Thursday, December 11, 2008

Working in Singapore Part II

အပိုင္း (၁)

၁။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း

မသိသူေက်ာ္သြား၊ သိသူေဖာ္စား။ ပညာေရႊအိုး၊ လူမခိုး ဟူေသာ စကားမ်ားမွာ ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္လွေပ ၏။ ပညာနည္းနည္းတတ္လွ်င္ နည္းနည္းေလာက္ ေဖာ္စားလို႔ ရမည္။ မ်ားမ်ားတတ္လွ်င္ မ်ားမ်ား ေဖာ္စားလို႔ ရမည္။ မည္သို႔ ေဖာ္စားရမည္နည္း ဆိုသည္ကို စတင္ကာ ေျပာပါေတာ့အံ့။ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားမွာ Singapore MOM website ႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္ရာ Singapore Government website မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား မွ ထုတ္ယူ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ မူရင္းကိုဖတ္ရႈေစႏုိင္ရန္ ရည္ညႊန္း စာရင္းတြင္ သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားပါ၏။

၁၊ ၁။ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ Work Pass အမိ်ဳးအစားမ်ား

စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ စင္ကာပူအစိုးရမွ ထုတ္ေပးေသာ Work Pass အမ်ိဳးအစား ၉ မ်ိဳး ရိွပါ၏။ ၎တို႔မွာ -
1. P and Q pass
2. S pass
3. R pass (Work Permit)
4. EntrePass
5. TEP (Training Employment Pass)
6. Dependent Pass / Letter of Consent (DP/LOC)
7. Long Term Social Visit Pass (LTSVP)
8. Miscellaneous Work Pass
9. Work Permit (Performing Artistes) တို႔ ျဖစ္ပါ၏။

၁။ P and Q Pass
EP (Employment Pass) ကို ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ပညာအရည္အခ်င္း၊ လုပ္သက္၊ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ၊ လုပ္ငန္းသဘာ၀ ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ မူတည္ကာ ခ်ေပးပါသည္။ အနည္းဆံုး လခ တစ္လလွ်င္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၅၀၀ ရ ရမည္ ျဖစ္ပါ၏။
Personalised Employment Pass (PEP) - အဆင့္ျမင့္ ပညာတတ္ကြ်မ္းသူမ်ားအတြက္ မန္ေနဂ်ာ၊ အထူး ကြ်မ္းက်င္သူ စသည့္ ရာထူးႀကီးမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး လခ စင္ကာပူေဒၚလာ ၇၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ ရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ယခင္က P1 pass ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ ဖူးသူ မ်ား အတြက္ ထုတ္ေပးေသာ pass ျဖစ္၏။ P2 pass ႏွင့္ အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္၊ Q1 Pass ႏွင့္ အနည္းဆံုး ၅ ႏွစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ လခ အနည္းဆံုး စင္ကာပူေဒၚလာ သံုးေသာင္း ထုတ္ယူ ရရိွခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ ထို pass သက္တမ္းသည္ ၅ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းထပ္တိုး၍ မရပါ။

၂။ S pass
ရေသာလခ၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ လုပ္သက္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းသဘာ၀ တို႔ေပၚမူတည္၍ အနည္းဆံုး လခ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၈၀၀ ရေသာသူမ်ားကို S pass ခ်ေပးပါသည္။ ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းအင္အား၏ ၂၅ရာခိုင္ႏံႈးကို S pass ခ်ေပးၿပီး S pass တစ္ဦးလွ်င္ levy စင္ကာပူေဒၚလာ ၅၀ ေပးရပါသည္။ ၎တို႔သည္ လခ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ရပါက dependent pass ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

၃။ R pass (Work Permit)
မကြ်မ္းက်င္လုပ္သား သို႔မဟုတ္ အသင့္အတင့္ ကြ်မ္းက်င္သူ၊ S pass ေလွ်ာက္ရန္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီသူ မ်ားအတြက္ Work permit ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မေလးရွား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအို၊ ေတာင္ကိုးရီးယား ႏွင့္ ထိုင္၀မ္မွ အလုပ္သမားမ်ားကို ခန္႔ႏိုင္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားကို လုပ္ငန္းအားလံုး တြင္ ခန္႔ထားႏုိင္သည္။ ဤသို႔ ခန္႔ထားႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ခန္႔ႏိုင္ခြင့္ေနရာမ်ား ရိွရပါမည္။ အိမ္ေဖာ္မ်ားအတြက္လည္း work permit ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး သူတို႔သည္ dependent pass ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ခြင့္ မရိွပါ။

၄။ EntrePass
ေကာ္ဖီဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ အႏိွပ္ခန္း၊ ကာရာအုိေကဆိုင္၊ ေငြလဲလုပ္ငန္း ႏွင့္ က်ဴရွင္ဖြင့္ျခင္း ႏွင့္ အလားတူ လုပ္ငန္းမ်ားမွ လဲြ၍ အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ဤ pass ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

၅။ TEP (Training Employment Pass)
စင္ကာပူကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရိွ မိမိတို႔ရံုးခဲြမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းတက္ေစရန္ စင္ကာပူ သို႔ ေခၚလိုပါက ဤ pass ျဖင့္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနႏွင့္ မန္ေနဂ်ာ ကဲ့သို႔ေသာ ရာထူးႀကီးမ်ား အတြက္ရည္မွန္း လုပ္ကိုင္ရန္ စင္ကာပူအစိုးရမွ လက္ခံႏုိင္သည့္ ဘဲြ႔ရ၊ သို႔မဟုတ္ ဘဲြ႔လြန္လက္မွတ္ရၿပီးသူမ်ား သည္ လခ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၅၀၀ ႏွင့္ အထက္ရႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ဘဲြ႔မရေသးသူမ်ား သည္မ်ားသည္လည္း အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုတြင္ ဘဲြ႔ရၿပီးသည့္အခါ လုပ္မည့္အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဘာသာရပ္ကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေနသူ ျဖစ္ပါက ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ အကယ္၍ Training Employment Pass ေလွ်ာက္ရန္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီပါက Training Work Permit(TWP) ကို သတ္မွတ္ထားေသာ ခန္႔ထားခြင့္ ႏွင့္ levy မ်ားအရ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

၆။ Dependent Pass / Letter of Consent (DP/LOC)
EP သို႔မဟုတ္ လခ S$2500 ႏွင့္အထက္ရရွိေသာ S Pass ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ဇနီး၊ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ ေအာက္ အိမ္ေထာင္ မက်ေသးေသာ သားသမီးမ်ား၊ တရား၀င္ေမြးစား သားသမီးမ်ားအတြက္ Dependent pass ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္သည္။ Dependent Pass ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ အလုပ္လုပ္၍ မရပါ။ သို႔ေသာ္ EP မ်ား၏ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ားသည္ Letter of Consent (LOC) ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး LOC ရေသာအခါ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ S pass မ်ား၏ ဇနီး၊ သားသမီး မ်ားမွာ မူ LOC မေလွ်ာက္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ ဆႏၵအရ P/Q/S/R Pass မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

၇။ Long Term Social Visit Pass (LTSVP)
P1 ႏွင့္ P2 pass ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၏ မိဘမ်ား၊ ေယာကၡမမ်ား၊ ေမြးစားသားသမီးမ်ား၊ ေနာက္ အိမ္ေထာင္၊ ေျခလက္မသန္စြမ္းသူ သားသမီးမ်ား သို႔မဟုတ္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ သမီးအပ်ိဳမ်ား အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ထို pass ျဖင့္ အလုပ္လုပ္၍ မရပါ။ အကယ္၍ ထို pass ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္လိုပါက ၎တို႔၏ ဆႏၵအရ P/Q/S/R Pass မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

၈။ Miscellaneous Work Pass (MWP)
၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖဲြ႔ - Immigration & Checkpoints Authority (ICA) မွ Professional Visit Passes (PVP) အား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသို႔ ထုတ္ေပးျခင္း ကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါသည္။ ထို PVP အစား Miscellaneous Work Pass ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
စင္ကာပူသို႔ ကိစၥတစ္ခုျဖင့္ ေခတၱလာေရာက္လိုသူမ်ား ထို pass ကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ မိမိတို႔ လာရင္း ကိစၥေပၚ မူတည္ကာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Pass အမိ်ဳးအစား (A) , (B), (C) သံုးမိ်ဳးအနက္ သက္ဆိုင္ရာ pass ကို ေလွ်ာက္ထားရသည္။
(A)ဆီမီနာ (seminar) တက္ေရာက္ျခင္း, ကြန္ဖရင့္ (conference) တက္ေရာက္ျခင္း, အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ
(workshop) မ်ားသို႔တက္ေရာက္ျခင္း ၊ ဘာသာေရးပဲြလမ္းသဘင္မ်ား သို႔မဟုတ္ လူမိ်ဳးစု ပဲြလမ္းသဘင္
မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း၊
(B) တရားပဲြမ်ား၊ တရားေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပရန္ ၾကြေရာက္ျခင္း
(C) ႏိုင္ငံျခား စာ၊ နယ္၊ ဇင္း သတင္းေထာက္မ်ား ႏွင့္ အဖဲြ႔မ်ား လာေရာက္ျခင္း

၉။Work Permit (Performing Artistes)
ထိုမွ်သာ မကေသး။ ႏိုင္ငံျခားသား အႏုပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ အႏုပညာျပကြက္မ်ား (Performance Art) ကို ႏိုက္ကလပ္မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ကလပ္မ်ားတြင္ ျပသရန္ ယခင္ကထုတ္ေပးခဲ့ေသာ Professional Visit Pass ကို ထုတ္မေပးေတာ့ပဲ ထို pass အစား Work Permit (Performing Artistes) ကို ထုတ္ေပးပါသည္။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ Employment Pass Eligibility Certificate (EPEC) ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူအစိုးရမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘဲြ႔ရရိွလာသူတစ္ဦး သည္ ဤ EPEC ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ဤလက္မွတ္ရပါက စင္ကာပူတြင္ အလုပ္ရွာရန္ တစ္ႏွစ္ေနခြင့္ ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤလက္မွတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ ၍ေတာ့ မရပါ။ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းသည္မွာ သူတို႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရိွ တကၠသိုလ္ အမ်ားအျပား ထဲတြင္ ျမန္မာျပည္မွ တကၠသိုလ္နာမည္ တစ္ခုတေလမွ မပါျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သီရိလကၤာ မွ တကၠသိုလ္ ၈ ခု၊ ထိုင္း မွ တကၠသိုလ္ ၅ ခု ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ မွ တကၠသိုလ္ ၆ ခုတို႔ အျပင္ အိႏိၵယ၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံမ်ား မွ တကၠသိုလ္ မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ပညာတတ္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔သိလိုသည္ကို MOM website http://www.mom.gov.sg တြင္ မိမိဖာသာ ဖတ္ရႈ ႏုိင္သည္ျဖစ္၍ ဤတြင္ ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါအံ့။ ဤေနရာတြင္မူ အဂၤလိပ္လို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ မဖတ္တတ္သူ၊ အင္တာနက္ သံုးရန္ အခက္အခဲ ရိွသူမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး ေရးမည္ျဖစ္၍ S pass ႏွင့္ Work permit မ်ား အေၾကာင္း ဦးစားေပး ေရးသြားပါမည္။

No comments: