Sunday, August 10, 2014

အမွန္အကန္ Safety Officer (၂)

            Safety Officer ၏ ေနာက္တာ၀န္တစ္ခုမွာ ပံုမွန္စည္းေ၀းပဲြမ်ား က်င္းပေပးေရးျဖစ္၏။ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွ အႏၱရာယ္ကင္းေရးအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပရန္၊ ထူးျခားေသာလုပ္ငန္း (ဥပမာ - အလြန္ႀကီးမားေသာ အရန္မီးစက္ႀကီးကို အမိုးေပၚ သို႔မဟုတ္ အျမင့္ပိုင္းအထပ္တစ္ခုသို႔တင္ရန္ စသည္) မ်ား ရိွပါက အသိေပးရန္၊ အလုပ္ခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ားကို တင္ျပရန္၊ အႏၱရာယ္ကင္းေရး စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို တင္ျပရန္၊ လုိအပ္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာျပၿပီး လက္ေတ႔ြလုပ္ကိုင္ေရး ႏိႈးေဆာ္ရန္၊ ထူးျခားေသာ အေျခအေန (ဥပမာ - Dengue fever) ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရန္ စသည္တို႔အတြက္ ကန္ထရိုက္တာအားလံုးပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးစည္းေ၀းပဲြမ်ားကို ပံုမွန္ (သာမန္စည္းေ၀းပဲြမ်ား) အတြက္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္။ Safety Committee လပတ္ စည္းေ၀းပဲြမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး တစ္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေပးရသည္။
            (မူအရ သည္စည္းေ၀းပဲြမ်ားကို project manager က ဦးေဆာင္က်င္းပရေသာ္လည္း လက္ေတြ႔မွာမူ safety စည္းေ၀းပဲြတိုင္းကို ကြ်န္ေတာ္သာ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ရတာ ျဖစ္ပါသည္။ project manager က တစ္ခါတေလမွ လာသည္။)   


            ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ စည္းေ၀းပဲြမ်ားအတြက္ slide presentation မ်ားျပင္ကာ ရွင္းျပသည္။ သုိ႔ေသာ္ စည္းေ၀းပဲြ မွတ္တမ္းကို စာရြက္မ်ား ရုိက္ေ၀ၿပီး ပါးစပ္ႏွင့္ေျပာလည္း ရပါသည္။ (က်ဳပ္ကိုက ရွည္တာ။)


            သည္တစ္ပတ္ဘာထူးျခားခ်က္ေတြရိွသလဲ။ အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား။ အသစ္ထြက္လာသည့္ ဥပေဒ၊ ဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်က္။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စာရင္းအင္း၊ သင္တန္းလိုအပ္ခ်က္။ မိမိလုပ္ငန္းခြင္မွသာမက အျခားလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ျဖစ္သည့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား စသည္တို႔ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။
            ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပံုမွန္စည္းေ၀းပဲြကို စေနေန႔မနက္ ၁၀ နာရီတြင္ က်င္းပပါသည္။ စေနေန႔စည္းေ၀းပဲြအတြက္ တနလၤာေန႔မွစကာ ကြ်န္ေတာ္ျပင္သည္။ MOM မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ WSH Council မွ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းသည္။ သတင္းစာ၊ သတင္းမစာ (အဲေလ သတင္းမစာေတာ့မဟုတ္ဘူးေပါ့။ သတင္းစာထဲမပါတဲ့ အျပင္ကရတဲ့သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြေပါ့) မ်ားတြင္ပါသည့္ မေတာ္တဆမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းပလင္းမ်ားကို စုေဆာင္းသည္။ ျဖတ္ညွပ္ကပ္လုပ္သည္။ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးမႈမွရသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို စာတန္းထိုး ျပင္ဆင္သည္။

            အစိုးရမွထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို အၿမဲရယူေနႏိုင္ရန္ WSH Council တြင္ News and Updates subscribe လုပ္ထား၍ ရပါသည္။ သူတို႔က သင့္အီးေမးကို သတင္းမ်ား အၿမဲပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။
            ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ လူ႔ခြစာ။ ၁၀ နာရီဆို ၁၀ နာရီအတိ စရမွႀကိဳက္သည္။ ေနာက္က်လာသည့္သူမ်ားကို ေကာင္းေကာင္းတုပ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔စည္းေ၀းပဲြခန္းမွ ထိုင္ခံုမ်ားမွာ ပလတ္စတစ္ထိုင္ခံုမ်ားျဖစ္ၿပီး ေရႊ႔လိုက္လွ်င္ အသံျမည္သည္။ ဟိုလူက ထိုင္ခံုကိုေရႊ႔လုိက္၊ သည္လူကထုိင္ခံုကိုေရႊ႔လိုက္ဆိုလွ်င္ အသံမ်ားဆူညံေနသျဖင့္ အလြန္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စည္းေ၀းပဲြစသည္ႏွင့္ မင္းတို႔ဖံုးေတြကို silent mood ေျပာင္းထားပါ။ အခု ထိုင္မဲ့ေနရာကို အတည္တက် ေရြးပါ။ ေရြးၿပီးၿပီဆိုတာနဲ႔ အဲဒီေနရာမွာ စည္းေ၀းပဲြၿပီးတ့ဲထိ ထိုင္ရမယ္။ လံုး၀မေရႊ႔ရဘူး။ (ဟြား၊ အေတာ့္ကို ခြက်တဲ့ ဘုဂလန္႔ သမားပါလား။)
ေနာက္ၿပီး စည္းေ၀းခန္းထဲမွာ တျခားစကားေတြ ေလွ်ာက္ေျပာတာ ကြ်န္ေတာ္ လံုး၀မႀကိဳက္။ လူႀကီးမင္းခင္ဗ်ာ။ Safety နဲ႔မပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ ေျပာခ်င္သပဆို ဒီအခန္းရဲ့ျပင္ပမွာ သြားေျပာပါ ဟု ႏွင္လႊတ္သည္။ သူတို႔ ႀကိဳက္တာ မႀကိဳက္တာ ကြ်န္ေတာ့္အလုပ္မဟုတ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ စည္းေ၀းပဲြ အာဂ်င္ဒါမွာ မပါတာေတြလာမေျပာႏွင့္။ ေျပာခ်င္ တျခားသြားေျပာ။ အဲဒါ ကြ်န္ေတာ့္၀ါဒ။
            ေနာက္ၿပီး တခ်ိဳ႔က တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ဖုံုးကုိစားပြဲေအာက္သြင္းလွ်က္ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေနတတ္ေသးသည္။ ဘယ္ရမလဲကြယ္။ ေအးၿငိမ္းတဲ့။
            ဟလို ကိုဟ၀ွာ။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး လူႀကီးမင္းရဲ့ဖံုးကို ခံုေပၚတင္ေမွာက္ထားလိုက္ပါ။ အကယ္၍ လူႀကီးမင္းအေနနဲ႔ ဒီမွာ ေဆြးေႏြးတာေတြကို စိတ္မ၀င္စားဘူး၊ အေရးမႀကီးဘူးလို႔ယူဆတယ္ဆိုရင္ အခုျပန္လို႔ရပါၿပီ။
            သိပ္မ်ားမ်ားေျပာစရာမလိုပါ။ ကြ်န္ေတာ့္စည္းေ၀းပဲြကို လာတက္သူမ်ား ကြ်န္ေတာ့္အေၾကာ ေနာေက်ေနၿပီမို႔ ပထမ စည္းေ၀းပဲြ တစ္ခုႏွစ္ခုေလာက္သာ ေျပာရသည္။ ေနာက္စည္းေ၀းပဲြမ်ားတြင္ (အဲေလ၊ လူသစ္မ်ား ပါလာသည့္အခါမ်ားမွ အပ) ဘာမွ ေျပာေနစရာမလိုေတာ့ပါ။
(သည္တြင္စကားစပ္၍ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္တံုးက ကြ်န္ေတာ္အဲသည္လိုလုပ္ေတာ့ ကြယ္ရာတြင္ အတင္းတုပ္သည္။ ရိုင္းတယ္။ လူေရးလူရာမသိဘူး ဟူ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မေျပာဘဲ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေျပာရပါသနည္း။)

            Safety Officer တစ္ဦးလုပ္ရမည့္ ေနာက္အလုပ္တစ္ခုမွွာ Incident investigation ျဖစ္၏။ အဲသဟာ မျဖစ္မေန လုပ္ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ေနာက္ထပ္ အလားတူ မေတာ္တဆမႈေတြ ထပ္မျဖစ္ေစရန္ တားဆီးေရးျဖစ္၏။
            မည္သူမဆုိ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၀င္လာၿပီဆိုလွ်င္ SIC တက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါၿပီ။ ထို SIC တြင္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္လ်င္ ျဖစ္လ်င္ျဖစ္ခ်င္း လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးဌာနသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္ ဆုိတာပါ ထည့္ ေျပာထားရပါသည္။ သည္ဌာနကုိ အေၾကာင္းၾကားၿပီးမွ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းဆက္သြားပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဌာနတြင္ ေရွးဦးသူနာျပဳ ေသတၱာပါရိွသည္။ လုိအပ္သည့္ ဒဏ္ရာေဆးေၾကာျခင္း၊ ပတ္တီးစီးျခင္းမ်ား သည္တြင္ တပါတည္း လုပ္သြားလို႔ရသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဆီတြင္ ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္းတက္ထားသူ အနည္းဆံုး ၃ ေယာက္ေလာက္ရိွသည္။ အႏုိ႔ အလုပ္သမားကလည္း ၃၅၀ ေလာက္ ရိွသကိုး။
            မေတာ္တဆမႈတစ္ခုခုျဖစ္ၿပီဆိုလွ်င္ -
 • မည္သူ (နာမည္၊ ပါမစ္နံပါတ္၊ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္၊ လူမ်ိဳး၊ ရာထူးအဆင့္အတန္း)
 • မေတာ္တဆမႈျဖစ္သည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ ေနရာ
 • မေတာ္တဆမႈျဖစ္သည့္ ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပိုင္း၊ ဒဏ္ရာအမ်ိဳးအစား
 • မေတာ္တဆမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ စက္၊ စက္အမ်ိဳးအစား
 • အလုပ္သမားသည္ ထုိစက္ကိုင္ရန္ သင္တန္းေပးထား၊ မထား
 • ဘယ္ေန႔ကစ အလုပ္၀င္ၿပီး လုပ္သက္ဘယ္ေလာက္ရိွၿပီ
 • မည္သည့္ကုမၸဏီမွ
 • မည္သည့္ေဆးခန္း၊ ေဆးရံုသုိ႔ျပသည္
 • ေဆးခြင့္ ဘယ္ႏွစ္ရက္
 • ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေနစဥ္ မည္သည့္အလုပ္ေနသည္၊ ၎အား မည္သည့္ အႏၱရာယ္ကင္းအ၀တ္အစားမ်ား ထုတ္ေပးထားသည္
 • ၎၏ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးအမည္
 • ထို႔ေနာက္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသည့္ေနရာမွ သက္ေသဓာတ္ပံုမ်ား
 • ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသည့္ အျဖစ္အပ်က္အေသးစိတ္
 • ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူအား အင္တာဗ်ဴးမွတ္တမ္း
 • ထုိ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ
 • ေနာက္ထပ္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အတားအဆီးအကာအကြယ္မ်ား ျပဳလုပ္မည္ -


- စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္ရသည္။            ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿပီဆိုသည္ႏွင့္ သတင္းၾကားၾကားခ်င္း အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ သြားပါ။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွ လက္ရိွအေနအထားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳႏိုင္မီ ရႏုိင္သမွ်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းပါ။ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း ရယူပါ။ အခင္းျဖစ္ပြားရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ စက္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈမွတ္တမ္းမ်ား ရယူပါ။ ထုိစက္ ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္ျခင္းရိွမရိွ၊ အထိန္းခလုတ္မ်ား ေကာင္းမေကာင္း၊ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးပါ။
            ထိုအလုပ္သမားႏွင့္ အတူ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားအား ေခၚပါ။ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းတုိင္ပင္၍ ဇာတ္လမ္းအသစ္မ်ား မဖန္တီးႏုိင္မီ တတ္ႏုိင္သမွ် အေစာဆံုး စစ္ေဆးေမးျမန္းပါ။ ေမးရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအခန္းထဲသို႔ ေခၚေမးပါ။ သင့္ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ၎၏ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးတို႔ပါ ပါပါေစ။ စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။
            အခ်က္အလက္အားလံုးစံုစံုလင္လင္ရၿပီဆိုလွ်င္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကုိရွာေဖြပါ။ ေနာင္တြင္ ဤကဲဲ့သို႔မျဖစ္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္မည္နည္း ေဆြးေႏြးပါ။ ထို႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးပဲြရလဒ္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါ။
            ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းထဲတြင္ျဖစ္ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ေအာက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္လုပ္ထားေသာမွတ္တမ္းကို ျပထားပါသည္။ နမူနာယူလုိသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္၏။            စင္ကာပူတြင္ ေဆးခြင့္ (၃) ရက္ထက္ပိုေသာ၊ ေဆးရံုတက္ခ်ိန္ (၂၄) နာရီထက္ပိုေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားဆိုလွ်င္ MOM သို႔ အခင္းျဖစ္ၿပီး (၁၀) ရက္အတြင္း သတင္းပို႔ရသည္။ သတင္းပို႔ရတာ လြယ္ပါသည္။ အြန္လိုင္းမွ iReport ျဖင့္ MOM Website တြင္ တင္ရတာျဖစ္၏။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္သြင္းၿပီး ပို႔ရျခင္း ျဖစ္၏။
Link: http://www.mom.gov.sg/services-forms/workplace-safety-health/Pages/incident-reporting.aspx
            သတင္းပို႔ရန္ပ်က္ကြက္သူမ်ား ပထမအႀကိမ္ ဒဏ္ေငြ ၅၀၀၀။ ဒုတိယအႀကိမ္ ဒဏ္ေငြ ၁၀၀၀၀ ျဖစ္၏။
            ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆိုဒ္တြင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္နာရီေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္အတြင္း MOM သို႔ သတင္းပို႔ရေသာ မေတာ္တဆမႈ - ၄ မႈ။ သတင္းမပို႔ရေသာ မေတာ္တဆမႈ ၁၂ မႈ။ စုစုေပါင္း ၁၆ မႈ၊ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးခဲ့ရေသာ အလုပ္လုပ္ရက္ ေပါင္း ၇၄ ရက္။ အားပါး။ မနည္းလွပါ။

            ေနာက္တစ္ခု။ Safety Officer လုပ္ရမည့္ ေနာက္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုမွာ အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ား (hazardous material) ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္၏။ အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ားဟူသည္ ဓာတ္ဆီ၊ သင္နာ၊ ေရနံဆီစေသာ မီးေလာင္လြယ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ျဖစ္၏။
            စင္ကာပူတြင္ အဘယ္ပစၥည္းတိ႔ုသည္ Hazardous substances ျဖစ္သည္ကို WSH Act 206, Fifth Schedule, Part II တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။


            ထိုပစၥည္းမွန္သမွ် SDS (Safety Data Sheet) (MSDS – Material Safety Data Sheet) ရိွရမည္။ ထိုပစၥည္း ကုိင္တြယ္မည့္သူမွန္သမွ် သည္ MSDS အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိထားရမည္။ သိေအာင္လည္း ၎တို႔ကို တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ရွင္းလင္းျပသထားရမည္။
            ထို MSDS ထဲတြင္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူ၊ ဆက္သြယ္ရမည့္နံပါတ္၊ ဓာတုအရည္အေသြး၊ ရူပအရည္အေသြး၊ မီးေလာင္ႏိုင္မႈ၊ အဆိပ္သင့္မႈ၊ ေပါက္ကဲြႏိုင္ျခင္းရိွ၊ မရိွ။ ဓာတ္မတည့္သည့္ပစၥည္းမ်ား၊ မည္ကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္ရမည္၊ ကိုင္တြင္ရာတြင္ မည္သည့္ တစ္ကိုယ္ေရကာကြယ္မႈပစၥည္းမ်ား ၀တ္ဆင္ရမည္။ မည္ကဲ့သုိ႔ သိုေလွာင္ရမည္၊ စြန္႔ပစ္ရမည္။ မေတာ္တဆ ဖိတ္စဥ္ခဲ့ပါက မည္ကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ရမည္။ ကိုယ္ေပၚစဥ္လွ်င္၊ မ်က္လံုးအတြင္း ၀င္လွ်င္၊ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို ရႈရိႈက္မိလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ ေရွးဦးသူနာျပဳစုရမည္။ မီးေလာင္လွ်င္ မည္ကဲ့သုိ႔မီးသတ္ရမည္ စသည့္ သိသင့္သိထိုက္သည့္ အခ်က္မ်ားအားလံုး ေဖာ္ျပထားသည္။
            မိမိတို႔ လုပ္ငန္းအတြင္ ထိုအႏၱရာယ္ရိွပစၥည္းမ်ား သယ္လာခဲ့လွ်င္ ပထမဦးဆံုးလုပ္ရမည္မွာ MSDS ေတာင္းယူေရး ျဖစ္၏။ ဒုတိယအခ်က္မွာ အသံုးျပဳမည့္အလုပ္သမားမ်ားအား ထို MSDS အေၾကာင္း ရွင္းျပထားေၾကာင္း မွတ္တမ္းစာရြက္ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာ ထိုပစၥည္းကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္အတြက္ မည္ကဲ့သုိ႔ အသံုးျပဳမည္ကို ေမးျမန္း မွတ္သားထားရန္ ျဖစ္ေလသည္။
            ထိုပစၥည္းမ်ားကို သီးသန္႔ေနရာတြင္ သုိေလွာင္ထားရသည္။ သိုေလွာင္ထားသည့္ေနရာတြင္ MSDS ကို အဆင္သင့္ ထားရသည္။ မီးသတ္ဘူး အဆင္သင့္ထားရသည္။ ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းရသည္။ မဆိုင္သူမ်ား မ၀င္ႏုိင္ေစရန္ ေသာ့ခတ္ထားရသည္။
            မည္သည့္ပစၥည္းမ်ား ၀င္လာသည္။ မည္သည့္ေန႔က မည္မွ်ထုတ္သြားသည္။ လက္က်န္မည္မွ်ရိွေသးသည္ စသည္တို႔ကို စာရင္းလုပ္ထားရသည္။
            Safety Officer သည္ အလုပ္သမားမ်ား ထိုဓာတုပစၥည္းမ်ားအား ေတြ႔ကရာ လႊင့္မပစ္ေစေရးအတြက္လည္း မ်က္လံုးေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ေနရသည္။


            မေတာ္တဆမႈျဖစ္ျခင္းမ်ားတြင္ စက္မ်ားသည္လည္း အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ စက္မ်ားပံုမွန္လည္ပတ္၊ အလုပ္လုပ္ေနေစေရးသည္ မေတာ္တဆမႈကာကြယ္ေရးတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ေနရာမွ ပါ၀င္၏။ စက္မ်ားပံမွန္အလုပ္လုပ္ ေနေစရန္ ႀကံ့ခိုင္ေရး အေရးႀကီးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Safety Officer သည္ စက္မ်ားအား ပံုမွန္ၾကံ့ခိုင္ေရး (maintenance) လုပ္မလုပ္ မ်က္လံုးေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ေနရ၏။
            ကြ်န္ေတာ္တို႔ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတြင္ တာ၀ါကရိန္း ၃ စီး၊ မီးစက္ ၁၀ လံုး၊ ဆစ္ဆာလစ္ ၄၆ စီး၊ ဘြန္းမ္လစ္ ၃ စီး၊ ဂြန္ဒုိလာ အလံုး ၂၀။ Mast Climber ၁၈ ခု။ ေဖာက္ကလစ္ ၃ စီး၊ Bobcat တစ္စီး၊ ေျမတူးစက္ ၃ စီး စသျဖင့္ရိွရာ ထိုစက္မ်ားအား ပံုမွန္ ႀကံ့ခိုင္ေရး လုပ္မလုပ္ ကြ်ႏု္ပ္မွာ ေန႔စဥ္ စစ္ေဆးၾကည့္ရ၍ေနရေလ၏။ လုိင္စင္သက္တမ္းကုန္ေတာ့မည့္စက္မ်ားကုိလည္း သတိထားရသည္။ လိုင္စင္ကုန္ခါနီးစက္မ်ားအား ငွားရမ္းသည့္ကုမၸဏီသုိ႔လွမ္းကာ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးရန္၊ သက္တမ္းတိုးၿပီး ျဖစ္ပါက လက္မွတ္အသစ္ပို႔ေပးရန္ သတိေပးရသည္။
            ေအာက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္ျပဳစုထားေသာ စက္ျပဳျပင္မႈမွတ္တမ္းကို နမူနာျပထားပါသည္။
            ထို႔ျပင္ စက္ကို ေတြ႔ကရာလူ လာမျပင္ေစရေအာင္ စက္ျပင္သူမ်ား၏လက္မွတ္ႏွင့္ စက္ငွားသည့္ ကုမၸဏီမွ ေမာင္ဘယ္သူ၊ ဘယ္၀ါသည္ စက္ျပင္ဆရာျဖစ္ပါသည္ ဟူေသာ အလုပ္ခန္႔စာကိုပါ ယူထားပါ။ အခြင့္အာဏာမရိွသူ၊ တတ္ေယာင္ကားသမား စက္ျပင္ျခင္းသည္ အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစပါသည္။


            ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ Safety Promotion ပဲြမ်ား လုပ္ေပးပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သူေဌးက ထိုအစီအစဥ္အတြက္ ပုိက္ဆံစုိက္ထုတ္ သံုးစဲြျခင္းမရိွသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ဘာမွ လုပ္မရပါ။ မိတ္ေဆြတို႔လုပ္ခ်င္လွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။
Safety ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ -
 • ဉာဏ္စမ္းၿပိဳင္ပဲြမ်ား
 • ပိုစတာ၊ ကာတြန္းၿပိဳင္ပဲြမ်ား
 • အဆိုအမိန္႔ ၿပိဳင္ပဲြမ်ား
 • သရုပ္ျပပဲြမ်ား

            ထို႔ျပင္ safety officer သည္ စက္ေမာင္းသူမ်ားအား လုိင္စင္ရိွသူဟုတ္မဟုတ္၊ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ရိွမရိွ၊ အခြင့္အာဏာရ စက္ေမာင္းသူ ဟုတ္မဟုတ္ကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ စစ္ေဆးၾကည့္ရႉရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကရိန္း ေမာင္းသူကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ စက္မ်ားအတြက္မူ ကရိန္းေပၚမတက္မီကတည္းက ထုိသူသည္ လက္မွတ္ရ ကရိန္းေမာင္းသူျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရပါမည္။ လက္မွတ္မျပႏုိင္လွ်င္ ကရိန္းေပၚ တက္ခြင့္မျပဳပါႏွင့္။


            ယခု လက္စသပ္ပါမည္။
            ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သူေဌးမ်ားကား အလြန္ပါးလွ၏။ Construction site မ်ားတြင္ ဥပေဒအရ (လုပ္ငန္းတန္ေၾကးကိုလုိက္၍ ECO (Environmental Control Officer) ခန္႔ထားရသည္။ ထိုအခါ သူတို႔က ပိုက္ဆံကုိ အပိုမသံုးလိုသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို Safety Officer + ECO ဆိုၿပီး 2 in 1 ခိုင္းသည္။ (ေသာက္က်ိဳးနဲ၊ လူမ်ား ေကာ္ဖီမစ္က်ေနတာပဲ။)
            သူတို႔က 2 in 1 ခုိင္းေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း  1 in 2 ျပန္လုပ္ေပးရသည္ေပါ့။ ကုိယ့္ေပါင္ကိုယ္ လွန္ေထာင္းရရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္အမ်ားဆံုးလုပ္ေသာ ECO အလုပ္မွာ တစ္လႏွစ္ႀကိမ္တင္ရေသာ ECO report သာ ျဖစ္သတည္း။

            သို႔ဆုိလွ်င္ ECO ဘာလို႔ခန္႔သနည္း။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ -
 • လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွ ထြက္လာေသာ ေရမ်ားကို public drain မ်ားထဲမစြန္႔ပစ္မီ သတ္မွတ္ထားေသာ ေရအရည္အေသြး ျပည့္မီေနေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္

(ဘာမွ မခက္ပါ မိုးရြာသည့္အခါတုိင္း ECM စက္ေမာင္းရန္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ကို တာ၀န္ေပးထားပါ။ တကယ္ေမာင္း မေမာင္း ရံဖန္ရံခါ သြားစစ္ပါ။)
 • ေရမ်ားအိုင္မေနေစရန္

(ေရအိုင္လွ်င္ ျခင္ေပါက္သည္။ ျခင္ကုိက္လွ်င္ dengue fever ျဖစ္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေျခာက္ေသ႔ြေနေစရန္ ထိန္းထားပါ။ ေရအကုန္မရွင္းႏိုင္လွ်င္ ေဆးျဖန္းပါ။)
 • ၾကြက္၊ ယင္မ်ား မလာေစရန္

(အစားအေသာက္အၾကြင္းအက်န္မ်ားသည္ ၾကြက္ႏွင့္ယင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚေနသည္ျဖစ္၍ အစားအေသာက္ အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို ပံုးမ်ားအတြင္းထည့္ကာ ဖံုးထားပါ။ ေန႔စဥ္စြန္႔ပစ္ပါ။
 • သိပ္မဆူပါေစႏွင့္။

(လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆူညံမႈႏႈန္းမ်ားရိွပါသည္။ ထိုဆူညံမႈထက္ မပိုေအာင္ထိန္းထားပါ။ မည္သို႔ ထိန္းရသနည္းဆိုေသာ္ ဆူညံသံတိုင္းသည့္မီတာ တပ္ထားပါ။ ထိုမီတာမွ ဖတ္ယူရရိွေသာ တန္ဘိုးမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေလ့လာပါ။ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းထက္မ်ားေနၿပီဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို သတိေပးပါ။ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာကို အေၾကာင္းၾကားပါ။)

မွတ္ခ်က္။            ။ ဆူညံသံထိန္းတဲ့အေၾကာင္းဖတ္ခ်င္ရင္ ကြ်န္ေတာ့္ဘေလာ့မွာသြားဖတ္ေခ်ဗ်ာ။
  Link: http://www.shwenyein.blogspot.sg/2013/08/blog-post.html

            ဟိုးထား။ ေတာ္ေလာက္ေရာေပါ့။ အလကားမတ္တင္း လုပ္ေပးရတဲ့ဟာေနာ။

စင္ကာပူအား အကုန္ေကာင္းသည္၊ ရာႏႈန္းျပည့္မွန္ကန္သည္ဟု မယူဆလိုက္ပါေလႏွင့္။ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသာျဖစ္သျဖင့္ အခ်ိဳ႔ကိစၥမ်ားတြင္ မ်က္စိမိွတ္ကာ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနလိုက္ရေသာ ကိစၥ၊ အမ်ားအျပား ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရက ဥပေဒျဖင့္ အတင္းေရာ၊ အဓမၼပါ ေသတြင္းသုိ႔မက်ေအာင္ လုပ္ေနသျဖင့္သာ သည္မွ် ေကာင္းမြန္ေနရသည္ဟု အၾကမ္းဖ်ဥ္းမွတ္ထားလိုက္ပါခင္ဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔သာ သိသည္။

ေတာ္ၿပီဗ်ိဳ႔။ ဒါ့ထက္ရွည္ရင္ အဆဲခံရေတာ့မယ္။


ေအးၿငိမ္း
၁၀၊ ၈၊ ၂၀၁၄။ သန္းေခါင္ေက်ာ္ ၀၁း၀၁ နာရီ

No comments: