Thursday, February 1, 2018

တစ္ခါတစ္ခါ ကြ်ႏု္ပ္ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ပ်က္မိျခင္း

ကြ်န္ေတာ္ လူေတြအေၾကာင္း သိပ္မသိပါ။ သိလည္း မသိခ်င္ပါ။ ခပ္ေဝးေဝးကေန မသိတသိေနတာ အခင္မင္မပ်က္ အၾကည္ညိဳ မပ်က္ပါ။ သိသည္ဆိုလွ်င္ေတာင္ ေမးထူးေခၚေျပာအဆင့္ေလာက္သာ ေကာင္းပါသည္။ ဟုိ ျမန္မာစကားပံုလို ၾကာၾကာဝါးလွ်င္ ခါးမွန္းသိလာမွာ စိုးပါသည္။
မ်ားမၾကာေသးမီက ဆယ္လီပါတီႀကီးတစ္ခုမွ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာ၌ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း မေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ ဆပ္ေဆာ့၍ သြားေမးမိပါသည္။ ထိုအခါက ေမးမိတာ ငါ့အမွားဟု ေနာင္တ အႀကီးအက်ယ္ ရဖူးပါသည္။
ယခု တစ္ခါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေမးတာ မဟုတ္ပါ။ စားၾကေသာက္ၾကရင္း ကြ်န္ေတာ္က မေတာ္တဆ သူ႔အနား ေရာက္မိေနလ်က္သား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ နားႏွင့္မဆံ့ေအာင္ ၾကားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ပဲြတစ္ခုတြင္ သူက အစိုးရထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ ၾကြေရာက္ခ်ီးျမွင့္ပါ၏။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း တစ္ေခါင္းလံုးျဖဴေဖြးေနသျဖင့္ ဝါႀကီးသည္ဆိုကာ ထိုအရာရိွႀကီးအနီး၌ ေနရာခ်ေပး၏။ အခမ္းအနားမစမီ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေကာ္ဖီ ေသာက္ရင္း စကားစျမည္ ေျပာၾက၏။
ထိုအခါ အႏီွ လူႀကီးမင္းလည္း ၎၏အစြမ္းအစမ်ားကို အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ႏွင့္ အသားကုန္ ေဖာ္ထုတ္ေလ၏။ ၎ေျပာသည္မ်ားကို နားႏွင့္ဆတ္ဆတ္ ၾကားမိရေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္လည္း ငါမ်ားအိပ္မက္မက္ေနတာလားဟု ကိုယ့္အသားကိုယ္ လက္ႏွင့္ဆိတ္ၾကည့္မိ။ ေအာင္မယ္ေလး။ နာလိုက္တာ ခင္ဗ်ာ။
ဘုရားမွတ္၍ ရိွခိုးေနသည့္ အရာႀကီးမွ ဖြတ္ႀကီးမ်ား တစ္ေကာင္ၿပီးတစ္ေကာင္ ထြက္ျပေနသည္ကို ကြ်ႏု္ပ္ အင္မတန္ ဝမ္းနည္းမိ ေလသည္။
ယခု ကြ်ႏ္ုပ္အျဖစ္မွာ မင္းသားကေလး သစ္ကိုင္းလြတ္ေနသလို ျဖစ္၏။ ဘယ္အကိုင္းဆဲြရမည္မွန္း မသိေတာ့။
ယခု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အလုပ္ကေလးဘာေလး လုပ္ရာ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ မျဖစ္မေန ဆက္ဆံရသည္ေပါ့။
ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို အစိုးရဌာနမ်ားကပင္ လည္ပတ္ေပးေနရသည္ျဖစ္ရာ အစိုးရယႏၱယားႀကီးေကာင္းမြန္ပါမွ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပည္သူလူထု ၏ အေရးအရာမ်ားကို ေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မည္ဟု ခံယူထားသည့္အတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားအား မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ပံ့ပိုးေပးဘုိ႔ရာ ဝန္ေလးလွသူမ်ား မဟုတ္ပါ။ လက္ေတြ႔လည္း လုပ္ေပးေနသည္သာ ျဖစ္၏။
ယခင္ကတည္းက ရိပ္မိသည့္တုိင္ ၎တို႔၏ သေဘာထားႏွင့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို အနီးကပ္ေလ့လာသိရိွရသည္အခါ ကြ်ႏ္ုပ္မွာ ရွင္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ စိတ္ပ်က္မိေလ၏။
ဘာမ်ားလဲလို႔ မေမးပါႏွင့္။ ဘာမွမဟုတ္လို႔ပဲ မွတ္လုိက္ပါ။
မဟုတ္သူမ်ား မနာပါႏွင့္။ ဟုတ္သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္ပင္စင္ယူမွ သည္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခရစၥတိုဖာေပါက္က်ိဳင္း၏ အထၳဳပၸတိၱတြင္ ခေရေစ့တြင္းက် ေဖာ္ထုတ္ပါဦးမည္။ ယခုေတာ့ သည္းခံလုိက္ပါဦး။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ေအးၿငိမ္း
၁၇ ဇႏၷဝါရီ၊ ၂၀၁၈

No comments: