Monday, February 26, 2018

ပိုက္သင္တန္းႏွင့္ မန္းစည္ပင္

၂၀၁၈၊ ဇႏၷဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က အလုပ္ကိစၥျဖင့္ မႏၱေလးသုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ေရာက္ခဲ့၏။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၌ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး၊ မန္ေနဂ်ာ စသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး ဆရာျဖစ္ သင္တန္းေပးရန္ ႏွင့္ ေနာက္တစ္ခုမွာ စက္မႈဇံုလုပ္သားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရန္ ျဖစ္၏။

ပထမသင္တန္းတစ္ခုၿပီးေတာ့ တစ္ရက္အနားရ၏။ ထိုအခါ ကြ်ႏု္ပ္က ေရႊမႏၱေလး၏ ယာဥ္အသြားအလာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပို႔စ္တစ္ခုေရးတင္လိုက္၏။ ၎ကုိဖတ္မိေသာ မန္းစည္ပင္မွ အသိတစ္ေယာက္က ကြန္မင့္ေပးရာမွ သူႏွင့္အဆက္အသြယ္ရ၏။ ထုိ႔ေနာက္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေတြ႔ၾက၏။ ပုိက္လုိင္းသြယ္တန္းျခင္းကို ဘာမွမသိဘဲ ရမ္းလုပ္ေနၾကရသျဖင့္ အလြန္အႏၱရာယ္လည္းမ်ား၊ ဒုကၡသုကၡလည္းမ်ားလွေၾကာင္း ႏွင့္ မန္းစည္ပင္မွ ပုိက္လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား ပုိက္သြယ္တန္းျခင္း အေၾကာင္း သင္ၾကားေပးပါရန္ေျပာ၍ အခ်ိန္မဆဲြေတာ့ဘဲ သည္ကေန႔ညေနတြင္ပင္ စ ရန္ စိုင္းျပင္းၾက၏။

ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းျခင္းမွာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္၏။ ေသေသခ်ာခ်ာ သင္ၾကားေပးမွ က်က်နန နားလည္ တတ္ကြ်မ္းႏိုင္မည္။ ကြ်န္ေတာ္က ပိုက္လုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသျဖင့္ အေတာ္ေလး တီးမိေခါက္မိ ရိွသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္သိသမွ် သူတို႔ကို ျပန္လည္ ေဝငွေပးပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရကုိ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္က ကူညီရန္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မိတ္ေဆြတစ္စု ႀကိဳးစားခဲ့ ဖူးၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ပါ။ မေအာင္ျမင္ဟု ဆိုရပါမည္။ ေပးခ်င္သူက ေပးပါမည္ဆိုတာေတာင္ ယူမည့္သူမရိွ။ မယူခ်င္တာႀကီးကို ဘယ့္ႏွာလုပ္ အတင္းေပးပါမတံုး။

မန္းစည္ပင္မွ မိတ္ေဆြမ်ားကေတာ့ လိုလိုခ်င္ခ်င္ရိွပါသည္။ သူတို႔အားတက္သေရာ ေလ့လာသင္ယူတာေတြ႔ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အလြန္ဝမ္းသာမိ၏။ အစိုးရအဖဲြ႔ အင္အားေတာင့္တင္းဘို႔ရန္ အစိုးရယႏၱယားႀကီးကို လည္ပတ္ေနသည့္သူမ်ား ထူးခြ်န္ ထက္ျမက္ေနဘို႔လိုသည္။ အထူးသျဖင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေလးမ်ားကို ထူးခြ်န္သူမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ေျမေတာင္ ေျမွာက္ေပး၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးဘို႔လုိသည္။ ယခု ပိုက္သင္တန္းတြင္ ၁၅ ေယာက္ေလာက္ ရိွသည္။ လူႀကီးလူငယ္ အရြယ္စံု ျဖစ္၏။ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သည့္ လူႀကီးမ်ားအေနႏွင့္လည္း ဒါေတြ ဒီလုိရိွပါလားဟု သိထားဘို႔လုိသည္။

ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ကိုယ့္အလုပ္ႏွင့္ကိုယ္၊ သူတို႔ကလည္း ရံုးလုပ္ငန္းေတြႏွင့္ဆိုေတာ့ သင္တန္းကို ညေန (၇) နာရီမွ (၉) နာရီထိ သာ သင္ႏိုင္သည္။ ရက္ကလည္း သိပ္မရ။ ထိုေန႔အပါအဝင္ (၃) ရက္ပဲဆိုေတာ့ အကုန္အစင္သင္ေပးဘို႔ရာ မလြယ္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံမ်ားေတာ့ ရသြားသေပါ့။ ပုိက္ဆိုတာဘာ၊ ပုိက္ဆက္ပစၥည္းေတြမွာ ဘာေတြပါလို႔ ဘယ္ေနရာေတြမွာသံုးတယ္၊ ပုိက္လိုင္း အတြင္းသံုးေနသည့္ ဗားမ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ား၊ ပိုက္လိုင္းအတြက္ သံုးသည့္ပုံ စသည္တို႔ ေျပာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ပေရာဂ်က္အတြက္ ရက္မ်ားကလည္း ၾကပ္လွသည္။ ယခုစီစဥ္ထားတာကို တစ္ရက္တည္း ပဲြႏွစ္ခုထပ္ေနတာေတြ ရိွ၏။ လူအင္အားကလည္း နည္းေတာ့ အင္အားကုန္ထုတ္သံုးကာ ႀကဲေနၾကရသည္။ သည္ၾကားထဲ ရက္အားကေလးမ်ား သံုးေလးရက္ ေလာက္ရလွ်င္ မႏၱေလးသို႔ ျပန္သြားခ်င္ပါေသးသည္။ ကြ်န္ေတာ္စခဲ့သည့္ ဇာတ္လမ္းကို အဆံုးသတ္ေပးခဲ့ခ်င္သည္။ အားလံုးမဟုတ္ေတာင္ ကိုယ့္ဘာသာ တြက္ႏိုင္ခ်က္ႏိုင္၊ မဟုတ္တာေတြကို ေထာက္ျပႏုိင္၊ ဘယ္လိုလုပ္မွ အမွန္ျဖစ္ႏိုင္သည္၊ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သည္ ဆိုသည့္အဆင့္ေရာက္ေအာင္ သင္ေပးခဲ့ခ်င္ပါသည္။

သူတို႔သာ စေန၊ တနဂၤေႏြနားရသည္ဆိုလွ်င္ တစ္ေန႔လံုး သင္ေပးလို႔ရသည္။ တစ္ေနကုန္ သံုးရက္ေလာက္ သင္လုိက္ရလွ်င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တတ္သြားစရာရိွသည္။ သူတို႔က အင္ဂ်င္နီယာေတြဆိုေတာ့ အေသးစိတ္ အကုန္လိုက္ေျပာေနစရာမလို။ နည္းနည္းပါးပါး ေျပာျပလုိက္လွ်င္ပင္ နားလည္ႏိုင္စြမ္းရိွသည္။ သင္ရတာ ခရီးေရာက္သေပါ့။
ေနာက္ၿပီး စာခ်ည္းသင္ေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ကုိယ္ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔ လုပ္ၾကည့္မွ သေဘာတရားကို ပိုနားလည္စရာရိွသျဖင့္ လက္ေတြ႔ ပံုဆဲြၾကည့္၊ တြက္ခ်က္ၾကည့္ေစခ်င္သည္။ ေနာက္ ၿမိဳ႔ထဲကို လွည့္လည္ၾကည့္ၾကၿပီး ၿမိဳ႔ေျမပံုေပၚ အေျခခံကာ GA drawing ထုတ္ၾကည့္တာေတြ လုပ္ႏိုင္သည္။ စနစ္က်ေသာ ၿမိဳ႔ျပေရေပးေဝေရးစနစ္ကို ဤနည္းျဖင့္ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လို႔ရသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖဲြ႔သားမ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ကာ ကြ်န္ေတာ္စင္ကာပူမျပန္ခင္ မႏၱေလးသို႔ တစ္ေခါက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါဦးမည္။

ရံုးခ်ိန္ၿပီးသည့္တိုင္ အိမ္မျပန္ေသးဘဲ အားတက္သေရာ ေလ့လာသင္ယူၾကသည့္ မန္းစည္ပင္မွ မိတ္ေဆြအားလံုးကို ေက်းဇူးအထူး တင္ပါေၾကာင္း။

ေအးၿငိမ္း
၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂၀၁၈

No comments: