Thursday, November 3, 2011

ျမန္မာျပည္ မွ တိုင္းတာေရးစနစ္ စံႏံႈးမ်ား (၃)

ျမန္မာအတိုင္းအတာမ်ားအေၾကာင္း ဆိုသည္ႏွင့္ ပထမဦးဆံုးသတိရမိသူမွာ သာလြန္မင္းတရားႀကီး ျဖစ္ပါ၏။ ျမန္မာျပည္ စတင္တည္စမွ ယေန႔ထိတိုင္ ျမန္မာ့သမိုင္းတေလွ်ာက္၌ အေလးခ်ိန္ခြင္၊ တင္းေတာင္းစေသာ အတိုင္းအတာမ်ားကို စနစ္က်ေအာင္ အေရးတယူ ျပဳခဲ့သူဟူ၍ သာလြန္မင္းတရားႀကီးတစ္ဦးသာ ရိွေသးေၾကာင္းမွတ္သားမိပါသည္။ ၂၀ ရာစု ေခတ္မွာေရာ၊ ယခု ၂၁ ရာစု ေခတ္ကို အတန္စြန္းလာသည္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ အတိုင္းအတာမ်ားကို စနစ္တက် လုပ္ရေကာင္းမွန္း မသိေသးပါ။ မသိသျဖင့္ လုပ္လည္း မလုပ္ၾကပါ။ ယခု ျမန္မာျပည္၌ မည္သည့္စနစ္ကို သံုးေနပါသလဲဟု ေမးလာလွ်င္ပင္ ေျဖရန္စကားမရိွပါ။ သည္လို အဆင္ေျပသလို လုပ္ေနၾကတာပဲဟုသာ ေျပာရပါမည္။သည္အေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ့္ဦးေဏွာက္ တစ္မိုက္ေလာက္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္သိသမွ်၊ ေတြးမိသမွ်ကေလး ယခုေရးပါမည္။


ယခင္က မလုပ္ခဲ့သည္မ်ားကို ယခုလုပ္ၾကရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ။ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၀ိုင္းၾက၊ ၀န္းၾက၊ လုပ္ၾကပါဟု ကြ်န္ေတာ္က ဤေနရာမွေန၍ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါ၏။


ဘယ္စနစ္ကို စံထားသလဲ
 

သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ Civil Engineer ကိုေသာင္းတန္ကို ေမးၾကည့္၏။ ခင္ဗ်ားတို႔ ျမန္မာျပည္မွာလုပ္ခဲ့တံုးက ေဆာက္လုပ္ေရးမွာ ဘယ္အတိုင္းအတာယူနစ္ေတြ သံုးခဲ့သလဲ ဆိုေတာ့ ေပ၊ လက္မေပါ့ဗ်ာ ဟု ေျဖ၏။ ဒါျဖင့္ ကြန္ကရိမွာေတာ့ ဘယ္လိုမွာသလဲဗ်ာ ဟု ေမးလိုက္ေသာအခါ ကုဗမီတာႏွင့္မွာသည္ ဆုိ၏။ ကြ်န္ေတာ္က တစ္ဆင့္တက္ၿပီး ေနပါဦးဗ်ာ၊ ကြန္ကရိမွာေတာ့ ကုဗမီတာ နဲ႔မွာတယ္။ ဒါျဖင့္ သဲတို႔ ေက်ာက္တို႔မွာရင္ေကာ ဟု ေမးေသာအခါ က်င္းနဲ႔မွာတယ္ ဟု ေျဖ၏။ ဒါျဖင့္က်င္းကိုက် ဘာန႔ဲ တြက္သလဲ ကုဗမီတာနဲ႔လား ကုဗေပနဲ႔လားဟုေမးေသာ္ ကုဗေပနဲ႔ဟု ဆိုသတည္း။ သစ္သားေတြတြက္ေတာ့ေရာ ဟု ေမးေသာအခါတြင္မူ အေတာင္နဲ႔တြက္တာမ်ားတယ္ ဟု ေျပာ၏။

ဒါဆို ခင္ဗ်ားတို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးမွာ သံုးေနတာ Metric စနစ္လား၊ British စနစ္လားဆိုရင္ ဘယ္လိုေျဖမလဲ ဟု ေမးေသာအခါ တြင္မူ အင္း၊ အဲ ႏွင့္ မေျဖတတ္ေတာ့ပါ။ စပ္ၿဖီးၿဖီးလုပ္ေနပါသည္။ အမွန္ကိုေျပာရလွ်င္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အင္ဂ်င္နီယာဟုသာ ဆိုရ ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္ရိွစဥ္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မနီးစပ္ခဲ့ပါ။ သို႔အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔တြင္ မည္သည့္အတိုင္းအတာမ်ား သံုးေနေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာမသိပါ။

ျဖစ္ႏုိင္သည္မွာေတာ့ British System ကို အဓိကထား သံုးၿပီးတစ္ခါတစ္ရံတြင္ metric system ႏွင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာ အတိုင္းအတာ မ်ားကို တဲြသံုးတာ ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါသည္။

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား -

သို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္၌ မည္သည့္စနစ္သံုးပါသလဲ ဟု ေမးလွ်င္ မည္သုိ႔ေျဖပါမည္နည္း။ ကြ်န္ေတာ့္အထင္ေျပာရလွ်င္ စုေပါင္းစပ္ေပါင္းစနစ္ (combination system) ဟု ေျဖရမည္ထင္ပါသည္။

ေတာပိုင္းတြင္ သစ္လံုးမ်ားတိုင္းတာရာတြင္ ေပ၊ လက္မ ႏွင့္ အေတာင္ကို ေရာသံုးသည္။ အထည္မ်ားေရာင္း၀ယ္ရာတြင္လည္း ကိုက္ ႏွင့္ ေတာင္ ကိုေရာသံုးသည္။

စပါး၊ ပဲ စေသာ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ခ်င္တြယ္သည့္ေနရာတြင္ တင္းေတာင္းကို သံုးသည္။ သို႔ေသာ္ ဒိုင္သုိ႔သြားေရာင္း ေသာအခါ စပါးတစ္တင္း ၄၆ ေပါင္ဆိုၿပီး ခ်ိန္တြယ္ကာ ၀ယ္ယူသည္။ စပါးအထြက္ကို ျပေတာ့ တစ္ဧက စပါး ဘယ္ႏွတင္းဟု ျပသည္။

ဆန္ ေရာင္း၀ယ္ေသာအခါတြင္လည္း ႏို႔ဆီဗူး ၃ လံုး၊ ၅ ျပည္၊ ၄ တင္း၊ ၇ အိတ္ စသျဖင့္ ျမန္မာအခ်င္အတြယ္မ်ားျဖင့္သာ ေရာင္း၀ယ္ၾကသည္။ အလုပ္မျဖစ္ဖူးလားဆိုေတာ့ ျဖစ္ပါသည္။

ဆီ၊ ငရုပ္သီး၊ ၾကက္သြန္ စသည္တို႔ေရာင္း၀ယ္ေသာအခါတြင္လည္း ပိႆာ၊ က်ပ္သား ႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ၾကသည္။ လက္ကား ေရာင္း၀ယ္ၾကလွ်င္ေတာ့ ၾကက္သြန္ဘယ္ႏွအိတ္ ဟု အိတ္မ်ားႏွင့္ေရာင္း၀ယ္ၾကသည္။ တစ္အိတ္လွ်င္ ဘယ္ႏွပိႆာ ဟု ရိွၿပီး သား။

ေရႊက်ေတာ့ ေရြးကေလး၊ ေရြးႀကီး၊ ၆ မူး၊ တစ္ပဲ၊ ငါးမူးသား၊ ၁က်ပ္ခဲြသား စသျဖင့္ ျမန္မာအေလးခ်ိန္မ်ားျဖင့္သာ ယေန႔ထိတိုင္ ခ်င္တြယ္ ေရာင္း၀ယ္ၾကပါသည္။

ဤတြင္ ေမးစရာတစ္ခုရိွပါသည္။

ေတာလက္ေက်းရြာမ်ားတြင္ စပါးမ်ားေရာင္းၾက ၀ယ္ၾကရာ၌ သံုးေသာ တင္းေတာင္းမ်ားသည္ တစ္တင္းအျပည့္ရိွပါသည္ဟု မည္သူက အာမခံထားပါသနည္း။ ဤတင္းေတာင္းမ်ားသည္ ႏို႔ဆီဗူး ၄ လံုးေလာက္ေလ်ာ့ေနလွ်င္ စပါးေရာင္းေသာ လယ္သမား မ်ား သိႏိုင္ပါမည္ေလာ။ တင္းေတာင္းတစ္ခုသည္ ထိပ္၀အက်ယ္မည္မွ်၊ အေစာက္မည္မွ၊ အေျခအတိုင္းအတာမည္မွ် ရိွရမည္ ဟု သတ္မွတ္ေပးထားပါသေလာ။ တင္းေတာင္းတစ္ခုႏွင့္ ခ်င္တြယ္၍ရသည့္ စပါး၊ ပဲ၊ ဆန္၊ စသည္တို႔၏ ထုထည္ကို ကုဗေပ၊ ကုဗမီတာ စသည္တို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ခ်ိန္ကိုက္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္မ်ားရိွပါသလား။

ေစ်းဆိုင္မ်ား၌ ၾကက္သြန္နီ ၅၀ သားေလာက္ ေပးစမ္းပါ ဟု သြား၀ယ္ေသာအခါ ဆိုင္မွ ခ်ိန္ေပးလုိက္ေသာ ၾကက္သြန္နီသည္ ၅၀ သားျပည့္မျပည့္ မည္ကဲ့သို႔သိႏုိင္ပါမည္နည္း။ ထို႔ထက္ ထိုဆိုင္မွ အေလးမ်ားသည္ အျပည့္ဟုတ္မဟုတ္ သိႏုိင္ပါမည္လား။ မည္သူက သည္အေလးမ်ား တစ္ပိႆာ၊ ငါးဆယ္သား တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ရိွသည္ဟု အာမခံေပးထားပါသနည္း။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္တြင္ ဆီေရာင္းေသာအခါ (စားဆီျဖစ္ေစ၊ ေရနံဆီျဖစ္ေစ) သံျဖဴဆရာလုပ္ေပးထားေသာ ဆီခ်င္ခြက္မ်ားျဖင့္ ခပ္ေရာင္းၾကသည္။ အႏွီသံျဖဴဆရာသည္ မည္သည့္စံႏံႈးျဖင့္ ဤဆီခ်င္ခြက္ကို လုပ္ထားတာပါနည္း။ ၁၀ သားတည္းဟူေသာ ဆီခ်င္ခြက္သည္ အခ်င္းမည္မွ်၊ အေစာက္မည္မွ်ရိွရမည္ဟု သတ္မွတ္ေပးရန္ မည္သူစိတ္၀င္စားပါသနည္း။

ဤသုိ႔ကြ်န္ေတာ္ေျပာလိုက္ေသာ္ -

ေဟ့၊ ငါ ဆီခ်င္ခြက္လုပ္လာတာ ေဟာဒီမွာၾကည့္စမ္း၊ အံခြေနၿပီ၊ ငါတို႔အဖိုးေအ လက္ထက္ကတည္းက လုပ္လာတာ၊ ဘယ္သူကမွလာၿပီး စံေတြစက္ေတြ ေျပာသံမၾကားရဘူး။ မင္းက်မွ လာၿပီးႀကီးက်ယ္မေနနဲ႔ ဟု ရန္ေထာင္မွာ ျမင္ေယာင္မိ ပါေသးေတာ့၏။

ရလဒ္မွာ ေစ်းထဲ၌ အေလးမျပည့္သျဖင့္ မၾကာခဏ ျဖန္ေျဖၾကရေသာ ရန္ပဲြမ်ား၊ စပါးေရာင္းလွ်င္ ျပည့္ျပည့္ကေလးခ်ိန္ေပးရန္ တာလီစာေရးကို လာဘ္ထိုးရေသာ ကိစၥမ်ား စသည္တုိ႔ ေပၚလာေတာ့သည္။
 

Calibration ဆိုတာ ခ်ိဳနဲ႔လား -

Calibration ကို ကြ်န္ေတာ္မည္သုိ႔ဘာသာျပန္ရမွန္းမသိ။ အနီးစပ္ဆံုးအားျဖင့္ ခ်ိန္ကိုက္ျခင္း ဟု ေခၚလွ်င္ ရမည္ထင္ပါသည္။

စင္ကာပူတြင္ေတာ့ မီတာမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ခ်ိန္ခြင္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး လက္နက္မ်ားကို calibrate လုပ္ရသည္။ calibrate လုပ္သည္ဆိုျခင္းကို မသိေသးသူမ်ား နားလည္ေအာင္ရွင္းျပပါမည္။

ဥပမာ - ကုန္ပစၥည္းေရာင္းရာတြင္ ခ်ိန္တြယ္ေသာ ကတၱား ဆုိၾကပါစို႔။

ဤကတၱားသည္ ၅ ကီလိုရိွေသာပစၥည္းကို ခ်ိန္လိုက္လွ်င္ ၅ ကီလို ကြက္တိရိွမရိွ စစ္ၾကည့္သည္။ အကယ္၍ ၅ ကီလိုထက္ မ်ားေန၊ နည္းေနလွ်င္ ၅ ကီလို အတိအက်ရေအာင္ ျပန္လည္ခ်ိန္ညိွေပးၿပီး ဤကဲ့သို႔ ခ်ိန္ညိွၿပီးပါေၾကာင္း လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းကိုေခၚသည္။ ဤလက္မွတ္ကို Calibration Certificate ဟု ေခၚ၏။ သည္လက္မွတ္မွာ သက္တမ္းရိွသည္။ အခ်ိဳ႔လက္မွတ္မ်ားမွာ တစ္ႏွစ္၊ အခ်ိဳ႔မွာ ၂ ႏွစ္ စသျဖင့္ ျဖစ္၏။ ဆိုလိုသည္မွာ သက္တမ္းကုန္သြားလွ်င္ ျပန္လည္ခ်ိန္ညိွၿပီး လက္မွတ္အသစ္ထပ္ယူရန္ လိုသည္။

Calibration ကို လူတိုင္းလုပ္၍မရ။ လက္မွတ္ရ (သို႔မဟုတ္ လုိင္စင္ရ) အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခုကသာ လုပ္ခြင့္ရိွသည္။ သူ႔တြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားရိွသည္။ ASME, ASTM စေသာ အဖဲြ႔မ်ား၏ standard မ်ားအတိုင္းလုပ္တာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကြ်န္ေတာ္ ေသေသခ်ာခ်ာမသိပါ။

ျမန္မာျပည္မွ ပိႆာေလး၊ ငါးဆယ္သား၊ အစိတ္သား၊ ၂၀ သား၊ ၁၀ သား၊ ၅ က်ပ္သားေလးမ်ားကို မည္သူသည္ calibrate လုပ္ပါသနည္း။ ဤ  ၅၀ သားေလးသည္ ၅၀ သားအျပည့္အ၀ရိွပါသည္ဟု မည္သူအာမခံထားပါသနည္း။ ဤဆီခ်င္ခြက္သည္ ၁၀ သားအျပည့္ရိွပါသည္ဟု မည္ကဲ့သို႔ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရပါမည္နည္း။

ရန္ကုန္မွ ေစ်းမ်ားတြင္ေတာ့ ဘာတဲ့။ သမာဓိ ခ်ိန္ခြင္ဆိုလား ၾကားဖူးပါသည္။ ဤသည္မွာ calibration လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ သူက မ၀ယ္ခင္လုပ္လို႔မရ။ ၀ယ္ၿပီးမွ စိတ္မခ်လို႔သြားလုပ္တာ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ယ္ၿပီးခ်ိန္ၾကည့္လို႔မွ မျပည့္ဘူးဆုိလွ်င္ ငါးသည္မႏွင့္ ရန္ျဖစ္ေပေတာ့။ သည္ကမၻာတြင္ သမာဓိခ်ိန္ခြင္ထားတာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံပဲ ရိွမည္ထင္ပါ၏။ သည္ သမာဓိခ်ိန္ခြင္ သည္ေရာ တကယ္ သမာဓိပါရဲ့လား။ မည္သူသည္ တာ၀န္ယူၿပီး စစ္ေဆးေပးပါသနည္း။

ျမန္မာျပည္မွ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားတြင္ သံုးေနေသာ ဖိအားျပမီတာခြက္မ်ား၊ အပူခ်ိန္ျပမီတာမ်ား၊ safety valve မ်ား၊ control valve မ်ားသည္ calbricate လုပ္ထားပါသလား။ (calibration certificate ရိွလွ်င္ေသာ္မွ အစစ္အမွန္လုပ္ထားေသာ လက္မွတ္ လား၊ အင္ထုထားတာလား)။ ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ အျခားဟာေတြမလုပ္ခ်င္ေန။ safety valve ကို calibrate လုပ္မထားဆိုလွ်င္ ေတာ့ ေသမင္းႏွင့္ကစားေနျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ေျပာလိုပါသည္။

အျခားသူမ်ားမလုပ္လွ်င္ေသာ္မွ ေရႊဆိုင္မ်ားကေတာ့ ဂရုတစုိက္လုပ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ပါသနည္း။ သည္ေရႊခ်ိန္ေသာ အေလး၊ ခ်ိန္ခြင္မ်ားမွန္၊ မမွန္ စစ္ေဆးေသာအဖဲ႔ြ ရိွပါသေလာ။ ရိွသည္ဆုိလွ်င္ေတာင္ မွန္မွန္ ကန္ကန္ စစ္ေဆးသူမ်ား ျဖစ္ပါသေလာ။ ဒါေတြ ဘာမွကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ အလြန္ အလွမ္းေ၀းလွပါသည္။
 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းသို႔ -
 

အျခားသူမ်ားတင္မဟုတ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း တာ၀န္မကင္းပါ။ ယေန႔ထိတိုင္ ကြ်န္ေတာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္းသုိ႔ မ၀င္ရေသးပါ။ ဘာမွလည္း လုပ္မေပးရေသးပါ။ ဤသည့္အတြက္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းသို႔ ေတာင္းပန္ပါ သည္။

သည္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က အေ၀းမွေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းႀကီးကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။
 
၁။ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းက ကမကထျပဳၿပီး စံႏံႈးအဖဲြ႔ (Standardization Committee) ဖဲြ႔ကာ ျမန္မာျပည္မွ အတိုင္းအတာ၊ စံႏႈံးမ်ားကို စနစ္တက် သတ္မွတ္ေပးရန္။

ေရွးကျမန္မာမ်ားသံုးခဲ့ေသာ အခ်င္အတြယ္၊ အတိုင္းအတာသမို္င္းေၾကာင္းကို သုေတသနျပဳကာ ၎တို႔၏ ဇစ္ျမစ္ကိုလုိက္ၿပီး မည္သည္ကိုအေျခခံ၍ တစ္ပိႆာသတ္မွတ္သည္ စသည္ကိုသိေရး အားထုတ္ရန္။

ထိုအဖဲြ႔သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ သံုးစဲြေနေသာ စနစ္မွန္သမွ် စာရင္းျပဳစုကာ ျမန္မာ့ရိုးရာအတိုင္းအတာ၊ အခ်င္အတြယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ စံႏံႈးမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္ေဖာ္ျပရန္။ ဥပမာ ၁ ေတာင္ = ၁၈ လက္မ။ ၁ ပိႆာ = ကီလိုဂရမ္မည္မွ်၊ ေပါင္ မည္မွ်။ တစ္တင္း = ကုဗမီတာမည္မွ်၊ ကုဗေပမည္မွ်။

(ျမန္မာ ၁ က်ပ္သား = ၁၆.၃၃ ဂရမ္၊ ၁ ကီလိုဂရမ္ = ၀.၆၁၂၃၇ ပိႆာ၊ ၁ ပိႆာ = ၃.၅၉၂၆ ေပါင္)

ျမန္မာႏိုင္ငံစံႏံႈးဥပေဒတစ္ခု ျဖစ္လာေစေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား လူအမ်ားနားလည္ႏိုင္ေစရန္ ထုတ္ျပန္သမွ်အားလံုးကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ ျပဳစုရန္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏုိင္ငံတကာက ျမန္မာနိုင္ငံ၏စံႏံႈးမ်ားကို သိႏုိင္ေစရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္လည္း ျပဳစုထုတ္ေ၀ရန္။

ထိုသုိ႔ျပဳစုရာ၌ လိုအပ္ပါက ႏိုင္ငံျခားေရာက္ အေတြ႔အႀကံဳရင့္ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာႀကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး အႀကံဉာဏ္မ်ားရယူရန္။

၂။ အားလံုးေသာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ စံႏံႈးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တြက္ခ်က္၊ ျပဳစု၊ ထုတ္ျပန္ရန္။

ထိုအထဲတြင္ ပဲဆီ၊ ႏွမ္းဆီ၊ စားအုန္းဆီ၊ ေနၾကာဆီ စေသာ ဆီမ်ား၏ viscosity, density, specific gravity ကို တုိင္းတာ တြက္ခ်က္ၿပီး ပဲဆီ၊ ႏွမ္းဆီ၊ ေနၾကာဆီ စသည္တို႔၏ ၁၀သား၊ ၁ ပိႆာ စသည့္ အခ်င္အတြယ္မ်ားသည္ လီတာမည္မွ်၊ ကုဗေပမည္မွ်ႏွင့္ ညီမွ်သည္။

ဆန္၊ စပါး၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း စသည္တို႔၏ density/specific gravity/ kg per cubic meter/ lb per cu. Ft /

၁ ကုဗေတာင္ (၁ေတာင္ x ၁ေတာင္ x ၁ေတာင္) လွ်င္ ပိႆာခ်ိန္ မည္မွ်ရိွသည္။ ဆန္/ စပါး/ ပဲ/ ေျပာင္း/ ႏွမ္း/ ၀ါ - - - တစ္တင္းသည္ ကုဗမီတာမည္မွ်၊ ကုဗေပမည္မွ်ႏွင့္ ညီသည္။

ဆန္ (သို႔မဟုတ္) စပါးသည္ပင္လွ်င္ ေပၚဆန္းစပါး၏ သိပ္သည္းကိန္း၊ မေနာ္ဟရီ၊ ေရႊ၀ါထြန္း၊ ေကာက္ညွင္းစပါးတို႔၏ သိပ္သည္းကိန္း စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမိ်ဳးအလိုက္ ျပဳစုရန္။

ႏွမ္းတြင္လည္း ႏွမ္းနက္၊ ႏွမ္းျဖဴ၊ မေကြးဘက္မွႏွမ္း၊ ဟသၤာတဘက္မွထြက္ေသာႏွမ္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ဘက္မွ ထြက္ေသာႏွမ္း စသျဖင့္ ေဒသအလိုက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာကာ ခ်င္တြယ္၊ တုိင္းတာရန္။

ထို႔အတူပင္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဖူးစားေျပာင္း၊ ႏွံစားေျပာင္း၊ ေနၾကာေစ့၊ ပန္းႏွမ္း၊ ငရုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး အစို၊ အေျခာက္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ နီ၊ နံနံေစ့၊ ျငဳပ္ေကာင္း၊ နႏြင္း၊ အာလူး၊ ကန္စြန္းဥ၊ ပိန္းဥ၊ ေမ်ာက္ဥ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ စေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္အတြင္း ရိွေနေသာ စားေသာက္ကုန္အားလံုးတို႔၏ -

Specific gravity / density / viscosity စသည္မ်ားကို စနစ္တက် စာရင္းျပဳစုရန္။

ထိုကဲ့သို႔ ျပဳစုရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ေရဆင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနဌာနမွ ပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီ အမ်ားႀကီး ရႏိုင္ပါသည္။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားမွာ သူတို႔တြင္ ရိွၿပီး ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္တြင္ သုေတသနျပဳထားေသာ၊ စုေဆာင္းထားေသာ၊ (လူမသိသူမသိ စာအုပ္ပံုထဲတြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္) အခ်က္အလက္ မ်ားစြာရိွပါသည္။ သူတို႔လုပ္ေနသည္ကို သူတို႔သာသိၿပီး လူထုကဘာမွမသိရပါ။   

၃။ တစ္ပိသာ၊ ၅၀ သား၊ အစိတ္သား၊ ၂၀ သား၊ ၁၀ သား၊ ၅ က်ပ္သား၊ ၁ က်ပ္သား စသည္တို႔အတြက္ စံအေလးမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ (သံမဏိ၊ သို႔မဟုတ္ ေၾကး၀ါ စသည့္ သင့္ေတာ္ေသာ သတၱဳျဖင့္)။ ထိုစံအေလးမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ ေသာ သတၱဳစပ္ႏံႈး (Chemical composition) အတိအက်ကို သတ္မွတ္ထားရန္။ အပူခ်ိန္အလိုက္ အေလးခ်ိန္ အတိုးအေလ်ာ့ ကိုလည္း လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္။ ထို စံအေလးမ်ားကို ၿမိဳ႔နယ္အလိုက္ ထားရိွေသာ စံႏံႈးခ်ိန္ညိွေရးအဖဲြ႔ (Calibrication Team) မ်ားသို႔ ထုတ္ေပးရန္။ ထို စံအေလးတံုးမ်ားကိုလည္း တစ္ႏွစ္တစ္ခါ စသျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္။

၄။ တင္းေတာင္း၊ ခဲြေတာင္း၊ စိတ္ေတာင္း၊ ျပည္ေတာင္း၊ စလယ္ေတာင္း စသည္တို႔အတြက္ စံ ေတာင္း မ်ားကို သံ၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ စသည္တို႔ႏွင့္ ဆလင္ဒါပံုထုတ္လုပ္ရန္။ ထုိ စံ ခ်င္ခြက္မ်ား၏ အတိုင္းအတာကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးရန္။ ထို စံခ်င္ခြက္မ်ားကို ၿမိဳ႔နယ္အလိုက္ ထားရိွေသာ စံႏံႈးခ်ိန္ညိွေရးအဖဲြ႔ (Calibrication Team) မ်ားသို႔ ထုတ္ေပးရန္။ ထို စံခ်င္ခြက္မ်ားကိုလည္း တစ္ႏွစ္တစ္ခါ စသျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္။

၅။ စပါး၊ ပဲ စသည္ခ်င္သည့္ ေတာင္းမ်ား၏ အရြယ္ကို ထိပ္၀အက်ယ္မည္မွ်၊ အေစာက္မည္မွ်၊ ေအာက္ေျခ မည္မွ် စသျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္။ (တင္းေတာင္း၊ ခဲြေတာင္း၊ စိတ္ေတာင္း၊ ျပည္ေတာင္း အားလံုးအတြက္)

၆။ ဆီေရာင္း၀ယ္ရာ၌သံုးေသာ ဆီခ်င္ခြက္မ်ားအတြက္ တစ္ပိသာ၊ ၅၀ သား၊ အစိတ္သား၊ ၂၀ သား၊ အ၀က္သား၊ ၁၀ သား၊ ၅ က်ပ္သား၊ ႏွစ္က်ပ္ခဲြသား၊ ၁ က်ပ္သား စသည့္ စံဆီခြက္မ်ားကို သံ၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ စသည္တို႔ႏွင့္ ဆလင္ဒါပံုထုတ္လုပ္ရန္။ ထုိ ခ်င္ခြက္မ်ား၏ အတိုင္းအတာကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးရန္။ ထို စံခ်င္ခြက္မ်ားကို ၿမိဳ႔နယ္အလိုက္ထားရိွေသာ စံႏံႈးခ်ိန္ညိွေရးအဖဲြ႔ (Calibrication Team) မ်ားသို႔ ထုတ္ေပးရန္။ ထို စံခ်င္ခြက္မ်ားကိုလည္း တစ္ႏွစ္တစ္ခါစသျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္။

၇။ ေရႊေငြအေရာင္းအ၀ယ္မ်ားတြင္ သံုးသည့္ ေရြးကေလး၊ ေရြးႀကီး၊ မူးေစ့၊ မတ္ေစ့၊ က်ပ္သား စသည့္အေလးမ်ားအတြက္လည္း စံအေလးမ်ားထုတ္လုပ္ရန္။ ထုိအေလးမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာသံုး ဂရမ္၊ ေအာင္စ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္ထားရန္။ ထို စံအေလးမ်ားကို ၿမိဳ႔နယ္အလိုက္ထားရိွေသာ စံႏံႈးခ်ိန္ညိွေရးအဖဲြ႔ (Calibrication Team) မ်ားသို႔ ထုတ္ေပးရန္။ ထို စံအေလးတံုးမ်ားကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္။

၈။ အားလံုးေသာ အခ်င္အတြယ္အတိုင္းအတာ၊ မီတာမ်ားကို မွန္မမွန္ ျပန္လည္စစ္ေဆးမည့္ calibration နည္းစနစ္မ်ား ေရးဆဲြခ်မွတ္ရန္။ ျပန္လည္စစ္ေဆးရမည့္ကာလကို သတ္မွတ္ေပးရန္။

၉။ ထိုနည္းစနစ္မ်ားအတိုင္း စစ္ေဆးႏုိင္မည့္ အဖဲြ႔မ်ားဖဲြ႔ကာ ထုိအဖဲြ႔တြင္ပါ၀င္မည့္ သူမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးရန္။

၁၀။ အထက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းစာအုပ္မ်ား (Code of Practice) ျပဳစုရန္။

၁၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အတိုင္းအတာ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ဥပေဒျပဌာန္းေရး (အကယ္၍ မရိွေသးလွ်င္) လႊတ္ေတာ္ သို႔တင္ျပေရး ႀကိဳးပမ္းရန္ - - 

(အလြန္အႀကံအဖန္မ်ားလွေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ႀကီးတြင္ ဤကဲ့သိ႔ု အေလးခ်ိန္ခြင္ တင္းေတာင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရမည္။ စစ္ေဆးခ်က္လက္မွတ္ပါမွ သံုးခြင့္ျပဳမည္ ဟု လုပ္လိုက္ျခင္းမွာ စစ္ေဆးမည့္အရာရိွ အင္စပိတ္ေတာ္မင္းမ်ားအား စားေပါက္ ထြင္ေပးလုိက္သလိုလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ခ်ိန္ခြင္လက္မွတ္တစ္ေစာင္ကို ငါးေသာင္း၊ အေလးလက္မွတ္တစ္ခုကို ငါးေထာင္ ဟု ေရာင္းစားမွာ ျမင္ေယာင္မိပါေသးေတာ့၏။)

ျမန္မာ အတိုင္းအတာမ်ား

ဤတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်ိဳ႔အခ်က္မ်ားကို http://words.myanmarsar.org ႏွင့္ http://en.wikipedia.org/wiki/Burmese_units_of_measurement  မွ ရယူထားပါသည္။

ျမန္မာတို႔တြင္ စနစ္က်ေသာ ကိုယ္ပိုင္အတိုင္းအတာ ရိွ၏။ ယခုတိုင္ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ သံုးေနေသးသည္။ ၿမိဳ႔ျပ  ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေတာ့ မသံုးေတာ့ဟု ထင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အင္ဂ်င္နီယာမဟုတ္သူ လက္သမား၊ ပန္းရံမ်ားမွာ အခ်ဳိ႔ေနရာမ်ား၌ ျမန္မာအတိုင္းအထြာမ်ားကိုပင္ သံုးေနေသးသည္ဟု ယူဆရပါသည္။

ျမန္မာ့ရိုးရာ အတုိင္းအထြာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁၀ ဆံျခည္ = ၁ ႏွမ္း

၆ ႏွမ္း = ၁ မုေယာ

၄ မုေယာ = ၁ လက္သစ္

၈ လက္သစ္ = ၁ မိုက္

၃ မိုက္ = ၁ ေတာင္ (၁၈ လက္မ)

၄ ေတာင္ = ၁ လံ

၇ ေတာင္ = ၁ တာ

၂၀ တာ = ၁ ဥႆဘ

၂၀ ဥႆဘ = ၁ ေကာသ

၄ ေကာသ = ၁ ဂါ၀ုတ္

၄ ဂါ၀ုတ္ = ၁ ယူဇနာ

၁၀၀၀ တာ = ၁ တိုင္


ဆံျခည္
=
၀.၀၀၃ လက္မ
=
၀.၀၈ မီလီမီတာ
၁၀
ဆံျခည္
=
ႏွမ္း
=
၀.၀၃၁ လက္မ
=
၀.၇၉ မီလီမီတာ
ႏွမ္း
=
မုေရာ
=
၀.၁၈၇ လက္မ
=
၄.၇၆ မီလီမီတာ
မုေရာ
=
လက္သစ္
=
၀.၇၅ လက္မ
=
၁၉ မီလီမီတာ
လက္သစ္
=
မိုက္
=
၆ လက္မ
=
၁၅၂ မီလီမီတာ
မိုက္
=
ေတာင္
=
၁၈ လက္မ
=
၀.၄၆ မီတာ
ေတာင္
=
တာ
=
၁၀.၅ ေပ
=
၃.၂ မီတာ
၂၀
တာ
=
ဥသဘ
=
၂၁၀ ေပ
=
၆၄ မီတာ
၂၀
ဥသဘ
=
ေကာသ
=
၄၂၀၀ ေပ
=
၁.၂၈ ကီလိုမီတာ
ေကာသ
=
ဂါ၀ုတ္
=
၃.၁၈ မိုင္
=
၅.၁၂ ကီလိုမီတာ
ဂါ၀ုတ္
=
ယူဇနာ
=
၁၂.၇၃ မိုင္
=
၂၀.၄၈ ကီလိုမီတာ
၁၀၀၀
တာ
=
တိုင္
=
၁.၉၈၈၆ မိုင္
=
၃.၂ ကီလိုမီတာ

ျမန္မာအတိုင္းအတာမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ http://en.wikipedia.org/wiki/Hair တြင္ ဆံျခည္မွ်င္၏ အခ်င္း မည္မွ်ရိွသည္ ကို ရွာၾကည့္ရာ ၁၇ မွ ၁၈၀ မိုက္ခရိုမီတာ။ သို႔မဟုတ္ ၀.၀၀၀၆၇ မွ ၀.၀၀၇၁ လက္မရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။  ၎ကို ပ်မ္းမွ် ယူလိုက္လွ်င္ ၀.၀၉ မီလီမီတာ သို႔မဟုတ္ ၀.၀၀၃၉ လက္မ ဟု ရပါသည္။ ေရွးျမန္မာတို႔ သံုးစဲြခဲ့ေသာ အတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ မနီးစပ္ပါသေလာ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔၏ အတိုင္းအတာပညာကို အထင္မေသးပါႏွင့္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

(အကယ္၍ သင္သည္ ေပမီ၊ ကိုက္မီ ေယာက္်ားတစ္ဦးျဖစ္အံ့။ အသင္၏ တံေတာင္ဆစ္ေဘးအတြင္းပုိင္း မွ ေငါထြက္ေနသည့္ အရိုးမွ လက္ခလယ္ထိပ္ထိ ေပတံႏွင့္တိုင္းၾကည့္ပါ။ ၁၈ လက္မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္။ ဤသည္မွာ တစ္ေတာင္ အတိုင္းအတာ ျဖစ္၏။ ေပတံကို အျပားလိုက္ခ်ကာ သင့္လက္မ ကို တင္ၾကည့္လိုက္ပါ။ တစ္လက္မ ကြက္တိရိွေၾကာင္းေတြ႔ရမည္။ ကြ်န္ေတာ္မူ ကား ဤေနရာတို႔တြင္ ေပမီကုိက္မီ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ေျခေထာက္ကို တိုင္းၾကည့္လိုက္ေသာအခါ 1 foot မရိွဘဲ ၉ လက္မခဲြ သာ ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရပါ၏။ ဤကား စကားခ်ပ္)

မႏၱေလးၿမိဳ႔တည္ေသာအခါ ၿမိဳ႔ရိုး၊ ပဥၥင္၊ ရင္တား၊ နန္းေတာ္ စသည္တို႔ေဆာက္ရာတြင္ ျမန္မာအတိုင္းအတာမ်ားကိုသာ သုံးခဲ့ေပ သည္။ (Google earth မွေနၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႔ရိုးကို ကြ်န္ေတာ္တိုင္းၾကည့္ေသာအခါ တစ္ဖက္လွ်င္ ၂၀၄၅ မီတာခန္႔ ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရ၏။ ၎ကိုတာဖဲြ႔လိုက္ေသာအခါ ၆၃၈ တာရသည္။)

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာမ်ားဘက္တြင္ သစ္အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳၾကရာ၌ ျမန္မာအတိုင္းအတာျဖစ္ေသာ ေတာင္၊ ထြာ၊ မိုက္ မ်ားကို ယခုထက္တိုင္ သံုးၾကပါေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေတာင္၊အထြာသီးသီး သံုးျခင္းမဟုတ္။ ေပ၊ လက္မ ႏွင့္ ေတာင္၊ ထြာ ကို ေရာသံုးျခင္းျဖစ္၏။ ဥပမာအားျဖင့္ -

ထုပ္ေယာက္မ်ား၏ အရြယ္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ၃ x ၂ x ၁၂ ေတာင္။ ေျခာက္ေျခာက္မူး x ၁၀ ေတာင္။ ၆ ပတ္လည္ x ၁၂ ေတာင္။ စသျဖင့္ သံုးပါသည္။

ဤတြင္ ၃ x ၂ x ၁၂ ေတာင္ ဟူသည္ ဗ်က္ ၃ လက္မ၊ အထူ ၂ လက္မ၊ အရွည္ ၁၂ ေတာင္ရိွေသာ ထုပ္တန္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္၏။ ေျခာက္ေျခာက္မူး x ၁၀ ေတာင္ ဟူသည္ ဗ်က္ ၆ လက္မ၊ အထူ ၆ မူး၊ အရွည္ ၁၀ ေတာင္ရိွေသာ ပ်ဥ္ခ်ပ္ကို ဆိုလိုသည္။ ၆ ပတ္လည္ x ၁၂ ေတာင္ ဟူသည္ ၁၂ ေတာင္ရွည္သည့္ ၆ လက္မပတ္လည္ တိုင္ကို ေခၚသည္။ သံုးေနက် ဆိုေတာ့ အတိအက် ေဖာ္ျပေနစရာမလို။ ၁၂ ေတာင္၊ ေျခာက္ေျခာက္မူး အခ်ပ္ ၅၀ ေဟ့ဆိုလွ်င္ ဘာကိုဆိုလိုမွန္း အားလံုး နားလည္ၾကသည္။

ထို႔အတူ အကႌ်ဖ်င္စ ၀ယ္ရာ၌လည္း ၂ ေတာင့္ထြာ၊ ၃ ေတာင္မိုက္ေလ်ာ့ စသျဖင့္ ေျပာကာ ေရာင္း၀ယ္ၾက၏။ ဟသၤာတမွ ေစ်းႀကီးမ်ားတြင္လည္း သည္အတိုင္းေျပာကာ ေရာင္း၀ယ္ၾကပါသည္။ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ားတြင္ ေပႀကိဳးသံုးကာ တုိင္းၾကေသာ္ လည္း ခ်ဳပ္ရန္ ပိတ္စလက္ခံေသာအခါ အေတာင္၊ အထြာမ်ားျဖင့္ လက္ခံပါသည္။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လံုခ်ည္မ်ား ကိုလည္း ၃ ေတာင္၊ ၃ ေတာင္ထြာ စသျဖင့္ သံုးၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေတာင္၊ ထြာ၊ မိုက္ ခ်ည္းလဲမဟုတ္။ ကိုက္ (၃ ေပ) ႏွင့္ လည္း တဲြသံုးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ထရံ၊ ဖ်ာ စသည္တို႔၏ အတိုင္းအတာကိုလည္း အေတာင္၊ အထြာႏွင့္ပင္ သံုးၾကသည္။ ႀကိဳးအရွည္တိုင္းရာတြင္မူ အေတာင္ ကိုသာမက တစ္ခါတရံ ကိုက္ ကိုလည္း သံုးတတ္ၾကသည္။ ေရတြင္းအနက္၊ သစ္ပင္အျမင့္စသည္တို႔ကိုလည္း အေတာင္ႏွင့္ ပင္ သံုးသည္။

အညာဘက္တြင္မေတာ့ ဘယ္ႏွစ္တိုင္ေလာက္ ေ၀းမွာေပ့ါ။ သံုးျပေလာက္ေ၀းတယ္ စသျဖင့္ ယခုတိုင္ သံုးၾကတာ ေတြ႔ရပါသည္။
ထိုမွ်သာမက ေျမြ၊ က်ား စသည္တို႔၏ အရြယ္အစားကိုလည္း ကိုးေတာင္ျပည့္က်ား၊ ေလးေတာင့္ထြာေလာက္ရွည္တဲ့ စပါးႀကီး ေျမြႀကီး စသျဖင့္ သံုးၾက၏။ 
ၿခံဳ၍ေျပာရလွ်င္ ေတာအရပ္မ်ား၌ ယခုတိုင္ ျမန္မာအတိုင္းအထြာမ်ားကို တြင္က်ယ္စြာ သံုးႏႈံးၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။

စပါး၊ ပဲ၊ ေျပာင္း စသည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အခ်င္အတြယ္ အတိုင္းအတာမ်ား
 

စင္ကာပူတြင္ ဆန္ကို ကီလိုႏွင့္ေရာင္းပါသည္။ မေလ့လာမိသျဖင့္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ား၌ (ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလးရွား၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယ စသည္)  မည္ကဲ့သို႔ေရာင္း၀ယ္ၾကသည္ကို မသိပါ။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္မူ မက္ထရစ္တန္ ျဖစ္ေစ၊ အဂၤလိပ္တန္ျဖစ္ေစ တန္ ျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္တာ ေတြ႔ရပါသည္။

စပါး၊ ဆန္၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း စသည္တို႔၏ အေလးခ်ိန္မ်ားကို သိလိုသျဖင့္ အင္တာနက္တြင္ ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြရာ အသံုးတည့္ေသာ ေအာက္ပါ website ေလးခုကို ေတြ႔ပါ၏။

၂။ http://www.reade.com   

ထို႔ျပင္လည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ Wikipedia ၌ ေတြ႔ရပါေသး၏။ စိတ္မေကာင္းစရာမွာ ျမန္မာနာရီတံုးကကဲ့သို႔ပင္ ဇယားအမွားႀကီး ျဖစ္ေနျပန္ပါသည္။ မွားတာမွ ယူနစ္မ်ားကို လီတာ၊ ဂါလံတို႔ႏွင့္ေဖာ္ျပတာလည္း မွား၏။ လီတာ၊ ဂါလံ တန္ဖိုး မ်ားလည္းမွား၏။ လီတာႏွင့္္ ဂါလံကို အရည္မ်ားတိုင္းတာရာတြင္သာသုံးသည္။ ဆန္သည္ အရည္မဟုတ္။ သို႔အတြက္ ျပည္၊ စိတ္၊ ခဲြ၊ တင္းမ်ားကို လီတာ၊ ဂါလံတို႔ႏွင့္ ျပရမည့္အစား ကုဗမီတာ၊ ကုဗေပတို႔ျဖင့္ျပျခင္းသာ သဘာ၀က်၊ မွန္ကန္ေပမည္။


ကြ်န္ေတာ့္လက္ထဲ၌ရိွေသာ ႏို႔ဆီဗူးကိုယူ၊ ဆန္အျပည့္ထည့္ကာ ခ်င္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ၂၈၀ ဂရမ္ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ႏို႔ဆီဗူး၏ အတြင္းဘက္အခ်င္းမွာ ၇.၂ စင္တီမီတာ၊ အျမင့္မွာ ၇.၇ စင္တီမီတာရိွသည္။ တြက္လုိက္ေသာ္ ႏို႔ဆီဗူးအတြင္းထုထည္ ၃၁၃.၅ ကုဗစင္တီမီတာ ရသည္။ အမွန္ဆို ၎ကို အမွန္ယူပါက ႏို႔႔ဆီတစ္ဗူးကို ၀.၃၁၃၅ လီတာ ဟု ေျပာလို႔ရသည္။ သို႔ေပမင့္ လီတာဆိုတာကို အရည္မ်ားအတြက္ပဲသံုးသည္။ ဆန္ဘယ္ႏွလီတာေပးပါဟု မည္သူမွ်မသံုး။ ႏို႔ဆီဗူးကို လီတာႏွင့္ ေျပာလို႔ရ ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္က စီစီအတိုင္းအတာမ်ားေဖာ္ျပထားေသာ ေဆးထိုးအပ္ကိုေရထည့္ကာ ႏို႔ဆီဗူးအျပည့္တိုင္းၾကည့္သည္။ သည္ေတာ့ ႏို႔ဆီတစ္ဗူးအျပည့္ဆိုလွ်င္ ၃၂၅ စီစီ ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ၃၁၃ ႏွင့္ ၃၂၅ မကြာပါေလာ။ ကြာ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ နည္း။ ေရျဖစ္သည့္အတြက္ ကြာပါသည္။သို႔ေသာ္ အင္တာနက္မွရေသာ တန္ဘိုးမ်ားကို အေျခခံတြက္လွ်င္ ဆန္တစ္တင္း = ၀.၀၄၇၆ ကုဗမီတာ = ၁. ၆၈ ကုဗေပ ဟု ရပါသည္။ သို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တိုင္းတာတြက္ခ်က္၍ရေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ကဲြလဲြေနပါသည္။ မည္သည္က မွန္သည္ကို ကြ်န္ေတာ္ တပ္အပ္ေသခ်ာမသိပါ။ ျမန္မာျပည္သို႔ေမးထားေသာ အေျဖမ်ားရမွသာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။


၀ီကီပီဒိယ ဇယားတြင္ ျပည္၊ စိတ္၊ ခဲြ၊ တင္း စသည္တို႔ကို လီတာႏွင့္ေဖာ္ျပထားသည္ကား မယ္သီလရင္ကို သနပ္ခါးအေဖြးသား ႏွင့္ ျမင္ရသကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္က ႏို႔ဆီခြက္ကို လီတာႏွင့္ခ်ိန္ၾကည့္ပါသနည္းဟူမူ ဆီမ်ား၏ အေလးခ်ိန္ကို သိလို၍ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာမ်ားက ဆီအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရာတြင္ သံျဖဴဆရာလုပ္ေပးထားေသာ တစ္ဆယ္သား၊ ၂၀ သား ခြက္မ်ားသံုးၿပီး ေရာင္း၀ယ္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။


အင္တာနက္မွရေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေပါင္းႏႈတ္ေျမွာက္စား လုပ္လုိက္ေတာ့ ေအာက္ပါဇယားမ်ား ရလာပါသည္။

ဆန္အခ်င္အတြယ္ ႏွင့္ အေလးခ်ိန္မ်ား


အျခားသီးႏွံမ်ား (ကီလို)

အျခားသီးႏွံမ်ား (ေပါင္)


အျခားသီးႏွံမ်ား (ပိႆာ)

ဆီမ်ား၏ အခ်င္အတြယ္ အေလးခ်ိန္
ျမန္မာျပည္တြင္ ႏို႔ဆီတစ္ဗူး၊ သို႔မဟုတ္္ တစ္တင္းကို မည္သုိ႔သတ္မွတ္ထားမွန္း ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ ထို႔ျပင္ အင္တာနက္မွရေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္မွ သီးႏွံမ်ားအတြက္ မွန္၊ မမွန္ကိုလည္း မသိပါ။ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဌာနမွ မိတ္ေဆြကို ေမးထားပါသည္။ သူ႔ဆီမွ ျပန္စာရမွ ကြ်န္ေတာ့္ဇယားမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ပါမည္။
သို႔အတြက္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကြ်န္ေတာ့္ဇယားမ်ားကို အတည္မယူပါႏွင့္ဦး။ အနီးစပ္ဆံုးမွန္ႏိုင္သည္ဟုသာ ယူဆပါ။
ျမန္မာျပည္တြင္ လက္ရိွသံုးေနေသာ စနစ္မ်ားကိုသိရမွ ထပ္မံအတည္ျပဳပါမည္ခင္ဗ်ား။
အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ေအးၿငိမ္း
3/11/2011, 11:35 pm
Blk 663D, Jurong West St. 65
#15-233
Singapore 644663
Tel: 97303027

1 comment:

Lun Lunn said...

ဦးေအးျငိမ္း

တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အင္မတန္မွ ဂုဏ္ယူ ေလးစားမိပါတယ္။

ဦးေအးျငိမ္း ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ဆႏၵမ်ား အျမန္ဆံုး ျပည့္၀ေစဖို႔ ဆႏၵျပဳပါတယ္။


ေလးစားစြာျဖင့္

စိုးထြန္း