Thursday, October 5, 2017

ႏႈတ္လြန္မႈ၊ လက္လြန္မႈ

(၁) ႏႈတ္လြန္မႈ
----------------

ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္က မိၿငိမ္းေအာင္ ဆိုေသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ မိမင္းေအာင္ဟု အမည္ရေသာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအား "နင္ ငါ့လို မတတ္ဘူး" ဟု ေျပာသည္ဆို၏။
ဤသည္ကို မိမင္းေအာင္က မခံႏိုင္၍ ရံုးတြင္ တရားစဲြ၏။ တရားစဲြရျခင္းအေၾကာင္းမွာ သူ႔လိုမတတ္ဟု အေျပာခံရ၍ မဟုတ္။ "နင္" "ငါ" ဟု သံုးႏႈန္းေျပာဆုိျခင္းေၾကာင့္ အေျပာအဆိုရိုင္းစုိင္း၍ တရားစဲြျခင္းျဖစ္၏။
ထိုအခါ တရားသူႀကီးျဖစ္သူ ေရစႀကိဳခံုေတာ္ ေမာင္မႈိင္းက ဤကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်၏။
"မင္း၊ မာ၊ နင္၊ သင္" စေသာ စကားသည္ ဖရုႆ၀ါစာ စကားျဖစ္၏။ မိမင္းေအာင္အားေျပာေသာ စကား (၆) လံုးအနက္ "နင္" ဟူေသာစကားသည္ ၀စီဒုစရိုက္ ေလ်ာ္ထိုက္ေသာစကားျဖစ္သည္။ က်န္စကားမ်ားမွာ အေဟာသိကံျဖစ္၏။
ဖရုႆ၀ါစာျဖစ္ေသာ "နင္" ဟူေသာစကားမွာ သံသရာအထိ အျပစ္ေရာက္ေသာစကား ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ရာ က်မ္းဂန္ႏွင့္ ဓမၼသတ္ အေၾကာင္းတရားႏွစ္ပါးကုိေထာက္၍ အေလ်ာ္ျမင္ေသာ္ အစင္ျပန္ေစ ဟု စီရင္ခဲ့ေလသည္။ ကုန္က်သည့္ တရားစရိတ္အားလံုးကို တရားခံက ေပးရန္ႏွင့္ တရားလက္ဖက္ က်နရန္ တရားခံ မိၿငိမ္းေအာင္က ခံေစဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့၏။

(၂) လက္လြန္မႈ
-----------------

သကၠရာဇ္ ၁၁၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မိုးမိတ္မင္းသည္ ယိုးဒယားကုိ သိမ္းယူရန္ စစ္ခ်ီေတာ္မူ၏။ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ကမ္းနား၌ စခန္းခ်စဥ္ မိုင္းလံုၿမိဳ႔စားက စာေပးရန္ မိန္႔ဆိုသျဖင့္ စာေရး ငေလွးက စာေရးရ၏။ ထိုသုိ႔ေရးရာတြင္ "မိုင္းလံုသခင္ အရွင္ေစာ္ဘြား အမိန္႔ေတာ္ရိွသည္" ဟု ေရးရာ၌ "အမိန္႔ေတာ္ရိွသည္" ကုိ နသတ္ႏွင့္ မမိန္႔ဘဲ မ သတ္ျဖင့္မိန္႔၏။ (ဆိုလိုသည္မွာ "အမိန္႔" ဟု ေရးရမည့္အစား "အမိမ့္" ဟု ေရး၏။)
ဤသည္ကို ငသာ က ျမင္ေသာ္ "အမိမ့္" ဟု မသတ္ႏွင့္မေရးရ။ "အမိန္႔" ဟု နသတ္ႏွင့္ ေရးရမည္ ဟု ေထာက္ျပ၏။ သူလုိ မင္းလုလင္ စာေရးႀကီးတစ္ေယာက္ကို ဆရာလုပ္ရပါမည္ေလာဟု ငေလွးက မခံႏိုင္၍ ငသာကို လက္ျဖင့္ ေထာင္းသတ္ေလ၏။
ထိုအခါ ငသာက ငေလွးကို တရားစဲြ၏။
ခံုေတာ္တရားသူႀကီးက -
'ႏွစ္ဦးစကားကိုေထာက္လွ်င္ စာေရးတို႔သည္ အသတ္၊ အပင့္၊ အရစ္ စသည္တို႔ကို သတိထားသင့္ေၾကာင္း၊ စတုဓမၼသာရပ်ိဳ႔၊ စိႏၱေက်ာ္သူ သတ္ပံုက်မ္းတို႔ႏွင့္အညီ နသတ္ျဖင့္သာ မိန္႔ သင့္ေၾကာင္း၊ ငသာအား ငဆနင္သင္ ဆုိ၍ ေထာင္းသတ္သည္မွာ ဆရာတပည့္လည္းမဟုတ္။ လူရည္တူခ်င္းျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ ႏႈတ္လြန္ႏွင့္လက္လြန္တြင္ လက္လြန္တရားရံႈးေစဟူသည့္အတိုင္း အစုမဲ့ကြ်န္ (၁၀) ေလ်ာ္ေစ၊ တရားကုိခံေစ' ဟု စီရင္ခ်က္ခ်၏။ သို႔ရာတြင္ လမ္းခရီး ျဖစ္သည့္အတြက္ တရားစရိတ္ခံရန္အစား ရာဇဒဏ္ (၁၀) ခ်က္ကိုသာ ခံေစဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေလ၏။
(၃) ေဖ့စ္ဘုတ္
---------------

အထက္ပါ "ႏႈတ္လြန္မႈ၊ လက္လြန္မႈ" ေဆာင္းပါးမွာ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္၊ ျမန္မာစာ ဒုတိယႏွစ္၊ Module No. မ ၂၁၀၁၊ စကားေျပေကာက္ႏုတ္ခ်က္မွ ျဖစ္၏။

ဤေဆာင္းပါးကိုဖတ္ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္ေတြးမိသည္မွာ -
( ထိုေခတ္ကကဲ့သုိ႔သာ နင္၊ ငါေျပာတုိင္း တရားစဲြရလွ်င္ -
ထုိေခတ္ကကဲ့သုိ႔သာ စာလံုးေပါင္းမွားတိုင္း တရားျဖစ္ရေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ -
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဖြဘုတ္ေခတ္ႀကီး၌
တရားသူႀကီးမ်ားသည္
အိပ္ပင္အိပ္ရေတာ့မည္မဟုတ္။
သုိ႔တည္းမဟုတ္ -
တစ္ၿမိဳ႔တစ္ၿမိဳ႔လွ်င္ တရားရံုးေပါင္း (၁၀၀) ေလာက္ဖြင့္မွ တရားစဲြမႈမ်ားကို ေလာက္ငစြာ ေျဖရင္းေပးႏုိင္လိမ့္မည္)
- ဟု ျဖစ္ပါသတည္း။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယဥ္ေက်းစြာ ဆက္ဆံေျပာဆိုၾကပါစို႔။

အမိျမန္မာစာကုိ ေလးစားတန္ဘိုးထားလ်က္ စာလံုးေပါင္းမွန္ေအာင္ ဂရုစုိက္ ေရးသားၾကပါစုိ႔ဟု -
တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသတည္း။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
အေ၀းသင္တကၠသိုလ္၊ ဒုတိယႏွစ္ ျမန္မာစာေက်ာင္းသားႀကီး
၃၁ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

No comments: