Friday, January 10, 2014

ျမန္မာျပည္သို႔ အလည္ျပန္ျခင္း (ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၃) (၂)

(၇) မၿပီးႏိုင္ေသးေသာ ျမန္မာျပကၡဒိန္

            ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ကြန္ျပဴတာဂ်ာနယ္တိုက္သို႔သြားကာ ျမန္မာျပကၡဒိန္စာအုပ္၏ အေျခအေနကို ေမး၏။ လုပ္ေနဆဲဟု ေျပာပါသည္။ သူတို႔တိုက္က စာျပင္ဆရာ ျပင္ထားသည့္ စာမူကို ျပသည္။ စာလံုးေပါင္းမ်ားကို ျပင္ထားျခင္းျဖစ္၏။ ဥပမာ - ကြ်န္ေတာ္က မကာရရာသီဟု စာလံုးေပါင္းထားသည္ကို မကရရာသီ၊ ဥၾတဘရဂုဏီနကၡတ္ကို ဥတၱရဘရဂုဏီ ဟု ျပင္ျခင္းမ်ိဳး မ်ားျဖစ္၏။ ဘယ္စာအုပ္ကို ရည္ညႊန္းပါသလဲ ဟု ေမးေလေသာ္ သူတို႔က ရုပ္ပုံမ်ားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားေသာ ရာသီႏွင့္ နကၡတ္မ်ားအတြက္ စာလံုးေပါင္းစာအုပ္ကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း ေျပာ၏။ ထိုစာအုပ္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ မရိွ။ သို႔ေသာ္ စာျပင္ဆရာႏွင့္ လည္း မေတြ႔ခဲ့ရ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ကို စာတစ္အုပ္လံုး ပရင့္ထုတ္ခိုင္းလိုက္သည္။ ပရင္တာမွာ inkject portable printer ျဖစ္ရကား စာတစ္အုပ္လံုးထုတ္ရန္ ၂ နာရီခန္႔ၾကာမည္ဆိုသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ပန္းဆိုးတန္း စာအုပ္ဆိုင္မ်ားသို႔ ထြက္လာခဲ့၏။
            ပထမဆံုး အနီးရိွ ျမန္မာ့အလင္း စာအုပ္တိုက္သို႔၀င္ကာ စာအုပ္မ်ားကို စိမ္ေျပနေျပၾကည့္ရာ စာအုပ္အမ်ိဳးအစား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုေတြ႔ရ၍ ၀မ္းသာမိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနႏွင့္ ေျပာရပါမူ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး။ ပထ၀ီ၀င္၊ လူမႈေရးသိပၸံ၊ ေဆးပညာ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး စသည့္ စာအုပ္မ်ားမွာမူ အလြန္နည္းပါေသးသည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစာအုပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႔ရ၏။ ကေလးမ်ားအတြက္ ေရာင္စံုပံုျပင္စာအုပ္ ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ား ကို ေတ႔ြရ၍လည္း ေက်နပ္မိပါ၏။ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးစာအုပ္ေတာ့ မေျပာပါႏွင့္။ ေရးသူမွာ ကြ်န္ေတာ္ တစ္ေယာက္သာ ရိွပါလိမ့္မည္။ ကြ်န္ေတာ့္စာအုပ္မထြက္မခ်င္း ေစ်းကြက္ထဲ၌ သည္စာအုပ္မ်ိဳးေတြ႔ႏိုင္စရာမရိွ။
            အင္ဂ်င္နီယာစာအုပ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႔ျပအင္ဂ်င္နီယာစာအုပ္မ်ားကို အေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ရ၏။ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္၊ EFI အင္ဂ်င္စသျဖင့္ တစ္အုပ္စ၊ ႏွစ္အုပ္စမွ်သာ ေတြ႔ရသည္။ အားရစရာ မေကာင္းပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ ေထာင္ေပါင္းအေတာ္မ်ားမ်ား ရိွပါလိမ့္မည္။ ဘာေၾကာင့္မ်ား မေရးၾကပါလိမ့္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မယံုၾကည္လို႔လား၊ မေရးတတ္လို႔လား၊ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခမကိုက္မွာ စိုး၍လား။ ကြ်န္ေတာ္ မသိပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဂေဟစာအုပ္ကို စံုႏိုင္သမွ်စံုေအာင္ေရးဘို႔ အားခဲထားပါသည္။ ၂၀၁၅ခုမတိုင္မီ အနည္းဆံုး တစ္အုပ္ေတာ့ ထြက္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါမည္။
ကြ်န္ေတာ့္ပိုက္ျပင္ပိုက္ဆက္စာအုပ္ကိုလည္း ေတြ႔ရ၏။ ေရာင္းေစ်း ၇၀၀၀ ဟု ကပ္ထားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သေဘာတူထားေသာ ေစ်းျဖစ္ပါ၏။ ေမးဘို႔ေမ့လာခဲ့သျဖင့္ သည္စာအုပ္ ေရာင္းအားအေျခအေနကိုလည္း မသိခဲ့ရပါ။ စိတ္ရိွ လက္ရိွသာ၀ယ္ရလွ်င္ သိန္းဂဏန္းအေတာ္မ်ားမ်ား ထြက္စရာရိွသျဖင့္ ဟိုစာအုပ္ေကာက္လွန္လိုက္၊ ခ်ထားလိုက္၊ သည္စာအုပ္ ေကာက္ဖတ္လိုက္၊ ခ်ထားလိုက္ႏွင့္ ေနာက္ေတာ့ ေကာင္းလည္းေကာင္း၊ လိုလည္းလိုခ်င္၊ တန္ဘိုးလည္း သိပ္မမ်ားလွေသာ စာအုပ္သံုးအုပ္ ၀ယ္ခဲ့သည္။ ထိုအထဲမွတစ္အုပ္မွာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန (ဟုထင္ပါသည္) မွ ထုတ္ေ၀ထားသည့္ ျမန္မာစံႏႈန္းစာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အသံုးျပဳေနေသာ အတိုင္းအတာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေတာ့္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုပါပါသည္။ သည္စာအုပ္မွာ မူရင္းစာအုပ္မဟုတ္။ ဖုိတိုေကာ္ပီကူးကာ ျပန္ခ်ဳပ္ထားသည့္ စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပန္မရိုက္ပါသနည္း။
            နကၡတၱေဗဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာစာအုပ္ကိုမူ တစ္အုပ္မွမေတြ႔။ ေဗဒင္စာအုပ္ အနည္းငယ္ေတြ႔သည္။ ျမန္မာ့ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္စာအုပ္အေရအတြက္မွာလည္း သိပ္မရိွလွ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူမ်ိဳးမွာ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားၿပီး ထုိက္သင့္သေလာက္ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မရိွသည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ိဳး မလုပ္ႏိုင္။ လုပ္ႏိုင္သည့္တိုင္ သုေတသနလုပ္တတ္သူလည္းနည္း၊ သုေတသနလုပ္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳကလည္းနည္းလွ၏။
            စိတ္မေကာင္းစရာတစ္ခုမွာ တုိင္းရင္းသားဘာသာႏွင့္ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္စာတမ္းဟူ၍ နတၳိျဖစ္ေနျခင္းပင္တည္း။ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္၊ မြန္ စသည့္တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈလည္း အခိုင္အမာရိွေပရာ ၎တို႔အမ်ိဳးသား ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ေရးသားထုတ္ေ၀ရန္ သင့္လွေပသည္။
            သို႔ေသာ္လည္းေပါ့ေလ။ သန္း ၆၀ မွ်ေသာ ျမန္မာႏိုင္သားမ်ားအနက္ ေတာေနလူတန္းစား ၇၀% ကိုႏႈတ္၊ ၿမိဳ႔တြင္ေနေသာ ဆင္ေျခဖံုးမွလူမ်ား၊ ၿမိဳ႔ငယ္ကေလးမ်ားမွလူမ်ားကို ၂၀%ထားၿပီး ထပ္ႏႈတ္။ က်န္ ၁၀% မွ်ပင္လွ်င္ လူဦးေရ ၆ သန္းခန္႔ ရိွေလသည္။ ထားပါ။ စာတတ္ေပတတ္။ ဖတ္တတ္သူဦးေရ ၂ သန္းပဲထားပါ။
            ျမန္မာစာဖတ္သူ ၂ သန္းမွ်ပင္ရိွေသာ္ျငားလည္း စာအုပ္ ၁၅၀၀ ေလာက္ထုတ္ပါက တစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာသည္ထိ    ဗ်စ္ဗ်စ္မည္ေအာင္ ေရာင္းယူရသည္။ သည္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားစာအုပ္မ်ားသာ ထုတ္ေ၀ပါက အုပ္ ၁၀၀ ျပည့္ေအာင္ပင္ မနည္း လက္ေဆာင္တင္၍ ေရာင္းယူရမည္ျဖစ္ဘိ၏။ ဤကဲ့သို႔အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရက ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ၍ မထုတ္ေ၀ပါက တုိင္းရင္းသားစာေပမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ေပၚထြန္းလာပါမည္နည္း။
            ဟိုေန႔က လြတ္လပ္ေရးေန႔ပဲြတြင္ ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္က သူတို႔ျပည္နယ္၌ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္တစ္ခုမွ မရိွသည့္ အေၾကာင္းကို ၀မ္းပမ္းတနည္း ေျပာသြား၏။ ကိုင္း၊ ကိုယ့္လူ။ သည္လိုျဖင့္ အားနာပါးနာ၊ တကၠသိုလ္တစ္ခုခု၊ ေကာလိပ္ တစ္ခုခု၊ သိပၸံေက်ာင္းတစ္ခုခု ခ်င္းျပည္နယ္မွာ လာဖြင့္ပါၿပီတဲ့။ သည္ေကာလိပ္၊ သိပၸံ၊ တကၠသိုလ္မ်ားကို တက္ရေလာက္
ေအာင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ရႏိုင္ပါမည္လားဟု ေမးလွ်င္ အေမာင္ဘယ္သို႔ေျဖမည္နည္း။ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႀကီးလုပ္ေနၿပီး ဆရာတစ္ေယာက္၊ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ႏႈန္း သင္ေနရလို႔ ဘယ္ကိုက္မွာတံုးခင္ဗ်ာ။ ဖြင့္တာေတာ့ ဖြင့္ခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဖြင့္ဘို႔အေျခအေနျပည့္စံုမွ ဖြင့္လို႔ျဖစ္မယ္ မဟုတ္ဘူးလား။ ႏိွမ္တယ္လို႔ မေအာက္ေမ့ပါနဲ႔။ အဲဒီလိုေလး စဥ္းစားၾကည့္စမ္းပါ။
            ယခု တုိင္းရင္းသားဘာသာႏွင့္ စာေပမ်ား မထြန္းကားရျခင္းသည္လည္း ဤကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရးသူက အားထုတ္ေရးသည့္တိုင္ ဖတ္သူမရိွပါက မည္ကဲ့သို႔ တြက္ေျခကိုက္ပါမည္နည္း။
အေတြ႔ရအမ်ားဆံုးကား အဂၤလိပ္စာအုပ္မ်ားျဖစ္မည္ထင္၏။ စကားေျပာနည္း၊ စာေရးနည္း၊ ဂရမ္မာ၊ အဘိဓာန္။ အေတာ့္ကို အမ်ိဳးစံုလွ၏။ အဂၤလိပ္စာတတ္ျခင္းမတတ္ျခင္းမွာ စာအုပ္မ်ားေပၚ မူမတည္။ မိမိမည္မွ်ေလ့လာသနည္းဆိုသည့္ အေပၚမူတည္ေၾကာင္းကိုေတာ့ သတိခ်ပ္ဘို႔လိုပါသည္။ အဂၤလိပ္စာအုပ္မ်ိဳးစံု အုပ္ (၂၀) ေလာက္၀ယ္ထားၿပီး မေလ့လာျခင္း ထက္ တစ္အုပ္တည္း၀ယ္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာျခင္းက ပိုမေကာင္းပါသေလာ။ သို႔ေသာ္ စာအုပ္မ်ားေတာ့ ေရြးစရာ မ်ားသည္ေပါ့။
            ေသာက္က်ိဳးနဲ၊ ဘယ္ေတြေရာက္ကုန္ပါလိမ့္။
စာအုပ္ဆုိင္မွ ျပန္လာသည့္တုိင္ ပရင့္ထုတ္လို႔ကမၿပီးေသးသည္မို႔ ထိုင္ေစာင့္ေနရေသးသည္။ အားလံုးၿပီးသြားေတာ့ စာမူထုပ္ႀကီးပိုက္ကာ ျပန္ခဲ့သည္။
ညက်ေတာ့ သန္းေခါင္ထိ၊ မနက္ တစ္မနက္လံုးဖတ္ရႈစစ္ေဆး။ သည္ေလာက္ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ျပင္ေပးထားတာ ေတာင္ အမွားေတြက အမ်ားႀကီးရိွေနေသးသည္မို႔ အေတာ္ စိတ္အိုက္သြားပါသည္။ အခုမွားတာ အေၾကာင္းမဟုတ္။ စာအုပ္ ထြက္လာမွဆို ဘာမွလုပ္လို႔မရေတာ့။ ျပင္ၿပီးသြားေတာ့ ေနာက္ေန႔ေန႔ခင္းသြားေပးကာ မည္သည္တို႔မွားေနေၾကာင္း ရွင္းျပလုိက္၏။ တျခားေတာ့ ဘာကြန္ပလိန္းမွ တက္မေနေတာ့ပါ။ ၿပီးသည့္အခ်ိန္ စာအုပ္ထြက္လိမ့္မေပါ့ဟု စိတ္ကို ေလွ်ာ့ထားပါသည္။

(၈) မတၱရာခရီး

            အခ်ိန္က သိပ္မရသည္ႏွင့္ မႏၱေလးကို ေလယာဥ္ႏွင့္မွသြားႏုိင္မည္ဟု အၾကပ္ကိုင္ထားသျဖင့္ ကိုေနမ်ိဳးေမာင္က ေလယာဥ္လက္မွတ္ ၀ယ္ထားေပးရွာပါသည္။ သို႔ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးသို႔သြားရန္ ေလဆိပ္သို႔ ခပ္ေစာေစာပင္ ထြက္ခဲ့ၾက၏။ ေလယာဥ္ထြက္ခ်ိန္ ၁၀ နာရီခဲြ၊ check in က ၉ နာရီခဲြ ဆုိေပမင့္ ၈ နာရီေလာက္တြင္ပင္ အိမ္မွထြက္ခဲ့ၾကသည္။ သားက အေဖႏွင့္ခဲြရမွာမို႔ တဂ်ီဂ်ီလုပ္ေနသည္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္မွာလည္း ႏွလံုးမသာယာေသာေၾကာင့္ အ၀တ္အစားမွလဲြ၍ ေဟာေျပာပဲြကိစၥ ဘာမွ ႀကိဳျပင္မထားမိ။
ေစာေသးသည္ႏွင့္ လမ္းတြင္ လဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ၾကသည္။ ဟိုကိစၥသည္ကိစၥ၊ ေျပာၾကဆိုၾကရင္း စားၾကေသာက္ၾက သည္။ ထို႔ေနာက္ ေလယာဥ္ကြင္းသုိ႔လာ၊ check in လုပ္။ ကြ်ႏု္ပ္မွာ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းကို ယခု ပထမဆံုးအႀကိမ္ စီးဖူးျခင္း ျဖစ္၏။ စီးရမည့္ Asian Wing Airline မွေလယာဥ္မွာလည္း ပန္ကာတပ္ ေလယာဥ္ကေလးျဖစ္ရာ အေတြ႔အႀကံဳသစ္ ေပါ့ဗ်ာ ဟု ကိုေနမ်ိဳးေမာင္ကို ေျပာမိ၏။ ေလယာဥ္က ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ေရာက္မလာ။ ဟုိေငးသည္ေငး၊ ဟိုလူ႔ၾကည့္၊ သည္လူ႔ၾကည့္ႏွင့္ စာေရးဘို႔အတြက္ ဆီလိုအေပါက္ရွာေနေသာ ကြ်ႏ္ုပ္မွာ အိမ္သာတြင္းမွ အဆင္မေျပမႈမ်ားကို ေတြ႔မိေလေတာ့၏။
            အျခားမဟုတ္၊ လက္ေဆးကန္ႏွင့္ ဆီးသြားခြက္ တည္ေနရာျဖစ္၏။ လက္ေဆးကန္ကို လက္ေဆးရန္အတြက္ သာမန္လူႀကီးမ်ား၏ တံေတာင္ဆစ္ေအာက္နားေလာက္ လုပ္ေပးထားဘို႔မေကာင္းပါလား။ ယခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူမ်ိဳးမ်ား ျမန္မာငပုျဖစ္ေနသည္ကို အရပ္ရွည္လာေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ တပ္ဆင္ထားေလရာ လက္ေဆးကန္မွာ ကြ်န္ေတာ့္ရင္ညြန္႔ ေနရာအျမင့္၌ ရိွေနသျဖင့္ လက္ေဆးလိုသည့္အခါ ကြ်န္ေတာ့္မွာ လက္မ်ားကို ပုခံုးနားထိေရာက္ေအာင္ေျမွာက္လွ်က္ ေဆးရ ေလ၏။ (ကြ်ႏ္ုပ္အရပ္မွာ ၅ ေပ၊ ၄ လက္မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရပ္ရွည္ေအာင္ ေမြးမေပးေသာ ေမြးသမိခင္ကိုပင္ အျပစ္တင္ရ ေတာ့မလား မေျပာတတ္။)
            ဆီးသြားခြက္မွာလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္း ျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ေျခဖ်ားေထာက္လွ်က္ သြားရေလသည္။ ပို၍ဆိုးသည္မွာ ကေလးမ်ားအတြက္ ဆီးသြားခြက္ ဆင္ထားပံုျဖစ္၏။ ကေလးမ်ားကိုလည္း လူစဥ္မီေစရန္ေလ့က်င့္ေပးမည္ဟု ရည္ရြယ္ကာ ဆီးသြားခြက္ကို လူႀကီးမ်ားထက္ပင္ ပိုျမွင့္ထားလိုက္ေသး၏။ ကြ်ႏု္ပ္မွာ အလြန္အေျမာ္အျမင္ႀကီးလွသူ ျမန္မာ ဒီဇိုင္းဆရာမ်ားကို ခ်ီးမက်ဴးပဲ မေနႏိုင္ေတာ့ေခ်။ သို႔ေသာ္လည္းေပါ့ေလ၊ သန္႔ရွင္းေရးမ်ား မျပတ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေနသည့္ တိုင္ ဆီးသြားခြက္မ်ားေအာက္တြင္ ၀ါဖန႔္ဖန္႔အစက္မ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

            ထို႔အတြက္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား။ အသင္ေသာ္လည္းေကာင္း အသင့္သားမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း အရပ္ရွည္လာ ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးလိုေသာ္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းခရီး မ်ားမ်ားသြားေပးပါဟု တုိက္တြန္းလိုက္ရပါ၏။ ထူးဆန္းပါေပ့ ဆတြတ္ရယ္။
            ေျပာရင္းဆိုရင္း ကုိေနမ်ိဳးေမာင္၊ ခင္ဗ်ား ဟုိစာအုပ္ဘိုးေပး ေပး ဟုိက္၊ အဲဗ်။ မတၱရာေဟာေျပာပဲြမွာေ၀ဘို႔ လယ္ယာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးစာအုပ္ေတြနဲ႔ သရုပ္ျပဘို႔ ပီပီအီးေတြ ေမ့ခဲ့ပဗ်ိဳ႔၊ အဲဒါမွ ဒုကၡ ဟုဆိုေသာ္ ကိုေနမ်ိဳးေမာင္က ေနဦးဗ်ိဳ႔၊ မီလိုမီျငား၊ ဟုိေကာင္ေတြကို အေျပးလာပို႔ခိုင္းလိုက္မယ္၊ စာအုပ္ေတြက အဆင္သင့္ထုပ္ၿပီးသားမဟုတ္လား ဆိုေလ ေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္လည္း အိမ္သို႔ ကမန္းကတန္း ဖံုးဆက္ရ၏။
မမက အဲ၊ ငါလည္းေမ့ေနတာ။ ညက သတိရသား၊ စာအုပ္ေတြကအဆင္သင့္ထုပ္ထားတာ။ မနက္ထ နင္လာမွ ေပးလိုက္ဖို႔ပဲ။ အခု မူမူ႔ကို ပို႔ခိုင္းလိုက္မယ္ ဟု ဆိုေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ျပဴးျပဴးျပာျပာျဖစ္လ်က္ ေလယာဥ္ကြင္းသို႔ ထြက္ေပါက္ရိွ ေကာင္တာတြင္ထိုင္ကာ အလွျပင္ေနေသာ မိန္းကေလးမ်ားထံသြားကာ ဒီမယ္ကြယ္၊ မႏၱေလးေလယာဥ္ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ထြက္မလဲဟု ေမးေလေသာ္ အခုဆိုက္ေတာ့မွာ ဦး၊ အမ်ားဆံုး ၁၅ မိနစ္ေလာက္ဆို ထြက္မယ္ ဟု ဆိုေလေသာ္ ဒီလိုေတာ့ျဖင့္ ဘယ္လာဘို႔မီေတာ့မလဲ ဟု အိမ္ကို ဖံုးျပန္ဆက္ကာ မလာနဲ႔ေတာ့ မမီေတာ့ဘူးဟု တားရ၏။ ညီမျဖစ္သူ မူမူမွာ စာအုပ္ထုပ္ႀကီးရြက္ ဆင္းသြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ဖံုးဆက္ကာ ျပန္ေခၚရေသာ ဟူ၏။
ကိုေနမ်ိဳးေမာင္က သူ႔သားထံဖံုးဆက္ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အိမ္သုိ႔ အျမန္သြား၊ စာအုပ္ထုတ္ယူကာ မီရာ မႏၱေလးကား ႏွင့္ ပို႔ေပးလိုက္ရန္ မွာသည္။
            ကြ်န္ေတာ္ကား ဤကဲ့သို႔ နည္းနည္းကေလးမွ မလဲြလိုက္ရလွ်င္ စားမ၀င္၊ အိပ္မေပ်ာ္ ျဖစ္တတ္ေလ၏။
            မနက္ ဆယ္နာရီခဲြေက်ာ္ေက်ာ္တြင္ ေလယာဥ္ထြက္သည္။ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ အစားအေသာက္မ်ား ေကြ်း၏။ မဆိုးပါ။ မႏၱေလးသို႔ ၁၂း၀၈ နာရီတြင္ ေလယာဥ္ဆိုက္သည္။ မႏၱေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ ဆုိေသာ္လည္း တကယ္တန္းမွာ တံတားဦးတြင္ရိွျခင္းျဖစ္၏။ မႏၱေလးသို႔ တစ္နာရီေလာက္ ေမာင္းရသည္။ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ (အထက္ျမန္မာျပည္) မွ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဖိုးတင္စိုးက သူလည္း မတၱရာသုိ႔လုိက္မည္ ဆိုကာ မႏၱေလးသို႔ဆင္းလာသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က သူႏွင့္ေတြ႔ရန္ အခ်ိန္းအခ်က္ ျပဳလုိက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္က ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ မေရာက္လာ။ ကြ်န္ေတာ္က ရြာတြင္ေစာင့္ေနမည့္ လယ္သမားႀကီးမ်ားအား ျမင္ေယာင္ကာ အတင္းေလာ၏။ ေရာက္ပါၿပီကြ၊ ျမင္ေနရပါၿပီကြ ႏွင့္ အေတာ္ၾကာမွ ေရာက္လာသည္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ မနက္စာမစားရေသးသျဖင့္ လမ္းတြင္ ဆီးခ်ဳိက်လွ်င္ ျပႆနာတက္မွာစိုးေသာေၾကာင့္ အနားမွဆိုင္တြင္ ေပါင္မံု႔ႏွင့္ ေရဘူးမ်ား ဆင္း၀ယ္ထားရသည္။
            သူတို႔က ကားေလးႏွင့္ျဖစ္၏။ ေနာက္မွသိရသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္ မတၱရာတြင္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေဟာေျပာပဲြ လုပ္မည့္အေၾကာင္းကို ေဖ့စ္ဘြတ္မွတစ္ဆင့္ ဖိုးတင္စိုးႏွင့္ သိရာမွ အဲဒီမတၱရာက ကြ်န္မတို႔ၿမိဳ႔ပဲ၊ ကြ်န္မလိုက္ပို႔မယ္ ဆိုကာ (လူခ်င္းလည္း တစ္ခါဖူးမွ မျမင္ဖူး၊ မသိဖူးပါပဲလွ်က္) လိုက္ပို႔ျခင္းျဖစ္သည္ ဆို၏။ သူ႔နာမည္မွာ ေဒၚေမလဲ့ျဖဴျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ကိုေနမ်ိဳးေမာင္ေခၚလာသည့္ကားကို ျပန္လႊတ္လိုက္ကာ သူ႔ကားႏွင့္ လုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ေက်းဇူး အထူးတင္ပါသည္ ေဒၚေမလဲ့ျဖဴခင္ဗ်ား။
            ထို႔ေနာက္ မတၱရာသို႔ ဆက္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ မတၱရာသုိ႔ မိုင္ ၂၀ ဟု ဆိုေလသည္။ မတၱရာေရာက္ေတာ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးမွ အမႈေဆာင္ ကိုတင္ကိုက ဆီးႀကိဳေနသည္။ ထို႔ေနာက္ အနီးရိွထမင္းဆိုင္တြင္ပင္ ထမင္းစားလုိက္ၾက၏။ စားေသာက္ၿပီးေတာ့ ေဟာေျပာပဲြလုပ္မည့္ သာစည္ေက်းရြာသို႔ ဆက္လာၾကသည္။ ရြာလမ္းဆိုေတာ့ လမ္းက အေတာ္ဆိုး၏။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ လိုက္ပို႔ေသာ ေဒၚေမလဲ့ျဖဴတို႔ကို အလြန္အားနာလွ၏။
ရြာေရာက္ေတာ့ ၃ နာရီအတိ။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ေဟာေျပာပဲြကို ၃ နာရီစမည္ဟု ေၾကျငာခိုင္းထားရာ အံကုိက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထံုးစံအတိုင္း ဓာတ္စက္ႀကီးဖြင့္ထားကာ ကေလးမ်ားမွာ ေျပးလႊားေဆာ့ကစားလ်က္။
လာသူမ်ားမွာ တကယ့္ရြာသားမ်ားျဖစ္ၾက၏။ အဖိုးႀကီးအဖြားႀကီးမ်ားေရာ၊ ကေလးတိုးလို႔တဲြေလာင္းမ်ားပါ ပါသည္။

            ပထမဦးစြာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ပီပီအီးမ်ား ေမ့က်န္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ဦးစြာေတာင္းပန္ရ၏။ ထို႔ေနာက္ လယ္ထဲတြင္ အလုပ္လုပ္လွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ လုပ္ရမည္နည္းဆိုသည့္အေၾကာင္း ေျပာသည္။ မည္သူမွ မေမးၾက။ နားလည္လို႔ပဲလား၊ ဘာေတြမွန္းမသိလို႔ပဲလား၊ ဘာေမးရမွန္း မေတြးတတ္လို႔လား မေျပာတတ္ပါ။ ဤတြင္လည္း ၂ နာရီနီးပါး ၾကာပါသည္။
            ကိုေနမ်ိဳးေမာင္က ေျမႀကီးေပၚ ဖ်ာခင္းထိုင္ေနၾကေသာ ပရိသတ္မ်ားၾကားသြားထိုင္ကာ ဟိုေမး၊ သည္ေမး စပ္စုသည္။ အနီးရိွအဖြားႀကီးကို အဖြား၊ အခုဒီကို ဘာလာလုပ္တာလဲ ဟု ေနာက္တီးေနာက္ေတာက္ ေမးေလေသာ္ မသိပါဘူးကြယ္၊ ဒီေန႔ ၃ နာရီ ဒီဇရပ္အေရာက္လာရမယ္လို႔ ဗ်ိဳးဟစ္တာနဲ႔ လာခဲ့ရတာပဲ ဆို၏။ ကိုင္း၊ မွတ္ကေရာ့။
ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္သု႔ိဖံုးဆက္ေမးရာ ယေန႔ညေနထြက္မည့္ မႏၱေလးကားႏွင့္ စာအုပ္မ်ားထည့္ေပးလိုက္ေၾကာင္း၊ နက္ျဖန္မနက္ဆို ေရြးလို႔ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကားနာမည္၊ နံပါတ္မ်ားႏွင့္တကြ သတင္းေပး၍ ကိုတင္ကို ကို မနက္ျဖန္မွ ပို႔ေပးလိုက္မည့္အေၾကာင္း မွာထားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပံုရိုက္ၾက၍ ျပန္ခဲ့ၾက၏။
            မတၱရာမွ ျပန္ထြက္လာေတာ့ အေတာ္ေမွာင္ေနၿပီ။ လမ္းတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွ ေမာင္းလာေသာ ကားမ်ားမွာ ကားခ်င္းရင္ဆိုင္ေတြ႔သည့္တိုင္ ကားမီးႀကီးမ်ားကို ခ်မေပးၾက။ အတင္းထိုးထားသျဖင့္ ကားခ်င္းဆိုင္လာၿပီဆိုလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွာ လမ္းကိုမျမင္ရ။ ေရွ႔တူရူကို မွန္းေမာင္းရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားလွသည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အက်င့္စရိုက္မ်ားပါနည္း။ ကားခ်င္းရင္ဆိုင္လာလွ်င္ မီးႀကီးကို ခ်ေပးရမည္ဟု သင္မေပးလိုက္ပါသေလာ။
            အထူးသျဖင့္ ဆိုးသည္မွာ ေတာင္တက္လမ္းျဖစ္သည္။ ေတာင္တက္လမ္းတြင္ တစ္ဆစ္ခ်ဳိးေကြ႔မ်ား၊ ေခ်ာက္မ်ား ရိွေပရာ မျမင္မကန္း ရမ္းေမာင္းရျခင္းမွာ ေသမင္းႏွင့္ အေလာင္းအစားျပဳေနသကဲ့သို႔ ရိွ၏။ သူတို႔ကေတာ့ ရိုးေနၿပီ။ သူလည္းထိုး။ ကိုယ္လည္းထိုး။  

(၉) ဗဟိုျပည္သူ႔၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ဆီးပင္ႀကီး) တြင္ တစ္ေထာက္နားၾကျခင္း

            မတၱရာမွျပန္အလာ မႏၱေလး၀င္ကာ ကိုေနမ်ိဳးေမာင္အတြက္ ရန္ကုန္အျပန္ ကားလက္မွတ္ ၀င္ယူသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ အတြက္မူ ဖိုးတင္စိုးက ျပင္ဦးလြင္မွထြက္လာမည့္ကားကို ႀကိဳ၀ယ္ေပးထား၏။
            မႏၱေလးမွထြက္ၿပီး မ်ားမၾကာမီပင္ ေတာင္ေပၚစတက္ေတာ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မ်ားေလာက္က ကြ်န္ေတာ္ ျပင္ဦးလြင္ကို တစ္ေခါက္ေရာက္ဖူးရာ သည္ေတာင္တက္လမ္းမ်ားမွာ အလြန္လွေၾကာင္း အေတြ႔အႀကံဳရိွထားသျဖင့္ တစ္လမ္းလံုး ေငးေမာလိုက္ပါလာခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ေရွ႔မွကားလာသည့္အခါမ်ားတြင္မူ ဘုရားတ,မိသည္။ ညျဖစ္သျဖင့္ လမ္းရႈခင္းမ်ားကို ေကာင္းေကာင္းမျမင္ရ။ ရာသီဥတုမွာ အေတာ္ေအးလာၿပီျဖစ္သျဖင့္ အေပၚအက်ႌ ထပ္၀တ္ရသည္။
သူငယ္ခ်င္းက သူတို႔ဆီတြင္လည္း ေဟာေျပာပဲြလုပ္ေပးစမ္းပါဟု ေတာင္းဆုိလာေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ့္မွာ ၂၉ ရက္ ေန႔ ည ၇ နာရီအေရာက္ျပန္လာမည္ဟု သားျဖစ္သူကို ကတိေပးခဲ့သျဖင့္ ေနလို႔မရေတာ့ေၾကာင္း အားနာနာႏွင့္ပင္ ေတာင္းပန္ ရသည္။ ကိစၥမရိွပါဘူးကြာ၊ ခုည ၈ နာရီ မင္းတို႔အိမ္မွာ စုခိုင္းထားလိုက္ေပါ့။ Free discussion ေျပာရတာ ပိုေကာင္းပါတယ္ ဟု ေမတၱာရပ္ခံရ၏။ သူက ဗ၀တ၊ ႏုိင္ငံေရးသိပံၸဌာနမွ တာ၀န္ခံဌာနမႉး ျဖစ္ေလသည္။ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္စလံုး ဗ၀တ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္၏။
            သူတို႔ေက်ာင္းေရာက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မွန္းသည့္အတိုင္း ည ၈ နာရီ။ ဗ၀တမွ ဆရာ၊ ဆရာမေလးမ်ား ေစာင့္ေနတာ ေတြ႔ရ၏။ ဖိုးတင္စိုး အမ်ိဳးသမီးက သူတို႔ေစာင့္ေနတာၾကာၿပီ။ ညေန ၆ နာရီခဲြကတည္းက ေစာင့္ေနၾကတာ ဟု ဆိုေလေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္မွာ မေက်မခ်မ္းႏွင့္ ဟေကာင္၊ ငါမွာထားတာ ၈ နာရီေလကြာ ဟု ေဟာက္ေလေသာ္ ဟုတ္ပါတယ္။ ေစာေရာက္ရင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေအာင္ သူတို႔က ေစာေစာလာတာပါဟု သူ႔အမ်ိဳးသမီးက ေျဖာင္းျဖေျပာေလသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ကား ကိုယ္မွန္သည္ထင္လွ်င္ အတင္းတုတ္တတ္သည့္ လူေရးလူရာ မသိတတ္သူတည္း။
            သူတို႔က ငါးဟင္း၊ ငါးပိခ်က္၊ ခ်ဥ္ရည္ဟင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ဧည့္ခံပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း စားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ဗိုက္ကားေအာင္ ေလြးလိုက္ၾက၏။ စားၿပီးေတာ့ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ စကား၀ိုင္းစဘို႔ ျပင္ပါသည္။
            ထမင္းစားပဲြကို ဖယ္လိုက္ကာ ၀ိုင္းထိုင္လိုက္ၾကသည္။
            ထိုင္ထိုင္ခ်င္း ကြ်န္ေတာ္လည္း ဘာမွ မေမးမစမ္းဘဲ ကုိင္း၊ စလိုက္ၾကရေအာင္ဟု ဆိုကာ ေလာကမွာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ အစားျပန္မရတဲ့အရာ ႏွစ္ခုရိွတယ္ ဟု စလိုက္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔ တစ္နာရီခဲြေက်ာ္ ခ်မ္းခ်မ္းစီးစီး ေစာင့္ေနရသည္ကို အားနာလွသျဖင့္ ေစာေစာၿပီး ေစာေစာျပန္ႏိုင္ရေစရန္ ျဖစ္ေလသည္။ ည ၈း၁၅ ေလာက္က စေျပာၾကရာ ဆယ္နာရီေက်ာ္မွ ရပ္ၾကေလသတည္း။

အဲဒါ ဘာေတြလဲ ဟု ေမးလိုက္ေသာ္ တစ္ေယာက္က အခ်ိန္နဲ႔ မိဘ ဟု ေျဖ၏။ အခ်ိန္နဲ႔ အရြယ္က ကြ်န္ေတာ္က ျပန္ျပင္ကာ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔တိုင္းျပည္တြင္ တန္ဘိုးရိွလွေသာ အခ်ိန္မ်ားကုိ အလဟႆျဖဳန္းတီးပစ္ေနၾကေၾကာင္း သာဓကျဖင့္
ေျပာျပ၏။
            တျခားမၾကည့္ပါနဲ႔ဗ်ာ။ ေဟာဒီေက်ာင္းအေနနဲ႔ ေျပာျပမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ၀န္ထမ္းျဖစ္ၿပီဆို ဘယ္၀န္ထမ္းျဖစ္ျဖစ္ ေဖာင္ႀကီး (ေအာက္ျမန္မာျပည္ ဗဟိုျပည္သူ႔၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္မွာ ေဖာင္ႀကီးတြင္ရိွသျဖင့္ ဗဟိုျပည္သူ႔၀န္ထမ္း တကၠသိုလ္ ကိုလည္း အလြယ္တကူ ေဖာင္ႀကီးဟုပင္ ေခၚၾကပါသည္။) ကို မျဖစ္မေနတက္ၾကရတယ္ မဟုတ္လား။ ဒါျဖင့္ရင္ဗ်ာ၊ ေဖာင္ႀကီးသင္တန္း သြားရေတာ့မယ္ဆို ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမ်ား (ငါတို႔ေတာ့ ေဖာင္ႀကီးသင္တန္း တက္ရေတာ့မယ္ေဟ့၊ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဘာသာရပ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ေတြ၊ ရံုးလုပ္ငန္းအတတ္ပညာေတြ၊ အေျခခံ စစ္ပညာေတြ သင္ရေတာ့မယ္၊ အဲဒီပညာေတြဟာ ငါတို႔လို ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ တကယ့္ကို မရိွမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အတတ္ပညာေတြပဲ။ ငါတို႔ ဒီရသမွ် သံုးလခဲြေလး အေတာအတြင္းမွာ မရမက ေလ့လာသင္ယူၾကရမယ္) လို႔ ေတြးမိ၊ ေျပာမိ၊ လုပ္မိၾကပါသလဲ။ ေ၀းစြေျခာက္ပါး။
            ေဖာင္ႀကီးဆို အသံၾကားလိုက္ရံုနဲ႔တင္ (ဟင္၊ ေဖာင္ႀကီးသင္တန္းႀကီးေတာ့ တက္ရျပန္အံုးမယ္။ ေအးဟယ္၊ စိတ္ပ်က္ ပါတယ္။ ငါလဲ ဟိုအပတ္ေရႊ႔လိုက္၊ ဒီအပတ္ေရႊ႔လိုက္နဲ႔ အေတာ့္ကိုၾကာေနၿပီ။ ခုေတာ့ မတက္လို႔မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ တက္ရအံုး မယ္) စသျဖင့္ စိတ္ပ်က္သံ၊ ညည္းညဴသံေတြပဲ ၾကားေနရတာ မဟုတ္လား။
            ေအး၊ လူေတြက ဟို႔ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီးေပးရတဲ့ MBA ဆိုတာႀကီးကိုသာ သြားေရတျမားျမားနဲ႔ အထင္ႀကီးေနၾကတာ။ လုပ္ငန္းခြင္ စီမံခန္႔ခဲြေရးပညာရပ္ေတြကို ဒီမွာလည္း သင္ေပးေနတယ္၊ ရေအာင္ယူမယ္ဆိုတဲ့သူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရိွသလဲ။ စိတ္မွမ၀င္စားတဲ့ေနာက္ အဲဒီလူေတြ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ ဒီကသင္ေပးတာေတြကို ယူႏိုင္ေတာ့မလဲ။
            ယူတတ္မွရ၏၊ ခ်ဴတတ္မွ က်၏။ မယူတတ္လွ်င္ အပံုႀကီးလ်က္ႏွင့္ မရ။ မခ်ဴတတ္လွ်င္ အရံုနီးလ်က္ႏွင့္ မက် ဆိုတဲ့ ျမန္မာစကားပံုရိွတယ္။ အဲဒီလူေတြဟာလည္း ေပးေနလ်က္သားနဲ႔ မယူခ်င္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဘာမွ မရလုိက္ဘူး။
            ခင္ဗ်ားတို႔ စဥ္းစားၾကည့္စမ္းပါ။ ဒီမွာ ၃ လခဲြနဲ႔ တစ္ႏွစ္ကို သင္တန္း ၃ ႀကိမ္ေပးတယ္ပဲထား။ အဲဒီသင္တန္းကို လာတက္တဲ့ သင္တန္းသားဦးေရ ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲ။ တစ္ေန႔ ၈ နာရီႏႈန္းနဲ႔ ၃ လခဲြကို အဲသည္ သင္တန္းသားဦးေရနဲ႔ ေျမွာက္ၾကည့္လိုက္စမ္းပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ဆံုးရံႈးနစ္နာသြားသလဲ ဆိုတာ။
            အဲဒီလိုနစ္နာေနတဲ့၊ အလဟႆဆံုးရံႈးေနရတဲ့အခ်ိန္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ရိွသြားၿပီလဲ။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီလာတက္တဲ့သူေတြဟာ သာမန္အလုပ္သမားေတြမဟုတ္ဘူး။ အရာရိွအရာခံေတြ။ သူတို႔အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြ၊ လုပ္အား ေတြဆံုးရံႈးရတာဟာ သာမန္အရပ္သူအရပ္သားေတြ ဆံုးရံႈးလိုက္တဲ့ အခ်ိန္ေတြထက္ ပိုနစ္နာတယ္။
            အဒိႏၷာဒါနာဆိုတာ သူမ်ားအိပ္ေနတံုး အိမ္ေပၚတက္ခိုးမွ ခုိးမႈေျမာက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလို ႏုိင္ငံေတာ္က လႊတ္ၿပီး သင္တန္းတက္ခိုင္းတာကို ကိုယ့္တာ၀န္ေက်ပြန္ေအာင္ မလုပ္ဘဲ အလကား ေရသာခို၊ အေခ်ာင္ႏိႈက္၊ အိပ္လိုက္စားလိုက္ လုပ္ေနတာလဲ ခုိးတာဘဲ။ ဘာကိုခိုးတာလဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အခ်ိန္ေတြ၊ ဘ႑ာေတြ၊ ကိုယ့္အခ်ိန္ေတြ၊ ကိုယ့္မိသားစုပိုက္ဆံေတြ ကို ခိုးတာ၊ အလဟႆျဖဳန္းတီးပစ္တာပဲ။
ခုနက သူမ်ားအိမ္ တက္ခိုးတဲ့သူခိုးက သူခိုးႏုိင္ရင္ ဘယ္ေလာက္ပါမလဲ။ ထားပါေတာ့ တီဗီတစ္လံုး။ ေရႊဆဲြႀကိဳး တစ္ကံုးထက္ မပိုႏိုင္ဘူး။ ေဟာဒီအရာရိွႀကီးေတြေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကနစ္နာသြားတာဟာ တီဗီတစ္လံုး၊ ေရႊဆဲြႀကိဳးတစ္ကံုး ထက္ အမ်ားႀကီးပိုတယ္။ အဲဒါကို ခင္ဗ်ားတို႔က သူတို႔သေဘာေပါက္လာေအာင္ ေျပာျပေပးဘို႔ လိုတယ္။

ကြ်န္ေတာ္လည္း ရင္ထဲရိွသမွ် စိတ္ေပါက္ေပါက္ႏွင့္ေျပာလုိက္ရာ မိနစ္ ၂၀ မွ်အၾကာတြင္ ကိုေနမ်ိဳးေမာင္က ဟိုးထား ဆရာ၊ ဟိုးထား။ သူတို႔ဘာလိုခ်င္သလဲ၊ သူတို႔မွာ ဘာအခံေတြရိွသလဲမသိဘဲ အရမ္းေလွ်ာက္ေျပာေနလို႔ ျဖစ္မလားဗ်။ ေဆြးေႏြးပဲြဆိုတာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကမွ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခု ထြက္မွာေပါ့ ဟု အတင္းတားေလ၏။ ထုိအခါမွ ကြ်န္ေတာ္လည္း ကိုယ္ရိွန္သတ္ႏိုင္ေလသည္။ ေက်းဇူးႀကီးပါေပ့ ကိုေနမ်ိဳးေမာင္။
ကိုင္း၊ က်ဳပ္တို႔ခ်ည္းပဲ ေျပာေနလို႔မျဖစ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ဘက္ကပါ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမွ ျဖစ္မယ္။ ဒီေတာ့ ပထမဆံုး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မိတ္ဆက္ၾကရေအာင္ ဟု အစပ်ိဳးေပးလုိက္၏။
            သူတို႔တစ္ဦးခ်င္းစီ မိတ္ဆက္ၾကသည္။ ဥပေဒဘဲြ႔ရ အေတာ္မ်ား၏။ ဓာတုပါရဂူတစ္ဦးပင္ ပါေသးသည္။
            ကိုေနမ်ိဳးေမာင္က သူတို႔ကို ေမးခြန္းမ်ားေပးၿပီး ေျဖခိုင္းသည္။
၁။ တာ၀န္
၂။ လက္ခံယံုၾကည္ေသာ နိယာမ
၃။ အေရးတႀကီးေျဖရွင္းလိုေသာ ျပႆနာ
၄။ ႏုိင္ငံအတြက္ အေကာင္းဆံုးရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ
၅။ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
၆။ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္
    
            သူတို႔က ကိုယ့္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းေျပာျပ၏။ ဥပမာ - တာ၀န္ဆိုတာ ကိုယ့္အသိစိတ္နဲ႔ မျဖစ္မေန ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမဲ့လုပ္ငန္း။ လက္ခံယံုၾကည္ေသာ နိယာမ - ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ အဆိုးဆံုးကိုႀကံဳေတြ႔လာရင္လည္း လက္ခံႏိုင္ရမယ္ . . . . စသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သိပ္မမွတ္မိေတာ့ပါ။
            ထို႔ေနာက္ကိုေနမ်ိဳးေမာင္က ယခုအခ်ိန္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္အခါျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းစက္၀န္း (historic cycle) ႏွင့္ ယွဥ္၍ ရွင္းျပပါသည္။

(၁၀) တစ္ေယာက္တစ္လက္

            ဟိုဆရာေလးတစ္ေယာက္ကေတာ့ အေတာ္မ်ားမ်ား ေစာဒကတက္၏။ သူေျပာသည္မ်ားထဲမွ ကြ်န္ေတာ္မွတ္မိသည့္ တစ္ခုမွာ -
အခုဆို ၾကည့္ပါအံုး၊ ဟိုလူကလည္း သူထင္တာလုပ္ေနတယ္၊ ဒီလူေတြကလည္း သူတို႔ထင္တာေတြ လုပ္ေနတယ္။ ဟိုအဖဲြ႔က တစ္မ်ိဳး၊ သည္အဖဲြ႔ကတစ္ဖံု တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္လုပ္ေနၾကတာ ဘယ္လိုလုပ္ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ႏိုင္မလဲ။ ဘယ္လိုလုပ္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မလဲ - ဟု ျဖစ္ပါသည္။
သူက ေစာေစာစီးစီးျပန္သြားသျဖင့္ သူ႔ေမးခြန္းကို ကြ်န္ေတာ္ျပန္ေျဖသည္ကို မမီလိုက္။ သူ႔ေမးခြန္းကို ကြ်န္ေတာ္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖပါသည္။
ဒီေမးခြန္းကို ကြ်န္ေတာ္ ခႏၶာကိုယ္ဥပမာနဲ႔ ေျဖပါမယ္။ ေဟာသည္ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္ကို ၾကည့္ပါ။ ေခါင္းမွာ မ်က္စိပါတယ္၊ နားပါတယ္၊ ပါးစပ္ပါတယ္၊ ဦးေဏွာက္ပါတယ္။ အားလံုးဟာ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အေရးႀကီးၾကတာခ်ည္းပဲ။ ဦးေဏွာက္ဟာ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးမွာ အေရးႀကီးဆံုး အသံုး၀င္ဆံုးဆိုၿပီး ေခါင္းတစ္ခုလံုးကို ဦးေဏွာက္ေတြနဲ႔ခ်ည္း ဖဲြ႔စည္းထားလို႔ ျဖစ္မလား။ ဦးေဏွာက္ဟာ ဦးေဏွာက္ရဲ့အလုပ္ကို သူ႔ဟာသူ လုပ္ေနသလို မ်က္လံုးကလည္း ၾကည့္ဘို႔ဆိုတဲ့ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနရတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ နားက နားေထာင္ရတဲ့တာ၀န္၊ ႏွာေခါင္းက အသက္ရႉသြင္း၊ ရႉထုတ္ တာ၀န္၊ ပါးစပ္က စားမယ္၊ ေသာက္မယ္။
ကဲ၊ ဒါဆို အဲဒီ ဦးေဏွာက္တို႔ ပါးစပ္တို႔၊ နားတို႔၊ ႏွာေခါင္းတို႔ဟာ ကိုယ့္အလုပ္ကို လုပ္ေနၾကတာမဟုတ္ဘူးလား။ ပါးစပ္က စားေသာက္ေနတာကို နားက ေဟ့ေကာင္၊ မင္းမလဲ တစ္ခ်ိန္လံုး စားေသာက္ေနတာပဲလို႔ အျပစ္တင္လို႔ရပါမလား၊ ဒါ ပါးစပ္က သူ႔အလုပ္သူလုပ္ေနတာ။ နားက နားေထာင္ရမဲ့အလုပ္လုပ္ဖို႔ ပါးစပ္ဆီကို ခြင့္ေတာင္းေနစရာလိုမလား။ သူတို႔ အားလံုးဟာ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ လုပ္ေနၾကတာမဟုတ္ဘူးလား။
ဒါေလာက္ဆိုရင္ အလုပ္တစ္ခုတည္းကို အားလံုးၿပိဳင္တူလုပ္ဖို႔ရာ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏုိင္သလို လိုလည္းမလိုအပ္ဘူး ဆိုတာ သေဘာေပါက္ေလာက္ပါၿပီ။
အဲဒီလိုပဲ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ ဆရာ၀န္တို႔၊ အင္ဂ်င္နီယာတို႔ စာေရးစာခ်ီတို႔ရိွဘို႔လုိသလို လယ္သမား၊ ကိုင္းသမား၊ အလုပ္သမား၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ ကုန္သည္တို႔ဟာလည္း မရိွမျဖစ္လိုတာပဲ။ လယ္သမားေတြသာ လယ္မလုပ္ရင္ ဘာသြား စားၾကမလဲ။ သန္႔ရွင္းေရးသမားေတြသာ အမိႈက္မလွည္းရင္ ၿမိဳ႔ႀကီးဟာ ညစ္ပတ္ စုတ္ျပတ္ေနမွာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ လူတိုင္းဟာ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးစီလုပ္ေနဘို႔ အေရးႀကီးတယ္။
အခုဆို ပုဂၢလိကအဖဲြ႔အစည္းေတြ၊ လူမႈေရးအဖဲြ႔အစည္းေတြ မိႈလိုေပါက္ေနတာဘဲ။ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ လုပ္ေနၾကတာပဲ။ နာေရးကူညီတဲ့အဖဲြ႔က အသုဘကိစၥေတြလုပ္မယ္။ ပရဟိတအဖဲြ႔ေတြက အလႉခံၿပီး ေက်ာင္းေတြျပင္မယ္၊ ေဆးခန္းေတြေဆာက္မယ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႔ေတြက ဘုိးဘြားေတြကို ေစာင့္ေရွာက္မယ္။ ဘာမျဖစ္ႏိုင္စရာ ရိွသလဲ။ အဲဒီလိုအဖဲြ႔ေတြ မ်ားမ်ားေပၚၿပီး တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ မ်ားမ်ားလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းျပည္ႀကီး ဆုတ္ယုတ္သြားစရာမရိွဘူး။ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ လဲြေခ်ာ္စရာအေၾကာင္း ဘာမွ မရိွဘူး။
ဒါေပမဲ့ ပါးစပ္ကစားဘို႔၊ နားက နားေထာင္ဘို႔ စသျဖင့္ သူ႔ဟာနဲ႔သူလုပ္ရမဲ့အရာေတြကို စနစ္တက်လုပ္ေအာင္ ဦးေဏွာက္က ထိန္းေက်ာင္းေပးသလို အဲဒီအဖဲြ႔ေတြ စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္၊ ကဖ်ဲကရုန္းနဲ႔ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းမလုပ္ေအာင္ေတာ့ အစိုးရက ထိန္းေက်ာင္းေပးဘို႔လိုတယ္။ အဲဒီလိုထိန္းေက်ာင္းဘို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒတို႔၊ နည္းဥပေဒတို႔၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းတို႔ ျပဌာန္းေပးဘို႔၊ လက္ေတြ႔လုိက္နာက်င့္သံုးလာေအာင္ တြန္းအားေပးဘို႔ လိုတယ္။
အဖဲြ႔တစ္ခုတည္းမွာေတာ့ ဟိုလူကေျပာတာ သည္လူသေဘာမတူ။ သည္လူလုပ္တာ ဟိုလူက ကန္႔ကြက္ ဆုိလို႔ေတာ့ မျဖစ္ေပဘူးေပါ့။ အခ်င္းခ်င္း ကတံုးကတိုက္လုပ္ေနမဲ့အစား၊ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာရင္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျပစ္ဖို႔၊ လက္ညိႈးထိုးေနမဲ့အစား အေျဖတစ္ခုရဘို႔ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းရမယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တုိင္တိုင္ပင္ပင္ လုပ္ရမယ္။ ႏွလံုးျဖဴစင္ရိုးသားၾကရမယ္။
ဒါေလာက္ဆို ခုနက ေမးခြန္းကို ကြ်န္ေတာ္ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေျဖၿပီးၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။

(၁၁) ဘယ္သူ႔ကိုျပင္မလဲ

            ေနာက္တစ္ေယာက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနကို အားမရသျဖင့္ ေအာက္ပါေမးခြန္းကို ေမးပါသည္။
အခု ကြ်န္မတို႔ဆီမွာ ေျပာင္းတယ္ေျပာင္းတယ္နဲ႔၊ ဘာမ်ားေျပာင္းသလဲ။ လူတိုင္းကေတာ့ ေျပာင္းခ်င္ေနၾကတာဘဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လုိေျပာင္းၾကမလဲ။
            သူ႔ေမးခြန္းကို ကြ်န္ေတာ္က ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္ေျဖပါသည္။
            ကြ်န္ေတာ္တို႔လူ႔အဖဲြ႔အစည္းဟာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရလို႔ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေကာက္ကက္ေျပာင္းလိုက္ဘို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥ။ ပိုဆိုးတာက ပစၥည္းတစ္ခုပ်က္သြားရင္ ပ်က္တဲ့အပိုင္းကို ျပင္လိုက္လို႔၊ အစားထိုးလဲထည့္လိုက္လို႔ရတယ္။ ျပင္ရတာ အင္မတန္လြယ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လူတစ္ေယာက္၊ တစ္ဖဲြ႔၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလံုး ပ်က္သြားၿပီဆုိရင္ အင္မတန္ျပင္ဘို႔ ခက္သေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ လူဆိုတာ သက္မဲ့ ပစၥည္း မဟုတ္လုိ႔ဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ အေတြးအေခၚေတြ၊ အယူအဆေတြ၊ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ ရိုးသားမႈေတြကို စနစ္ဆိုး တစ္ခုေအာက္မွာ ရိုက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရတယ္။
            လူဟာ ေဟာဒီ ေၾကြပန္းကန္လုိပဲ။ ေၾကြပန္းကန္ကို ျပင္ခ်င္ရင္ ရႊ႔႔ံဘ၀မွာပဲ ျပင္လို႔ရမယ္။ ဘာပံုလိုခ်င္သလဲ။ အ၀ိုင္းပံု ယူမလား၊ ေလးေထာင့္ပံုယူမလား၊ ေခြးရုပ္လုပ္မလား၊ ႏြားရုပ္လုပ္မလား၊ ရႊ႔ံဘ၀မွာ ႀကိဳက္တာလုပ္လို႔ရတယ္။
            ဒါေပမဲ့ အဲဒီရႊံကို မီးဖုတ္လိုက္တဲ့အခါ ေျပာင္းလို႔ရပါဦးမလား။ မီးဖုတ္ၿပီးသား ေျမပန္းကန္တစ္ခုကို မႀကိဳက္လို႔ ပန္းအိုးအျဖစ္ ျပင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုျပင္မလဲ၊ ဘယ္လိုမွ မလြယ္ေတာ့ဘူး။ ဒါကိုမွမရမက အတင္းေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ အဲဒီပန္းကန္ ကြဲရံုပဲရိွမယ္။ ပန္းအိုးေတာ့ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။
            လူမွာ ကေလးဘ၀ဟာ ရႊံ႔နဲ႔တူတယ္။ ကေလးကို ႀကိဳက္သလိုပံုသြင္းလို႔ရတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္ ေကာင္းမႈ၊ ဆိုးမႈဟာ သူ႔ကိုသြန္သင္ဆံုးမတဲ့ အေဖအေမ၊ လူႀကီးသူမ၊ ဆရာသမားေတြေပၚ၊ သူက်င္လည္ေနရတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေပၚ အမ်ားႀကီး မူတည္ေနတယ္။
            အခု ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူ႔အဖဲြ႔အစည္းဟာ မီးဖုတ္ရံုမွ်မကလို႔ ေၾကြရည္သုတ္တဲ့အဆင့္ထိ ေရာက္ေနၿပီ။ ဘယ့္နယ္လုပ္ျပင္မလဲ။ အတင္းျပင္ရင္ အဲဒီေၾကြရည္သုတ္ပစၥည္း ကဲြရွပ်က္စီးသြားဘုိ႔ပဲရိွတယ္။ ဘယ္လိုမွ ျပင္လို႔မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ သူမ်ားကိုသြားျပင္ဘုိ႔လို႔ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ မႀကိဳးစားနဲ႔။ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။
            ဒါေပမဲ့ ျပင္လို႔လံုး၀မရေတာ့ဘူးလား ဆိုေတာ့လဲ မဟုတ္ဘူး။ ရတယ္။ ဒါျဖင့္ ဘယ္လိုရတာလဲ တဲ့။
            သူမ်ားကို မျပင္ပါနဲ႔။ ကိုယ့္ကိုယ့္ကိုယ္ ျပင္ပါ။ သူမ်ားကိုျပင္ခ်င္တဲ့သူဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အရင္ဆံုးျပင္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ကုိယ့္အနီးပတ္၀န္းက်င္က ကေလးေတြကို ျပင္ရတယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ ရြယ္တူေတြကို ေျပာဆို ျပသလို႔ရတယ္။ အဲ - လူႀကီးေတြကိုေတာ့ သြားမေျပာနဲ႔။ မရေတာ့ဘူး။ အရိုးရင့္ေနၿပီ။ ဒါေပမဲ့ လက္မေလွ်ာ့ပါနဲ႔။ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ အရံႈးမရိွပါဘူး။ 
            အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ့္ကိုယ္ ျပင္ပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ျပင္တဲ့အေၾကာင္းေျပာျပမယ္။
            အခု ခင္ဗ်ားတို႔အေနနဲ႔ လူတကာကမႏွစ္ၿမိဳ႔တဲ့ ဒီလိုေက်ာင္းမွာ၊ ေတာထဲမွာ လူေတြသူေတြနဲ႔ အဆက္ျဖတ္ၿပီး မ်က္စိပိတ္၊ နားပိတ္လာေနရတာ အေတာ္စိတ္ပ်က္မွာပဲ။ စိတ္ဓာတ္က်မွာဘဲ။ အဲဒါဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဘာျဖစ္လို႔ ျဖစ္ေနမွန္း မသိလို႔ဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ေစခ်င္တယ္။ သေဘာမတူတာရိွရင္လည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးပါ။
            ကြ်န္ေတာ္ငယ္ငယ္ ၉ တန္း၊ ဆယ္တန္း၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ေတြတံုးက စႏၵာမဂၢဇင္းမွာ စာေရးဆရာႀကီး သက္လံုက တရုတ္က်မ္းစာ (ေတာက္တယ္က်င္း ထင္တယ္) ကို ဘာသာျပန္ၿပီး ေစ့ထားေသာတံခါးမ်ား ဆုိၿပီး အခန္းဆက္ ေဆာင္းပါးေတြ ေရးတယ္။ အဲဒီေဆာင္းပါးေတြက ဘ၀မွာ ဘယ္လိုေနရထိုင္ရမယ္ဆိုတာကို ညႊန္ျပေပးလို႔ ကြ်န္ေတာ္ အရမ္းႀကိဳက္တယ္။ ေဆာင္းပါးအားလံုးကို လက္ေရးနဲ႔ ဗလာစာအုပ္မွာ ကူးေရးထားတာ အဲဒီမွတ္စုေတြ ခုထိ အိမ္မွာရိွေသး တယ္။
            အဲဒီအထဲက ကြ်န္ေတာ္အသည္းစဲြမွတ္မိေနတဲ့ စာေၾကာင္းေလးတစ္ခုကို ရြတ္ျပမယ္။
ေျခေထာက္ရယ္လို႔ျဖစ္လာတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုဟာ ငါဟာ၊ ေခါင္းေပါင္းစတလူလူနဲ႔ သူမ်ားအထက္မွာ မေနရပါလားရယ္လို႔ ဘာမွ စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနစရာမလိုဘူး။ မီးဟဲ့ဆုိရင္ ေရကိုအျမန္ဆံုးေျပးသယ္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားဘို႔ပဲ လိုတယ္။

            အခု ခင္ဗ်ားတုိ႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဗဟိုျပည္သူ႔၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ဆိုတာ ျမန္မာျပည္ထူေထာင္ေရးမွာ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ေနရာတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ အစိုးရအဖဲြ႔ကိုလည္ပတ္ေနတာ အစုိးရ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔မလည္ပတ္လို႔ ဘယ္သူေတြနဲ႔ လည္ပတ္ေနပါသလဲ။ အရည္အေသြးညံ့တဲ့ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြမ်ားေနရင္ အစိုးရအဖဲြ႔ႀကီးကေရာ အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ့ အစိုးရအဖဲြ႔ႀကီး ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။ ျပည္သူေတြရဲ့၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေတြ အရည္အေသြးျပည့္၀ပါမွ ျပည္သူေတြကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ တိတိက်က်၊ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္မွာမဟုတ္လား။ ဒီလိုဆိုရင္ အဲဒီ၀န္ထမ္းေတြ အရည္အေသြးျပည့္၀ဘို႔ မလုိဘူးလား။
            အဲဒီ၀န္ထမ္းေတြ အရည္အေသြးျပည့္၀ဘို႔အတြက္ သူတို႔ကို ေကာင္းေကာင္း သင္တန္းေပးဘို႔ မလုိဘူးလား။ ဒါျဖင့္ လူေတြက ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေက်ာင္းအေပၚ မေကာင္းျမင္ေနရသလဲ။ ဒါ အေၾကာင္းရိွတယ္။ အစဲြေၾကာင့္ပဲ။ ဘာအစဲြလဲဆိုေတာ့ ဒီေက်ာင္းက အရင္ မဆလ လက္ထက္ကတည္းက ရိွခဲ့တာဆိုေတာ့ သူတို႔ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ရဲ့ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ၊ သေဘာတရားနဲ႔ အေတြးအေခၚေတြကို လူေတြဦးေဏွာက္ထဲ ရိုက္သြင္းေပးတဲ့ေနရာလို႔ သတ္မွတ္ထားၾကလို႔ပဲ။
            ဒါေပမဲ့ ဒါကို ေလွနံဒါးထစ္မွတ္ထားလို႔ မရဘူးေလ။ အခု ေခတ္ေတြေျပာင္းကုန္ၿပီ။ ဒါ ကြ်န္ေတာ္ ရမ္းေျပာတာမဟုတ္ ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေဖာင္ႀကီးကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကတစ္ႀကိမ္။ ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ တက္ခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒီတံုးက ဘယ္သူေတြဘယ္လိုသေဘာထားထား ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္တန္ဘုိးထားေသာအားျဖင့္ ေဖာင္ႀကီး မွာသင္ခဲ့တာေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နန ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ထားတယ္။ မယံုရင္ အခုအိမ္ကိုလိုက္ခဲ့လို႔ရတယ္။ အဲဒီတံုးက သင္တန္းမွတ္စုေတြ ကြ်န္ေတာ့္အိမ္က စာအုပ္စင္မွာ ခုထိရိွေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မွတ္စုေတြကို ယူၾကည့္ရင္ ကြ်န္ေတာ္ဘယ္လိုေလ့လာခဲ့တယ္ဆိုတာ ေတြ႔လိမ့္မယ္။
            အခု ခင္ဗ်ားတို႔ေက်ာင္းမွာ ဘာေတြပို႔ခ်ေပးေနသလဲဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရး သိပံၸ၊ စီမံခန္႔ခဲြေရးဘာသာရပ္၊ ရံုးလုပ္ငန္းအတတ္ပညာနဲ႔ အေျခခံစစ္ေရးျပသင္တန္းေတြပါမယ္ ဆိုတာေလာက္ေတာ့ ခန္႔မွန္းလို႔ရပါတယ္။
            ဒါဆို အဲဒီဘာသာရပ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း အရာရိွ၊ အရာခံေတြအေနနဲ႔ တတ္ထားဘို႔မလိုအပ္ဘူးလား။ အဲဒါေတြကို သင္ေပးေနတာ ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ အဓိပၸာယ္မရိွတာေတြလုပ္ေနတာလား။ တကယ္က လူေတြထင္ေနသလို ေဟာဒီ ေက်ာင္းႀကီးကို ဖ်က္ပစ္ဘို႔လည္းမဟုတ္ဘူး။ ဒီသင္တန္းေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္လိုက္ဘို႔လည္း မဟုတ္ဘူး။ တကယ္တမ္း လိုေနတာက ဒီသင္တန္းအေပၚ အဆိုးျမင္ေနတဲ့ လူေတြရဲ့ သေဘာထားေတြ အေတြးအေခၚအယူအဆေတြကို ေျပာင္းပစ္ဘို႔ဘဲ။
ဒီေလာက္ဆို ဒီေက်ာင္းရဲ့အေရးပါပံုကို ခင္ဗ်ားတို႔ ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ေလာက္ၿပီ။ ေနာက္ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑။
 ဒီေတာ့ ဒီေလာက္ အေရးႀကီးတဲ့ေက်ာင္းမွာ သင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ တာ၀န္က်ေနတဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ့ အခန္းက႑ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ဖို႔ေကာင္းၿပီ။
ဒီကေန႔ကစၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ့ အေတြးအေခၚအယူအဆေတြအားလံုးကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္လိုက္ပါ။ ငါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးအတြက္ အလြန္အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ေနရာမွာ တာ၀န္ယူထားရပါလားလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တန္ဘုိးျမွင့္ပါ။
Be proud of your job. ကုိယ့္အလုပ္ကိုယ္ တန္ဘုိးထားပါ။ ကိုယ့္ရာထူးကိုယ္ ဂုဏ္ယူပါ။ ထမင္းစားရရံု၊ အခ်ိန္တန္ေတာ့ လခကေလး ထုတ္ရရံုမွ်ေလာက္သာ မလုပ္ပါနဲ႔။ ထမင္းမငတ္ရံုတမယ္ လုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ့ ခြန္အားေတြ၊ ဉာဏ္အားေတြ၊ ပညာေတြ၊ အခ်ိန္နဲ႔ ငယ္ရြယ္ပ်ိဳျမစ္မႈေတြဟာ အလဟႆ ကုန္ဆံုးေနရတာပဲ။ အဲဒီလိုသာဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုယ္တိုင္ေရာ၊ တိုင္းျပည္အတြက္ပါ အင္မတန္နစ္နာတယ္။
            ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တန္ဘုိးျမင့္တဲ့သူျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနရတဲ့၊ ကိုယ္တာ၀န္ယူထားရတဲ့ ဘာသာရပ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေက်ေက်ညက္ညက္ ေလ့လာပါ။ ေက်ာင္းက ျပဌာန္းေပးထားတဲ့ စာအုပ္ကေလး ေလာက္နဲ႔ ေရာင့္ရဲမေနပါနဲ႔။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ကိုယ့္ဘာသာရပ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ တစ္ကမၻာလံုးက စာအုပ္ေတြ ေမႊေႏွာက္ဖတ္ပါ။ တျခား ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကိုပါ ေလ့လာပါ။ စူးစမ္းပါ။ ငါပို႔ခ်ေနတဲ့ဘာသာရပ္မွာ ငါ ဘယ္ေလာက္တတ္သလဲ လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္ဆန္းစစ္ပါ။
            ဒါဆို အဲဒီစာအုပ္ေတြ ဘယ္ကရမလဲလို႔ ေမးခ်င္လိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔လိုခ်င္တဲ့ စာအုပ္ေတြ ကြ်န္ေတာ့္ဆီ လွမ္းမွာ လိုက္ပါ။ ေဟာဒီသူငယ္ခ်င္းဆီကို အီးေမးနဲ႔ပို႔ေပးလိုက္မယ္။ အခု အင္တာနက္ေခတ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္ညိႈးထိပ္တင္ စာအုပ္ေတြ ရာေပါင္းမ်ားစြာ အခမဲ့ရႏိုင္တယ္။ အေရးႀကီးတာက ေလ့လာလိုစိတ္၊ ဖတ္လိုစိတ္၊ သင္ယူလုိစိတ္ ရိွဘို႔ပဲ။
            အဲဒီလိုေလ့လာလို႔ ကိုယ့္ဘာသာရပ္မွာ ေတာ္ေတာ္ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ျဖစ္လာၿပီဆုိတာနဲ႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ confidence ရိွလာလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သိမ္ငယ္တဲ့စိတ္ေတြလည္း ၾကက္ေပ်ာက္ ငွက္ေပ်ာက္ ေပ်ာက္ကုန္လိမ့္မယ္။
သင္တန္းပို႔ခ်တဲ့အခါ စာအုပ္ထဲပါတာေတြကို အလြတ္က်က္ၿပီး ျပန္ရြတ္တာမ်ိဳးကို လံုး၀မလုပ္ပါနဲ႔။ ကေလးေတြကို စာသင္သလိုမ်ိဳး သင္လို႔ရိွရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔သင္တန္းသားေတြ ၁၅ မိနစ္အတြင္း အကုန္အိပ္ေပ်ာ္ကုန္မွာပဲ။ ဒီေတာ့ ကိုယ္သင္ရမဲ့ ဘာသာရပ္ကို ေက်ေက်ညက္ညက္ ေလ့လာထားၿပီး ကိုယ့္စကားနဲ႔ကိုယ္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းျပပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ သင္ရိုးစာအုပ္ကို လံုး၀မလွန္ပါနဲ႔။ ရည္ညႊန္းရမဲ့စာပိုဒ္ေတြရိွရင္ မွတ္စုမွတ္လာၿပီး ဘယ္စာမ်က္ႏွာမွာ ဘယ္လိုေဖာ္ျပ ထားပါတယ္လုိ႔ပဲ ေျပာပါ။
အေရးႀကီးဆံုး သတိထားရမွာက သူတို႔ဟာ ကေလးေတြမဟုတ္ဘူး။ လူႀကီးေတြ။ လူႀကီးေတြမွ တကယ့္ဌာနဆိုင္ရာ အရာရိွႀကီးေတြျဖစ္လို႔ သူတို႔ကုိ သင္တန္းပို႔ခ်တဲ့အခါ ကေလးေတြကို စာသင္သလို သင္လို႔မရေတာ့ဘူး။ သူတို႔မွာ မိသားစု ျပႆနာေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာ၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြ၊ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲေတြ၊ အသက္ႀကီးတဲ့အတြက္ စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္မပါေတာ့တာေတြ၊ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳစတဲ့ ေရာဂါေတြ စသျဖင့္ ျပႆနာေပါင္းမ်ိဳးစံုရိွလိမ့္မယ္ဆုိတာ ႀကိဳတြက္ထားရမယ္။
            ေနာက္ၿပီး ကိုယ္ကခ်ည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ ပို႔ခ်ေနတဲ့ပံုစံမ်ိဳးထက္ သူတို႔ကိုပါ ပါ၀င္လာေအာင္ ဆဲြေဆာင္ပါ။ သူတို႔ကို စကားေျပာခိုင္းပါ။ သူတို႔မွာ အေတြ႔အႀကံဳအမ်ားႀကီးရိွတဲ့အတြက္ သူတို႔ဆီကေနလည္း ျပန္ၿပီး သင္ယူႏိုင္တာပဲ။ သင္တန္းသားတစ္ေယာက္ေယာက္ တစ္ခုခု (ဥပမာ - စိတ္မပါလက္မပါ) ျဖစ္ေနရင္ သူ႔ကို အျပဳသေဘာခ်ဥ္းကပ္ေမးျမန္းပါ။ Conflict of interest (လာဘ္လာဘကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး စကားေခၚျခင္း) ကို ေရွာင္ပါ။
            ဒီေက်ာင္းကို ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္လဲ လာပို႔ခ်လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဆရာႀကီးလာေရာက္ ပို႔ခ်တဲ့အခါ သူ႔သင္တန္းကို သြားတက္ပါ။ သူ ပို႔ခ်ပံုကို ဂရုတစိုက္ေလ့လာပါ။ အတုခိုးပါ။ သက္ႀကီးသင္တန္းသားေတြကို သင္ၾကားပံုနည္းစနစ္ေတြကိုလည္း ေလ့လာဘို႔ လုိပါလိမ့္မယ္။
            ဒါ့ထက္ပိုၿပီးလုပ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို႔အားလံုးစုၿပီး အခန္းတစ္ခန္းထဲမွာ သင္တန္းပို႔ခ်တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို တစ္လတစ္ခါေလာက္ လုပ္ၾကည့္ပါ။ အဲဒီလိုလုပ္ရင္းနဲ႔ ေအာက္ကနားေထာင္ေနတဲ့လူေတြက ပို႔ခ်ေနတဲ့သူရဲ့ ေပ်ာ့ကြက္၊ ဟာကြက္ေတြကို ေထာက္ျပပါ။ ဘယ္လုိလုပ္လုိက္ရင္ ပိုေကာင္းသြားလိမ့္မယ္ဆိုတာ အႀကံေပးပါ။ အဲဒီလုိသာဆိုရင္ျဖင့္ သိပ္မၾကာခင္ကာလမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ အရင္ကနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ကြာသြားၿပီဆိုတာ ေတြ႔လာလိမ့္မယ္။
            အဲဒါဟာ ကိုယ့္ကိုယ့္ကိုယ္ ေျပာင္းတာပဲ။
            ကိုင္း၊ ေျပာတာလည္း အေတာ္မ်ားသြားၿပီဆိုေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ ရပ္ပါမယ္။

(၁၂) အခ်ိန္ကို စီမံခန္႔ခဲြျခင္း

            ေနာက္တစ္ေယာက္က ကြ်န္မတို႔မွာ ပုိက္ဆံလဲမရိွ၊ အခ်ိန္လဲမရိွဘူးဆရာ ဟုဆိုပါသည္။
            ပိုက္ဆံမရိွတာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္မရိွဘူးဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နည္းနည္း ေျပာခ်င္တယ္။
            အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား၊ ဦးသိန္းစိန္၊ ဘီလ္ဂိတ္၊ ကုန္သည္၊ လယ္သမား၊ သူေတာင္းစား ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေန႔မွာ ၂၄ နာရီပဲ အညီအမွ်ရတယ္။ ဘယ္သူမွပိုၿပီး ၂၅ နာရီ ရတဲ့သူမရိွဘူး။
            ဒါေပမဲ့ အိုဘားမား သံုးလိုက္တဲ့ ၂၄ နာရီနဲ႔ လယ္သမားတစ္ေယာက္ သံုးလုိက္တဲ့ ၂၄ နာရီ တူပါ့မလား။ ဘယ္လိုမွ မတူႏိုင္ဘူး။ အခ်ိန္ကို အလဟႆမျဖစ္ေစဘို႔ အခ်ိန္ကို ေကာင္းေကာင္းစီမံခန္႔ခဲြတတ္ရမယ္။
            အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ဘယ္လိုအေၾကာင္းနဲ႔မွ အခ်ိန္ကို အလဟႆ မကုန္ေစနဲ႔။ တစ္မိနစ္၊ တစ္စကၠန္႔မွေတာင္ မျဖဳန္းလိုက္နဲ႔။ အဲဒါ အေရးႀကီးဆံုးပဲ။ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရိွရိွသံုးႏိုင္ဘို႔ အေရးႀကီးတဲ့ ေနာက္တစ္ခုက ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာ ေနပါ။
            က်န္းမာေရးအေရးႀကီးတဲ့အတြက္ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖို႔ တစ္ေန႔ကို နာရီ၀က္၊ တစ္နာရီ အခ်ိန္ေပးပါ။ အခ်ိန္တစ္ခု သတ္မွတ္ထားၿပီး အဲဒီအခ်ိန္မွာ လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ အိပ္ခ်ိန္ကို မနည္း၊ မမ်ားရေအာင္ ခ်ိန္ထားပါ။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ၇ နာရီအိပ္ရင္ ေကာင္းေကာင္းလံုေလာက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ၆နာရီ၊ အမ်ားဆံုး ၆ နာရီခဲြထက္ ပိုမအိပ္ဘူး။
            အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္မျဖဳန္းပါနဲ႔။ ေပါက္တတ္ကရ၊ အရည္မရအဖတ္မရစာေတြ ဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္မကုန္ပါေစနဲ႔။ အိမ္မလည္ပါနဲ႔။ ကိုယ့္အတြက္လည္း အက်ဳိးမရိွ၊ သူမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးမရိွတဲ့ ေ၀ေလေလ ကိစၥေတြကို ေရွာင္ပါ။ တစ္ေနကုန္တိုင္း ဒီေန႔ အက်ိဳးမရိွတဲ့ကိစၥေတြ ငါဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား လုပ္ခဲ့သလဲ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ေနာက္မလုပ္မိေအာင္ ေရွာင္ပါ။
            ခုနင္ကေျပာတဲ့အထဲမွာ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာေနဘို႔ ဆုိတာပါတယ္။ စိတ္ပံ်႔လြင့္ေနတဲ့အခါ စာဖတ္လို႔လည္း ဘာဖတ္ေနမွန္း မသိဘူး။ အိပ္လို႔လည္း ေကာင္းေကာင္းမေပ်ာ္ဘူး။ ဘာလုပ္လုပ္ ခရီးမတြင္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ ေခါင္းထဲကို ဘာျပႆနာ၊ ဘာပူပင္ေသာက၊ ဘာစိတ္ညစ္စရာမွ မထည့္ပါနဲ႔။ ရန္ကုန္မွာျဖစ္ေနတာကို ဒီကေနၿပီး လွမ္း စိတ္ညစ္ေနရံုနဲ႔ ေပ်ာက္သြားမလား - ေျပာ။ ဒီေတာ့ အိုကြာ၊ ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းေပါ့လို႔ စိတ္ကိုထားပါ။ ျပႆနာျဖစ္လာရင္ စိတ္ညစ္ေနမဲ့အစား ေျဖရွင္းရမဲ့ လက္ေတြ႔က်မဲ့နည္းကိုသာရွာပါ။ လက္ေတြ႔က်က် ေျဖရွင္းပါ။ ကိုယ္လုပ္တဲ့အလုပ္ကို စိတ္ပါလက္ပါလုပ္ပါ။ အာရံုစူးစိုက္လုပ္ပါ။ ထမင္းစားရင္း စာမဖတ္ပါနဲ႔။ စာဖတ္ရင္း ထမင္းမစားပါနဲ႔။
            ခင္ဗ်ားတို႔လည္း ကေလးေတြမဟုတ္ေတာ့တဲ့အတြက္ ဒီေလာက္ေျပာရင္ သေဘာေပါက္ပါတယ္။

            ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလုိက္ၾကတာ ၂ နာရီနီးပါးၾကာပါသည္။
            အျပန္တြင္ သူတို႔ထဲမွတစ္ေယာက္က “ကြ်န္မတို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေပ်ာက္ေနတာဆရာ။ ခုလိုေျပာျပတာ အမ်ားႀကီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။” ဟု ဆိုေလသည္။
            သည့္အတြက္ သားကိုခဲြကာ ဆီးပင္ႀကီးသို႔လာရက်ဳိးနပ္ေပၿပီ ဟု ကြ်န္ေတာ္ ေက်နပ္မိပါသည္။

(၁၃) ရန္ကုန္သို႔ျပန္လာျခင္း

            ေနာက္ေန႔မနက္တြင္ ကိုေနမ်ိဳးေမာင္က မႏၱေလး-ရန္ကုန္ မနက္ ၉နာရီခဲြကားျဖင့္ျပန္ရန္ မႏၱေလးသို႔ဆင္းသြား၏။ မႏၱေလးေရာက္ေသာ္ ကားဂိတ္တြင္ ရန္ကုန္မွပို႔လိုက္ေသာ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စာအုပ္မ်ား သြားေရြးၿပီး မတၱရာသို႔ပို႔လိုက္ေၾကာင္း ဖံုးဆက္၏။
            ကြ်န္ေတာ္လိုက္မည့္ကားက ျပင္ဦးလြင္မွ ၉ နာရီထြက္လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ ဆီးပင္ႀကီးသို႔ အေစာဆံုး ၉ နာရီခဲြ ေလာက္မွ ေရာက္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မနက္စာစားအၿပီး သူငယ္ခ်င္းတို႔မိသားစုႏွင့္အတူ ေစ်းသို႔ထြက္လာခဲ့၏။ ကြ်န္ေတာ္ကား ေတာသားစစ္စစ္ျဖစ္သျဖင့္ ေတာ၏အေငြ႔အသက္၊ ေတာင္၏ရနံ႔မ်ားရေလေသာ္ စင္ကာပူမွ ျပန္ေျပးလာၿပီး ဆီးပင္ႀကီးတြင္ပင္ အလုပ္လုပ္လိုေသာစိတ္မ်ား အမွန္ပင္ေပၚခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆီးခ်ိဳရိွသျဖင့္ သၾကားမထည့္ပဲ လဖက္ရည္ကို ႏို႔ဆီ နည္းနည္းႏွင့္သာ ေဖ်ာ္ေပးပါဟု မွာလိုက္သည့္တိုင္ လာခ်ေပးသည့္ လဖက္ရည္မွာ ခ်ိဳရဲေနသျဖင့္ အေတာ္ေလး စိတ္ပ်က္ရ ျပန္၏။

            ဖိုးတင္စိုးတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံက ဘုရားပန္းမ်ား၊ ကိုက္လန္၊ ေထာပတ္သီး စသျဖင့္ အေတာ္မ်ားမ်ား၀ယ္ၿပီး လက္ေဆာင္ ေပးလိုက္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း အားနာလိုက္တာကြာဟု အတန္တန္ဆုိလွ်က္ ေပးသမွ် အကုန္သိမ္းႀကံဳးယူခဲ့ေလေသာ ဟူ၏။
            သူငယ္ခ်င္းက ေစာပါေသးသည္ဆိုသည့္တိုင္ ၉ နာရီေက်ာ္ေလာက္တြင္ ကားလမ္းသို႔ဆင္းရန္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အတင္း ေလာေလေတာ့သည္။ ၉ နာရီခဲြေလာက္တြင္ ေစာင့္ရမည့္ေနရာသို႔ ေရာက္၏။ ထို သာလာယံဇရပ္တြင္ ေစ်းေရာင္းေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးကို ေမးၾကည့္ေလေသာ္ ရန္ကုန္ကားလား။ အိုေတာ္၊ ဆယ္နာရီတီးမွ ဆိုက္မွာ ဆိုသျဖင့္ အတန္ငယ္စိတ္ပ်က္ သြားလွ်က္ ေစာင့္ေနရ၏။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ရန္ကုန္ကို ၇ နာရီမေရာက္မွာ စိတ္ပူေနမိေလသည္။
            ဆယ္နာရီကို ငါးမိနစ္စြန္းေသာ္ ကြ်န္ေတာ္စီးရမည့္ ေရႊစင္စၾကာကားႀကီး ထိုးဆိုက္လာေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း သူငယ္ခ်င္းကို ႏႈတ္ဆက္လွ်က္ ဆီးပင္ႀကီးမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ေလေတာ့သတည္း။ လမ္းရႈခင္းမ်ားမွာ လွပင္လွေသာ္လည္း ကားထဲမွရိုက္ရတာဆိုေတာ့ ပုံေကာင္းေကာင္းမရခဲ့။

ကားႀကီးမွာ အေတာ္ေကာင္း၏။ ထိုင္ခံုမ်ားမွာ အိစက္ညက္ေညာလွ်က္ စင္ကာပူမွ မေလးရွားသုိ႔သြားသည့္ အိတ္စ္ပရက္စ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေကာင္းေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကံေကာင္းလိုက္ပံုက ေဘးခံုမွ ခရီးသည္အမ်ိဳးသမီးမွာ မႏၱေလးေရာက္မွ တက္လာၿပီး မိုင္တိုင္အမွတ္ ၂၄၅ တြင္ ဆင္းသြားေလရာ ခရီးလမ္းပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိုင္ခံုႏွစ္ခုခြလွ်က္ တစ္ေယာက္တည္း ေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိထိုင္ရေလသည္။
            မႏၱေလးကားႀကီး၀င္းသို႔ ၁၁ နာရီ ၅ မိနစ္တြင္ေရာက္သျဖင့္ ဆီးပင္ႀကီးမွ မႏၱေလးသို႔ တစ္နာရီတိတိၾကာသည္။ ကားစပယ္ယာစကားေျပာပံုက အဆင္မေျပ။
            ကိုင္း၊ ဒီမွာ အေပါ့အပါးသြားလို႔ရပါတယ္။ ေ၀းေ၀းမသြားပါနဲ႔။ ၁၁နာရီခဲြရင္ ထြက္ပါမယ္။ ခရီးသည္စံုလို႔ရိွရင္ေတာ့ ၁၁ နာရီမခဲြလဲထြက္ပါမယ္။ က်န္ခဲ့ရင္ တာ၀န္မယူပါဘူး။
            သူ႔ေလသံၾကားလိုက္ေတာ့ စိတ္ထဲ အေတာ္ေအာင့္သြား၏။ ကိုယ့္ကားစီးလာတ့ဲသူေတြကို ဒီလိုဆက္ဆံလုိ႔ ရရိုးလား။ ကြ်န္ေတာ္ ေအာက္ခဏဆင္း။ အေပါ့အပါးသြား၊ ထိုးမုန္႔ သံုးထုပ္၀ယ္ၿပီး ျပန္တက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ နာရီကို ေစာင့္ၾကည့္ ၏။ ၁၁ နာရီခဲြေခ်ၿပီ။ ကားမွာတုပ္တုပ္မွ မလႈပ္၊ ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းလွ၏။ ကြ်န္ေတာ္ ရင္ခံုစျပဳလာၿပီ။ မိုက္ခ်င္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔အေပၚ မာေရေက်ာေရ ေျပာေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။
            ၁၁ နာရီႏွင့္ ၃၅ မိနစ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္ထသည္။ ခုနင္က မာေရေက်ာေရေျပာသည့္ ကားဆရာအား ကဲ ကိုယ့္လူ။ ၁၁ နာရီခဲြရင္ထြက္မယ္၊ ဘယ္သူ႔မွ မေစာင့္ဘူးဆို။ အခု ၁၁ နာရီ ၃၅ မိနစ္ရိွၿပီ။ ဘာလုပ္ေနတာလဲ။ အခုထြက္ပါ ဟုခ်ဲေလေသာ္ ဂိတ္မႉးႏွင့္တူသူက ခဏေလးေစာင့္ပါဗ်ာ။ ခရီးသည္တစ္ေယာက္ ေရာက္မလာေသးလို႔ပါ ဟု ဆုိ၏။ ဒါျဖင့္ ခုနင္က ဘာျဖစ္လို႔၊ ၁၁ နာရီခဲြရင္ထြက္မယ္၊ ဘယ္သူ႔မွမေစာင့္ဘူးလို႔ ေျပာသလဲ ဟု ဆိုေလေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အမ်ားနဲ႔လုပ္ရတာပါဗ်ာ ဟု ဆိုေလသည္။ ဤသည္ကို ကြ်န္ေတာ္မသိမဟုတ္၊ သိပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ ကားစပယ္ယာေျပာပံုေနရာမက်၍ သြားလူမိုက္လုပ္ျခင္း ျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ္ကား အေတာ္ ခြက်ေသာသူျဖစ္ေလသည္။
            ကားေမာင္းပံုကိုေတာ့ အေတာ္သေဘာက်မိ၏။ တစ္မိုင္ကို ၅၅ စကၠန္႔ႏႈန္းႏွင့္ မေႏွးမျမန္ ေတာက္ေလ်ာက္ေမာင္း သည္။ မိတီၳလာအ၀င္ကားဂိတ္တြင္ ထမင္းစားသည္။ ဒီမွာ ထမင္းစားမယ္။ ေနာက္ထပ္ ဘယ္မွာမွ မရပ္ေတာ့ပါဘူး။ - - မိုင္မွာ အိမ္သာရိွပါတယ္။ အဲဒီမွာ အေပါ့အပါးသြားဘုိ႔ရပ္ပါမယ္။ ဒီၾကားထဲ လမ္းမွာသြားခ်င္ရင္လဲ ေျပာပါ။ ရပ္ေပးပါမယ္ ဟု ေၾကျငာ ေလသည္။ အလဲ့ကြယ္၊ အဲသလို လုပ္မွေပါ့။ သည္တစ္ခါေျပာသည့္ေလသံမွာေတာ့ အေတာ္ေလး ေျပျပစ္လွ၏။
            ထမင္းစားေတာ့လည္း ခံရျပန္၏။ ဘာတဲ့ ဆိုင္နာမည္ေတာင္ ေမ့သြားၿပီ။
            ၀က္ခ်ိဳခ်ဥ္မွာေတာ့ မရိွဟု ဆို၏။ ဒါဆို ၾကက္ခ်ဥ္စပ္ပဲ ေပးပါဆုိေတာ့လည္း မရပါ ဆုိျပန္၏။ သို႔ႏွင့္ ကိုက္လန္ေၾကာ္ ႏွင့္ မိႈကန္စြန္းမွာစားသည္။ ပိုက္ဆံရွင္းေတာ့ ေကာင္ေလးႏွစ္ေယာက္လာကာ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားေျပာလွ်က္ တြက္ၾကခ်က္ၾက၏။ သူတို႔ေျပာသည္မွာ တရုတ္စကားႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူ၍ ရွမ္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ေနာက္ေတာ့ ၃၅၀၀ က်ပါတယ္ဟု ဆိုေလ၏။ အလဲ့ကြယ္၊ အရြက္ေၾကာ္ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔စားတာ ၃၅၀၀ က်ရတယ္လို႔။ ဘယ္ဟာေတြကမ်ား ဘယ္ေလာက္တန္လိုက္ပါလိမ့္ ဟု ေမးေလေသာ္ ကိုက္လန္က ၁၅၀၀၊ မိႈကန္စြန္းက ၁၅၀၀။ ထမင္းက ၅၀၀ ဆိုေလသည္။ ကိုင္း၊ မွတ္ဟ ဟု ေအာင့္သက္သက္ႏွင့္ပင္ ၃၅၀၀ ေပးလိုက္ရေလသည္။ 
            ဘယ္မွ မရပ္ေတာ့ဆိုသျဖင့္ လမ္းတြင္ ဆီးခ်ိဳမက်ေစရန္စားဘို႔ အဆာသြပ္ ေပါင္မံု႔တစ္ထုပ္ ၀ယ္ခဲ့သည္။            လမ္းတြင္ အခ်ိဳ႔လယ္ကြင္းမ်ားမွာ သိမ္းေနဆဲ၊ အခ်ိဳ႔လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ လယ္သိမ္းၿပီး၍ ပဲမ်ားစိုက္ထားသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။ တစ္ေနရာတြင္ သစ္လြင္လွသည့္ ထြန္စက္ ေလးငါးစီးျဖင့္ လယ္သိမ္းေနသည္ေတြ႔ရာ ဤလယ္သည္ လယ္သမားပိုင္ မျဖစ္ႏိုင္။ ကုမၸဏီတစ္ခုခုက လုပ္ကိုင္ေနတာျဖစ္မည္ဟု ေတြးမိ၏။ ပဲစိုက္ထားေသာ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ ေကာက္လိႈင္းမ်ားကို လယ္ကန္းသင္းမ်ားေပၚ သည္အတိုင္း ပံုထားရသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲတြင္ ေခြ်ခ်ိန္လြန္၍ ေၾကြကုန္မည့္ စပါးမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ ရြာခ်မည့္မိုးေၾကာင့္ အစို႔ေပါက္ကာ ေလလြင့္မည့္စပါးမ်ားကို တြက္ၿပီး မသက္မသာခံစားမိပါသည္။
            အကယ္၍ ထိုလယ္သမားမ်ားသာ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္ (combined harvester) မ်ား သံုးႏိုင္ပါက ဤျပႆနာကို အလြယ္တကူေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္။ လယ္သမားမ်ားမွာ ပဲအတြက္အစိုဓာတ္ကို လက္လြတ္မခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စပါးကို လစ္လ်ဴရႈလ်က္ ပဲကိုအာရံုစိုက္ထားရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ လယ္ကြင္းမ်ားကို ပဲစိုက္လိုက္သည့္အခါ စပါးသိမ္းရန္ လွည္းသြား မည့္ ေနရာမရိွေတာ့။ သည့္အတြက္ ေကာက္လိႈင္းပံုမ်ားကို သည္အတိုင္း ၾကည့္ေနရျခင္း ျဖစ္သတည္း။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ဆိုလွ်င္ အေလအလြင့္ပမာဏ မည္မွ်မ်ားလိုက္ပါမည္နည္း။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားမွာ အခ်င္းခ်င္း စကားရည္လုပဲြ က်င္းပေနရသည္ႏွင့္ သည္ကိစၥမ်ားကို စိတ္မ၀င္စားအား။
တစ္ခါတစ္ရံ ကားလမ္းႏွင့္အၿပိဳင္ လွည္းလမ္းမ်ားတြင္ အလုပ္မွျပန္လာေသာ လွည္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ ၂၁ ရာစုကို အေတာ္စြန္းလာသည့္တိုင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀၀ ေလာက္ကတည္းက သံုးခဲ့သည့္လွည္းကို လက္မလႊတ္ႏိုင္ေသး။ ေျမေအာက္ေရနံမ်ားကို ေခြ်တာသည့္အေနႏွင့္တစ္ေၾကာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မီးခိုးေငြ႔မ်ားျဖင့္ မညစ္ပတ္ေစလို၍ တစ္ေၾကာင္း ႏြားလွည္းမ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ အိတ္ေဇာမီးခိုးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအား ကာဘြန္ခရက္ဒစ္ဟု ပိုက္ဆံကို ႀကံဖန္ေပးေနသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ ဆရာ့ဆရာႀကီးမ်ားသည္ ဘာကာဘြန္မွ မထုတ္သည့္ ႏြားလွည္းမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးသံုးေနသည့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အဘယ္ေၾကာင့္ မသိခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ကာ ေမ့ထားရပါသနည္း။ အစြမ္းရိွသူမ်ား အိပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသည့္ ထိုသေကာင့္သားမ်ားအား လႈပ္ႏိႈးၾကပါေလ။
            ေတြးရင္းေတာရင္း၊ ေငးရင္းေမာရင္း မိုင္တိုင္တစ္ခုေက်ာ္လာတုိင္း တစ္မိုင္ကို ၅၅ စကၠန္႔ႏႈန္းျဖင့္တြက္ကာ ဘယ္ႏွစ္နာရီဆို ရန္ကုန္၀င္မည္ဟု တြက္ေနမိေလသည္။ သားကလည္း ေဖေဖ အခုဘယ္ေရာက္ေနၿပီလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္ ျပန္ေရာက္မလဲဟု တစ္ခ်ိန္လံုး ဖံုးဆက္၏။
            ညေန ၆ နာရီ မိနစ္ ၄၀ တြင္ ရန္ကုန္၀င္သည္။ မႏွစ္က အထက္ပိုင္းတြင္ေဟာေျပာပဲြမ်ားသြားလုပ္အၿပီး ရန္ကုန္အ၀င္၌ ကားမ်ား အလြန္ၾကပ္သိပ္ေနသျဖင့္ နာရီ၀က္ေက်ာ္္ ေစာင့္ေနရသည္ကို သတိရမိၿပီး ယခုလည္း ကားမ်ား ပိတ္ေနမလားဟု ပူပင္မိသည္။ သို႔ေသာ္ မပိတ္ပါ။ ကားရွင္းေနသည္။ ကြ်န္ေတာ္က ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးကြင္းကို မလိုက္ေတာ့ဘူး။ ၿမိဳ႔ထဲကို တကၠစီစီးလို႔ရမဲ့ေနရာမွာ ခ်ေပးပါဟု သြားေျပာေသာ္ ကားစပယ္ယာက ကဲ၊ ခရီးသည္မ်ားခင္ဗ်ား။ ဒီေန႔ (ဘာေန႔ဆိုပါလိမ့္ သူေျပာတာ) - - ျဖစ္လို႔ အေ၀းေျပးကြင္းမွာ ကားအ၀င္အထြက္ ၾကပ္ပါလိမ့္မယ္။ လာႀကိဳေနမဲ့ သူမ်ားက လဲြလို႔ က်န္တဲ့ခရီးသည္မွာ အေရွ႔ေပါက္မွာဆင္းၿပီး တကၠစီစီးသြားတာ ပိုအဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ ကား၀င္းထဲက တကၠစီခေတြက အျပင္က အခေတြထက္ပိုေတာင္းပါတယ္ စသျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပပါသည္။ ေအာင္မယ္၊ ကိုယ့္လူ အေတာ္လိမၼာလာၿပီဟု စိတ္ထဲက ခ်ီးက်ဴးလိုက္မိ၏။
            အမွတ္ (၃) လမ္းမႀကီး လမ္းဆံု အေက်ာ္တြင္ ခ်ေပးသည္။ တကၠစီလည္း အလြယ္တကူရ၏။ ဘယ္ေလာက္လဲ ဆိုေတာ့ ၃၅၀၀ ဆိုသည္ႏွင့္ ေစ်းမဆစ္ေတာ့ပဲ တက္လိုက္သည္။ လူတစ္ေယာက္ေလာက္ေတာ့ တင္မယ္ေနာ္ အစ္ကို႔ ဟု ဆိုရာ လမ္းႀကံဳရင္ေတာ့ တင္ေပ့ါလကြာ။ တမင္လိုက္ပို႔ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မတင္နဲ႔။ အိမ္မွာ ငါ့သားေစာင့္ေနတယ္ ဟု ေျပာလိုက္သည္။ စကားမွ မဆံုးေသး။ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ဟန္တူေသာ လူႀကီးတစ္ဦး လက္တားကာ ကြ်န္းေတာလမ္းကို ဟု ေျပာ၏။ ရတယ္ကိုယ့္လူ၊ ကြ်န္းေတာလမ္းက ကိုယ္တို႔အိမ္ အလြန္ေလးမွာပဲ ဟု ေျပာလုိက္၏။ ကားခကို ၃၀၀၀ ေတာင္းရာ ဆစ္မ်ား ေနလိုက္ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ သည္ဦးေလးႀကီးက ၃၅၀၀ နဲ႔ ငွားလာတာပါခင္ဗ်ာ ဟု ေျပာလိုက္ေတာ့ ပါးစပ္ပိတ္ သြား၏။
            အိမ္ေရာက္ေတာ့ ၇ နာရီခဲြ။ ကြ်န္ေတာ္သားကို ကတိေပးထားသည့္အခ်ိန္ ျပန္ေရာက္သျဖင့္ ေက်နပ္မိပါသည္။ ေအးလည္းေအးေနသည္မို႔ သားကို လမ္းမွအေတြ႔အႀကံဳမ်ား ျပန္ေျပာရင္း အနားယူသည္။ မနက္ျဖန္ စာတမ္းဖတ္ပဲြသြားရမည္ မို႔ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာ ေသခ်ာေအာင္ မမဆီလွမ္းဖံုးဆက္ ေမးရသည္။ မနက္ ၈ နာရီခဲြ၊ Summit Park View မွာဟု ဆို၏။

ဆက္ပါဦးမည္။ 

1 comment:

ေအာင္ေတဇ said...

ဟုတ္ပါတယ္ အဲဒီဆီးသြားခြက္ ဒီဇုိင္းကုိ ဘယ္အမ်ုိးေကာင္းသားဒီဇုိင္းလဲမသိဘူးဆရာ ျမန္မာျပည္ျပန္ေတာ့ ေမြးရပ္ေျမကုိျပန္ေတာ့ လွုိင္သာယာ အေ၀းေျပကား၀န္းမွာ public toilet မွာ အဲဒီအတုိင္းပဲဆရာ ……