကြ်န္ေတာ္လုပ္ေနရသည့္ ပေရာဂ်က္တြင္ block ၃ ခုပါ၏။ ၁၀ ထပ္၊ ၁၄ ထပ္ႏွင့္ ၁၈ ထပ္စီ ျမင့္သည္။ အထပ္တိုင္းကို ကြန္ကရိေလာင္းရသည္။ တစ္ထပ္စီ၏ အျမင့္မွာ ၆ မီတာျဖစ္၏။ ထို ၆ မီတာကုိ scaffold frame မ်ားျဖင့္ ဆင္ထားသည္။


            သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ဆင္ထားသည့္ frame မ်ားမွာ အနည္းဆံုး သံုးဆင့္ရိွသည္။ PE design မလုိပါလား။ ဥပေဒအရ လို၏။ သို႔ေသာ္ ထိုေဖာင္၀ပ္မ်ားအတြက္ PE Design မ်ား ရိွပါသလား။ မရိွပါ။ ကြ်န္ေတာ္အင္မတန္နားပူလြန္းသျဖင့္ PE တံုးထုထားေသာ drawing တစ္ခု လာေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒုတိယထပ္အတြက္သာ ျဖစ္၏။ ဟဲ့၊ တစ္ထပ္ထဲေပးရေအာင္ တျခားအထပ္ေတြကေရာ ဟု ေမးသည့္အခါ အထပ္အားလံုး အတူတူပဲေလကြာ။ ေဟာဒီပံုဟာ အထပ္တိုင္းအတြက္ typical ပဲ ဆိုေလ၏။ အိုေက၊ ဒီပံုဟာအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္ ဆိုရင္ ေဟာသည္ပံုမွာေရးထားတဲ့ 2nd Storey ဆုိတာရယ္ grid line နံပါတ္ေတြရယ္ဖ်က္ၿပီး ဒီပံုဟာ အထပ္တိုင္းအတြက္ typical ပံု ျဖစ္ေၾကာင္း PE ကုိျပန္ျပင္ေရးခိုင္းၿပီး လက္မွတ္ထိုးခိုင္းပါ ဟု ေျပာလုိက္၏။ ယခုအထိ အေျဖျပန္မလာေသးပါ။ ေဆာက္လို႔ကျဖင့္ ၿပီးေတာ့ မယ္။
            ေနာက္ၿပီး ဥပေဒလြတ္ရံု တက္ထားေသာ ဘုရားစူးရပါေစ့ formwork supervisor တစ္ေယာက္၊ အဲေလ CRF ဟုေခၚေသာ တရုတ္ ဆပ္ကန္ထရိုက္တာမွာလည္း တစ္ေယာက္ ရွိသည္။ အႏွီေမာင္မင္းႀကီးသားမ်ား ဘယ္နည္းဘယ္ပံုျဖင့္ formwork supervisor သင္တန္း ၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္နားမလည္ႏိုင္ပါ။ ေဖာင္၀ပ္အေၾကာင္း ဘာမ်ားသိပါသနည္း။ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူေသာဘုရားမ်ား စူးရပါေစ့။ ဘာဆို ဘာမွ မသိပါ။ ကြ်န္ေတာ္က သင္ေပးရတာ ျဖစ္ပါသည္။ သင္ေပးသည့္အတိုင္း လုပ္သလားဆိုေတာ့လည္း မလုပ္ပါ။
            ေဖာင္၀ပ္ဆူပါဗိုက္ဆာဆိုတာ ေဖာင္၀ပ္ဆင္ၿပီးသြားၿပီးေနာက္ ကြန္ကရိမေလာင္းမီ သည္ေဖာင္၀ပ္သည္ ကြန္ကရိေလာင္းရန္ စိတ္ခ်ရသည့္အေျခအေနရိွသလား ဆိုသည္ကို စစ္ေဆးရသည္။ ဒါ သူတို႔တာ၀န္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူမ်ားစစ္ပါသနည္း။ ဘယ္သူမွ မစစ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ နားပူလြန္းမက ပူေတာ့မွ ကြန္ကရိေလာင္းၿပီးသားမ်ားကို back date ျဖင့္ ေပါင္းျပင္ေပးျခင္းျဖစ္၏။
            ဟိုတစ္ေန႔က ကြ်န္ေတာ့္ကို RE က လာေျပာသည္။ ေဟ့ေကာင္၊ ေဟာသည္ေဖာင္၀ပ္ဟာ ဘင္းဂလားေတြဆင္ထားတဲ့ ေဖာင္၀ပ္ေနာ္။ ဒါ သူတုိ႔ ပထမဦးဆံုးစဆင္တာ။ သတိထား ဟု ဆို၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္သြားစစ္သည္။ ျပင္စရာ အမ်ားအျပားေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆူပါဗိုက္ဆာလုပ္သူ ဘင္းဂလားကုလားကို ေခၚေျပာ၏။ ငါမွမၿပီးေသးဘဲ မင္းကဘာလို႔စစ္ရသလဲ ဟု ဆင္ေျခေပးသည္။ အိုေက၊ ဒါျဖင့္ ေဟာဟိုမွာရပ္ထားတဲ့ ကြန္ကရစ္ေလာင္းတဲ့ပန္႔ႀကီးက ဘယ္အတြက္လဲ ဆိုေတာ့ ေဆာင့္ႀကီးေအာင့္ႀကီးႏွင့္ ျပန္ထြက္သြားသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာကိုသြားေျပာေတာ့ ေအးပါကြာ၊ ငါသူ႔ကို စစ္ခိုင္းလိုက္ပါမယ္ ဆိုေလသည္။ သူတကယ္စစ္မစစ္ ကြ်န္ေတာ္ လိုက္ၾကည့္ေနစရာမလိုပါ။ သူတုိ႔ကို ထိုေန႔ထိုရက္က ထိုကဲ့သို႔ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ကိုယ့္ဟာကိုယ္ မွတ္တမ္းေရးထားပါသည္။ ေနာက္က်လွ်င္ေတာ့ အသံပါ ဖမ္းထားမည္ဟု စိတ္ကူးထားသည္။
            ေနာက္ၿပီး ေဖာင္၀ပ္ဆင္မည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ သံေခ်းမတက္ရဟု ဆို၏။ ေအာက္ပါပံုမွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဆိုဒ္မွ formwork jackbase မ်ားျဖစ္သည္။ ၾကည့္ပါ။


            သံေခ်းတက္လုိ႔ မဆင္ရဘူးဆိုလွ်င္ျဖင့္ ပေရာဂ်က္တစ္ခုလံုး ရပ္ထားဘို႔ ရိွသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ (ေလသံေပ်ာ့ကေလးႏွင့္) သည္ဟာမ်ားကို blasting and hot dip galvanize ပို႔လွ်င္ရေၾကာင္း အႀကံေပးပါသည္။ လုပ္တာမလုပ္တာ သူတို႔အပိုင္း။
            အဲဒါပါပဲခင္ဗ်ား။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အမ်ားႀကီးျဖစ္ပါသည္။ အကုန္လံုးကိုသာ ခေရေစ့တြင္းက် ေျပာရလွ်င္ တစ္ေထာင့္တစ္ည ပံုျပင္ထက္ ပိုရွည္ႏိုင္ဘြယ္ရာရိွ၏။ ထပ္မရွည္ေတာ့ပါ။ အေၾကာင္းအေပါင္းသင့္မွ ထပ္ေဖာ္ပါမည္။
(အလုိက္သိစြာနဲ႔ ျပန္ေတာ့မေျပာနဲ႔ေပါ့ေနာ။ ေတာ္ၾကာ ေျပးေပါက္ပိတ္ေနအံုးမယ္။)

မၿပီးေသးေသာ safety စာအုပ္ ဆက္လုပ္လိုက္ပါဦးမည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း။ 
၃၁ - ၁ - ၂၀၁၄ ေန႔လည္ ၂း၃၈ နာရီ1 comment:

SWEBROTHER KITCHENWARE said...

အား​ေပး​ေနမယ္​အကုိ​ေရ တခါတခါ အလီဘာဘာ​ေတြကမ်ားလြန္​း​ေန​ေတာ့ ခက္​တယ္​