Wednesday, June 20, 2018

၅ တန္း သခ်ၤာ

ကမ႓ာေပၚက ဘယ္ေဒသမွာ မိုးေရခ်ိန္ မီတာ ၁၀၀ ရြာပါသလဲ? 
ပညာေရးဝန္ႀကီး လာေျဖပါ . . .
.
.
.
.
လို႔
. . . 
နာေမးရရင္
မေကာင္း ရွိေရာ့မယ္

၅ တန္း သခ်ၤာ အတဲြ (၁) စာမ်က္ႏွာ ၁၁၇.

အဲေလ အခု ကြ်န္ေတာ္ ၅ တန္း န႔ဲ ၈ တန္းစာအုပ္ေတြကို
မိုက္ခ႐ိုစကုပ္န႔ဲ လိုက္ရွာေနပါေၾကာင္း
(ပညာေရးဝန္ႀကီး ႀကိဳၿပီး ရင္တုန္လို႔ရေအာင္ ေစတနာန႔ဲ အသိေပးတာပါ)


ေအးၿငိမ္း
၂၀ ဇြန္ ၂၀၁၈


No comments: