Wednesday, March 9, 2016

စည္းကမ္းရိွေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း

စည္းကမ္းရိွေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း (၂)

(၁)

(ကြ်ႏု္ပ္က ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အေျခအေနႀကီးတစ္ခုကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျပျခင္းမွ်သာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ လူသန္း ၆၀ လံုး ပ်က္စီးသြားသည္ဟု ဆိုလိုရာမေရာက္ေၾကာင္း စာဖတ္သူတို႔ သိပါသည္။ ဦးေဏွာက္ရိွသူ၊ ဆင္ျခင္စဥ္းစားတတ္သူမ်ားကိုမူ မည္ကဲ့သို႔ ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္ႏိုင္ပါအံ့နည္း။ ၎တို႔အသိပညာက ၎တို႔ကို ထိန္းေက်ာင္းသြားပါသည္။ ယခု ဤစာကုိ ေရးေနေသာ အကြ်ႏု္ပ္သည္ပင္ ဦးေန၀င္းအာဏာသိမ္းသည့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ထိုစနစ္ဆိုးအတြင္းမွ သားေကာင္တစ္ဦးျဖစ္ေပရာ ကြ်ႏု္ပ္မပ်က္စီးသျဖင့္သာ ဤစာကိုေရးႏုိင္ေၾကာင္း မိတ္ေဆြတို႔ကို ေၾကျငာေမာင္း ခတ္စရာပင္ မလိုပါ။ ကဲ့ရဲ့ျခင္း အရင္မလိုပါႏွင့္ဦးဟု ေမတၱာရပ္ခံျပေစ။)

ယခင္ “ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ စည္းကမ္းမဲ့ၾကရသနည္း ဆုိျခင္းအေၾကာင္း” ေဆာင္းပါးတြင္ လက္ရိွ ျဖစ္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြထားပါသည္။ အေမးတိုင္းတြင္ အေျဖရိွ၏။ ျပႆနာ၏ ဇာစ္ျမစ္ကိုသိမွ အေျဖမွန္ (Answer မဟုတ္ပါ။ Solution ျဖစ္ပါသည္။) ကိုသိႏုိင္မည္။ အေျဖမွန္ကုိသိၿပီး လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ၾကလွ်င္ လက္ရိွ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ လူသည္စက္မဟုတ္။ စက္ပ်က္လွ်င္ ျပင္ရလြယ္သည္။ မည္သည့္အပိုင္းကပ်က္သနည္း ဆိုသည္ကို ရွာေဖြကာ ထိုအပိုင္းကို ျပင္လို႔ရလွ်င္ျပင္၊ ျပင္လို႔မရလွ်င္ အသစ္ႏွင့္ အစားထိုးလဲလွယ္လိုက္ပါက ေကာင္းသြားမည္သာ ျဖစ္၏။ ေစ်းကြက္တြင္ ရွာ၀ယ္လို႔မရႏိုင္ေတာ့လွ်င္ေတာင္မွ မိမိဘာသာ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္သည္။ ယုတ္စြအဆံုး၊ သည္စက္ကို လံုး၀ သံုးမရေတာ့ဘူး ဆိုအံ့။ တစ္လံုးလံုး လႊင့္ပစ္လိုက္ၿပီး စက္သစ္၀ယ္သံုးႏိုင္ေသး၏။

သို႔ေသာ္ လူပ်က္တာကို ျပင္ဘို႔မလြယ္လွပါ။ အထူးသျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ရာစုႏွစ္တစ္၀က္ေလာက္ မ်ိဳးႏွင့္ ရိုးႏွင့္ခ်ီကာ ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရသျဖင့္ လူႀကီး၊ လူရြယ္၊ လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ား ပ်က္စီးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ မပ်က္ဘဲ က်န္ေနသူ မ်ားမွာ လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်သာ ရိွေတာ့၏။ ထုိမပ်က္ေသးသူမ်ားက စာမ်ားေရး၍တစ္နည္း၊ ေဟာေျပာပဲြမ်ား က်င္းပ၍တစ္ဖံု၊ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်၍ တစ္သြယ္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္ေနတာ ေတြ႔ၾကရပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္ဖဲြ႔ခ်င္း ဤကဲ့သို႔လုပ္ေနရံုျဖင့္ မည္မွ် အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွပါမည္နည္း။ လူသန္း ၆၀ (သို႔မဟုတ္ ၅၁ သန္း) အတြက္မူ ဆင့္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္သကဲ့သို႔သာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာစကားတြင္ ေတာင္းဆိုးပလံုးဆိုးသာ ပစ္လို႔ရမယ္။ သားဆုိးသမီးဆိုးကိုေတာ့ ပစ္ရိုးထံုးစံမရိွ ဟူေသာ စကားပံု ရိွ၏။ ဆိုးေပေတလိပ္၊ အလြန္အင္မတန္ ပ်က္စီးေနသူျဖစ္ပါေစ။ မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားပစ္ပါမည္နည္း။ သည္ေနရာက ပစ္လိုက္လွ်င္ ဟိုေနရာေရာက္သြားကာ ေရာက္သည့္ေနရာတြင္ ဒုကၡဆက္ေပးေနဦးမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔အတြက္အေျဖကား ထုိ သားဆိုး ကို သားေကာင္းျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေပးေရးျဖစ္၏။

ယခု ဆိုးေနသည္က လူတစ္ဦး၊ တစ္စု၊ တစ္ဖဲြ႔တည္းမဟုတ္။ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုးလိုလို ျဖစ္၏။ ပ်က္သမွ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား ပ်က္သည္၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားပ်က္သည္၊ ခံယူခ်က္မ်ားပ်က္သည္၊ အသိပညာမ်ား ပ်က္သည္၊ အဆိုးဆံုးကား ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ သည့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား ပ်က္သုဥ္းသြားျခင္း ျဖစ္သတည္း။ ပ်က္သည္ဆိုရာတြင္ ၿမိဳ႔ျပတြင္သာ မဟုတ္။ ေတာလက္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ပါ ပ်က္သည္။ လူငယ္မ်ားသာ မဟုတ္။ လူႀကီးမ်ားလည္း ပ်က္သည္။

ဤကဲ့သို႔ ပ်က္စီးေနၾကသျဖင့္သာ ယခင္ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလို အမိႈက္မ်ား ေတြ႔ကရာပစ္ျခင္း၊ ကားမ်ားေမာင္းခ်င္သလို ေမာင္း၊ ေက်ာ္ခ်င္သလိုေက်ာ္၊ ရပ္ခ်င္သလိုရပ္ျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ေရဆိုးေရပုပ္မ်ား စည္းမရိွ၊ ကမ္းမရိွ သြန္ခ်ျခင္း၊ စီမံကိန္းအတြက္ ခ်ေပးလိုက္သည့္ ေငြေၾကးကို အျပည့္အ၀မသံုးဘဲ စီမံကိန္းဘို႔နည္းနည္း၊ မိမိအိပ္ကပ္အတြင္းသို႔ မ်ားမ်ား ထည့္ျခင္း စသည့္ အမႈကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ယခု ျပႆနာျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို သိၿပီျဖစ္၍ ထိုျပႆနာမ်ား၏ အေျဖကို ရွာၾကည့္ပါမည္။

(၂)

ပစၥည္းတစ္ခုကို ျဖစ္ေစ၊ အေဆာက္အဦတစ္ခုကို ျဖစ္ေစ။ အသစ္ေဆာက္ရတာက အေဟာင္းကိုျပန္ျပင္ရတာထက္ ပိုလြယ္ သည္။ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေဆာက္ႏုိင္သည္။ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ပံုေဖာ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အေဟာင္းကိုျပန္ျပင္ရတာက်ေတာ့ နဂိုရိွၿပီးသားအရာေတြကို ျပန္လည္ ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ရသည္။ ဒီဇိုင္းအသစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ လွီးထုတ္တန္တာ လွီးထုတ္၊ ထပ္ဖို႔ တန္တာဖို႔၊ ျဖတ္တန္တာ ျဖတ္။ လုပ္ရသည္။ ဤသို႔လုပ္ရာတြင္ အခန္႔မသင့္ပါက ၿပိဳပ်က္၊ က်ိဳးပဲ့သြားႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေဟာင္းကိုျပင္ျခင္းထက္ အသစ္ေဆာက္ရျခင္းက ပိုလြယ္သည္ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္၏။

တိုင္းျပည္တစ္ခုကို ထူေထာင္ဘို႔ဆိုတာ လြယ္လြယ္ေလးႏွင့္ မျဖစ္ႏိုင္။ အထူးသျဖင့္ ပ်က္စီးေနသည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႀကီးတစ္ခုကို ျပန္လည္ အဖတ္ဆယ္ဘို႔အရာမွာ ပုိမလြယ္ေသးသည္။

ဥပမာအေနႏွင့္ စင္ကာပူကို ျပပါမည္။

စင္ကာပူကို မေလးရွားမွ ခဲြထုတ္ခ်ိန္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ရိုးရိုးသားသား ေတာသူေတာင္သားမ်ားခ်ည္း ျဖစ္၏။ ပကတိအရိွအတိုင္း ဘာမွ မပ်က္စီးေသးေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ရိွသည္။ ဤလူ႔အဖဲြ႔အစည္းကို မစၥတာလီႏွင့္ သူ႔အစိုးရ အဖဲြ႔က သူရို႔စိတ္ႀကိဳက္ ပံုေဖာ္ယူသည္။ သူရို႔သြားမည့္လမ္းခရီးတြင္ရိွသည့္ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္မွန္သမွ် အကုန္ဖယ္ရွားပစ္သည္။ မိမိတို႔တည္ေဆာက္လိုသည့္ ပံုသ႑ာန္ရေအာင္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ တည္ေဆာက္ယူသည္။ သူတို႔က တိုင္းျပည္အေပၚ တကယ္ ေစတနာထားသည္။ စင္ကာပူကို မိမိတို႔လိုခ်င္ေသာ ပံုစံရေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ယူရမည္နည္း ဆုိသည္ကို သိသည္။ မိမိတို႔မသိသည္မ်ားကို ပညာရွင္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးသည္။ ကိုယ္ဘာမွမတတ္တာကို ၀န္ခံလွ်က္ ႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွမႈ ႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚသည္။ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားကို ထူးခြ်န္ထက္ျမက္သူမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးသည္။ ႏိုင္ငံကို ပညာေရးျဖင့္တည္ေဆာက္မွသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေနမည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္မည္ဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္သည့္အတြက္ ပညာေရးကို အားသြန္ခြန္စိုက္ လံုးပမ္းသည္။ သူတို႔က တုိင္းျပည္ထူေထာင္ရာတြင္ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ထူေထာင္တာမဟုတ္။ လူအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ထူေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာ္တည့္ထက္ျမက္ေသာ၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးေသာ၊ ႏိုင္ငံအေပၚ တကယ္ေစတနာထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက လည္း ေနာက္လိုက္ေကာင္းပီသစြာ ႀကိဳးစားၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေသာက္စရာေရေတာင္မရိွေသာ စင္ကာပူသည္ ဆယ္စုႏွစ္ သံုးခုအတြင္း အာရွက်ားတစ္ေကာင္အျဖစ္ ငြားငြားစြင့္စြင့္ ရပ္တည္လာႏိုင္ခဲ့သည္။

ခ်မ္းသာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ေနခ်ိန္၌ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ယခုမွ စ,ထူေထာင္ဘို႔ စဥ္းစားရတံုးရိွေသးသည္။ သို႔ေသာ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ က်ားျဖစ္သြားခ်ိန္၌ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏြားျပန္ျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။

ယခုအခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွ ထိပ္တန္းအရာရိွႀကီးမ်ားက ျမန္မာျပည္ကို စင္ကာပူကဲ့သို႔ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဟု မၾကာခဏ ႀကဳံး၀ါးေနသံၾကားရသည့္အခါ ကြ်ႏ္ုပ္မွာ ၎တို႔အား လြန္စြာသနားလွေသာေၾကာင့္ စုပ္တသပ္သပ္ျဖစ္မိေလ၏။

စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႔ႀကီးတစ္ၿမိဳ႔စာေလာက္သာ ရိွသည္၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ GDP per capita မွာ USD 55,980 ျဖစ္ေနခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP per capita မွာ USD 1,113 သာ ရိွသည္၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ ေကာင္းစြာထူေထာင္ၿပီး ျဖစ္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာႏိုင္ငံျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံဘ၀သာ ရိွေသးသည္ . . စသည့္ စသည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားကို တစ္ခ်က္ကေလးမွ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားပါဘဲလ်က္ စင္ကာပူမွ အိမ္၊ လမ္းႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားတာေလာက္ၾကည့္ၿပီး ငါတို႔လည္း ဒါေလာက္ေတာ့ လုပ္တတ္ပါတယ္ကြာ ဟု ေတြးထင္သည့္ ၎တို႔၏ အသိဉာဏ္၊ ဦးေဏွာက္ႏွင့္ ေတြးေခၚခ်င့္ခ်ိန္ ႏုိင္စြမ္းတို႔ကို သိျမင္ႏုိင္ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကိုထူေထာင္ေရးတြင္ အေရးအပါဆံုးသူမ်ားမွာ Policy Maker မ်ားျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးတြင္ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္းလုပ္၍ ရတာမ်ိဳးမဟုတ္။ သူ႔က႑ႏွင့္သူ ေတာ္သည့္တတ္သည့္သူမ်ားကို တာ၀န္ေပးရမည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ပညာရွင္မ်ား ငွားရမ္းကာ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူရမည္။

ကြ်န္ေတာ့္ဦးေဏွာက္ တစ္မိုက္ေလာက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးကို ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မေျပာလုိပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ထက္ တတ္သိ၊ နားလည္သူမ်ား အမ်ားႀကီးရိွပါသည္။ ယခု ကြ်န္ေတာ္ဦးတည္ေနသည္မွာ စည္းကမ္းရိွေသာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေအာင္ အဘယ္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ယူရမည္နည္း ဆိုသည့္အေၾကာင္းျဖစ္သျဖင့္ ထိုအေၾကာင္းကိုသာ ေဆြးေႏြးပါမည္။

(၃)

စည္းကမ္းရိွေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ၎တို႔အား လံုေလာက္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ လုိပါသည္။ ဤသုိ႔ပံ့ပိုးရန္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ စနစ္မ်ား ထူေထာင္ရမည္။ မည္သည့္စနစ္မ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔ထူေထာင္ရမည္ကို အက်ဥ္းမွ် တင္ျပပါမည္။

ပထမဆံုး အေရးႀကီးသည္မွာ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္၏။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား စည္းကမ္းရိွလာေစေရးတြင္ ၎တို႔၏ အသိဉာဏ္ ပညာ အဆင့္အတန္းကို ျမွင့္ေပးရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ယခုလည္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ဟု ၾကားသိရ၊ သတင္းေတြဖတ္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္လာသည့္တိုင္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာတာ မေတြ႔ရေသးပါ။ လူငယ္မ်ား၏ ဘ၀တစ္သက္တာကို အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ ဆယ္တန္း စာေမးပဲြတြင္မေတာ့ ဂုဏ္ထူးမ်ား ပိုထြက္လာတာ ေတြ႔ရပါသည္။ ဂုဏ္ထူးမ်ားပိုထြက္လာရံုျဖင့္ အသိဉာဏ္ပညာ အဆင့္အတန္း ပိုျမင့္လာလိမ့္မည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မယူဆပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၾကက္တူေရြးပင္လွ်င္ သင္ေပးက ရြတ္တတ္ေသာ ေၾကာင့္တည္း။

စာက်က္၍ အလြတ္ရြတ္ေျဖလို႔ ဂုဏ္ထူးထြက္သည္မွာ ဘာမွမဆန္းပါ။ ဤသည္မွာ ပညာရတာမဟုတ္။ စာရတာသာ ျဖစ္ပါ သည္။ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မတန္မရာပံုခိုင္းရလွ်င္ ပိဋကဋ္သံုးပံု အာဂံုေဆာင္ရံုမွ်ႏွင့္ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္ကို မရႏိုင္သကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ပညာဟူသည္ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ႏွင့္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏိုင္စြမ္းကို ဆိုလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလြတ္က်က္ ေျဖေနေသာ လက္ရိွပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ကို ေျပာင္းပစ္ရန္လိုပါသည္။ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ ႏိုင္စြမ္းရိွေရး၊ ကိုယ္က်င့္စာရိတၱျမင့္မားေရးတို႔ ပါ၀င္သင့္၏။

ယခု အတည္ျပဳေတာ့မည္လိုလိုျဖစ္ေနသည့္ အျငင္းပြားစရာ ပညာေရးဥပေဒမွာလည္း လိပ္ခဲတည္းလည္း။ ပညာေရးဥပေဒကုိ မႀကိဳက္သည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားကေလးမ်ားအားလည္း လက္ႏွင့္ရြယ္လိုက္ၾကေသးသည္။ ေက်ာင္းသားကေလးမ်ား ကလည္း ႏု ႏုလွခ်ည့္။ လက္ႏွင့္ရြယ္ရံုကေလးရြယ္တာေတာင္ ေဆးရံုေဆးခန္းေရာက္ၾကရေသး၏။ ရိုက္မ်ားရိုက္လွ်င္ျဖင့္ မေတြး၀ံ့စရာ။ 

ပညာေရးဥပေဒကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တကယ့္ထိပ္တန္း ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ား ပါ၀င္ေရးသားထားသည္ျဖစ္၍ ကြ်န္ေတာ့္မွာ မတို႔ မထိရဲေအာင္ျဖစ္ရ၏။ မိသားစုရိွရာ ျပည္ေတာ္သို႔ မၾကာခဏျပန္ေနရေသးသည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း မႀကိဳက္တာမ်ား ရိွတာေတာင္ သိပ္မေျပာရဲ။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုသည္မွာ ယခုထိ စာအုပ္ထဲတြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတံုးရိွေသးသည္။ မေတာ္ ခဏ ေလာက္ လိုက္ခဲ့စမ္းပါဆုိလွ်င္ ကိုယ္က်ိဳးႀကီးနည္းရခ်ည့္။ ၂၀၁၆ ေလာက္က်လွ်င္ေတာ့ ေျပာသာဆိုသာရိွမည္လား မသိ။

လုပ္မလား၊ မလုပ္ဖူးလားဟု အတင္းအဓမၼ ဓားႏွင့္မိုးကာ စည္းကမ္းရိွခိုင္းေစရသည္ထက္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ ကိုယ့္အသိ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ကိုယ္ လိုက္နာက်င့္ႀကံၾကပါမွ ပိုမိုထိေရာက္ အက်ိဳးရိွႏိုင္ေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းသူျပည္သားအားလံုးတုိ႔ကို အသိပညာေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုပါသည္။ လုပ္သည္ဆိုရာတြင္လည္း ေဂၚဇီလာေလာက္ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးမ်ားေထာင္၊ ေနာက္ၿပီး လူၾကားေကာင္းရံု အျဖစ္လုပ္ျပ။ အဆံုးတြင္ တစ္အိမ္တစ္ေယာက္မထြက္မေနရ စနစ္ျဖင့္ အတင္းလာခိုင္းကာ ေအာင္ပဲြႀကီးမ်ား ခ်ိမ့္ခ်ိမ့္သဲက်င္းပဘို႔ ေျပာတာမဟုတ္။ တကယ္ ထိေရာက္၊ အက်ိဳးရိွမည့္ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္၏။

ပညာေရးစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း ငါတို႔ႏိုင္ငံမွာ ငါတို႔စနစ္နဲ႔ငါတို႔သြားမယ္ ဟု ငါတေကာ ေကာ၍မရ။ ေအာင္ျမင္ေနေသာ ဖံြ႔ၿဖဳိးၿပီးတုိင္းျပည္မ်ား၏ ပညာေရးစနစ္မ်ားကို ေလ့လာ၊ အတုယူကာ မိမိတို႔ လူေနမႈစနစ္ႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေအာင္ ေရးဆဲြရန္ လုိပါသည္။

(၄)

ေနာက္တစ္ခုမွာ ၿမိဳ႔ျပစနစ္ ျဖစ္၏။ ၿမိဳ႔ျပစနစ္မွာ အလြန္က်ယ္၀န္းပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ၿမိဳ႔ျပပညာရွင္တစ္ဦးမဟုတ္မူ၍ ကြ်န္ေတာ္ေလ့လာမိသေလာက္ စင္ကာပူမွ စနစ္မ်ားကို အေျခခံကာ ေျပာၾကည့္ပါမည္။ ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္ကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ႔ျပစီမံကိန္းအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားက ကြ်န္ေတာ့္ထက္ပို၍ တတ္ကြ်မ္းနားလည္ပါသည္။

ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားမ်ား စည္းကမ္းလိုက္နာလာေစေရးအတြက္ စနစ္က်ေသာ ၿမိဳ႔ျပတစ္ခု တည္ေဆာက္ေပးရန္ အလြန္ အေရးႀကီးပါ သည္။ ကြ်န္ေတာ္ စင္ကာပူမွစနစ္မ်ားျဖင့္ ယွဥ္ကာ ရွင္းျပပါမည္။ (ကြ်န္ေတာ္ေရးသားေသာ စင္ကာပူမွအမိႈက္သိမ္းစနစ္၊ ေရေပးေ၀ေရး စနစ္၊ မီးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးစနစ္၊ ေရဆိုးထုတ္စနစ္၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္၊ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး စနစ္မ်ားအေၾကာင္း စင္ကာပူမွစနစ္မ်ား အမည္ျဖင့္ ႏွင္းဆီျဖဴစာေပမွ ထုတ္ေ၀ရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ စင္ကာပူစနစ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာလုိသူမ်ား ထိုစာအုပ္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ဤကား စကားခ်ပ္။)

ၿမိဳ႔ျပေနျပည္သူမ်ား စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ အမိႈက္မပစ္ေစေရးအတြက္ အစိုးရမွ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အမိႈက္သိမ္းစနစ္တစ္ရပ္ ေရးဆဲြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုပါသည္။ စင္ကာပူအစိုးရသည္ အမိႈက္သိမ္းေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ေဒသေလးခုခဲြကာ ကန္ထရိုက္တာေလးဦးကို တာ၀န္ေပးထားသည္။ (၎ကိုယ္တိုင္ အမႈိက္မသိမ္းပါ။) ထိုကန္ထရိုက္တာေလးဦးက မိမိ တာ၀န္က်ရာေဒသမွ အမိႈက္မ်ားကို မိမိဘာသာ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ရွင္းထုတ္သြားသည္။ ေနရာတစ္ခုခုတြင္ အမိႈက္မ်ားပံုေနပါက ကန္ထရိုက္တာကို လွမ္းသတင္းေပးလုိက္ရံု ျဖစ္၏။

အမိႈက္သိမ္းေရးကို တာ၀န္ယူသည့္ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမွာ NEA (National Environment Agency) ျဖစ္ပါသည္။ NEA က အမိႈက္သိမ္းေရး အစီအမံမ်ား (Waste management) ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္၏။ ကန္ထရိုက္တာမ်ား၏ အမိႈက္သိမ္းမႈ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ သန္႔ရွင္းသပ္ယပ္ေနေစေရးအတြက္ တာ၀န္ယူထားသည္။ ျပည္သူ မ်ား အမိႈက္မပစ္ေစရန္ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေပးသည္။ အမိႈက္စုေဆာင္းေရး ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္သည့္ Environmental Public Health (General Waste Collection) Regulations အရ ဥပေဒမလိုက္နာသူမ်ားကို အျပစ္ေပး အေရးယူသည္။

အမိႈက္ဟူသည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ တုိက္ရိုက္ပတ္သက္လ်က္ရိွရာ အမိႈက္မ်ားကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ရွင္းႏိုင္ေစေရးအတြက္ အၿမဲႀကိဳးစားေနသည္။ အိမ္မ်ားမွထြက္ေသာအမိႈက္၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ ထြက္ေသာအမိႈက္၊ စူပါမားကက္၊ စက္ရံုအလုပ္ရံု၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စသည္တို႔မွထြက္ေသာ အမိႈက္မ်ားကို မီးရိႈ႔တန္တာမီးရိႈ႔၊ ေျမဖို႔တန္တာဖို႔၊ ျပန္သံုးသင့္တာသံုး (recycle) လုပ္သည္။ Zero waste Singapore အစီအစဥ္ျဖင့္ ပစ္လုိက္သမွ်အမိႈက္မ်ားကို အလဟႆျဖစ္မသြားေစပဲ အားလံုး ျပန္သံုးႏိုင္ ေစရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရိွသည္။

စင္ကာပူအမိႈက္သိမ္းစနစ္သည္ အလြန္ေကာင္းသျဖင့္ အိမ္မ်ား၊ ဆိုင္မ်ား၊ စက္ရံုမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ ထြက္လာသမွ် အမိႈက္မ်ားကို အလြယ္တကူ ပစ္ႏုိင္သည္။ အမိႈက္အတြက္ မည္သည့္ေနရာမွ တကူးတက သြားေနစရာမလို။ မိမိအိမ္ႏွင့္ လက္လွမ္းတမီတြင္ပင္ ပစ္ႏုိင္သည္။ ယခင္ကာလမ်ားက ေဆာက္ခဲ့ေသာ တိုက္အေဟာင္းမ်ားတြင္ မီးဖိုေခ်ာင္အတြင္း အမိႈက္ပစ္ခ်သည့္ေျမာင္း လုပ္ထားေပးကာ အမိႈက္ကို မိမိအိမ္ခန္းထဲမွေန၍ပင္ ပစ္ခ်လို႔ရသည္။ ယခု HDB flat မ်ားတြင္ အမိႈက္ပစ္ခ်သည့္ ေျမာင္းကို အိမ္ခန္းမ်ား၏ အလယ္ေလာက္တြင္ ထားေပးသည္။ အစြန္ဆံုးအိမ္ခန္းမွ အမိႈက္ပစ္ရာေနရာသို႔ တစ္မိနစ္အတြင္း ေရာက္ႏိုင္ သည္။

ထို႔ျပင္ ဘူတာရံုမ်ား၊ ေစ်းႀကီးမ်ား၊ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္၊ ပန္းၿခံ၊ လူေနတုိက္ခန္းမ်ားေအာက္တြင္ အမိႈက္ပံုးမ်ားကို လက္လွမ္း တမီတြင္ထားေပးသည္ျဖစ္ရာ အမိႈက္ပစ္လိုလွ်င္ တကူးတကလိုက္ရွာေနစရာမလို။ အနီးရိွအမိႈက္ပံုးတြင္း ပစ္ထည့္လိုက္ရံု ျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ အျခားသူမ်ားက အမိႈက္ပံုးအတြင္း ထည့္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနျခင္းကလည္း မိမိအေနႏွင့္ ေတြ႔ကရာ အမိႈက္မပစ္ေစရန္ သတိေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ေနရာတကာ အမိႈက္မရိွ၊ သန္႔ရွင္းသပ္ယပ္ေနျခင္းက အမိႈက္ကို ေတြ႔ကရာပစ္ရန္ လက္တံြ႔ ေစေလ၏။

ကြ်န္ေတာ္ ျမန္မာျပည္ျပန္သည့္အခါ ျပႆနာတစ္ခုမွာ အမိႈက္ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ပစ္ရမွန္းမသိျခင္း ျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ္က စင္ကာပူတြင္ေနတာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုနီးပါးရိွၿပီဆိုေတာ့ အမိႈက္ကုိ ေတြ႔ကရာမပစ္တတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ထဲ စသည္ျဖင့္ အျပင္ထြက္သည့္အခါ တစ္ခုခုစားေသာက္ၿပီးသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ တစ္ရႈးစသည့္ အမိႈက္မ်ားကို လက္ကကုိင္ထားရေလသည္။ ထို႔ေနာက္ အမိႈက္ပံုးကို ေယာက္ယက္ခတ္ေအာင္ ရွာၿပီး ေတြ႔သည့္အခါမွ ပစ္ရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကုိယ္သိထားသည့္ အမိႈက္ပစ္၍ရသည့္ေနရာထိ သယ္လာၿပီးမွ ပစ္ရသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနတာက ကမာရြတ္၊ ျပည္ရိပ္မြန္အိမ္ယာမွာ။ အမိႈက္ပစ္စရာေနရာ လုပ္ေပးမထား။ အမိႈက္ကို ညေန ၃ နာရီတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၅ နာရီတြင္တစ္ႀကိမ္ လာသိမ္းသည္ဟု အစ္မႀကီးေျပာျပသျဖင့္ သိရ၏။ သူတို႔က အိမ္မ်ားမွ အမိႈက္မ်ားကို တြန္းလွည္း ျဖင့္ တစ္ပါတည္း သိမ္းသြားသည္။ သူတို႔အမိႈက္လွည္းလာမည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနရသည္။

ကြ်န္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးမွာ အလုပ္လုပ္ေနသည္ျဖစ္ရာ အိမ္သို႔ ညေန ၆ နာရီေလာက္မွ ျပန္ေရာက္သည္။ အိမ္တြင္ သူႏွင့္ သားႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္တည္းသာ ေနသည္။ သားက ၂ တန္းေက်ာင္းသား။ ညေနက်မွ အေမျဖစ္သူႏွင့္ အတူတူအိမ္ျပန္ေရာက္သည္။ သို႔အတြက္ ၅ နာရီလာသိမ္းေသာ အမိႈက္လွည္းကို မမီ။ ထုိအခါ မိမိအိမ္မွအမႈိက္ကို သူမ်ားလည္း မေပးခ်င္၍ အိမ္အနီးမွ လြတ္ေနေသာ ကြက္လပ္တြင္ အမ်ားသူငါနည္းတူ ပစ္ေလသည္။ အႏို႔ သည္ေနရာမပစ္ ဘယ္ေနရာသြားပစ္ပါမည္နည္း။ ဒါ တစ္ေန႔ထဲမဟုတ္။ ေန႔တုိင္းျဖစ္သည္။

သူတို႔စနစ္က အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းေနတာျဖစ္၏။ ယခင္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အိမ္ေရွ႔မွ လမ္းၾကားေလးထိပ္တြင္ ပံုခြင့္ေပးကာ အမိႈက္ကားက လာရွင္းတာ ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္တံုးကမွ အဟုတ္သား။ အမိႈက္ပံုတြင္ ပစ္လို႔ရေသးသည္။ ယခု ထိုေနရာတြင္ အမိႈက္ပံုခြင့္မျပဳေတာ့ဘဲ အမိႈက္လွည္းမ်ားျဖင့္ လာသိမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္ရိပ္မြန္၊ (၈) ရပ္ကြက္အတြင္း မည္သည့္ေနရာတြင္မွ တရား၀င္ အမိႈက္ပစ္စရာေနရာ လုပ္ေပးမထား။ သည္ေတာ့ လြတ္သည့္ေနရာတြင္ ပစ္ၾကရသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တုိက္ေဘး ကပ္လ်က္တြင္ မည္သည့္ အေဆာက္အဦးမွ မေဆာက္ရေသးေသာ ေျမကြက္လပ္ႀကီးတစ္ခု ရိွ၏။ ထိုေနရာသည္ကား ဤအနီးေနသူတို႔ အမိႈက္ပစ္ရာေနရာ ျဖစ္ေနေတာ့ သည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ပင္လွ်င္ ငွက္ေပ်ာသီးစားၿပီးပါက ထိုေနရာသို႔သာ ပစ္လုိက္ရသည္။

စာရႈသူမ်ားခင္ဗ်ား -

ကြ်န္ေတာ္ကား မည္သည့္အခါမွ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ေနတတ္သူမဟုတ္။ စည္းကမ္းမဲ့ျခင္းကို မစင္ကဲ့သို႔ ရြံမုန္းတတ္သလို အျခား သူမ်ား စည္းကမ္းမရိွလွ်င္လည္း အင္မတန္ ကဲ့ရဲ့တတ္၏။ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္လွ်င္မူ အားမနာတမ္း တည့္တည့္ေျပာတတ္ေလ သည္။ သို႔ေသာ္ အမိႈက္ပစ္စရာေနရာမရိွသည့္ (၈) ရပ္ကြက္၊ ျပည္ရိပ္မြန္အိမ္ယာမွ အေျခအေနမ်ားက ကြ်န္ေတာ့္အား စည္းကမ္းမဲ့သူျဖစ္ေအာင္ အတင္းတြန္းေပးေနေလ၏။ ရန္ကုန္ျပန္သည့္အခါတိုင္း ကြ်န္ေတာ့္မွာ အေတာ္ စိတ္မသက္မသာ ခံစားရေလသည္။

ျမန္မာျပည္သားလူအမ်ားတို႔ကို စည္းကမ္းမဲ့လွခ်ည့္ဟု ကဲ့ရဲ့သာေနသည္။ စည္းႏွင့္ကမ္းႏွင့္ေနခ်င္လာေအာင္ မည္သည့္အရာမွ ပံ့ပိုးေပးမထား။ နင္တို႔လိုစည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ေတြနဲ႔ ဘယ့္ႏွာလုပ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္မလဲ ဟု ကိုယ္အသံုးမက်တာကို ႏိုင္ငံသားမ်ားအား လဲႊခ်ေနသူမ်ားသို႔ ေနာက္တစ္ခါ ကြ်န္ေတာ္ျပန္လာလွ်င္ အမိႈက္ပစ္စရာေနရာေတြ ျမင္ခ်င္ပါသည္ဟုသာ ေျပာလိုပါသည္။

(၅)

ေနာက္တစ္ခုက ကားမ်ားကို စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ရပ္ရျခင္းျဖစ္၏။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကမာရြတ္ၿမိဳ႔နယ္၊ (၈) ရပ္ကြက္တြင္ ၈ ထပ္တုိက္ ၉ လံုးရိွသည္။ တစ္ထပ္လွ်င္ ၆ ခန္း (အခ်ိဳ႔တိုက္မ်ားမွာ ၄ ခန္း) ႏႈန္းျဖင့္ တိုက္တစ္လံုးတြင္ ၄၈ ခန္းရိွ၏။ ဆိုေတာ့ ထုိရပ္ကြက္တြင္ အျခားလုံးခ်င္းအိမ္မ်ားမပါ တိုက္ခန္းအိမ္ယာခ်ည္း ၃၈၄ ခန္း၊ အိမ္ေထာင္စု ၃၈၄ စုခန္႔ ေနထိုင္ၾကသည္။ ေနာက္ေဆာက္ေသာ ၈ ထပ္တိုက္ မွ ၁၆ ခန္းႏွင့္ေပါင္းလိုက္ပါက ဤရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၄၀၀ ရိွ၏။ အစုိးရအရာရိွမင္းမ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဤရပ္ကြက္ေနသူမ်ားအား ငမဲြမ်ားေအာက္ေမ့ကာ ကားရပ္ဘို႔ေနရာ စီစဥ္ေပးမထားဘဲ အိမ္ခ်ည္း အျပည့္ေဆာက္ထား၏။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္မွလဲြ၍ က်န္ အိမ္ေထာင္စုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကား၀ယ္စီးႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ရကား ၎တို႔ပုိင္ကားမ်ားကို ရပ္စရာေနရာမရိွ၍ မိမိတို႔တိုက္ေရွ႔တြင္ပင္ ရပ္ထားၾကရ၏။ တိုက္တစ္လံုး တစ္အိမ္ေထာင္ဆို ဘာမွ အေၾကာင္းမဟုတ္။ ခုေတာ့ တိုက္တစ္လံုးလွ်င္ ဆယ္ဂဏန္းမွ်ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ ကားပိုင္သည္ျဖစ္ရကား ကားမ်ားမွာ အိမ္ေရွ႔လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ၾကပ္သိပ္ရပ္ထားရေလသည္။ လမ္းဟုိဘက္သည္ဘက္ကို ခြကာ ကားမ်ားကို ရပ္လိုက္သည့္အခါ လမ္းမွာ ကားတစ္စီးသြားသာရံုမွ် ရိွေတာ့၏။ ထုိက်ဥ္းေျမာင္းလွေသာ လမ္းကေလးေပၚတြင္ပင္ ကား၊ ဆိုက္ကား၊ လူ၊ တြန္းလွည္းစသည္တို႔ သြားၾကရေလရာ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားလွပါသည္။

ယုတ္စြအဆံုး ေခတၱကားရပ္စရာပင္ ေနရာမရိွ။ ကားမ်ားမွာ လမ္းႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ ရပ္ထားၾကရသည္ျဖစ္၍ လမ္းအလယ္၌ ကားတစ္စီးသြားသာရံုမွ်သာ က်န္ေတာ့ရာ ထုိေနရာတြင္ ေခတၱခဏ ကားရပ္လိုက္သည္ဆိုလ်င္ပင္ လမ္းပိတ္သြားေတာ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္ ဧၿပီလက သားရွင္ျပဳအတြက္ ရြာသြားရန္ ဘတ္စ္ကားႀကီး တစ္စီးငွားသည္။ ပစၥည္းပစၥယမ်ားတင္ရန္ ကားႀကီးကို အိမ္ေရွ႔တြင္ပင္ ရပ္ထားရသည္။ ပစၥည္းမ်ားတင္ေနစဥ္ လမ္းပိတ္ေန၏။ အျပင္မွ ျပန္လာေသာကားတစ္စီးက ရပ္စရာေနရာ မရိွ၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဘတ္စ္ကားႀကီးေရွ႔တြင္ ပိတ္ရပ္သြားသည္။ ေနာက္ဘက္တြင္လည္း တစ္စီးရပ္ထားျပန္၏။ ဘတ္စ္ကားႀကီး ထြက္မယ္ လုပ္ေတာ့ ေရွ႔ေရာေနာက္ပါ ပိတ္ေနသျဖင့္ ထြက္လို႔မရ။ ကားထြက္ႏိုင္ဘို႔အေရး ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွာ ဤေနရာတြင္ နာရီ၀က္ၾကာသည္။

ဤျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ (၈) ရပ္ကြက္တစ္ခုတည္းမဟုတ္။ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႔လံုး ဤအတိုင္းခ်ည္းျဖစ္ေလရာ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ဤကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာေပါင္းမည္မွ်ရိွေလမည္ကုိ ေတြးၾကည့္ရံုႏွင့္ ရင္ေမာလွပါသည္။

ဟုိးယခင္ ကားမ်ားသိပ္မရိွေသးခင္ ကာလမ်ားကေဆာက္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကိုထားပါ။ ကားဦးေရမမ်ားေသးသျဖင့္ ကားရပ္နားရာေနရာကို ထည့္မစဥ္းစားဟု အေၾကာင္းျပပါက ခြင့္လႊတ္ႏုိင္စရာရိွေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေခတ္ ဤမွ် မ်ားျပားလွ ေသာကားမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါလွ်က္ ယခုေခတ္ေဆာက္သည့္ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ကားရပ္နားရာေနရာကို ထည့္သြင္း မစဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ႏံုခ်ာညံ့ဖ်င္းလွေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ အေျမာ္အျမင္နည္းမႈ၊ အသိဉာဏ္ပညာခ်ိဳ႔တဲ့မႈပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

၎တို႔၏ အေျမာ္အျမင္နည္းပါးမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းကား ဤ ကားရပ္သည့္ေနရာတစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္။ ၾသခ်ယူရ ေလာက္ေအာက္ပင္ ဘက္စံုေထာင့္စုံ ည့ံဖ်င္းလွပါေပသည္။

ကားပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္သာမက ကားမပိုင္သည့္သူမ်ားအတြက္ေရာ ဘာစဥ္းစားပါသနည္း။

ဘတ္စ္ကားေရာက္သည့္ေနရာမ်ားတြင္မူ လမ္းတစ္လမ္းထဲ၌ ဘတ္စ္ကား လုိင္းေပါင္းမ်ားစြာ ေျပးဆဲြေပးေသာ္လည္း ဘတ္စ္ကား မေရာက္သည့္ေနရာ၌မူ တစ္စီးမွ မရိွပါ။ ဘတ္စ္ကားလိုင္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြေပးသည့္ (ယခင္ကအေခၚ မ.ထ.သ၊ ယခုေတာ့ မည္သို႔ေခၚသည္မသိပါ) အလြန္အေျမာ္အျမင္နည္းပါးလွေသာ

ရန္ကုန္၌ ဘတ္စ္ကားလိုင္းမ်ားေျပးဆဲြပံု ေရာက္သင့္သည့္လမ္းမ်ား မေရာက္ပံု စီမံခန္႔ခဲြမႈ ညံ့ဖ်င္းပံု
ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ား ထားပံု။ လိုင္းေပါက္မွတ္တိုင္ကို ဖ်က္လိုက္ပံု

 လမ္းေလွ်ာက္ရန္ ပလက္ေဖာင္းေကာင္းေကာင္းမရိွပံု

 မိလႅာစြန္႔စနစ္
အိမ္သာအလြယ္တကူသြားရန္ ၿမိဳ႔တြင္းၿမိဳ႔ျပင္ မည္သည့္ေနရာမွ မရိွပံု။ ဘူတာရံုမွ အိမ္သာမ်ား အလြန္ညစ္ပတ္ပံု
ေရဆိုးထုတ္စနစ္
ေရေျမာင္းစနစ္၊ ၅ ေပအက်ယ္၊ ၅ ေပအနက္ေရေျမာင္းတူးခိုင္းသူအား ဆယ္သိန္းေလာက္ေပးခ်င္၊ ဆုခ်တာမဟုတ္ဘဲ မဟုတ္က ဟုတ္က အမိန္႔မ်ားေလွ်ာက္ထုတ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေနမည့္အစား ေတာသြား၍ ယာထြန္စားရန္ အရင္းအႏီွးေပးလိုျခင္း ျဖစ္

ကေလးကစားကြင္းမရိွ၊ အပန္းေျဖရန္ ေအာက္ဆင္းထိုင္ရန္ ထိုင္ခံုမရိွ၊ အေဖႀကီး ကြမ္းယာဆိုင္၌ ထုိင္ရပံု
လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတားေအာက္၌ ကေလးမ်ား စကိတ္စီး ကစားရပံု

ယခင္က ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ျမန္မာ့မူျမန္မာ့ဟန္ေျပာင္းကာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ဟု လုပ္ခဲ့သည္။ ယခုလည္း ဘာတဲ့ “စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီ” ဆိုပါလား။ သူတို႔ေျပာပံုျဖင့္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ဒီမိုကေရစီမ်ားမွာ စည္းကမ္းမဲ့လွေသာ ဒီမိုကေရစီမ်ား ျဖစ္ေနသေယာင္ေယာင္။ ဤသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အႏွီပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ားမွာ သူမ်ားစီလုိ႔သာ ေယာင္ေတာင္ ေပါင္ေတာင္ လုိက္ စီ ရသည္။ ဒီမိုကေရစီဆုိသည္ကို ေရေရရာရာမသိဘဲ ရမ္းတုတ္ေနမွန္း သိသာလွ၏။


ပုသိမ္မံုရြာလမ္းမႀကီးမွ မိုင္တိုင္မ်ားကို ဓားျဖင့္ခဲြသြားျခင္း
ေသာက္ေရအိုးမွ ေရခြက္မ်ားကုိ သံႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ထားရျခင္း


ဆက္ပါဦးမည္။

ေအးၿငိမ္း
၁၄ ဇြန္၊ ၂၀၁၅။ ည ၁၀း၃၈ နာရီ

No comments: