Sunday, September 25, 2011

စင္ကာပူမွ ေရ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

စင္ကာပူတြင္ ေရထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမွာ Water Pollution Control And Drainage Act ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ထိုဥပေဒကို Environmental Protection And Management Act (EPMA) ျဖင့္ အစားထိုးလိုက္သည္။ ထို႔ျပင္  ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနေသာ အျခားဥပေဒမ်ားမွာ -
v  Environmental Protection And Management (Trade Effluent) Regulation
v  Sewerage and Drainage Act
v  Sewerage and Drainage  (Sanitary Works) Regulation
v  Sewerage and Drainage (Sewerage Treatment Plants) Regulation,
v  Sewerage and Drainage (Surface Water Drainage) Regulation
v  Sewerage and Drainage (Trade Effluent) Regulation
v  Code of Practice on Sewerage and Sanitary Works
v  Code of Practice on Surface Water Drainage,
v  Singapore Standard CP 48 : Code of Practice for Water Services - တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
 ဤတြင္ Act ဟူေသာ စကားလံုးႏွင့္ Regulation, Code of Practice ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားကို သတိျပဳမိၾကပါလိမ့္မည္။
သို႔ဆိုလွ်င္ Act ႏွင့္ Regulation ဘာကြာသနည္း။ ရိုးရိုးသားသားေျပာရလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္အရမ္းနားမလည္ပါ။ ဥပေဒပညာရွင္ မ်ားသာ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏရွင္းျပႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
ကြ်န္ေတာ္ အင္တာနက္တြင္ ရွာလို႔ရသေလာက္ကေတာ့ Act ကို ပါလီမန္က အတည္ျပဳ ျပဌာန္းေပးလိုက္သည္။ Regulation ကမူ ပါလီမန္၏ အတည္ျပဳခ်က္မလို။ သို႔ေသာ္ အသိအမွတ္ျပဳ အဖဲြ႔အစည္းမွ အတည္ျပဳေပးရမည္ ဟု ဆိုသည္။ Regulation ဟူသည္ Act တြင္ျပဌာန္းထားသည္မ်ားကို ပိုမိုၿပီးအေသးစိတ္က်စြာ ပံ့ပိုးေပးသည္။ Act က ဒါ လုပ္ရမည္ ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို ေျပာျပမထား။ သည္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို Regulation က ျပဌာန္းေပးသည္။  အေသးစိတ္  အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္တကြ Code of Practice က သတ္မွတ္ေပးသည္။ ဤသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္ နားလည္သမွ် ဘာသာျပန္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါ၏။
ဤဥပေဒမ်ားကို မည္သည့္အတြက္ျပဌာန္းထားပါသနည္း။
အဓိကမွာ ေရထု မညစ္ညမ္းေစေရးအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူတြင္ မညစ္ညမ္းေအာင္ ထိမ္းသိမ္းရမည့္ အဓိက ေရ သံုးမ်ိဳးရိွ၏။
၁။ ကန္ေရ (Lake Water)
၂။ မိုးေရ (Ground Water)
၃။ ပင္လယ္ေရ (Sea Water) တို႔ ျဖစ္သည္။
ထိုေရမ်ား၏ အရည္အေသြးကို အဓိက ထိန္းသိမ္းသည္မွာ ရူပ (Physical), ဓါတု (Chemical), ဇီ၀ (Biological) သံုးမ်ိဳးျဖစ္၏။
သို႔ဆိုလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ သည္ေရထုကို မညစ္ညမ္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းဘို႔လိုပါသနည္း။ ကြ်န္ေတာ္ေရးခဲ့ေသာ “စင္ကာပူ ေရ” ပို႔စ္တြင္ စင္ကာပူသည္ ေရကို အလြန္အမင္းဂရုစိုက္ထိန္းသိမ္းေနရေၾကာင္း၊ ေရျပႆနာမရိွေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေနေၾကာင္းမ်ား ေရးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဘုရားသခင္ေပးေသာ (အဲေလ ေယာင္လို႔) ေကာင္းကင္မွက်လာေသာ မိုးေရကို တစ္စက္တစ္ေပါက္ကေလးမွ အလဟႆမျဖစ္ရေအာင္ အထူးဂရုစိုက္ ထိန္းသိမ္းေနေၾကာင္းေရးခဲ့သည္။ သည္ေရမ်ားသည္ ေရညစ္မ်ားျဖစ္သြားလွ်င္ မည္က့ဲသို႔သံုးမည္နည္း။ ျပန္သန္႔ေအာင္လုပ္ေနရတာႏွင့္ မလိုလားအပ္ေသာ အလုပ္ပိုေတြ လုပ္ရမည္။  ပိုက္ဆံေတြ ပိုကုန္မည္။
သည္ေတာ့ ေရကို မညစ္ေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ထိန္းႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒခ်မွတ္ရသည္။ မလုပ္ခ်င္သူမ်ားကို ဒါဏ္ရိုက္မည္။ ေထာင္ခ်မည္။ (သည္လိုမလုပ္လို႔မရ။ ခုပဲၾကည့္ပါလား။ ဥပေဒအသက္မ၀င္ေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ခ်စ္လွစြာေသာ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္တြင္ တရုတ္တို႔က သူတို႔အေဖေပးေသာ အေမြကဲ့သို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေတာအုပ္မ်ားကို ခုတ္ခ်င္သလိုခုတ္၊ ထုတ္ခ်င္သလိုထုတ္၊ ေတာေကာင္မ်ားကို သတ္ခ်င္သလိုသတ္ လုပ္ေနၾကသည္။ သည္လူမ်ားကို ဘယ္ဥပေဒဘက္ေတာ္သား မ်ား ဂရုစိုက္ အေရးယူေနပါသနည္း။ အေရးယူမည့္ သူမ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာေလး နည္းနည္းပါးပါးေပးၿပီး ႏႈတ္ပိတ္ ထားသည္။ သည္ေတာ့ အႏွီ တာ၀န္ရိွပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ားက ေဟ့၊ ငါ့ဟာငါ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္မယ္။ ဘယ္ေခြးမွ လူမထင္ဘူးကြ ဟု မိုက္ေၾကးခဲြေလသည္။ သည္းခံပါခင္ဗ်ား။ လူၾကားထဲမ်က္ရည္က်သည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးလို ခံစားခ်က္ေတြ ျပင္းထန္ သြားသည္။)
ေရမညစ္ညမ္းေအာင္ လုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၄ မ်ိဳးရိွ၏။
၁။ စင္ကာပူေရအရင္းအျမစ္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္
၂။ ေရကိုသံုးလို႔ရႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးရိွေနေအာင္ ထိန္းထားရန္
၃။ ေရေၾကာင့့္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါဘယမ်ား မျပန္႔ပြားေစရန္
၄။ သဘာ၀ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းထားရန္
အင္မတန္ပ်င္းစရာေကာင္းလွသည့္ ဥပေဒႀကီးကို ျပန္ေရးျပရန္ ရည္ရြယ္ရင္းမရိွပါ။ စိတ္၀င္စားၾကလိမ့္မည္ဟုလည္း မထင္ပါ။ ဖတ္ခ်င္သူမ်ားေတာ့ http://statutes.agc.gov.sg/ တြင္ ဖြင့္ဖတ္ႏုိင္ပါသည္။
ဤေနရာတြင္ သိသင့္သိထိုက္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုသာ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
၁။ စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္း ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ေရေျမာင္းမ်ားကို ဘုတ္အဖဲြ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ လမ္းလဲြျခင္း၊ ေဖာက္လုပ္ျခင္း စသည္မလုပ္ရ။ အကယ္၍ မသိလို႔လုပ္မိသည္ ျဖစ္အံ့။ ဘုတ္အဖဲြ႔မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရမည္။
ဤဥပေဒကို မလိုက္နာ။ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ျဖစ္အံ့။ စင္းေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ ထက္မပိုေသာ ဒါဏ္ေငြ တပ္ရိုက္မည္။
၂။ ေရေျမာင္းအနီး သို႔မဟုတ္ အေပၚ သို႔မဟုတ္ အတြင္းတြင္ လုပ္စရာကိုင္စရာမ်ား ေပၚလာသည္ျဖစ္အ့ံ။
လုပ္ကိုင္မည့္ ကန္ထရိုက္တာသည္ ေရေျမာင္းအတြင္း၊ အေပၚ၊ ျဖတ္လွ်က္ မည္သည့္အကာအရံ၊ အတားအဆီးမွ မေဆာက္လုပ္ရ။ ေရစီးေရလာကို ထိခိုက္ေစမည့္ မည္သို႔ေသာ အရာကိုမွ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မျပဳ။ ေရေျမာင္းၿခံစည္းရိုး၊ လူ၀င္ေပါက္ (Manhole), ေရေျမာင္းနံရံ၊ ၀ါယာလုိင္း၊ ပိုက္ စသည္တို႔ကို ဘုတ္အဖဲြ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ တစံုတရာမရဘဲ လံုး၀ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖ်က္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ျခင္း မျပဳရ။ 
ဤဥပေဒကို မလိုက္နာ။ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ျဖစ္အံ့။ စင္းေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ ထက္မပိုေသာ ဒါဏ္ေငြ တပ္ရိုက္မည္။
၃။ ေနအိမ္၊ တိုက္တာ၊ အေဆာက္အဦ၊ ၿခံ၀င္းတို႔တြင္ ခ်မွွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ေရေျမာင္းမ်ား မရိွပါက ဘုတ္အဖဲြ႔က ေရေျမာင္းမ်ားကို မည္သည့္ရက္အတြင္း အၿပီးေဖာက္လုပ္ရမည္ ဟု သတိေပးစာ ပို႔ပါ လိမ့္မည္။ ထိုရက္အတြင္း အၿပီးေဖာက္ပါေလ။
၄။ ေရေျမာင္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည့္၊ သို႔မဟုတ္ ေရေျမာင္းအတြင္းစီးသြားမည့္ ေရ၏ ေရစီးေရလာကို ထိခိုက္ေစမည့္ မည္သည့္ အျပဳအမူ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကိုမွ ခြင့္မျပဳ။ အကယ္၍ မိမိလုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ျဖစ္အံ့။ ဘုတ္အဖဲြ႔မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရမည္။
ဤဥပေဒကို မလိုက္နာ။ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ျဖစ္အံ့။ စင္းေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ ထက္မပိုေသာ ဒါဏ္ေငြ တပ္ရိုက္မည္။
၅။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္ဖဲြ႔သည္ ေရေျမာင္းကို ဖ်က္မိသည္ျဖစ္အံ့။ စင္းေဒၚလာ ၄၀၀၀၀ ထက္မပိုေသာ ဒါဏ္ေငြ၊ သို႔မဟုတ္ ၃ လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒါဏ္ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒါဏ္ေငြဒါဏ္ ႏွစ္ရပ္လံုး တပ္ရိုက္ႏိုင္သည္။ ဘုတ္အဖဲြ႔မွ ခ်မွတ္ ထားေသာ စံႏံႈးမ်ားႏွင့္အညီ ေရေျမာင္းကို မူလအေျခအေနေရာက္သည္ထိ မိမိစရိတ္ျဖင့္မိမိ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရမည္။
ေရေျမာင္းဆိုတိုင္း ရမ္းသမ္းေဖာက္ထားတာ မထင္ပါႏွင့္။ သည္ေရေျမာင္းအတိုင္းအတာကို သူသူငါငါ လူတကာတြက္လို႔ ရတာ မဟုတ္။ ဒါေလးမ်ားဟု အထင္မေသးလိုက္ပါႏွင့္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စုေဆာင္းတြက္ခ်က္၊ သုေတသနျပဳကာ ရလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မူတည္၍ QECP (Qualified Erosion Control Professional) က တြက္ထားတာျဖစ္သည္။ QECP ဟူသည္ PE (Professional Engineer) ျဖစ္၏။ QECP ျဖစ္ရန္ သင္တန္းထပ္တက္ရသည္။
ေရေျမာင္းအရြယ္တြက္ျခင္းကို ဗဟုသုတရေအာင္ အနည္းငယ္ေျပာျပပါမည္။
ေရေျမာင္းအရြယ္အစားတြက္ခ်က္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားစုေဆာင္းရ၏။
၁။ ထိုေရေျမာင္းအတြင္း ၀င္ေရာက္လာမည့္မိုးေရမ်ား စီးဆင္းလာမည့္ဧရိယာ (catchment area – A)
၂။ ထိုေဒသ၏ coefficient of runoff (C)
၃။ ေရေျမာင္းအတြင္း စီး၀င္လာမည့္ ေရထုထည္ (Q – Discharge at the point)
၄။ time of concentration - tc - ေရေျမာင္းအတြင္း ေရစ၀င္လာသည္မွ ေရေျမာင္းမွ ျပန္ထြက္သြားသည္ထိ ၾကာခ်ိန္
၅။ ထိုေဒသအတြက္ မိုးေရခ်ိန္လက္မ ( mm/hr) (ဒီဇိုင္းလုပ္ထားသည့္ႏွစ္အတြင္း)
၆။ ထိုေဒသ၏ Peak Runoff (မိုးအမ်ားဆံုးရြာခ်ိန္တြင္ စီး၀င္လာေသာ အမ်ားဆံုးမိုးေရပမာဏ)
၇။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္တြက္ခ်က္ထားေသာ ေရေျမာင္းအတြင္း စီးသြားမည့္ ေရပမာဏ
၈။ ထုိအခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီးမွ ေရေျမာင္းအက်ယ္အ၀န္းကို Manning’s Formula ျဖင့္တြက္ပါသည္။
(ကြ်န္ေတာ္ကလည္း တစ္ခုခုေရးလိုက္တိုင္း ျမန္မာျပည္မွ ဟာသမ်ားကို သြားသြား သတိရမိပါသည္။ ဤေနရာတြင္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ စည္ပင္သာယာမွ ထုတ္ေသာ ပ်က္လံုးတစ္ခုကို မိတ္ေဆြမ်ားအား ေဖာက္သည္ခ်ပါအ့ံ။
ယမန္ႏွစ္က စည္ပင္မွ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထရိုက္မ်ားသို႔ ဥပေဒတစ္ခု ထုတ္ျပန္သည္။ အသစ္ေဆာက္လုပ္ေသာ မည္သည့္ တိုက္တြင္မဆို ေရွ႔တြင္ ၅ ေပအက်ယ္၊ ၅ ေပအနက္ ေရေျမာင္း ေဖာက္ေပးရမည္။ မေဖာက္သူမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ မခ်ေပးဟု ဆုိ၏။ သည္အခါ ကိုေဆာက္လုပ္ေရးတို႔က ဆရာတို႔ရယ္ ၾကဳပ္က်က္လဲ လိပါဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က သည္ ၅ ေပ ေလာက္က်ယ္တဲ့ေျမာင္းႀကီးေဖာက္လုိက္ေတာ့ က်န္တဲ့သူေတြက အရမ္း၀မ္းသာမွာေပါ့ဗ်ာ။ ေဘးနားရိွသမွ် အိမ္ေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရေျမာင္းႀကီးထဲ ရိွသမွ် အမိႈက္ေတြလာသြန္မယ္။ အနားမွာရိွတဲ့ ေရမွန္သမွ်လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ေျမာင္းထဲပဲ လာစုေတာ့မွာေပါ့ဗ်ာ။ သည္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က သည္ေျမာင္းႀကီးကို ေရကူးကန္ ဒါမွမဟုတ္ အမိႈက္က်င္း လို႔ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ထားတာ ပိုသဘာ၀က်ပါလိမ့္မယ္ ဟု ကြန္ပလိန္း တက္ေလသတည္း။ ခုေတာ့ ဒီဥပေဒ ဘယ္လိုေနသလဲ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္မသိေတာ့ပါ။ သည္ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ေသာ လူႀကီးမင္းမ်ား၏ ေခါင္းထဲ ဦးေဏွာက္အစား ဘာေတြ ရိွေနပါလိမ့္ဆိုတာ သိခ်င္လွပါဘိ။)
အင္ဂ်င္နီယာမဟုတ္သူ စာရႈသူမ်ားကို အားနာပါသည္။ သည္းခံပါခင္ဗ်ာ။ ဗဟုသုတရေစရံုမွ် ရည္ရြယ္ပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ တြက္ခ်က္ၿပီးမွ ေရေျမာင္းအက်ယ္မည္မွ်၊ အနက္မည္မွ်၊ slope (ဆင္ေျခေလွ်ာ ဟု ေခၚႏုိင္ပါသည္။) မည္မွ်၊ (ဆိုလိုသည္မွာ မည္မွ် နိမ့္ေလွ်ာလုပ္ထားသည္။)၊ မည္သည့္ေနရာမ်ားမွ ေရမ်ား၀င္လာမည္၊ မည္သည့္ေနရာမ်ားမွ ေရမ်ား ထြက္သြားမည္။ ေရအ၀င္အက်ယ္၊ ေရထြက္၀ အက်ယ္ စသည္တို႔ကို PUB သုိ႔ တင္ရသည္။ PUB က သည္အတိုင္း ေဆာက္မည္၊ မေဆာက္ စသည္ ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ သူတို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအရ ကန္ထရိုက္တာမ်ားက ေဆာက္သည္။
အထက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ဆိုသည့္ စကားလံုးကို သံုးေလးႀကိမ္မွ် ေတြ႔ခဲ့ရပါလိမ့္မည္။ ဒါဆို သည္ သတ္မွတ္ထားေသာစံခ်ိန္စံညႊန္းေတြကို ဘယ္မွာ သြားၾကည့္မည္နည္း။ ဟို႔ အစပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Code of Practice on Surface Water Drainage တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ဖတ္လိုသူမ်ား PUB website တြင္ အခမဲ့ download လုပ္ယူႏိုင္ပါ၏။ Download လုပ္ဖို႔ရွာရမွာ ပ်င္းလိုက္တာဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ့္ဆီပို႔ေပးစမ္းပါဆိုလွ်င္လည္း အီးေမးေလးသာ ပစ္လိုက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ပို႔ေပးပါမည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ကန္ထရိုက္ရၿပီ ဆိုပါစို႔။ ပစၥည္းစု၊ လက္နက္ကိရိယာေတြစု၊ လူစု။ စံုၿပီဆုိတာႏွင့္ စၾကမယ္ ေဟ့ လုပ္လို႔မရ။
အလုပ္စႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပင္ရသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသို႔ တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရသည္။ သူတို႔ခြင့္ျပဳထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပည့္စံုမွသာ လုပ္ငန္းစလို႔ရသည္။ အလီဘာဘာ လုပ္ ၿပီး စလို႔ကေတာ့ ကြိသြားမည္။ ဗဟုသုတရေစရန္ အနည္းငယ္မွ် ေဖာက္သည္ခ်ပါအံ့။
လုပ္ငန္းတစ္ခု စေတာ့မည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းအႀကီးအေသးေပၚမူတည္ၿပီး Safety Plan (SMS – Safety Management System), ECP (Environmental Control Programme) ကို သက္ဆိုင္ရာ NEA စသည္သို႔ လုပ္ငန္းမစမီ ၂ ပတ္ႀကိဳ တင္ရသည္။ သူတို႔က ႀကိဳက္ၿပီ ဆိုၿပီး approve လုပ္ေပးလိုက္မွ လုပ္ငန္းစလို႔ရသည္။
(ကြ်န္ေတာ္ ECC တြင္လုပ္စဥ္ကေတာ့ သည္ဟာႀကီးကို slide presentation ႏွင့္ျပင္သြားၿပီး လူႀကီးမင္းမ်ားကို ရွင္းလင္း ျပသ ရသည္။ သူတို႔ေမးသမွ် ျပန္ေျဖရသည္။)
သည္ဟာမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရာလူ ေကာက္ကက္ေရးလို႔ရတာမဟုတ္။ လက္မွတ္ရ Safety Officer ၊ ECO (Environmental Control Officer) စသူတို႔မွသာ ျပင္ရသည္။ လက္မွတ္မရိွသူ အၾကင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဤစီမံခ်က္ကို ေရးသည္ ျဖစ္ပါအံ့။ ဒါဏ္ေငြ စင္းေဒၚလာ ၅၀၀၀ တပ္ရိုက္ႏိုင္သည္။
သည္ ECP ဆိုသည္ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ရလွ်င္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ထြက္လာေသာ ေျမစာ၊ အမိႈက္သရိုက္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းမည္၊ မည္ကဲ့သို႔ စြန္႔ပစ္မည္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ စီမံထားသည္ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ အျခား ကိစၥမ်ား ေဘးဖယ္ထားလွ်က္ ေရႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံရပံုေလး ကို ပိုၿပီး အေသးစိတ္ရေသာ္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္၏။
Erosion Control Measure - ေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေျမႀကီးမ်ားတိုက္စားျခင္းမွ မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။
Sediment Control Measure - ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းထဲမွ ထြက္လာေသာ ရႊံ႔ေရညစ္မ်ား ျပင္ပသို႔မထြက္ရေလေအာင္ မည္သို႔စီမံထားသည္။ ထိုရံႊ႔ေရမ်ားကို ေရေျမာင္းမ်ားအတြင္း စြန္႔ထုတ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ေရအရည္အေသြး ရလာေအာင္ မည္သို႔ စီမံထားသည္ စသည္တုိ႔ ပါပါသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးပဲကြာ ဘယ္ရႊ႔ံနဲ႔ကင္းႏိုင္ပါ့မလဲ။ သည္ေတာ့ သည္ဆိုဒ္ထဲကထြက္လာတဲ့ကားေတြ ဘီးမွာရံႊ႔ေပတာ ဘာဆန္းသလဲ ဟု ဂ်စ္ကန္ကန္လုပ္လို႔မရ။ နင့္ဟာနင္ ဘီးတင္မကလို႔ ကားတစ္စီးလံုးပဲ ေပေပ။ ငါတို႔လမ္းေပၚေရာက္ လာရင္ေတာ့ လံုး၀သန္႔ေနရမယ္။ ငါတို႔လမ္းေတြကို ရႊံ႔တစ္စက္မွွ မစင္ေစရဘူး ဟု LTA (Land Transport Authority) က လာၿပီး ဒါဏ္ရိုက္ပါလိမ့္မည္။
LTA ဒါဏ္ရိုက္မွာကေနာက္။ PUB က ေဆာ္ပေလာ္တီးမွာ အရင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ မိုးေရေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ထြက္လာေသာ ရႊံ႔ေရမ်ားကို ေရေျမာင္းမ်ားအတြင္း သည္အတိုင္း စြန္႔ထုတ္ ပစ္လို႔မရ။ ေသာက္က်ိဳးနည္း။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအားလံုးသာ သည္အတိုင္းရႊ႔႔ံေရေတြ ထုတ္ေနရင္ ငါတို႔ေရကန္ေတြ ရႊ႔ံကန္ေတြ ျဖစ္ကုန္ေတာ့မွာေပါ့ ဟု PUB က ဥပေဒျဖင့္တားထားသည္။
            ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေရေျမာင္းမ်ားအတြင္းသို႔ စြန္႔ထုတ္မည့္ေရသည္ အမႈန္အမိႈက္ပါ၀င္မႈ အမ်ားဆံုး 50 ppm ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ လူၿပိန္းနားလည္ေအာင္ေျပာရလွ်င္ ထို 50ppm ဟူသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမစ္လယ္မွ ခပ္ေသာက္ေနေသာ ေရထဲတြင္ ပါေနသည့္အမႈန္ပမာဏေလာက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္လယ္မွ ေရသည္ပင္ 50ppm ထက္ ပိုခ်င္ ပိုပါလိမ့္ဦးမည္။ ပီဘိ မျဖစ္စေလာက္ အမႈန္ အနယ္ပမာဏ ျဖစ္ပါသည္။ သည္ေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက ထြက္လာသည့္ရႊ႔ံေရမ်ားကို ေျမာင္းထဲေဖာက္ခ်လို႔ရေအာင္ ဦးစြာ လံုး၀ၾကည္လင္သြားေအာင္ treatment လုပ္ရပါသည္။
            မလုပ္ေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲကြာဟု ဘုမေတာပါႏွင့္။ ေရထြက္ေပါက္တြင္ CCTV တပ္ထားသည္။ ဟင္းဟင္း။ လုပ္ရဲ လုပ္ၾကည့္ေပါ့။ အႏွီ 50ppm ထက္ေက်ာ္သည္ဆိုပါစို႔။ ဒါဏ္ေငြ ၁၀၀၀ ေလာက္ေပးလုိက္ပါ။ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္မိသည္ ဆုိပါစို႔။ ၂၅၀၀ ျဖစ္သြားမည္။
ရႊံ႔ေရမ်ားကို ေရသန္႔ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေပးေသာစက္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

Sewerage ႏွင့္ Sanitary တို႔အတြက္လည္း သည္အတုိင္းျပဌာန္းထားပါသည္။ ေလ်ာ္ကာမယ္ကာမဟုတ္။ အလြန္တိက်စြာ ျပဌာန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
            သည္ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္သူ ေဆာက္လုပ္ေရးသမားမ်ား သိထားဘို႔ လုိပါသည္။ အသင္မိတ္ေဆြတို႔ အတြက္မူ ေၾသာ္ - ဒါေတြ ဒီလိုရိွပါလားဟု သိရံုေလာက္သာ ေျပာလိုရင္းျဖစ္သျဖင့္ ထပ္မံလွ်ာမရွည္ေတာ့ပါ။
            ကြ်န္ေတာ္ ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္လွ်င္လည္း သည္လို က်က်နနေလး လုပ္ခ်င္ပါသည္။ ေလ့လာခ်င္လို႔ပါ ဆိုသူမ်ား အထက္ေဖာ္ျပပါစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါေၾကာင္း။ မရွင္းတာ နားမလည္တာမ်ားရိွလွ်င္ Civil Engineer ႀကီးမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ခဏေလးေနပါဦး။ အနည္းငယ္ ထပ္မံလွ်ာရွည္ရလွ်င္ စင္ကာပူသည္ ေရအတြက္သာမကေသး။
ေလထုညစ္ညမ္းမႈ (Air Pollution Control)
ေျမထုညစ္ညမ္းမႈ (Earth Pollution Control)
ဆူညံမႈ (Noise Pollution Control)
အေကာင္ပေလာင္မ်ား ထိန္းသိမ္းမႈ (Vector Control) (ထိုအေကာင္ပေလာင္မ်ားတြင္ ၾကြက္၊ ျခင္၊ ယင္ စသည္တို႔ပါသည္။)
-       စသည္တို႔ကိုလည္း ဥပေဒအသီးသီးျဖင့္ ထိန္းထားပါေၾကာင္း။


ေအးၿငိမ္း
25/09/2011, 10:47 pm
Blk 663D, Jurong West St. 65
#15-233
Singapore 644663
Tel: 97303027

1 comment:

ဂ်စ္တူး ( မံုရြာ ) said...

က်န္းမာပါေစမဂၤလာပါခင္ဗ်ာ-
အားရပါးရ ဖတ္ မွတ္ သြားပါတယ္။
အရမ္းတန္ဖိုးရွိတဲ ့ ပို ့စ္ကေလးပါ။
ဆက္လက္ျပီးစာေတြအမ်ားၾကီးေရးသားနိုင္ပါေစ-