Saturday, January 14, 2012

လူတစ္ဦးေသလွ်င္ စင္ကာပူ၌ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကရသနည္း ဆိုျခင္းအေၾကာင္း

ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို စင္ကာပူအစိုးရ web site ျဖစ္ေသာ - http://www.nea.gov.sg/,  http://www.ica.gov.sg, http://mycpf.cpf.gov.sg  ႏွင့္ အျခား သုဘရာဇာ web site မ်ားျဖစ္ေသာ http://www.singaporecasket.com.sg/ , http://fcd.ecitizen.gov.sg/  တို႔မွ ရယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေက်းဇူးစကား

ကြ်န္ေတာ္ စင္ကာပူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးသားလာခဲ့သည္မွာ အေတာ္ေလးမ်ားေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုအထဲမွ တစ္ခုကို Myanmar In Singapore တြင္တင္လိုက္ေသာအခါ စာဖတ္သူတစ္ဦးက စင္ကာပူတြင္ လူမ်ားေသေသာ အခါ မည္ကဲ့သို႔ သၿဂိဳဟ္သည္ကို သိလိုပါသည္ဟု ေတာင္းဆိုလာပါ၏။

ဟုတ္ပါ့။ သည္ကိစၥ ကြ်န္ေတာ္မစဥ္းစားမိခဲ့။ လူမ်ားေသေသာအခါ စီမံရျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါ၏။ အထူးသျဖင့္ ပိုက္ဆံပါးရွားသူမ်ားအတြက္ အလြန္ေခါင္းစားေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ေတာ့ ဦးေက်ာ္သူ တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္းရိွေနျခင္းအတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတုိ႔အဖို႔ အေတာ္ေလး ေခါင္းစားသက္သာသြားပါသည္။ ထို႔အတြက္ ဦးေက်ာ္သူတို႔အဖဲြ႔အား ကြ်န္ေတာ္အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔က (၂၀၁၀ မတိုင္မီက စံလဲြလူတခ်ိဳ႔မွလဲြ၍) ေက်းဇူးအထူးတင္လွ်က္ရိွပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ နာေရးကူညီမႈအသင္းမရိွေသာ စင္ကာပူတြင္ လူမ်ားေသေသာအခါ မည္ကဲ့သို႔ စီမံသနည္း။ စိတ္၀င္စားဘို႔ မေကာင္းပါသေလာ။ ဤကိစၥအစေဖာ္ေပးသူအား ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။ (နာမည္မွတ္မထားမိျခင္းအတြက္ ေတာင္းပန္ပါ၏။) အကယ္၍ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမးလာခဲ့သူသည္ ဤစာကိုဖတ္မိပါက ဤကိစၥေတာင္းဆိုသူမွာ ကြ်န္ေတာ္ ေမာင္ဘယ္သူ ျဖစ္ပါသည္ခင္ဗ်ား ဟု ေဖာ္ျပေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

အတန္ျပည့္စံုေအာင္ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သျဖင့္ စာရွည္ပါမည္။ သည္းခံဖတ္ပါရန္ ႀကိဳတင္ေမတၱာရပ္ခံထားပါ၏။

သတၱ၀ါမွန္သမွ် ေသမ်ိဳးခ်ည္းျဖစ္၏။ မေသခ်င္လို႔မရ။ ေသစကား နားခါးခ်င္လို႔မရ။ မည္သူမဆို တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ေသၾကမည့္သူခ်ည္း ျဖစ္သည္။ သည့္အတြက္ အေသမဦးခင္၊ ဉာဏ္ဦးေအာင္ (ဟုတ္ေပါင္၊ ဘုန္းႀကီးေတြေဟာတဲ့ တရားနဲ႔ ေရာကုန္ၿပီ) အေသမဦးခင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စရာရိွသည္မ်ား ျပင္ဆင္ထားရန္ လုိပါသည္။ မဟုတ္က သားသမီးေပါင္း ၅၀ ေလာက္ ေမြးထားေသာ မင္းတုန္းမင္းႀကီးလုိ ျပႆနာ ေကာင္းေကာင္းတက္သြားမည္။

၁။ ေသၿပီဆို အရင္ဆံုး ဘာလုပ္ရမည္နည္း။

လူတစ္ဦးေသၿပီဆိုလွ်င္ ပထမဆံုးလုပ္ရမည္မွာ ေသဆံုးလက္မွတ္ (Death Certificate) လုပ္ရမည္ျဖစ္၏။ စင္ကာပူႏုိင္ငံအတြင္း ေသလွ်င္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားေရာ၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားပါ ေသၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း ဤလက္မွတ္ရယူရန္ လုိပါသည္။

၂။ ေသဆံုးလက္မွတ္အတြက္ ဘာစာရြက္စာတမ္းေတြ လုိသနည္း။

i)              ေသဆံုးေၾကာင္း ဆရာ၀န္ (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အရာရိွ၏ ေထာက္ခံစာ

ii)             ေသဆံုးသူ၏ ႏုိင္ငံသားကဒ္ (သို႔မဟုတ္) Passport (ပယ္ဖ်က္ရန္ျဖစ္သည္။)

iii)            ေသဆံုးေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားသူ၏ ႏုိင္ငံသားကဒ္ (သို႔မဟုတ္) Passport

၃။ ေသဆံုးလက္မွတ္အတြက္ မည္မွ်ေပးရမည္နည္း။

တစ္ျပားမွ ေပးစရာမလိုပါ။ အခမဲ့ျဖစ္၏။

၄။ ေသဆံုးလက္မွတ္လုပ္ရန္ မည္မွ်ၾကာသနည္း။

-       ရဲစခန္းတြင္လုပ္လွ်င္ ၄၅ မိနစ္

-       Citizen Service Centre, ICA Building မွ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်င္ နာရီ၀က္

မွတ္ခ်က္။    ICA ကို မသိသူမ်ား Lavendar MRT သုိ႔သြားပါ။ ဘူတာမွထြက္လိုက္သည္ႏွင့္ ICA Building ႀကီးကို ဘြားကနဲေတြ႔ရမည္။

၅။ လုပ္ရမည့္ အစီအစဥ္

ေသဆံုးေၾကာင္းမွတ္ပံုတင္ရန္ -

-       ေသဆံုးေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားမည့္သူသည္ ေသဆံုးေၾကာင္း ဆရာ၀န္ေထာက္ခံစာ၊ ေသဆံုးသူ၏ ႏုိင္ငံသားကဒ္/Passport စသည္တုိ႔ ျပသရမည္။

-       ယူေဆာင္သြားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မွန္မမွန္စစ္ေဆးကာ အရာရိွက ေသဆံုးေၾကာင္းလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမည္။

-       ထိုအခါ ထိုစာရြက္ေပၚမွ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္မမွန္ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးရမည္။

-       အားလံုးမွန္ကန္ ျပည့္စံုၿပီဆိုလွ်င္ ေသဆံုးေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ စာရြက္ ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

၆။ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေသသနည္း။

က) ေဆးရံုတြင္ ေသဆံုးလွ်င္

၁) မည္သည့္ေရာဂါျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသဆံုးေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိပါက သက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္က Certificate of Cause of Death (CCOD) ကို သူနာျပဳဆရာမအား ထုတ္ေပးလိမ့္မည္။ ထိုဆရာမထံတြင္ ေသဆံုးသူ၏ ႏုိင္ငံသားကဒ္ျပကာ CCOD ကို ယူရပါမည္။

မွတ္ပံုတင္အရာရိွက CCOD ကို ယူထားလိုက္ၿပီး ေသဆံုးေၾကာင္းလက္မွတ္ (Death Certificate) ကို ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ဤ Death Certificate ျဖင့္သာ ရုပ္ကလပ္ကို ရင္ခဲြရံုတြင္ထားခြင့္ျပဳသည္။ ထိုရင္ခဲြရံုမွသာ လိုအပ္ေသာ သၿဂိဳဟ္ျခင္း ကိစၥ တို႔ကို စီမံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ ဘယ့္အတြက္ ေသဆံုးရသည္ကို (ဥပမာ - ခဲြစိတ္မႈမွားယြင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိခုိက္ဒါဏ္ရာ၊ သို႔မဟုတ္ ခုိက္ရန္ေဒါသျဖစ္ျခင္းမွ ရေသာဒါဏ္ရာ စသည္) ကဲြကဲြျပားျပား မေဖာ္ျပႏုိင္ပါက ရုပ္ကလပ္ကို ေဆးရံုမွ ရဲလက္သို႔ အပ္လိမ့္မည္။ ထိုအခါ ရဲက ကာယကံရွင္မ်ားသို႔ ရင္ခဲြရံု (အေဆာင္ ၉) သုိ႔လုိက္ခဲ့ပါရန္ အေၾကာင္းၾကားလိမ့္မည္။ ဤကိစၥ မိမိက ဘာမွလုပ္စရာမလို။ ေဆးရံုႏွင့္ ရဲမ်ား သူတို႔ဟာ သူတို႔လုပ္သြားပါလိမ့္မည္။ သူတို႔ခ်ိန္းလိုက္ေသာ အခ်ိန္တြင္ မိမိက ရင္ခဲြရံုသုိ႔ လိုက္သြားရံုျဖစ္၏။ ထိုေန႔မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေနာက္တစ္ရက္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ရင္ခဲြရံုသို႔လိုက္ရမည္ဆုိပါက ေသဆံုးသူ၏ေဆးမွတ္တမ္းအားလံုး၊ ေသဆံုးသူေသာက္ခဲ့ေသာ ေဆးအားလံုး၊ ေသဆံုးသူ၏ ႏုိင္ငံသားကဒ္/WP/EP/Birth Certificate စသည္တို႔ ယူသြားရန္ လိုပါသည္။

၂) CCOD ရၿပီဆိုပါက ကာယကံရွင္မ်ားသည္ သုဘရာဇာအရာရိွ (funeral director) ထံ ဆက္သြယ္ရန္ လိုေကာင္းလိုပါ လိမ့္မည္။ ထိုအရာရိွက ရုပ္ကလပ္ကို -

i) အိမ္ သို႔မဟုတ္ ေဆးရံုမွ လာယူလိမ့္မည္။

ii) လိုအပ္လွ်င္ ေဆးထိုးလိမ့္မည္။ (မပုပ္သိုးေစရန္)

iii) ရုပ္ကလပ္ကို အသုဘအခမ္းအနားလုပ္မည့္ေနရာသို႔ ပို႔ေပးလိမ့္မည္။

၃) ေသဆံုးေၾကာင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း (ဤအဆင့္ကုိ အဆင့္ ၂ ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္ရန္လိုပါသည္။)

မွတ္ပံုမတင္မီ မိသားစုသည္ ရုပ္ကလပ္ကို မီးသၿဂႋဳဟ္မည္လား၊ ဂူသြင္း၊ ေျမျမႈပ္မည္လား ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေသဆံုးေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ေဖာ္ျပရန္လိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

ေသဆံုးေၾကာင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ရဲစခန္း (Police Divisional Headquarters, Neighbourhood Police Centre, Neighbourhood Police Post) တစ္ခုခုတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊

Registry of Births & Deaths
3rd floor, ICA Building
10 Kallang Road S(208718)
Tel: 6391 6100

- တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။            ။ အကယ္၍ ရုပ္ကလပ္သည္ ရဲမႈျဖစ္ကာ ရင္ခဲြရံုသို႔ပို႔လိုက္ပါက ေသဆံုးမွတ္ပံုတင္ကို ထိုရင္ခဲြရံု၌ပင္ လုပ္ရပါမည္။

ေသဆံုးေၾကာင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္လွ်င္ ယူသြားရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား

i) Certificate of Cause of Death (CCOD)

ii) ေသဆံုးသူ၏ ႏုိင္ငံသားကဒ္/WP/EP/Birth Certificate စသည္


ခ) အိမ္တြင္ေသဆံုးလွ်င္

၁) မိသားစုဆရာ၀န္ထံမွ Certificate of Cause of Death (CCOD) ရယူပါ။ မိသားစုဆရာ၀န္မရိွပါက နီးရာေဆးခန္းမွ ဆရာ၀န္ ပင့္ၿပီး လုပ္ခိုင္းပါ။ ေသရိုးေသစဥ္ေသျခင္းျဖစ္အံ့။ ဆရာ၀န္သည္ CCOD ကို အခက္အခဲမရိွ ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ေပး ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ဆရာ၀န္က ဘာေၾကာင့္ေသမွန္းမသိပါ ဆိုလွ်င္ ရဲကုိေခၚကာ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး၊ အေဆာင္ ၉ ရိွ ရင္ခဲြရံုသုိ႔ ပို႔လိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ မည္သည့္ေန႔တြင္ ရင္ခဲြရံုသို႔သြားပါဟု ကာယကံရွင္မ်ားသို႔ ရဲက ေျပာလိမ့္မည္။

အကယ္၍ CCOD ယူရန္ ဆရာ၀န္ေခၚမရပါက ရဲသုိ႔အေၾကာင္းၾကားပါ။ ရဲက ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး၊ အေဆာင္ ၉ ရိွ ရင္ခဲြရံုသုိ႔ ပို႔လိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ မည္သည့္ေန႔တြင္ ရင္ခဲြရံုသို႔သြားပါဟု ကာယကံရွင္မ်ားသို႔ ရဲက ေျပာလိမ့္မည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ရင္ခဲြရံုသို႔လိုက္ရမည္ဆုိပါက ေသဆံုးသူ၏ေဆးမွတ္တမ္းအားလံုး၊ ေသဆံုးသူေသာက္ခဲ့ေသာ ေဆးအားလံုး၊ ေသဆံုးသူ၏ ႏုိင္ငံသားကဒ္/WP/EP/Birth Certificate စသည္တို႔ ယူသြားရန္ လိုပါသည္။

ရင္ခဲြရုံသည္ တနလၤာမွ ေသာၾကာထိ - နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီခဲြထိ ႏွင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္မ်ား ၌ နံနက္ ၈ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခဲြ ထိဖြင့္ပါသည္။

ရင္ခဲြရံု၌ ကိစၥမၿပီးဘဲ တရားရံုးသို႔သြားရန္လုိပါကလည္း သူတို႔က တရားရံုးသို႔ ဘယ္ေန႔လာခဲ့ပါ ဟု ခ်ိန္းပါလိမ့္မည္။

အဆင့္ ၂ ႏွင့္ ၃ မွာ ေဆးရံုတြင္ ေသဆံုးျခင္း ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္၏။


ဂ) ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ ေသဆံုးျခင္း

ပင္လယ္ရပ္ျခားတြင္ ေသဆံုးခဲ့သည္ျဖစ္အံ့။ ေသဆံုးေသာႏုိင္ငံမွ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္း၏ ေသဆံုးေၾကာင္းမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ ယူခဲ့ရမည္။

က) စင္ကာပူႏုိင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ Singapore Permanent Residents (SPR)

ေျမျမႈပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မီးသၿဂႋဳလ္ျခင္းအတြက္

စင္ကာပူႏုိင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ Singapore Permanent Residents (SPR) မ်ား စင္ကာပူႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ေသဆံုးလွ်င္ ေျမျမႈပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မီးသၿဂႋဳဟ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ အေလာင္းကို စင္ကာပူႏုိင္ငံအတြင္း ျပန္သယ္လာႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤသို႔သယ္ရန္ Coffin (Import) Permit (ရုပ္ကလပ္တင္သြင္းခြင့္ အမိန္႔) လို၏။ ဤကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ သုဘရာဇာအရာရိွက ကူညီပါ လိမ့္မည္။

Coffin (Import) Permit (ရုပ္ကလပ္တင္သြင္းခြင့္ အမိန္႔) ေလွ်ာက္ျခင္း

က) Coffin (Import) Permit (ရုပ္ကလပ္တင္သြင္းခြင့္ အမိန္႔) ကို ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ အခ်ိန္မေရြးေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ပါသည္။

i) Port Health Office
4545 Jalan Bukit Merah
Singapore 159466
Tel: 6222 2585, Fax: 6222 8543

ii) Airport Health Office
Singapore Changi Airport
Tel: 6543 2515, Fax: 6543 1973

ခ) Coffin (Import) Permit (ရုပ္ကလပ္တင္သြင္းခြင့္ အမိန္႔) ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

၁) ေသဆံုးေသာႏိုင္ငံမွထုတ္ေပးသည့္ ေသဆံုးေၾကာင္းအတည္ျပဳလက္မွတ္ (Death Certificate)

    သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြ႔ဲမွထုတ္ေပးေသာ မည္သို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးရသည္ ဟူေသာ

    ေထာက္ခံစာ။

    ဤလက္မွတ္သည္ အျခားဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေနပါက အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆို (Notral Translation) ရမည္။

၂) ရုပ္အေလာင္းထုပ္ပိုးလက္မွတ္ (Sealing Certificate for the coffin)

၃) ရုပ္အေလာင္းမပုပ္သိုးေစရန္ ျပဳျပင္ထားေသာ (ေဆးထိုးျခင္းစသည္) လက္မွတ္ (Embalming Certificate) (ရႏုိင္လွ်င္)

၄) ေသဆံုးသည့္ႏိုင္ငံမွ ထုတ္ေပးေသာ ရုပ္အေလာင္းတင္ပို႔ခြင့္လက္မွတ္ (Coffin Export Permit)

၅) ေလေၾကာင္းျဖင့္ ပို႔ျခင္းျဖစ္ပါက AWB (Air Way Bill)

အကယ္၍ Coffin (Import) Permit (ရုပ္ကလပ္တင္သြင္းခြင့္ အမိန္႔) အတြက္ သုဘရာဇာအရာရိွအား ေလွ်ာက္ခိုင္းပါက ေသသူႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးေဆြမ်ိဳးေတာ္သူသည္ သုဘရာဇာအရာရိွကို ဂူသြင္းခြင့္၊ မီးသၿဂႋိဳဟ္ခြင့္ ကုိယ္စားလွယ္လဲႊစာ (Letter of Authorization) ထုတ္ေပးရပါမည္။

ဂ) Coffin Permit ေလွ်ာက္ထားခ မွာ စင္းေဒၚလာ ၁၀ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပါမစ္ႏွင့္အတူ ေျမျမႈပ္ခြင့္/မီးသၿဂႋဳဟ္ခြင့္ပါမစ္မ်ားပါ ထုတ္ေပးလိုက္ပါ။ ဤသည္တို႔အတြက္ ပိုက္ဆံထပ္ေပးစရာ မလိုပါ။

မွတ္ခ်က္။            HIV ေရာဂါႏွင့္ေသဆံုးေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ ရုပ္ကလပ္ကို စင္ကာပူႏုိင္ငံအတြင္း သြင္းလာလိုပါက NEA (National Environment Agency), Environmental Health Department ဌာနမွ စာျဖင့္ ေရးထားေသာ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ လိုပါသည္။


ေသဆံုးေၾကာင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း

လူတစ္ဦးေသဆံုးလွ်င္ ICA ရံုး၊ ၃ ထပ္တြင္ရိွေသာ၊ Citizen Centre, စင္ကာပူႏိုင္ငံဖြားေသစာရင္း မွတ္ပံုတင္ဌာန (Singapore’s Registry of Birth & Deaths) သုိ႔ ေသဆံုးသူ၏ အနီးစပ္ဆံုးေဆြမ်ိဳး (မိဘ၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအရင္း အခ်ာ၊ ဇနီး၊ သားသမီးစသည္) က လူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ အေၾကာင္းၾကားရ၏။ အကယ္၍ ေဆြမ်ိဳးအရင္းေခါက္ခက္တို႔ မသြားႏုိင္ဘူး ဆိုျငားအံ့။ အျခားသူတစ္ဦးကို ကိုယ္စားလွယ္လဲႊစာျဖင့္ လႊတ္ႏိုင္ပါသည္။

ဤသို႔သြားလွ်င္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ား ယူေဆာင္သြားပါ။

၁။ ေသဆံုးခဲ့ေသာႏိုင္ငံမွ အာဏာပိုင္မ်ားထုတ္ေပးထားေသာ ေသဆံုးေၾကာင္းလက္မွတ္ (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္မဟုတ္လွ်င္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့ပါ။)

၂။ ရုပ္အေလာင္း တင္ပို႔ခြင့္၊ တင္သြင္းခြင့္ လက္မွတ္မ်ား

၃။ ေျမျမႈပ္ခြင့္/မီးသၿဂႋဳဟ္ခြင့္ပါမစ္

၄။ ေသဆံုးသူ၏ ႏုိင္ငံသားကဒ္၊ ပတ္စ္ပို႔၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္းလက္မွတ္ စသည္

၅။ ေသဆံုးေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားသူ၏ ႏုိင္ငံသားကဒ္

ခ) စင္ကာပူႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ေသဆံုးေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၏ ရုပ္အေလာင္းမ်ားကိုလည္း သၿဂႋဳဟ္ရန္ စင္ကာပူႏုိင္ငံအတြင္း သြင္းလာလို႔ရပါသည္။ ဤသို႔သြင္းရန္ Coffin Permit လိုသည္။ မိမိမသိေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ သုဘရာဇာအရာရိွႏွင့္ ဆက္သြယ္ဘို႔ လိုေကာင္းလုိပါလိမ့္မည္။ ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားမွာ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ SPR  မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ပံုႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ သၿဂဳႋဟ္၍ရပါ၏။ သို႔ေသာ္ အစိုးရပိုင္ အရိုးအိုးမ်ား ထားရိွရာဌာနမ်ား၌ ေနရာ ၀ယ္ခြင့္မရိွပါ။ ပုဂၢလိကပိုင္ ေနရာမ်ားတြင္မူ ၀ယ္ႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။            ။ ႏိုင္ငံျခားသား ဆိုရာတြင္ ေဆြမ်ိဳးအရင္းအခ်ာ (next of kin) သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ SPR ျဖစ္မွသာ ႏုိင္ငံျခားသားရုပ္အေလာင္းကို သၿဂႋဳဟ္ရန္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္း သြင္းခြင့္ျပဳသည္။ စင္ကာပူ၌ ေနရာ အကန္႔အသတ္ရိွသျဖင့္ အျခား ႏုိင္ငံျခားသား ရုပ္အေလာင္းမ်ားကိုမူ NEA က တင္သြင္းခြင့္ မျပဳပါ။

၇။ မီးသၿဂႋဳဟ္ရန္ စီစဥ္ျခင္း

မီးသၿဂႋဳဟ္ရန္ သုဘရာဇာအရာရိွႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ သုဘရာဇာအရာရိွမ်ားစာရင္းကို

http://www.nea.gov.sg/passesaway/afd.htm တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိစၥအတြက္ ပိုက္ဆံမည္မွ် ကုန္မည္နည္း။

ဤသည္မွာ သင္အဘယ္မွ် ဇာခ်ဲ႔မည္နည္း ဆိုျခင္းအေပၚမူတည္ပါသည္။ သၿဂႋဳဟ္ရာတြင္ ဘာသာ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ရိုးရာ စသည္ တုိ႔ႏွင့္ မ်ားစြာပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနရာ ရႈပ္ေထြးပါသည္။ အေလာင္းေျမက်ရင္ ၿပီးေရာေဟ့ ဆိုသူေတြအတြက္ေတာ့ ရွင္းပါ သည္။ သုဘရာဇာ (under taker) လက္ထဲ ထည့္လိုက္ရံုျဖစ္၏။ ေနာက္ၿပီး က်သမွ်ရွင္းေပးလုိက္။

အသုဘရႈျခင္း

အကယ္၍ နာေရးအခမ္းအနားကို မိမိေနထိုင္ရာ HDB တြင္ပင္ က်င္းပမည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ Town Council မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရပါမည္။ (အယ္မယ္ေလးဟဲ့။ သူတို႔ဟာကလည္း ဘာေလး မထိလိုက္နဲ႔၊ ထိၿပီဆိုတာနဲ႔ ပါမစ္က အရင္ပဲ။) အကယ္၍ သင္ပုိင္ေသာ ေျမေပၚတြင္လုပ္မည္။ သို႔ေသာ္ မ႑ပ္က လမ္းေပၚေရာက္သြားၿပီ ဆုိလွ်င္ေတာ့ LTA (Land Transport Authority) ထံမွ ပါမစ္ယူရမည္။ မလုပ္တတ္ဘူးလား။ သုဘရာဇာဆရာကို အပ္လိုက္ပါေလ။ သူၾကည့္လုပ္သြားလိမ့္မည္။

သံေယာဇဥ္ႀကီးသူမ်ား နာေရးအခမ္းအနားကို ၇ ရက္ထက္ပိုလုပ္ခ်င္သည္ ဆိုပါစို႔။ NEA မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို စာျဖင့္ေရးၿပီး ေတာင္းခံရမည္။ စာပို႔ရန္လိပ္စာမွာ -

National Environment Agency
Environmental Health Department
40 Scotts Road,
Environment Building, #21-00
Singapore 228231
 - ျဖစ္၏။

သုဘရာဇာအရာရိွက ေျမျမႈပ္ရမည့္ သို႔မဟုတ္ မီးသၿဂႋဳဟ္ရမည့္ရက္ခ်ိန္းကို ယူေပးပါလိမ့္မည္။ သင္ကုိယ္တိုင္လုပ္လိုပါက လည္း လုပ္ႏုိင္ပါ၏။ http://app1.env.gov.sg/atad/JSP/ilsc/security/start.jsp တြင္ အင္တာနက္မွေလွ်ာက္ႏိုင္ (online apply) ပါသည္။ ဤသို႔ေလွ်ာက္ရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ ႏွင့္ ေသဆံုးသူႏွင့္ အနီးဆံုးေဆြမ်ိဳး၏ ႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္၊  ေသဆံုးေၾကာင္းမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ ေျမျမႈပ္ခြင့္လက္မွတ္၊ မီးသၿဂႋဳဟ္ခြင့္လက္မွတ္ စသည္တို႔ကိုပါ တင္ျပရမည္။

မွတ္ခ်က္။            ။ အေလာင္းကို မီးသၿဂႋဳဟ္မည္ဆိုလွ်င္ ေခါင္းအတြင္းထည့္သြင္းထားေသာ အဖိုးတန္ ေရႊ၊ ေငြ၊ လက္၀တ္ ရတနာမ်ားကို ျပန္ရရန္ မေမွ်ာ္လင့္ပါႏွင့္။ မီးသၿဂႋဳဟ္သည့္ အပူခ်ိန္ျမင့္တြင္ အားလံုးပ်က္စီးသြားပါလိမ့္မည္။


၈။ နာေရးေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းျခင္း

နာေရးေၾကာ္ျငာ ထည့္လိုပါက အဂၤလိပ္လို The Straits Times and The Sunday Times, Today တို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ မေလးလို ထည့္လိုပါက Berita Harian and Berita Minggu တြင္လည္းေကာင္း၊ တရုတ္လို ထည့္လိုပါက Lianhe Zaobao, Lianhe Wanbao and Shin Min Daily News တြင္လည္းေကာင္း၊ တမီလို ထည့္လိုပါက Tamil Murasu တြင္လည္းေကာင္း ထည့္ႏိုင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာထည့္ရန္ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား

v  ေသလက္မွတ္ မူရင္း (Original Death Certificate)

v  ေၾကာ္ျငာထည့္မည့္သူ၏ ႏိုင္ငံသားကဒ္ျပား

ပိုက္ဆံကို Credit card ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ NETS ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ရံုးသို႔သြား၍ ေငြသားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။ 

ရံုးခ်ိန္အတြင္းသြားလိုပါက သတင္းစာတိုက္လိပ္စာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါ၏။

Newspapers
Address
Operating hours
Contact number
The Straits Times, The Sunday Times, Lianhe Zaobao, Lianhe Wanbao, Shin Min Daily News, Berita Harian, Berita Minggu
Singapore Press Holdings, News Centre
1000 Toa Payoh North
(S) 318994
Mon – Fri:
8:30am to 5:30 pm
Please call 1800-289 9988 during office hours for more information.
Tamil Murasu
Singapore Press Holdings, 118 Race Course Road, #03-01 (S) 218581
Mon – Sat:
10:00am to 6:00pm
Please Please call 6341-7333 for more information during operating hours. .
Today
20 Pickering Street, #03-00, Pickering Operations Complex,
(S) 048658
Mon – Fri:
9:00am to 6:00pm
Please call 1800-252 7723 during office hours for more information.


ရံုးခ်ိန္ေက်ာ္သြားလွ်င္မူ ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသုိ႔သြားထည့္ပါ။

Newspapers
Address
Operating hours
The Straits Times, The Sunday Times
Singapore Press Holdings News Centre
1000 Toa Payoh North
(S) 318994
Mon – Fri:
5:30pm to 9:45 pm
Sat, Sun & Public Holidays:
12:30pm to 9:45pm

Lianhe Zaobao, Lianhe Wanbao, Shin Min Daily News
Singapore Press Holdings News Centre
1000 Toa Payoh North
(S) 318994
Sat, Sun & Public Holidays:
12:30pm to 4:00pm


နာေရးေၾကာ္ျငာခ ႏံႈးထားမ်ား

Straits Times တြင္ ေၾကာ္ျငာပါက - ၁ ေကာ္လံအက်ယ္၊ ၁ စင္တီမီတာအရွည္ = ၄၃ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။

နာေရးေၾကာ္ျငာတြင္ ပါ၀င္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ား

၁။ ေသဆံုးသူ၏ ဓါတ္ပံု

၂။ ေသဆံုးသူ၏ နာမည္ရင္း ႏွင့္ နာမည္ခဲြမ်ား

၃။ ေသဆံုးသည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ကိုမူ ထည့္လိုလွ်င္လည္းရသည္။ မထည့္ခ်င္လည္း ရပါသည္။

၄။ ေသဆံုးသူ၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား (မိဘမ်ား၊ လင္ေယာက္်ား၊ ဇနီးမယား၊ သမီးသားမ်ား၊ ေမြးစားသားသမီးမ်ား၊ ေယာက္ခမ၊ ေယာက္ဖ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ၊ တူ၊ တူမ၊ ဦးႀကီးဦးေလး၊ ေဒၚႀကီးေဒၚေလး၊ ေျမး၊ ျမစ္၊ တီ၊ ကြ်တ္ စသည္ . . .)

၅။ နာေရးက်င္းပမည့္ေနရာ

၆။ အသုဘရႈ တရားနာမည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္

၇။ အသုဘခ်မည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္

၈။ မီးသၿဂႋဳဟ္မည့္ သခ်ိဳင္းအမည္


၉။ အရိုးျပာအိုးမ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပင္လယ္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စြန္႔ၾကဲျခင္း

မီးသၿဂႋဳဟ္ၿပီးေနာက္ ျပာအိုးကို မိမိအိမ္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုိးရ၏ ျပာအိုးမ်ားသိမ္းဆည္းရာဌာနတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း သိမ္းႏုိင္ပါသည္။ အစိုးရဌာနတြင္ သိမ္းလိုပါက Death Certificate ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ NRIC ျပကာ  online မွ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ လိပ္စာမွာ - http://app1.env.gov.sg/atad/JSP/ilsc/security/start.jsp ျဖစ္၏။

အစိုးရပိုင္ အရိုးအိုးမ်ား သိမ္းဆည္းရာ ေနရာဌာန ၄ ခု ရိွ၏။

၁။ Mandai Crematorium and Columbarium Complex
300 Mandai Road
Singapore 779393
Telephone : 655 45 655
Fax : 645 95 228
 
၂။ Choa Chu Kang Columbarium
51 Chinese Cemetery Path 4
Singapore 698932
Telephone : 6795 9731
Fax : 6795 0885

 
၃။ Yishun Columbarium
Yishun Ring Road
(niches for Yishun Columbarium are to be booked from Mandai Cremation and
Columbarium Complex)
Telephone : 655 45 655
Fax : 645 95 228ျပာမ်ားကို ပင္လယ္ထဲခ်လိုလွ်င္မူ စင္ကာပူေတာင္ဘက္ 2.8 km ခန္႔အကြာရိွ Pulau Semakau  ကြ်န္းတြင္ ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ျပာလက္ခံခ်ိန္ နံက္ ၇ နာရီမွ ည ၇ နာရီထိျဖစ္၏။ အေသးစိတ္သိလိုသူမ်ား ဖံုးနံပါတ္ - 6325 2488, Port Marine Safety Control Centre သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

အရိုးအိုးမ်ား သိမ္းဆည္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

v  Original Death Certificate - ေသလက္မွတ္မူရင္း

v  အနီးစပ္ဆံုးေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္၊ ပတ္စ္ပို႔ စသည္

v  အနီးစပ္ဆံုးေဆြမ်ဳိးမ်ားမလာႏိုင္ပါက ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာႏွင့္အတူ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို လႊတ္လုပ္ခိုင္း၍လည္း ရပါသည္။

အရိုးအိုးမ်ား သိမ္းဆည္းခ

NICHE FEES (FOR ALL GOVERNMENT COLUMBARIA)
Niche (standard)
$500*
Niche (family)
$900*

 အရိုးအိုးမ်ားကို အစဥ္အတိုင္းထည့္သြင္းသြားပါမည္။ ေနရာေရြးခ်ယ္လိုလွ်င္ ေနာက္ထပ္ S$၂၅၀ ထပ္မံေပးရပါမည္။

၁၀။ ရုပ္ကလပ္ကို ေျမျမႈပ္ျခင္း


ေျမေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ စင္ကာပူတြင္ ရုပ္အေလာင္းမ်ား ျမႈပ္ႏွံျခင္းကို Choa Chu Kang Cemetery Complex ၌သာ လက္ခံပါသည္။ လိပ္စာမွာ -

Choa Chu Kang Cemetery Booking Office
910 Choa Chu Kang Road
Singapore 699819
Telephone : 6793 7428
Fax : 6793 7400 -
ျဖစ္၏။

ေျမျမႈပ္ရန္  booking လုပ္ျခင္းကိုလူကိုယ္တိုင္ ရံုးသုိ႔သြား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ online မွေသာ္လည္းေကာင္းလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ လိပ္စာမွာ -

http://app1.env.gov.sg/atad/JSP/ilsc/security/start.jsp ျဖစ္၏။ နံနက္ ၈နာရီခဲြမွ ညေန ၄ နာရီခဲြအတြင္း လုပ္ႏုိင္သည္။ ေငြကိုမူ ေျမမျမႈပ္မီ ႀကိဳတင္ေခ်ရသည္။


ေျမျမႈပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

v  Original Death Certificate - ေသလက္မွတ္မူရင္း

v  Permit to Bury (Original) - ေျမျမႈပ္ခြင့္လက္မွတ္

v  အနီးစပ္ဆံုးေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္၊ ပတ္စ္ပို႔ စသည္

v  အနီးစပ္ဆံုးေဆြမ်ဳိးမ်ားမလာႏိုင္ပါက ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာႏွင့္အတူ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို လႊတ္လုပ္ခိုင္း၍လည္း ရပါသည္။

က်သင့္ေငြေခ်ျခင္း

က်သင့္ေငြကို -

NETS (preferred)
• Cash Card
• Cash
• Cheque (crossed and made payable to National Environment Agency)

-       တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေပးေခ်ႏုိင္ပါသည္။

ေျမျမႈပ္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်ေငြမွာ ေအာက္ပါဇယားအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

Burial
Child under 10 years old
Adult
Choa Chu Kang Muslim Cemetery
$140
$315
Choa Chu Kang Ahmaddiya Jama'at Cemetery
$140
$315
Choa Chu Kang Jewish Cemetery
$140
$315
Choa Chu Kang Parsi Cemetery
$140
$315
Choa Chu Kang Bahai Cemetery
$140
$315
All other cemeteries at Choa Chu Kang other than
those listed above e.g. Christian, Chinese, Hindu, Lawn
$420
$940

မိမိ booking ကို ပယ္ဖ်က္လိုလွ်င္လုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတည္ျပဳလိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားသူ သို႔မဟုတ္ အနီးစပ္ဆံုးေဆြမ်ိဳးက booking office တြင္ သက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစံုႏွင့္ လူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ လုပ္ရန္လိုပါသည္။

မွတ္ခ်က္။            ။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ေျမျမႈပ္ျခင္းကာလကို ၁၅ ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ၁၅ ႏွစ္ျပည့္သည္ႏွင့္ ေခါင္းကိုျပန္ေဖာ္ကာ က်န္ရိွေသာ အရိုးစုကို မီးသၿဂႋဳဟ္ကာ ျပာအိုးမ်ားအျဖစ္ သိမ္းရပါမည္။ အကယ္၍ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ားအရ ေျမျမႈပ္ထားမွျဖစ္မည္ဆုိလွ်င္ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ ေျမက်င္းကေလးမ်ားျဖင့္ ျမႈပ္ႏွံခြင့္ ေပးပါလိမ့္မည္။


၁၁။ မီးသၿဂႋဳဟ္ျခင္း

စင္ကာပူတြင္ အစိုးရပိုင္ မီးသၿဂႋဳဟ္စက္ ၁ လံုး ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ မီးသၿဂႋဳဟ္ေပးျခင္း ၂ ေနရာရိွ၏။

အစိုးရပိုင္ မီးသၿဂႋဳဟ္စက္

Mandai Crematorium and Columbarium Complex
300 Mandai Road
Singapore 779393
Telephone : 655 45 655
Fax : 645 95 228


ပုဂၢလိကပိုင္ မီးသၿဂႋဳဟ္ေပးသည့္ ၂ ေနရာ မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္၏။

Private
crematoria
Address & Contact Numbers
Operating
hours
Cremation
Fees
Kong Meng San
Phor Kark See
Monastery
88 Bright Hill Drive
Tel: 6849 5333
Fax: 6459 2258
Mon - Sun:
9:00am to
3:00pm
$300
(cremation only)

$400*
(cremation + urn storage)
Tse Toh Aum Temple
601 Sin Ming Drive
Tel: 6454 7666
Mon - Sun:
9:00am to
3:00pm
$400
(cremation only)

$500*
(cremation + urn storage)

မွတ္ခ်က္။            ။ ကုန္က်စရိတ္မွာ မည္သည့္အရိုးအိုးမ်ား သံုးလိုသည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္ သိမ္းလိုသည္ စသည့္အေပၚ မူတည္ကာ ကြာသြားႏိုင္ပါသည္။

မီးသၿဂႋဳဟ္ရန္ online booking လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ လိပ္စာမွာ http://app1.env.gov.sg/atad/JSP/ilsc/security/start.jsp မွာ ျဖစ္ပါ၏။ လူကိုယ္တိုင္ Booking office သို႔သြားၿပီးလည္း လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ရုံးဖြင့္ခိ်န္ နံက္ ၈း၃၀ မွ ညေန ၄း၃၀ ထိ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုရံုးတြင္ပင္ မီးသၿဂႋဳဟ္ခ ပိုက္ဆံေပးရပါမည္။

မီးသၿဂႋဳဟ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားလိုပါသည္။

v  Original Death Certificate - ေသလက္မွတ္မူရင္း

v  Permit to Cremate (Original) - မီးသၿဂႋဟ္ခြင့္လက္မွတ္မူရင္း

v  အနီးစပ္ဆံုးေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္၊ ပတ္စ္ပို႔ စသည္

v  အနီးစပ္ဆံုးေဆြမ်ဳိးမ်ားမလာႏိုင္ပါက ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာႏွင့္အတူ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို လႊတ္လုပ္ခိုင္း၍လည္း ရပါသည္။

မီးသၿဂႋဳဟ္ရန္ က်သင့္ေငြေခ်ျခင္း

က်သင့္ေငြကို ေအာက္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။

NETS (preferred)
• Cash Card
• Cash
• Cheque (crossed and made payable to National Environment Agency)

-       တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေပးေခ်ႏုိင္ပါသည္။

မီးသၿဂႋဳဟ္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်ေငြမွာ ေအာက္ပါဇယားအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

Cremation Fee
Adult
$100
Child under 10 years old
$ 50

မိမိ booking ကို ပယ္ဖ်က္လိုလွ်င္လုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတည္ျပဳလိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားသူ သို႔မဟုတ္ အနီးစပ္ဆံုးေဆြမ်ိဳးက booking office တြင္ သက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစံုႏွင့္ လူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ လုပ္ရန္လိုပါသည္။

၁၂။ နာေရးေစ်းႏံႈးမ်ား

ကုမၸဏီကိုလိုက္ၿပီး ေစ်းကြာသြားပါသည္။ အင္တာနက္၌ သုဘရာဇာကုမၸဏီ အေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔သည့္တိုင္ ေစ်းႏံႈးမ်ားကို ေဖာ္ျပမထားပါ။ ဤတြင္ ရွာလို႔ရသမွ် အခ်ိဳ႔ေစ်းႏံႈးမ်ားကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါ၏။

Casket Fairprice

3 Days Christian Funeral @ HDB Void Deck - $3,600
3 Days Freethinker Funeral @ HDB Void Deck - $3,500
Direct Cremation (including coffin, hearse transport and manpower) - $1,000Funeral Solutions

3days $5888.00
5days $6888.00 ( No GST, No Service Charge)

၁၃။ အေခါင္းမ်ား


၁၄။ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ၊ ပန္းျခင္း ႏွင့္ ပန္းစီးမ်ား


၁၅။ အရိုးအိုးမ်ား


၁၆။ နိဗၺာန္ယာဥ္မ်ား


၁၇။ နာေရးအခန္းအနားက်င္းပျခင္း၁၈။ စင္ကာပူမွ သခႋ်ဳင္းမ်ား
(အသုဘအခမ္းအနားၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္စရာ ရိွသည္မ်ားကို ဆက္လက္ေရးသားပါမည္။)
ေအးၿငိမ္း

၁၄ - ၁ - ၂၀၁၂ ည ၁၀ နာရီ မိနစ္ ၂၀

3 comments:

Ei Swe said...

Thank you for sharing good knowledge.

Please continue for post-funeral procedure, for our info.

Ei Swe said...

Thanks for sharing the info. It's useful and we should know.

Please continue post - funeral procedures, for our info.

zy said...

Thank you very much.Please keep moving.