Wednesday, December 24, 2008

Working in Singapore Part XI

အပိုင္း (၂)

၂၊ ၁။ မိမိအနာဂါတ္ကို မိမိဘာသာ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း အပိုင္း (၁) တြင္ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူ သို႔မဟုတ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ကာ အလုပ္လုပ္ လိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ား သိသင့္ သိထိုက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ Project ၿပီးခါနီး အလုပ္မ်ားကို ေန႔မအား ညမအား လိွမ့္လုပ္ရလွ်က္ ရိွရာ စာေရးရန္ အခ်ိန္ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ သို႔ေသာ္ အားသည့္ အခ်ိန္ေလး မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အိပ္ခ်ိန္မ်ားထဲမွ အနည္းငယ္ဖဲ့၍ ျဖစ္ေစ ရသေလာက္ တက္သုတ္ရိုက္ ေရး လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ျဖစ္ရာ ျပည့္စံုသင့္သေလာက္ ျပည့္စံုခ်င္မွ ျပည့္စံုပါမည္။ ေနာင္ အခ်ိန္ရလွ်င္ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ ေရးသားပါဦးမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အပိုင္း(၁) တြင္ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား Safety ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း၊ နည္းလမ္းမ်ားကို လံုး၀ မေဖာ္ျပလိုက္ရပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအေၾကာင္းအရာ မွာ အေတာ္မ်ားသည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ထပ္ အခန္းတစ္ခုအေနႏွင့္ သီးသန္႔ေရးမွ ပိုမိုသင့္ေတာ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါတည္း။
ယခု အပိုင္း(၂) တြင္ စင္ကာပူေရာက္ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတက္လမ္းကို မိမိဖာသာ ဖန္တီးယူလို႔ ရႏုိင္ ေသာ လမ္းစမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ ျပပါမည္။ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား Safety ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း၊ နည္းလမ္းမ်ား၊ သိသင့္ သိထိုက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အပိုင္း (၃) တြင္လည္းေကာင္း၊ မိမိ Supervisor ျဖစ္လာေသာအခါ Supervisor တစ္ဦး သိသင့္သိထိုက္၊ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္၊ ေလ့လာသင့္ေလ့လာထိုက္သည့္ တာ၀န္၊ ၀တၱရား၊ ဗဟု သုတမ်ား (Soft skill) ကို အပိုင္း (၄) တြင္ လည္းေကာင္း ဆက္လက္ေရးသားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမဦးစြာ သိထားသင့္သည္မွာ မိမိပညာအရည္အခ်င္း အဆင့္အတန္းႏွင့္ မိမိမည္မွ် ေလ့လာတတ္ေျမာက္ ထားသနည္း ဆိုတာ ျဖစ္ပါ၏။ ခုနစ္တန္းေလာက္သာ တက္ဖူးသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ေတာ့ သင္တန္းမ်ား ဆက္လက္ တက္ေရာက္ရန္ အဂၤလိပ္စာ အဆင့္အတန္း မီပါမည္လား ဟု ေမးစရာ ရိွပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ အဆင့္ မမီပါပဲလွ်က္ သြားတက္လွ်င္ေတာ့ ကိုယ့္ ဒုကၡ ကိုယ္၀ယ္သလိုသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဆယ္တန္းပညာအရည္အခ်င္း ေလာက္ ရိွထားလွ်င္မူ ျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဆယ္တန္းမည္ကာမတၱ ဆိုလွ်င္လည္း အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ သလို ငါ ဒီသင္တန္းကို တက္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အလ်င္ ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘဲြ႔ရ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အရမ္း အထင္မႀကီး လိုက္ပါႏွင့္။ မိမိဘယ္ေလာက္ တတ္ေျမာက္ထားသည္ကို မိမိမွ လဲြ၍ မည္သူမွ် မသိႏုိင္ပါ။
သို႔အတြက္ အႀကံေပးလိုသည္မွာ သင္တန္းတစ္ခုတက္ေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ မိမိတက္ မည့္ သင္တန္းအေၾကာင္း ဦးစြာေလ့လာၿပီး မိမိႏွင့္ သင့္ေတာ္မည္ ဆိုမွ ေလွ်ာက္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာမ်ားမွာ နားပါးသူ၊ သင္ယူတတ္ေျမာက္လြယ္သူမ်ား ျဖစ္ပါ၏။ ထို႔ျပင္ အလုပ္ကို မခိုမကပ္ ပဲ (တခ်ိဳ႔ စုန္းျပဴးမ်ားမွလဲြ၍) ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ တတ္ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါ၏။ သို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းရိွသူမ်ား သင့္ေတာ္ေသာ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ ေလ့လာသင္ယူကာ မိမိတက္လမ္းကို ရွာေဖြႏိုင္ၾကပါေစသတည္း။

၂၊ ၂။ စင္ကာပူတြင္ ရရိွႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လခမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ျခင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ စင္ကာပူသို႔လာရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုအေက်ာ္က စင္ကာပူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတ တစ္ျပားဖိုးမွ မရိွဟု ဆိုလွ်င္ လြန္မည္ မထင္ပါ။ စင္ကာပူတြင္ မည္သည့္အလုပ္အကိုင္ မ်ားကို လခ မည္မွ်ႏွင့္ လုပ္လို႔ ရႏုိင္သည္ မသိခဲ့ပါ။ ထို႔ျပင္ မည္သူတို႔ လခ မည္မွ်ေလာက္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည္ ဆိုသည့္ အဆက္အသြယ္လည္း လံုး၀မရိွခဲ့။ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ကာလမ်ားကလည္း စင္ကာပူသို႔ ျမန္မာမ်ား နည္းမိ်ဳးစံု၊ အဆင့္မ်ိဳးစံုတို႔တြင္ လုပ္ခမိ်ဳးစံု ႏွင့္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနမွန္း သိခဲ့ေသာ္လည္း ထို ဗဟုသုတ မ်ားကို ထိုသူမ်ားသို႔ ျပန္လည္ ေ၀ငွရန္ မစဥ္းစားမိခဲ့ပါ။ တနည္းအားျဖင့္ ၀န္ခံရလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္ႏိႈက္လည္း မည္သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားကို လခမည္မွ်ႏွင့္ ရႏိုင္မွန္း မသိခဲ့ပါ။ မိမိလုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္ကေလးတြင္သာ ေမွးလုပ္ေနခဲ့ပါသည္။ သို႔အတြက္ ယခု ကြ်န္ေတာ္ သိရိွထားသေလာက္ လက္လွမ္းမီသမွ်ေသာ ဗဟုသုတ ကေလးမ်ားကို ျပန္လည္ ေ၀မွ်ပါမည္။ အကယ္၍ တစံုတရာ မွားယြင္းေဖာ္ျပမိခဲ့ပါလွ်င္ အခ်ိန္မေရြး ကြ်န္ေတာ့္ထံ အေၾကာင္းၾကား ႏုိင္ပါသည္။ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ၀န္မေလးပါ။ ဤကဲ့သို႔ ကြ်န္ေတာ္မွားေနသည္ကို ေထာက္ျပခဲ့လွ်င္ အလြန္ေက်းဇူးတင္ မည္ ျဖစ္သလို ဤစာဖတ္သူမ်ားအတြက္လည္း အလြန္ အက်ိဳးမ်ားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာလိုပါသည္။

စင္ကာပူတြင္ ရႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းလခမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ သိသမွ် ျပန္လည္ ေဖာက္သည္ခ် လိုက္ပါ၏။ အလုပ္အကိုင္၊ ရာထူးပင္ တူေသာ္ျငားလည္း မိမိလုပ္ကိုင္ေန သည့္ ကုမၸဏီ၊ မိမိ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကံဳအလိုက္ လခ ကြာသြားႏိုင္ပါသည္။ တရားေသ မွတ္ထားလို႔ မရပါ။ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားသည္ ပ်မ္းမွ် ရႏိုင္ေသာ လခမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကြ်န္ေတာ့္စာရင္းကို ျပည့္စံုသည္ဟု မမွတ္ယူေစလိုပါ။ အျခား ကြ်န္ေတာ္မသိေသာ အလုပ္မ်ား ႏွင့္ ရႏုိင္ေသာ လခမ်ား အမ်ားအျပား ရိွႏိုင္ပါေသးသည္။


ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿခံဳေျပာရလွ်င္ ဘာအေတြ႔အႀကံဳမွမရိွ၊ ဘာပညာမွ မတတ္သူမ်ား သည္ တစ္ရက္လွ်င္ S$၁၄.၀၀ မွ ၁၆.၀၀။ ယခုမွ GTI ၿပီးလာသူမ်ား၊ ဘာမွ အေတြ႔အႀကံဳမရိွေသးသူမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ S$ ၂၀.၀၀ မွ ၂၄.၀၀။ IT နည္းနည္းပါးပါး အေတြ႔အႀကံဳရိွသူမ်ား လခ S$ ၁၀၀၀။ နည္းနည္း အေတြ႔အႀကံဳရိွ လုပ္တတ္၊ ကိုင္တတ္သျဖင့္ Supervisor လုပ္ႏုိင္လွ်င္ S$ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀ စသျဖင့္ ရႏိုင္ပါသည္။ အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္ၿပီး ေသာ သမၻာရင့္ Pipe Fitter မ်ား သည္ တစ္လလွ်င္ S$ ၁၀၀၀ မွ ၁၅၀၀ ထိ။ လုပ္သက္ရင့္ၿပီး ဂေဟ ေကာင္း ေကာင္းေဆာ္တတ္သူ၊ မိ်ဳးစံု ေဆာ္ တတ္သူ ( Arc Welding, TIG, MIG, FCAW) Welder ႀကီးမ်ားသည္ လခ S$ ၁၂၀၀ မွ ၁၈၀၀ ထိ ရႏုိင္ပါ သည္။ သေဘၤာက်င္းမ်ားတြင္ လုပ္ေနသူ ကြ်န္ေတာ့္မိတ္ေဆြ welder မ်ား(လုပ္သက္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္) ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ပို လုပ္ခမ်ားပါ ထည့္တြက္လိုက္ပါ က တစ္လလွ်င္ ၂၀၀၀ မွ ၂၅၀၀ ထိ ရၾကပါသည္။
စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာ ခန္႔မွန္း ၅ ေသာင္းခန္႔ အနက္ မန္ေနဂ်ာရာထူးတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ၊ စီနီယာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားစြာရိွပါသည္။ ထို႔အတူ GTI ေက်ာင္းဆင္း Supervisor ႏွင့္ လုပ္ေနသူမ်ား လည္း မနည္းလွပါ။ အခ်ိဳ႔သည္ လခ ေသာင္းေက်ာ္ရရိွၿပီး အမ်ားစုမွာ လခ ၂၀၀၀ ပတ္၀န္းက်င္၊ သာမန္အလုပ္သမား မ်ားမွာမူ လခ ၁၀၀၀ ႏွင့္ ေအာက္ စသျဖင့္ အစားစား ရိွပါ၏။
လူခ်င္းအတူတူ၊ လက္မွတ္ခ်င္းအတူတူ၊ တတ္တာခ်င္း အတူတူ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာမ်ားမွာ အႏိွမ္ခံ ဘ၀ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႔ခံစားခဲ့ရသူ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေျပာျပပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္တြင္ နာ့စ္ (Nurse) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီပလိုမာ (Diploma) သံုးႏွစ္ သင္တန္းေရာ ဒီဂရီ (Bachelor of Nrusing) ၄ ႏွစ္ သင္တန္းမ်ားပါ ေပးေနပါသည္။ ဆယ္တန္းစာေမးပဲြတြင္ ရရိွေသာအမွတ္ႏွင့္ ခဲြကာ အမွတ္မီသူမ်ား တက္ခြင့္ ရပါ သည္။ ျမန္မာျပည္မွ ဒီပလိုမာ လက္မွတ္ရၿပီး လုပ္သက္လည္း ၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရိွမည္ဆုိပါက စင္ကာပူတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္လို႔ ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ စင္ကာပူ၊ ဖိလစ္ပိုင္ စသည့္တိုင္းျပည္မ်ားမွ ဒီပလိုမာသမားမ်ားႏွင့္ ကြာ၏။ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ကြာပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာဒီပလိုမာသမားမ်ားကို Nurse Aid (နာ့စ္ အကူ) ႏွင့္သာ ခန္႔ထားၿပီး လခကိုလည္း S$၄၅၀ သာ ေပးပါသည္။ ထိုရာထူးႏွင့္ ၁ နွစ္ တန္သည္၊ ၂ ႏွစ္တန္သည္ လုပ္ၿပီးမွ ကုမၸဏီ ေထာက္ခံစာႏွင့္ Singapore Nursing Board မွက်င္းပေသာ စာေမးပဲြကို ၀င္ေျဖ။ ထိုစာေမးပဲြေအာင္မွ Enrolled Nurse (EN) ျဖစ္လာကာ လခလည္း တိုးေပးပါသည္။ EN တစ္ဦးအေနႏွင့္ Nursing Home (ဘိုးဘြားရိပ္သာ ပဲ ခပ္လြယ္လြယ္ ဆိုလိုက္ၾကပါစို႔) မ်ားတြင္ အလုပ္ရလွ်င္ လခ S$ ၁၂၀၀ ေလာက္ ရပါသည္။ ကံေကာင္းေထာက္မသျဖင့္ ေဆးရံုမ်ား တြင္ အလုပ္ရပါမူ လခ ပိုေကာင္းပါ၏။ S$ ၂၀၀၀ ေလာက္ထိ ရပါသည္။ EN ရာထူးႏွင့္ တစ္ႏွစ္လုပ္ၿပီးလွ်င္ ကုမၸဏီ ေထာက္ခံစာႏွင့္ပင္ စာေမးပဲြ ထပ္ေျဖကာ ေအာင္ပါက SRN (Singapore Registered Nurse) ျဖစ္လာပါသည္။ SRN ျဖစ္လာလွ်င္ လခ S$ ၂၅၀၀ ႏွင့္ အထက္ ရႏိုင္ပါသည္။ ကြာပံုက ဖိလစ္ပိုင္မွ ခုမွေက်ာင္းဆင္းၿပီး ဒီပလိုမာလက္မွတ္ ကိုင္လာသူမ်ားက်ေတာ့ ဘာမွမသိ၊ နားမလည္ ေသးေသာ္ျငား EN အျဖစ္ခန္႔အပ္ကာ လခကိုလည္း S$ ၂၀၀၀ ေလာက္ထိ ေပးပါသည္။
မိမိမသိသျဖင့္ မ်ားစြာေသာ အခြင့္အလမ္းတို႔ ရိွပါလွ်က္ လက္ရိွဘ၀မွ မတက္ႏိုင္သူမ်ား မွာလည္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရိွေလရာ ထိုသူမ်ားသည္ ယခုစာဖတ္အၿပီး လက္ရိွအဆင့္မွ ပိုျမင့္မားေသာ ရာထူးႏွင့္ လခမ်ား ရရန္ ႀကိဳးစားႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သာမန္အလုပ္သမား ဘ၀၌ တစ္ရက္လွ်င္ ၂ က်ပ္ခဲြ၊ သံုးက်ပ္မွ်သာ ရႏိုင္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္လို ေျပာတတ္ဆိုတတ္၊ ေရးတတ္ဖတ္တတ္သူ ဆယ္တန္းေအာင္ မ်ားသည္ Signalling for Lifting Operation and Rigging Operation သင္တန္းကို ၃ - ၄ ရက္မွ် သြားတက္ လိုက္ၿပီး လက္မွတ္ (certificate) ရလာလွ်င္ လက္ရိွလုပ္ခထက္ ၃ ဆမွ် ပိုေသာ လုပ္ခကို အသာကေလး ရယူ ႏုိင္ပါမည္။ ထိုမွ လုပ္သက္ရင့္လာေသာအခါ Lifting Supervisor သင္တန္းကိုဆက္တက္ၿပီး လခ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ရသည္ထိ အခြင့္အလမ္း ပြင့္သြားမည္ ျဖစ္ပါ၏။

No comments: