Sunday, November 6, 2011

စင္ကာပူမွ မီးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား

နိဒါန္း

အလဟႆဆံုးရံႈးသြားရေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအနက္ ကြ်န္ေတာ္အႏွေျမာဆံုးမွာ မီးေလာင္၍ဆံုးရံႈးသြားရေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေရႀကီးတာ၊ မုန္တိုင္းတိုက္တာ၊ ေျမငလ်င္လႈပ္လို႔ေျမၿပိဳတာ၊ တိုက္တာေတြၿပိဳတာကို သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဟု ေခၚႏိုင္ေသာ္လည္း မီးေလာင္တာကေတာ့ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မဟုတ္ပါ။ အဲေလ၊ ၾသစေတးလ် တို႔၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔၊ အေမရိကားတို႔မွာ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေတာမီးအႀကီးအက်ယ္ေလာင္တာ မပါေပါ့။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သည္ေလာက္မၾကာခဏ မီးမ်ားအႀကီးအက်ယ္ေလာင္ကာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား အႀကီးအက်ယ္ဆံုးရံႈးေနရေသာ္ လည္း မီးကာကြယ္ေရးကိစၥကို အေရးတႀကီးကိစၥတစ္ရပ္အေနျဖင့္ မည္သူကမွ် ဂရုတစိုက္လုပ္တာ မေတြ႔ရေသးပါ။

ဘာေၾကာင့္ သည္မွ်မီးေတြေလာင္ေနတာလဲ။ မီးေလာင္မႈေလ်ာ့က်ေအာင္ ဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႔အေျဖရွာမလဲ၊ လုပ္ၾကဘို႔ သင့္ပါၿပီ။

ရန္ကုန္မွ ကြ်န္ေတာ္တို႔အိမ္တြင္ မီးသတ္ဗူးလတ္ ၀ယ္ထားသည္။ မီးသတ္ဗူးကို မည္ကဲ့သို႔သံုးရမည္နည္းဟု ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိမ္ရိွလူကုန္နားလည္သည္။ မီးသတ္ဗူးကို မီးဖိုခန္းအ၀နား လက္လွမ္းတမီတြင္ထားသည္။ မီးသတ္ဗူး၀ယ္လာေသာ ဆုိင္ကလည္း ႏွစ္စဥ္လာေရာက္ စစ္ေဆးေပးသည္။ ကြ်န္ေတာ္က ကိုယ္ႏွင့္နီးစပ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအားလည္း မီးသတ္ဗူး ေဆာင္ထားၾကရန္တိုက္တြန္းသည္။ ကိုယ့္အိမ္မဟုတ္လွ်င္ေသာ္မွ မိမိႏွင့္နီးစပ္ေသာ တစ္ေနရာရာတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ပါက အခ်ိန္မီ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေလာ။

သိပ္မၾကာမီကာလမ်ားက အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္း အိမ္ေရွ႔တြင္၀ါးလံုးႏွင့္တန္းထိုးကာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ကေလးမ်ားႏွင့္ သဲအိတ္ ၇ အိတ္၊ ေရအိတ္ ၇ အိတ္ ဆဲြၾကတာေတြ႔ရပါသည္။ ဤသည့္သဲအိတ္၊ ေရအိတ္ကေလးမ်ားျဖင့္ တကယ္မီးေလာင္လွ်င္ ထိန္းႏိုင္ပါ မည္လား။ ဟန္ျပမွ်မဟုတ္ဘဲ တကယ္ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

မီးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးဟူသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က စိတ္ရေတာ့မွထလုပ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဘာမွဆက္မလုပ္ဘဲ သည္အတိုင္းထား။ ေကာက္ရိုးမီးလို လုပ္လို႔မရပါ။ အစိုးရ၏ ဦးစီးဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္စဥ္ ကတည္းက မီးကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ားပါရိွေစရန္ ဥပေဒျဖင့္ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္လုပ္ရမည္။ သည္ဥပေဒမွာ လူအမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ဘို႔အတြက္ လုပ္ေပးထားတာျဖစ္သျဖင့္ ငါတို႔လိုက္နာရန္ လိုသည္ဆိုကာ အေဆာက္အအံုကို ေဆာက္လုပ္မည့္ ကန္ထရိုက္တာ ဆိုသူမ်ားကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ လိုက္နာကာ စနစ္တက် လုပ္ေပးရန္လုိသည္။ ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ ထိုတပ္ဆင္ထားေသာ မီးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို ပစ္မထားဘဲ အျမဲ ေကာင္းမြန္ အလုပ္လုပ္ေနေစရန္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးပင္ျဖစ္၏။

မီးကာကြယ္ေရးတြင္ အဓိကအေရးႀကီးဆံုးမွာကား အမ်ားျပည္သူ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္သည္။ မည္မွ်ေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္ႀကီး ရိွေနပါေစ။ အမ်ားျပည္သူက လက္လြတ္စပယ္၊ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း လုပ္ေနမည္ဆိုလွ်င္လည္း မီးအႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ ႏို္င္သင့္သေလာက္ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔အတြက္ ျပည္သူအမ်ားကို မီးကာကြယ္ေရး အသိပညာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးဘုိ႔၊ ေလ့က်င့္ေပးဘို႔၊ ေဟာေျပာေပးဘို႔၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကို မီးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေပးဘို႔၊ ဥပမာ - ဉာဏ္စမ္းၿပိဳင္ပဲြမ်ား၊ မီးအႏၱရာယ္တားဆီးေရးျပပဲြမ်ား၊ မီးသတ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ မီးသတ္ဗူးအသံုးျပဳနည္း၊ မီးသတ္ဗူး အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ စသည္တို႔လုပ္ေပးရန္ လိုပါသည္။

လူေနအိမ္ယာ၊ တိုက္တာမ်ားေဆာက္လွ်င္လည္း မီးႀကိဳးမ်ား၊ ေရပိုက္မ်ား၊ အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ား စသည္တို႔ကို စနစ္တက် တပ္ဆင္ေပးရန္လုိပါသည္။ ေစ်း၊ ရံုး၊ စက္ရံု စသည့္အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ မီးသတ္စနစ္ တပ္ဆင္ထားရပါမည္။

မီးေလာင္နိုင္သည့္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ မီးကာကြယ္ေရးစနစ္ကို တပ္ဆင္ေပးရန္လိုသလို၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း မီးအႏၱရာယ္ ပညာေပးကာ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ လိုက္နာရန္၊ မလုိက္နာက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူရန္ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းရ ပါမည္။

ပညာေပးသည္ဆိုရာတြင္လည္း ဟိုနားမီးေလာင္လိုက္ ထိုအနီးအနားမွလူမ်ားကို မျဖစ္ညစ္က်ယ္ ပညာေလးသြားေပးလိုက္၊ သည္နားေလာင္လိုက္ သည္နားလာ ကိုယ္ေယာင္ျပလုိက္ လုပ္ရံုမွ်မဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ မႏၱေလး၊ မေကြး၊ ပဲခူး စသည့္ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္ ၿမိဳ႔အႏွ႔ံ၊ ၿမိဳ႔နယ္မ်ား၊ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားပါမက်န္ တကယ္အလုပ္ျဖစ္မည့္ ပညာမ်ိဳးေပးရပါမည္။

မီးေလာင္၍ ဆံုးရႈံးသြားရေသာ ေငြပမာဏ၏ ဆယ္ပံုတစ္ပံုမွ် သံုးလုိက္လွ်င္ပင္ မ်ားစြာထိေရာက္ အက်ိုးရိွႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ လူၾကားေကာင္းရံုေလာက္၊ နာမည္ႀကီးရံုမွ် မဟုတ္ဘဲ တကယ္လုပ္ခ်င္စိတ္ႏွင့္ ေစတနာပါပါ ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္၏။၁။ ျမန္မာျပည္မွ မီးေလာင္မႈသတင္းမ်ား၁။ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ တရား၀င္ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက ျမန္မာတစ္ႏိုင္လံုးတြင္ မီးေလာင္မႈ စုစုေပါင္း ၈၁ ႀကိမ္ ၊ ဇြန္လတြင္ အႀကိမ္ ၄၀၊ ဇူလိုင္လတြင္ ၃၄ ႀကိမ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ၃၈ ႀကိမ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ၃၃ ႀကိမ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ အႀကိမ္ ၅၀၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ မီးေလာင္မႈ ၆၉ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ပဲခူး ႏွင့္ မေကြးတိုင္းတို႔တြင္ မီးအမ်ားဆံုးေလာင္ကာ မီးေလာင္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ ေပ့ါဆမီးေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ေလာင္ရျခင္းမွာ တတိယေနရာတြင္ရိွသည္ဟု ဆိုပါသည္။

၂။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္းက မီးေလာင္မႈ ၇၁၉ ခု ရိွခဲ့ၿပီး မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ၂၈ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု အစိုးရထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ကို ကိုးကားၿပီး ရိုက္တာသတင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၃။ ၂၀၀၉ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၌ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အမ်ဳိးသမီးငယ္တဦး အသက္ ဆံုးရႈံးခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ မီးေလာင္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ ဖေယာင္းတိုင္မီးေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေျခ ၄၀ မီးထဲပါသြားခဲ့သည္။

၄။ ၂၀၁၀ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ လသာရွိ သိမ္ႀကီးေစ်း D ႐ုံတြင္ မီးေလာင္ခဲ့သည္။ ပထမထပ္ရွိ စားေသာက္ဆိုင္တန္း မ်ားမွ စတင္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။

၅။ ၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လိုင္ဇာၿမိဳ႔ ေစ်းႀကီး မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး ဆိုင္ခန္းအားလုံး မီးေလာင္ကြ်မ္းခဲ့သည္ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈေၾကာင့္ ေငြပမာဏ သိန္း ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့သည္။

၆။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ျမန္မာျပည္၌ မီးေလာင္မႈ ၆၈၄ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈ ၇၅ ႀကိမ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုသတင္းတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ားစုမွာ ၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျမင့္တက္ျခင္း၊ ခၽြတ္ယြင္းပ်က္စီးေနေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားသံုးျခင္း၊ မီးအားထိန္းကိရိယာ Safe Guard ပ်က္စီးခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးေနသည့္ ၀ါယာႀကိဳးေဟာင္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ေၾကာင့္  ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

၇။ ၂၀၁၁ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔က ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ၆ ရပ္ကြက္ရွိဆိုင္အမွတ္ (၁ဝ/က) စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္တြင္ ဓာတ္ဆီတိုင္ကီအား ေဂါက္တံျဖင့္ ႐ိုက္ဖြင့္ရာမွ မီးစထြက္ကာ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုေန႔မွာပင္ မႏၲေလးတိုင္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ေဟမာဇလရပ္ကြက္၊ ၂၉ လမ္းႏွင့္ ၇၆ x ၇၇ လမ္းၾကားရွိ လမ္းေဘး စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္တြင္ ပလတ္စတစ္ပံုးထဲထည့္ထားေသာ ဓာတ္ဆီအား ေရသန္႔ဘူးထဲေျပာင္းထည့္ရာမွ တည္ၿငိမ္လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။

၈။ ၂၀၁၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ေန႔၌ မေကြးတိုင္း၊ ေရႊဘိုခ႐ိုင္၊ ကြၽန္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္ရွိ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္၌ ပလတ္စတစ္ပံုးေဟာင္းအတြင္း ဓာတ္ဆီထည့္ရာမွ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၉။ ၂၀၁၁ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က မႏၱေလးတုိင္း၊ အမရပူရၿမဳိ႕နယ္ရွိ စံျပေစ်းတြင္ မီးေလာင္ခဲ့ရာ ဆုိင္ခန္းေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့သည္။ ၁၆ ရက္ေန႔ကလည္း မႏၲေလးၿမဳိ႕အတြင္း နန္းေတာ္ေရွ႕ႏွင့္ ၄၂ လမ္း ခုံးေက်ာ္တံတားအနီးတုိ႔တြင္လည္း မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္။

၁၀။ မေကြးတုိင္း ၊ မေကြးၿမဳိ႕နယ္ ဆူးပစ္စမ္းေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၁၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္က မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ရာ အိမ္ေျခ ၁၀၀ ေက်ာ္ ဆုံးရႈံးခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၈၀၀ ခန္႔ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၁။ ၂၀၁၁ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္ေန႔လယ္ပုိင္းက သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၆ ရပ္ကြက္၊ အပုိင္း ေလး (၁၅/၄)၊ သီတာေရစင္လမ္း တြင္  မီးေလာင္ခဲ့ရာ အိမ္ ၁၄ လုံး ျပာက်သြားၿပီး ေနာက္တစ္လုံးကို တစ္ျခမ္းေလာင္သြားခဲ့သည္။

၁၂။ ၂၀၁၁ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီမွ ၇ နာရီထိ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ထဟာ ေက်းရြာ၌ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အိမ္ေျခ ၂၀၀ နီးပါး မီးေလာင္ျပာက်သြားသည္။ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ကလည္း ထိုေဒသ၌ပင္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ဂိုေဒါင္ ၆ လုံး မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္။

၁၃။ ၂၀၁၁ မတ္ ၂၁ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီတြင္ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေဇယ်ံဳရပ္ကြက္၌ ဖေယာင္းတုိင္မီးေၾကာင့္ မီးေလာင္ရာ အိမ္ေထာင္စု ၇၅ စု ေနထုိင္ေသာ ေနအိမ္တုိက္တာ ၆၄ လံုး မီးေလာင္ကြၽမ္းခံရၿပီး က်ပ္သိန္း ၁၇၀ ေက်ာ္ဖိုး ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္။

၁၄။ ၂၀၁၁ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔က မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၁ ရပ္ကြက္ ၊ဘုရင့္ေနာင္ ကားပစၥည္းေစ်းႀကီးတြင္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေစ်း႐ံု(စ)၊ ဆိုင္အမႇတ္ (၃၄/၃၅)ၾကားရႇိ ဘရိတ္ကာ အပူလြန္ကဲရာမႇတစ္ဆင့္ စတင္ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

၁၅။ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၁)ရႇိ VeVe အခ်ိဳရည္စက္႐ံုတြင္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ နာရီ ၃၅ မိနစ္ အခ်ိန္ခန္႔က မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့၏။ Ve Ve အခ်ိဳရည္စက္႐ံု ပင္မဂိုေဒါင္အတြင္းရႇိ ပစၥည္းသိုေလႇာင္ခန္းတြင္ အဲယားကြန္းပလပ္ခံု အပူလြန္ကဲရာမႇ မီးစတင္ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Ve Ve အခ်ိဳရည္စက္႐ံု ျပဳျပင္ထန္းသိမ္းေရးတာ၀န္ခံအား ပ-၃၇၅/၂၀၁၁ ပုဒ္မ ၂၈၅ ျဖင့္ အေရးယူခဲ့သည္။

၁၆။ ၂၀၁၁ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သဃၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္၌ အႏွိပ္ခန္းတစ္ခု မီးေလာင္ခ့ဲၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ၁၆ ရပ္ကြက္၊ သုမဂၤလာလမ္းရိွ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံကို မီးေလာင္ခဲ့သည္။

၁၇။ ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီခဲြတြင္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ဗဟိုေစ်းအနီး၌ မီးေလာင္ခဲ့သည္။ လူေနအိမ္ ၁၃ လံုး အပါအ၀င္ ေရႊဆိုင္ခန္း (၅) ခန္း၊ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ အိတ္အေရာင္းဆိုင္ ၁ ဆိုင္ ၊ ဖိနပ္ဆိုင္ ၂  ဆိုင္ႏွင့္ အျခား လူသံုးကုန္ ပစၥည္းဆိုင္မ်ား ပါသြားသည္။ ဆိုင္မွ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးက မီးပ်က္၍ မီးစက္ႏွိုးစဥ္ ဆီတိုင္ကီထဲ ဆီရွိ၊ မရွိ သိရန္ မီးျခစ္ျဖင့္ ျခစ္၍ၾကည့္ရာမွ မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္ဆို၏။

၁၈။ ၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး၊ အေနာက္ႀကိဳ႕ကုန္း၊ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန၀င္းအတြင္းရႇိ ေငြဗ်ိဳင္းျဖဴ စက္သံုးဆီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္း၀ယ္ေရး စက္႐ံုကုမၸဏီ၀င္းအတြင္း မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၁၉။ ၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ ည ၁၂နာရီေက်ာ္အခ်ိန္၌ ဝါယာေရွာခ့္ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္၊ ဂြတၱလစ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ၌ မီးေလာင္မႈျဖစ္ၿပီး ေငြက်ပ္သိန္း ၉ဝ ေက်ာ္ဖိုး ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

၂၀။ ၂၀၁၁ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ နံနက္ ၉နာရီ ခြဲခန္႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၃၅လမ္းႏွင့္ ၃၆လမ္းၾကား၊ ၈၃လမ္းႏွင့္ ၈၄လမ္းအၾကား ဦးက်ားႀကီး၀န္းအတြင္းရွိ စက္ဘီးႏွင့္တာယာမ်ား သုိေလွာင္ရာ ဂုိေဒါင္တခုတြင္ မီးေလာင္ခဲ့ၿပီး တိုက္ ၃ လုံးႏွင့္ အိမ္ ၄ အိမ္ မီးေလာင္ရာတြင္ ပါသြားသည္။

၂၁။ ၂၀၁၀ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ မဂၤလာေစ်း ၀ါယာေရွာ့ခ္မီးေၾကာင့္ ေဆး၀ါးအေရာင္းဆုိင္ ၃၉၈ ဆုိင္၊ အလွကုန္ဆုိင္ ၃၉၉ ဆုိင္ ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္ ၄၈ ဆုိင္ မီးေလာင္ကာ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၀၉၂၆၃ သိန္း ဆုံးရႈံးခဲ့သည္။

၂၂။ ၂၀၁၀ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ မံုရြာၿမိဳ႔ ခ်င္းတြင္းရတနာေစ်း မီးေၾကာင့္ ဆုိင္ခန္း ၄၀၆ ခန္း မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့သည္။

၂၃။ ၂၀၁၀ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ သဃၤန္းကြ်န္းေစ်းမီးေၾကာင့္ ဆုိင္ခန္း ၆၅၁ ခန္း မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့သည္။

၂၄။ ၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာလ ေမာ္လျမိဳင္ၿမိဳ႕ ျမိဳ႕မေစ်းမီးေၾကာင့္ ဆုိင္ခန္း ၁၁၂၄ ခန္း မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့သည္။

၂၅။ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ မႏၲေလး ရတနာပုံေစ်းမီးေၾကာင့္
ဆုိင္ခန္း ၁၅၂၁ ခန္း မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့သည္။

၂၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မီးသတ္အင္အား ၃၀၀၀ ေက်ာ္၊ မီးသတ္ယာဥ္ ၁၅၄၅ စီး၊ မီးသတ္စခန္း ၃၉၄ ခု ရိွသည္ဟု ဆုိ၏။ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္ ဤအင္အားမွာ အလြန္နည္းလွသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ သည္လိုပဲယူဆမိပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အတြက္အခ်က္မ်ားျဖင့္ သက္ေသျပပါမည္။

၂၇။ မီးေလာင္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္း၊ စာနယ္ဇင္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားသို႔ မီးေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ မီးသံုးစြဲမႈစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ လုိက္နာမႈအားနည္းေနေသးသည္ဟု မိုးမခသတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သည္စာရင္းမ်ားကို အပင္ပန္းခံကာ အဘယ္ေၾကာင့္လုိက္လံရွာေဖြ၊ ေရးသားတင္ျပေနရပါသနည္းဟူမူ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ျမန္မာျပည္ႀကီး၌ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ပစၥည္းဥစၥာဓနမ်ား မည္မွ်ဆံုးရံႈးေနရသည္ကို ရုပ္လံုးေပၚလာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။၂။ စင္ကာပူ မီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား


ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အားလံုးကို http://www.scdf.gov.sg မွ ယူငင္ထားပါသည္။

စင္ကာပူတြင္ မီးေလာင္မႈကို ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထားသည္။ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမွာ Fire Safety Act ျဖစ္၏။ ထိုဥပေဒကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားလည္း ရိွပါေသးသည္။ ၎တို႔မွာ -

a.         Fire Safety (Building Fire Safety) Regulations

b.         Fire Safety (Registered Inspector) Regulations

c.         Fire Safety (Fire Emergency Plan) Regulations

d.         Fire Safety (Fire Safety Manager) Regulations

e.         Fire Safety (Dangerous Trades or Purposes) Regulations

f.          Fire Safety (Petroleum) Regulations

g.         Fire Safety (Composition of Offences) Regulations

h.         Fire Safety (Exemption Order)

i.          Fire Safety (Designation of Premises Requiring Fire Emergency Plan) Notification

j        Fire Safety (Specification of Premises Requiring Fire Safety Managers) Notification

-       တို႔ျဖစ္၏။

Fire Safety Act တြင္ အပိုင္း ၇ ပိုင္းပါသည္။

အပုိင္း ၁။ နိဒါန္း

အပိုင္း ၂။ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္း မီးအႏၱရာယ္

အပိုင္း ၃။ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ မီးကာကြယ္ျခင္း

အပိုင္း ၄။ မီးႏွင့္လုပ္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

အပိုင္း ၅။ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေနရာမ်ား

အပိုင္း ၆။ မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရနံကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

အပိုင္း ၇။ အေထြေထြ

မီးကာကြယ္ေရးစနစ္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္၏။

a.     အေဆာက္အအံုမ်ားကို မိမိသေဘာႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာတြင္ မီးအေရးေပၚထြက္ေပါက္ကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစျခင္း။

b.     ေနရာတစ္ခုတြင္ ပဲြလမ္းသဘင္တစ္ခုခုက်င္းပေသာအခါ လူအမ်ားျဖင့္ က်ပ္သိပ္ေန၍ မီးအႏၱရာယ္ျဖစ္လွ်င္ ထြက္ေပါက္မလံု ေလာက္ျခင္း။

c.     အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ မီးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ျဖဳတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ျခင္း။

d.     မီးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို မျပဳျပင္သျဖင့္ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္ျခင္း။

e.     မီးအေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ားမွာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ေနသျဖင့္ ထြက္ရန္ မလြယ္ျခင္း။

f.      မီးအႏၱရာယ္တားဆီးေရးအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္ျပဳမူခ်က္မ်ိဳးမဆို။

ဥပေဒပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္သူအား မီးကာကြယ္ေရးမင္းႀကီးမွ ထိုေနရာကို ၇၂ နာရီ ခ်ိပ္ပိတ္ထား ႏုိင္သည္။ သို႔မဟုတ္ အမ်ားဆံုး ဒါဏ္ေငြ တစ္ေသာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ဒါဏ္ ၆ လ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ဒါဏ္တပ္ရိုက္ ႏိုင္သည္။

၁၉၉၃ Fire Safety Act, ၁၉၉၄ Fire Safety (Fire Safety Manager) Regulation မ်ားအရ ရံုးအေဆာက္အအံုႀကီးမ်ားတြင္ ကုမၼဏီပိုင္ရွင္၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္သည္ မီးကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ Fire Safety Manager - FSM (မီးလံုၿခံဳေရး မန္ေနဂ်ာ) တစ္ဦး ခန္႔ထားရသည္။

ၾကမ္းျပင္အက်ယ္အ၀န္း စတုရန္းမီတာ ၅၀၀၀ ႏွင့္အထက္ သို႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းအင္အား ၁၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္ ထုိ အေဆာက္အအံုတြင္ FSM ခန္႔ထားရသည္။ စူပါမားကက္ႀကီးမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ား၊ စက္ရံုမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ ဂိုေဒါင္ႀကီးမ်ားတြင္လည္း FSM ခန္႔ထားရန္ လိုသည္။ ထုိမွ်သာမကေသး၊ မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ ဓါတုပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္၊ ေရာင္း၀ယ္၊ ပို႔ေဆာင္သည့္ ကုမၼဏီမ်ားသည္လည္း FSM ခန္႔ထားရန္ လိုသည္။

FSM (မီးလံုၿခံဳေရးမန္ေနဂ်ာ) လုပ္ရမည့္တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကိုလည္း ဤဥပေဒထဲတြင္ အတိအက်ေဖာ္ျပထား၏။ ၎တို႔မွာ -

၁။ မီးအေရးေပၚ စီမံခ်က္တြင္ပါသည့္ မီးကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

၂။ ၎ကိုင္ရေသာ အေဆာက္အဦမ်ားအတြင္းရိွ မီးကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၃။ အေရးေဟ့ ဆိုလွ်င္ လူမ်ားၾကပ္သိပ္မေနေစရန္ ေနရာတစ္ေနရာစီ၌ မီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒအတြင္း ျပဌာန္းထားသည့္ လူဦးေရထက္ မပိုေရးၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ထိန္းသိမ္းရန္။

၄။ အေဆာက္အဦမ်ားအတြင္းရိွ မီးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြဖယ္ရွားပစ္ရမည္။

၅။ အေဆာက္အဦအတြင္းရိွ လူအားလံုး မီးေဟ့ဆိုလွ်င္ အလြယ္တကူ ထြက္ႏုိင္၊ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ အေရးေပၚစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆဲြကာ ထိုစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ေနေစရန္ အားလံုးကို ေလ့က်င့္ေပးထားရမည္။

၆။ ထိုအေဆာက္အဦအတြက္ မီးကာကြယ္ေရးလက္စဲြ စာအုပ္ ျပဳစုၿပီး အားလံုးသို႔ ေ၀ငွေပးထားရမည္။

၇။ အေဆာက္အဦအတြင္းရိွ လူအားလံုးကို မီးသတ္ကိရိယာမ်ားသံုးစဲြနည္း သင္တန္းေပးရမည္။

၈။ မီးေလာင္သည့္အခါ ထုိအေဆာက္အဦအတြင္းရိွ လူအားလံုး ေဘးကင္းေခ်ာေမြ႔စြာ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ဦးေဆာင္မႈ ေပးရမည္။ မီးသတ္ရာတြင္လည္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈ ေပးရမည္။

၉။ အေရးေပၚကိစၥမ်ားအားလံုးတြင္ ဘာလုပ္ရမည္ကို တိက်ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးရမည္။

၁၀။ မိမိခြင့္သြားေနစဥ္ကာလမ်ားတြင္ မိမိကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို မိမိလုပ္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရား မ်ားအေၾကာင္း က်က်နန သင္ေပးထားရမည္။

၁၁။ မိမိ အေဆာက္အဦအတြင္းရိွလူမ်ား မီးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးကို စိတ္၀င္စားလာေစရန္ ေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ ျပပဲြၿပိဳင္ပဲြမ်ား စသည္ လုပ္ေပးရမည္။

၁၂။ အျခား မီးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်အားလံုး လုပ္ေပးရန္ တာ၀န္ရိွသည္။

အေဆာက္အအံုပိုင္ရွင္သည္ မီးအေရးေပၚစီမံခ်က္ (Fire Emergency Plan) ေရးဆဲြထားရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ဤစီမံခ်က္ တြင္ အေရးေပၚဆက္သြယ္ရမည့္ ဖံုးနံပါတ္အားလံုးပါသည္။ မီးေလာင္လွ်င္ မည္ကဲ့သုိ႔လုပ္ရမည္ကို အစီအစဥ္တက် ေရးဆဲြထား သည္။ အေဆာက္အအံုအတြင္းရိွ လူအားလံုးကို ေဘးကင္းေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႔ထုတ္သြားရမည္ကို အဆင့္လိုက္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္လည္း ပါသည္။

အေရးေဟ့ဆိုလွ်င္ လူအားလံုး အထိတ္တလန္႔ ၀ရံုးသံုးကားျဖစ္ကာ ေျခဦးတည့္ရာ ေလွ်ာက္မေျပးရေအာင္ မီးေလာင္သည့္အခါ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ရမည္ကို ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ေပးထားရမည္။

ဤအရာအားလံုးကို စူပါမားကက္ႀကီးမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ား၊ စက္ရံုမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ ဂိုေဒါင္ႀကီးမ်ားစသည္တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ထားရိွ ရမည္။ (ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ပါ လုပ္ေစခ်င္ပါသည္။)

အေဆာက္အအံုပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းရွင္သည္ လုပ္ငန္းစၿပီး ၆ လအတြင္း မီးကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္ကို တင္ျပရမည္။ ထိုစီမံခ်က္သည္လည္း မီးကာကြယ္ေရးမင္းႀကီးမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္းျဖစ္ရမည္။ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထား သည့္အတိုင္း မီးကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားအားလံုး ေဆာင္ရြက္ထားရိွရမည္။ မီးကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳရန္ အေဆာက္အအံုအတြင္းရိွသူမ်ား ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းထားေသာ မီးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ ဖဲြ႔ထားကာ မီးကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ား၊ ေလ့က်င့္မႈမ်ား လုပ္ေပးရမည္။ မီးကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္စစ္ေဆးကာ ျပဳျပင္သင့္သည္မ်ားကို ျပဳျပင္ရမည္။

၁။ လူ ၂၀၀ ထက္ပိုရိွေသာ အမ်ားျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ား (ဥပမာ - ဟိုတယ္၊ စူပါမားကက္ႀကီးမ်ား၊ ရံုးႀကီးမ်ား)

၂။ လူ ၁၀၀၀ ထက္ပိုေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ၾကမ္းခင္းဧရိယာ စုစုေပါင္း ၅၀၀၀ စတုရန္းမီတာႏွင့္ အထက္ရိွေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ၈ ထပ္ထက္ပိုေသာ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမ်ားသည္ မီးလက္မွတ္ (Fire Certificate) ရိွထားရမည္။ ထို မီးလက္မွတ္ကို နွစ္စဥ္အသစ္ျပန္လဲရမည္။

၃။ ၈ ထပ္ထက္ပိုေသာ လူေနအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ i) wet riser system သို႔မဟုတ္ ii) automatic fire alarm system သို႔မဟုတ္ iii) sprinkler system တပ္ဆင္ထားရမည္။

မီးလက္မွတ္ ဟူသည္ကား ဤအေဆာက္အအံုတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ မီးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္၊ မွန္ကန္စြာ အလုပ္လုပ္ေနပါသည္ဟု ထုတ္ေပးထားေသာ လက္မွတ္ျဖစ္သည္။ ဤလက္မွတ္ရေစရန္ ထို မီးကာကြယ္ေရးစနစ္ကို ျပဌာန္းထားေသာ စံႏံႈး (Code of Practice) မ်ားအရ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရသည္။ လက္မွတ္သက္တမ္းကို တစ္ႏွစ္သာေပးထားသည့္အတြက္ ထိုလက္မွတ္ရရန္ မီးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား ေကာင္းမေကာင္း ႏွစ္စဥ္စစ္ေဆးေနရေပမည္။ 

စစ္ေဆးသူမွာ PE (Professional Engineer) ျဖစ္၏။ PE ဆိုေပသိ PE တစ္ေယာက္ထဲက အားလံုးကို တာ၀န္ယူ စစ္လို႔ရတာ မဟုတ္။ သူ႔အပိုင္းႏွင့္သူ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - Mechanical Ventilation & Air Conditioning (ACMV) ေလေပး၊ ေလေအးေပးစနစ္ကို စစ္သူမွာ Mechanical PE သို႔မဟုတ္ Electrical PE (up to 1311) စသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ၎တို႔သည္ မည္သည့္စနစ္မ်ားကို စစ္သနည္း။ နမူနာျပရလွ်င္ -

·         Emergency power supply

·         Sprinkler system

·         Fire alarm system

·         Wet riser

·         Dry riser

·         Lift

·         Pressurisation system

·         Atrium smoke control system

·         Mechanical ventilation for basement

·         Air-conditioning system

·         Voice communication system

·         Fire Command Centre  - - - - စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဤလက္မွတ္၌ လိမ္ညာေဖာျ္ပထားလွ်င္ ဤလက္မွတ္ ပ်က္ျပယ္သည္။

အေဆာက္အအံုတစ္ခုတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ခဲ့ပါက မီးလက္မွတ္ပ်က္ျပယ္သည္။ လိုအပ္ေသာ မီးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို ျပန္လည္ တပ္ဆင္၊ စမ္းသပ္ၿပီးမွ ထပ္မံထုတ္ေပးပါမည္။


ျပစ္ဒါဏ္

အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာ။ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ျဖစ္အံ့။ စင္ကာပူေဒၚလာ တစ္ေသာင္းထက္မမ်ားေသာ ေငြဒါဏ္၊ သို႔မဟုတ္ ၆ လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒါဏ္၊ သို႔မဟုတ္ ေငြဒါဏ္၊ ေထာင္ဒါဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး က်ခံေစရမည္။

မီးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို မီးကာကြယ္ေရးမင္းႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အကယ္၍ မလိုက္နာ၊ ပ်က္ကြက္ေသာ္ ဒါဏ္ေငြ စင္းေဒၚလာ ၅ ေသာင္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒါဏ္ ၁ ႏွစ္ က်ခံေစရမည္။

ေအာက္ပါ အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္း ၅ မိ်ဳးကို သိုေလွာင္လိုလွ်င္ SCDF (Singapore Civil Defence Force) (စင္ကာပူ အရပ္သား ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႔) (ျမန္မာျပည္မွ မီးသတ္ဦးစီးဌာန ႏွင့္ အလားတူ) မွ လိုင္စင္ရယူရမည္။

၁။ အက္ဆီတလင္း

၂။ ကယ္လ္ဆီယမ္ကာဘိုဒ္

၃။ ဆယ္လူလို႔စ္ အရည္

၄။ မီးျခစ္၊ မီးျခစ္ဆံ

၅။ မီးရႈး၊ မီးပန္း၊ ေဗ်ာက္အိုးေရနံ၊ ဓါတ္ဆီ ႏွင့္ မီးေလာင္လြယ္ေသာပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
 

ဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မလိုက္နာပါဘဲလွ်က္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္း၊ ေရနံ၊ ဓါတ္ဆီ စသည္တို႔ကို သုိေလွာင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳရ။ အကယ္၍ ထုိပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္း၀ယ္၊ သိုေလွာင္၊ သယ္ယူလိုသည္ဆိုပါက လိုင္စင္ယူရသည္။ ေရနံ၊ ဓါတ္ဆီ၊ မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ျပဌာန္းထားေသာ နည္းဥပေဒထဲတြင္ သုိေလွာင္ႏိုင္ေသာ ပမာဏ၊ သယ္ယူခြင့္ျပဳေသာ ယာဥ္အမ်ိဳးအစား၊ သိုေလွာင္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္၊ သယ္ယူရာတြင္လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား စသည္တို႔ကို အျပည့္အစံုေဖာ္ျပထားသည္။အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ မီးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား
 

အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ မီးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား မည္ကဲ့သို႔တပ္ဆင္ရမည္ကို Fire Code 2007 Master Version တြင္ အလြန္ျပည့္စံုစြာ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အခန္း ၉ ခန္း ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ အခ်ပ္ပို ၁၃ ခု ပါ၏။ ဤအထဲ တြင္ ေစ်းမ်ား၊ ရထားဘူတာ၊ ယာယီေဆာက္လုပ္ေသာ အေဆာက္အအံု၊ သိုေလွာင္ရံု၊ ကားရပ္နားရာေနရာမ်ား၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား အားလံုးပါသည္။

မီးအေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ထားရမည္။ မီးသတ္ေရကို မည္ကဲ့သို႔ယူရမည္။ မီးသတ္ကားရပ္ရန္ေနရာ စသည္။

ေရနံစေသာ မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားထားမည့္ ဂိုေဒါင္ကို မည္ကဲ့သို႔ေဆာက္ရမည္၊ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔သိုေလွာင္ရမည္။ မည္ကဲ့သို႔ကိုင္တြယ္ရမည္ အားလံုးပါသည္။

မီးေလာင္ခံေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားသံုးျခင္း၊ စမ္းသပ္ျခင္း၊ သုတ္ေဆးမ်ားကို မီးေလာင္ႏိုင္မႈ၊ မီးဒါဏ္ခံႏိုင္မႈ စမ္းသပ္ျခင္း၊ အလံုပိတ္အခန္းမ်ား၊ ထြက္ေပါက္မ်ား၊ ေလွခါးမ်ား၊ မ်က္ႏွာက်က္၊ အိမ္နံရံ စသည္မ်ားကို မည္သည့္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာက္ရမည္ စသည္တုိ႔ကို အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပထားသည္။

လွ်ပ္စစ္၀ါယာႀကိဳးမ်ား သြယ္တန္းပံု၊ မီးေလာင္လွ်င္ အလိုအေလွ်ာက္ ေရျဖန္းစနစ္ (Sprinkler system) တပ္ဆင္ပံု၊ မီးခိုး အထိန္းမ်ားတပ္ဆင္ပံု၊ မီးသတ္ဗူးမ်ားထားရမည့္ေနရာ၊ မီးသတ္ဗူးအရြယ္အစား ေရြးခ်ယ္ပံု စသည္တုိ႔ကို လိုေလေသးမရိွ ေဖာ္ျပထားသည္။

စာအုပ္ႀကီးတစ္အုပ္စာမွ်ရိွသည့္ အလြန္ရွည္လွ်ား မ်ားျပားလွေသာ ဤမီးကာကြယ္ေရးစနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုး သည္ေဆာင္းပါးထဲ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပဘို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အျမည္းအျဖစ္ နမူနာ အနည္းငယ္ေဖာ္ျပပါမည္။Appendix D: ကုန္သိုေလွာင္ရံုႀကီးမ်ားအတြက္ မီးကာကြယ္ေရးလိုအပ္ခ်က္ လမ္းညႊန္
 

ကုန္သိုေလွာင္ရံုသည္ 9000 m3 သို႔မဟုတ္ ၾကမ္းခင္းဧရိယာ 1500 m2 ထိ ဆိုလွ်င္ အလိုအေလွ်ာက္ ေရျဖန္းစနစ္ (Sprinkler System Protection) မလိုအပ္။ သုိ႔ေသာ္ 18000 m3 သို႔မဟုတ္ ၾကမ္းခင္းဧရိယာ 3000 m2 ထိ ဆိုလွ်င္ အလိုအေလွ်ာက္ ေရျဖန္းစနစ္ (Sprinkler System Protection) တပ္ဆင္ေပးရမည္။ ဂိုေဒါင္တံခါးမွာ မီးခံ တံခါးလိပ္ (fire rated roller shutter) တပ္ဆင္ထားရမည္။ ထိုတံခါးကို အလိုအေလ်ာက္ မီးအခ်က္ေပးစနစ္ (automatic fire alarm system) ျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားရမည္။

မီးအေရးေပၚထြက္ေပါက္ ထားေပးရမည္။ ထိုထြက္ေပါက္ကို သတၱဳ၊ ကြန္ကရိမ်ားျဖင့္ လုပ္ရမည္။ ေၾကာင္လိမ္ေလွခါး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အက်ယ္ ၃မီတာ x ၂ မီတာ ရိွရမည္။ လက္ရမ္းပါရမည္။ အေဆာက္အဦ အျပင္နံရံတြင္ ခိုင္ခိုင္ခံ့ခံ့တပ္ဆင္ရမည္။

ကုန္ပစၥည္း အတင္အခ်ေနရာမ်ား၊ ကားရပ္နားရာေနရာမ်ား၊ စသည္တုိ႔တြင္ မီးသတ္ဗူးထားရမည္။ ဂိုေဒါင္ထဲတြင္ အခ်င္း ၂၅ မီတာလွ်င္ မီးသတ္ဗူးတစ္ခု ထားရမည္။ မီးသတ္ဗူး အမ်ိဳးအစားမွာ 50kg ABC dry powder ျဖစ္သည္။

မီးခိုးထြက္ေပါက္မ်ားကိုလည္း Code of Practice တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တပ္ဆင္ေပးရမည္။

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ေရဒီယိုစနစ္ ထားေပးရမည္။
 

ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ မီးသတ္ေရပိုက္ေခါင္းမ်ား


စင္ကာပူရိွ လမ္းမမ်ား၊ လူေနအိမ္မ်ားအၾကား၊ ေစ်းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား စသည္တို႔တြင္ မီးသတ္ေရပိုက္ေခါင္းဆက္ႏိုင္သည့္ ေရငုတ္ မ်ားကို ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။
လူေနအိမ္အပါအ၀င္ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ မီးသတ္ကားမွ ေရေခါင္းျဖင့္ဆက္ၿပီး မီးသတ္ႏိုင္ရန္ ေရအ၀င္ေခါင္း၊ ေဆးမႈန္႔ အ၀င္ေခါင္းမ်ား လုပ္ေပးထားသည္။စင္ကာပူ မီးသတ္ဗဟို အေဆာက္အအံုစင္ကာပူမွ မီးသတ္ကား


မီးအေရးေပၚစီမံခ်က္ အေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
 

ေအးၿငိမ္း

6/11/2011, 12:10 pm

Blk 663D, Jurong West St. 65

#15-233

Singapore 644663

Tel: 97303027No comments: