Tuesday, June 12, 2018

ေသျခင္းအႏုပညာ

(၁) မေသေအာင္လုပ္ဘို႔အေရးကို စိတ္မဝင္စားလွေသာ ကြ်ႏ္ုပ္

လူ၊ တိရစၦာန္ စသည့္ ပုပုရြရြ ျမင္သမွ်တို႔သည္ အဆံုးတစ္ေန႔၌ ေသၾကရမည္သာျဖစ္၏။ မၿမဲေသာ အနိစၥႏွင့္ သခၤါရတရားကို မည္သူကမွ မလြန္ဆန္ႏိုင္။ ေမြးျခင္းသည္ ေသျခင္း၏ အစျဖစ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္တည္ျခင္းသည္ ပ်က္စီးျခင္း၏ အစျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျမတ္စြာဘုရားက တစ္ဖန္ျပန္၍ ေမြးဖြားျခင္းကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားခဲ့တာ ျဖစ္၏။ ေမြးေနသမွ် ေသေနဦးမွာျဖစ္ၿပီး မေမြးေတာ့မွ မေသေတာ့မွာ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သည္ကိစၥမွာ လြယ္လြယ္ကေလးမဟုတ္။ လုပ္လို႔မရတာ မဟုတ္သည့္တိုင္ လုပ္လို႔မလြယ္တာကေတာ့ ေသခ်ာ လွသည္။ လုပ္လို႔မလြယ္တာကုိသာ ေျပာသည္၊ လုပ္ဖို႔မလြယ္တာကို ေျပာခ်င္းမဟုတ္။ သည္အလုပ္ကို လူတိုင္းလုပ္ႏိုင္သည္။ ေနရာတိုင္းလုပ္ႏိုင္သည္။ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ အသက္အရြယ္မေရြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ က်ားမ မေရြး လုပ္ႏိုင္သည္။

ေနာက္ထပ္တစ္ခါ ထပ္မေသရဘို႔ လုပ္ရသည့္အလုပ္ေလာက္ ေကာင္းတာ ဘယ္မွာရိွပါမည္နည္း။ သုိ႔ေသာ္ မည္သူကမ်ား ဂရုတစိုက္ လုပ္ပါသနည္း။ လုပ္သည္ဆိုရာတြင္ (ကြ်န္ေတာ့္သား သူလိုခ်င္ေသာ ပူစီေဖာင္းကို မရသျဖင့္ ရထားတစ္စီးလံုး ပြက္ေလာရိုက္ေနေအာင္ ငိုတာလို) လုိခ်င္သကဲ့သို႔ လိုခ်င္မွလည္း ျဖစ္မည္။ အမ်ားစုကေတာ့ ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ပင္ ၿပီးသြားတာ ျဖစ္၏။ ဒါျဖင့္ မင္းေရာ လုပ္ျဖစ္သလားလို႔ ကြ်န္ေတာ့္ကိုေမးပါဦး။ လက္ေတြ႔လုပ္ဖို႔ မေျပာႏွင့္။ လုပ္ဖို႔လို႔ (သည္ကေန႔ထိ) အိမ္ေတာင္ မမက္ခဲ့ဖူးေသးပါ။ ဤသည္မွာ အမွန္ကိုေျပာျခင္းျဖစ္၏။

(၂) ေသျခင္း ေလးမ်ိဳး

မေသေၾကာင္းတရားကို က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္အားထုတ္ဘို႔ ပ်င္းၾကသူ (သုိ႔မဟုတ္) စိတ္မဝင္စားၾကသူအေပါင္းမွာ တစ္ေန႔တြင္ မလဲြမေသြ ေသၾကရမည္သာ ျဖစ္၏။ သို႔ဆိုလွ်င္ အနည္းဆုံးေတာ့ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ေသမယ္ဆိုတာေလာက္ေတာ့ ျပင္ဆင္ ထားဘို႔ သင့္မည္ထင္၏။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ေသျခင္းအႏုပညာ ျဖစ္ေလသည္။

ဗုဒၶဘာသာအလိုအရ ေသျခင္းေလးမ်ိဳးရိွ၏။

(၁) သက္တမ္းကုန္၍ ေသျခင္း
(၂) ကံကုန္၍ ေသျခင္း
(၃) သက္တမ္းေရာ ကံပါကုန္၍ ေသျခင္း
(၄) သက္တမ္းလည္းမကုန္၊ ကံလည္းမကုန္ေသးပါဘဲလ်က္ မေတာ္တဆမႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္ေသျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္၏။

သက္တမ္းကုန္၍ေသျခင္း ဆိုတာကေတာ့ ရွင္းပါသည္။ ယခုေခတ္ လူတို႔၏ အသက္တမ္းမွာ ၇၀၊ ၈၀ ခန္႔ ျဖစ္၏။ ထိုအသက္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ တခ်ိဳ႔လည္း ၉၀၊ ၁၀၀ ေလာက္ေရာက္မွ အိုမင္းရင့္ေရာ္ၿပီး ေသျခင္းမွာ သက္တမ္းကုန္၍ေသျခင္း ျဖစ္၏။ ဥပမာ - ဆီမီးတိုင္တစ္ခုကို ထြန္းညိွထားရာ အစဥ္အတိုင္းေလာင္လာလ်က္ ေနာက္ဆံုး ဘာမွေလာင္စရာ မက်န္ေတာ့သည္ထိ ေလာင္ကြ်မ္းသြားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္၏။

ကံကုန္၍ ေသျခင္းမွာ သူ႔အတြက္ သည္မွ်ေလာက္သာ အသက္ရွည္ဘို႔ ေမြးကတည္းက ျပ႒ာန္းေပးလုိက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သည္အသက္ထက္ ပိုေနခ်င္လို႔မရ။ သည္အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ မလဲြမေသ ေသရမည္သာ ျဖစ္၏။ မည္သုိ႔မည္ပံုေသမည္ ဆိုသည္မွာ (ဗုဒၶဘာသာအလိုအရ) အတိတ္ဘဝက သူ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သည္ ဆိုျခင္းႏွင့္ တုိက္ရိုက္ ပတ္သက္ေနသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ အတိတ္ဘဝက သူမ်ားကို ဓားႏွင့္ထိုးသတ္ခဲ့သူသည္ ယခုဘဝတြင္ သူမ်ားက ဓားႏွင့္ထိုးသတ္တာခံရၿပီး ေသရမည္။ အတိတ္ဘဝက ႏြား၏လည္ပင္းကို ေကာက္ရိုးကြင္းစြပ္ကာ မီးရိႈ႔သတ္ခဲ့သူမွာ ယခုဘဝတြင္ က်ီးကန္းျဖစ္လ်က္ ေကာင္းကင္တြင္ ပ်ံေနစဥ္ ေအာက္မွ တက္လာေသာ မီးကြင္း လည္ပင္းကို စြပ္ကာ ေသခဲ့ရေသာ ဇာတ္လမ္း ရိွ၏။

တဆက္တည္း ေျပာရလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာအလိုအရ အသက္ရွည္ျခင္း၊ မရွည္ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ မလွျခင္း။ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း စသည္တို႔မွာ အတိတ္ဘဝႏွင့္ မ်ားစြာ ပတ္သက္ေနသည့္ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္၏။
သူ႔ကို သတ္ျဖတ္ သက္တိုတတ္။ မသတ္ အသက္ရွည္ - ဟူေသာ သံေပါက္လည္းရိွ၏။

သက္တမ္းေရာ ကံပါကုန္၍ေသျခင္းဆုိသည္မွာမူ လူ႔ဘဝသက္တမ္းလည္းကုန္၊ ျပဳခဲ့သမွ်ေသာ ကံကလည္း သည္မွ် ေလာက္သာ အသက္ရွည္ဘုိ႔ ပါလာျဖင့္ ေသျခင္းျဖစ္၏။ ဤေသျခင္းမွာ ျပန္ရွင္းျပစရာမလိုေလာက္ေအာင္ပင္ ရွင္းလွသည္။

(၃) ေသရမွာကို မေၾကာက္ေအာင္လုပ္နည္း

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေသျခင္းေလးမ်ိဳးအနက္ ပထမ သံုးမ်ိဳးကို ဘာမွလုပ္လို႔မရ။ အဲေလ လုပ္လို႔မရဆိုတာေတာင္ နံပါတ္ (၂) ကုိ လုပ္လို႔ရသည္ဟု ေျပာႏိုင္ပါေသးသည္။ ကိုယ္ျပဳသည့္ကံ ကိုယ္သာခံရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေစာေစာမေသဘို႔ရာ ကံေကာင္းေအာင္ လုပ္ၾကရမည္။ အဘယ္ကဲ့သို႔ ကံေကာင္းေအာင္လုပ္မည္နည္း။ မေကာင္းတာမ်ား မလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကံေကာင္းေအာင္ လုပ္လို႔ရသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ မေကာင္းတာဆိုတာဘာလဲ ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုဘို႔ လုိလာမည္။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကိုယ့္ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္သည့္ အလုပ္ ကိစၥမွန္သမွ် မေကာင္းမႈဟု ေခၚႏိုင္မည္ထင္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာတြင္မူ မေကာင္းမႈကို ဒုစရိုက္ (၁၀) မ်ိဳးဟု ျပဆို၏။

ေကာင္းမႈလုပ္ျခင္းႏွင့္ မေကာင္းမႈမလုပ္ျခင္းကို ဗုဒၶဘာသာတြင္ သီလ ဟုေခၚ၏။ ဝါရိတၱသီလႏွင့္ စာရိတၱသီလျဖစ္၏။ မေကာင္းမႈမလုပ္ရံုသာမဟုတ္၊ ေကာင္းမႈမ်ားပါလုပ္ေပးရန္လို၏။

ကြ်န္ေတာ္က ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္၍ သီလေတြ၊ ဒုစရုိက္ေတြႏွင့္ ေျပာေနေသာ္လည္း ထိုတရားမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာအတြက္သာ မဟုတ္။ ခရစ္ယန္၊ မြတ္ဆလင္၊ ဂ်ဴး၊ တာအို၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ၊ က်ား၊ မ၊ အသက္ႀကီးသူ၊ အသက္ငယ္သူ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ က်ားမ မေရြး၊ အသက္အရြယ္မေရြး၊ ကာလမေရြး၊ အားလံုးအတြက္၊ အခ်ိန္တိုင္းအတြက္ မွန္ကန္ေနသည့္ တရားမ်ား ျဖစ္၏ (Universal Truth)။

ေကာင္းမႈလုပ္သည္ဆိုရာတြင္ မိမိအတြက္၊ မိမိ မိသားစုအတြက္၊ ကုိယ့္ရပ္ရြာအတြက္၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြက္၊ လူသားမ်ား အတြက္၊ တိရစၧာန္မ်ားအတြက္၊ ကမ႓ာေလာကႀကီးအတြက္ အက်ိဳးရိွရာရိွေၾကာင္း အလုပ္အားလံုးပါပါသည္။
(တစ္နည္းအားျဖင့္ ကုိယ့္အတြက္လည္းအက်ိဳးမရိွ၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြက္လည္း အက်ိဳးမရိွ၊ လူသားမ်ားအတြက္လည္း တစ္စက္ကေလးမွ အက်ိဳးမရိွေသာအလုပ္မ်ားကို ေကာင္းသည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။)

ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ ေကာင္းတာရမည္၊ ေကာင္းတာျဖစ္မည္ ဆိုသည့္ သီအိုရီအရ မိမိဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး မေကာင္းတာ၊ မမွန္တာ မလုပ္သူအဖို႔ ေသရမည္ကို ဘယ့္အတြက္ ေၾကာက္ရမည္နည္း။ ေသသြားသည့္တိုင္ ကိုယ့္လားရာဂတိကို ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ မဟုတ္တာ မလုပ္ခဲ့သူအဖို႔ မေကာင္းသည့္ဘံုဘဝကို ေရာက္စရာမရိွ။ သို႔အတြက္ ေသျခင္းတရားကို ရဲရဲ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဘို႔ရာ လက္ရိွအခ်ိန္၊ လက္ရိွဘဝ၌ အေကာင္းဆံုးေနသြားဘို႔ လိုသည္။

ဆရာေဇာ္ဂ်ီဘာသာျပန္သည့္ ပေလတိုးနိဒါန္း၌ ဆိုကေရးတီး၏ ဘဝအဆံုးသတ္ခန္းကို ဖတ္ရသည့္အခါ ပညာရိွႀကီးက ေသျခင္းတရားကို ခံယူပံုအား ကြ်ႏ္ုပ္မွာ ၾကက္သီးတျဖန္းျဖန္းထသည္ထိ ေလးစားအားက်မိခဲ့သည္။ ပညာရိွႀကီးကား ဘဝအကူးအေျပာင္းကို သည္အိမ္က ဟိုအိမ္သို႔ ကူးသြားသေလာက္သာ သေဘာထားခဲ့၏။ အဆိပ္ခြက္ကို ကိုကာကိုလာ ေသာက္သလို ေသာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

သူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး မဟုတ္တာ ဘာမွ မလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေသမွာကို ေၾကာက္ေနရမည္နည္း။
သူက ေသျခင္းတရားဟာ ေကာင္းတယ္ မေကာင္းဘူးဆိုတာ မင္းတို႔ ငါတို႔ ဘယ့္ႏွာလုပ္ သိမတံုးကြာ ဟု ဆိုခဲ့သည္။

(၄) ဥပေစၧဒကမရဏ အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး အေရးႀကီးျခင္း

ေသျခင္းေလးမ်ိဳးအနက္ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုမွာ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ ေသရျခင္းျဖစ္၏။ သည္ကိစၥတြင္ ေျပာစရာ မ်ားစြာ ရိွပါသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျပာရလွ်င္ လူေၾကာင့္ျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ လူ႔ပေယာဂမပါဘဲ ျဖစ္ရျခင္းဟု ႏွစ္ခုခဲြႏိုင္သည္။

လူ႔ပေယာဂမပါဘဲျဖစ္ရျခင္းတြင္ ဆူနာမီ၊ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း၊ မုန္တိုင္းတုိက္ျခင္း၊ ေျမြကိုက္ျခင္း စသည္တို႔ပါသည္။ အခ်ိဳ႔အရာမ်ား မွာ ကာကြယ္လို႔ရသည္။ အခ်ိဳ႔အရာမ်ားမွာ ကာကြယ္လို႔မရ။ ဆူနာမီကို မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ သို႔ေသာ္ ေျမြမကိုက္ႏိုင္ေအာင္ ထိုက္သင့္အားေလ်ာ္စြာ ကာကြယ္လို႔ရသည္။

လူေၾကာင့္ျဖစ္ရျခင္းတြင္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာပါသည္။ ဥပမာ - တံတားက်ိဳးက်၍ တံတားေပၚရိွေနသူမ်ား ေသရျခင္းတြင္ တံတားေပၚ၌ရိွေနသူမ်ားမွာ (ျမန္မာလိုဆို) ဖိုကံဆိုး၊ မယ္ကံဆိုးမ်ားျဖစ္၏။ မက်ိဳးသင့္ဘဲ တံတားက်ိဳးရသည္ ဆိုလွ်င္ လူ႔ပေယာဂ မ်ားစြာပါေနလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ၎တို႔ေၾကာင့္ တံတားက်ိဳးရသည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူမ်ားအား အျပစ္ကင္းသူမ်ားဟု ေခၚႏိုင္ပါမည္လား။

ေနာက္တစ္ခုက ဗဟုသုတနည္းမႈ၊ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ အသိဉာဏ္ကင္းမဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းမ်ား ပါသည္။
ဥပမာ - ေရတြင္းဆင္းဆယ္ရင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္ေသတာ၊ ပိုးသတ္ေဆးပံုးမွ ေနာ္ဇယ္ပိတ္ေနတာကို ပါးစပ္ႏွင့္စုပ္ယူ၍ ေသရတာ၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို အစားအေသာက္ႏွင့္ မွားယြင္းသံုးမိတာ၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ေရာသံုးတာ။

အျမင့္မွာတက္လုပ္ရင္း ျပဳတ္က်တာ၊ ဓာတ္လုိက္ေသတာ၊ မီးေလာင္တာ . . . . . အမ်ားႀကီး ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေသျခင္းအႏုပညာတြင္ Safety ကုိ ထည့္လွ်င္ ကြ်န္ေတာ့္အလြန္ျဖစ္မည္ မထင္။ လူမ်ား၌ အႏၱရာယ္ကင္းေရး ဗဟုသုတမ်ားရိွေနလွ်င္ နံပါတ္ (၄) ေသျခင္းတရားကို အမ်ားႀကီး ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေရမေဆးေက်ာက္ရွာရင္း လူ ရာႏွင့္ခ်ီကာ မၾကာခဏေသေနတာကို ဘာမွ အေရးတယူမလုပ္ဘဲ ေနႏုိင္အားသည့္ အာဏာပိုင္ဆိုသူမ်ားကား အခါ ၃၀၀ ျပန္ ၾသခ်ရေလာက္ပါေပသည္။ ထမင္းတစ္လုပ္အတြက္ ေသေပအံုးေတာ့ေမာင္မင္းတို႔၊ သည္ကိစၥ ကြ်ႏု္ပ္ဘာမွမတတ္ႏိုင္။

မိမိတိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ အသက္မ်ားကို တန္ဘိုးထားလွ်က္ အစိုးရကသာ ဥပေဒႏွင့္၊ စည္းကမ္းႏွင့္၊ နည္းလမ္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ထို နံပါတ္ (၄) ေသျခင္းတရားမွ ေရွာင္ကြင္းႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။

ေဖ့စ္ဘုတ္က ေအာ္မွ၊ သူမ်ားေျပာမွ မ်က္လံုးျပဴးမ်က္ဆံျပဴး ထ ထ လုပ္တာ လူဖ်င္းလူညံ့တို႔ အလုပ္ျဖစ္သည္။ လူေတာ္တို႔သည္ ဘာမွမျဖစ္ခင္ ႀကိဳတင္စီမံထားႏိုင္သည္။ Planning ဆိုတာ ဘာလဲ သိသည္။ Management ဆိုတာ ဘာလဲ နားလည္သည္။

ဤသည္ကို Proactive ႏွင့္ reactive ဟု ေခၚသည္။ အသင္တို႔သည္ reactive သမားမ်ားအျဖစ္မွ proactive သမားမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားၾကပါကုန္ေလာ။

(အဲဒီေျပာေပါက္ေတြေၾကာင့္ ဟိုလူႀကီးက က်ဳပ္ကို မၾကည္တာ။ ဤကား စကားခ်ပ္)
(၅) ေသျခင္းအႏုပညာ

တစ္ေန႔တြင္ မလဲြမေသြ ေရာက္လာမည့္ ေသျခင္းတရားအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ျပင္ဆင္မေနသင့္ပါသေလာ။ အမွန္ပင္ သင့္လွ၏။

သို႔ဆုိလွ်င္ အဘယ္ကဲ့သုိ႔ ျပင္မည္နည္း။ ဤသည္ကား ေသျခင္းအႏုပညာပင္ ျဖစ္ေလသည္။

မနက္မိုးလင္းလာလွ်င္ "ငါ သည္ကေန႔ မဟုတ္တာ၊ မေကာင္းတာ၊ မမွန္တာမွန္သမွ် ဘာမွမလုပ္ဘူး" ဟု သံဓိ႒ာန္ခ်ပါ။ ထိုတစ္ေန႔လံုး မဟုတ္တာ၊ မေကာင္းတာ၊ မမွန္တာမွန္သမွ် ဘာမွမလုပ္မိပါေစႏွင့္။
လူတိုင္းလူတိုင္း စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ ထိုအခါ အလုပ္လုပ္ေနရင္း အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစရန္ မိမိ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေလ့လာပါ။ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေအာင္ အလုပ္လုပ္ပါ။ ဘယ္အရာကုိမွ ေပါ့ေလးတဆ မလုပ္ပါႏွင့္။
မိမိ သားသမီး၊ တူတူမ၊ ေျမးျမစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွလူမ်ားကို မိမိသိထားသည့္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေျပာျပပါ။ အသိပညာမ်ား မွ်ေဝပါ။
ပတ္ဝန္းက်င္ကို က်န္းမာေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္လည္း ေသျခင္းတရားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းေအာင္ မျပဳမိပါေစႏွင့္။ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ တာဝန္ယူတတ္ပါေစ။

ကြ်ႏု္ပ္ေျပာသည့္ ေသျခင္းအႏုပညာသည္ မိတ္ေဆြတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာႏွင့္ ကဲြျပား ျခားနားေနပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္က လက္ေတြ႔ဆန္ဆန္ ေျပာျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္၏ ခ်စ္လွစြာေသာ မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ယခုကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ ေသျခင္းတရားကို ရဲရဲဝ့ံဝံ့ ရင္ဆုိင္ရဲသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း

၁၁ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈။ ေန႔လည္ ၁၂း၄၁ နာရီ

No comments: