Wednesday, July 26, 2017

တဖက္သားအား ေလးစားသမႈျပဳျခင္း_1

ယေန႔မနက္က ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းခြင္၌ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခ့ဲ၏။

Boom lift ကိုလာျပင္ေပးေသာ Supplier ဘက္မွ တစ္ေယာက္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အလုပ္မွ တစ္ေယာက္ စကားမ်ားျခင္း ျဖစ္သည္။

Boom lift လာျပင္ေပးသူမွာ ျမန္မာတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ သူ မည္သည့္ရာထူး၊ အဆင့္ရိွမွန္း ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ အင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အလုပ္မွ လူႀကီးမွာမူ site agent ျဖစ္၏။ သူက လုပ္ငန္း၌လုိသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ အျခားကိရိယာစသည္တို႔ကို မွာေပးသည္။ သူ႔နာမည္မွာ ေ၀ါင္း (Mr. Wong) ျဖစ္၏။

သည္ boom lift လာမဆင္မီ တစ္ရက္က ထိုကုမၸဏီ (JLG) မွ ႏွစ္ေယာက္လာကာ site ကို assess လုပ္ၿပီး မည္သည့္ boom lift အမ်ိဳးအစားသံုးရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးသြားေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က သူတုိ႔ေျပာသည့္အတိုင္း ငွားလိုက္တာျဖစ္၏။

ယေန႔မနက္ သည္ boom lift ေရာက္လာေတာ့ ထိုျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာ (ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။) ေရာက္လာပါသည္။ သူက boom lift ရပ္ထားရာေနရာမွာ ေစာင္းေန၍ (slope/inclined) ထို boom lift ကုိ သံုးလို႔မရ။ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ ညီသြားေအာင္ လုပ္ေပးပါ ဆို၏။

မင္းတို႔ေျပာတဲ့အတိုင္း ငါတို႔ငွားတာပဲကြ၊ ဘာလို႔ မရ ရမလဲ ဟု Mr. Wong ကေျပာသည္မွစ၍ အေခ်အတင္ စကားမ်ား ၾကသည္ ဆုိ၏။ သူတို႔ဘယ္လိုစကားမ်ားသည္ကို ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ ရံုးမွ အဖြားႀကီးက ဟဲ့၊ နင့္ကို Mr. Wong ေခၚေနတယ္။ Gate 2 ကို သြားလိုက္ဦး ဆိုသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ပါလာရတာ ျဖစ္၏။

ကြ်န္ေတာ္ေရာက္သြားေတာ့ အေျခအေနက ဂိတ္ဆံုးေရာက္ေနၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္၀င္ျဖန္ေျဖဘို႔ ႀကိဳးစားသည့္တုိင္ မရေတာ့။
ထုိေနရာတြင္ ကြ်န္ေတာ့္ Safety Coordinator လည္းရိွ၏။ သူက ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္ ရွင္းျပသည္။

ပထမ boom lift ကို သည္အတိုင္းေမာင္းလို႔မရ ေျမျပင္ညီေအာင္ ညိွေပးပါဟု ကိုအင္ဂ်င္နီယာက ေျပာသည္။
Mr. Wong က ငါတို႔အရင္တံုးက သည့္ထက္ေတာင္ ေစာင္းတဲ့ေနရာေတြမွာ ေမာင္းလာတာပါကြာ ဆို၏။ ထိုအခါ ကိုအင္ဂ်င္နီယာက မင္းက လခ ဘယ္ေလာက္ရလို႔လဲ ေမးသည္ဆို၏။ ထိုအခါ Mr. Wong မွာ ေဒါသအႀကီးအက်ယ္ ထြက္ေလသည္။

ကြ်န္ေတာ္ေရာက္သြားေတာ့ -

ကိုင္း၊ ေျပာစမ္းပါဦးကိုယ့္လူ။

ဒီ boom lift ရပ္ထားတာက ေစာင္းေနလို႔ ေမာင္းလို႔မရဘူး။ ေျမညီေအာင္ ညိွေပးရမယ္။

အရင္တံုးကေတာ့ ကုိယ္တို႔ ေဟာဟို ဆင္ေျခေလွ်ာေပၚမွာ ေမာင္းေနတာပဲ။

ဒီစက္က ၂၇ တန္ေလးတယ္။ boom ကုိ မ,လိုက္ရင္ counter weight က ဒီဘက္မွာပဲရိွေနေတာ့ ေနာက္ဘက္ကို ေရြ႔သြားႏိုင္္တယ္။ ဒါ့ထက္ေသးတဲ့ ၁၉ တန္ဟာဆိုရတယ္။ ေနာက္ၿပီး out rigger ထုတ္လိုက္ရင္ ဟိုေျမာင္းေပၚ ေရာက္သြားမယ္။ ေနာက္ဘက္ကလည္း ကားလမ္း။

ဒါျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ထိ ေစာင္းလို႔ရလဲ။

၃ ဒီဂရီထိ ေစာင္းလုိ႔ရတယ္။

ဒါဆိုရင္ အဲဒါကို ျပထားတဲ့ boom lift specification စာရြက္ ကိုယ့္ဆီပို႔ခိုင္းလုိက္ပါ။ အဲဒါျပၿပီး ေမာင္းလို႔မရတဲ့အေၾကာင္း၊ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ကိုယ္သူတို႔ကို ရွင္းျပလိုက္မယ္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဤကဲ့သို႔ ေျပာဆိုေနစဥ္အတြင္း Mr. Wong ၀င္လာၿပီး ေျပာျပန္၏။

ေဟ့၊ ငါတို႔အရင္တံုးကလည္း ဒီလိုပဲ ေမာင္းေနက်ကြ။

ထိုအခါ ကိုအင္ဂ်င္နီယာေလးက - ဟားဟားဟားဟား၊ မင္းဘယ္ေလာက္တတ္လဲ။ ငါက ဘဲြ႔ရကြ။ ဟားဟားဟားဟား။

သူ႔ပံုက ပီဘိ မခန္႔ေလးစားပံုျဖစ္၏။ အဆိုးဆံုးမွာ ကိုယ့္အေဖေလာက္ႀကီးရိွသူကုိ ေလွာင္ရယ္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

သည္ boom lift သံုးလုိ႔ ရ မရ ကြ်န္ေတာ္ဆံုးျဖတ္စရာမရိွပါ။ ကြ်န္ေတာ္က boom lift ကြ်မ္းက်င္သူမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သံုးလို႔မရသည့္တိုင္ မည္သည့္အတြက္ သံုးလို႔မရေၾကာင္း အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ရွင္းျပရမည္။ ေနာက္ၿပီး သံုးလို႔ရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သည္ စသျဖင့္ ညိွႏိႈင္းလို႔ရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ့္အျမင္တြင္ေတာ့ ေျမက သည္ေလာက္ ေစာင္းေနတာ မဟုတ္ပါ။ သူေျပာသည့္ ၃ ဒီဂရီေတာင္ ရိွခ်င္မွ ရိွပါလိမ့္မည္။ Inclination ကို တြက္ရတာ ဘာမွ မခက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ တိုင္းလို႔ရပါသည္။

သည္လိုမျဖစ္ရေအာင္ပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔က သူတို႔လူေတြေခၚၿပီး စစ္ေဆးခိုင္းထားတာျဖစ္၏။ သူတို႔လူေတြေျပာသည့္စက္ကို ငွားထားတာ ျဖစ္၏။ ဘာမ်ားမွားပါသနည္း။

သူတို႔ေျပာသည့္စက္ေရာက္လာၿပီဆိုေတာ့ သည္စက္ကိုသံုးလို႔ရေအာင္လုပ္ေပးဘို႔မွာ သူတို႔တာ၀န္ျဖစ္၏။ အခုလို သံုးလို႔မရ ေၾကာင္း အေက်ာက္အကန္ ျငင္းေနစရာအေၾကာင္းမရိွပါ။ ေျပလည္ရာေျပလည္ေၾကာင္း ဒီဘက္က steel plate ထည့္ေပး စသျဖင့္ အႀကံေပးရမွာသာ ျဖစ္ပါသည္။

ျပႆနာက ေျပာပံုဆုိပံု ဆက္ဆံပံုျဖစ္၏။ ကုိယ့္ဘက္ကမွန္ေနသည့္တိုင္ မင္းက လခဘယ္ေလာက္ရလို႔လဲ။ မင္းက ဘယ္ေလာက္တတ္လို႔လဲ၊ ငါက ဘဲြ႔ရကြ ဟု ေျပာစရာကိုအေၾကာင္းမရိွပါ။

ေနာက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔က client ျဖစ္သည္။ ကုိယ့္စက္ကိုငွားသူတစ္ေယာက္အား မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ မေလွာင္ေျပာင္သင့္၊ မရႈတ္ခ်သင့္ပါ။ အကယ္၍ သံုးလို႔မျဖစ္ဘူးဆိုျငားအံ့။ ကုမၸဏီကိုလွမ္းဖံုးဆက္ၿပီး စက္ကေတာ့ သံုးလို႔မရဘူး။ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ စသျဖင့္ လွမ္းအေၾကာင္းၾကားကာ အေျဖရွာရံု ျဖစ္ပါသည္။

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား -

Mutual respect ဆိုတာရိွ၏။ ျမန္မာစကားတြင္လည္း ဘုတ္-က်ီးရိုေသ၊ က်ီး-ဘုတ္ရိုေသ ဆုိတာ ရိွသည္။ မိမိကို မရိုေသ မေလးစားသူတစ္ေယာက္အား မိမိကလည္း မည္ကဲ့သုိ႔ ရိုေသေလးစားႏိုင္ပါအံ့နည္း။

တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ရိုရိုေသေသ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ ေလာကႀကီးကို တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔ဟု အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း

၂၅ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၇ No comments: