Saturday, December 24, 2011

ေလေအးေပးစက္ စနစ္တက် အသံုးျပဳနည္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းနည္း (Split Type Air-Conditioner)

စပလစ္ တိုက္ပ္ ေလေအးေပးစက္ အမ်ိဳးအစား (Split Type Air-Conditioner)

အိမ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေသာ ေလေအးေပးစက္ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ Split Type Air Conditioner ျဖစ္ပါသည္။ Window Type တြင္ ေလေအးေပးစနစ္တစ္ခုလံုးကို ကုိယ္ထည္တစ္ခုအတြင္း အားလံုးေပါင္းစပ္ တပ္ဆင္ထားသည္။ စက္ကုိ ျပတင္းေပါက္အတြင္း နံရံ၌ခြတပ္ထားၿပီး ေလပူထုတ္သည့္ ကြန္ဒင္ဆာကို နံရံအျပင္ဘက္၊ ေလေအးေပးသည့္ အီဗာပိုေရတာကို နံရံအတြင္းဘက္၌ထားကာ တပ္ဆင္သည္။

Split type တြင္မူ ယူနစ္ႏွစ္ခုပါသည္။ အိမ္ခန္းအျပင္ဘက္တြင္တပ္ဆင္သည့္ Outdoor ယူနစ္မွာ ကြန္ဒင္ဆာ ျဖစ္ၿပီး အိမ္ခန္းအတြင္း တပ္ဆင္သည့္ Indoor ယူနစ္မွာ အီဗာပိုေရတာ ျဖစ္၏။ ထိုယူနစ္ႏွစ္ခုကို ပိုက္ျဖင့္ဆက္ထားသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုတြင္ ၾကည့္ပါ။
ေလေအးေပးစက္သည္ တန္ဖိုးႀကီးပစၥည္း ျဖစ္၏။ မိမိကိုယ္တိုင္တပ္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မတတ္ကြ်မ္းသူမ်ားကို ေခၚယူ တပ္ဆင္ခိုင္းျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ေလေအးေပးစက္ျပဳျပင္တပ္ဆင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ားအားသာ တပ္ဆင္ခိုင္း သင့္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေလေအးေပးစက္ ေကာင္းစြာအလုပ္မလုပ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္၊ မီးအႏၱရာယ္ရိွျခင္း၊ မၾကာခဏစက္ခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္း စသည့္ျပႆနာမ်ားႏွွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။


ေလေအးေပးစက္ ၀ယ္ယူလာလွ်င္ -


ေလေအးေပးစက္ ၀ယ္ေသာအခါ စက္ႏွင့္အတူ ပိုင္ရွင္လက္စဲြ (Owner’s Mannual) ပါလာပါလိမ့္မည္။ ထုိစာအုပ္ကို ေသေသ ခ်ာခ်ာဖတ္ရန္ လိုပါသည္။ ထိုစာအုပ္တြင္ စက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းျပထား ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စာအုပ္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အဂၤလိပ္လိုမဖတ္တတ္လွ်င္လည္း ကိစၥမရိွပါ။ ေလေအးေပးစက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို ဤစာအုပ္တြင္ အျပည့္အစံုေဖာ္ျပထားသည့္ အတြက္ ဤစာအုပ္ကို ဖတ္လွ်င္လည္း လံုေလာက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဖတ္သည္ဆိုရံုမွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္ပါ။ လက္ေတြ႔လုိက္နာ က်င့္သံုးရန္လည္း လိုပါသည္။   

Split Type ေလေအးေပးစက္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

ဒါေတြမလုပ္ပါနဲ႔

၁။ ေလေအးေပးစက္ကို အပိတ္အဖြင့္လုပ္ရာတြင္ ပလပ္ကိုဆဲြခြ်တ္ျခင္း၊ ထိုးသြင္းျခင္းျဖင့္ အပိတ္အဖြင့္လုပ္ျခင္း လံုး၀ မလုပ္ပါႏွင့္။ ေရွာ့ျဖစ္ၿပီး စက္ပ်က္တတ္ပါသည္။

၁၀။ Outdoor unit (ကြန္ဒင္ဆာ) ေပၚတြင္ အ၀တ္မ်ားလွန္းျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားတင္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား
၁။ ေလေအးေပးစက္၏ ဗို႔အား


၁၂။ ေလေအးေပးစက္မွ ေညွာ္နံ႔ရလွ်င္ ခလုတ္ကို ခ်က္ျခင္းပိတ္ကာ ျပင္ဆိုင္သို႔အေၾကာင္းၾကားပါ။
ဒါေတြလုပ္ေပးပါ
၅။ အိမ္အျပင္ရိွ ကြန္ဒင္ဆာ Outdoor unit တြင္ အမိႈက္သရိုက္မ်ား ကပ္ေနမေန ပံုမွန္ စစ္ေဆးပါ။ အမိႈက္မ်ားကပ္ေနလွ်င္ ရွင္းေပးပါ။၆။ ေလေအးစက္ ေလစစ္ဆန္ခါကို တစ္လတစ္ႀကိမ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးပါ။

၇။ ခရီးရက္ရွည္ထြက္စရာရိွလွ်င္ ေလေအးေပးစက္ကိုခလုတ္ပိတ္ခဲ့ပါ။


ေလေအးေပးစက္ကို စတင္အသံုးျပဳျခင္း

 

ဆက္ပါမည္။

No comments: