Sunday, December 4, 2011

Civil Engineer ဆိုင္ရာစာတမ္းဖတ္ပဲြ

(၁)

၂၀၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ေန႔က စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ Republic Polytechnic တြင္ Society of Myanmar Civil Engineers in Singapore (SMCES) မွ “CIVIL ENGINEERING SEMINAR 2011, SINGAPORE” ကို က်င္းပခဲ့၏။ ယခုအႀကိမ္မွာ ဒုတိယ အႀကိမ္ျဖစ္၏။ ပထမအႀကိမ္ seminar ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၀ ေန႔က က်င္းပခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္မွ ဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ အေတြ႔အႀကံဳရင့္ အင္ဂ်င္နီယာႀကီးမ်ားမွ မိမိတို႔အေတြ႔အႀကံဳ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို မ်ိဳးဆက္သစ္ ျမန္မာအင္ဂ်င္ နီယာမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေ၀မွ်ေပးျခင္းျဖစ္၏။ အလြန္ေကာင္းေသာ အစီအစဥ္ပါေပတည္း။


စင္ကာပူတြင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွ၏။ ရာထူးႀကီးငယ္မဟူ ၎တို႔က်င္လည္က်က္စားရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အဖိုးတန္လွေသာ လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ရမည္မွာလည္း ယံုမွားသံသယျဖစ္စရာမလို။


ယခုလို ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပဲြမ်ားက်င္းပေပးျခင္းျဖင့္ အေတြ႔အႀကံဳရင့္၊ လုပ္သက္ရင့္ အင္ဂ်င္နီယာႀကီးမ်ားထံမွ ပညာရပ္မ်ားကို လူငယ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက သင္ယူေလ့လာႏုိင္သည္။ မိမိလုပ္ငန္း၌ ျပန္လည္ အသံုးခ်ႏုိင္သည္။ မိမိသိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းႏုိင္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ၌ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ မိမိတို႔အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပ၊ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူႏုိင္သည္။


ေဟာေျပာပဲြသုိ႔ ျမန္မာျပည္မွ ဆရာႀကီး ဦးညီလွငယ္ (အၿငိမ္းစား ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္) လည္း တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ ၀ါရင့္အင္ဂ်င္နီယာ ၇ ဦးမွ ေအာက္ပါအတိုင္း ေခါင္းစဥ္ ၇ မ်ိဳးျဖင့္ ေဟာေျပာသြား၏။


၁။ Ko Thura Soe – Introduction to Demolition Works


၂။ Ko Aung Kyaw Thaike – Master Construction Programme & Progress Tracking for Marina Bay Sands Integrated Resort Project (MBSIR)


၃။ Ma Khine Khine Oo – Some Critical Geotechnical Considerations on the Use of Plaxis Software in Excavation Modelling


၄။ Ma Hnin Hnin Wai – Highlights on Insurance in Singapore

၅။ Ko Myint Oo – Installation of Marine Piles for Marine Structures

၆။ Ko Kyaw Zaya – Bored Tunnel Construction by Tunnel Boring Machine (TBM) & Related Case Studies of Slurry TBM Method


၇။ Ko Kyaw Thet Oo – Geotechnical Instrumentation in deep excavation and tunnelling works


ထို႔ျပင္ ျမန္မာျပည္ အရုဏ္ဦး ေဆာက္လုပ္ေရးမွ ကမကထျပဳကာ စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ဖိတ္ၾကားလွ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ေဟာေျပာပဲြ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၂ ရက္ ေန႔တြင္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ရံုးခ်ဳပ္၊ စည္းေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပပါမည္။
(၂)

ယခုအခါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ရန္ အားသန္လွ်က္ရိွသည္၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လွ်က္လည္း ရိွသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားမွာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရိွသည္။ စက္ကိရိယာမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔စိုးရိမ္ေနသည္မွာ သူတို႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေပးမည့္ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳရိွၿပီးသား ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ရရိွရန္ အခက္အခဲျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းရိွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ လုပ္၍ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရိွႏုိင္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသား အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို ငွားရမည္္ဆိုပါက ကုန္က်စရိတ္ အလြန္မ်ားမည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း စင္ကာပူေျမေပၚတြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ေနထိုင္က်က္စား လုပ္ကိုင္ေနေသာ ၀ါရင့္၊ အေတြ႔ အႀကံဳရင့္၊ ပညာရင့္ ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရိွသည္။ သူတို႔အားလံုး၏ စိတ္ထဲတြင္ လည္း အခြင့္အေရးသာပါက အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ တတ္သိထားသည့္ ေခတ္မီ နည္းပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္အလုပ္အေကြ်းျပဳလိုသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၌  မည္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရ ပါမည္နည္း။

ထို႔အတြက္ စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ေပါင္းကူး ဆက္ဆံေပးရန္ ကြက္လပ္တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

ဤကြက္လပ္ကို ျဖည့္ေပးရန္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စင္ကာပူ Civil Engineer ဆိုင္ရာစာတမ္းဖတ္ပဲြ၌ ျမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေနမင္းဟိန္း က Society of Myanmar Civil Engineers in Singapore (SMCES) အား အႀကံ ျပဳခဲ့သည္။ အကယ္၍သာ SMCES အေနႏွင့္ ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ဆက္သြယ္ေပါင္းကူးေပးႏုိင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလြန္အက်ိဳး ရိွမည္ျဖစ္သလို Society of Myanmar Civil Engineers in Singapore (SMCES) အေနျဖင့္ ဤကိစၥကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါေစလိုေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္က ဤေနရာမွ ထပ္မံတိုက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။


ေအးၿငိမ္း
၄-၁၂-၂၀၁၁ ေန႔လည္ ၁း၁၅ နာရီ

2 comments:

ဒူဒူႀကီး said...

အကိုေရ "Civil Engineer ဆိုင္ရာစာတမ္း ဖတ္ပဲြ" post ကို၊ ဒူဒူတို႔ ၿမန္မာအင္ဂၽင္နီယာ ဖိုရမ္ http://www.myanmarengineer.org/မွာ၊ ၿပန္တင္ေပးခၽင္ပါတယ္။ ကူးယူေဖာ္ ၿပခြင္႔ၿပဳ ပါခင္ဗၽာ။

ေအးၿငိမ္း said...

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေ၀မွ်ႏိုင္ပါသည္ ကိုဒူႀကီးခင္ဗ်ား။