Tuesday, September 15, 2015

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မနက္ျဖန္

ကြ်န္ေတာ္တို႔အိပ္မက္မ်ား အေကာင္အထည္ေပၚမည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား ျမင္လာရသည့္အခါ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အလြန္ ၀မ္းသာ အားတက္မိရပါသည္။ ယူနီေဖာင္း၀တ္မ်ားက ရာစုႏွစ္ ထက္၀က္ခန္႔ အခ်ိန္ယူ ဖ်က္ဆီးခဲ့၍ ကြ်န္စုပ္သည့္ သရက္ေစ့လို စုတ္ျပတ္သတ္ေနေသာ တိုင္းျပည္ႀကီးအား ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္ရန္ အရည္အခ်င္းရိွသည့္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား လိုပါသည္။

ယခု ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတက္လာသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရသည့္ အခါ ကြ်န္ေတာ္ အလြန္အားရေက်နပ္မိ၏။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံမည့္ ထိုမိတ္ေဆြမ်ားအားလည္း ရင္ထဲမွ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။

လူတစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္းကို ထိုသူေျပာစကား၊ ထုိသူ၏ အေတြးအေခၚ အေျမာ္အျမင္၊ ထိုသူ၏လုပ္ရပ္၊ ထုိသူ၏ ေနထိုင္က်င့္ႀကံမႈ၊ ထိုသူ၏ ကိုယ္က်င့္စာရိတ၊ၱ ထုိသူ၏ လူသားမ်ားအေပၚထားရိွသည့္ ေစတနာ၊ အမ်ားက်ိဳး သယ္ပိုးတတ္မႈ စသည္တို႔ႏွင့္ တိုင္းတာပါသည္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ေျပာစကားသည္ ၎၏ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏိုင္စြမ္း၊ ၎၏ပညာအရည္အခ်င္းတို႔ကုိ ေဖာ္ျပေန၏။
ကြ်န္ေတာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို အဂၤလိပ္လိုေရာ ျမန္မာလိုပါ (အားလံုးမဟုတ္သည့္တုိင္) ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဂရုစိုက္ နားေထာင္ျဖစ္ပါသည္။ သူေျပာသည့္စကားမ်ားၾကားရေလ သူ႔အေပၚ ၾကည္ညိုေလးစား သက္၀င္ ယံုၾကည္ေလျဖစ္၏။

သုိ႔ေသာ္ ပါတီတြင္းျပန္ၾကည့္လုိက္ျပန္ေတာ့ သိပ္အားမရ။ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ႏိုင္မည့္သူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ ရိွမည္နည္းဟု စာရင္းခ်ၾကည့္ကာ သက္ျပင္းေမာႀကီးမ်ား ခ်ေနမိပါတာ ႏွစ္ကာလအတန္ၾကာကပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ျဖစ္၏။ သူသာလွ်င္ ယိုယြင္းေနသည့္ တုိင္းျပည္ႀကီးကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္။ သူသာလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို အဆံုးသတ္ ႏုိင္မည္ဟု (ဘယ္သူမယံုယံု) ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ သည္လိုပင္ ယံုၾကည္ပါသည္။ သုိ႔တိုင္ သူ႔ကုိ၀န္းရံပံ့ပိုးေပးမည့္ အသိုင္းအ၀ုိင္းမွာမူ အေတာ္ေလးအားနည္းေနသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ခံစားမိ၏။ သို႔ေသာ္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္မ်ားစြာ၏ အေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ အရည္အေသြးမ်ားကိုမူ ဂဃနဏ ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။

အမွန္ေျပာရလွ်င္ ယခု ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေပၚထြက္မလာမီကေလးက ဒီခ်ဳပ္၏ သတင္းမ်ားၾကားရသည္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ အေတာ္ေလး စိတ္ပ်က္ေနတာ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ယခု ေရြးေကာက္ပဲြကာလက်မွ ေက်ာက္ရိုင္းတံုး ကေလးမ်ား တစ္တံုးၿပီးတစ္တံုး လင္းလက္ေတာက္ပလာသည္ကို ေတြ႔ရသည့္အခါ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အလြန္အားတက္မိ၊ ေက်နပ္၀မ္းသာမိရပါသည္။ (သူတို႔ ဘယ္ေလာက္ အစြမ္းအစျပႏိုင္သည္၊ ဘယ္ေလာက္အရည္အခ်င္းရိွသည္ကိုေတာ့ ေရြးေကာက္ခံၿပီး ၂ ႏွစ္တန္သည္၊ ၃ ႏွစ္တန္သည္က်မွ ဆန္းစစ္လို႔ရမည္ေပါ့။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဟုိလူေတြထက္စာလွ်င္ အပံုႀကီးေတာ္သည္ဟု ထင္ထားလုိက္ၾကပါစို႔။)

ျမန္မာစကားပံုတြင္ ေရွ႔ေဆာင္ႏြားလား၊ ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားက၊ ေနာက္ႏြားတစ္သိုက္၊ ေျဖာင့္ေျဖာင့္လုိက္၏ ဟူေသာ စကားရိွ၏။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ အခန္းက႑ မည္မွ်ပင္အေရးႀကီးသည္ဆိုေစ၊ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ တိုးတက္မႈ ဆုတ္ယုတ္မႈမွာ ထုိတိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ေပးမည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အရည္အခ်င္းရိွေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္မွ်ရိွခဲ့ေစကာမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေပၚထြက္လာသည့္ အခါက်မွ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာ။ စင္ကာပူႏိုင္ငံကုိ သည္အေျခအေနေရာက္ေအာင္ လီကြမ္ယုလုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါေလာ။
ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္မ်ား မည္သူျဖစ္သည္ဆိုေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မည္သူတို႔အား ေရြးခ်ယ္ထားသည္ဆိုေစ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ အားလံုးညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္ ႀကိဳးစား ၾကလိမ့္မည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ တစ္ထစ္ခ်ယံုပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္အေပၚမည္မွ် ယံုၾကည္ အားထားၾကသည္ကိုလည္း သူ႔ေဟာေျပာပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ပရိသတ္က သက္ေသျပေနပါသည္။

က်ဳပ္တို႔ကိုေရြးရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ကုိ လမ္းေတြခင္းေပးမယ္၊ တံတားေတြေဆာက္ေပးမယ္ ဟု ေျပာသံမ်ားၾကားရသည့္အခါ အႏွီ သတၱ၀ါမ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္ လြန္စြာမွပင္ သနားကရုဏာ သက္မိသျဖင့္ ကြ်တ္ကြ်တ္ကြ်တ္ကြ်တ္ဟု စုပ္သပ္မိပါသည္။ သူတို႔ခမ်ာ ေျပာတတ္သေလာက္နဲ႔ေျပာၿပီး မဲဆြယ္ေနရတာေပကပဲ။ တံတားခင္းတာ လမ္းေဖာက္တာထက္ပိုၿပီး တျခား ဘာစကားမွ ပိုမေျပာတတ္ေတာ့။

လမ္းေဖာက္တာ၊ တံတားေဆာက္တာထက္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စသည္တို႔ကို စီမံခန္႔ခဲြမႈက ပုိအေရးႀကီးသည္ဆိုတာေလာက္မွ အသိပညာမရိွေသာ အႏီွသေကာင့္သားမ်ား၊ အလုပ္မရိွအလုပ္ရွာ ကသာသြား စီးခ်င္းထိုေနသူမ်ားအားဖယ္ရွား၍ တိုင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္မည့္ တတ္သိနားလည္သူမ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေရးမွာ -

ခင္ဗ်ားတို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူအေပါင္း၏ သမိုင္းေပးတာ၀န္ႀကီးပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သတည္း။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ မဲေပးမည့္သင္တို႔အား ကြ်ႏု္ပ္က အလြန္အထူး ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း

၉ - ၉ - ၂၀၁၅

No comments: