Thursday, December 11, 2008

Working in Singapore Part I

အနာဂါတ္တစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း
(၁၉-၁၁-၂၀၀၈၊ ဗုဒၶဟူးေန႔)

နိဒါန္း

ေခတ္ၿပိဳင္ ႏွင့္ လွ်ပ္တျပက္ ဂ်ာနယ္မ်ားမွ ဆရာ ဦးေအာင္သင္းကို ေတြ႔ဆံုကာ ႏိုင္ငံျခားတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနေသာ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂါတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းသည္ကို ဆရာႀကီးမွ ျပန္လည္ ေျဖၾကား ထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ကာ ဆရာ၏ လူငယ္မ်ားအေပၚထားရိွေသာ ေစတနာကို သိျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ယခင္ ကလည္း ဆရာမွ မ်ိဳးဆက္သစ္ တိုးတက္ရစ္ဖို႔ ကဲ့သို႔ေသာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ေဟာေျပာပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ကာ လူငယ္မ်ား မိမိ အနာဂါတ္ကို မိမိ မည္သို႔ ပံုေဖာ္ရမည္ကို လမ္းညႊန္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အလြန္ အဖိုးတန္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါ၏။
ယခု ေခတ္ၿပိဳင္ ႏွင့္ လွ်ပ္တျပက္ ဂ်ာနယ္မ်ားမွ ဆရာ ဦးေအာင္သင္း၏ အင္တာဗ်ဴးကို မိတ္ေဆြမ်ား၏ ေကာင္းမႈျဖင့္ ဖတ္လိုက္ရၿပီးသကာလ ကြ်န္ေတာ္လည္း ကိုယ္သိထားသည့္ ဗဟုသုတမ်ားကို အေျခခံကာ ႏိုင္ငံျခား ေရာက္ အထူးသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ေရာက္ရိွေနေသာ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ အနာဂါတ္အတြက္ လမ္းညႊန္ စာတစ္ပုဒ္ေလာက္ ေရးခ်င္လာမိသျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါ၏။
တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း ကြ်န္ေတာ့္ေဆာင္းပါးကိုသာ ျမန္မာျပည္ရိွ စာနယ္ဇင္းတစ္ခုခုတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ရပါက စင္ကာပူလာရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားအတြက္လည္း မ်ားစြာ အက်ိဳးရိွလိမ့္မည္ ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈသည္ ထို တက္လမ္းကို ရွာေဖြေနသူ လူငယ္မ်ားအတြက္ တစံုတရာ အက်ိဳးရိွမည္ ဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ အလြန္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္မိမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ပထမဦးဆံုးေျပာလိုသည္မွာ ပညာမတတ္လွ်င္ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦး၊ အရာရိွတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ supervisor တစ္ဦး ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ ဆိုသည့္အေၾကာင္း ျဖစ္ပါ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ သာမန္ အလုပ္သမားတစ္ဦးအေနႏွင့္ မိမိ supervisor က ဒါလုပ္လိုက္ဆိုလွ်င္ ထိုဟာကို ေကာက္ကက္ လုပ္လိုက္ရန္သာ ျဖစ္ၿပီး ဘာေၾကာင့္လုပ္ရသည္ကို သိရန္မလို။ သို႔ေသာ္ supervisor ျဖစ္လာၿပီဆိုလွ်င္မူ သိစရာေတြ ပိုမ်ားလာသည္။ ထို႔ထက္ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦး ဆိုပါက သိစရာေတြ ပိုမ်ားေသးသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ လြယ္ကူလွသည္ မဟုတ္။ သို႔အတြက္ ထိုအရာမ်ား ကို တတ္သိနားလည္ရန္ ပညာတတ္ထားမွ ျဖစ္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရး အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။
၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွ ျမန္မာလူငယ္ေလးမ်ားအတြင္း ပညာေရးကို တန္ဖိုးထားရ ေကာင္းမွန္း သိသူ တစ္ေန႔တျခား နည္းပါးလာျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ဒါ သူတို႔ အျပစ္ မဟုတ္ပါ။ သူရို႔ေခတ္ႏွင့္ သူရို႔ ပတ္၀န္းက်င္ က ပညာေရးကို တန္ဖိုးမထားတတ္ေအာင္ သင္ေပးလိုက္သျဖင့္ ျဖစ္ပါ၏။ အက်ယ္အက်ယ္ မၿငိမ္းဖြယ္၊ ဟိုလူ႔အျပစ္တင္၊ သည္လူ႔အျပစ္တင္ ေတာ့ ေျပာမေနေတာ့ပါ။ လူတိုင္း သိၿပီးျဖစ္ပါ၏။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တတ္ႏိုင္သည့္ ဘက္မွ လူငယ္မ်ားအား ပညာကို တန္ဖိုးထားတတ္လာေအာင္ သြန္သင္ျပသ ဆိုဆံုးမေပးဖို႔ရာသာ ရိွပါသည္။
အေျခခံပညာမရိွဘဲ မည္သည့္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားကို တတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ ယခု ကြ်န္ေတာ္က ကေနဒါသြားမည့္ welder ႏွင့္ fitter မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ welding technology, pipe fitting theory, safety, English စသည္မ်ား သင္ၾကားေပးေနရရာ ပညာအေျခခံရိွသူကို သင္ရျခင္း ႏွင့္ ပညာအေျခခံနည္းသူကို သင္ရျခင္း မည္မွ် ကြာျခားေၾကာင္း အလြန္ေခါင္းကိုက္စြာ လက္ေတြ႔ နားလည္ သိရိွရပါ၏။ ပညာအေျခခံနည္းသူကို high tech ေတြ သင္ေပးမည့္ အစား ၾကက္တူေရြးကို စကားေျပာ သင္ေပးတာကမွ ပိုလြယ္လိမ့္ဦးမည္။
စင္ကာပူတြင္ အလုပ္သမားအဆင့္၌ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား အနက္ ခုနစ္တန္းရွစ္တန္း၊ ဆယ္တန္း၊ တခ်ိဳ႔လည္း ဘဲြ႔ရ(အေ၀းသင္) အမိ်ဳးမ်ိဳး ရိွပါ၏။ ကြ်န္ေတာ့္ ပတ္၀န္းက်င္ရိွလူငယ္မ်ားကို တီးေခါက္မိသမွ်ေတာ့ ဆယ္တန္း ႏွင့္ အေ၀းသင္ဘဲြ႔ရ ဘာမွ မကြာပါ။ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ေလ့လာမႈ၊ ဉာဏ္ေျပးမႈ ႏွင့္ သြက္လက္ ခ်က္ခ်ာမႈတို႔ေပၚ မူတည္ၿပီး သိတာ တတ္တာ ကြာသြားပါသည္။ သာမန္ဘဲြ႔ရ တစ္ဦးထက္ ဆယ္တန္းက် တစ္ဦးက ပိုၿပီး တတ္သိေနတတ္သည္။ မိမိဘယ္ေလာက္တတ္သလဲ ဆိုသည္မွာ အတန္းဘယ္ေလာက္ ေအာင္ခဲ့ သလဲ ဆိုတာထက္ ဘယ္ေလာက္ဆက္ေလ့လာ ေနသလဲဆိုတာေပၚ ပိုၿပီး မူတည္ေနပါသည္။ ပညာဆိုသည္ မွာ ေလ့လာ လို႔ မကုန္ႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ် မိမိႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လုပ္ငန္းဗဟုသုတမ်ားကို တရံမလပ္ ေလ့လာ ဆည္းပူးေနၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါ၏။
တစ္ေၾကာင္းမွာလည္း ယခု အင္တာနက္ေခတ္တြင္ အသိပညာ အတတ္ပညာ၊ မကုန္ႏိုင္ မခမ္းႏိုင္ေသာ ဗဟုသုတ တို႔သည္ မိမိလက္တစ္ကမ္း လက္ညိႈးထိပ္တြင္ပင္ ရိွေနသည္ျဖစ္ရာ အဂၤလိပ္စာသာ ေကာင္းေကာင္း တတ္ပါက အလြန္ေကာင္းလွေသာ အခြင့္အလမ္းတို႔ ပြင့္လွ်က္ ရိွေနေပ၏။ သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္စာ တတ္ဖို႔ေတာ့ လိုသည္။ သို႔အတြက္ မိမိ၏ အနာဂါတ္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဂၤလိပ္စာသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္း က႑ပါ၀င္ေနသျဖင့္ အခိ်န္ရတိုင္း အဂၤလိပ္စာကို ႀကိဳးစားပမ္းစား ေလ့လာၾကပါဟု ထပ္ေလာင္း တိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။
ယခု ကြ်န္ေတာ္ သူတို႔အတြက္ လုပ္လို႔ရႏိုင္သည့္ သာမန္အလုပ္သမားထက္ သာသည့္ အလုပ္မ်ားႏွင့္ ထိုအလုပ္မ်ားကို မည္သို႔ရႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖြင့္ျပမည္ ျဖစ္ပါ၏။ မိမိတို႔ဘာသာ ေလ့လာကာ ထူးခြ်န္ ထက္ျမက္ေသာ (ယခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာမ်ား မိမိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတို႔ေခၚေနသည့္) “ေရႊ” (၁၆ပဲရည္ အျပည့္ေရႊ) မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ၾက ပါေစကုန္။
ထို႔ျပင္တ၀ သာမန္အလုပ္သမား မဟုတ္ေတာ့သျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို ဦးေဆာင္ရမည့္ Supervisor အဆင့္ ေရာက္လာၿပီဆိုသည္ႏွင့္ Supervisor တစ္ဦး သိသင့္ သိထိုက္၊ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား အေၾကာင္း ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လာေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ယူရမည္ ဆိုသည္ ကို သိရိွနားလည္ရမည္ ျဖစ္ေပရာ ေခါင္းေဆာင္မႈ အႏုပညာ ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ စာတစ္ပုဒ္ သပ္သပ္ ကြ်န္ေတာ္ ဆက္လက္ေရးသား ပါမည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ၾကပါေစသတည္း။
တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း ကြ်န္ေတာ့္ရင္ထဲတြင္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံကို ေမ့ေဖ်ာက္ထား၍ မရေပရာ ထိုေလ့က်င့္ ပိ်ဳးေထာင္ၿပီးသား ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားသည္ အေျခအေနေပးသည္ႏွင့္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ျပန္လည္ ထူေထာင္ရာတြင္ အုပ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
သည္တြင္ ကြ်န္ေတာ္ အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္းခဲြၿပီး တင္ျပပါမည္။ ပထမပိုင္းမွာ စင္ကာပူတြင္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသူ၊ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား သိသင့္ သိထိုက္သည္မ်ားကို တင္ျပၿပီး ဒုတိယပိုင္းတြင္ စင္ကာပူေရာက္ လူငယ္မ်ား မိမိတက္လမ္းကို မည္ကဲ့သို႔ ရွာေဖြရမည္ကို လမ္းညႊန္ျပသေပးမည္ ျဖစ္ပါ၏။

No comments: