Friday, June 15, 2012

အဂၤလိပ္ က်ပမ္းစကားေျပာ ၿပိဳင္ပဲြ

 

ပင္နင္ဆူလာပလာဇာ ၁၆ထပ္၊ အခန္း (၆) တြင္ ပညာဒါနသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်လွ်က္ရိွရာ ထိုသင္တန္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားလည္း အမ်ားအျပားပါ၀င္ပါသည္။ ထိုအဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားမွ သင္တန္းသားမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ စကားေျပာၿပိဳင္ပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရိွရာ ယခုအခါ ၅ ႀကိမ္ရိွသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါတို႔မွာ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အဂၤလိပ္စကားေျပာၿပိဳင္ပဲြမွ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုကလစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
က်ပမ္းစကား ၿပိဳင္ပဲြ အပိုင္း (၁)


က်ပမ္းစကား ၿပိဳင္ပဲြ အပိုင္း (၂)


က်ပမ္းစကား ၿပိဳင္ပဲြ အပိုင္း (၅)


က်ပမ္းစကား ၿပိဳင္ပဲြ အပိုင္း(၄)

No comments: