Tuesday, March 28, 2017

ျမန္မာျပည္ အလည္အပတ္ခရီး (၂၀၁၇၊ မတ္လ ၁၁ မွ ၁၉ ထိ)_3

(၇) ငါးပိသည္က အိပ္ေန၍ ဆားသည္က ယင္ယပ္ရျခင္းအေၾကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ေနပံုမွာ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းအတြင္းတြင္ပင္ ဟိုဌာနႏွင့္သည္ဌာနမသိ။ သူဘာလုပ္ေနတယ္၊ ကိုယ္ဘာလုပ္ ေနတယ္ဆိုတာ အသာထားလို႔ အဲဒီဌာန ကိုယ့္၀န္ႀကီးဌာနမွာရိွေနတယ္ ဆိုတာေတာင္မသိဟူ၏။ သိတယ္ဆိုရင္လည္း ဟိုဌာနႏွင့္ ဒီဌာန အစီးမကပ္။ မင္းဘာေကာင္လဲ၊ ငါဘာေကာင္လဲ။

ဆုိေတာ့ သူလည္း သူလုပ္ခ်င္ရာလုပ္သည္။ ကိုယ္လည္း ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာလုပ္သည္။ သည္ေတာ့ မျဖစ္သင့္သည့္ တလဲြေတာက္တဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္လာသည္။ (ဒီကိစၥ ကြ်န္ေတာ္ ေရေရရာရာ မသိရပါခင္ဗ်ာ။ သူတို႔ေျပာလုိ႔ သိရတာပါ။)

ကိုဟန္မ်ိဳးေနာင္ႏွင့္ မေအးႏွင္းယုတို႔ (WSH Myanmar) က ပိုက္ဆံအကုန္အက်ခံလွ်က္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနကုိ စည္းရံုးခိုင္းကာ ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္းစံုပါေသာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းညိွႏႈိင္း စည္းေ၀းပဲြတစ္ခုကုိ ေနျပည္ေတာ္ မဂၤလာသီရိေဟာ္တယ္တြင္ က်င္းပသည္။


မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မနက္စာစားေသာက္ၾကၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ ေဟာ္တယ္သို႔ သြားၾက၏။ ဟိုေရာက္ေတာ့ ၾကြေရာက္လာသည့္ လူႀကီးမင္းမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္။ စကားစေနေျပာ။

၉ နာရီတြင္ အခန္းအနားစသည္။ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန အေတာ္မ်ားမ်ား တက္ေရာက္လာတာ ေတြ႔ရ၏။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္၊ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၅) ဦးလည္း တက္ေရာက္လာ၏။

ပထမ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာသန္း၀င္း က အဖြင့္အမွာစကားေျပာသည္။ သူက ယခု ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ တတ္ႏိုင္သမွ်ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း -
·       လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္လာေရး
·       လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္ကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးေရး
·       အတိတ္မွ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားအေပၚ သင္ခန္းစာယူကာ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္စနစ္ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးေရး
-       စသည္ျဖင့္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ေျပာ၏။

ထို႔ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္က Safety for Myanmar Nation ႏွင့္ Safety People in Myanmar အဖဲြ႔တို႔အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘာေတြလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ရွင္းျပပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လို ဘာမွမဆိုင္သည့္ ျပင္ပအဖဲြ႔အစည္းမ်ားပင္လ်င္ တက္ညီလက္ညီ လက္တဲြေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသးသည္ျဖစ္ရာ အစိုးရအဖဲြ႔မ်ားအေနႏွင့္ လက္တဲြမလုပ္ႏိုင္စရာ ဘာအေၾကာင္းမွ မရိွပါေၾကာင္း။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီလုပ္ေနျခင္းထက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းက အက်ိဳးပိုမ်ားေၾကာင္း။ (အေရးထဲ စည္းလံုးညီညာ ေအာင္ေၾကာင္းျဖာ ဆိုသည့္ စကားပံုကို ေမ့ေနေသာေၾကာင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာစကားပံုမ်ားလည္း ရိွပါတယ္ ဟု ျဖန္းခ်လိုက္ရေလသည္။) 

ကြ်န္ေတာ္တို႔က ပုဂၢလိကအဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအလိုရိွပါက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေခၚယူ အသံုးခ်ႏိုင္ ပါေၾကာင္း။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တတ္ႏိုင္သမွ် ေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာခဲ့ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ၿပီးေတာ့ ကုိဟန္မ်ဳိးေနာင္က သည္ပဲြက်င္းပရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ WSH Myanmar အေၾကာင္း မိတ္ဆက္သည္။ သူကလည္း ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဤေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပရပါ ေၾကာင္း ထည့္ေျပာပါသည္။

ေဟာေျပာၾကသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္၏။

၁။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အေလ့အထေကာင္းမ်ား - လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန
၂။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး - အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီး႒ာန၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး႒ာန
၃။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး - စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊
စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

၄။ Occupational Health and Safety Culture in Construction Works of Myanmar - ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
၅။ Occupational Safety and Health - ILO
၆။ Sectors Wide Safety and Health - နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
၇။ Introduction to National Skills Standard Authority (NSSA) - Department of Labour, အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး႒ာန
အခ်ိဳ႔မွာ ဆူညံသံက ဘယ္ေလာက္ဒက္ဆီဘယ္ စသျဖင့္ အေသးစိတ္ေတြ ထည့္ေျပာေနေသာေၾကာင့္ တားယူရတာလည္း ရိွ၏။

တစ္ေယာက္ေျပာၿပီးတုိင္း အေမးအေျဖက႑ပါသည္ျဖစ္ရာ ေျပာသည့္အေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္၍ ေဆြးေႏြးၾက၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးၾကႏွင့္ အေတာ္ေတာ့ စည္စည္ကားကားေလးရိွပါသည္။

ဒါက ရွင္တို႔လုပ္ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ ကြ်န္မတို႔သာ အာဏာအရိွဆံုး။ ကြ်န္မတို႔အဖဲြ႔ကိုတင္မွ အတည္ျဖစ္မွာ ဆုိတာ မ်ိဳးကလည္းရိွေသး၏။

သည္ပဲြကို ကြ်န္ေတာ္ အစအဆံုး အသံဖမ္းထား၏။ ကိုမိုးၾကည္ျဖဴလည္း အစအဆံုး ဗီဒီယိုရိုက္ထားပါသည္။ ပထမေတာ့ အတင္းတုတ္ဦးမလို႔။ သို႔ေသာ္လည္းေပါ့ေလ သူတို႔မွာ ဌာနႀကီးမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ညႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္ရိွသူမ်ားဆိုေတာ့ ထားလိုက္ပါေတာ့။ ေျပာေတာ့ပါဘူး။

သည္ပဲြေလးလုပ္လိုက္တာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းသြားသည္။ သူတို႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဘာေတြလုပ္ေနတယ္ဆုိတာ သိသြားသည္။ ဘယ္လိုျပႆနာေတြ တက္ေနသည္ဆိုတာလည္း အနည္းငယ္ တီးမိေခါက္မိ ရိွသြားသည္။ ဥပမာေျပာရလွ်င္ - စည္ပင္ဌာနက ေဆြးေႏြးသည္မွာ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားမွ စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းေနရသည့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သားမ်ား အတြက္ မည္သည့္ က်န္းမာေရးအကာအကြယ္မွ လုပ္ေပးမထားေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ ၎တို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္ အႏၱရာယ္ရိွေၾကာင္း။ ေဆး႐ုံမ်ားမွစြန္႔ပစ္ေရႏွင့္ အခ်ိဳ႕ solid waste (ဥပမာ အသားစ) မ်ားကို လက္ေဆးကန္ႏွင့္ ေရေျမာင္း မ်ားတြင္ သည္အတိုင္း စြန႔္ပစ္ေနမႈ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနကလည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ား မည္သည့္အကာအကြယ္မွမရိွဘဲ ဓာတုေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနၾက သည့္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္အႏၲရာယ္ကင္းေရးအစီအစဥ္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းေရးဆဲြေပးရန္ တင္ျပသည္။

သူတို႔ေျပာတာဟုတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သည္လိုျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ သိေနရံုမွ်ႏွင့္မၿပီး။ သည္ျပႆနာကို ဘယ္လိုအေျဖရွာၾက မလဲဆိုတာ ပိုလို႔အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ ေနမေကာင္းေနသည့္ၾကားမွ သည္ စည္းေ၀းပဲြမွတ္တမ္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားႏွင့္တကြ ေရးကာ ပို႔လုိက္ပါသည္။ သူတိ႔ုေတာ့ ဘယ္လိုဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကမည္မသိ။

သည္ေတာ့ ေျပာၿပီး ၿပီးၿပီးေပ်ာက္ေပ်ာက္မျဖစ္ရေလေအာင္ ေနာက္ (၆) လေလာက္ၾကာလွ်င္ ထုိဌာနအားလံုးကို ထပ္မံ ေခၚကာ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကမည္ - ဟု တိုင္ပင္ၾကပါသည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ ပိုက္ဆံျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခုပဲြလုပ္တာ ၂၃ သိန္းေလာက္ ကုန္သြားတယ္ ဟု ကိုဟန္မ်ိဳးေနာင္က ေျပာပါသည္။ ေနာက္ပဲြလုပ္ရန္ ပိုက္ဆံစုရပါဦးမည္။ မည္သို႔စုမည္နည္း။ Safety for Myanmar Nation ႏွင့္ Safety People in Myanamar အဖဲြ႔တို႔အေနႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးကာ ရန္ပံုေငြရွာမည္။ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ sponsor ေတာင္းမည္။ ဒါေလာက္ပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တတ္ႏိုင္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ေငြေၾကးအင္အားေတာင့္တင္းသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သည့္အတြက္ တတ္ႏိုင္သူ မ်ား ၀ိုင္းၾက၀န္းပံ့ပိုးေပးၾကပါရန္ ဤေနရာမွ တုိက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ဤသည္မွာ ငါးပိသည္မ်ားက အိပ္ေနေသာေၾကာင့္ မေနႏိုင္ေသာ ငမိုက္သား ဆားသည္မ်ားက ယင္ေမာင္းသည့္အလုပ္ကို လုပ္ေနရျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သတည္း။

(၈) ေနျပည္ေတာ္မွ စက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္း

ေျပာေတာ့သာ ေလတစ္လံုး၊ မိုးတစ္လံုးႏွင့္။ အထဲမွာ ဘာေတြေရးထားမွန္းေတာင္မသိပါဘဲလ်က္ အျခားသူမ်ားကို အေျခာက္တိုက္ ေဟာက္လိုက္ခ်င္ေသးသည္။ ကိုယ္ကလည္း အဲသဟာမ်ိဳးဆို သိပ္အသည္းယားတတ္ေလေတာ့ မေနႏိုင္။ နည္းနည္းေလာက္ ထ,ကလိလိုက္သည္။ အဲသည္ေတာ့မွ ကြ်န္မေျပာတာ အဲသလိုမဟုတ္ပါဘူး ဆိုပါလား။ အဟိ။

ထားပါေတာ့။ ဟိုဆရာ့ဆရာမႀကီးတစ္ေယာက္ ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ သူမ်ားကို ႏိွပ္ကြပ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵမရိွပါ။ သို႔ေသာ္ မ်က္စိေရွ႔အျမင္မေတာ္တာေတြ႔ရင္ေတာ့ နည္းနည္း ၀င္ကလိတတ္ပါသည္။

ညက်ေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြေႏြးစရာမ်ားရွိ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါသည္။ ဤသည့္ကိစၥမွာ လူလယ္ေခါင္တြင္ ခ်ျပရမည့္ကိစၥမဟုတ္၍ ေဆြးေႏြးသည္ဟုပဲ မွတ္ထားလိုက္ပါ။

ျခင္ကလည္းကိုက္။ တစ္ေန႔လံုးလည္းပင္ပန္းထားလို႔ အိပ္ကလည္း အိပ္ခ်င္ဆိုေတာ့ ညဘက္ စည္းေ၀းပဲြမွတ္တမ္းေရးဘို႔ ႀကိဳးစားသည့္တိုင္ မေရးႏိုင္။ အသားကုန္ ထိုးအိပ္လိုက္ေလသည္။

မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔။

ကုိဟန္မ်ိဳးေနာင္ႏွင့္ မေအးႏွင္းယုတို႔က ေနျပည္ေတာ္၊ စက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ဆရာဆရာမေတြကို Safety Induction Course သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးသည္။ ဆရာဆရာမေလးမ်ားမွာ ေနျပည္ေတာ္မွသာ မဟုတ္။ ဟို႔၊ နယ္ဘက္ ေတြကလည္း ပါသည္။ တခ်ိဳ႔ဆို ခႏီၱးကေတာင္ဆိုလား လာၾကရသည္ ဟူ၏။

ကြ်န္ေတာ္လည္း ေက်ာင္းလိုက္သြား၏။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက သူ႔ရံုးခန္းတြင္းေခၚကာ ဧည့္ခံပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း အၿငိမ္ မေနႏိုင္။

ဆရာႀကီးခင္ဗ်။ ေက်ာင္းက သင္ရိုးေတြရယ္။ ဆရာကိုင္၊ ေက်ာင္းသားကိုင္စာအုပ္ေတြရယ္ ရႏိုင္ရင္ ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္ ဟု လွ်ာရွည္မိျပန္၏။ ဆရာႀကီးက သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြေရာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ထုတ္ထားသည့္ စာအုပ္မ်ားကိုပါ တစ္ထပ္ႀကီးယူလာၿပီး ျပပါသည္။ ေနာက္ၿပီး သည္သင္ရိုးေတြကိုေရးေနတဲ့ ဆရာဆိုလား ေခၚလာသည္။

ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ဘာသာရပ္ေပါင္းစံုမွာ ပါရဂူဘဲြ႔ဆြတ္ခူးထားသမို႔ သည္သင္ရိုးမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ဆရာစားမိျပန္၏။

အႏို႔ဆရာေလးရယ္။ ေဟာဒါေတြက လိုလို႔လားဗ်ာ။
ဟုတ္ကဲ့။ ဒါက သူတို႔ ဗဟုသုတရေအာင္လို႔ ထည့္ထားတာပါ။
ထားပါေတာ့။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔လုိက္နာရမဲ့ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ စံႏႈန္းေတြက် မေတြ႔မိဘူးဗ်။ ဘာလို႔ ထည့္မထားတာလဲ။
ဟုတ္ကဲ့။ စံႏႈန္းေတြကိုေတာ့ လက္ေတြ႔ျပတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပါးစပ္နဲ႔ေျပာ သင္ပါတယ္။
ဟိုက္ ရွားဘား။ တယ္လဲေတာ္လိုက္တဲ့ ဦးေဏွာက္ေတြပါလား။ ကြ်န္ေတာ္သာဆို မွတ္မိမည္မဟုတ္။

အင္း။ ဥပေဒအရ ဘာေတြလုပ္လို႔ရတယ္။ ဘာေတြလုပ္လို႔မရဘူး စသျဖင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ သိသင့္သိထိုက္တာေတြ ထည့္သင္သင့္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ထင္တာပဲ။
ဥပေဒရယ္လို႔ သီးသန္႔မရိွဘူးဗ်။
လွ်ပ္စစ္ဥပေဒနဲ႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ရိွပါတယ္။ ခုေတာ့ပါမလာေသးဘူး။ ေနာက္မွ ကြ်န္ေတာ္ ပို႔ေပး လိုက္မယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြမွာ ညႊန္ၾကားထားတာေတြ။ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြ ကို သိဘို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ စနစ္တက် လုပ္တတ္လိမ့္မယ္။

ေက်ာင္းသားကိုင္စာအုပ္မ်ားမွာလည္း မူရင္း အဂၤလိပ္စာအုပ္ႀကီးမ်ားမွ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေကာ္ပီကူးထားတာ ျဖစ္၏။

ေနပါဦးဆရာရယ္။ (၈) တန္းေအာင္ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ေဟာဒီစာေတြကို ဖတ္ႏိုင္ပါ့မလားဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ဖတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္ မထင္ပါဘူး။

ဟုတ္ကဲ့။ ဒါက အထက္ကခ်ေပးတဲ့အတုိင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔က သင္ရတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ သူတို႔ခ်ေပးထားတာကို ျပင္ပိုင္ခြင့္ မရိွပါဘူး။

ဟုတ္ပါတယ္ေလ။ အဲဒီ အထက္ကဆိုတဲ့ လူႀကီးေတြအေနနဲ႔ (၈) တန္းေအာင္တစ္ေယာက္ကို ဒီလုိစာမ်ိဳးေတြ ျပဌာန္းေပးဘို႔ မသင့္ဘူးဆိုတာ နားလည္သင့္တာေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္သာ ေတြ႔ခြင့္ရရင္ အဲဒီလူႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ႔ၿပီး ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။

ကြ်ႏ္ုပ္ကား ေနရာတကာ ဆရာလုပ္ခ်င္သူျဖစ္ေလ၏။ ဘယ္ခ်က္ျပႆနာတက္ေလမည္မသိ။

အျခားေက်ာင္းမ်ားထက္စာလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္မွ စက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္းကား အေတာ္ေကာင္းသည္ ဆိုရမည္။ စည္းေ၀းခန္းမေတြႏွင့္၊ ပရိုဂ်က္တာေတြႏွင့္။ အဲယားကြန္းေတြႏွင့္။ လက္ေတြ႔ခန္းေတြ ျပင္ထားတာလည္း မဆိုးလွ။ သူတို႔က လက္ေတြ႔ခန္းမ်ားကို လုိက္ျပသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားဆင္ထားသည့္ လက္ရာမ်ားကိုလည္းေတြ႔ရ၏။

စက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေန႔လည္စာေကြ်းသည္။

တည္းသည့္ေနရာျပန္ေရာက္ေတာ့ စည္းေ၀းပဲြမွတ္တမ္းမ်ားကို တက္သုတ္ရိုက္ေရးရသည္။ သည္ စည္းေ၀းပဲြမွတ္တမ္းမ်ား အတြက္ ေန႔လည္ (၂) နာရီတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၌  ခ်ိန္းဆိုထားသည္ျဖစ္ရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း သြားၾက၏။ မၿပီးတတ္ေသးေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနေရာက္မွ ဆက္ေရးရသည္။ သူတို႔လည္း ေရးေန၏။ သို႔ေသာ္ ဟုိဆရာေလးက ျမန္မာလိုမရိုက္တတ္။ သူက ေျပာတာေတြနားေထာင္ၿပီး လက္ႏွင့္ခ်ေရး။ စာေရးမတစ္ဦးက ျပန္ရိုက္။ ဆိုေတာ့ လက္၀င္သေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေတာင္ စာေရးမက ဒီကြန္ျပဴတာနဲ႔ မရိုက္တတ္ဘူး ဆုိကာ သူ႔အခန္းျပန္သြားလို႔ ကိုယ့္ဆရာေလးမွာ ေနာက္က ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လုိက္သြားရရွာေခ်သည္။

ကိုင္း ဆရာေလး၊ ဒါပဲေရးေပးဗ်ာ။ က်န္တာ ကြ်န္ေတာ့္ဘာသာပဲ ေရးလိုက္မယ္ဟု သူ႔ကို နည္းနည္းပဲေပးၿပီး က်န္တာ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ အသားကုန္ရုိက္သည္။ ကြ်န္ေတာ္က ေန႔ရိွသေရြ႔စာေရးေနတာဆိုေတာ့ စာရိုက္အရမ္းျမန္သည္။ ဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေရးၿပီးသည့္တိုင္ ကိုယ္ေတာ္က ေပၚမလာ။ သူဘယ္ကိုသြားမွန္းလည္း မသိ။ ၄ နာရီက တီးေနၿပီ။ အေ၀းေျပးကားက ၅ နာရီထြက္မွာ။ စက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္းမွာ မေအးႏွင္းယုကို သြားေခၚရဦးမည္။

အေတာ္ႀကီးၾကာမွ အူယားဖားယားႏွင့္ ေပါက္ခ်လာ၏။
ကိုင္း၊ ကိုယ့္ဆရာ။ မၿပီးလည္း ကိစၥမရိွပါဘူးဗ်ာ။ ေနာက္မွ ကြ်န္ေတာ့္ဆီ အီးေမးနဲ႔ပို႔လည္းရတာပဲ။ ဘာမွ မပူပါနဲ႔။ ေအးေအးသာလုပ္ဟု ေျပာကာ ျပန္ခဲ့ၾက၏။

ထို႔ေနာက္ ညေန ၅ နာရီထြက္ေသာ ျမတ္မႏၱလာထြန္း အေ၀းေျပးကားျဖင့္ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္ အေ၀းေျပးဂိတ္သို႔ ည ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ကားဆိုက္၏။

မတ္လ ၁၈ ရက္၊ စေနေန႔တြင္ သံေစ်းအေပၚထပ္ရိွ Book Plaza သြားကာ စာအုပ္မ်ားေမႊေႏွာက္ေရြး၀ယ္။ လူငယ္ ပန္းခ်ီဆရာေလးတစ္ဦး၏ စကၠဴညွပ္ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ အားေပး။ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရက္ေစ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စင္ကာပူျပန္ခဲ့။

ဤသည္မွာ ရသမွ်ရက္ကေလးအတြင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပံု ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ကိုယ့္မိသားစုအေရး၊ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ပိုက္ဆံရွာဘို႔အေရးမ်ားလည္း ရိွေသးရာ စိတ္ရိွတိုင္း လုပ္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္။ အခြင့္အေရးရသခုိက္ တက္သုတ္ရိုက္လုပ္ရသည္။ ေနာက္ၿပီး သည္ကိစၥဆိုတာ တစ္ခါတည္းလုပ္လို႔ ၿပီးသြားသည့္ ကိစၥမ်ိဳးမဟုတ္။ ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း လုပ္လို႔လည္း မျဖစ္ႏိုင္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေရးျဖစ္၍ လုပ္တတ္သည့္သူတိုင္းက အခ်ိန္ရတိုင္း လုပ္ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၇၊ မတ္လ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ ဤတြင္ ၿပီးပါၿပီ။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၂၈ မတ္လ၊ ၂၀၁၇

No comments: