Thursday, August 3, 2017

ဥမၼာဒႏီၱပ်ဳိ႔၊ အာသံႏိုင္ေမာ္ကြန္း ႏွင့္ ဦးပုည

(၁)

“လြမ္းတ,ပူေဆြး၊ သူႏွင့္ေ၀းေသာ္၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္၊ ၀မ္းေရးတို႔ထက္၊ လြမ္းေရးခက္၏။”

နာမည္ႀကီး ဥမၼာဒႏီၱပ်ိဳ႔ကို ကြ်န္ေတာ္ငယ္စဥ္က ဟိုနားသည္နား ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ တို႔တိတို႔တိ ဖတ္ခဲ့ရဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပ်ိဳ႔အစအဆံုးကို မေတြ႔ခဲ့ဖူးသလို ဘယ္လိုေကာင္းသည္၊ ဘာေၾကာင့္ေကာင္းသည္ကိုလည္း မသိခဲ့ပါ။ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ညႊန္းထားသည့္တိုင္ ငယ္ေသးေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ နားမလည္ခဲ့။

သို႔တုိင္ အထက္ပါ လကၤာတစ္ပိုင္းတစ္စကိုမူ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ဘ၀ေလာက္ကတည္းက တကၠသုိလ္ဘုန္းႏိုင္၏ ၀တၳဳတြင္ ဖတ္၊ မွတ္၊ က်က္ခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဥမၼာဒႏီၱပ်ိဳ႔ကမွန္းမသိခဲ့။ သည္လကၤာကေလးကို မိတ္ေဆြတို႔လည္း အလြတ္ ရပါလိမ့္မည္။ သည္လကၤာကေလးကို မည္မွ်ႀကိဳက္သနည္းဆိုလွ်င္ တစ္ေခါက္ဖတ္မိရံုႏွင့္ တစ္သက္လံုးစဲြသြားသည္ထိ ျဖစ္၏။

ယခု အေ၀းသင္တကၠသိုလ္၊ ျမန္မာစာ ဒုတိယႏွစ္သင္တန္းတြင္ ျပဌာန္းစာအျဖစ္ႏွင့္ သည္ပ်ိဳ႔ ပါလာသည္။ သည္ေတာ့မွ အစအဆံုးဖတ္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ဒုတိယႏွစ္သင္တန္းတြင္ ဥမၼာဒႏီၱပ်ိဳ႔ႏွင့္ အာသံႏိုင္ေမာ္ကြန္း ႏွစ္ပုဒ္ သင္ရ၏။

ဥမၼာဒႏီၱပ်ိဳ႔အဖဲြ႔မ်ားမွာ အေတာ္ေကာင္းသည္။ အေရးအဖဲြ႔မ်ားမွာ လွသည္။ ရွင္းသည္။ ႏွစ္သက္စရာေကာင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥမၼာဒႏီၱပ်ိဳ႔ကို ကြ်န္ေတာ္ အေတာ္ႏွစ္သက္မိပါသည္။

သူ႔ေခတ္ႏွင့္သူေတာ့ အာသံႏိုင္ေမာ္ကြန္းမွာ ထိပ္တန္းေမာ္ကြန္းတစ္ခု ျဖစ္၏။ ယခုလည္း ပညာရိွအမ်ားက ထိပ္တန္း ေမာ္ကြန္းတစ္ေစာင္အျဖစ္ လက္ခံမွတ္သား ေလ့လာေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ့္ အတၳေနာမတိအတိုင္းဆိုရပါမူ အာသံႏိုင္ေမာ္ကြန္းကို ဥမၼာဒႏီၱပ်ိဳ႔ေလာက္ မႀကိဳက္ပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာသံႏိုင္ေမာ္ကြန္းက - င္ေခါင္းက်ယ္လြန္းလွသည္။ သူ႔ဘုရင္ကိုလည္း မတန္တဆ ေျမွာက္ပင့္ ထား၏။ မ်က္ျမင္စစ္ပဲြမ်ားကို အေျခခံေရးဖဲြ႔ထားသည့္တိုင္ လက္ေတြ႔ႏွင့္ အေတာ္ကင္းကြာလွသည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ ေမာ္ကြန္း အပိုဒ္ (၁၅) တြင္ မိဂသီမိုး၊ ရြာႀကိဳးဖ်န္းပက္၊ ဆန္းသည့္ရက္၀ယ္၊ နရစက္စုတ္၊ ရွင့္ကိုးတုတ္သည့္၊ ထိုးခုတ္ျဖတ္ေဖာက္ . . .
ဟု ပါရိွသည္။

၎ကို အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ ဒုတိယႏွစ္ ျပဌာန္းစာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထား၏။

နရစက္စုတ္ = နရစက္တြက္ကိန္းအရ ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ (နရစက္တြက္ကိန္းကို ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ သိသူရိွလွ်င္ ရွင္းျပပါ။)

ရွင့္ကုိးတုတ္ = ရွဥ့္ကိုးေတာင္တြက္ကိန္း (ရွဥ့္ကိုးေကာင္ ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ မသိပါ။)

ထိုတြက္ကိန္းအရ -

အုန္းၿခံတစ္ၿခံတြင္ အုန္းပင္ (၉) ပင္
ယင္းမွ်ေသာအုန္းၿခံ (၉) ၿခံ
အုန္းတစ္ပင္တြင္ အုန္းခိုင္ (၉) ခိုင္
အုန္းတစ္ခုိင္တြင္ အုန္းသီး (၉) လံုး
အုန္းသီးတစ္လံုးတြင္ ရွဥ့္ (၉) ေကာင္
ရွဥ့္တစ္ေကာင္တြင္ ျမား (၉) စင္း
ျမားတစ္စင္းတြင္ ေသြး (၉) စက္
ေသြးတစ္စက္တြင္ ယင္ (၉) ေကာင္
ထိုတြက္နည္းျဖင့္တြက္ပါက ယင္ေကာင္စုစုေပါင္း (၃၈၇၄၂၀၄၈၉) ေကာင္ရသည္။
(၃၈) ကုေဋ ေက်ာ္ေသာ စစ္သည္အေရအတြက္ကို ရွင့္ကိုးတုတ္ဟု ခ်ံဳ႔၍ ဖဲြ႔စပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
ဆယ္ေခါဘဏီ = စစ္သည္ ၃၈ ကုေဋစီပါေသာ စစ္တပ္ႀကီး (၁၀) တပ္
၁ ကုေဋ = ၁၀ သန္း

ဆိုေတာ့ အာသံျပည္သို႔သြားတိုက္ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္တြင္ စစ္သည္အေရအတြက္ သန္းေပါင္း ၃၈၀၀ ျဖစ္ေနေလသည္။
ယခုေခတ္ေတာင္မွ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးတြင္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း သန္း (၅၀) မွ်သာ ရိွရာ ေရွးေခတ္က စစ္သည္ေပါင္း သန္း (၃၈၀၀) ဆိုသည္မွာ လြန္သည့္ဟုိဘက္ ႏွစ္ဘူတာေလာက္ ပိုမေနဘူးလားခင္ဗ်ာ။
(၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ကမၻာ့လူဦးေရ = ၃၇၀၆ သန္း) 

မူလစာဆုိ၏ ဆုိလိုရင္းကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္သူက မွားယြင္းေကာက္မိတာလည္း (misinterpretation) ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ရိုးရုိးသားသားေျပာရပါမူ ထို “နရစက္စုတ္၊ ရွင့္ကိုးတုတ္သည့္” ဆိုသည့္စကားကုိ ကြ်န္ေတာ္နားမလည္ပါ။

ဒါက ထင္သာျမင္သာရိွသည့္ဥပမာတစ္ခုကိုသာ ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေမာ္ကြန္းတြင္ အဲသဟာမ်ိဳးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါသည္။

ေနာက္ၿပီး သူက တင္စားသည့္စကားလံုးေတြ မ်ားလြန္းလွေတာ့ ဘာကိုဆိုလိုမွန္း ရုတ္တရက္မသိႏိုင္။ ျပန္ရွင္းျပေတာ့မွ ေၾသာ္ - ဒါပါလားဟု နားလည္ရ၏။

စာတစ္ပုဒ္ကို ခံစားတတ္ဘို႔ရာမွာ စာေရးသူေျပာခ်င္သည့္အခ်က္ကို စာဖတ္သူက ရင္ႏွင့္ခံစားနားလည္ႏိုင္မွ ရသေျမာက္ ေပမည္။ ခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အာသံႏိုင္ေမာ္ကြန္းကိုဖတ္ၿပီး အူလည္လည္ ျဖစ္ရသည္။ ကြ်န္ေတာ္နားမလည္သည့္အတြက္ မခံစားႏိုင္သည့္အတြက္ သည္ေမာ္ကြန္းကို မႀကိဳက္တာလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ပညာရိွႀကီးမ်ားကေတာ့ ေမာ္ကြန္းတြင္ ေရးထားသည္မ်ားကို ဘာ ဆိုတာ တန္းကနဲ ဖတ္ရႈခံစားမိေသာေၾကာင့္ တန္ဘိုးထား ကာ ထိပ္တန္းစာေပထဲ ထည့္ထားတာ ျဖစ္မည္ထင္၏။

ပတၱျမားတစ္လံုး၏ တန္ဘိုးသည္ တန္ဘုိးသိသူ၏လက္ထဲမွာသာ တန္ဘိုးရိွတာျဖစ္သည္။ လကၤာကိုဖတ္ၿပီး နားမလည္သူ မခံစားတတ္သူအဖို႔ ထိုလကၤာသည္ အဘယ္ကဲ့သို႔ တန္ဘုိးရိွႏိုင္ပါမည္နည္း။ (ကြ်န္ေတာ့္ခံစားခ်က္ကိုသာ ေျပာျခင္းျဖစ္ၿပီး သေဘာမတူလိုသူမ်ား သေဘာမတူပဲ ေနႏိုင္ပါသည္။)

ဆိုရလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္အင္မတန္ႏွစ္သက္ေသာ လကၤာမ်ားကိုျပပါဆိုလွ်င္ ဦးပုညႏွင့္ အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖတုိ႔၏ လကၤာမ်ားကို ျပရပါလိမ့္မည္။ ဦးပုည၏လကၤာမ်ားကိုဖတ္ရတာ ဒန္ေပါက္စားၿပီး ဖာလူဒါေသာက္ရတာထက္ အရသာရိွေသးသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ႀကိဳက္ရသနည္းဟူမူ သူတို႔က သိပ္ ကြယ္ေထာင့္မေန။ အတံုးလိုက္၊ အတစ္လိုက္၊ ပယ္ပယ္နယ္နယ္၊ ကြင္းကနဲ၊ ရွင္းကနဲ ေရးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

နမူနာ ျပပါရေစ။ ဦးပုည၏ ႏြားတစ္ေကာင္လံုး အသံုးခ်နည္း အဆံုးသတ္ကေလးကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။

. . . မီးတြင္းမိန္းမ၊ ႏို႔မရ၍၊ သားက တစာစာ၊ မာတာက်ံဳလွီ၊ ႏို႔ရည္မလိုက္၊ ရိွသည္ခုိက္တြင္၊ ေျပာလုိက္မည္အၿပီး၊ သည္ႏြားၿမီးကို၊ မီးဖုတ္ခ်က္ခ်င္း၊ ေတာက္ေတာက္စဥ္း၍၊ ဟင္းခါးလည္းခ်က္၊ ေၾကာင္ပန္းရြက္ႏွင့္၊ ႏို႔ပ်က္မိန္းမ၊ ေသာက္လုိက္ရလွ်င္၊ ႏို႔လံုးရႊင္သည္၊ သူ႔လင္စို႔ေတာ့ မကုန္တည္း။                        ။

သူ႔ကဗ်ာက သိပ္ေရွေရွေ၀းေ၀း စဥ္းစားေနစရာမလုိ။ ဖတ္လုိက္သည္ႏွင့္ မ်က္လံုးထဲတြင္ ကြင္းကနဲ၊ ရွင္းကနဲ ျမင္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ၿပီး ဟာသရသေလးလည္းပါသည္။ ရြတ္လို႔လည္း ေကာင္းသည္။

ထို႔အတူ အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖ၏ ကဗ်ာဆိုလည္း ကြ်န္ေတာ္ တစ္ေခါက္ဖတ္ရံုႏွင့္ အလြတ္ရသည္။ ထိုပထမတစ္ခါ အလြတ္ရေနေသာကဗ်ာကို ဘယ္အခ်ိန္ခ်ိန္ ေကာက္ေမးေမး ရြတ္ျပႏိုင္သည္သာ ျဖစ္၏။ အဲသေလာက္ႀကိဳက္သည္။

ထီးျဖဴရံုျပသာဒ္ႏွင့္၊ မအပ္တဲ့အရာ
လဒ္ဆိုသည့္ မိစၦာငယ္၊ ပိတ္ရွာၿပီဇီ၀ိ
ဘုန္းမတံ့၊ ဘုန္းဆံ့က်ယ္တယ္
ဆံုးရုပ္နာမ္၊ သြားတဲ့၀ီစိ။

ကြ်န္ေတာ္ႀကိဳက္တာေတြ ေလွ်ာက္ေရးေနရလွ်င္ ဆံုးေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ခ်စ္မိတ္ေဆြတို႔ကို ဥမၼာဒႏီၱပ်ိဳ႔မွ ခ်စ္စရာ အဖဲြ႔ကေလးမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစဦး။

(၂)

ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကာရန္ၿငိသမွ်စာအဖဲြ႔ကို လကၤာဟု ေခၚဆိုႏုိင္သည္။ ေလးလံုးတစ္ပါဒ စပ္ဆိုထားေသာ လကၤာအဖဲြ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ၏။

ဘုရင့္သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ားအား ဧယင္မဂၤလာသီက်ဴးရန္ ဖဲြ႔ဆိုလွ်င္ ဧခ်င္း ဟု ေခၚ၏။
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား မွတ္သားသိရိွႏိုင္ရန္ ဖဲြ႔ဆိုလွ်င္ ေမာ္ကြန္းဟု ေခၚ၏။
ရာသီ၊ သဘင္၊ အခမ္းအနား၊ အေျခအေနမ်ားကို လကၤာသံုးပိုဒ္ျဖင့္ဖဲြ႔လွ်င္ ရတု ဟု ေခၚ၏။
အေၾကာင္းအတၳဳပၸတိၱတစ္ခုခုကို သဒၵါလကၤာရ၊ အတၳာလကၤာရတို႔ျဖင့္ ႏွစ္သက္ဖြယ္၊ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ပိုဒ္ေရေပါင္းမ်ားစြာ ဖဲြ႔ဆိုထားပါမူ ပ်ိဳ႔ ဟု ေခၚ၏။
ျမန္မာစာေပသမိုင္းတြင္ ေရွးအက်ဆံုးပ်ိဳ႔မ်ားမွာ ရွင္မဟာသီလ၀ံသ၏ ပါရမီေတာ္ခန္းပ်ိဳ႔ႏွင့္ ရွင္မဟာရ႒သာရ၏ ဘူရိဒတ္ ဇာတ္ေပါင္းပ်ိဳ႔ တို႔ျဖစ္၏။

ဤသည္မွာ ျပဌာန္းစာအုပ္ပါ ပ်ိဳ႔၊ ေမာ္ကြန္း၊ ရတု စသည္တို႔၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြမ်ား ဗဟုသုတ ရေစရန္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

(၃)

ဥမၼာဒႏီၱပ်ိဳ႔ မွ -

. . . သလဲ့သလင္း၊ သဲျဖဴခင္းထက္၊ ျမင္းလည္းလွလွ၊ ရြလည္းရြလ်က္၊ ၀၀ႀကီးႀကီး၊ အစီးေကာင္းမြန္၊ နားက်ဴးခြ်န္ႏွင့္၊ မ်က္ဆန္ဂယ္ေလာင္း၊ ဆံလည္းေကာင္းသား၊ ဦးေခါင္းၿမီးေထာင္၊ ပိတုန္းေရာင္မူ၊ အာေပါင္လက္ေရာက္၊ သံုးဆစ္ေျမွာက္၍၊ ေနာက္လည္းပြပြ၊ စာၿမီကသုိ႔၊ ထၾကြေက်ာက္ကန္၊ ပ်ံမည့္ဟန္ႏွင့္၊ ေဗြၾကန္ေသြးေမြး၊ . .

. . . နိမၼာနရ၊ ဘံုကစံသီး၊ နတ္သမီးသို႔၊ ညီးညီးေျပာင္ေျပာင္၊ လွကိုယ္ေရာင္ႏွင့္၊ မင္းေခါင္ဘုန္းရိွ၊ ျမင္လိုက္မိေသာ္၊ ပင္ထိကရုံး၊ အလွဆံုးကို၊ ႏွလံုးစိတ္တြင္၊ သိစမ္းခ်င္၍၊ လူရွင္လက္ထိ၊ တို႔လိုက္မိလွ်င္၊ ႏြမ္းရိညိႈးငယ္၊ ျဖစ္ေသာႏွယ္သို႔၊ . . .

အပိုဒ္ (၂၁)

စစ္ေရးမက္ေရး၊ ရန္သူ႔ေဘးေၾကာင့္၊ အေျပးအလဲြ၊ ေဆြမ်ိဳးကဲြသား၊ ျပည္ထဲေရးရာ၊ ခက္သည္သာတည့္၊ အစာအစား၊ ထြားထြားျမည့္ေၾက၊ ရွားပါးေလ၍၊ ေသေက်ေပ်ာက္စဲ၊ ငတ္မြတ္ကဲလွ်င္၊ ျပည္ထဲေရးထက္၊ ၀မ္းေရးခက္၏။ ထိုထက္မွာမူ၊ ခ်စ္ခင္သူႏွင့္၊ အတူတကြ၊ မေပါင္းရဘဲ၊ လြမ္းတပူေဆြး၊ သူႏွင့္ေ၀းေသာ္၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္၊ ၀မ္းေရးတို႔ထက္၊ လြမ္းေရးခက္၏၊ အဖက္မရ၊ ဖက္သံုး၀မူ၊ ဒုလႅဘတြင္၊ မ၀င္ပါလွ်က္၊ သည္အခက္ကား၊ သူ႔ထက္လြန္က်ဴး၊ သာ၍ထူး၏၊ ေရွးဦးဖြားစ၊ ငါ့ကိုမသား၊ သတၱဘာဂ၊ ေဒ၀ရာဇာ၊ သူႏွင့္ငါကို။             ။ ဖူးစာမေရးေလသေလာ။

. . . ေရႊေရာင္ပ်႔ံပ်ဴး၊ ေရႊနဖူးႏွင့္၊ ေကာ့ျဖဴးမ်က္ေတာင္၊ ေရႊမ်က္ေမွာင္မွ၊ ေရႊေရာင္၀င္းလွ်ံ၊ ေရႊႏွာတံတြင္၊ သံပရာဖ်ား၊ ေရႊရြက္နားလည္း၊ ျပန္႔ကားေရႊေသြး၊ ေရႊလည္ေရး၌၊ ေရႊေက်းလည္ရစ္၊ ေပၚစသစ္သုိ႔ . . .

. . . မစူးမစမ္း၊ ေထာက္လွမ္းမမီ၊ ပီပီျပင္ျပင္၊ မသိခင္က၊ အလ်င္တေဆာ၊ စိတ္မာန္ေဇာႏွင့္၊ ျပဳေသာအမႈ၊ အသာဓုတိ၊ ျပဳလွ်င္မေကာင္း၊ ထုိအေပါင္းကို၊ လမ္းေၾကာင္းမလိုက္၊ ငါမႀကိဳက္တည့္၊ မကိုဋ္တဆူ၊ မင္းမာန္ဟူက၊ ေရပူဆားက်၊ ျဖစ္တတ္လွ၍။ စိတ္ကပိုင္ပိုင္၊ မလဲြႏိုင္ေအာင္၊ ကိုယ္တိုင္ေစ့ငု၊ သိေအာင္ျပဳ . . . .

ကြ်န္ေတာ္အမ်ားႀကီးထုတ္ႏုတ္မျပေတာ့ပါ။ သည္ေလာက္ဆို ဒံုးမေ၀းလွေသာ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား အေတာ္ေလး တီးမိေခါက္မိ ရိွပါၿပီ။

ဥမၼာဒႏီၱပ်ိဳ႔ကို online တြင္ free download လုပ္ယူလို႔ရပါသည္။ ၀ါသနာပါသူမ်ား ဖတ္ႏိုင္ၾကပါေစရန္ လမ္းညႊန္လိုက္ရ ပါေၾကာင္း။

ဥမၼာဒႏီၱပ်ိဳ႔ free download

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း

၂၇ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၇

No comments: