Friday, June 21, 2013

ျမဴမ်ားျဖင့္ေနထိုင္ျခင္း

(၁)


ျမင္ေလရာတို႔ မႈန္၀ါးေနသည္။ ရႉလုိက္သည့္အသက္တိုင္း မီးခိုးနံ႔ရေန၏။ လူတခ်ိဳ႔ ႏွာေခါင္းအကာမ်ား ၀တ္္ဆင္ထား ၿပီး အခ်ိဳ႔မွာ လက္ကိုင္္ပု၀ါမ်ားျဖင့္ အုပ္ထားသည္။ Hardware ဆိုင္မ်ား၊ စူပါမားကက္မ်ား၌ ႏွာေခါင္းအကာ (mask) မ်ား ျပတ္လတ္သြားသည္။ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား၌ ရင္ၾကပ္ေရာဂါသည္၊ ကေလးငယ္၊ အဖိုးႀကီး၊ အဖြားႀကီးမ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခား တိုးပြားလာေန၏။
အစိုးရအဖဲြ႔၀င္လူႀကီးမ်ား အေရးေပၚ စည္းေ၀းပဲြေခၚၾက၏။ ဟိုတစ္ဘက္ကက်ေတာ့လည္း အျဖစ္သည္းေနလိုက္တာ ဟု ေလွာင္ေျပာင္ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ မည္သည့္အခ်ိန္မ်ား အစိုးရက အလုပ္ရပ္မိန္႔ (stop work order) ထုတ္ျပန္လိမ့္မလဲ ဟု ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစိုးရကမူ သည္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာလွ၏။ သတင္းစာ မ်ား၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ေဖ့စ္ဘြတ္စသည္တုိ႔တြင္ သည္အေၾကာင္းကသာ ႀကီးစိုးေနသည္။
မ်ားစြာေသာလူအေပါင္းတို႔မွာ haze updated သတင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကေလသည္။

(၂)

            ၿပီးခဲ့ေသာ ေသာၾကာေန႔ (ဇြန္လ ၁၄ရက္) မွစကာ စင္ကာပူတြင္ ျမဴမ်ားစျမင္လာရသည္။ စေနေန႔တြင္ အေတာ္အေျခအေနဆိုးလာ၏။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အနည္းငယ္ပါးသြားသေယာင္ ရိွေသာ္လည္း တစထက္တစ အေျခအေန ပိုဆိုးလာသည္။ ေသာၾကာေန႔တြင္ အဆိုးဆံုးျဖစ္လာသည္။
            ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ ေတာရွင္းရန္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ စူမၾတာကြ်န္း၊ Riau ခရိုင္၊ ဒူမိုင္းၿမိဳ႔အနီးတြင္ ေတာေတာင္မ်ားကို မီးရိႈ႔ကာ ရွင္းလင္းၾက၏။ ၂၀၁၃၊ ဇြန္လ၊ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ မီးရိႈ႔သည့္ေနရာ စုစုေပါင္း ၁၈၇ ေနရာကို ၿဂိဳဟ္တုေျမပံုမွ ေတြ႔ခဲ့သည္ဆို၏။ စူမၾတာကြ်န္းမွာ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ယြန္းယြန္းတြင္ရိွရာ ယခု မုတ္သံုရာသီတြင္ အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေလမ်ား တိုက္ခတ္ေလရာ စူမၾတာကြ်န္းမွ မီးခိုးႏွင့္ ျပာမ်ား စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားတို႔သုိ႔ ပ်႔ံလြင့္လာခဲ့ေတာ့သည္။


ဤသည္မွာ အဆန္းတၾကယ္မဟုတ္။ ယခင္အခါ ကာလမ်ားကလည္း သည္ကဲ့သု႔ိ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ေတာ့ မုတ္သံုရာသီတြင္ျဖစ္၏။ ေတာင္ယာစိုက္ရန္ ေတာေတာင္မ်ားကို လူတို႔ မီးရိႈ႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ အေလ်ာက္ ေတာမီးေလာင္ေသာေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ၌ မၾကာခဏ မီးေလာင္ေလ့ ရိွ၏။ ထိုမီးခိုးျပာမ်ားသည္ မုတ္သံုေလႏွင့္အတူ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။
ယခုအႀကိမ္မွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း မေလးရွား၌ မီးခိုးျပာမ်ားက်ေရာက္မႈ အဆိုး၀ါးဆံုးျဖစ္၏။ ၁၉၊ ၆၊ ၂၀၁၃ ေန႔ တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အညႊန္းကိန္း (Air Pollution Index – API) ၁၇၂ ထိ ေရာက္ခဲ့သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ေဒသ ၆ ခု တြင္ မီးခိုးျပာဒဏ္ ခံခဲ့ရသည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ API ၁၀၁ မွ ၁၂၉ ထိရိွခ့ဲသည္။
ယခင္အခါကာလမ်ားက ထိုကိစၥကို စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကဖူးၿပီ။
ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသတြင္း၊ မီးခိုးမိႈင္းႏွင့္ျပာမ်ား ျပႆနာကို အာဆီယံအဆင့္ ေဆြးေႏြးၾကမည္။ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ ႏွင့္ ဘရူႏိုင္းမွ ၀န္ႀကီးမ်ားေတြ႔ဆံုကာ သည္မီးခိုးျပာမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္မည္ နည္းဆိုသည္ကို အေျဖရွာေရး မေလးရွား၌ ဆံုေတြ႔ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ မေလးရွားက ၿဂိဳဟ္တုအသံုးျပဳ၍ မီးေလာင္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ရွာေဖြႏိုင္ရန္ တင္ျပထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို သံုးသပ္ေလ့လာၾကမည္။ ထုိ႔ျပင္ မီးခိုးမိႈင္းျပႆနာကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားမွ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ အျဖစ္ပါ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။
           
(၃) စင္ကာပူ အေျခအေန

            စင္ကာပူတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို တာ၀န္ယူသူမွာ NEA (National Environment Agency) ျဖစ္သည္။ NEA က ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ညႊန္းကိန္း PSI (Pollutant Standards Index) ကုိ တိုင္းတာကာ ပံုမွန္အခ်ိန္မ်ားတြင္ တစ္ေန႔ သံုးႀကိမ္ (မနက္ ၈ နာရီ၊ မြန္းတည့္ ႏွင့္ ညေန ၄ နာရီ) မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ နာရီတိုင္း ထုတ္ျပန္လွ်က္ ရိွ၏။ တစ္ခါတစ္္ရံ ၎တုိ႔ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ လက္ေတြ႔အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီဟု ထင္ရေသာ ေၾကာင့္ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္က ေမးျမန္းသည့္အခါ ၎တုိ႔ထုတ္ျပန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ မွန္ကန္ပါေၾကာင္း၊ အမွန္မွာ ထုိထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ၃နာရီ ပ်မ္းမွ်ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သျဖင့္သာ လက္ရိွျမင္ေနရေသာ အေျခအေနႏွင့္ အနည္းငယ္ကဲြလဲြျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာလီက ရီရီေမာေမာ ေျပာဆိုခဲ့၏။
            ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီး ေဒါက္တာဗီဗီယန္ကလည္း ဤအခ်က္အလက္မ်ားမွာ စင္ကာပူအစိုးရ၊ website ျဖစ္ေသာ data.gov.sg တြင္ သိမ္းထားမည့္အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ယခုထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာအေၾကာင္းမရိွပါေၾကာင္း ေျပာ၏။
            ေလထုတြင္ အမႈန္မ်ားလာလွ်င္ လူတို႔က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္။ အထူးသျဖင့္ အရြယ္မေရာက္ေသး ေသာ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို၊ ရင္က်ပ္ပန္းနာသည္၊ ႏွလံုးေရာဂါေ၀ဒနာသည္၊ အဆုပ္ေရာဂါသမား စသည္တို႔ အတြက္ အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစသည္။
            ေလထုတြင္ပါ၀င္သည့္ အမႈန္ပမာဏအလိုက္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ေျခအား ေအာက္ပါဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါ သည္။


မွတ္တမ္းမ်ားအရ စင္ကာပူ၌ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလက PSI ၂၂၆ ထိေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅၀ ထိရိွခဲ့၏။ ယခုတစ္ခါတြင္မူ အေျခအေနအေတာ္ဆိုးသည္။
ယခုလက္ရိွ PSI တန္ဘိုးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္၏။


အစိုးရကမူ ျပင္ပတြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ အျပင္ထြက္လွ်င္ႏွာေခါင္းအကာမ်ား ၀တ္ဆင္ရန္၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ ေနထိုင္မေကာင္း ျဖစ္လာပါက ခ်က္ခ်င္း ေဆးခန္း၊ ေဆးရံုမ်ားသို႔ သြားရန္၊ မီးသတ္ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ စစ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို၊ ထုတ္ျပန္ေသာ PSI တန္ဘိုးမ်ားအလိုက္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ရပ္သင့္က ရပ္နားထားရန္၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ေက်ာင္းမ်ားအား ေက်ာင္းျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ညႊန္ၾကားထား၏။
အစိုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီး၊ NEA ညႊန္ခ်ဳပ္တို႔က အင္ဒုိနီးရွားအစိုးရထံ ဆက္သြယ္ကာ ဤမီးခိုးျပာမ်ားကိစၥကို အေရးတႀကီးထားေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
            မီးခိုးမိႈင္းမ်ားကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၊ ၆၊ ၁၃ ညေန ၃ နာရီတြင္ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ လီဆင္လုန္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီး ေဒါက္တာဗီဗီယန္ ဘာလာကရစ္ရွနန္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ အန္အင္ဟဲန္ တို႔က ျပည္သူတို႔ကို စကားေျပာခဲ့သည္။မစၥတာလီက ၎အေနႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ယူဒိုယိုႏိုထံ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေနကို အေရးတႀကီးထား လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ စင္ကာပူမွေပးမည့္အကူအညီကို အေၾကာင္းျပန္ၾကားရန္ စာေရထားေၾကာင္း၊ စူမၾတာကြ်န္း၌ လုပ္ကိုင္ေန သည့္ စင္ကာပူကုမၸဏီမ်ားအားလည္း လိုအပ္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳရန္ ပန္ၾကားပါေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္မႈအတြက္ လုိအပ္သည့္ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားေပးႏိုင္ရန္ အထူးအစီအစဥ္တစ္ခုကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနႏွင့္ ေန႔စဥ္စည္းေ၀းပဲြမ်ားျပဳလုပ္ကာ ျပည္သူမ်ားအား မီးခိုးမိႈင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အၿမဲ အသိေပးေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္သည့္ကာကြယ္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ စိတ္ေအး ခ်မ္းသာစြာေနရန္၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေဖးမကူညီရန္၊ အေၾကာင္းရိွက မိမိတို႔၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေမးရန္၊ ေျပာရန္ စသည္တို႔ ေျပာခ့ဲ၏။

            စီးပြားေရးအေနႏွင့္ ညေနပိုင္းတြင္ လူစည္ကားၿမဲဆိုင္မ်ားမွာ ယခု ေဖာက္သည္ ထက္၀က္ခန္႔ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္ဆို၏။ စင္ကာပူဖလိုင္ယာ (ရဟတ္) ကိုလည္း ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး အေျခအေနျပန္ေကာင္းလာသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းျပန္ဖြင့္ရန္ စီစဥ္ ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကမူ ၎တုိ႔ဧည့္သည္မ်ားအေနႏွင့္ ခရီးစဥ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရိွအေျခအေနထက္ မတိုးတက္ပါက ေနာက္ႏွစ္ပတ္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၂၀% ခန္႔ က်ဆင္းႏိုင္ေခ်ရိွေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထား၏။ လက္ရိွဧည့္သည္မ်ားကိုမူ ျပင္ပခရီးစဥ္မ်ားထက္ ျပခန္းမ်ားအတြင္း လွည့္လည္ ျပသရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းေျပာသည္။

(၄) အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

            က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အထူးအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွစကာ ကေလးသူငယ္၊ အဖိုးႀကီး၊ အဖြားႀကီး နွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါသည္မ်ားအား အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ အစိုးရမွ ေဆးကုသစရိတ္ ကုန္က်ေငြ ေထာက္ပံ့ေပးမည္။ ထိုအစီအစဥ္အရ အဆိုပါလူနာမ်ားမွာ ပိုလီကလစ္နစ္သို႔သြားၿပီး ဆရာ၀န္တစ္ခါျပလွ်င္ ေငြတစ္ဆယ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ ပိုနည္းေသာ ပိုက္ဆံမွ်သာ ေပးရန္လိုပါေတာ့သည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ႏွင့္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား လူနာမ်ား ျပင္ပေဆးခန္းမ်ား၌ ျပလွ်င္ ေဆးခန္းတစ္ခါသြားတိုင္း ေငြ ၃၀ ကို အစိုးရမွ က်ခံေပးပါလိမ့္မည္။
            ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ အန္အင္ဟန္းေခါင္းေဆာင္ကာ Haze Inter-Ministerial Committee ဖဲြ႔မည္ျဖစ္၏။ ထိုအဖဲြ႔က ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး၊ မီးခိုးျပာမ်ား၏ မူလဘူတျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားမွ ေတာမီးမ်ား ေလာင္ကြ်မ္းေနရာေဒသမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စသည္တုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္။
            ဆိုင္မ်ား၌ ႏွာေခါင္းအကာမ်ား ျပတ္လတ္သြားသည့္တိုင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ ႏွာေခါင္းအကာ ၉ သန္းကို ေဆး၀ါးဆိုင္မ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္၏။
            ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ကာတာၿမိဳ႔၌ အေရးေပၚ စည္းေ၀းပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ NEA အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ မစၥတာ အင္ဒရူးတန္ က မီးခိုးမႈိင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မစၥတာတန္တင္ျပခဲ့သည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံအေနႏွင့္ မိုးတုဖန္တီးမည့္အစီအစဥ္အတြက္ ေလယာဥ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ မီးေလာင္သည့္ေနရာမ်ားကို ေနရာျပ ကုိၾသဒိနိတ္ႏွင့္တကြ ပိုမိုျပတ္သားစြာျမင္ရမည့္ ၿဂိဳဟ္တုပံုရိပ္ စနစ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း အစီအစဥ္ကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအေနႏွင့္ စဥ္းစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံလက္မွတ္ထိုးခဲ့သည့္ အာဆီယံ နယ္ခ်င္းစပ္ျမဴမႈန္သေဘာတူညီခ်က္အား အသက္သြင္းရန္ကိုလည္း ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားက ထိုကိစၥအတြက္ ပါလီမန္တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူပါမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့၏။
            ေဒါက္တာအန္းက စူမၾတာကြ်န္းအလယ္ပိုင္းတြင္ ေလာင္ေနေသာမီးမွာ အေတာ္ႀကီးသည္။ စင္ကာပူမွ ကီလိုမီတာ ၂၅၀ မွ်သာကြာ၏။ ထို႔မီးေၾကာင့္ပင္ စင္ကာပူအပါအ၀င္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ မီးခိုးေငြ႔မ်ားေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေနရသည္။ ထိုမီးခိုးမ်ားသည္ စင္ကာပူကို လႊမ္းမိုးမခံေစရ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္ စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့၏။
            အင္ဒိုနီးရွားကမူ သည္ေတာမီးမ်ားအတြက္ မည္သူတာ၀န္ရိွသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား မေဖာ္ျပ ေသးပါ။ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာလီက ဤမီးေလာင္ျခင္းတြင္ မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ကို တိတိက်က် ေျပာရန္ အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မီးေလာင္သည့္ေနရာမ်ားသည္ ေျမလြတ္မ်ားတြင္လား၊ သို႔မဟုတ္ အကြက္ခ်ထားသည့္ ေျမမ်ားအတြင္းတြင္လား၊ အႀကီးအက်ယ္ မီးရိႈ႔ေတာရွင္းေနသည္လား၊ လုပ္ကြက္အနည္းငယ္စီတြင္ မီးရိႈ႔ေနသည္လား ဆုိသည္ကိုမူ ၿဂိဳဟ္တုေျမပံုမ်ားအရ ခန္႔မွန္းရန္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဤပံုမ်ားအရ ဤမီးေလာင္ရာေနရာမ်ား သည္ လုပ္ကြက္ေသးမ်ား မျဖစ္ႏိုင္၊ အကယ္၍ လုပ္ကြက္ေသးမ်ားဆိုလွ်င္ ပိုင္ရွင္ အေျမာက္အမ်ားလိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။
            ဂရင္းပိစ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ မီးေလာင္ေျမမ်ားမွာ စင္ကာပူကုမၸဏီျဖစ္ေသာ First Resources ကပိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ First Resources ကမူ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ 
            မစၥတာလီက “ဤမီးေလာင္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားကို တိက်ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္မည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒအရ မည္ကဲ့သုိ႔လုပ္ႏိုင္သည္၊ လက္ေတြ႔မည္မွ်က်သည္ ဆိုသည့္အေပၚ မူတည္ေနသည္။ သင္သည္ စင္ကာပူဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာရမည္။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ စင္ကာပူ၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ပ်က္စီးေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ျပင္းထန္စြာ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံရမည္”  ဟု သတိေပး ေျပာၾကားသြား၏။  

(၅) သင့္ကုိယ္သင္ မီးခိုးမိႈင္းမ်ားေဘးမွ မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္မည္နည္း

            စင္ကာပူတြင္လက္ရိွႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ မီးခိုးမိႈင္းမ်ား အႏၱရာယ္မွ သင့္ကိုယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ကို လိုက္နာပါ။

ü  အျပင္ထြက္ေသာအခါ ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းကို ကာမိသည့္ ႏွာေခါင္းအကာမ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္သြားပါ။ ထိုႏွာေခါင္းအကာမ်ားသည္ ၀.၃ မိုက္ခရြန္ေအာက္ရိွသည့္ အမႈန္မ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္သည့္အကာမ်ား ျဖစ္ပါေစ။
(လူ႔ခႏၶာကိုယ္သည္ ႀကီးေသာ အမႈန္မ်ားကို လက္မခံ။ ႏွာေခါင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း  တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ျပန္စြန္႔ထုတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အမႈန္မ်ားမွာ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အဆုပ္မ်ား အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္သြားကာ လူကို ဒုကၡေပးသည္။)
ü  အိမ္မွ တံခါးမ်ား၊ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားကို အလံုပိတ္ထားပါ။
ü  ကားေမာင္းသြားလွ်င္ ကားျပတင္းမ်ားကို ပိတ္ထားပါ။
ü  ညစ္ညမ္းေလမ်ားကို ျပင္ပသို႔ မႈတ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အိမ္၌ ေလေအးေပးစက္ သံုးပါ။
ü  ေသးငယ္ေသာ အမႈန္မ်ားကို စုပ္ယူရန္ ေလသန္႔စက္မ်ားတပ္ဆင္ပါ။
ü  ပံုမွန္ထက္ ေရပိုေသာက္ပါ။ ဤနည္းျဖင့္ သင္၏ အဆုပ္ႏွင့္ အေရျပားမ်ားမွ ၀င္လာေသာ အမႈန္အမႊားမ်ားကို ေက်ာက္ကပ္မွ တစ္ဆင့္ ဆီးသြားျခင္းျဖင့္ စြန္႔ထုတ္ပစ္လိမ့္မည္။
ü  ေကာ္ဖီ၊ အရက္မ်ားေလွ်ာ့ေသာက္ပါ။ ထိုအရည္မ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္မွ အရည္ဓါတ္ႏွင့္ အခ်ိဳ႔ ၾသဇာဓါတ္မ်ားကို ဆံုးရံႈးေစသည္။
ü  ဗိုက္တာမင္စီဓာတ္ပါေသာ မာလကာသီး၊ လိေမၼာ္သီး၊ စေတာ္ဘယ္ရီသီးစသည္၊ ဗိုက္တာမင္ အီးဓာတ္ပါေသာ အေစ့အဆန္ မ်ား၊ အိုမီဂါ သရီး၊ ဖက္တီးအက္စစ္ (အဆီမ်ားေသာငါး) စားျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ ခုခံမႈအားကို ျမွင့္တင္ပါ။
                                          
ေအးၿငိမ္း (ေလးမ်က္ႏွာ)
၂၁ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၃ / ည ၁၀း၅၁ နာရီ

No comments: