Tuesday, June 19, 2012

ႏြားေမတၱာစာ (၂)

 


မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၏ ႏြားေမတၱာစာ (လကၤာ)

ေက်းဇူးေခ်ကာ၊ မျပဳရာတည့္၊ လူသာမဟုတ္၊ အယုတ္တိရစ ၦာန္၊ မႈ၀န္ေဆာင္ဘိ၊ ေက်းဇူးရိွသား၊ ဟတိၳအႆ၊ ေဂါဏမဟႎသာ၊ စသည္မွာလည္း၊ ပ်ိဳခါေ၀စား၊ အုိခါရွား၍၊ စြန္႔ထားပယ္ကာ၊ မျပဳရာဘူး၊ ျပဳတံုပါက၊ မိတၱဒုဗီၻ၊ မညီဓမၼ၊ လူ႔ပါပတည္း၊ ထိုမွတစ္ပါး၊ ထိုအသားကို၊ သတ္စားျဖတ္စား၊ ျပဳျငားတတ္မူ၊ ထိုသည့္သူကား၊ လူတြင္မိုက္လွ၊ လူ႔ဗာလတည့္၊ ပါပတရား၊ လြန္ယုတ္မာရွင့္၊ မာတာပိတု၊ ဗႏၶဳဉာတိ၊ မရိွအလား၊ ထိုကြ်ဲႏြားတို႔၊ လုပ္စားအတူ၊ လူႏွင့္တကြ၊ မကြာရဘူး၊ ကိစၥေဆာင္ရြက္၊ သက္ေမြးဘက္ျဖင့္၊ ဆက္ဆက္စင္စစ္၊ မိတ္ရင္းျဖစ္၏၊ သတ္ညွစ္အသား၊ သူမိုက္မ်ားသို႔၊ မစားထုိက္စြာ၊ သားသည္းခ်ာလွ်င္၊ ပညာကရု၊ ေမွ်ာ္ေထာက္ရႈေလာ့။


ဤလူ႔ဘ၀၊ လူ႔ေလာက၌၊ ဉာဏသမၸဇဥ္၊ ကင္းမယွဥ္ဘဲ၊ ကတညဳတ၊ ကတေ၀ဒိ၊ မသိတတ္သူ၊ ဗာလဟူ၏၊ ေခြးတူမထူး၊ ေက်းဇူးက်ိဳးရိွ၊ ဂုဏ္သတၱိကို၊ မသိတတ္ၾက၊ မိုက္ေခါင္လွသား၊ မိတၱဒုဗၻ၊ ဗာလဟူသည္၊ လူမသမာ၊ ထုိမ်ားစြာတို႔၊ ခ်မ္းသာစီးပြား၊ မတည္ၾကားတည့္၊ ေလ်ာ့ပါးယိမ္းယုိင္၊ ျမဲမခိုင္ဘူး၊ ဓမၼကရိုဏ္စစ္ေရ၊ က်ဖ်ားေရသို႔၊ သေရမတိုး၊ ဘုန္းေရာင္ညိႈးလွ်က္၊ တန္ခိုးေန႔ည၊ ဆုတ္လပမာ၊ ယုတ္တတ္စြာ၏။           

မဃေဒ၀ - ၁၉၈။

- - - x x x - - -

အလယ္ေတာရ အဂၢမဟာပဏၰိတ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ႏြားေမတၱာစာ (လကၤာ)

ျမန္မာျပည္ေန၊ လူတစ္ေတြတို႔၊ သိေစဖို႔ကို၊ အမွန္ဆိုပိမ့္၊ အစ္ကိုအစ္မ၊ မိဘသဖြယ္၊ ေက်းဇူးက်ယ္သည္၊ လယ္ယာကစ၊ ကိစၥမ်ားစြာ၊ အိမ္ရာမလပ္၊ ျပဳအပ္သမွ်၊ ႏြားကိစၥတည့္၊ စားၾကသံုးၾက၊ ထမင္းစသည္၊ ၀တ္ရံုထည္ႏွင့္၊ ထိုဤဌာန၊ ကိစၥမ်ားေျမာင္၊ သံုးအေဆာင္ကို၊ ႏြားေမာင္ႏြားမ၊ ျပဳေပၾက၏။

ထုိမွတစ္ပါး၊ ႏြားႏို႔ေထာပတ္၊ ေပးေ၀တတ္သည့္၊ ႀကီးျမတ္ေက်းဇူး၊ ဂုဏ္အထူးကို၊ နဖူးလက္တင္၊ ဆင္ျခင္ေမတၱာ၊ ကရုဏာႏွင့္၊ ညွာတာသနား၊ ကြ်ဲႏြားသားကို၊ မစားအပ္ေပ၊ ေရွာင္ၾကေလေလ့ာ၊ လြန္ေလေရွးခါ၊ ဤလူ႔ရြာမွာ၊ ျဗဟၼာသိၾကား၊ နတ္အမ်ားႏွင့္၊ တရားေျဖာင့္စြာ၊ အသူရာယကၡ၊ ဟူသမွ်တို႔၊ ေစာင္မ မေသြ၊ ၾကည့္ရႈေပ၏၊ လူေတြ မတရား၊ သားသတ္စားမူ၊ ေရွာင္ရွား စြန႔္ခြာ၊ နတ္ျဗဟၼာတို႔၊ မ်က္ႏွာလဲႊေသြ၊ မၾကည့္ေန၏။

ပုေရေရွးခါ၊ ဤလူ႔ရြာမွာ၊ ေရာဂါထင္ရွား၊ စားေသာက္လိုခ်င္၊ အိုသြင္ေပၚမႈ၊ ဤသံုးခုတည့္၊ ယခုအခါ၊ သားမ်ားစြာကို၊ မညွာသတ္စား၊ မ်ားစြာအမ်ိဳး၊ ကိုးဆယ့္ရွစ္ပါး၊ ေရာဂါပြား၏၊ ဘုရားႏႈတ္မွ၊ မိန္႔ေဖာ္ျပသည့္၊ သုတၱနိပါတ္၊ က်မ္းျမတ္အလာ၊ ေရွာင္ၾကပါေလာ့။                  

- - - x x x - - -

ဆီးဘန္နီဆရာေတာ္ႀကီး၏ ႏြားေမတၱာစာ (လကၤာ)

တိရစ ၦာန္ဟူသည္၊ လူတို႔ျပည္၌၊ က်င္လည္ခဲ့ရ၊ ဤဘ၀၀ယ္၊ စိမ္းျမညြန္႔ရွင္၊ ရံဖန္တြင္လည္း၊ ျမက္ပင္မေတြ႔၊ ေကာက္ရိုးေသြ႔မွ်၊ ေလြ႔ေလြ႔ရမ္းရမ္း၊ ၀မ္းမျဖည့္ရ၊ ေသာက္ေရမွာလည္း၊ ျဖဴစြေနာက္က်ိ၊ ညစ္တစ္စိႏွင့္၊ အို၏အထဲ၊ ပ်စ္ခြ်ဲပူငန္၊ ေနရဟန္လည္း၊ ရႊံညြန္မလြတ္၊ တီေမွ်ာ့ကြ်တ္ႏွင့္၊ မိုးစြတ္ေနပူ၊ ဆင္းရဲဟူသည္၊ သူမ်ားတြက္တာ၊ ကြ်န္ေတာ့္မွာတည့္၊ စုလာေသာႏွယ္၊ ဒုကၡၾကြယ္၏၊ မိုးလယ္ခါလွ်င္၊ ကြ်န္႔သခင္ကား၊ အားအင္မတန္၊ လွည္းျပည့္၀န္ကို၊ ညႊန္တြင္ခ်ႏွစ္၊ ပံုေတာင္းနစ္မွ်၊ ေၾကြးဟစ္ ေမာင္းမဲ၊ ေၾကာ္ျငာဆဲလွ်က္၊ ထိပ္ကဲြနံကြာ၊ တံဖ်ာႏွင္တံ၊ သံခြ်န္ဆူးသြတ္၊ ရိုက္ထိုးခတ္၍၊ ရြတ္ရြတ္ေစသည္၊ ဒုကၡရည္ကို၊ ေလးမည္ပရိသတ္၊ ရႈပါလတ္ေလာ့။               

- - - x x x - - -

စံကင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ႏြားေမတၱာစာ (သံေပါက္)

ဤႏြားခမ်ာ၊ ၀ဋ္ေၾကြးပါ၊ ၾကင္နာဆင္းရဲကင္း။

ေျမျပင္အလံုး၊ ထြန္လွည္းရုန္း၊ မဆံုးလယ္ယာခင္း။

လူတို႔အႀကိဳက္၊ လိုတိုင္းလိုက္၊ ေမာဟိုက္လြန္အမင္း။

ခိုင္းရာေစရာ၊ လုပ္ရရွာ၊ ခါခါရိုက္ႏွက္ညွဥ္း။

အိုမင္းယိမ္းယိုင္၊ မလုပ္ႏုိင္၊ စက္တိုင္ခ်ိဳလူသြင္း။

သူလုပ္စပါး၊ သူ႔အသား၊ ေပါင္းစားလူခပင္း။

သနားညွာတာ၊ လြန္ကင္းကြာ၊ မိစၦာပံုမယြင္း။

ကရုဏာေသာ၊ ေမတၱာေသာ၊ ဆိုေျပာလူခ်င္းခ်င္း။

အေျပာတစ္မ်ိဳး၊ လုပ္တစ္မ်ိဳး၊ က်င့္ဆိုးထင္အလင္း။

မီွရာကြ်ဲႏြား၊ ေမြးျမဴထား၊ သနားစိတ္ေျဖာင့္စင္း။

- - - x x x - - -

ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႔၊ တည္ေတာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ႏြားေမတၱာစာ (ေတးထပ္)


လူဆိုလွ်င္ အမွန္သိထိုက္ငဲ့၊

ဉာဏ္သတိ စဲြပါ၊

လူတို႔အတြက္ စားအစာကို၊

သနားစရာေကာင္က၊

ျမက္စားလို႔ လုပ္ေကြ်းရွာတယ္၊

ထုတ္ေတြးပါ သူ႔ဂုဏ္ႀကံဆ။သူ႔ေက်းဇူး အနႏၱာကို၊

ဉာဏ္မပါ လွန္ခ်၊

သ႔ူမံသာ အာဟာရရယ္လို႔၊

ညွာမဆ, စားတာ၊

အရိပ္ခို အခက္မခ်ိဳးသင့္ပါဘု၊

ရက္စက္ဆိုး လူ႔အက်င့္ဟာ။ကြ်ဲႏွင့္ႏြား သားအလႊာကို၊

စားအစာ မ်ိဳမခ်ခ်င္ႏွင့္၊

ကိုယ့္မိဘ အသားပမာ၊

ပြားရႈသင့္တာ၊

တရားျပတ္လို႔ ႏြားသတ္ပါလွ်င္၊

ခ်ားရဟတ္ပမာ ကံဆိုးႀကံဳလိမ့္ေလး။             

- - - x x x - - -

ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ အလယ္ေတာ တုိက္သူႀကီးမင္း ဦးညိဳ၏ ကြ်ဲႏြားငိုခ်င္း (၁)

ေနာင္ ေရွးယခင္ ဟိုဘ၀ရယ္က၊ ေမာင္ေလးခင္ ဆိုမျပခ်င္ဘူး၊ ခ်ိဳႏွစ္ခြရယ္နဲ႔ ျဖစ္ဖို႔ရန္၊
တရားကင္းမဲ့ေသာေၾကာင့္၊ မွားယြင္းကာ အပါယ္ေစာင္းပါလို႔၊ တိရစ ၦာန္ရုပ္နာမ္ အေပါင္းကုိကြယ္၊ ေျပာင္းခဲ့ရျပန္။

အတိတ္ေဟာင္းရယ္ေၾကာင့္၊ မေကာင္းတဲ့ ပစၥဳပၸန္၊ ထမ္းပိုး မလပ္သည့္ျပင္၊ ႀကိဳးပတ္ကာ လည္မွာသိုင္းပါလို႔၊ မိုးေနပူ ဘယ္ခါမဆိုင္းတယ္ကြယ္၊ ခိုင္းသမွ်ခံ။

တုတ္တစ္ေခ်ာင္းရယ္နဲ႔၊ ႀကိမ္းေမာင္းကာ ဟဲ့ - အမဲရယ္လို႔၊ အဆဲက ခပ္သန္သန္၊ ရိုက္ဒဏ္ရာ တုတ္ခ်က္ေပါင္းရယ္ကြယ္၊ ေခါင္းကမက်န္။

ပုထုဇဥ္ကြ်န္အျဖစ္၊ ႏြံနစ္တဲ့ အေစခံ၊ ေသျပန္လွ်င္ တို႔အသားကိုလ၊ သမီးစံုသားစံု ထားလို႔ရယ္ကြယ္၊ စားေသာက္ၾကျပန္။

ပုထုဇဥ္ တူလာၾကေသာ္လည္း၊ လူ႔ဘာ၀ အသိဉာဏ္၊ ေ၀ဖန္ပါလို႔ ေမွ်ာ္သင့္ေၾကာင္း။

ပ ပဥၥာ၊ ဘ၀မွာ အစဥ္ပါၾကသည့္၊ ပုထုဇဥ္မွန္သမွ်ရယ္တို႔၊ စံျပကာ အျမင္မွန္ၾကဖို႔၊ သခၤတန္ ျပဳျပင္တဲ့ အေၾကာင္းရယ္ေၾကာင့္၊ အတိတ္က မမွန္ပါလွ်င္၊ တိရိစ ၦာန္ ရုပ္ျပန္လို႔ ေစာင္းၾကရ၊ ကြ်ဲႏြားစံု အေဖာ္အေပါင္းတုိ႔ရယ္၊ သာသနာ့ရိပ္ခိုလို႔ ေအာင္းရေအာင္၊ လူနတ္ထံ ဘ၀ေကာင္းကို၊ အိုကြယ္ . . . . . . ေတာင္းၾကဖို႔ေကာင္း။         

ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ အလယ္ေတာ တုိက္သူႀကီးမင္း ဦးညိဳ၏ ကြ်ဲႏြားငိုခ်င္း (၂)

လယ္ေတာင္သူေတြ ရိုးရာက စစ္ၾကေသာ္လည္း၊ အလြယ္အေခ်ာင္မူေတြ တုိးလာတဲ့ စနစ္ကယ္ေၾကာင့္၊ တစ္မ်ိဳးရတနာ ျဖစ္သည္ဟု၊ ေခ်ာင္းျမစ္ရိုး ေျမကိုရွာ၊ ေဆာင္းမိုးေႏြ အခါရယ္လို႔ အလစ္မထား၊ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ရွာၾကပါသကဲြ႔ ေခတ္အသြား။


စပါးပဲကိုလ၊ အားခဲကာ ရွာေဖြႀကံၾကသျဖင့္၊ ႏြားကြ်ဲမွာ တာေတလန္သည့္ျပင္၊ စားရမမွန္၊ အိပ္ရန္မရပါကလား၊ တိရစ ၦာန္ ဘ၀ေနာ္ အတူႏြယ္တဲ့၊ သူရကာယ္ ဆက္ျပန္တဲ့ ထံုးလိုပါ့၊ ႏွစ္ဖက္မူ ဒဏ္ကိုေလ၊ လက္ခံလို႔ သံုးရေသာ္ေၾကာင့္၊ အသက္ရႉမမွန္ေအာင္ ယက္ကန္ကုန္းလို႔ရယ္ကြယ္၊ ရုန္းၾကရျပန္။

တလင္းတက္ရင္လွ၊ ထြက္သမွ် စပါးသီးႏွံ၊ ခဲြတန္းပစ္ပါလို႔ ဒုိင္ကိုသြင္း၊ ကတၱား မမွန္သတဲ့၊ ဟုတ္မွန္သတင္း။

ခံတြင္းရယ္သာ၊ ဟင္းေပါင္းစံုလင္စြာႏွင့္၊ ျပံဳးရႊင္ကာ စားၾကပါေပ့၊ တရားရွာသူေတြပါ၊ ဘုရားသာသနာ ပ,ၾကေတာ့မွာလား၊ တရားဓမၼခန္အရ၊ စကားၾကြယ္၍ ၿပံဳးကာရယ္ကာ မျငင္းၾကႏွင့္ေတာ့၊ အျမဲမွန္သမွ် စားသံုးလာၾကတဲ့ ထမင္းမွာျဖင့္၊
အိုကြယ္ . . . . ႏြားကြ်ဲအနႏၱတို႔ရဲ့ ပုခံုးမွာအရင္း။            

- - - x x x - - -

No comments: