Saturday, January 3, 2015

ECO (Environmental Control Officer) တစ္ဦး၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား (၂)

(၆) ပိုးမႊားေကာင္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး (Pest Control)

            ECO ၏ ေနာက္တာ၀န္တစ္ခုမွာ ပိုးေကာင္မႊားေကာင္မ်ား မပ်ံ႔ပြားေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားေရး ျဖစ္၏။  ပိုးေကာင္မႊားေကာင္ (Pest) ဟု ဆိုရာတြင္ ျခင္၊ ယင္၊ ၾကမ္းပိုး၊ ၾကြက္၊ ျခ၊ ပိုးဟပ္ အကုန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ECO ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပုိးေကာင္မ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ျခင္၊ ယင္၊ ၾကြက္၊ ပိုးဟပ္ ေလးမ်ိဳးျဖစ္၏။ ထိုအထဲတြင္ ျခင္ႏွင့္ ၾကြက္မွာ အဓိကပိုက်သည္။
            ထိုပိုးမႊားေကာင္မ်ားကို ထိန္းရန္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္က Pest Control ကုမၸဏီကို ငွားရသည္။ ထိုအငွားစာခ်ဳပ္ PCO Contract (Pest Control Operator Contract) ကို NEA သို႔ တင္ျပရသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္၌ တစ္ပတ္လွ်င္ ဘယ္ႏွႀကိမ္ ေဆးျဖန္းမည္။ ဘယ္ႏွႀကိမ္ မီးခိုးမိႈင္းတုိက္ (fogging) မည္ စသည္တို႔ ပါရသည္။ ပိုးမႊားမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအမံ (vector control programme) ကို NEA သို႔ တင္ျပရသည္။
            အနည္းဆံုးေတာ့ တစ္ပါတ္တစ္ခါ ဆိုဒ္ထဲလွည့္လည္ စစ္ေဆးရသည္။ စစ္ေဆးခ်က္မွတ္တမ္းလည္း ျပင္ထားရ ပါမည္။ အဓိကကေတာ့ ျခင္ေပါက္ပြားမႈရိွမရိွ စစ္ေဆးရန္ ျဖစ္၏။
ယင္ႏွင့္ပိုးဟပ္ကို ထိန္းရန္ လြယ္ပါသည္။ ထိုအေကာင္ပေလာင္ေလးမ်ား မလာေစရန္ အစားအေသာက္ အၾကြင္း အက်န္မ်ားအားလံုးကို လႊင့္ပစ္ပါ။ အစားအေသာက္အမိႈက္ကို ၂၄ နာရီအတြင္းပစ္ရမည္ဟု ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထား၏။ အစားအေသာက္အမိႈက္ထည့္သည့္ အမိႈက္ပံုးမွာ အဖံုးပါရမည္။ အမိႈက္ပံုးကို အၿမဲဖံုးထားရမည္။ အစားအေသာက္မ်ားကို ေလလံုသည့္ပံုး (air tight container) အတြင္း ထည့္ထားရမည္။
ျခင္အေၾကာင္းကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးမ်ားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ECO သင္တန္း စာေမးပဲြေျဖတံုးက အေတာ္ ေခါင္းေျခာက္ေအာင္ က်က္ခဲ့ရသည္။ သို႔တိုင္ ေသေသခ်ာခ်ာ မမွတ္မိ။ ဘယ္လိုျခင္က ေရမ်က္ႏွာျပင္နားမွ ေပါက္သည္။ ဘယ္လိုျခင္ေလာင္းက ေရေအာက္မွာ ေနသည္။ ဘယ္လိုျခင္က ေခ်ာင္ႀကိဳက္သည္ စသည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ က်က္ထားတာေတာင္ စာေမးပဲြခန္းထဲေရာက္ေတာ့ အကုန္ေရာကုန္လို႔ ေအာင္မွေအာင္ပါ့မလား စိတ္တထင့္ထင့္။ ေျဖရတာက အြန္လိုင္း ေျဖရတာျဖစ္၏။ ေျဖၿပီး submit လုပ္လိုက္သည္ႏွင့္ ျပန္ျပင္လို႔မရေတာ့။ ေအာင္မယ္၊ ဘယ္လိုျခင္မ်ိဳးက မီတာ ၁၅၀ အတြင္းမွာဘဲ ေနသည္။ ဘယ္လိုျခင္မ်ိဳးက်ေတာ့ ခရီးေ၀းထြက္သည္ ဆုိတာေတာင္ ပါေသး။ ဘယ္လိုစမ္းသလဲဆိုေတာ့ ျခင္ကို ေဆးသုတ္လႊတ္ၿပီး အဲဒီေဆးေနာက္ ေျခရာခံလိုက္ပါသတဲ့။ မွတ္ကေရာ့။
ျခင္ အေၾကာင္း နည္းနည္းလွ်ာရွည္ရလွ်င္ ျခင္ထီးမ်ားမွာ သက္သတ္လြတ္သမားမ်ားျဖစ္၏။ ေသြးမစုပ္။ ပန္းပြင့္မ်ားမွ ပန္း၀တ္ရည္ကိုသာ ေသာက္သံုးသည္။
ညဘက္ မိတ္ေဆြတို႔ နား နား တြင္ တ၀ီ၀ီျဖင့္ ေသြးစုပ္ဖို႔ ေခ်ာင္းေနသူမ်ားမွာ ျခင္မ မ်ား ျဖစ္သည္။ မ, ဆိုလွ်င္ ျခင္မ, ေတာင္မေကာင္း။ (ဟုတ္ေပါင္၊ ေယာင္လို႔)
ဗဟုသုတအျဖစ္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ရလွ်င္ ျခင္ေလာင္း၊ ပိုးေလာက္လန္းကေလးမ်ားမွာ အင္မတန္ ထူးဆန္းသည့္ သဘာ၀ရိွသည္။ ထုိေလာက္လန္းကေလးမ်ားမွာ ေရရိွလွ်င္ တစ္ပတ္အတြင္း ျခင္ျဖစ္လာၿပီး ေရမရိွလွ်င္ တစ္ႏွစ္ေလာက္ထိ အသက္ဆက္ေနႏိုင္သည္ဆို၏။ ဥပမာ - ေရအုိးအတြင္း ျခင္ေလာက္လန္းကေလးမ်ား ရိွေနၿပီဆိုပါစို႔။ ထိုေရအိုးကို သြန္လိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေလာက္လန္းကေလးမ်ားမွာ ေရအိုးနံရံတြင္ ကပ္က်န္ခဲ့သည္။ ထုိေရအိုးကို တစ္ႏွစ္ခန္႔ ေရမထိဘဲထားၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ ေရျပန္ျဖည့္လွ်င္ ယခင္အိုးနံရံ၌ကပ္က်န္ေနခဲ့သည့္ ေလာက္လန္းကေလးမွာ အသက္ျပန္ဆက္လာကာ ျခင္ဘ၀သို႔ ကူးေျပာင္း ေရာက္ရိွသြားသည္ ဟူ၏။


ျခင္သံသရာ


အေျခအေနေပးလွ်င္ ေလာက္လန္းကေလးမွာ တစ္ရက္အတြင္း ဥကိုခဲြကာ ထြက္လာသည္။ ေလးရက္ေလာက္ၾကာ ေတာ့ ပိုးေလာက္လန္းႀကီး ျဖစ္လာ၏။ ေနာက္ႏွစ္ရက္ေလာက္ၾကာေတာ့ ျခင္ ျဖစ္လာၿပီ။ ျခင္မ သည္ မ်ိဳးေစ့ခ်ရန္ (ဥ ဥရန္) ပရိုတိန္းလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသြးစုပ္ရသည္။ လူထံမွ ေသြးစုပ္အၿပီး ၃ ရက္အၾကာတြင္ ဥ ဥ ေတာ့သည္။ ဤသည္ပင္ ျခင္ သံသရာ ျဖစ္ေတာ့သည္။
လူကိုမကိုက္ေသာ ျခင္ထီးက တစ္ပတ္ေလာက္ပဲ အသက္ရွည္သည္။ လူေသြးစုပ္သည့္ ျခင္မ, က်ေတာ့ ေအး၍ေမွာင္ေသာ လိုဏ္၊ ေခ်ာင္ႀကိဳေျမာင္ၾကား စသည္တို႔၌ အေျခအေနေပးလွ်င္ ေပးသလို သံုးပတ္မွ တစ္လေလာက္ထိ အသက္ရွည္၏။ အေျခအေနမေပးပါက သာမန္အေနအထားတြင္ပင္ ႏွစ္ပတ္မွ သံုးပတ္ထိ အသက္ရွည္ႏိုင္သည္ဟု ဆုိသည္။
အမွန္မွာ ျခင္က လူကိုေရာဂါျဖစ္ေစတာ မဟုတ္ပါ။ ျခင္က ေရာဂါရိွေသာလူကုိ ကိုက္လိုက္ၿပီး ထိုလူ႔ထံမွ ေရာဂါပိုးမ်ားကို ယူလာ၊ ေနာက္လူတစ္ဦးကို ကိုက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ထိုေရာဂါပိုးမ်ားကို မိမိကိုက္လိုက္သူအား လက္ေဆာင္ ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျခင္မ, မ်ားမွာ တစ္နည္းအားျဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အင္မတန္ တာ၀န္ေက်ပြန္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေခ်သည္။
ဤတြင္ ၾကားျဖတ္ေျပာရလွ်င္ ဟိုတေလာက သတင္းစာ၌ စင္ကာပူတြင္ ျခင္ထီးမ်ားကို သင္းကြပ္ေပးမည္ဆိုလား သတင္းစာတြင္ ဖတ္လိုက္မိ၏။ ထိုအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေရးရန္ ႀကံေသးေသာ္လည္း ကြန္ျပဴတာပ်က္ေနသျဖင့္ ကိုယ့္အပူႏွင့္ ကိုယ္ မအားလပ္ေသာေၾကာင့္ မေရးလိုက္ႏိုင္။ တနည္းအားျဖင့္ နတ္ကြတ္ျခင္ထီးမ်ား ေမြးထုတ္ၿပီး ျခင္မမ်ားကို မ်ိဳးတံုးေစရန္ ႀကံရြယ္ျခင္းျဖစ္၏။ (မင္းတို႔ႏွယ္၊ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ကြာ၊ ျခင္မ်ား - သင္းရတယ္လို႔ ဟု ၀ါးေတာကြင္းရြာမွ ကြ်န္ေတာ့္ဘႀကီးမ်ား ႏႈတ္ခမ္းမဲ့မွာ ျမင္ ျမင္ေယာင္မိေသးေတာ့။)
ဤသတင္းၾကားေလေသာ္ ျခင္ထီးအေပါင္းမွာ စင္ကာပူမွ မိုက္ဂရိတ္လုပ္ၾကရန္ ျခင္ေပါင္းစံု အေရးေပၚညီလာခံ က်င္းပၾကသည္ဟု Real Singapore ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ ဖတ္မိလိုက္ပါေသးသည္။ 

            ျခင္ကိုရွင္းရန္အတြက္ ၎တို႔က eliminate by source ဟု နည္းေပးသည္။ ျခင္ေပါက္ပြားႏိုင္သည့္ ေနရာအားလံုးကို ရွင္းလင္းပစ္ပါ ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္၏။ သို႔ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ျခင္ ေပါက္သနည္း။ ေရရိွလွ်င္ ျခင္ရိွမည္။ သို႔မို႔ေၾကာင့္ ေရ၀ပ္ႏုိင္သည့္ ေနရာမွန္သမွ် အကုန္ရွင္းထုတ္ရမည္။ မည္သည့္ေနရာမ်ားကို စစ္ရမည္နည္း။
            Code of Practice for Environmental Control Officers တြင္ ေအာက္ပါေနရာမ်ားကို စစ္ပါဟု ေဖာ္ျပထား၏။


၁။ အမိႈက္မ်ား ပစ္ထားသည့္ေနရာ
၂။ ကင္းဘတ္စ၊ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ရန္ ပစၥည္းမ်ား စုပံုထားသည့္ေနရာ၊ စက္ကိရိယာမ်ား
၃။ ေျမႀကီးေပၚမွ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ား
၄။ ကြန္ကရိၾကမ္းခင္းႏွင့္ အထပ္ျမင့္မ်ားရိွ ေပါက္ၿပဲေနေသာ ၾကမ္းခင္းမ်ားမွ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ား
၅။ ေရေလွာင္ကန္မ်ား၊ တိုင္ကီမ်ား၊ ေရပံုး၊ ေရခ်ဳိင့္မ်ား
၆။ အမိႈက္ေလွာင္ကန္ႀကီးမ်ား
၇။ ေရေျမာင္းမ်ား
၈။ ဓာတ္ေလွခါးလိုဏ္မ်ား
၉။ ယာယီေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ား
၁၀။ ေလေအးစက္မ်ား
၁၁။ ယာယီရံုးခန္းႏွင့္ အမိုးျပားအေဆာက္အဦမ်ား

            မည္မွ် အေသးစိတ္လိုက္ပါသနည္း။ ဆက္ဖတ္ၾကည့္ပါ။

Ø  ပံုးမ်ား၊ ခြက္မ်ားမွ ေရအၾကြင္းအက်န္မ်ားကို သြန္ၿပီး ေမွာက္ထားပါ။ အျခား စက္ကိရိယာစသည္တို႔ကို အမိုးအကာ ေအာက္တြင္ ထားပါ။
Ø  လုပ္ငန္းခြင္ကို အမိႈက္သရိုက္ကင္းေနေစရန္ အၿမဲထိန္းထားပါ။ လုပ္ငန္းခြင္မွထြက္လာသည့္ အမိႈက္သရိုက္အားလံုးကို အမိႈက္စြန္႔ကန္အတြင္း ခ်က္ခ်င္းစြန္႔ပစ္ပါ။ အမိႈက္စြန္႔ကန္ကိုလည္း ေန႔စဥ္ သို႔မဟုတ္ အမိႈက္ကန္ျပည့္လာသည့္အခါတိုင္း စြန္႔ပစ္ပါ။
Ø  ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးပစၥည္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် အမိုးအကာေအာက္တြင္ ထားပါ။ ထားရာတြင္လည္း ေအာက္ဘက္တြင္ ေရ၀ပ္ေနျခင္းကို ရွင္းလင္းႏုိင္ရန္ ၾကမ္းျပင္မွ အနည္းဆံုး ၆၀၀ မီလီမီတာ ျမွင့္၍ထားပါ။ ေရ၀ပ္ေနပါက ျခင္ေဆးျဖန္းပါ။
Ø  ၀ပ္ေနေသာ ေရမ်ားကို စုပ္ထုတ္ပစ္ပါ။ ခ်ဳိင့္ေနေသာေနရာမ်ားကို ညီေအာင္ ေျမဖို႔ေပးပါ။
Ø  ခ်ိဳင့္မ်ားအတြင္း ၀ပ္ေနေသာေရမ်ားရိွလွ်င္ ျခင္ေဆးခဲမ်ားျဖဴးေပးပါ။ ေထာင္ထားေသာ ပိုက္၀မ်ားကို ဖံုးကာထားပါ။
Ø  အုတ္ေပါက္မ်ားကို မဆလာျဖင့္ လံုေအာင္ပိတ္ပါ။
Ø  ေရ၀ပ္ရာေနရာမ်ားကို အနည္းဆံုး တစ္ပါတ္တစ္ႀကိမ္ ျခင္ေဆးျဖန္းပါ။ မုိးရြာလွ်င္ ျဖန္းထားေသာေဆးမ်ားသည္ မိုးေရႏွင့္အတူ ပါသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ မိုးရြာၿပီးတိုင္း ျခင္ေဆးျဖန္းဘို႔လိုပါသည္။
Ø  လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျခင္မ်ားေတြ႔လာၿပီဆိုပါက ျခင္ေဆးမီးခိုး (fogging) မႈတ္ေပးရန္ လုိပါသည္။
Ø  ငွက္ဖ်ားျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာေနရာမ်ား၌ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ရံုး အေဆာက္အဦးမ်ား၏ အတြင္းအျပင္နံရံမ်ားကို (residual sparying) ေဆးျဖန္းေပးရမည္။

ၾကြက္မ်ားကေတာ့ ေတြ႔ရခဲပါသည္။ အကယ္၍ ၾကြက္ေတြ႔ခဲ့လွ်င္ pest control ကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ရွင္းခိုင္းႏိုင္ ပါသည္။ ECO ၏ အလုပ္မွာ မိမိဆိုဒ္အတြင္း ၾကြက္တြင္းမ်ားရိွမရိွ၊ ၾကြက္သြားလမ္းမ်ားရိွမရိွ ပုံမွန္ စစ္ေဆးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္က စစ္စရာေတာင္ မလိုပါ။ ၾကြက္ဆိုတာ အၿမဲတြင္းေအာင္းေနတာ မဟုတ္သျဖင့္ အျပင္ထြက္လာသည့္အခါ တစ္ေယာက္မဟုတ္၊ တစ္ေယာက္ ေတြ႔ပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္က ၾကြက္ေတ႔ြလွ်င္ သတင္းေပးဘို႔ အလုပ္သမားအားလံုးကို မွာထားရန္သာ လိုပါသည္။
           
            ECO ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေရးထားတာ ၁၂ မ်က္ႏွာရိွပါသည္။ အစားအေသာက္၊ အိမ္သာလိုအပ္ခ်က္၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး စသျဖင့္ အေတာ္မ်ား။ သို႔ေသာ္ သိပ္စိတ္၀င္စားစရာမေကာင္းသျဖင့္ ခ်န္ခဲ့ပါေတာ့မည္။ သည္ေလာက္ဆို အေတာ္ျပည့္စံု လံုေလာက္ပါၿပီ။

            တုတ္ကိုေၾကာက္၍ စာအံရေသာ ကေလးမ်ိဳးမျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ဥပေဒသည္ ဥပေဒသာျဖစ္၏။ အေရးႀကီးသည္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တန္ဘုိးထား ေလးစားတတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ရိုေသမွ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ ေလးစားမည္။ ဘယ္သူေျပာေျပာ မေျပာေျပာ၊ ဘယ္သူစစ္စစ္ မစစ္စစ္၊ တာ၀န္သည္ တာ၀န္သာျဖစ္၏။ သည္ဟာကိုလုပ္ဖုိ႔ သည္လခ ေပးထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ကိုယ္လုပ္စရာရိွသည္ကိုေတာ့ ကိုယ့္အသိႏွင့္ကိုယ္ လုပ္ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဖတ္ရႈအားေပးသူအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

(ရန္ကုန္က ဂ်ာနယ္တစ္ခုက ျမန္မာျပည္ျပန္မလာခင္ တစ္ပုဒ္ေလာက္ ေရးေပးပါဦးဆိုလို႔ ေရးလိုက္ဦးမဗ်ာ။)

ေအးၿငိမ္း
၁၅ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၄။ ည ၁၁း၁၅ နာရီ

ရည္ညႊန္းကိုးကား စာအုပ္စာတမ္းမ်ား

WSH (Noise) Regulations
EPMA (Boundary Noi

No comments: