Monday, January 16, 2012

စင္ကာပူတြင္ လူမ်ားေသဆံုးေသာအခါ အသုဘအခမ္းအနားအၿပီး မည္သို႔ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္စရာမ်ား က်န္ေသးသနည္း ဆိုျခင္းအေၾကာင္း

၁၉။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္စရာမ်ား

အသုဘအခမ္းအနားၿပီးလွ်င္ ေသဆံုးသူႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္စရာ မ်ားစြာက်န္ေနေပေသးရာ ဤသည္တုိ႔ကို လည္း ရွင္းလင္းရန္ လိုပါသည္။ မဟုတ္လွ်င္ ျပႆနာေပၚႏိုင္၏။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဘာေတြေဆာင္ရြက္စရာ က်န္ေသးသနည္း။

၁။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမွ ႏႈတ္ပယ္ျခင္း

၂။ ဘဏ္စာရင္းကိစၥ

၃။ အာမခံကုမၸဏီမ်ား

၄။ ေပးစရာရိွေသာ အခြန္အခ၊ လစဥ္ေၾကး စသည္

၅။ ေရွ႔ေနေရွ႔ရပ္မ်ား

၆။ ေနအိမ္ခြန္

၇။ လူမႈေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား

၈။ CPF ပုိက္ဆံျပန္ထုတ္ျခင္း

၉။ ေမြးစားသားသမီးမ်ားကိစၥ

၁၀။ အျခား ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား


၁။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမွ ႏႈတ္ပယ္ျခင္း (Apply for Death Extract)

ဤကိစၥကား လ.၀.က ႏွင့္ ပတ္သက္၏။ စင္ကာပူ၌ ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား ေပၚလာလွ်င္ လြယ္ကူစြာလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေစရန္ online service ကို provide လုပ္ေပးထားျခင္းအေပၚ ကြ်န္ေတာ္အလြန္ေက်နပ္မိ၏။ Online service ဟူသည္ မိမိအိမ္မွ စာၾကည့္စားပဲြတြင္ သီခ်င္းကေလးနားေထာင္ရင္း သက္ေတာင့္သက္သာ (ဟိုလူ႔မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြး၊ ဒီလူ႔သြားျဖဲျပ လုပ္စရာမလိုပဲ) လုပ္ႏုိင္သျဖင့္ အလြန္အဆင္ေျပလွပါသည္။


ဤကဲ့သုိ႔ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ဖြားေသစာရင္းဌာန (Registry of Births & Deaths)  တြင္လုပ္ရပါသည္။ ဤလက္မွတ္မွာ DC (Death Certificate) certified true copy လည္းျဖစ္သည္။ Death extract ကို မည္သူမဆို လူတိုင္းေလွ်ာက္ထား၍ ရပါသည္။  

မွတ္ခ်က္။            ။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ Death extract လုပ္ျခင္းကို ေရွ႔ေနေရွ႔ရပ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက online မွသာေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးပါေတာ့သည္။

လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

လူကိုယ္တိုင္သြားေလွ်ာက္လွ်င္ -

ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ႏိုင္ငံသားကဒ္ သို႔မဟုတ္ ပတ္စ္ပို႔၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ စသည္

ေလွ်ာက္ထားလိုသူသည္ ICA Building  သံုးထပ္ရိွ Citizen Services Centre, 3rd Storey သို႔သြားပါ။

Registry of Births & Deaths
Citizen Services Centre
3rd Storey, ICA Building
10 Kallang Road
(next to Lavender MRT station)
Singapore 208718


ရံုးဖြင့္ခ်ိန္ - Monday to Friday : 8.00 a.m. to 4.30 p.m.
Saturday : 8.00 a.m. to 12.30 noon

တန္းစီလက္မွတ္ Q-number  ႏွင့္ Extract application form  ကိုယူပါ။

Extract application form  ကိုျဖည့္ၿပီး ေကာင္တာမွေခၚတာကို ေစာင့္ပါ။ ပံုစံျဖည့္ရန္ ေသဆံုးသူ၏ နာမည္၊ က်ား၊ မ။ ေသဆံုးသည့္ေန႔ရက္၊ ေသဆံုးမွတ္ပံုတင္နံပါတ္ (အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး)။ သို႔မဟုတ္ပါက လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္အတြင္းက ေသဆံုးျခင္းျဖစ္လွ်င္ ေသဆံုးသူ၏ ႏိုင္ငံသားကဒ္အမွတ္ သို႔မဟုတ္ ေမြးစာရင္းအမွတ္။

အကယ္၍ သင္သည္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို မေပးႏုိင္ဘူးဆိုျငားအံ့။ သူတို႔ကို ရွာခိုင္းႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရွာခ ပိုက္ဆံေတာ့ ေပးရပါမည္။ ရွာခ်ိန္တစ္လအတြက္ ၃၅ က်ပ္ေပးရမည္။ မေတြ႔ေသး၍ ဆက္ရွာလိုသည္ ျဖစ္အံ့။ ေနာက္ထပ္တစ္လတိုင္း သို႔မဟုတ္ တစ္လ၏ အစိတ္အပိုင္းတိုင္း (ဆိုလိုသည္မွာ ရွာရတာ တစ္လႏွင့္ ၅ ရက္ၾကာသည္ ဆိုလွ်င္လည္း ၂ လစာေပးရမည္။) အတြက္ ၃၅ က်ပ္ေပးရပါမည္။ ထို႔ျပင္လည္း ရွာေဖြေပးခကို မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ ျပန္မအမ္းပါဟု ေဖာ္ျပထားလုိက္ေသး၏။ သို႔မို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ရွာေနစဥ္အတြင္း အသင္သည္ ေသဆံုးမွတ္ပံုတင္နံပါတ္ကို ရွာေတြ႔သြားသည္ျဖစ္အံ့။ ေတြ႔ပင္ေတြ႔ျငားေသာ္လည္း သူတို႔ရွာထားသည့္ ကာလအတြက္ ပိုက္ဆံေပးရပါလိမ့္မည္။

ဤကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ လက္ခံျဖတ္ပုိင္းကို သိမ္းထားပါ။

ေဆာင္ရြက္ခ

Death extract တစ္ေစာင္လွ်င္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၀ ျဖစ္၏။ ေငြကို လူကိုယ္တိုင္သြင္းလွ်င္ NETS သို႔မဟုတ္ CashCard ျဖင့္ ေပးႏိုင္ပါသည္။

Online မွေလွ်ာက္သူမ်ားတြင္ ေငြေခ်ရန္ VISA/Mastercard Credit Card သို႔မဟုတ္ Mastercard Debit Card ရိွထားရပါမည္။

ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္

ဘာအခ်က္အလက္မွ ထပ္ရွာရန္မလုိ၊ အားလံုးျပည့္စံုသည္ဆိုလွ်င္ ၄ ရက္ၾကာပါမည္။ ရွာရမည္ဆိုလွ်င္ သည့္ထက္ပိုၾကာ မည္။ လက္မွတ္ထုတ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဆိုလွ်င္ သင့္ကိုလာယူရန္ အေၾကာင္းၾကားပါလိမ့္မည္။

Death extract လက္မွတ္ထုတ္ျခင္း

Death extract လက္မွတ္ကို စာတိုက္မွ ပို႔ခိုင္း၍ ရသလို၊ လူကိုယ္တိုင္သြားထုတ္လို႔လည္းရပါသည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ ပို႔ရမည္ ဆိုလွ်င္ စာတုိက္မွပို႔လုိက္ပါလိမ့္မည္။ ၂။ ဘဏ္စာရင္းကိစၥ

ေသဆံုးသူ၏ ဘဏ္စာရင္းကို ပိတ္ရန္လည္း အေရးႀကီး၏။ စင္ကာပူတြင္ ေပးစရာရိွေသာကိစၥမ်ားကို GIRO ျဖင့္ စီစဥ္ထား တတ္ရာ ေသဆံုးသူ၏ စာရင္းကို ပိတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ မိမိက အေၾကာင္းမၾကားလွ်င္ သူတို႔ကေတာ့ ဆက္ျဖတ္ျမဲ ျဖတ္ေနမည္သာ ျဖစ္၏။ ေသဆံုးသူ ဖြင့္ထားေသာ ဘဏ္စာရင္းအားလံုး၊ လစဥ္ေပးေနရေသာ အခြန္အခမ်ား၊ အိမ္၀ယ္ထားလွ်င္ လစဥ္ေပးဆပ္ရမည့္ အိမ္ဘိုး၊ တယ္လီဖံုးဘီလ္ စသည္တို႔ကို ပိတ္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။


၃။ အာမခံကုမၸဏီမ်ား

အာမခံကုမၸဏီသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္လည္း အေရးႀကီး၏။ ဤသည္မွာ မိမိကျပန္ရမည့္ ပိုက္ဆံျဖစ္သျဖင့္ အေဆာတလ်င္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ေသဆံုးသူသည္ မည္သည့္အာမခံေပၚလစီမ်ား ၀ယ္ထားသည္ကိုလည္း အားလံုးသိထားရန္ လိုပါသည္။ သို႔မွ ၀ယ္ထားသမွ် အာမခံအားလံုး ပိုက္ဆံျပန္ေတာင္းႏုိင္မည္။ ဒါလည္း မခဲယဥ္းပါ။ ကိုယ္လုပ္စရာမလို။ သူဆက္သြယ္ထားေသာ ေအးဂ်င့္ (အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္) သို႔ သူေသဆံုးေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလိုက္ရံု ျဖစ္ပါသည္။ ေအးဂ်င့္က အစစ ဦးေဆာင္ လုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္က သူတို႔ေပးေသာ ပံုစံမ်ားတြင္ လိုတာျဖည့္၊ လက္မွတ္ထိုးေပးရံုျဖစ္ပါ၏။


၄။ ေပးစရာရိွေသာ အခြန္အခ၊ လစဥ္ေၾကး စသည္

ေသဆံုးသူ၏ ခရက္ဒစ္ကဒ္ ေၾကြးက်န္မ်ား၊ ဖံုးခ စသည္ ေပးစရာရိွသည္မ်ားကို အားလံုးရွင္းေပးရန္ လိုပါသည္။ GIRO ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ားအားလံုးကိုလည္း GIRO arrangement ကို cancel လုပ္ေပးပါရန္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။


၅။ ေရွ႔ေနေရွ႔ရပ္မ်ား

ေသဆံုးသူက မည္သည့္ေသတမ္းစာမ်ား၊ အေရးႀကီးစာရြက္စာတမ္းမ်ား ထားရစ္ခဲ့သည္ကို ၎၏ ေရွ႔ေနႏွင့္ ေဆြးေႏြး ေမးျမန္ရန္လိုပါသည္။


၆။ ေနအိမ္ခြန္

ေနအိမ္ခြန္အတြက္ -

Inland Revenue Authority of Singapore
Ruling and Estate Duty Branch
Tel: 6351 3380
Email:
ed@iras.gov.sg        - သို႔ဆက္သြယ္ပါ။


၇။ အျခားအဖဲြ႔အစည္းမ်ား

ကားလဲႊေျပာင္းမႈ ကိစၥ၊ ကုမၸဏီတစ္ခုခုတြင္ အစုပါ၀င္ထားမႈကိစၥ၊ ၎ ရရိွရမည့္ ခံစားခြင့္၊ အက်ိဳးအျမတ္ကိစၥ စသည့္ ရႈပ္ေထြး လွသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းရန္လုိပါသည္။


၈။ CPF ပုိက္ဆံျပန္ထုတ္ျခင္း

အကယ္၍ CPF သြင္းေနသူတစ္ဦး ကြယ္လြန္ခဲ့ပါက ၎က နာမည္ေပးထားခဲ့သူ(ဇနီး၊ သမီးသားစသည္) သည္ ေအာက္ပါ ေငြေၾကးကို ထုတ္ယူခြင့္ရိွသည္။

v  ကြယ္လြန္သူ၏ CPF ပိုက္ဆံ

v  ၎ရရိွရမည့္ ခံစားခြင့္

v  အျခားေငြေၾကးခံစားခြင့္မ်ား

ေသဆံုးသူသည္ နာမည္ေပးမထားခဲ့ပါက ထိုပိုက္ဆံမ်ားကို တရားဥပေဒအရ မိသားစု၀င္မ်ားသို႔ ခဲြေ၀ေပးပါမည္။


၉။ ထိုမွ်သာမက ေမြးစားသားသမီးမ်ားကိစၥကိုလည္း ေရွ႔ေနေရွ႔ရပ္မ်ားႏွင့္ ရွင္းရန္လိုပါသည္။ အကယ္၍ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထိခုိက္ေသဆံုးခဲ့ရသည္ဆိုလွ်င္ Work Injury Compensation ထိခုိက္မႈ အာမခံထုတ္ေရးကိစၥလည္း လုပ္ရမည္။ ေသဆံုးသူ၀င္ထားေသာ အသင္းအဖဲြ႔မ်ား (ဥပမာ - Country Club စသည္) အားလည္း ၎ကြယ္လြန္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားရန္ လုိ၏။ မဟုတ္ပါက ႏွစ္စဥ္ေၾကး၊ လစဥ္ေၾကးမ်ား ဆက္ျဖတ္ေနမည္။ ဖိတ္စာ၊ အေၾကာင္းၾကားစာတုိ႔ ဆက္လာေနမည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ကိစၥမ်ား လုိက္ရွင္းေနရမည္။


၁၀။ CPF ကို မည္ကဲ့သုိ႔ ထုတ္ယူရမည္နည္း

တစ္စံုတစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ပါက ၎၏ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ ေသဆံုးလက္မွတ္ကို မည္သည့္ CPF ရံုးသုိ႔မဆို တင္ျပေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ပါသည္။ CPF ရံုးကလုိအပ္သည္မ်ားကို စစ္ေဆးပါမည္။ အားလံုးအတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ CPF ပိုက္ဆံျပန္ထုတ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားပါလိမ့္မည္။

CPF ပိုက္ဆံျပန္ထုတ္ရန္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပရပါမည္။

1. Death Certificate of deceased
2. Marriage Certificate or Certificate of Making the Decree Nisi Absolute
(i.e. Divorce Certificate), where applicable
3. Birth certificate(s) of the deceased person’s child(ren)
4. Singapore identity card or other identification documents
5. Nominees' bank passbooks or bank statements
6. Nominees' statement of account with the Central Depository Pte Ltd (CDP) if the
Special Discounted Shares due to the nominee is to be transferred to his or her
individual CDP account.

မရွင္းလင္းသူမ်ား ဖံုးနံပါတ္ 1800 227 1188 (Code 5, Sub-code 2) သို႔ေခၚယူေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ ေသဆံုးသူသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူ (SPR) ျဖစ္ပါက ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို -

၁။ ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း စာတိုက္မွ ပို႔ႏိုင္သည္။

Withdrawal Schemes Department,
Central Provident Fund Board,
79 Robinson Road,
Singapore 068897

၂။ လူကိုယ္တိုင္ CPF Service Centre သို႔သြားပို႔ႏုိင္သည္။

တင္ျပရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

၁။ ေသဆံုးလက္မွတ္ (Notri Public Certified True Copy ျဖစ္ရမည္။)

၂။ ေသဆံုးလက္မွတ္တြင္ ေသဆံုးသူ၏ နာမည္ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားမပါလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္း၏ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္

၃။ ေသဆံုးသူႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ေတာ္စပ္ေၾကာင္း တရား၀င္စာရြက္စာတမ္း

၄။ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ႏုိင္ငံသားကဒ္၊ ပတ္စ္ပို႔ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖံုးနံပါတ္၊ လိပ္စာ

အားလံုးစစ္ေဆးၿပီးသည္ႏွင့္ CPF ပိုက္ဆံျပန္ထုတ္လို႔ရပါၿပီ။ မည္သည့္ ပိုက္ဆံမ်ားရမည္နည္း။

က) CPF savings in the Ordinary, Special, Medisave and Retirement Accounts (ရႏိုင္လွ်င္)

ခ)  Discount  ခ်ထားေသာ Singtel (ST) share (ရႏိုင္လွ်င္)

 အကယ္၍ ေသဆံုးသူသည္ မိမိ၏ CPF ကို ဆက္ခံရန္ နာမည္စာရင္းမထားခဲ့ပါက ထိုပိုက္ဆံကို Succession Act အရ ခဲြေ၀ေပးပါလိမ့္မည္။ မြတ္ဆလင္ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ -

ေသဆံုးသူသည္ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳျဖစ္လွ်င္ CPF ပိုက္ဆံကို မိဘမ်ားသို႔ အညီအမွ် ခဲြေ၀ေပးပါလိမ့္မည္။

ေသဆံုးသူသည္ အိမ္ေထာင္ရိွပါက CPF ပိုက္ဆံကို အိမ္ေထာင္ဘက္သုိ႔ ထက္၀က္ေပးၿပီး သားသမီးမ်ားအား က်န္သည့္ ထက္၀က္ကို အညီအမွ်ခဲြေ၀ေပးပါလိမ့္မည္။

မြတ္ဆလင္ျဖစ္ပါက CPF ပိုက္ဆံကို Administration of Muslim Law Act အရ ခဲြေ၀ေပးပါလိမ့္မည္။

 အကယ္၍ ေသဆံုးသူသည္ အိမ္ကို CPF စုေငြမ်ားမွ ၀ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္လွ်င္ ၎သည္ CPF Nomination ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေတာ့ပါ။

မွတ္ခ်က္။            CPF ကိစၥမ်ားမွာ အတန္ရႈပ္ေထြးပါသျဖင့္ ဤေနရာတြင္ မေဖာ္ျပေတာ့ဘဲ CPF အေၾကာင္းေဆာင္းပါးတြင္ မွ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပပါမည္။

ေသဆံုးသူ ၀ယ္ယူခဲ့ေသာ အိမ္သည္ HDB မွ အိမ္ျဖစ္လွ်င္ ၎၌ Home Protection Scheme (HPS) ရိွႏိုင္ပါသည္။ ရိွခဲ့လွ်င္ CPF သည္ HDB ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြေခ်းထားသည့္ ဘဏ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္ဆပ္ရန္ ေၾကြးက်န္မ်ားအတြက္ တုိက္ရိုက္စကားေျပာပါလိမ့္မည္။

မွတ္ခ်က္။            ။ အိမ္၀ယ္တိုင္းHome Protection Scheme (HPS) မရိွႏိုင္ပါ။ သူတို႔ေပးမွ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ကြ်န္ေတာ့္တြင္ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ လည္ပင္းႀကီးေရာဂါရိွသည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ျပေနက် Jurong Polyclinic မွ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား ေတာင္းယူ စစ္ေဆးၾကည့္ကာ HPS ခ်မေပးပါ။

ေသဆံုးသူက  ဤအိမ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမြကိစၥ၊ ဘာမွ မေျပာခဲ့ပါက Intestate Succession Act အရ ခဲြေ၀ေပးပါလိမ့္မည္။


မွီခိုသူ (ဇနီးမယား၊ သမီးသား စသည္) တို႔အတြက္ MediShield Premium ကို ေသဆံုးသူက ေပးခဲ့သည္ ျဖစ္အံ့။

အသင္သည္ ေသဆံုးသူအား မီွခိုကာ ေသဆံုးသူက သင့္အတြက္ MediShield Premium ကို ေပးေနလွ်င္ သူ႔ Medisave Account အတြင္းမွ ပိုက္ဆံအားလံုးကို သင့္ Medisave Account အတြင္းလဲႊေပးရန္ စီစဥ္ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အသက္လည္း ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး၊ သင့္တြင္လည္း အာမခံသက္တမ္းတုိးရန္ Medisave saving လည္း အလံုအေလာက္ရိွၿပီး ျဖစ္ပါက သင့္ account အတြင္း အလိုအေလ်ာက္လဲႊေပးပါလိမ့္မည္။

ဤသည္မွာ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္စရာရိွသည္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းေျပာျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ပ်င္းစရာေကာင္းလွသည့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ေရးရတာ လက္မေတြ႔လွသည့္ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာမ်ားကို မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ မိတ္ေဆြတို႔လည္း စိတ္၀င္စားလိမ့္မည္မထင္ပါ။

စာႏွင့္ေရးရတာသာ လြယ္သည္။ လက္ေတြ႔၌ ေျပာသေလာက္မလြယ္ပါ။ အလြန္ရႈပ္ေထြးလွ၏။ သည္ေတာ့ ေခါင္းမစားရေလေအာင္ ကိစၥ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေအးဂ်င့္၊ ေရွ႔ေန စသည္တို႔ႏွင့္ လဲႊလုိက္ပါ။ သူတို႔ကေတာ့ ဒါႏွင့္လုပ္စားေနတာ ဆုိေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ရမည္ဆိုတာ သိသျဖင့္ လုပ္ရလြယ္သည္။

မပ်င္းမရိ ဖတ္ရႈအားေပးေသာ ပရိသတ္အေပါင္းကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏။


ေအးၿငိမ္း

၁၆ - ၁ - ၂၀၁၂၊ ည ၁၁ နာရီ ၁၂ မိနစ္

Blk 663D, Jurong West St. 65

#15-233

Singapore 644663

Tel: 97303027

No comments: