Friday, March 3, 2017

စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာကေလးမ်ားအား ျမန္မာစာသင္ေပးေရးကိစၥ

အလ်င္တစ္ခါေျပာခဲ့သလုိပဲ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာကေလးငယ္ေတြကို ျမန္မာစာသင္ေပးမဲ့ အစီအစဥ္ေလး စၾကည့္ပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းေတာ့ မတတ္ႏိုင္ပါ။ အျခားမိတ္ေဆြမ်ားရဲ့ အကူအညီလည္း လိုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ စဥ္းစားမိတာ ေျပာၾကည့္ပါမယ္။

စာသင္ဘို႔အတြက္ ဒါေတြလုိပါလိမ့္မယ္။

၁။ စာသင္ဘို႔ေနရာ
၂။ သင္ေပးမဲ့ ဆရာ/ဆရာမေတြ
၃။ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း (ျပဌာန္းစာအုပ္၊ ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္၊ ကစားစရာပစၥည္း၊ white board စသည္)
၄။ စာသင္လိုတဲ့ ကေလးငယ္ေတြ

ကြ်န္ေတာ္အလ်င္တံုးက အခမဲ့သင္တန္းေတြ သင္ေပးဖူးပါတယ္။ အလကားဆိုေတာ့ အလကားလိုပဲ သေဘာထားပါတယ္။ သာလာယံဇရပ္လို လာခ်င္လာတယ္။ မလာခ်င္မလာဘူး။ သင္တန္းဖြင့္မယ္ဆုိေတာ့ စာရင္းေပးတာ အေယာက္ ၃၀။ တကယ္လာတာ ၂၀။ ၂ ပတ္ေလာက္လဲၾကာေရာ ၁၀ ေယာက္။ သင္တန္းဆင္းေတာ့ ၅ ေယာက္ပဲက်န္တယ္။ ဒါ တကယ့္ အျဖစ္အပ်က္။ ပင္နင္ဆူလာမွာ piping သင္တန္းေပးတံုးက အေတြ႔အႀကံဳပါ။ ေက်ာင္းဆရာဘ၀တံုးကလည္း ရြာက ကေလးေတြကို ဆယ္တန္း ရူပေဗဒ၊ သခ်ၤာ စတာေတြ သင္ေပးခဲ့တယ္။ အလားတူပဲ။ ကေလးေတြက လာခ်င္လာတယ္။ မလာခ်င္ မလာဘူး။

ဒီေတာ့ အခု ျမန္မာစာသင္တန္းကို အခမဲ့မလုပ္ပါဘူး။ သင္တန္းေၾကးေပးရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီသင္တန္းေၾကးကုိ ဘယ္သူမွ ယူမွာမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏြမ္းပါးတဲ့ေက်ာင္းေတြကို စာအုပ္စာတမ္း၊ ေက်ာက္သင္ပုန္း စသျဖင့္ လုိအပ္တာေတြ ၀ယ္ယူ လႉဒါန္းပါမယ္။ ပိုက္ဆံတိုက္ရိုက္လႉတာမဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းမွာလိုတဲ့ပစၥည္းကို ကိုယ့္ဘာသာ၀ယ္ၿပီး လႉမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုေတာ့ အဲဒါေတြကို ေဆြးေႏြးဘို႔ ရပ္ေ၀းရပ္နီးမွ စိတ္၀င္စားသူမိတ္ေဆြမ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

ေန႔ရက္။              ။ ၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၂၀၁၇
အခ်ိန္။               ။ ညေန ၅ နာရီ
ေနရာ။                ။ Blk 663D, Jurong West St. 65, #15-233, S(644663)
Contact: U Aye Nyein - 97303027, email: aye475@gmail.com

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေအးၿငိမ္း
၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၂၀၁၇

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာကေလးမ်ားအား ျမန္မာစာသင္ေပးေရးကိစၥ စည္းေ၀းပဲြမွတ္တမ္း

ေန႔ရက္။              ။ ၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၂၀၁၇
အခ်ိန္။               ။ ညေန ၅ နာရီ
ေနရာ။                ။ Blk 663D, Jurong West St. 65, #15-233, S(644663)

စည္းေ၀းပဲြတက္ေရာက္သူမ်ား

၁။ ဦးေအးၿငိမ္း
၂။ ေဒၚမိုးသူဇာ @ Ivory လွျမင့္
၃။ ေဒၚေမာ္ေမာ္လြင္
၄။ ဦးမ်ိဳး၀င္းေအာင္

ေဆြးေႏြးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား

စဥ္
အေၾကာင္းအရာ
အေကာင္အထည္
ေဖာ္မည့္သူ၊ ရက္စဲြ
မွတ္ခ်က္
အဖြင့္

ဦးစြာ ဦးေအးၿငိမ္းက စည္းေ၀းပဲြေခၚရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပပါသည္။

စင္ကာပူတြင္ေရာက္ရိွေနထိုင္လ်က္ရိွသည့္ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာစာ သင္ၾကားေရးတြင္ အခက္အခဲျဖစ္လ်က္ရိွသည္ကို ကူညီရန္ ဤအစီအစဥ္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရေၾကာင္း၊ ဤသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္းႏွင့္လုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္။ အမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း။ ထို႔ ေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္မည့္အစီအစဥ္ကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးလုိေသာေၾကာင့္ စိတ္ပါ၀င္စား သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။ သို႔ေသာ္ အားတက္သေရာ လာေရာက္ၾကသည္ကို မေတြ႔ရျခင္းအေပၚ မ်ားစြာစိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း။


မွတ္တမ္း

ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာစာ သင္ၾကားေပးရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္

အားလံုး၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးခ်က္အရ သင္ၾကားရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ပါသည္။

သင္တန္းဖြင့္လွစ္ၿပီး ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားအား ျမန္မာစာ သင္ေပးရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးျဖစ္သည့္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ ကေလးငယ္မ်ားအား အမိ ျမန္မာစာကို ေသခ်ာဂဏစြာ တတ္ေျမာက္ေစရန္ ႏွင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား ကိုပါ သိရိွနားလည္လာေစရန္မွတ္တမ္း

သင္တန္းသားလက္ခံျခင္း

သင္ၾကားေပးရျခင္း အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာစာကို ေသေသခ်ာခ်ာ စနစ္တက် တတ္ေျမာက္ေစလိုျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အတန္းစာေမးပဲြ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ရံုမွ် ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လာသူမ်ားကို လက္သင့္မခံပါ။
(အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔ေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားကိုပါ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္မည္စိုး၍ ျဖစ္ပါ သည္။)

(ျမန္မာစာကို ေသခ်ာက်နစြာ တတ္ေျမာက္သြားလွ်င္ စာေမးပဲြဆိုသည္မွာ ခဲယဥ္းလွေတာ့ သည့္အရာမဟုတ္ဟု ယူဆပါသည္။)

ေရာက္လာမည့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ -
၁။ ယခုမွ အစိမ္းသက္သက္ စတင္သင္ၾကားရမည့္အုပ္စု
၂။ ျမန္မာျပည္တြင္ ေလးငါးတန္းတက္ခဲ့ဖူးၿပီး အေျခခံ အေတာ္အတန္ ရထားသည့္အုပ္စု ဟု ႏွစ္မ်ိဳးခဲြႏိုင္သျဖင့္ -

သင္တန္းသား လက္ခံသည့္အခါ -
၁။ အေျခခံ*  ႏွင့္
၂။ အလယ္ဆင့္** ဟု အုပ္စုႏွစ္ခုခဲြၿပီး လက္ခံပါမည္။

* အေျခခံအဆင့္တြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္ထိ လက္ခံပါမည္။
** အလယ္ဆင့္တြင္ အသက္ ၈ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လက္ခံပါမည္။မွတ္တမ္း


သင္မည့္ဆရာ
မ်ားရသည့္အခါ သင္တန္းသား
မ်ား စတင္
လက္ခံပါမည္။

ေဆြးေႏြးစဥ္က အသက္အုပ္စု မပါ၀င္ပါ။ ပိုမိုသင့္ေတာ္ သည့္ အသက္ အပိုင္းအျခား တစ္ခုကိုျပင္ဆင္ ရန္ အႀကံျပဳႏိုင္
ပါသည္။
သင္ၾကားမည့္ ေနရာ

စာသင္ရန္အတြက္ (၁) ဆရာမေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္မွ ပင္နင္ဆူလာရိွ သူ႔ရံုးခန္းကို သံုးႏိုင္ပါ သည္ဟု ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း၊ (၂) ေနာက္ တစ္ေနရာမွာ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ အကူ အညီျဖင့္ တိုးပါးရိုးဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းတြင္လည္း ရႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပရာ -

ထို ႏွစ္ေနရာအနက္ အလယ္က်သည့္ ပင္နင္ဆူလာဆိုလွ်င္ အမ်ားအတြက္ သြားေရး လာေရး ပိုအဆင္ေျပမည္ဟုတိုင္ပင္ကာ ပင္နင္ ဆူလာတြင္ စာသင္ခန္းဖြင့္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။


မွတ္တမ္း

သင္ၾကားမည့္ ဆရာဆရာမမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

Ø  စာသင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာဆရာမမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေတြ႔အႀကံဳရိွၿပီး အမွန္တကယ္ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ သင္ၾကားေပးႏိုင္သူမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ရန္
Ø  မည္သည့္အတန္း (အေျခခံ၊ အလယ္ဆင့္) ကို သင္ၾကားေပးႏိုင္မည္၊ မည္သည့္ရက္မ်ား တြင္ သင္ႏုိင္မည္ စသည္တို႔ကို ေမးျမန္းစာရင္းယူရန္။
Ø  သင္ၾကားေနသည့္ ဆရာ/မ မအားပါက အစား၀င္သင္ရန္ အရန္ ဆရာ/မကိုပါ စီစဥ္ထား ရန္။ဦးေအးၿငိမ္းက ေဖ့စ္ဘုတ္မွ ေၾကျငာၿပီး ဖိတ္ေခၚပါမည္။
၁၃ - ၂ - ၁၇


စိတ္ပါ၀င္စားသူ မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ ေသာ္လည္း သင္ၾကားမႈ အေတြ႔အႀကံဳ ရိွသူကို ဦးစား ေပးပါမည္။
သင္ၾကားမည့္ပံုစံ

သမားရိုးက်အတိုင္း စာအုပ္ထဲမွစာခ်ည္း သင္ေနျခင္းထက္
ü  သင္ခန္းစာပါသည့္ ဗီဒီယိုမ်ားဖြင့္ျပျခင္း
ü  ကဗ်ာမ်ားရြတ္ဆိုေစျခင္း
ü  ျမန္မာစာတန္းထိုး ဗီဒီယိုမ်ားဖြင့္ျပလွ်က္ ဖတ္ခိုင္းျခင္း
ü  ပံုေျပာခိုင္းျခင္း၊ ဇာတ္နိပါတ္ပံု၀တၳဳမ်ား ဖတ္ျပျခင္း
ü  စာဖတ္ၿပီး အျပန္အလွန္ ေျပာျပေစျခင္း
ü  စာသင္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ ဂိမ္းမ်ား ေဆာ့ကစားေစျခင္း
-       စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပါမည္။မွတ္တမ္း


မိမိတြင္ရိွသည့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားလည္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
သင္တန္းေၾကး

လစဥ္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၀ ေကာက္ပါမည္။
အသံုးစရိတ္ႏႈတ္ၿပီး ပိုေငြကို ျမန္မာျပည္မွ ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာေက်ာင္းမ်ားအား စာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာ စသည္ ၀ယ္ယူလႉဒါန္းပါမည္။


မွတ္တမ္း

သင္တန္းခ်ိန္ - ၁ နာရီခဲြ (တစ္ပတ္ - တစ္ခ်ိန္)

အေျခခံ - စေနေန႔ ေန႔ခင္းပိုင္း
အလယ္ဆင့္ - တနဂၤေႏြ ညေနပိုင္းမွတ္တမ္း

သင္တန္းကာလ

သင္တန္းတစ္ခုလွ်င္ တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။
အေျခခံတစ္ႏွစ္ၿပီးလွ်င္ အလယ္ဆင့္ တစ္ႏွစ္ သင္ပါမည္။
အလယ္ဆင့္တစ္ႏွစ္ၿပီးလွ်င္ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္သုံးသပ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ တစ္ႏွစ္ သင္ပါမည္။
စုစုေပါင္း သင္တန္းကာလ ၃ ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။မွတ္တမ္း

၁၀
အျခား

၁။ ပထမဆံုးေန႔တြင္ ကေလးမ်ား စိတ္လႈပ္ရွားမႈမျဖစ္ေစရန္ မိဘမ်ားေနေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
၂။ လစဥ္ေၾကးအျပင္ သင္တန္းအတြက္ အျခားပစၥည္းပစၥယမ်ား၀ယ္လို၍ ျဖစ္ေစ၊ ဤသင္တန္းမွရေသာ ရံပံုေငြျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွႏြမ္းပါးေသာေက်ာင္းမ်ား လႉရာတြင္ ပိုမို ပါ၀င္လႉဒါန္းလို၍ျဖစ္ေစ ထပ္မံလႉဒါန္းမည္ဆုိပါက လႉဒါန္းႏိုင္ပါသည္။
၃။ ကေလးမ်ား စာဖတ္ႏိုင္ေစရန္၊ စာဖတ္၀ိုင္းကေလးမ်ားလုပ္ေပးရန္ ကာတြန္း၊ ပံုျပင္ စေသာ စာအုပ္မ်ား ၀ယ္ယူစုေဆာင္းကာ စာၾကည့္တိုက္ကေလးတစ္ခု ျပဳလုပ္မည္ဟု ရည္မွန္းပါသည္။မွတ္တမ္း


မွတ္တမ္းတင္သူ

ေအးၿငိမ္း
၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၂၀၁၇
++++++++++++++++++++

ျမန္မာစာသင္ၾကားေပးလိုသည့္ ဆရာဆရာမမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာကေလးမ်ားအား ျမန္မာစာသင္ေပးေရးအတြက္ ျမန္မာစာသင္ၾကားေပးလိုသည့္ ဆရာဆရာမမ်ားအား ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္သင့္ပါသည္။

၁။ စာသင္သည့္အေတြ႔အႀကံဳရိွသူ (အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားကို စာသင္ေပးဖူးသူ)
၂။ ျမန္မာစာကို ေကာင္းစြာတတ္ကြ်မ္းသူ
၃။ ကေလးမ်ားကို တတ္ေျမာက္ေစလိုေသာ ေစတနာႏွင့္ အမွန္တကယ္စာသင္ေပးလိုစိတ္ရိွသူ
၄။ (အေရးႀကီးကိစၥေပၚလာ၍ တစ္ခါတေလ ပ်က္ကြက္သည္မွအပ) သင္တန္းခ်ိန္ ပံုမွန္လာႏိုင္သူ

မွတ္ခ်က္။            ။ ယခုသင္တန္းမွာ အခမဲ့ (နီးနီး) သင္ေပးေသာ သင္တန္းျဖစ္၍ ဉာဏ္ပူေဇာ္ခ ခ်ီးျမွင့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သင္တန္းတစ္ပတ္ၿပီးမွ ေမတၱာလက္ေဆာင္ ေပးပါမည္။

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား message box တြင္ နာမည္ႏွင့္ ဖံုးနံပါတ္ထားခဲ့ပါ။ သို႔မဟုတ္ ကြ်န္ေတာ့္ဖံုးနံပါတ္ 9730 3027 သို႔ နာမည္ပို႔ေပးပါ။

သင္တန္းတစ္ခုအတြက္ ဆရာ/မ သံုးဦးလက္ခံမည္ဟု ရည္မွန္းထားပါသည္။


ထိုသံုးဦး အလွည့္က် ၀င္သင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေသခ်ာၿပီဆိုလွ်င္ အားလံုးႏွင့္ညိွ၍ အခ်ိန္ဇယားဆဲြေပးပါမည္။

+++++++++++++++++++++++

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ် -

ကေလးမ်ားကို ျမန္မာစာသင္ၾကားေပးဘို႔ စိတ္၀င္စားတဲ့သူ အခုဆို (၁၀) ေယာက္ရိွပါၿပီ။ 
အခုလို စိတ္၀င္တစားဆက္သြယ္လာၾကတဲ့အတြက္ ၀မ္းလည္းသာ၊ ေက်းဇူးလည္းတင္ပါတယ္။

သူတို႔အားလံုးကို လာမဲ့စေနေန႔ (18/02/17) ညေန ၅ နာရီမွာေခၚၿပီး သင္ၾကားမဲ့ပံုစံေတြ ညိွႏိႈင္းပါမယ္။
တပါတည္း သူတို႔ကို သင္ဘို႔စာရြက္စာတမ္းေတြ ေပးလိုက္ၿပီး ေလ့လာ၊ ေလ့က်င့္ခိုင္းလိုက္ပါမယ္။

ကေန႔ညေန စာသင္ခန္းကိုသြားၾကည့္ေတာ့ အခန္းက (၁၅) ေယာက္ေလာက္ပဲ ဆန္႔ပါလိမ့္မယ္။
စာသင္ခ်ိန္က ညေန ၅ နာရီခဲြကေန ၇ နာရီထိ၊ ဒါမွမဟုတ္ ညေန ၆ နာရီကေန ၇ နာရီခဲြထိ။ (သင္မဲ့ဆရာဆရာမမ်ားနဲ႔ ညိွၿပီး အတည္ျပဳပါမယ္။)
မတ္လ ပထမစေနေန႔ (၄ မတ္လ၊ ၂၀၁၇) ကစၿပီး သင္တန္းစဖြင့္မယ္လို႔ ရည္မွန္းပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ အခုကစၿပီး ေက်ာင္းသားလက္ခံပါေတာ့မယ္။
link ေပးထားတဲ့ပံုစံကိုျဖည့္ၿပီး aye475@gmail.com ကိုျဖစ္ျဖစ္ ဒီ ေဖ့စ္ဘုတ္ messenger ကပဲျဖစ္ျဖစ္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ မလာတဲ့သူေတြရိွႏိုင္တဲ့အတြက္ (၂၀) ထိလက္ခံပါမယ္။ အရင္လာသူအရင္ေနရာေပးတဲ့စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေအးၿငိမ္း
၁၅ မတ္၊ ၂၀၁၇

+++++++++++++++++++++++++++++

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား -

မိမိတို႔သားသမီးမ်ားကို ျမန္မာစာသင္ေပးဘို႔ စာရင္းေပးၾကတာ အေျခခံသင္တန္းအတြက္ စာရင္းျပည့္သြားၿပီမို႔ ေနာက္ထပ္ လက္မခံေတာ့ပါဘူး။ စာရင္းေပးတဲ့အထဲမွာ မျမတ္ႏိုးခင္၊ မရည္မြန္ေအာင္၊ မသန္႔သီရိ၀င္းတို႔က အသက္ (၄) ႏွစ္ပဲရိွေသးလို႔ လက္မခံပါဘူး။ စာသင္ဘုိ႔ရာ သိပ္ငယ္ပါေသးတယ္။ အမွန္ဆို (၅) ႏွစ္ေတာင္ သိပ္ မသင့္ေတာ္ပါေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ကုိ အတန္းထဲမွာ အတင္းစာမလုပ္ခုိင္းေသးပဲ တျခားသူေတြေရးတာ ဆိုတာ ဖတ္တာေတြ နားေထာင္ရင္း ယဥ္ပါးသြားၿပီး အေျခခံ ရေအာင္ လက္ခံထားတာပါ။

အဲေလ၊ တကယ္လို႔ အေျခခံအဆင့္မွာ တစ္တန္းစာ (၁၅) ေယာက္ထပ္ျပည့္ရင္ ေနာက္တစ္တန္းထပ္ဖြင့္ေပးပါမယ္။

အလယ္ဆင့္ ((၄) တန္းႏွင့္အထက္) ကေတာ့ တစ္ေယာက္ပဲလာပါေသးတယ္။ သင္တန္းတစ္ခုစာ အနည္းဆံုး (၅) ေယာက္မွ မျပည့္ရင္ အလယ္ဆင့္အတြက္ မဖြင့္ပါဘူး။

(အင္း၊ သင္ယူခ်င္တဲ့ေက်ာင္းသားထက္ သင္ေပးခ်င္တဲ့ဆရာကပိုမ်ားေနၿပီဗ်ိဳ႔။)

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေအးၿငိမ္း
၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၂၀၁၇

+++++++++++++++++++++++++++

စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားအား ျမန္မာစာသင္ေပးဘို႔ စာရင္းေပးထားသူမ်ား သင္ၾကားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ေဆြးေႏြးစရာရိွပါသျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ၾကြေရာက္ၾကဘို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

ေန႔ရက္။              ။ ၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၂၀၁၇
အခ်ိန္။               ။ ညေန ၅ နာရီ
ေနရာ။                ။ Blk 663D, Jurong West St. 65
  #15-233
  Singapore 644663
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို တယ္လီဖုန္း message မ်ားလည္း ပို႔ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

သင္တန္းအေသးစိတ္ကို စည္းေ၀းပဲြၿပီးရင္ ထုတ္ျပန္ေပးပါမယ္။

စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာစာသင္တန္း

ကေန႔ညေန သင္မဲ့ဆရာမမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီးလုိ႔ စာသင္တာကို ေအာက္ပါအတိုင္း စတင္ပါမယ္။

သင္တန္းစမည့္ရက္။          ။ မတ္လ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၇ (စေနေန႔)
သင္တန္းခ်ိန္။                   ။ ညေန ၆ နာရီမွ ၇း၃၀ နာရီ
သင္တန္းေနရာ။                ။ #05-21A
  Peninsula Plaza
ဘာေတြယူလာရမလဲ။         ။ ပညာလိုခ်င္တဲ့စိတ္ပဲယူလာပါ။ တျခားဘာမွယူလာစရာမလိုပါ။ စာအုပ္၊ စကၠဴနဲ႔စာေရးကိရိယာ အားလံုး ပံ့ပိုးေပးပါမယ္။

မွတ္ခ်က္။                        ။ ေျပာစရာေတြရိွလို႔ ပထမဆံုးေန႔မွာေတာ့ မိဘတစ္ေယာက္ေယာက္ လာဘို႔လိုပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေက်ာင္းလခ ၂၀ လည္း ယူလာေစခ်င္ပါတယ္။

စုစုေပါင္း သင္တန္းအပ္သူ အစိတ္ရိွပါတယ္။ အားလံုး၀ိုင္းေဆြးေႏြးၾကေတာ့ ၄ ႏွစ္ကေလးေတြလည္း လာပါေစ။ သူတို႔ကိုေတာ့ တျခားသူေတြ ဆိုတာ၊ သင္တာပဲနားေထာင္ခိုင္းမယ္။ သင္တာၾကားတာ သိပ္မလုပ္ေသးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ (၄) ႏွစ္သားကေလးေတြလည္း လာၾကေစလိုပါတယ္။
ေက်ာင္းသားစာရင္းကို ပူးတဲြေပးထားပါတယ္။

ကေလး (၂၃) ေယာက္ဆိုေတာ့ ႏွစ္ခန္းခဲြလိုက္ပါတယ္။ သင္ေပးမဲ့ဆရာမတစ္ေယာက္၊ ေဘးက၀ိုင္းကူေပးမွာ အနည္းဆံုး ႏွစ္ေယာက္ ရိွပါမယ္။ ေဘးက ၀ိုင္းကူေပးမယ္ဆိုတာ ကေလးေတြစာေရးရင္ အဆဲြေတြမွန္လား၊ စာဆိုရင္ “တ”
နဲ႔ “သ” န႔ဲ ကဲြသလား။ “စ” နဲ႔ “ဆ” နဲ႔ ကဲြသလား စသျဖင့္ လိုက္ၾကည့္ ျပင္ေပးမွာကို ဆိုလိုပါတယ္။

ဒီကေန႔ေဆြးေႏြးပဲြကို စိတ္၀င္တစားလာၾကတဲ့သူအားလံုးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ေအးၿငိမ္း
၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၂၀၁၆

ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္သည္မ်ား

၁။ သူငယ္တန္း ျပဌာန္းစာအုပ္ - အုပ္ (၃၀)
၂။ ေလ့က်င့္ခန္း စာရြက္မ်ား တစ္ေယာက္ (၅) ရြက္နဲ႔ အစံု (၃၀)
၃။ ခဲတံ၊ ခြ်န္စက္၊ ခဲဖ်က္အစံု ၃၀
၄။ Whiteboard Marker, duster
၅။ အိတ္ (၂၀) to put the books, exercise sheets, pencil, eresers etc. Keep at Training Ctr.
၆။ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္ေတြ
၇။ စာေၾကာင္းေတြ ထြင္ေရးမယ္။
၈။ ပံုျပင္ေတြ စုမယ္။
၉။ ကေလးကဗ်ာေတြ စုမယ္။
၁၀။ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မွတ္တမ္း
၁၁။ သင္ၾကားမႈမွတ္တမ္း
၁၂။ ေက်ာင္းလခမွတ္တမ္း

++++++++++++++++++++++++++++++

စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားအား ျမန္မာစာသင္ေပးေရးအတြက္ စည္းေ၀းပဲြမွတ္တမ္း

ေန႔ရက္။              ။ ၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၂၀၁၇
အခ်ိန္။               ။ ညေန ၅ နာရီ
ေနရာ။                ။ Blk 663D, Jurong West St. 65
  #15-233
  Singapore 644663
တက္ေရာက္ၾကသူမ်ား။       ။

စဥ္
အမည္
ဖုန္းနံပါတ္
အီးေမးလ္
ေဒၚမိုးသူဇာ
9233 3092
impresslady@gmail.com
ေဒၚၾကဴၾကဴေမ
9866 0479
ေဒၚစမ္းစမ္းေ၀
9271 2978
ေဒၚထားစုလိႈင္
9187 8255
ေဒၚေအးျမတ္သူ
9145 0965
ေဒၚသန္းသန္း၀င္း
8150 3992
မသက္ထားေအာင္
9036 6598
မႏွင္းလဲ့လဲ့သာ
9008 3653
ေဒၚေမာ္ေမာ္လြင္
9027 8775
၁၀
မခင္စႏၵာႏြယ္
9023 1705
၁၁
ဦးေအးၿငိမ္း
9230 3027
12
တင္နီလာ (မ)
9451 9030
on leave

စဥ္
အေၾကာင္းအရာ
လုပ္ေဆာင္မည့္သူ၊ ရက္စဲြ
မွတ္ခ်က္
ေရွးဦးစြာ ဦးေအးၿငိမ္းက ျမန္မာစာသင္ၾကားျခင္းအေၾကာင္း ရွင္းျပ ပါသည္။

ကေလးဟူသည္မွာ ပီဘိအျဖဴထည္ျဖစ္သျဖင့္ ဆိုးသမွ်အေရာင္ သူတို႔မွာ ထင္သြားမွာျဖစ္သျဖင့္ မိမိဆိုးသည့္အေရာင္သည္ မွန္မွန္ ကန္ကန္ျဖစ္ေနရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားကို သင္ၾကားရာတြင္ လံုး၀အမွားခံလို႔မျဖစ္ေၾကာင္း။

ထိုကဲ့သို႔ မမွားေစရန္အတြက္ ကေလးမ်ားကိုျမန္မာစာသင္ရာတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္က ျမန္မာစာကို မွန္မွန္ကန္ကန္တတ္ေနဘို႔လုိေၾကာင္း။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိသိထားသည္မ်ားသည္ အမွန္ျဖစ္တာ ေသခ်ာဘို႔ လိုေၾကာင္း။ ထိုကဲ့သို႔ မိမိသိထားသည္ မ်ား မွန္မမွန္ကို ဆရာႀကီး မ်ားေရးထားသည့္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးၾကည့္ရန္ လိုေၾကာင္း။ ထိုစာအုပ္မ်ားကိုလည္း အီးေမးျဖင့္ ပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

စာသင္ေနသည္ႏွင့္အမွ် မိမိ၏ ျမန္မာစာအဆင့္အတန္းကိုလည္း ျမွင့္တင္ေနဘို႔လိုေၾကာင္း။ ထိုကဲ့သို႔ျမွင့္တင္ေနရန္မွာ ျမန္မာစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာေနဘို႔လိုေၾကာင္း။ ကြ်ႏု္ပ္တြင္ ျမန္မာစာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္အေတာ္မ်ားမ်ား စုေဆာင္း ထားသည္ျဖစ္ရာ ထိုစာအုပ္မ်ားကို အီးေမးျဖင့္ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ပို႔ေပးသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာၾကေစလိုေၾကာင္း။

ကေလးမ်ားကို အေရးသင္ေပးရာတြင္ စာလံုးဆဲြပံုမ်ားမွန္ကန္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း။ သူငယ္တန္းျမန္မာဖတ္စာတြင္ စာလံုးဆဲြပံုမ်ား ပါသျဖင့္ ေသခ်ာစြာေလ့လာၿပီး မိမိေရးဆဲြေနသည္မ်ား မွန္မမွန္ စစ္ေဆးေစလိုေၾကာင္း။

ျမန္မာစာသည္ လံုးေကာက္အဓိပၸာယ္ထြက္သည့္စာလံုးမ်ားျဖစ္ၿပီး အျဖတ္အေတာက္မွားပါက အဓိပၸာယ္ပါမွားသြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အျဖတ္အေတာက္မ်ားကိုလည္း ငယ္စဥ္ကတည္းက ေသေသခ်ာခ်ာ သင္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း။

ထို႔ျပင္ အသံထြက္ကိုလည္း တစ္လံုးခ်င္း ပီပီသသထြက္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးေစလုိေၾကာင္း။ “တ” ႏွင့္ “သ” ။ “စ” ႏွင့္ “ဆ” ။ “ပ” ႏွင့္ “ဖ” “ဘ” စသည္။ အသံထြက္မွားလွ်င္ အေရးအသားလည္း မွားတတ္ ေၾကာင္း။

မူလတန္းကေလးငယ္မ်ားကို သင္ၾကားရာတြင္ သိထားရမည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကိုလည္း ဖတ္ၾကည့္ၾက ေစလိုေၾကာင္း။ (ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မွာ မူသံုးမ်ိဳးေလာက္ရိွရာ အားလံုးကုိ အီးေမးျဖင့္ ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း)

ကေလးမ်ားကို စသင္ရာတြင္ အေရးကိုမသင္ဘဲ ကဗ်ာမ်ား ရြတ္ဆို သင္ၾကားရန္၊ ကဗ်ာမ်ားကို ၀ိႈက္ဘုတ္တြင္ လက္ျဖင့္ေရး၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ပရိုဂ်က္တာျဖင့္ထိုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း သင္ႏုိင္ ေၾကာင္း။ (သို႔ေသာ္ လက္ျဖင့္ ၀ိႈက္ဘုတ္တြင္ေရးတာက ပို၍ ဆဲြေဆာင္မႈရိွေၾကာင္း) ကေလးကဗ်ာမ်ားအတြက္ ဆရာႀကီး မင္းသု၀ဏ္၏ ေမာင္ေခြးဘို႔ကဗ်ာမ်ားႏွင့္ ေခတ္ေပၚကဗ်ာစာအုပ္မ်ား ကို ပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

အေရးကိုမူ သင္ခန္းစာတစ္ခုၿပီးမွ ထိုသင္ခန္းစာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စကားလံုး၊ စာေၾကာင္းမ်ားကိုေလ့က်င့္ေပးေစလိုေၾကာင္း။ ထိုသုိ႔ ေလ့က်င့္ရာတြင္ စာအုပ္ထဲတြင္ပါသည္မွ်သာမကပဲ မိမိစိတ္ကူးႏွင့္ စာေၾကာင္းမ်ားကို တီထြင္ေရးသားေစလိုေၾကာင္း။

စသင္ရာတြင္ ၀ လံုးကုိခ်ည္း သံုးေလးမ်က္ႏွာ၀ိုင္းေစျခင္းမွာ လြန္စြာ မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ ကႀကီး၊ ခေခြးစေသာ အျခား စာလံုးမ်ားႏွင့္ပါ ေရာသင္ရန္လိုေၾကာင္း။

 အစိုးရျပဌာန္းစာအုပ္ကို အေျခခံမည္ျဖစ္သည့္တိုင္ ဆရာကခ်ည္း သင္ေပးေနျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ကေလးမ်ားကိုပါ ပါ၀င္ေစရန္ လိုေၾကာင္း။ ထိုအထဲတြင္ ရုပ္ပံုမ်ားျပၿပီး ေရးခိုင္းျခင္း၊ စာလံုးတဲြသည့္ ဂိမ္းမ်ား ကစားေစျခင္း၊ ပံုေျပာျပျခင္း၊ ကဗ်ာမ်ား စုေပါင္းရြတ္ျခင္း၊ ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာမ်ား ျပ သင္ျခင္း စသည္တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ သင္ရုိး အေသးစိတ္ေရးၿပီးလွ်င္ အီးေမးျဖင့္ ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။


မွတ္တမ္း
-


တစ္ေယာက္ တေပါက္ စိတ္ကူး တည့္ရာ ေရးေန ျခင္းထက္ ဦးေအး ၿငိမ္းေရးေပးပါက အားလံုး တေျပးညီ ျဖစ္သြားမည္ဟု တစ္ေယာက္က အႀကံျပဳပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္သားကို စာသင္ေပးစဥ္က ကြ်န္ေတာ္ ေလ့က်င့္ခိုင္းသည့္ စာေၾကာင္းမ်ားကို အီးေမးပို႔ေပးပါမည္။

မိမိပတ္၀န္းက်င္မွ ပစၥည္းမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး အေရးခိုင္းျခင္း၊ မိမိျမင္ေတြ႔ ရသည္မ်ားကို ျပန္ေျပာခိုင္းျခင္း စသည္တို႔လည္း လုပ္ခိုင္းေစႏိုင္ ပါသည္ဟု ေဒၚေမာ္ေမာ္လြင္မွ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးပါသည္။

မွတ္တမ္း

အမွားအနည္းဆံုးကေလးမ်ားကို ကာတြန္း sticker ေလးမ်ား ေပးျခင္း ျဖင့္ ပိုမို စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေစႏိုင္ေၾကာင္း တစ္ေယာက္က အႀကံ ေပးရာ အားလံုးသေဘာတူၾကပါသည္။

မွတ္တမ္း

ေလာေလာဆယ္ သင္တန္းေၾကးကုိ တစ္လ (၂၀) သတ္မွတ္ထားရာ ေနာင္တြင္ (၅၀) ထိ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ရန္ ေဆြးေႏြးပါသည္။

မွတ္တမ္း

အခန္းမွာ အခမဲ့ျဖစ္သျဖင့္ ေသာက္ေရခ၊ မီးခ စသည္တို႔အတြက္ မိဘ မ်ားကို ေစတနာရိွသမွ်ထည့္၀င္ရန္ ေျပာၾကေရး အားလံုးသေဘာတူပါ သည္။

မွတ္တမ္း

ေလာေလာဆယ္ စာအုပ္မ်ားပံုႏိွပ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္း၊ စာေရးကိရိယာမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း စသည္တို႔အတြက္သံုးစဲြရန္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ တစ္ေယာက္တစ္ဆယ္ ထည့္၀င္ပါသည္။

မွတ္တမ္း

ေက်ာင္းသားကိုင္စာအုပ္မ်ားခ်ဳပ္ရန္ (အုပ္ - ၃၀)

ေဒၚထားစုလိႈင္
26/1/17


ေလ့က်င့္ခန္းစာရြက္ (၄) ေၾကာင္းမ်ဥ္းမ်ားထုတ္ရန္။ တစ္ဦး - (၅) ရြက္ ႏွင့္ ေက်ာင္းသား (၃၀) စာ။

ဦးေအးၿငိမ္း
26/1/17

ခဲတံ၊ ခြ်န္စက္၊ ခဲဖ်က္၊ whiteboard marker, duster မ်ား၀ယ္ရန္
ဦးေအးၿငိမ္း
26/1/17

၁၀
Lesson Plan ေရးပို႔ရန္
ဦးေအးၿငိမ္း
26/1/17

၁၁
တန္းခဲြ (၁) - သင္ၾကားမည့္သူ - ေဒၚၾကဴၾကဴေမ
အကူ - မေအးျမတ္သူ၊ ေဒၚသန္းသန္း၀င္း

တန္းခဲြ (၂) - သင္ၾကားမည့္သူ - ေဒၚစမ္းစမ္းေ၀
အကူ - မႏွင္းလဲ့လဲ့သာ၊ မခင္စႏၵာႏြယ္
မွတ္တမ္း
အျခားသူမ်ားလည္း လိုလွ်င္လုိသလို လာကူေပးပါမည္။ သင္ၾကားမည့္သူ မအားလပ္ပါက ႀကိဳတင္အေၾကာင္း ၾကားကာအျခားသူ တစ္ေယာက္က ၀င္သင္ေပးပါမည္။

ေပ်ာ္ရႊင္စြာႏႈတ္ဆက္ၾကရင္း စည္းေ၀းပဲြကို ရုပ္သိမ္းပါသည္။
မွတ္တမ္းတင္သူ
ဦးေအးၿငိမ္း
၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၂၀၁၇

+++++++++++++++++++++++++++++++

စင္ကာပူေရာက္ကေလးမ်ားအတြက္ ျမန္မာစာသင္တန္း
=============================

စာရင္းပိတ္ဖို႔ ေမ့ေနလို႔။

စင္ကာပူေရာက္ကေလးမ်ားအတြက္ ျမန္မာစာသင္တန္းတြင္ လူျပည့္သြားပါၿပီး။ ေနာက္ထပ္ေရာက္လာသူမ်ားကို အရံအေနႏွင့္သာ လက္ခံပါမည္။ လက္ရိွတက္ေနသူမ်ားထဲမွ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆက္မတက္၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ပယ္လုိက္ၿပီး ေနရာလပ္သြားမွ ရပါမည္။ အခန္းေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ လူဦးေရကန္႔သတ္ထားရျခင္းအေပၚ နားလည္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း။

(ေက်ာင္းသားနဲ႔ဆရာမေတြအတြက္ စာအုပ္ရိုက္ဘို႔ ဆိုင္သြားစံုစမ္းတာ ေအာင္မယ္ေလးဗ်ာ၊ တစ္အုပ္ကို ၅၀ က်မယ္ ဆိုပါလား။ နင္ရို႔ေတာ့ ပိုက္ဆံမေပးဘူး။ ငါ့ဘာသာငါ ရိုက္မကြာလို႔ ကိုယ့္ဘာသာ ရံုးကစက္မွာထုတ္၊ ကိုယ့္ဘာသာ စာအုပ္ခ်ဳပ္လိုက္တယ္။ PM ကို ဒီလိုဒီအေၾကာင္းပဲ ရွင္းျပၿပီး နင္ရို႔ဘို႔ ငါ ပက္တီကက္ရွ္ေပးပါမယ္ကြာဆိုေတာ့ မလိုပါဘူးကြာ၊ စာအုပ္ထုပ္သာ၀ယ္လာခဲ့ပါ တဲ့။ အာ၊ ဘယ္တရားမတံုးကဲြ႔၊ ဒါ ရံုးကစက္ပဲ။ ငါ ပုိက္ဆံ ၂၀၀ ေပးပါမယ္ဆိုၿပီး သူတို႔ေရွ႔မွာ ေပၚတင္ရိုက္တာပါ။

ေက်ာင္းသားကိုင္ အုပ္ ၃၀၊ ဆရာကိုင္ စာအုပ္တစ္မ်ိဳးကို ၅ အုပ္နဲ႔ ၃ မ်ိဳး ဆိုေတာ့ ၁၅ အုပ္။ စုစုေပါင္း ၄၅ အုပ္ေပါ့။ ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ ၄ ေၾကာင္းမ်ဥ္းကိုေတာ့ အိမ္က ရီဆုိက္ကယ္ေတြယူသြားၿပီး ထုတ္လိုက္တယ္။)(အစကေတာ့ တစ္အုပ္ ၁၀ ေလာက္ေပးမလားလို႔။ သူက ပိုက္ဆံေပးစရာမလိုပါဘူးကြာဆိုတာနဲ႔ အားလံုးအတြက္ ၂၀၀ လုပ္လိုက္တာ။ တန္ပါတယ္ ေနာ။ ပိုက္ဆံေပးထားေတာ့ အားမနာရေတာ့ဘူးေပါ့။)

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း

၂၅ ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီ၊ ၂၀၁၇

++++++++++++++++++++++++++++

ဆရာမမ်ားခင္ဗ်ား -

လာမဲ့စေန (4/3/2017)၊ ညေန (၆) နာရီမွာ ကေလးမ်ားအတြက္ ျမန္မာစာသင္တန္း စ ပါမယ္။ သင္ၾကားဘို႔ သတ္မွတ္ထားတ့ဲ ဆရာမနဲ႔ သင္တန္းအကူေတြက ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တန္းခဲြ (၁) - သင္ၾကားမည့္သူ - ေဒၚၾကဴၾကဴေမ။ သင္တန္းအကူ - မေအးျမတ္သူ၊ ေဒၚသန္းသန္း၀င္း
တန္းခဲြ (၂) - သင္ၾကားမည့္သူ - ေဒၚစမ္းစမ္းေ၀။ သင္တန္းအကူ - မႏွင္းလဲ့လဲ့သာ၊ မခင္စႏၵာႏြယ္
စာသင္ခန္း။         #05-21A, Peninsula Plaza
သင္တန္းသားစာရင္းကို ပူးတဲြေပးပို႔လုိက္ပါတယ္။
သင္တန္းကို ညေန ၆ နာရီမွာ စတင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခန္းကို ၅ နာရီခဲြထက္ ေနာက္မက်ေစပဲ အေရာက္လာခဲ့ၾကဘို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

သင္မဲ့စာရင္းထဲမွာမပါေပမဲ့ တျခားသူေတြကိုလည္း လာေစခ်င္ပါတယ္။ လုိတဲ့အႀကံဉာဏ္ေတြ ေပးမယ္။ လုိတာေတြ ကူလုပ္ေပးမယ္ေပါ့။
ပထမဆံုးေန႔ျဖစ္လို႔ -
၁။ ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္လုပ္ရပါမယ္။
၂။ မိဘေတြကို သင္တန္းစည္းကမ္းေတြ ရွင္းျပရပါမယ္။
၃။ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဆရာမေတြ မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။
၄။ ဘယ္လိုသင္မယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ပါမယ္။
၅။ စာအုပ္ေတြေ၀မယ္။

ေက်ာင္းသားစာရင္းကို ပထမဆံုးေန႔ ေက်ာင္းအပ္တဲ့စာရင္းကို အတည္ယူပါမယ္။ အေၾကာင္းေၾကာင့္ပ်က္ကြက္တဲ့သူေတြကို ေနာက္အခ်ိန္ေတြမွာ လက္မခံေတာ့ပါဘူး။ လူျပည့္သြားလို႔ အရံလက္ခံထားတဲ့သူေတြကို မလာတဲ့သူေတြေနရာမွာ အစားထိုး သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔အိမ္ကေန ပင္နင္ဆူလာကို ၁ နာရီနဲ႔ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ သြားရပါတယ္။ ပင္နင္ဆူလာကို ၅ နာရီခဲြေရာက္ဘို႔ ၄ နာရီေလာက္ အိမ္ကထြက္ပါမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စာအုပ္သယ္မဲ့သူေတြ ကြ်န္ေတာ့္အိမ္ (#15-233, Blk 663D, Jurong West St. 65) ကို ညေန ၄ နာရီေလာက္ အေရာက္လာၾကဘို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ သင္တန္းစည္းကမ္းေတြေရးၿပီး ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္စာရင္းနဲ႔အတူ ပို႔ေပးလိုက္ပါမယ္။ ေက်ာင္းသားစာရင္း အတည္ျဖစ္သြားရင္ ေက်ာင္းသားကဒ္ေလးေတြလုပ္ေပးဘို႔ စိတ္ကူးထားပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေအးၿငိမ္း
၁ မတ္၊ ၂၀၁၇

=============================

စင္ကာပူေရာက္ကေလးမ်ားအတြက္ ျမန္မာစာသင္တန္း
=============================
ျမန္မာစာသင္တန္းအတြက္ စာရင္းေပးထားသူမ်ား

စင္ကာပူေရာက္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာစာသင္တန္းကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း စတင္ပါမယ္။

ေန႔ရက္။              ။ 4/3/17
အခ်ိန္။               ။ 6:00 pm
ေနရာ။                ။ #05-21A, Peninsula Plaza

အေျခခံသင္တန္းတက္ရန္ စာရင္းေပးထားသူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ပံု ပူးတဲြ)
အလယ္ဆင့္သင္မဲ့ သူက ႏွစ္ေယာက္တည္း (ေမာင္ဘုန္းမင္းျမတ္၊ မျမျမင့္မိုရ္ေဇာ္) ရိွလို႔ ေလာေလာဆယ္ မသင္ျဖစ္ေသး ပါဘူး။ အနည္းဆံုး (၅) ေယာက္ေလာက္ရမွ စမယ္ မွန္းထားပါတယ္။

အတန္းတက္မဲ့သူစာရင္းကို ပထမဆံုးေန႔ (4/3/17) ေန႔လာတဲ့သူစာရင္းကိုပဲ အတည္ယူပါမယ္။
လာဘို႔ပ်က္ကြက္သူေတြေနရာမွာ အရန္သတ္မွတ္ထားတဲ့သူေတြနဲ႔ အစားထိုးပါမယ္။

သင္တန္းကို ၆ နာရီမွာ စႏိုင္ေအာင္ ၅း၄၅ ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ လာၾကဘို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။
ပထမဆံုးေန႔ျဖစ္လို႔ ေက်ာင္းသားလက္ခံတာ၊ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ေျပာျပတာ။ မိတ္ဆက္တာ စတာေတြ လုပ္ရမွာမို႔ အခ်ိန္ယူရပါလိမ့္မယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေအးၿငိမ္း
၁ မတ္၊ ၂၀၁၇

No comments: